Innehåll. Innehåll. sida i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Innehåll. sida i"

Transkript

1 1 Introduktion Kompendiestruktur Inledning Analogt/digitalt eller tidskontinuerligt/tidsdiskret Konventioner Varför digital signalbehandling? Positiva egenskaper hos digital signalbehandling Negativa egenskaper hos digital signalbehandling Implementering Grundbegrepp Typiskt analog/digitalt system Sampling Sample and Hold Samplingsvillkor Cosinusformad signal Sinusformad signal Vikning (spegling, aliasing) Vikningsfrekvenser Fasvinkel Sammanfattning Antivikningsfilter Undersampling Talrepresentation Ordlängd Fixtal Heltal Fraktionella tal Flyttal Negativa tal Teckenbit Ett-komplement Två-komplement Analog/digitalomvandlare (A/D) A/D-omvandlarens grundfunktion Unipolära A/D-omvandlare Bipolära A/D-omvandlare Codec Omvandlingsfel Kvantiseringsbrus A/D-omvandlartyper Integrerande A/D-omvandlare Uppräknande A/D-omvandlare A/D-omvandling via successiv approximation Flashomvandlare sida i

2 2.4.3 Omvandlarspecifikationer Omvandlingstid Settling time Noggrannhet Offsetfel Förstärkningsfel Linjaritet Digital/analogomvandlare (D/A) Utjämningsfilter Olika former av signaler Typiska data för digitala system Signaler och system i tidsplanet Grundsignaler Impuls Enhetssteg Ramp Exponentialfunktion Sinus- och cosinussignal Tidsförskjutna signaler Skalning av signaler Kombination av grundfunktioner Att bygga upp en signal av enskilda impulser Att avgränsa en signal i tid Periodisk signal Strikt periodisk signal Linjärt tidsinvarianta system (LTI) Linjaritet Tidsinvarians Differensekvationer Kausalitet Tidsfördröjning, latency Grundelement Addition Förstärkning (skalning) Subtraktion Fördröjning Blockschema Hur undersöker vi systemegenskaper? Impulssvar Transversella system Rekursiva system Stabilitet Stegsvar Stabilitet Utsignalen för en generell insignal Att bestämma ett systems utsignal via faltning Att bestämma ett systems utsignal via systemets differensekvation Instegning av insignal i systemets blockschema Instegning av insignal i systemets impulssvar sida ii

3 Tabellmetod Kopplade system Seriekoppling av system Totalt impulssvar för seriekopplade system Parallellkoppling av system Parallellkoppling av transversella system Parallellkoppling av rekursiva system Totalt impulssvar för parallellkopplade system Korrelation Korskorrelation Normerad korskorrelation Praktisk korskorrelation Autokorrelation Normerad autokorrelation Praktisk autokorrlation Start upp- och slutförlopp Homogen lösning och partikulärlösning Signaler och system i frekvensplanet Inledning Fourierserie Tidskontinuerlig fourierserie Tidsdiskret fourierserie Vad kan vi använda fourierserien till? Fourierserie för periodisk impuls δ [ n] Fourierserie för n 0 steg fördröjd periodisk impuls δ [ n n 0 ] Egenskaper hos fourierserie Effektspektrum Fouriertransform Tidskontinuerlig fouriertransform Tidsdiskret fouriertransform Fouriertransform av impuls δ [ n] Fouriertransform av n 0 steg fördröjd impuls δ [ n n 0 ] Egenskaper hos fouriertransform Energitäthetsspektrum Den generella differensekvationens frekvensspektra Fouriertransformens användningsområden Discrete Fourier Transform (DFT) Den diskreta fouriertransformens egenskaper Fönsterfunktioner Rektangulärt fönster Andra fönsterfunktioner Komplexitet hos DFT Implementering av DFT- och IDFT-rutiner Fast Fourier Transform (FFT) Radix-2-metoder Decimering i tid Bitreversering Decimering i frekvens sida iii

4 4.5.2 Radix-4-metoder Implementering av FFT- och IFFT-rutiner Jämförelse mellan DFT och FFT Val av antal punkter i FFT:n Signalsyntes via invers DFT eller invers FFT Filterdimensionering via IDFT eller IFFT Filtrering via DFT eller FFT Tidsåtgång vid faltning respektive DFT/IDFT-rutin Segmentering Segmentering via overlap-add metoden Segmentering via overlap-save metoden Tabell 4.4 Den diskreta fourierseriens egenskaper Tabell 4.5 Den tidsdiskrets fouriertransformens egenskaper Tabell 4.6 Transformpar för den tidsdiskreta fiuriertransformen Tabell 4.7 Egenskaper hos den diskreta fouriertransformen (DFT) Signaler och system i z-planet z-transform z-transform av impuls δ [] n z-transform av n 0 steg fördröjd impuls δ [ n n 0 ] z-transform av enhetssteg u [ n] z-transformens egenskaper z-transform av en signal z-transform av ett impulssvar En differensekvations z-transform Faltning via z-transform Invers z-transform Direkt återtransform av z-uttrycket Återtransform via tabell Återtransform via division Återtransform via linjeintegral Kopplade system Seriekopplade system Parallellkopplade system Hur tolkar vi z-planet? Poler och nollställen i z-planet Överföringsfunktionens poler och nollställen Att tolka poler och nollställen Stabilitet Frekvensspektra ur ett systems poler och nollställen Dimensionering via placering av poler och nollställen Spelar antalet poler i förhållande till antalet nollställen någon roll? Fler nollställen än poler Fler poler än nollställen Tabell 5.1 z-transformens egenskaper Tabell 5.2 z-transformpar Strukturer hos tidsdiskreta system Grundstruktur sida iv

5 6.2 Alternativa strukturer Första ordningens system Andra ordningens system Generella system Uppdelning i delsystem Biquadlänk Seriekopplade länkar Parallellkopplade länkar Vilken uppbyggnad väljer vi? Filterbegrepp och filterstrukturer Grundläggande filterbegrepp Frekvensskalor Belopps- och faskurvor Decibel Passband Spärrband Övergångsband Gränsfrekvens Toleransnivåer Spärrbandsfrekvens Bandbredd Mittfrekvens Passbandsförstärkning Spärrbandsdämpning Förstärkning kontra dämpning Gradtal Lutning i spärrband Rippel Filtertyper Ideala filter Lågpassfilter Högpassfilter Bandpassfilter Bandspärrfilter Notchfilter Allpassfilter Analoga filter Förstagradsfilter Lågpassfilter Högpassfilter Allpassfilter Andragradsfilter Lågpassfilter Högpassfilter Bandpassfilter Bandspärrfilter Allpassfilter Butterworthfilter Tjebytjevfilter sida v

6 Tjebytjev typ I Tjebytjev typ II Elliptiska filter, Cauerfilter Besselfilter Filtertransformering Byte av passbandsförstärkning Byte av gräns- eller egenfrekvens Lågpass högpass Lågpass bandpass Lågpass bandspärr Linjär fasgång Filteregenskaper kända från hifivärlden Tonkontroll Shelving Bell Baxandall Svepbart filter Q-värde Equalizer Parametrisk equalizer Grafisk equalizer Oktavband Tersband Loudness RIAA-korrektion Rumble Scratch Brum (hum) Transversella filter Transversella filters allmänna egenskaper Beloppsegenskaper Fasegenskaper Transversella kamfilter y n = x n + x n [] [] [ n 0 ] y[] n x[] n x[ n n 0 ] y[] n x[] n + t x[ n n 0 ] y[] n x[] n t x[ n ] = = = n Medelvärdesbildande filter Filterdimensionering via invers fouriertransform Lågpassfilter Högpassfilter Bandpassfilter Bandspärrfilter Filter via frekvenstransponering av lågpassfilter Högpassfilter Bandpassfilter Bandspärrfilter Fönsterfunktioner sida vi

7 8.5 Transversella frekvenssamplande filter Equirippelfilter (Parks-McClellan) Differentiator Reell differentiator Ideal differentiator Imaginär differentiator Slutkommentarer om transversalfilters egenskaper Rekursiva filter Dimensionering med hjälp av pol/nollställesplacering Smala bandpassfilter Smala bandpassfilter med utsläckning vid DC och halva samplingsfrekvensen Smala bandspärrfilter (notchfilter) Rekursiva kamfilter Typ Typ Rekursivt kamfilter med utsläckning mellan kammarna Typ Typ Rekursiva kamfilter med notchar Typ Typ Frekvensamplande rekursiva filter Tidskontinuerlig-tidsdiskret avbildning Bilinjär transform Impulsinvariant avbildning Integratorer sida vii

8 sida viii

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold AD-/DA-omvandlare Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt - Digitalt Analogt få komponenter

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo

Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Finn Fem Fel - ett försök att hitta skillander i bilder Signaler och System Höstterminen -02 IT3 Rasha Alshammari Andreas Nissemark Zakai kass-saliba Pavel Carballo Innehållsförteckning Introduktion 3

Läs mer

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ

'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ 'LJLWDODELOGHUR KGLJLWDOELOGPDQLSXOHULQJ Nyckelord: Sampling, kvantisering, upplösning, geometriska operationer, fotometriska operationer, målning, filtrering 'LJLWDOUHSUHVHQWDWLRQR KODJULQJDYELOGHU En

Läs mer

Flervariabel reglering av tanksystem

Flervariabel reglering av tanksystem Flervariabel reglering av tanksystem Datorövningar i Reglerteori, TSRT09 Denna version: oktober 2008 1 Inledning Målet med detta dokument är att ge möjligheter att studera olika aspekter på flervariabla

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna.

A. Stationära felet blir 0. B. Stationära felet blir 10 %. C. Man kan inte avgöra vad stationära felet blir enbart med hjälp av polerna. Man använder en observatör för att skatta tillståndsvariablerna i ett system, och återkopplar sedan från det skattade tillståndet. Hur påverkas slutna systemets överföringsfunktion om man gör observatören

Läs mer

BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA

BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA BILDBEHANDLINGSMETOD INNEFATTANDE BRUSREDUCERING I BILD MED LOKALT ADAPTIV FILTERKÄRNA Author: Stefan Olsson Published on IPQ website: April 10, 2015 Föreliggande uppfinning avser en metod för bildbehandling

Läs mer

Introduktion till MATLAB

Introduktion till MATLAB c 2004 Liber AB, Lennart Harnefors, Johnny Holmberg, Joop Lundqvist Signaler och system med tillämpningar Introduktion till MATLAB 1 Inledning MATLAB (för Matrix laboratory) är ett interaktivt programpaket

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

Linjär algebra på några minuter

Linjär algebra på några minuter Linjär algebra på några minuter Linjära ekvationssystem Ekvationssystem: { Löses på matrisform: ( ) ( ) I det här fallet finns en entydig lösning, vilket betyder att determinanten av koefficientmatrisen

Läs mer

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB

Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Per Jönsson Symbolisk matematik med MATLAB Malmö 2010 2 Per Jönsson Centrum för Teknikstudier Malmö högskola 205 06 Malmö email: per.jonsson@mah.se hemsida: http://homeweb.mah.se/~tspejo/index.htm c Per

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se

LGR 11 ÅK 1 3. The compact version Planeringstöd för lärare. Allan Eriksson, Bolidenskolan 4-9, Boliden www.lektion.se LGR 11 ÅK 1 3 The compact version Planeringstöd för lärare Hej Kollega! Du som jobbar i årskurs 1-3 har o a många ämnen a hålla reda på. Det är inte ovanligt a en klasslärare har å a eller flera olika

Läs mer

Steg-Vis. Innehållsförteckning

Steg-Vis. Innehållsförteckning Innehållsförteckning SIDAN Förord 6 Inledning 7 Målgrupp och arbetssätt 8 Dåligt minne? 9 Nyckelfakta 10 Råd till pedagog 11 Tre matematiska lagar 12 10-komplement 14 Från subtraktion till addition 15

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Högskoleprovet Kvantitativ del

Högskoleprovet Kvantitativ del Högskoleprovet Kvantitativ del Här följer anvisningar till de kvantitativa delproven XYZ, KVA, NOG och DTK. Provhäftet innehåller 40 uppgifter och den totala provtiden är 55 minuter. Ägna inte för lång

Läs mer

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng.

Provet består av Del I, Del II, Del III samt en muntlig del och ger totalt 75 poäng varav 28 E-, 23 C- och 24 A-poäng. Del I Del II Provtid Hjälpmedel Uppgift 1-10. Endast svar krävs. Uppgift 11-15. Fullständiga lösningar krävs. 10 minuter för del I och del II tillsammans. Formelblad och linjal. Kravgränser Provet består

Läs mer

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas

Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Dnr 5.2.5-269/2013 2015-07-01 1(8) Statistik och jämförelser statistikdatabasen@socialstyrelsen.se Så använder du Socialstyrelsens statistikdatabas Här beskriver vi hur du går till väga för att göra ett

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar!

Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild. OBS! Såvida inte annat sägs, motivera alla svar och förklara alla införda beteckningar! Exempel på tentamensfrågor i Kursdelen Fotografi och Bild Uppgifterna kan ge max 10p vardera. Hjälpmedel: Formelblad "Radiometriska och fotometriska storheter." (bifogad med tentamen) Räknedosa Observera:

Läs mer

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid

Anvisningar Del I. Namn: Födelsedatum: Komvux/gymnasieprogram: Provtid Anvisningar Del I Provtid Hjälpmedel Miniräknarfri del Uppgift 14 Kravgränser 90 minuter för del I. Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med den miniräknarfria delen. Du får inte

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:...

DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Bestäm värdet av 25 3x om x = 2 Svar: (1/0/0) 2. Vilket tal ska stå i rutan för att likheten ska stämma? 2 3 + + 1 =1 Svar: (1/0/0) 9

Läs mer

Ny metod för läcksökning

Ny metod för läcksökning Rapport Nr 2013 02 Ny metod för läcksökning Maria Rothman Staffan Abrahamsson Nils Karlsson Lars-Gunnar Huss Tommy Johansson Jan-Olof Ousbäck Jonas Rahm Carl Samuelsson Anders Örbom Dan Axelsson Svenskt

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer