Budget & Prognosportalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget & Prognosportalen"

Transkript

1 Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance Budget & Prognos. - avskrivningar - personalkostnader - lokalkostnader - driftskostnader - ännu ej beviljade projektmedel - gemensamma kostnader 1

2 Innehållsförteckning Nyheter och förändringar from Budget Arbetsgång Avskrivningar STEG 1 Budget AR avskrivningar Budgetera personalkostnader STEG 1 Personalbudget STEG 2 Personalbudget Lokalkostnader: Visning underlag gemensamma lokaler Gå till Budgetbilden STEG 1 Gemensamma lokaler Gå till Budgetbilden STEG 2 Gemensamma lokaler- arbetsrum Driftskostnader Driftskostnader inom stödverksamheterna Driftskostnader inom kärnverksamheterna Budget ännu ej beviljade projektmedel Gemensamma kostnader Budgetering av fasta belopp på stödverksamheterna Bilagor Räkneexempel: en person med flera konteringar

3 Nyheter och förändringar from Budget 2015 Den här handledningen är ett komplement till Handledning för budgetansvariga. Här beskriver vi de nyheter och förändringar som har tillkommit; dels att Beräkningsmallen för gemensamma kostnader nu är integrerad i Budget & Prognos-verktyget men du hittar också några ytterligare förbättringar. För att kunna integrera Beräkningsmallen i Budget & Prognos har tre kolumner lagts till i ett antal bilder. Kolumnerna avser: Aktivitet det blir nu möjligt, för den som önskar, att lägga budget på aktivitet M motpart. För att kunna beräkna BASEN (bukod 410, 490, 520) ska kostnaden delas upp på intern (I) eller extern (E). HUV huvudfunktion. Kostnader inom stödverksamheterna delas in i fem huvudfunktioner: - Ledning (100) - s- respektive forskningsadministration (200) - Ekonomi- och personaladministration (300) - Infrastruktur och service (400) - Bibliotek (500) Huvudfunktionen Nivåspecifikt som användes i den tidigare Beräknings-mallen har utgått. Procentsatserna för gemensamma kostnader beräknas i systemet och kan läsas av i bilden V75 när kostnader (lön och drift) för kärn- och stödverksamhet är budgeterade Lokalkostnader för gemensamma lokaler budgeteras i tre steg Driftkostnader för stödverksamheten ska budgeteras på HUV, samt på interna och externa kostnader, motpart I och E Driftkostnader för kärnverksamheten ska budgeteras på interna och externa kostnader, motpart I och E Budgetering av Ännu ej beviljade projektmedel (valfritt) Gemensamma kostnader kan fördelas ut på projekt via bilden B78 3

4 Arbetsgång I det följande beskrivs arbetsgång vid budgetering av: 1. avskrivningar 2. personalkostnader 3. lokalkostnader 4. driftskostnader 5. ännu ej beviljade projektmedel 6. gemensamma kostnader OBS! Kom ihåg att som första åtgärd öppna din budget! 1. Avskrivningar 1.1 STEG 1 Budget AR avskrivningar Simulering av avskrivningar för alla verksamheter måste vara gjord innan budgetering påbörjas. Detta görs av EA. I den här bilden ska du ange HUV, huvudfunktion, för stödverksamheterna (10, 20, 70 och 90) enligt följande: Ledning s- respektive forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Bibliotek Urval: ORG och Vh*0 - Klicka på Ändra-knappen - Fyll i värden i kolumnen för HUV - Spara Om det inte finns några värden i Steg 1 beror det på att du inte har några anläggningar som har restvärden i anläggningsregistret. Nya anläggningar lägger du till i Steg 2. 4

5 1.1 STEG 2 Budget AR avskrivningar I den här bilden ska du föra över värden från kolumnen Ar sim avskr till kolumnen Budget 2015 Tkr för samtliga verksamheter. Den här rutinen utför du på samma sätt som tidigare. Urval: Vh * och PROJ *. Du kan om du vill välja en eller flera verksamheter eller projekt, beroende på vilket arbetssätt du föredrar Alt. 1: Alt. 2: För manuellt över beloppen från kolumnen Ar sim avskr till kolumnen Budget 2015 Tkr Spara Välj Fördela Hämta från kolumn Ar sim avskr - Utför Spara - Lägg till avskrivningar som är definitivsatta efter det datum som finns angivet i bilden, ev. får du infoga rad och lägga till projekt - Lägg till avskrivningar för planerade inköp kommande budgetår, ev. får du infoga rad och lägga till projekt - Om en anläggning inom en stödverksamhet ska fördelas på flera HUV gör du det i den här bilden genom att markera det projekt som avses och infoga en ny rad - Kontrollera att alla Vh *0 har HUV ifyllt - Klicka på Räkna om, gör ev. justeringar, Spara Sparade värden förs över till bukod 690 på de projekt du registrerat avskrivningar när du sparar bilden. 5

6 2. Budgetera personalkostnader Nytt i personalbudgeten är att det har tillkommit tre kolumner: - Aktiv: Aktivitet (frivillig) - HUV: huvudfunktion per person (obligatorisk inom stödverksamhet) - Rum m2: arbetsrummets yta per person (obligatorisk inom stödverksamhet) 2.1 STEG 1 Personalbudget Tänk på att alltid begränsa ditt urval i personalbudgeten eftersom bilden då går snabbare att Räkna om och Spara. Vi rekommenderar att du börjar med stödverksamheterna (Vh 10, 20, 70 alt. 90) och att du arbetar med en stödverksamhet i taget. - Klicka på Ändra-knappen - Kontrollera att du har rätt personer i budgetbilden, du kan behöva lägga till alt. ta bort personer - Lägg till HUV och arbetsrummets lokalyta för varje person inom stödverksamheterna - Aktiv är en frivillig uppgift, (kan ingå i befintlig kontering) - Övriga kolumner och uppgifter hanterar du som tidigare - Klicka på Räkna om och sedan Spara. Kom ihåg att spara ofta! När det gäller budgetering av personalkostnader inom kärnverksamheterna arbetar du på samma sätt som tidigare med personalbudgeten. 6

7 OBS! Kontrollera att personerna inom alla *0-verksamheter har uppgifter om HUV och rumsyta ifyllda innan du går till STEG 2. När du är klar med dina ändringar klickar du på Räkna om och Spara. Om du ska lägga budgetvärden på flera HUV för en och samma person som har samma kontering avseende Vh, projekt och konto får du ändra befattning för att systemet ska kunna spara. Vi rekommenderar att du väljer en befattningsbenämning som normalt inte förekommer på din institution, som kan indikera att det finns flera rader med samma kontering. 2.2 STEG 2 Personalbudget För att föra över budgetvärden till din budget går du till STEG 2 Personalbudget 2015 (som tidigare) Klicka på Ändra-knappen Räkna om Spara. 7

8 3. Lokalkostnader: budgetering av gemensamma lokaler Här behöver du en förteckning över institutionens/enhetens gemensamma lokaler (ex. vis den förteckning som du gjorde i Beräkningsmall 2014) per m 2 för kommande budgetår. VIKTIGT! Att budgetera de gemensamma lokalerna förutsätter att du har budgeterat alla personalkostnader. Beräkningen av de gemensamma lokalkostnaderna baseras på antalet heltidsekvivalenter som du hämtar från din personalbudget En nyhet är att de gemensamma lokalkostnaderna från och med 2015 kommer att ingå i procentsatserna för de gemensamma kostnaderna och ska inte längre läggas till när ni upprättar fullkostnadskalkyl och projektkalkyl. Det kan medföra att procentsatserna kan bli något högre än tidigare men i stället säkerställs att kostnaderna både blir budgeterade och får täckning. Det är viktigt att du informerar berörda vid din institution om förändringen. 3.1 Visning underlag gemensamma lokaler Välj bilden V65 Visning underlag gemensamma lokaler Urval: ORG Bilden visar antalet heltidsekvivalenter per verksamhetsgren. Antalet heltidsekvivalenter är en summering av kolumnen Omf man i STEG 1 Personalbudget. Du ska nu beräkna kostnaden för gemensamma lokaler per verksamhetsgren. Det kan du göra på två sätt: 8

9 Alt. 1: Exportera bilden till Excel, se exempel nedan. Lägg till kolumn (D) för Kostn gem lokaler och beräkna lokalkostnad per verksamhetsgren. Använd ditt underlag för de gemensamma lokalkostnaderna där du har uppgift om den totala kostnaden för dessa (se röda pilen i bild, cell C2). Fördela lokalkostnaden per verksamhetsgren. Spara gärna underlaget. Förslag på formel som du kan lägga in i ditt Exceldokument: Andel heltidsekvivalenter per verksamhetsgren av totalt antal * lokalkostnad Alt. 2: Gör manuell beräkning av lokalkostnaden per verksamhetsgren. 9

10 3.2 Gå till Budgetbilden STEG 1 Gemensamma lokaler - arbetsrum I STEG 1 ska du budgetera de beräknade lokalkostnaderna för arbetsrummen för personal inom stödverksamheterna. I bilden kan du se priset per m 2 inkl. kostnad för lokalvård (till höger om Status-markeringen). Värden i kolumnerna HUV, Vh, Proj, Person, Aktiv, Omf och Rum m2 är hämtade från Personalbudgeten. Systemet föreslår en beräknad lokalkostnad baserad på omfattning, lokalyta och kostnad per m 2. - Klicka på Ändra-knappen. - Klicka på Fördela-knappen: Uppdatera kolumn Budget Kto Hämta från kolumn Beräknad lokalkostnad - Klicka på knappen Räkna om. Gör ev. manuella justeringar, Spara. Kontrollera att HUV endast finns på stödverksamheterna. 10

11 3.3 Gå till Budgetbilden STEG 2 Gemensamma lokaler- arbetsrum I den här bilden ska du föra över värden för baskonto 5013 från STEG 1 till budget på stödverksamheternas projekt. - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Räkna om och Spara (se text i bilden till höger om sid-markering) Du har nu beräknat och budgeterat kostnaderna för arbetsrum för personal inom stödverksamheten. 11

12 3.4 Gå till Budgetbilden STEG 3 Gemensamma lokaler - övriga I den här bilden lägger du in det sammanlagda värdet för gemensamma lokaler per stödverksamhet. Du ska addera två värden: - Beloppen som följer med från STEG 2 finns i kolumn Budget 2015 när du öppnar STEG 3 (kostnaden för arbetsrum/anställd inom stöd) - Kostnad för övriga gemensamma lokaler per verksamhetsgren de belopp du beräknade utifrån V65 och Exceldokumentet (punkt 3.1). De gemensamma lokalkostnaderna budgeteras på Huv 400 Infrastruktur och service. Det urvalet finns förvalt i bilden. Det innebär att kostnaderna för de gemensamma lokalerna kommer att ingå i procentsatsen för de gemensamma kostnaderna (UGEM, FGEM och IGEM) och du behöver inte komma ihåg att lägga till den kostnaden när du gör andra kostnadskalkyler. Det är viktigt att du informerar berörda på din institution om förändringen. - Klicka på Ändra-knappen - Addera beloppen från ditt underlag över gemensamma lokalkostnader per verksamhetsgren till de belopp som finns på respektive rad för stödverksamheterna Saknar du någon av stödverksamheterna infogar du en rad och lägger till belopp, se bilden ovan - Klicka på Räkna om, gör ev. justeringar, Spara När du sparar bilden förs dina budgeterade värden över till budgetkod 510 på projekten för de stödverksamheter som finns angivna i STEG 3. 12

13 4. Driftskostnader 4.1 Driftskostnader inom stödverksamheterna Driftskostnader inom stödverksamheterna ska fördelas på fem huvudfunktioner (HUV): Ledning s- respektive forskningsadministration Ekonomi- och personaladministration Infrastruktur och service Bibliotek Välj bild B20 Urval: ORG, PROJ, Vh *0, Bukod 490, 520 och Klicka på Ändra-knappen - Infoga rader för de huvudfunktioner ( ) du ska lägga in budgetvärden på. För varje aktuell huvudfunktion lägger du budgetvärden för externa inköp (motpart E) och för interna inköp (motpart I) - Tryck Räkna om, gör ev. justeringar, Spara 13

14 Att lägga budget på intern och extern motpart gör att du enkelt kan göra uppföljning även på den nivån och göra jämförelser över tid. Förklaring till de tre raderna med blåmarkerad text i bilden, 520 Driftskostnader: A visar budget 2014, ingen markering i Motparts-kolumnen eftersom den inte fanns då. B visar utfall under för externa inköp, motpart E. C visar utfall under för interna inköp, motpart I. 4.2 Driftskostnader inom kärnverksamheterna. Driftskostnaderna inom kärnverksamheterna (Vh 11, 12, 13, 21, 22, 23, 71, 91, 97) ska fördelas mellan interna (I) och externa (E) inköp. Denna uppdelning gör du för att kunna beräkna budgeterad bas. Urval: ORG, PROJ (projektgrupp), Vh, Bukod 490, 520, 590 Förklaring till varför du ser flera rader per bukod och projekt: Kolumn Motpart (M) Ingen markering Visar budget 2014 E Visar utfall externa driftskostnader I Visar utfall interna driftskostnader Klicka på Ändra-knappen. - Lägg budgetvärden för externa driftskostnader på raden som har E i Motpartskolumnen och för interna driftskostnader på raden som har I i Motpartskolumnen. - Klicka på Räkna om, gör ev. justeringar, Spara. 14

15 5. Budget ännu ej beviljade projektmedel Här ska du budgetera intäkter och kostnader som avser projektmedel (bidrag och uppdrag) där ansökan har skickats in men beslut är ännu inte fattat av finansiär. Vi rekommenderar att institutionerna gör den här typen av erfarenhetsbudget. Budget för Ännu ej beviljade projektmedel gör du i två steg. När du kommer in i STEG 1 har systemet förvalt Vh 12, 13, 22, Ange org.enhet - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Infoga rad och lägg in det eller de projekt du vill lägga en preliminär budget på. Du kan ange ett fiktivt projektnummer alternativt det projektnummer du planerar att projektet ska få - Infoga nya rader för de budgetkoder du ska lägga budget på Tänk på budgeterat värde på bukod 410 Lönekostnader skrivs över om du uppdaterar Steg 2 Personalbudget igen. - Lägg INTE värden på UGEM, FGEM, IGEM! - Klicka på Räkna om, gör ev. justeringar, Spara OBS! Här budgeterar du inte på Motpart. 15

16 I STEG 2 Budget Ännu ej beviljade projektmedel ska du föra över beloppen från STEG 1 till Budget Beloppen sparas utan projektnummer, dvs. projekt = blankt. - Klicka på Ändra-knappen. - Klicka sedan på Fördela-knappen. - Välj: Uppdatera kolumn Budget 2015 Tkr Hämta från kolumn Belopp fr steg 1. - Klicka på Utför. Beloppen från steg 1 finns nu i kolumnen för Budget 2015 Tkr. - Gör ev. justeringar. Spara 16

17 6. Gemensamma kostnader 6.1 Budgetering av fasta belopp på stödverksamheterna När du har budgeterat alla löne- och driftskostnader på projekten inom kärn- och stödverksamheterna är det dags att ta fram underlag för vilka procentsatser som ska gälla för UGEM, FGEM och IGEM kommande budgetår. Du behöver ta fram uppgifter på följande belopp: Fasta beloppet för UGEM (universitetsgemensamma kostnader) per verksamhetsgren för nästa budgetår Fasta beloppet för FGEM (fakultetsgemensamma kostnader) per verksamhetsgren för nästa budgetår Uppgifter om fasta belopp för UGEM och FGEM får du från fakultetens controller (dokumentet: Kalkyl fasta belopp). Budgetera de fasta beloppen på projekten för varje stödverksamhet (Vh 10, 20, 70, 90) enligt följande: Bukod 547: fasta beloppet i Tkr för UGEM, Motpart I Bukod 548: fasta beloppet i Tkr för FGEM, Motpart I Klicka på Räkna om - Spara 17

18 6.2 Procentsatser för UGEM, FGEM och IGEM för kommande budgetår I bilden V75 Påläggsprocent per institution kan du nu se de procentsatser som kommer att gälla för kommande budgetår. Pålägg för IGEM hämtas från budgeterade kostnader för stödverksamheten ställt i relation till budgeterad bas för kärnverksamheten. Urval: FN3 och ev. ORG För storinstitutioner: Vill du se procentsatser för alla org.enheter inom storinstitutionen gör du urval på FN3. Vill du se enbart en org.enhet gör du urval i fältet för ORG. VIKTIGT! Om du gör ändringar i din budget på budgetkoder som ingår i BASEN kommer dina procentsatser att förändras. Detsamma gäller om du ändrar budgetvärden inom stödverksamheterna. 18

19 6.3 Budgetera gemensamma kostnader på projekt Det finns två sätt att budgetera de gemensamma kostnaderna (UGEM, FGEM, IGEM) på projekt. Alt. 1: Alt. 2: Manuell beräkning per projekt (som tidigare) Via bilden B78 Budgetfördelning GEM på projekt gör systemet en beräkning och fördelar ut de gemensamma kostnaderna, se instruktioner nedan. Arbetsgång för alt.2: Välj bild B78 Budgetfördelning GEM på projekt. I den här bilden rekommenderar vi att du arbetar med en verksamhet i taget. Börja med Vh 13. Budgetering av GEM på Vh 13: Eftersom alla gemensamma funktioner inte används av vh 13 ska denna verksamhet endast betala 43 % av sin andel av UGEM. Beräkningen går till på följande sätt: Titta i B78 Budgetfördelning GEM för att få den totala basen på VG 1. Räkna ut hur stor andel av basen som Vh 13 utgör. Räkna ut hur stort det fasta beloppet blir för Vh 13. Av detta ska Vh 13 betala 43 %. I exemplet nedan: 900/18778= 0,048 (andel)*3428 (fast belopp)= *0,43=71 som ska belasta Vh 13. Fördela därefter ut beloppet (71) till alla projekt under Vh

20 Gör så här (se bild nedan): - Välj din org.enhet och ex.vis Vh 13 - OBS! Om du har budgeterat på Ännu ej beviljade projektmedel ska du ange org.enhet* i fältet Proj, ex.vis: 1111* - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Fördela-knappen - Välj Fördela radsumma - Välj: 1. Uppdatera kolumn Budget UGEM 2. Fördela värde (ange det fasta beloppet som ska fördelas, lägg till tre nollor för tkr) 3. Fördela enligt kolumn Budget bas - Klicka på Utför-knappen Denna fördelningsmetod kan också användas på andra verksamheter. Vi rekommenderar att du även använder denna metod på vh 21-23, 71, På dessa verksamheter behöver du inte räkna ut andelen utan kan fördela hela det fasta beloppet direkt. Budgetering av GEM på Vh 11,12 När du budgeterat Vh 13 ska du budgetera resterande fast belopp UGEM på vh 11 och 12. Gör samma beräkning för vh 11. I exemplet ovan finns endast vh 11 och därför blir det =3357 som ska fördelas till vh 11. Detta belopp läggs på det projekt där anslagen bokförs. 20

21 Budgetering av GEM på Vh 11, 21, 71, 91 respektive 97: När det gäller anslagsverksamheterna ska gemensamma kostnader för hela verksamheten budgeteras på det projekt där anslagen bokförs. Gör så här (se bild ovan): - Välj din org.enhet och ex. vis Vh 11 - OBS! Om du har budgeterat på Ännu ej beviljade projektmedel ska du ange org.enhet* i fältet Proj, ex.vis: 1111* - Klicka på Ändra-knappen - Läs av basen i kolumnen för Budget bas för Vh 11 totalt - Gör en manuell beräkning av IGEM, FGEM och UGEM utifrån de procentsatser du fått fram i bilden V75 - Lägg in dessa värden i fälten för respektive GEM på raden för det projekt där dina anslag bokförs - Klicka på Räkna om, gör ev. justeringar och Spara - De värden du lagt in överförs nu till bukod 547, 548 och 549 på det projekt du lagt in budgetvärden Budgetering GEM på Vh 12, 22 respektive 23: På dessa verksamheter kan du med fördel göra en budgetfördelning av GEM ut på projekt. Vi rekommenderar att du arbetar med en verksamhet i taget. 21

22 Gör så här (se bild ovan): Vi förutsätter att din IGEM är 10 %, din FGEM är 5 % och din UGEM är 12,5 %. - Välj din org.enhet och ex.vis Vh 22 - OBS! Om du har budgeterat på Ännu ej beviljade projektmedel ska du ange org.enhet* i fältet Proj, ex.vis: 1111* - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Fördela-knappen - Välj: 1. Uppdatera kolumn Budget IGEM 2. Öka/minska i %: Hämta från kolumn Budget bas Du vill minska basen med 90 % för att få kvar värdet på IGEM - Klicka på Utför-knappen 22

23 Du har nu fått en bild som ser ut så här: Fördela sedan FGEM: - Välj din org.enhet och ex.vis Vh 22 - OBS! Om du har budgeterat på Ännu ej beviljade projektmedel ska du ange org.enhet* i fältet Proj, ex.vis: 1111* - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Fördela-knappen - Välj: 1. Uppdatera kolumn Budget FGEM 2. Öka/minska i % : -95 (FGEM = 5 %) 3. Hämta från kolumn Budget bas Du vill minska basen med 95 % för att få kvar värdet på FGEM - Klicka på Utför-knappen Fördela sedan UGEM: - Välj din org.enhet och ex.vis Vh 22 - OBS! Om du har budgeterat på Ännu ej beviljade projektmedel ska du ange org.enhet* i fältet Proj, ex.vis: 1111* - Klicka på Ändra-knappen - Klicka på Fördela-knappen - Välj: 1. Uppdatera kolumn Budget UGEM 2. Öka/minska i %: -87,5 (UGEM = 12,5 %) 3. Hämta från kolumn Budget bas Du vill minska basen med 87,5 % för att få kvar värdet på UGEM - Klicka på Utför-knappen 23

24 Du ska nu ha en bild som ser ut så här: Du har möjlighet att göra ev. justeringar och när du sedan klickar på Spara-knappen överförs dina budgeterade värden för UGEM, FGEM och IGEM till respektive projekt. Spara gärna efter varje GEM -beräkning! 24

25 6.4 Slutlig budgetering av GEM på stödverksamheterna 10, 20, 70, 90 Välj bild B78. Urval: ORG, Vh ex.vis (VG 2) - Klicka bort nollrader och ev. sidor Bilden visar hur du har budgeterat GEM på de olika Vh inom verksamhetsgren Visar budgeterade fasta belopp i Vh Visar budgeterade kostnader för UGEM, FGEM och IGEM som du antingen budgeterat manuellt per projekt eller budgeterat via bilden B 78 per Vh och projekt. Nu ska du budgetera motbokningen av UGEM, FGEM och IGEM på stödverksamheten. Om du budgeterat rätt ska det se ut så här i bilden: - Kolumnen Budget FGEM: Vh 20 = Tkr motsvarar S:a FGEM Vh ( =1 263) - Kolumnen Budget UGEM: Vh 20 = Tkr motsvarar S:a UGEM Vh ( =5 562) - IGEM motsvarar det du budgeterat på stödvh, dvs.: S:a bukod 410, 490, 510, 520, 590 o 690, Tkr i exemplet ovan Du kan göra en kontroll i bilden B10 för Vh 20 alt. B20 för Proj xxxx0098x. 25

26 - Klicka på Ändra-knappen - På raden för Vh 20 i fältet för IGEM: lägg in värdet Tkr (med minustecken) - Motbokningen av FGEM och UGEM innebär att du ska lägga in samma belopp, men med minustecken, vilket gör att värdet blir noll (0) Nu ska din bild se ut så här: Klicka på Räkna om och Spara. Du har nu nollställt bukod 547 UGEM och 548 FGEM på stödverksamheten, dvs. det budgeterade fasta beloppet är finansierat av summa UGEM och FGEM som du budgeterade på Vh (enl. ovanstående exempel). Om resultatet bli noll har du gjort rätt. Du kan också kontrollera och stämma av ovanstående genom att titta vad som hänt i bilden B10 alt. B20, se nästa sida. 26

27 Urval: ORG och Vh 20 Budget 2015 för Vh 20 ska nu vara noll (0). - UGEM bukod 547 är noll: budgeterat fast belopp motbokning från Vh = 0 - FGEM bukod 548 är noll: budgeterat fast belopp motbokning från Vh = 0 - IGEM bukod 549 visar Tkr: = s:a IGEM Vh 21-23, ska finansiera stödverksamhetens kostnader 27

28 6.5 Procentsats per huvudfunktion I fullkostnadskalkylen ska vi ange hur våra procentsatser för UGEM, FGEM och IGEM är fördelade på de olika huvudfunktionerna. Fördelningen per huvudfunktion för UGEM och FGEM hittar du på s hemsida: I bilden V76 Procent per huvudfunktion för IGEM kan du se per verksamhetsgren hur procentsatsen för IGEM fördelar sig mellan huvudfunktionerna. 28

29 7. Bilagor 7.1 Räkneexempel: en person med flera konteringar En person vid institutionen ska konteras på två projekt och med olika tjänstgöringsgrad under året: Projekt A 40 % 9 månader Projekt B 60 % 9 månader Projekt A 25 % 3 månader Projekt B 75 % 3 månader Summa tjänstgöring är 200 %. Rekommendationen är att varje persons kontering ska vara 100 %. Varje del av tjänstgöringen ska omräknas till en del av en heltid enligt följande: Projekt A 9/12 x 40 % = 30 % 3/12 x 25 % = 6,25 % Projekt B 9/12 x 60 % = 45 % 3/12 x 75 % = 18,75 % Kontering i Budget & Prognos: A: 36 % i 12 månader B: 64 % i 12 månader 29

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Handledning för budgetansvariga 1 Innehållsförteckning Portalens grundfunktioner... 4 Bilder i Budget & prognosportalen... 6 Statusöppning, byte av status/stängning av budget...

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Uppföljning och rapporter

Uppföljning och rapporter Uppföljning och rapporter Handledning för uppföljningsansvariga 1 Innehållsförteckning Innehåll Varför behövs rapporter?... 3 Perioder och periodskifte... 3 Bokföring i rätt period... 4 Uppdatering av

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Periodisering... 13 Övrigt i registreringsbilden... 18 Browserrapporter för kontroll... 20 Agresso

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen... 2 Fördelning

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Övrigt i registreringsbilden... 9 Browserrapporter för kontroll... 10 Agresso Planering - Kostnads-

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDLEDNING Ekonomiavdelningen 2010-10-18 Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet OH-verktyget vid Göteborgs universitet är ett web-baserat verktyg för beräkning av pålägg

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Öppna Raindance och logga in Välj Beslutsstöd Öppna Uppföljning och markera Frågor & Analys Välj Flik Rapporter för analys av verksamhetens

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Checklista inför budgetering 2016

Checklista inför budgetering 2016 Checklista inför budgetering 2016 Innehåll Lokalhyror 2 Fördelning indirekta kostnader 2 Medfinansiering 3 Kort lista 3 Innehåll på KB999999 4 Förslag till val av blanketter 5 Kort beskrivning av blanketterna

Läs mer

Checklista inför budgetering 2018

Checklista inför budgetering 2018 Checklista inför budgetering 2018 Checklista inför budgetering 2018... 1 Inlästa uppgifter... 2 Lokalhyror från Fastighetsavdelningen... 2 Bearbetning... 2 Fördelning av indirekta kostnader till kärnverksamhetens

Läs mer

Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS. Sektionen Ekonomi juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu.

Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS. Sektionen Ekonomi juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu. Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS Lunds universitet uppdaterad juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu.se 2 Innehållsförteckning 1 Processen flödet... 3 2 Logga

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt 1 Bidragsfinansierade projekt Bidragsprojekt periodiseras som grundregel och läggs därför upp med status P (pågående/periodisering)

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Lathund/Checklista för budgetering i UUplus

Lathund/Checklista för budgetering i UUplus 1(9) Datum 2016-08-15 Ekonomiavdelningen Uppsala universitet Lathund/Checklista för budgetering i UUplus Innehåll Lathund/Checklista för budgetering i UUplus 1 Applikation Administration Institution -

Läs mer

Uppföljning och rapporter

Uppföljning och rapporter Uppföljning och rapporter Handledning för uppföljningsansvariga 1 Innehållsförteckning Innehåll Varför behövs rapporter?... 3 Perioder och periodskifte... 3 Bokföring i rätt period... 4 Uppdatering av

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Frågor och svar om EOS

Frågor och svar om EOS 1 Frågor och svar om EOS Innehåll Frågor och svar om EOS... 1 1 Bakgrund... 3 På vilket sätt underlättar systemet?... 3 Kommer budgetprocessen att se ut som tidigare?... 3 Hur har projektet tagit reda

Läs mer

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER 2015-11-12 Ingrid Hallberg Ekonomispecialist Mittuniversitetet Tel 010-142 79 55 Ingrid.Hallberg@miun.se Sundsvall Östersund Härnösand (t o m

Läs mer

Instruktion för Kalkylering av kostnader

Instruktion för Kalkylering av kostnader Instruktion för Kalkylering av kostnader Version 2010.08 Medvind Informationsteknik AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kalkylering... 3 Underlag för kalkylering... 3 Att göra en kalkyl...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR.

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. Budgetvärden: Öppna dokumentet Mall Kvartalsuppföljning. Fyll i budgetvärden i BUDGETmallen

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden

Läs mer

BERÄKNINGSMALL FÖR INSTITUTIONER/ENHETER

BERÄKNINGSMALL FÖR INSTITUTIONER/ENHETER BERÄKNINGSMALL FÖR INSTITUTIONER/ENHETER Handledning Innehållsförteckning INLEDNING... 1 DEFINITIONER... 2 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR/KRAV... 2 INNAN DU BÖRJAR... 3 BERÄKNA PROCENTPÅSLAG FÖR GEMENSAMMA KOSTNADER

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Uppföljning och rapporter

Uppföljning och rapporter Raindance 2013 Handledning för uppföljningsansvariga ver 1.2 2013-10-24 Uppföljning och rapporter Handledning för uppföljningsansvariga Utbildning Ekonomienheten 1 Raindance 2013 Handledning för uppföljningsansvariga

Läs mer

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben 2016-06-07 1. Inloggning och startsida Logga in i Kuben via länken till Kuben på ekonomiwebben: http://www.ekonomiwebben.lu.se/ eller skriv in adressen Kuben.lu.se

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Är de föreslagna konteringarna korrekta?... 1 Generellt om vad du kan behöva justera... 2 Kontroll kontering

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Budget Aveny Budgetmodul Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar

Läs mer

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (8) Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 9 vsluta automatisk samfinansiering...

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (7) Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Full kostnadsredovisning på SOFI

Full kostnadsredovisning på SOFI SOFI Ante Farm 2010-02-18 Full kostnadsredovisning på SOFI 1. Inledning Stockholms universitet tillämpar sedan den 1 januari 2009 full kostnadsredovisning enligt en modell som har utvecklats av Sveriges

Läs mer

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 1 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 3. Val av budgeteringssätt. 3 3.1. Budgetera per ansvarsområde 3 3.2. Budgetera per kostnadsslag.. 4 4. Registrera

Läs mer

Rapporter Budget och prognos

Rapporter Budget och prognos Rapporter Budget och prognos Författare: B Svensson/T Söder År: 2015/2016 Innehåll 1. Rapporter på transaktionstabeller 3 1.1. Avstämningsunderlag (Samtliga versioner) 3 1.2. Indirekta kostnader via excelerator

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

PIA-kontering i Tillverkning

PIA-kontering i Tillverkning PIA-kontering i Tillverkning Tillägg till versionsbladet för 3.40B (2009-10-27) Produkter i arbete för Tillverkning Detta är ett tillägg till informationen om PIA-kontering i Tillverkning som finns i versionsbladet

Läs mer

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel

Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Kalkylering i ett tjänsteföretag med hjälp av Excel Baserat på ett exempel ur Anderssons bok kapitel 5.4 Som vanligt gäller att kalkylmodellen endast är en förenklad modell av verkligheten. För att du

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Lathund Anläggningar, ny sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Ny anläggning/inventarie

Ny anläggning/inventarie Registrera anläggning sid 1 (9) Ny anläggning/inventarie För att kunna skapa en anläggning måste registrering först ske i EFH (efter belastningsattest kommer transaktionerna till huvudboken) eller registrering

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Raindance-guide: Avstämning periodisering

Raindance-guide: Avstämning periodisering 1 Raindance-guide: Avstämning periodisering Innehåll Avstämning prel periodisering... 1 Finansiärskontroll... 7 Kontering periodisering utan intäkt... 8 Kontering periodisering utan intäkt pergrupp...

Läs mer

Indirekta kostnader uppföljning av projektbidrag beviljade 2010, utbetalade 2011.

Indirekta kostnader uppföljning av projektbidrag beviljade 2010, utbetalade 2011. Vetenskapsrådet 20120203 Enheten för uppföljning Lucas Pettersson Indirekta kostnader uppföljning av projektbidrag beviljade 2010, utbetalade 2011. Syftet med detta PM är att få en bild av hur stor andel

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera kontrakt i EKO. Registrering av kontrakt förutsätter att beslut om bidrag eller överenskommelse om uppdrag är klart. Beslut eller överenskommelse

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Kostnadsfördelning med fasta belopp

Kostnadsfördelning med fasta belopp Bilaga 2 A Kostnadsfördelning med fasta belopp Ett förenklat exempel som visar stegvis kostnadsfördelning, där högskole- och fakultetsgemensamma kostnader fördelas med fasta belopp och direkta löner genomgående

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Beräkning av lärares tjänstgöring

Beräkning av lärares tjänstgöring När tjänstefördelning har registrerats eller lektioner har skapats i Novaschem kan programmet hjälpa till med att summera den tid som bokats för varje lärare. Det finns även möjlighet att beräkna tjänstgöringen

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid

Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Kassaavstämning Gäller Pyramid Business Studio från och med version 3.40B (2012-10-24) Kassaavstämning och inställningar för betalning i Pyramid Detta dokument riktar sig till dig som vill veta mer om

Läs mer

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos Handledningen avseende utdata rörande budget /prognos är att betrakta som komplement till Rapporter i Agresso som återfinns på ekonomiavdelningens

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildningen Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som är ny ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen

Läs mer

Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet

Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet Rekommenderad arbetsgång för externa bidragsprojekt, exklusive EU-finansierade projekt inom Umeå universitet Dokumentansvarig: Kristina Strindlund Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

RapportRapport nr 1 oktober 2014

RapportRapport nr 1 oktober 2014 RapportRapport nr 1 oktober 2014 Maxrader i Browserfrågor Export till Excel med summaformler Ny mall för fråga verifikation och zoom till verifikationer Tips på fråga för att hitta förvaltningsinterna

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Min ansökan. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav

Min ansökan. Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav Min ansökan Lästipset! Min ansökan Registrera konto För att skapa ett användarkonto, klicka Registrera konto (längst ner). Ni kan själva välja att dela uppgifterna om kontot mellan flera personer.

Läs mer

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna:

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: - Budget fördela områdesgemensamma kostn - Budget fördela fakultetsgemensamma kostn - Budget

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer