Förskolans konsultoch stödgrupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolans konsultoch stödgrupp"

Transkript

1 Förskolans konsultoch stödgrupp ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖRSKOLA OCH FRITID RESURSENHETEN

2 Förskolans konsultoch stödgrupp Inom Förskolans Konsult- och stödgrupp finns olika resurser samlade för barn som är i behov av särskilt stöd. Det är inte någon bestämd grupp barn som avses utan anger att vissa barn tillfälligt eller varaktigt kan behöva extra stöd. Gruppens inriktning är att ge handledning och konsultativt stöd till kommunal förskoleverksamhet i stadsdelen och att erbjuda viss riktad fortbildning till förskolans pedagoger. Inom Konsult- och stödgruppen handläggs även barnomsorg på obekväm arbetstid. Konsult- och stödgruppen ingår i Resursenheten inom avdelningen för Förskola och Fritid, och arbetar på uppdrag av förskolan. RESURSENHETSCHEF Resursenhetschefen har det övergripande ansvaret för stadsdelens insatser för barn i behov av särskilt stöd. I Resursenheten ingår specialavdelningen Delfinen för barn med autism och/ eller avskärmat beteende och specialavdelningen Gläntan för barn med flerfunktionshinder. Stadsdelens Öppna förskolor ingår också i Resursenheten.

3 handläggare Handläggaren ansvarar för att utreda och besluta om medel för förstärkningsinsats uppföljning och dokumentation av dessa beslut samordning av insatser för barn i behov av särskilt stöd att medverka vid placering i specialoch resursförskolor konsultativt stöd till förskolechefer, pedagoger och vårdnadshavare handläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid Handläggare Eva Munk Telefon Om ett barn har behov av särskilt stöd ansöker förskolechefen om särskilda medel. Ansökan skickas till handläggaren. Innan beslut tas görs en samlad bedömning av barnets behov av stöd. Insatsen följs upp och utvärderas kontinuerligt. Barnets vårdnadshavare ska vara delaktiga i ansökan och i barnets insats i förskolan. Handläggaren kan bidra med råd och stöd till förskolechefer, pedagoger och vårdnadshavare i samband med placering och under barnets vistelse i förskolan. Handlingar som rör barn i behov av särskilt stöd registreras och arkivbildas i enlighet med gällande bestämmelser för inkomna handlingar till stadsdelsförvaltningen.

4 förskolepsykolog Förskolepsykologens uppgift är att tillföra psykologisk kunskap så att förståelsen för barn, föräldrar och egna reaktioner ökar. Därigenom skapas förutsättningar för att hjälpa barnet vidare i förskolan. Förskolepsykologen ger psykologisk konsultation till personal inom förskolan när det gäller enskilda barn, barngrupper och i föräldrasamarbetet ger konsultation i frågor som rör yrkesrollen och samarbetet inom förskolan/arbetslaget bedriver viss fortbildning erbjuder ett introduktionsprogram för nyöppnade förskolor/avdelningar Förskolepsykolog Tomas Rahm Telefon finns tillgänglig i krissituationer för att personalen lättare ska kunna bearbeta och hantera det som hänt Antalet samtal varierar utifrån problemets omfattning och pedagogernas önskemål. Förskolepsykologen för inga journaler och behöver inte veta barnets namn.

5 rörelse- och musikpedagog Rörelse- och musikpedagogens uppgift är att stödja och stimulera pedagogerna i arbetet med enskilda barn och barngrupper. Genom rörelse, musik och lek skaffar sig barnet rörelseerfarenhet samtidigt som den motoriska, kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen stimuleras. Med utgångspunkt från barnets starka sidor är syftet att barnet ska stärka sin självkänsla Rörelse- och musikpedagog/ Musikterapeut sitt självförtroende Birgitta Blom Mobiltelefon sin handlingskompetens musikterapeut Funktionsinriktad musikterapi (FMT) bedrivs alltid individuellt, vilket är en förutsättning för att möta barnets utvecklings- och erfarenhetsnivå. Syftet är att stimulera och utveckla nedsatta funktioner hos barnet att utveckla barnets kommunikationsförmåga, identitet och självkänsla Funktionsinriktad musikterapi sker alltid i nära samarbete med barnets vårdnadshavare. Handledning och fortbildning ges till pedagoger i förskolan.

6 SPRÅKPEDAGOG Språkpedagogens uppgift är att hålla språkutvecklingsfrågor levande. Fokus ligger på frågor som språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, dokumentation, föräldrasamarbete och interkulturellt förhållningssätt. Hur kan det gå till? Genom att observera och aktivt delta i barngrupper Genom handledning till pedagoger för att reflektera över arbetet med framförallt de flerspråkiga barnen Genom språknätverk och diskussioner i arbetslag Genom ansvar för introduktionskurser och kompetensutveckling Genom att bevaka forskning och sammanföra teori och praktik Genom att delta i Stockholms stads språknätverk Handledning till förskolans pedagoger bygger på gemensamma observationer och diskussioner för att prova nya metoder och förhållningssätt. Språkpedagog Karin Wallin Telefon

7 TALPEDAGOG Talpedagogens uppgift är att vid behov stödja förskolepedagogernas arbete med barns tal- och språkutveckling. Talpedagogen erbjuder handledning inom Tal- och språkstörningar Tal- och språkförseningar Uttalsproblematik Språkförståelsebrister Begränsat ordförråd/ begreppsbildning Kommunikation/samspel Stamning Röstsvårigheter talpedagog Margareta Lindblom Telefon Till talpedagogfunktionen finns också en språk- och lekbank. Där erbjuds förskolepedagoger att låna tal- och språkstimulerande material för de barn som har kontakt med talpedagog och behöver anpassad metodik för sin tal- och språkutveckling.

8 KONSULT- OCH STÖDGRUPPEN Förskolepsykolog Tomas Rahm Telefon andläggare Eva Munk Telefon Språkpedagog Karin Wallin Telefon Rörelse- och musikpedagog/ Musikterapeut Birgitta Blom Mobiltelefon talpedagog Margareta Lindblom Telefon ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Box 81, Johanneshov Telefon /vx NOVEMBER 2008 frank etc. ab foto: Ludvig Almås

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet

Organisationsförändring av förskolans stödverksamhet BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-22 FSN-2013/415.649 1 (5) HANDLÄGGARE Castefjord, Christina 08-535 360 61 Christina.Castefjord@huddinge.se Förskolenämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E)

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Familjedaghemmet Hummelmora (E) Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer