Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09"

Transkript

1 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik

2 Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla god kvalité

3 Lärandemål 1 Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt

4 Vad är kvalitetsäkring? Kvalitetsäkring innebär att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs som säkrar kvalitén på den produkt eller tjänst som kunden beställt

5 Grunden i kvalitetsäkringsarbetet Man dokumenterar företagets processer och dess olika aktiviteter för att säkerställa att man lägger tid på det som är viktigt och inte genomför onödiga moment.

6 Vad är god kvalitet inom vården? Hälso- och sjukvården skall vara säker vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig vara patientfokuserad vara effektiv vara jämlik ges i rimlig tid

7 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 kap tillämpningsområde och definitioner 2 kap grunder för systematiskt kvalitetsarbete 3 kap - ansvaret vårdgivare, verksamhetschef och personal 4 kap områden som omfattas av god vård bemötande av patienter metoder för diagnostik, vård och behandling kompetens samverkan och samarbete riskhantering avvikelsehantering försörjning av tjänster, produkter och teknik 5 kap egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring

8 DC Kvalitetsledningssystem

9 Varför behövs ett ledningssystem inom röntgen? Klara regler, rutiner och ansvarsfördelning Grundläggande ordning och reda för att, så långt det är möjligt, förebygga vårdskador, risker och misstag Förbättra kvaliteten Strömlinjeforma verksamhetens interna funktioner Förbättra samarbetet med (t.ex. leverantörer, olika enheter, forskning och undervisning)

10

11 Ett grundläggande syfte med ett kvalitetssystem är att skapa en grundläggande ordning och reda i verksamheten. Kvalitetssystemets mål är att på bästa möjliga sätt uppfylla kundernas krav och behov samt främja patientsäkerheten

12 Ledningssystemet skall säkerställa att det finns rutiner för Hur nya metoder för diagnostik, vård och behandling skall tas fram, provas ut och introduceras så att patientsäkerheten säkerställs Hur fastställda metoder ska tillämpas, kontinuerligt följas upp och vid behov revideras, och vilka åtgärder som skall vidtas när tillämpningen av metoderna behöver förändras och inaktuella metoder skall identifieras och avvecklas.

13 Kvalitetspolicy Röntgenklinikernas kvalitetspolicy; "Rätt bildmedicinsk åtgärd genomförd vid rätt tidpunkt".

14 Kvalitetspolicy Våra kunder skall känna sig nöjda i alla kontakter och vi ska tillfredsställa och gärna överträffa de förväntningar, krav och önskemål som ställs. Detta genom: att kontinuerligt, systematiskt och förebyggande förbättra kvaliteten att kontinuerligt beakta kundens förväntningar, krav, behov och önskemål att förbättra och optimera svarstider, tillgänglighet, sortiment, tillförlitlighet och information ett professionellt arbetssätt och gott ledarskap att ha medarbetare med rätt kompetens och hög serviceanda att alla medarbetare har tillgång till och tillämpar verksamhetens kvalitetssystem att följa kvalitetskrav från tillsynsmyndigheter och uppdragsgivare samt krav från lagar, författningar och standarder

15 För att systematisera de olika komponenterna i kvalitetssystemet och i verksamheten skapades ett huvuddokument, KVALITETSMANUALEN /Kvalitetshandboken DC.

16 Dokumenten i manualen utgörs av : 1. Styrdokument 2. Specificerande dokument 3. Redovisande dokument Dokumenthanteringssystem?

17 DC Kvalitetsmanual /KVALITETSHANDBOK

18 Lärandemål 2 Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken

19 Kvalitetsmanual/handbok Hur får man till en sådan? Har vi nytta av den? Används den?

20 Ledningssystem Kvalitetsarbete SOSFS 2005:12 Kompetens Samarbete Klagomålshantering Återkoppling Riskhantering Avvikelsehantering Tekniska rutiner Metoder Dokumentation Egenkontroll ISO Spårbarhet Strålskyddshandbok

21 Reservrutiner och avvikelsehantering Organisation Personal RIS - PACS Kvalitetssystem Metoder Teknisk utrustning Remiss-/patientflöden Strålskydd

22 En av våra huvudprocesser är remiss och patientflödet

23 Dokumentationsrutiner Regelbunden uppdatering av våra dokument Var finns de dokument vi skall uppdatera?

24 Hur skall ett dokumenthanteringsystem se ut?

25 Hur skall ett dokument se ut? Mallar? Meta data? Hur skall det bli sökbart?

26 Kontroll och Behörigheter Område Behörigheter -Finns 4 nivåer Förslag från LiM Frågor från LiM 4. Läsare Medarbetare på röntgenkliniken LiM Finns begränsning på hur många olika nivåer av behörigheter man kan ha? - Vem får administrera skapande/publicerande av dokument? - Vem får utföra ändringar i systemet? - Vilka ändringar måste göras av Sharepointgruppen? - Ex. Kan de alla medarbetarna skriva in nyheter? - Kan ssk-kategorin skriva egna mötesprotokoll? - Kan sektions/labansvariga uppdatera egna informationsdokument/körkorts dokument/utbildning etc? - Kan sjukhusfysikerna uppdatera information? - Kan sekr hantera kalendarium? diarieförning? Kontaktkort/telefonlistor och Frånvaro information 3. Deltagare -Kan läsa, uppgradera, godkänna, redigera och publicera dokument Våra Chefer, Sektion och Lab ansvariga ssk och läkare samt vissa sekreterare 2. Redaktör Kan förändra större saker, ex nya flöden, layout etc. Våra superanvändare 1. Admin Sharepoint grupp på FC-IT (Jörgen och Fredrik)

27 IMPLEMENTERING AV LEDNINGSSYSTEMET inkl. kvalitetshandbok, Share Point etc.

28 Nackdelar Svårigheter p.g.a. att DC röntgen är en stor och i många delar en komplex verksamhet Kostnader Tidskrävande

29 Bonuseffekter Bättre organiserat arbete Konstant uppdatering av våra metoder och rutiner Färre misstag - Förbättrad patientsäkerhet Uppdaterade rutiner t ex när det gäller läkemedelshantering och strålskydd Lättare att skapa rutiner och följa upp underhåll när det gäller teknik och IT Bättre information till patienter och remittenter Mer internutbildning Ökad kompetens och mer motiverad och nöjd personal

30 Lärandemål 3 Hur kan man själv bidra till att upprätthålla god kvalité

31 SOSFS 2005:12 3 kap 3 Hälso- och sjukvårdspersonalen skall inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder.

32 Hur utvecklas kvaliteten i vården? Professionell kunskap Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar och etik Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Lärandestyrt förändringsarbete Förbättring av diagnos, behandling och omvårdnad Förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården Ökat värde för dem vården finns till för

33 Hur får man kvalitetsledningssystemet funktionellt och användbart i vardagen

34 TEAMET i processgrupperna viktigast för kvalitén. Det är deras idéer och förslag som gör att vi alla kan förbättra verksamheten.

35 METODBOKEN

36 METODBOKEN

37 TOM NOLANS modell för kvalitetsarbete Vad vill vi uppnå? Hur kan vi veta om en förändring är en förbättring?

38 AKTIVITETSLISTOR följer arbetet

39 Vi är inte klara men en god bit på väg Kvalitetsäkring tar tid Kvalité är en färskvara Vi gör så gott vi kan genom att göra lite bättre hela tiden

40 FRÅGOR?

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway.

Vårt arbetssätt. Kvalitetsmanual enligt ISO 9001. Vårt arbetssätt (kvalitetsmanual) Utgåva: 1. Utfört i samarbete med Certway www.certway. Vårt arbetssätt Kvalitetsmanual enligt ISO 9001 Utfört i samarbete med Certway www.certway.se Godkänd av: Ida Johnsdotter Sida 1 av 13 Giltig fr o m: 2011-03-31 Innehållsförteckning 1. POLICY, MÅL OCH

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2014 AISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM AB Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA 2012-10-21 FÖRFATTARE: BRÅKENHIELM, G FAGERHOLT, G HÄLL-IRINARCHOS, C KÅGSTRÖM, A LUNDIN, N LUNDQUIST, M RAFSTEDT-JOHNSON, H UNDERLAG FÖR STRUKTURERAT KVALITETSARBETE FÖR SVENSK SKOLHÄLSOVÅRD/ELEVHÄLSA

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En helt unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En helt unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En helt unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Kastanjens vårdboende, Vardaga Datum och ansvarig för innehållet: 2015.03.26 Birgitta Gullqvist,

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer