Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län"

Transkript

1 Processarbete Kapacitets-produktionsstyrning i Jönköpings län Länschef, VC

2 Lite bakgrund Röntgen Höglandet, Jönköping och Värnamo länsklinik sedan 2012* Hela kliniken certifierade enl ISO 9000 jan

3 Ledningsstruktur, drift HT 2014 Strategigrupp Oskar VC Ledningsgrupp Bitr VC Dr Län Jkp 1 Jkp 2 Högl Vmo Mammo Resurs Dr Jkp Dr Högl Dr Vmo, VC

4 Patient Behov FAKTA/MPG Metodutveckling, matris Ledningsgrupp/ Strategigrupp Var C C C C RoS RRR MRT CT US Konv rtg Vad? Muskuloskelettal Rtg Neuro Rtg Gastrointestinal Rtg Urogenital Rtg Thorax/hjärta Kärl/intervent Rtg Bröst Rtg Barn Rtg ÖNH/Odont Rtg P P P P P P P P P

5 Processer röntgen

6 Processgrupper =förbättringsteam Tvärprofessionella, länsövergripande grupper Syfte, uppdrag: Definiera, följa upp och förbättra sin (del-)process God kvalitet - högt värde för kund/patient) Ordning och reda, standardisera rätt varje gång Länsgemensamma rutiner/metoder

7 Länsmodalitetsgrupp, och lokala grupper Lokal kund Ev annan expert Lokal chef C PL coach (O-chef) Länsprocessgrupp Lokal processgrupp Värnamo Verksamhetsutvecklare Lokala medarbetare

8 Arbetssätt Definiera processen Sätta mål, mäta Regelbundna avstämningsmöten med återrapportering och planering Mellanliggande arbete hemmavid: PDSA, tester i liten skala, mätningar etc Förankring, synpunkter från medarbetare, kund

9 Representation från hela länet, alla berörda professioner Tid avsatt Allas engagemang Kommunikation Vad gör vi och varför? Förankring Mäta och visa mätningar Värdet skapas lokalt, en länsövergripande rutin löser inget Olika kulturer, vi/dom ge och ta mjuka faktorer Träffas fysiskt, lära kännas Virtuella möten (Video, Telefon/Bridgit) Förbättringskunskap, projektkunskap Våga ge och ta ansvar Kundfokus Framgångsfaktorer, utmaningar

10 KPS Jobbat med väntetider i alla år Hyfsat grepp 90% inom 2 veckor sedan 2012/ 2-4(6) veckors väntetid Mammo/MR av och till problem Initialt stort fokus på produktionsplanering Kapacitetsstyrning sista året (Myrna Palmgren) Detta är ingen quick fix! Långsiktigt, enträget fokus krävs

11 Behov, produktion och kapacitet Efterfrågan Patienter Remisser Placeringsschema Personal Produktion Bokade tider Labb

12 KPS, hårda och mjuka faktorer Statistik produktion/kapacitet Personalen med på tåget, arbetsmiljö mm Rör inte mitt schema!

13 KPS tre centrala frågor: 1. Hur mycket behöver vi göra? 2. Hur många behöver vi vara? 3. Hur många är vi?

14 1. Produktionsplan 2. Resursplan 3. Bemanningsplan Tre planeringsverktyg:

15 1 Hur mycket behöver vi göra? Statistik från föregående period ger en god uppfattning om behovet. Antal remisser/patienter. Behovet oftast ökande, vilket man får ta höjd för i sin planering/prognos Liksom förstås om man har köer, ryggsäck Kunddialoger!

16 Behov Värnamo

17 1 Hur mycket behöver vi göra? forts Hur många labb behövs? Är det lagom, behövs fler eller kan vi kan köra på färre/stänga? Många labb kan kännas flexibelt och bra, men det kan bli jobbigare att bemanna Division av totala årsbehovet (per labb) med antal veckor ger behovet per vecka

18 Produktionsplan Värnamo

19 2 Hur många ssk behöver vi vara? Produktionsplanen översätts från patienter till timmar via tidsåtgången för varje patient (=aktivitet) Bokningstid: Hur lång tid tar det att göra en CT buk, eller röntga en lunga? Sen bryter man ned bokningarna och timmarna per labb och dag, et voila:

20 Resursplan ssk Värnamo (labb 4 CR/MR) /Myrna P

21 2 Hur många läkare behöver vi vara? Granskningstid: Hur lång tid det tar att granska/diktera en MR hjärna, eller utföra en coronarangiografi? I genomsnitt. Övrigt arbete: Ronder, ordination, processgrupp/ förbättringsarbete, handledning av studenter, möten etc Oplanerad sjukdom, VAB är också bra att ta höjd för

22 Resursplan läkare Värnamo (CR/MR mm) /Myrna P

23 3 Hur många är vi? För att få samma enhet på behov, produktionsplan och kapacitet behöver man räkna ut hur många årstimmar man har för resp kategori. Av årets 52 veckor drar man bort: Lätthelgdagarna (2,5 v) Semesterveckor (ex 6) Ev kompveckor (ex 6) Utbildning (ex 2) 52-16,5 = 35,5 veckor a 40h=1420 timmar/år

24 Kompetensmatris, tjänstgöringsgrad

25 Kompetensmatris, tjänstgöringsgrad

26 Bemanningsplan radiologer Värnamo /Myrna P

27 Sen är det bara att lägga schemat! Först långsiktigt, sedan veckoschema

28 Planering på tre nivåer Län, område, sektion Län, område, sektion Län, område, sektion

29 Uppföljning på områdesnivå, ex

30 Uppföljning på sektionsnivå ToK ex

31 Klinik (=län), område, sektion Plan Uppföljning Analys Uppföljning på tre nivåer Ev förändring/justering A S P G A S P G Ny plan osv A S P G

32 patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera ,5

33 patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera min ger 1,5 h

34 patienter /vecka min/pat h/vecka MR kamera ,5-4 min ger 6 h

35 Framgångsfaktorer Tillförlitlig, lättförståelig statistik, diagram! Engagemang Cheferna med på banan! Medarbetare Kunskap, möjlighet att påverka ToK-ansvariga (uppföljning på labb/sektionsnivå) Modalitetsgrupper (tidsåtgång/aktivitet) Schemagrupper optimala scheman Bokningspersonal, läkargrupp m fl Underlag för förbättringsarbete!

36 Tack! 036/

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet

Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Bilaga 1 Redovisning av enkät rörande läkarnas produktivitet Genomförande och resultat Som en del av granskningen av läkarnas produktivitet genomfördes en enkätundersökning gällande hur läkarresurserna

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Psykiatriska kliniken NLN, KSK Kvalitetsbokslut 2014 Psykiatriska kliniken NLN, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd

Genombrott. - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Genombrott - Effekter av projektledarutbildningen Hinder och stöd Eventuella frågor om rapporten kan ställas till Eva Westerling 08-452

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 2014

Verksamhetsplan 2013 2014 Verksamhetsplan 2013 2014 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 2013-2014 IKSU får människor att må bättre! STRATEGIER 2013 2014 Nöjdare medlemmar och kunder - Vi vill ha god kännedom om vad våra medlemmar

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll

Bilaga 1. Verksamhetschefens ledarroll Bilaga 1 Verksamhetschefens ledarroll Min yrkesbakgrund är: 1. Läkare 14 (27%) 2. Sjuksköterska 27 (52%) 3. Arbetsterapeut 3 (6%) 4. Sjukgymnast 2 (4%) 5. Annat 8 (15%) 2 Min yrkesbakgrund är: Om annat,

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1

KRINGTID.» Smartare planering ger mer tid för brukaren. Kringtid 1 KRINGTID» Smartare planering ger mer tid för brukaren Kringtid 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 4 Syfte 4 Avgränsningar 4 Potential 5 Processkarta 5 Kartläggning 6 Nuläget

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling

GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling GPS (GuidePraktikStöd) Tillsammans -..från ord..till handling Hej En fråga, vi undrar om ni har samma spaningar som vi? Efter att ha jobbat med förändringar sedan slutet av 90-talet, ser vi likartade utmaningar

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Primärvårdsrehab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Primärvårdsrehab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer