Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011"

Transkript

1 11 januari 2012 Rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Om rapporten... 2 Inledning och bakgrund... 2 Sammanfattning av resultat och projektgruppens kommentarer... 2 Resultat... 3 Omfattning... 3 Inriktning och tillvägagångssätt... 3 Inriktning... 3 Checklista... 4 Genomgångar... 4 Resultat och erfarenheter... 4 Vad tror du är lagom gruppstorlek (värd+gäster)?... 4 Vad kunde/borde gjorts annorlunda i genomförandet?... 5 Gjordes olika bedömningar av sakfrågor i gruppen?... 5 Vad lärde du dig? Vad var nyttan för dig?... 5 Nackdelar/svårigheter som du upplevde?... 6 Var detta så bra att vi bör försöka fortsätta med värdgästinspektioner?... 6 Synpunkter på MVGs information och stöd... 7 Övriga synpunkter... 7 Bilagor Bilaga 1 Brev till miljökontoren februari Bilaga 2 Enkät om värd-gäst i jordbrukstillsynen Sista sidan: Om Miljösamverkan Västra Götaland, kontaktuppgifter. 1

2 Om rapporten Denna rapport har samanställts av Projektgrupp jordbruk i Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) efter det att en utvärderingsenkät genomförts. För slutlig redigering har projektledare Lasse Lind svarat efter samråd med övriga i projektgruppen. Följande personer har deltagit i projektgruppen hösten 2011: Angelica Persson, Tranemo kommun Elaine Svensson, Herrljunga kommun Lasse Lind, MVG Lovisa Johansson, Miljösamverkan östra Skaraborg Robert Ernstsson, Skara kommun Inledning och bakgrund I februari 2011 gick Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp jordbruk ut med ett brev till jordbruksinspektörerna på miljökontoren i länets kommuner. I brevet föreslogs att mer erfarna inspektörer - värdar - skulle ta emot inspektörer från andra kommuner - gäster - för att gemensamt genomföra inspektion på tillsynsobjekt hos värden. Syftet var främst ökad samsyn och kompetens. Men också att få inspektioner utförda i såväl den nationella tillsynskampanjen Kemikalier i Lantbruket, samt i jordbrukstillsynen i övrigt. För utförligare information, se brevet som finns här som bilaga av 39 miljökontor svarade på detta. 8 inspektörer angav intresse för att medverka som värdar och 25 som gäster. Projektgruppen fördelade sedan gäster på värdar. En enkät för utvärdering av värd-och-gästinspektionerna gick ut 21 oktober och skulle besvaras senast 21 november I denna rapport redovisas resultatet. Enkäten finns här som bilaga 2. Sammanfattning av resultat och projektgruppens kommentarer Värd-gästinspektioner genomfördes i tillsyn av jordbruk vid sju tillfällen i fem olika kommuner. Sammanlagt deltog sexton personer som samtliga, såväl värdar som gäster, bedömde att detta var så bra att vi bör försöka fortsätta med värd-gästinspektioner. Projektgruppens kommentarer och rekommendationer Resultatet är mycket positivt. Värd-gästinspektioner bör tillämpas återkommande, och bör passa också vid inspektion av verksamheter i andra branscher än jordbruk. Det är säkert möjligt med olika stora grupper vid värd-gästinspektion. Men vi tror optimalt antal deltagare är en värd och två gäster. Om fler ökar svårigheterna att få 2

3 ihop en tid som passar alla inspektionen kanske inte blir av - och det kan kanske också upplevas besvärande av den som inspekteras. Om färre, bara två personer, kan det bli för beroende av personkemin för en bra diskussion och erfarenhetsutbyte. Ansvaret för att organisera och hitta tid för inspektion bör ligga på värden. Resultat Omfattning Av olika skäl (arbetsbelastning/tidsbrist, sjukdom, tider som inte gick att pussla ihop med mera) blev alla tänkta värd-gästinspektioner inte av. Men fem värdar och elva gäster deltog. Värd-gästinspektionerna gjordes vid sju olika tillfällen i fem kommuner enligt följande: Kommun (värd) Omfattning Grupp, dag 1 Grupp, dag 2 Falköping 1 dag, mer än en inspektion 2 värdar + 2 gäster Herrljunga 1 dag 1 värd + 2 gäster Mark 2 dagar 1 värd + 1 gäst 1 värd + 1 gäst Orust 1 dag, 2 inspektioner 1 värd + 2 gäster Skara 2 dagar 1 värd + 4 gäster 1 värd + 1 gäst Enkäten besvarades utöver av dessa sexton deltagare också av fjorton av dem som tänkt delta men inte gjorde det. De besvarade enbart frågan om varför inspektion inte blev av samt gav i fem fall kommentarer under Övriga synpunkter. Inriktning och tillvägagångssätt Inriktning Svaren visade att man tog upp de flesta tillsynsfrågor under inspektionerna: 3

4 Vad granskades? (flera alternativ kan markeras) Bekämpningsmedel Gödsel- och växtnäringsfrågor Egenkontrollen Annat, t.ex. cisterner, maskinhallar, avfall m.m Procent Checklista Svaren visar att de flesta passade på att genomföra tillsyn i kampanjen Kemikalier i lantbruket, 70 % av alla svarande angav att man använt dess checklista, 20 % MVGs checklista i version 2007, 20 % MVGs checklista i uppdaterad version (publicerad 29 juni 2011), 60 % annan checklista. Projektgruppens kommentar: MVGs checklista var inte så mycket använd vilket kan bero på att de allra flesta inspektionerna gjordes första halvåret 2011 innan vi hade vår uppdaterade checklista klar. Genomgångar I de flesta fall samlades man för genomgång innan inspektionen, i några fall i bilen på väg till tillsynsobjektet. I något fall träffades man dock först hos tillsynsobjektet. I något fall skickade värden ut information om tillsynsobjektet till gästerna i förväg. Genomgång efter inspektionen gjordes i samtliga fall utom ett. Ett par kommentarer som lämnats i enkätsvaren Vid första besöket åkte vi ihop till VU, men vid det andra besöket träffades vi på plats. Det är en fördel att hinna prata med varandra före och efter inspektion. (värd) Vi pratade ihop oss i bilen på väg ut. Och sammanfattade inspektionerna efter varje tillfälle (värd) Resultat och erfarenheter Vad tror du är lagom gruppstorlek (värd+gäster)? Svaren på denna fråga varierar från 2 (med kommentaren att det är lagom för verksamhetsutövaren) över 3-4 som var det vanligaste svaret till att det var bra med 5 personer. 4

5 Vad kunde/borde gjorts annorlunda i genomförandet? Fyra svarar inget, att man var nöjda med allt etc. Fyra framhåller mer genomgång före och/eller efter inspektion som önskvärt. Boka in datum i god tid för att hitta dag som passar alla påpekar en. Ett par svar som gavs på frågan Nackdelar/svårigheter som du upplevde? passar bättre in under den här frågan om vad som kunde gjorts annorlunda: Att involvera de andra i inspektionen. Jag borde ha sagt till dom innan att de gärna fick komma med egna frågor och inflika under inspektionen. (värd) Skulle kanske vara bra med lite bakgrundsinformation innan som t.ex. Djurantal?, kött- eller mjölkbonde?, sprutar själv eller lejer tjänsten?, och liknande. (gäst) Gjordes olika bedömningar av sakfrågor i gruppen? Elva personer svarade på detta. Fem svarade nej. Inget av övriga svar gav uttryck för några stora skillnader, här är citat från de enkätsvaren: Diskussion kring hantering av oljeavskiljare i maskinhall. (värd) Förklarade mina bedömningar efteråt om det var något som var oklart. Kommer även att skicka inspektionsrapporterna till dem. (värd) Vad är ett svämtäcke? NN tyckte inte svämtäcket var tillräckligt på flytgödseln, tyckte att jag verkligen skulle följa upp detta, min magkänsla sa att det var ok, följde dock upp med att ringa lst:s experter de tyckte också det var ok. (värd) Nej inte olika bedömningar. Däremot uppmärksammande vi olika saker ute på gården. Till exempel att myrsyra inte ska förvaras i utomhus i de 1 m 3 plastbehållare de levereras i. Den är inte avsedd för förvaring och kan skadas i solen. (värd) Lite olika saker som vi la olika tyngdpunkt på. (gäst) Vi hade lite olika uppfattningar om vad som var viktigast att kontrollera och hur snabbt bristerna skulle vara åtgärdade. (gäst) Vad lärde du dig? Vad var nyttan för dig? Svaren visar att det upplevdes nyttigt av såväl värdar som gäster. Här är alla svaren på frågan. Svar från värdar Lärde mig mer om oljeavskiljare. Alltid bra att få samsyn. Det är alltid nyttigt att få frågan varför eller varför inte? Att argumentera och förklara sitt sätt att tänka är alltid utvecklande. Dessutom har andra inspektörer tänkt på något annat som man missat! Att det är kul att vara ute och inspektera synd att det inte prioriteras av kommunen. Att man aldrig blir fullärd (fast det visste jag ju redan). Att det är känsligt att komma som myndighet och peka på fel i deras verksamhet som är deras skötebarn. Att vi gör ganska lika bedömningar. Att vi tar olika mycket betalt i olika, närliggande, kommuner. Svar från gäster Att det inte är bara en uppfattning som bör vara styrande för mitt eget arbete. Erfarenhetsutbyte är nyttigare än jag trodde innan. 5

6 Bra och nyttigt att samtidigt genomföra inspektion för att sedan diskutera synpunkter. Det var mycket bra att få vara med och se hur någon annan gör samt att diskutera inspektionen och bedömningar tillsammans efteråt. Bra att se hur andra agerar och se vad de tittar på vid inspektion. Utbyte av checklistor med varandra. Det var bra att lära sig hur andra kommuner gör vid tillsynsbesöket och hur de bedömer olika frågor. Jag hade vid denna inspektion precis börjat jobba med lantbrukstillsyn så jag lärde mig mycket. Mycket, eftersom min värd var mycket kunnig på lantbruk och jag själv helt ny på området. Bra att ha någon att ställa alla "dumma" frågor till. Hur man kan kontrollera egenkontrollen och starta en bra diskussion. Nyttigt att se en erfaren f.d. djurskyddsinspektör med öga för djur och verksamhet samt kommunikation med vs-utövare. Nackdelar/svårigheter som du upplevde? Några direkta nackdelar med värd-gästinspektioner redovisas inte i svaren, däremot några svårigheter. Här är alla svaren på frågan. Svar från värdar Att involvera de andra i inspektionen. Jag borde ha sagt till dom innan att de gärna fick komma med egna frågor och inflika under inspektionen. Att man blir för många samtidigt. Enkelt att boka besök om det bara är en person som ska med ut. Det blir ett större arrangemang om man ska ha en grupp. Men en "gruppinspektion"/normerande inspektion ger fler synpunkter och infallsvinklar. Folk hade bråttom hem, kan inte förstå att de måste hetsa, vi hade kunnat stanna längre på inspektionerna annars. Att boka ett datum som alla kan. Jag skulle vara gäst vid ett tillfälle på hösten som blev inställt två gånger. Svar från gäster Skulle kanske vara bra med lite bakgrundsinformation innan som t.ex. Djurantal?, kött- eller mjölkbonde?, sprutar själv eller lejer tjänsten?, och liknande. Inga. Jag tycker det var ett positivt möte. Hitta en gemensam tid. Mycket större verksamhet än jag är van vid i egna kommunen - ändå bra att ha sett. Var detta så bra att vi bör försöka fortsätta med värdgästinspektioner? Här var det ett mycket tydligt svar: Alla sexton som deltagit som värd eller gäst besvarade frågan och alla svarade ja. 6

7 Var detta så bra att vi bör försöka fortsätta med värd-gästinspektioner? Ja Nej Kanske/vet ej Procent Några kommentarer som gavs till detta: Kan vara svårt att vara värd på mindre kommuner där tillsynen på lantbruk inte längre är så väl inarbetad (efter att de tog bort djurskyddet) de är inte vana att vi kommer samt att vi skall ta betalt och komma flera stycken inte poppis (värd) Väldigt enkel och trevlig metod för att lära känna varandra och byta erfarenheter. MVG bör prioritera och satsa på möte framöver. (värd) Jättebra möjlighet att få samsyn även ute i fält! Nyttigt att diskutera det man sett och bra att ha kontakt med kollegor i andra kommuner.(gäst) Vi kommer göra om det. (gäst) Synpunkter på MVGs information och stöd Femton personer besvarade frågan: Informationen/stödet var Bra/tillräckligt Otillräckligt Vet ej Procent En kommentar gavs till detta: Om flera inspektörer på en gång (bra att ha samsyn) kunde läggas upp på samma sätt men kalla det för utbildning hemma hos en vs-utövare - annars tror jag inspektionen blir jobbig för alla. (gäst, som deltog vid inspektion 1 värd + 1 gäst) Övriga synpunkter Följande synpunkter/kommentarer framfördes här: Bra att vara ödmjuk, svårt att vara helt grön hos en del bönder. Miljön i lantbruket prioriteras inte eftersom det inte finns tillräckligt med personal samt inte tillräckligt med kunskap. Vore bra med en tredagarskurs om miljön i lantbruket som det var för hälsoskyddet. (värd) 7

8 Denna enkät är bra men kommer alldeles för sent. En inspektion genomförd för snart 1/2 - år sedan kommer man ju nästan inte ihåg. Nu var denna speciell annars hade det blivit?? i varje ruta. (gäst) Toppen att ni tagit fram handbok & checklista! (gäst) Vår värd skulle inte ut på några passande inspektioner och vi ringde runt till några andra kommuner som anmält sig som värdar, det tog sin lilla tid innan vi slutligen hittade en kommun som kunde ta emot oss. Verkar vara svårt att samordna, man annars är det en mycket bra ide med gäst/värdinspektioner så att man kan lära av varandra. (gäst) Bra initiativ och något som jag tror behöver göras om med vissa intervall, inte bara i samband med tillsynskampanjer. Men efter några gånger där ni har varit samlande och organiserande har man troligtvis hittat en form som gör att det kan rulla på av "sig självt". (deltog inte, skulle varit värd) Beklagar att det blev som det blev! Det hade varit trevligt, intressant o lärorikt att göra värd/gäst-inspektioner! (deltog inte, skulle varit värd) Jag tror detta kan vara ett bra arbetssätt överlag för att sprida erfarenheter och ge stöd när man ska komma igång med nya tillsynsområden. (deltog inte, skulle varit gäst) Jag tycker att det är en väldigt bra tanke och tycker att det är synd att vår inspektion rann ut i sanden. Blir det fler gånger vill jag gärna försöka vara med då. (deltog inte, skulle varit gäst) Lät som en väldigt bra idé. Synd att jag hamnade hos en värd som inte hade tid. (deltog inte, skulle varit gäst) 8

9 Bilaga 1 Brev till miljökontoren februari februari 2011 Till jordbruksinspektörer i Västra Götalands läns kommuner Vill du vara värd eller gäst? Om du är värd har du - i alla fall viss - erfarenhet av jordbrukstillsyn och tar emot några gäster, inspektörer från andra kommuner. Ni genomför gemensamt en inspektion på ett tillsynsobjekt hos värden. Syftet är ökad samsyn och kompetens, och att få inspektioner utförda. Detta var den korta versionen. Läs mer nedan i detta brev! Vi önskar att du som arbetar med/ska arbeta med jordbrukstillsyn besvarar denna fråga, kryssa för ett av följande alternativ: - Jag kan vara värd någon eller några gånger under 2011, start vinter/vår. - Jag kan vara värd, men kan också vara intresserad av att följa med som gäst. - Jag är bara intresserad av att följa med som gäst. - Nej, jag vill varken vara värd eller gäst. Detta besvaras på ett formulär på följande webbadress: Så snart som möjligt och senast 2 mars. MVGs Projektgrupp jordbruk kommer sedan att föreslå vilka som kan kontakta vilka för att de gemensamma inspektionerna ska komma igång. Kemikalier i Lantbruket och MVGs jordbruksprojekt 2011 Så här är det: Tillsynskampanjen Kemikalier i lantbruket som Kemikalieinspektionen bjudit in till har fått många deltagare. Från vårt län faktiskt alla utom sex miljökontor! Det ingår i MVGs projekt jordbrukstillsyn 2011 att stötta denna kampanj i länet. Vi ska också ordna en egen tillsynskampanj, som även tar upp andra frågor än växtskyddsmedel, i första hand gödsel- och växtnäringsfrågor är det tänkt. Men det kommer en ny nationell kampanj i Jordbruksverkets regi. Den ska inledas med utbildning hösten 2011 och fortsätta med tillsynskampanj Syftet är att effektivisera tillsyn och egenkontroll för att minska växtnäringsförlusterna. Därför har MVGs Projektgrupp jordbruk nu bestämt: MVG ordnar inte en egen omfattande tillsynskampanj i år. Vi satsar i stället på att utveckla samsyn, erfarenhetsutbyte och stärka inspektörerna. Det gör vi genom att initiera gemensamma inspektioner. På de gemensamma inspektionerna går man både igenom checklistan för Kemikalier i lantbruket, och granskar växtnärings- och gödselfrågor (och andra frågor också) med stöd av någon annan checklista 1. 1 Ett alternativ är att använda MVGs checklista i Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren (2007). Den är just nu inte helt aktuell, men projektgruppen har börjat uppdatera den. 9

10 De gemensamma inspektionerna blir alltså ett stöd för att (1) genomföra tillsynen i Kemikalier i lantbruket, (2) tillsyna andra sakområden och (3) utveckla kompetens och samsyn. Tre flugor i en smäll, inte illa va? En inspektör är värd och bjuder in inspektörer, gäster, från andra kommuner att följa med på tillsyn på värdens tillsynsobjekt. Kemikalier i lantbruket ska rapporteras till KemI i juni, men det går förstås bra att fortsätta med gemensamma inspektioner därefter, till och med oktober. Efter det vill vi utvärdera resultatet. Så här kan förslagsvis en gemensam inspektion gå till: Värden som bör ha viss erfarenhet av jordbrukstillsyn bjuder in några gäster, (kanske 3 5 inspektörer) från andra kommuner, och man kommer överens om en dag. Dagen inleds med samling hos värden och genomgång inför inspektionen. Gemensam inspektion på ett (eller möjligen ett par) av värdens tillsynsobjekt. Värden är givetvis den som ansvarar för inspektionen och den som vänder sig till verksamhetsutövaren, vilket inte behöver hindra att övriga också kan ställa frågor. Dagen avslutas med diskussion om bedömningsfrågor, erfarenheter och slutsatser från inspektionen. En kort skriftlig utvärdering = sammanfattning av erfarenheterna, bör göras snart efter inspektionen, gärna av en av gästerna för att inte belasta värden mer. Fördelar både för värden och gästen: Inspektionen genomförs gemensamt på tillsynsobjekt hos värden. Därmed får värden samtidigt ordinarie tillsyn gjord. Visserligen kommer den att ta lite längre tid än annars, men det är säkert också utvecklande för värden att få träffa och diskutera med andra inspektörer. Därmed tycker vi inte att det ska behövas någon ekonomisk ersättning till värden, vilket vore naturligt om denne i stället åkt till en annan kommun och hjälpt till som fältassistent vid inspektion. Gästen får komma med och se hur en inspektion kan genomföras, och får möjlighet att diskutera olika sakfrågor och bedömningar med mera. Efter att man som gästinspektör deltagit i en eller flera gemensamma inspektioner ska man kunna fortsätta med inspektioner på vanligt sätt, på egen hand. Eller, varför inte, så tyckte man att detta var väldigt bra och väljer att fortsätta inspektera tillsammans, kanske med en inspektör i en grannkommun och turas om att vara värd, eller på annat sätt. Projektgrupp jordbruk genom Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) , Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn 10

11 Bilaga 2 Enkät om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Enkäten, som gick ut 21 oktober, och besvarades på ett webbformulär, finns på följande 4 sidor. 11

12 Enkät om värd-gäst i jordbrukstillsynen 2011 Enkäten besvaras av alla som deltog i, eller hade planerat att delta i, värd-gästinspektion i jordbrukstillsyn under 2011 (fram till dess enkäten besvaras). Vi är tacksamma om ni alla försöker besvara enkäten (hoppa över frågor som verkar "omöjliga"). Eftersom det är första gången vi genomfört detta i MVG är det viktigt att kunna utvärdera och dra rätt slutsatser för framtiden. Enkäten besvaras senast 21 november Namn E-post Kommun/miljökontor Jag deltog som nmlkj Värd nmlkj Gäst nmlkj Jag deltog inte Om den planerade värd-gästinspektionen inte blev av, ange här kort varför om du vet det. Följande frågor besvaras av dem som deltagit. Men sista

13 frågan, Övriga synpunkter, kan besvaras av alla, även de som inte deltagit. Frågor om när, var och vad Vilket datum (eller vilka om du deltog vid fler tillfällen)? I vilken kommun gjordes inspektionen? Hur många inspektörer var ni (värd+gäster)? Vad granskades? (flera alternativ kan markeras) gfedc Bekämpningsmedel gfedc Gödsel- och växtnäringsfrågor gfedc Egenkontrollen gfedc Annat, t.ex. cisterner, maskinhallar, avfall m.m. Vilket stöd användes? (flera alternativ kan markeras) gfedc KemIs checklista för Kemikalier i lantbruket gfedc MVGs checklista i Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren, version 2007 gfedc MVGs checklista i Miljötillsyn på lantbruk - Handledning för miljökontoren, uppdaterad version 2011 gfedc Annan befintlig checklista gfedc Annan checklista som sattes ihop för detta tillfälle gfedc Ingen checklista alls gfedc Vet ej Frågor om hur ni gick till väga Gemensam genomgång innan inspektion. nmlkj Ja nmlkj Nej Gemensam genomgång efter inspektion. nmlkj Ja nmlkj Nej Eventuella ytterligare upplysningar om tillvägagångssätt.

14 Frågor om resultat och erfarenheterna av värdgästinspektion Vad tror du är lagom gruppstorlek (värd+gäster)? Vad kunde/borde gjorts annorlunda i genomförandet? Gjordes olika bedömningar av sakfrågor i gruppen? Om ja beskriv kortfattat vad det gällde. Vad lärde du dig? Vad var nyttan för dig? (Frågan besvaras vare sig du var värd eller gäst) Nackdelar/svårigheter som du upplevde? (Frågan besvaras vare sig du var värd eller gäst) Var detta så bra att vi bör försöka fortsätta med värdgästinspektioner? nmlkj Ja nmlkj Nej nmlkj Kanske/vet ej Eventuell kommentar

15 Synpunkter på MVGs information och stöd för värdgästinspektioner Informationen/stödet var nmlkj Bra/tillräckligt nmlkj Otillräckligt nmlkj Vet ej Eventuell kommentar eller förslag på hur stödet skulle kunna utvecklas. Övriga synpunkter Är allt rätt ifyllt? När du skickat in ditt enkätsvar kan du inte gå tillbaka och ändra. Skriv ut enkäten med dina svar Spara tillfälligt och återkom senare De tillfälliga svaren sparas som en cookie. Skicka svaren och avsluta

16 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland startade 1999 och syftar till att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet. Arbetssättet är framgångsrikt och har fått efterföljare i många andra län. Vi arbetar med många olika frågor. Några exempel på projekt är Tillsyn på verkstadsindustrier, Radon, Inomhusmiljö, Dagvatten, Biltvättar och Kemikalietillsyn. Utförlig information om alla projekt, verksamhetsplan, handledningar och annat material i fulltext finns på vår webbplats. Huvudmän Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, kommunförbunden och kommunerna i länet Adress Miljösekretariatet Västra Götalandsregionen Regionens Hus, Diariet, Vänersborg Tel Webbplats Projektledare Lasse Lind Tel Cecilia Lunder Tel

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014 Pumpstation med bräddavlopp via dike till vänervik med måttlig ekologisk status. Foto Lasse Lind augusti 2014 Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland

Animaliska biprodukter i butiker. Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland Animaliska biprodukter i butiker Resultat av tillsynskampanj i Västra Götaland och i Halland 2014-2015 Augusti 2015 Innehåll Sammanfattning... 4 Tillsynskampanjen och stöd för tillsynen... 5 Syfte och

Läs mer

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn

Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Slutrapport för delprojekt VOC-tillsyn Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Vad projektet omfattat... 4 Enkätresultat och projektgruppens kommentarer... 5 Bilaga: Sammanställning

Läs mer

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009

Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Slutrapport för delprojekt PCB-tillsyn 2009 Om rapporten... 2 Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer... 2 Om projektet... 2 Syfte... 2 Resurser och underlag... 3 Vad som blev gjort... 3 Miljökontorens

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall

Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall 14 december 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt verksamhetsavfall Enkäten syftar främst till att utvärdera tillsynskampanjen som startade september 2004 men tar också upp några andra frågor i anslutning

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007

Radonenkät ENKÄTEN SKA BESVARAS SENAST 12 SEPTEMBER 2007 Radonenkät Vägledningen Miljösamverkan Västra Götaland publicerade i september 2005 Radon - vägledning för kommunernas arbete. I det följande benämns den vägledningen. Vägledningen finns på www.miljosamverkan.se/radon

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT

Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn ENKÄT Januari 2003 Utvärdering av delprojektet Egenkontroll och systemtillsyn Efter kampanjtiden då pilotinspektioner genomförs (hösten 2002 31 mars 2003), vill vi veta vad som gjorts, vad ni ute på kommunerna

Läs mer

Projektplan för Märkningsprojektet

Projektplan för Märkningsprojektet Datum 2015-03-31 Projektplan för Märkningsprojektet Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2015-2016: Märkning av livsmedel De nya märkningsreglerna ska börja tillämpas från den 14 dec 2014. Då ändras

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind & Cecilia Lunder 1 Hur jobbar MVG med information? Idag tar vi upp och diskuterar: Våra informationsblad

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Märkning av livsmedel

Märkning av livsmedel Märkning av livsmedel Slutrapport från projekt 2015 Foton från Miljöskyddskontoret, Alingsås Sida 1 av 12 Innehållsförteckning Märkning av livsmedel... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Syfte

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad

Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad 2008-03-07 Slutrapport delprojekt säkerhetsdatablad Utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad genomförd hösten 2007 Slutsatser Projektgruppen drar följande slutsatser om kampanjen

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Fastställd av styrgruppen den 7 juni 2011, exkl. budgetens intäktsdel. Fastställd i sin helhet av styrgruppen den 13 oktober 2011 Innehåll VERKSAMHETEN

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003

Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Utvärdering av Uppföljning hälsoskadligt buller 2003 Sammanställt i april 2004 av biträdande projektledare Cecilia Lunder i samråd med projektgrupp buller Utvärdering av uppföljning hälsoskadligt buller

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012

Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 5 december 2012 Styrdokument för Miljösamverkan Västra Götaland 2013-2016 Fastställt av styrgruppen

Läs mer

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016

Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Protokoll från styrgruppens möte den 8 juni 2016 Länsstyrelsen i Göteborg, kl. 10.00-12.00 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsavdelning Johan Stern, Lidköping, Grästorp, Götene/Skaraborgs

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2003

Enkät om delprojekt år 2003 29 april 2002 Till Miljökontoren, Regionen, Länsstyrelsen, Kommunförbunden genom Miljösamverkan Västra Götalands kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2003 De följande sju sidorna utgör enkäten om Miljösamverkan

Läs mer

Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp... 4 5. Syfte och mål... 5 6. Omfattning och inriktning...

Läs mer

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn

Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn 10 juni 2004 Enkät till miljökontoren om delprojekt cisterntillsyn Enkäten syftar till att utvärdera dels tillsynskampanjen som startade oktober 2003 dels delprojektet som helhet. Enkäten besvaras senast

Läs mer

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004

Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Februari 2005 Slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003-2004 Miljösamverkan Västra Götaland februari 2005 Sammanfattning...

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se Kansli Västra Götalandsregionens Miljösekretariat,

Läs mer

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra.

Användningen av arsenik och kreosot minskar till följd av hårdare regler, vilket är bra. 2005-10-13 Utvärdering av Miljösamverkans tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005 Inledning Miljösamverkan Västra Götaland har under våren 2005 genomfört en tillsynskampanj med inriktning på träskyddsmedel.

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad september 2010 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20

PROTOKOLL. Styrgruppsmöte 18 april 2002. 18 april 2002. Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 18 april 2002 PROTOKOLL Styrgruppsmöte 18 april 2002 Miljökontoret, Trollhättan 10.00-12.20 ande Håkan Falck, Trollhättan, mötesordförande (i Peter Holmbergs frånvaro) Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015

Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Bekämpningsmedel i jordbruket 2015 Tillsynsprojekt om integrerat växtskydd, sprutjournaler och preparat Förra året deltog Kalmar kommun i tillsynsprojektet om Integrerat växtskydd som Jordbruksverket och

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2002 Innehåll Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt...

Läs mer

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen

Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen 6 juni 2001 Information till kommunerna i Västra Götalands län genom Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Möjligheter till lokal samverkan i miljötillsynen Innehåll Informationens syfte 1 Motiv

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15

Protokoll. Styrgruppsmöte 3 februari 2014. 5 februari 2014. Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 5 februari 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 3 februari 2014 Länsstyrelsen Göteborg, 13.00-15.15 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011

Protokoll. Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg april 2011 18 april 2011 Protokoll Styrgruppsmöte 18 april 2011 Länsstyrelsen Göteborg 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Martin Gustafsson, Uddevalla Susanne Norberg, Svenljunga

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2006 2004 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland

Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra Götaland Oktober 2010 Hygien i förskolan Ett nationellt tillsynsprojekt 2009 - resultat från 28 kommuner i Västra

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter

Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013. Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Provtagning av is för mikrobiologisk kontroll i livsmedelsverksamheter oktober 2013 Slutrapport för projekt Is i livsmedelsanläggningar 2013 Miljösamverkan

Läs mer

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004

Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 2004-10-13 Foto Hans Zetterling Utvärdering av kampanjen om bilskrotar 2004 Inledning Miljösamverkan har under våren 2004 genomfört ett delprojekt om bilskrotar, vars övergripande syfte varit att genom

Läs mer

Miljö och hälsa i Östersunds kommun. Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30

Miljö och hälsa i Östersunds kommun. Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30 Miljö och hälsa i Östersunds kommun Johan Persson Gunilla Bergström 2015-09-30 61 000 invånare Ca 35 B-objekt (övertagen tillsyn från Länsstyrelsen) Ca 115 C-objekt Organisation Miljö och hälsa Miljöskydd

Läs mer

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003

Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 januari 2004 Utvärdering av tillsynskampanjen transporter av farligt avfall 2003 Miljösamverkan Västra Götaland januari 2004 Denna utvärdering

Läs mer

PROJEKT. Lantbruk 2012 projekt 4. Tillståndspliktiga lantbruk

PROJEKT. Lantbruk 2012 projekt 4. Tillståndspliktiga lantbruk PROJEKT Lantbruk 2012 projekt 4 Tillståndspliktiga lantbruk 2012-06-13 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005

Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkät om delprojekt tillsyn avloppsreningsverk 2005 Enkäten syftar till att utvärdera delprojektet och särskilt handledningen och tillsynskampanjen. Den syftar även till att uppgifter om avloppsanläggningar

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) Det här tar vi upp om innemiljö och hälsoskydd idag: Avslutad kampanj: Hygien i förskolan Pågående kampanj: Fastighetsägares egenkontroll Lokala utbildningar Utbildning

Läs mer

Enkät för utvärdering av tillsynskampanj säkerhetsdatablad 2007

Enkät för utvärdering av tillsynskampanj säkerhetsdatablad 2007 Sida 1 av 6 Enkät för utvärdering av tillsynskampanj säkerhetsdatablad 2007 Det här är en enkät om MVG:s delprojekt om säkerhetsdatablad hösten 2007. Sista svarsdatum är tisdag 29 januari. Vi ber alla

Läs mer

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget

Animaliska biprodukter i butiker. Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Animaliska biprodukter i butiker Komma igång med tillsyn Dela erfarenheter Kartläggning av läget Varför? VEM deltar? Miljösamverkan Västra Götaland Hallands län Lagstiftning Definition enligt förordningen

Läs mer

Enkät om MVGs delprojekt år 2010

Enkät om MVGs delprojekt år 2010 Enkät om MVGs delprojekt år 2010 Enkäten om delprojekt att ta med i verksamhetsplanen för Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) nästa år är som tidigare anpassad till miljömålen, samt till de folkhälsomål

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2002 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2001 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden - Workshop om kommunernas tillsyn Den 7 februari 2017 arrangerade Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ett seminarium om användning

Läs mer

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004

Slutrapport Kolla korken. En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 Slutrapport Kolla korken En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 3 mars 2005 Inledning Under september-december 2004 genomförde Miljösamverkan kampanjen Kolla korken. Syftet med

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 1999 Fastställd av Styrgruppen på sammanträde 1999-09-17 Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt... 2 Tidsram... 2 Medverkande

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet

Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet Tillsynskampanjer vägen framåt? Tillsynskampanjen var uppskattad och efterfrågad. Kampanjens webbforum bör behållas och utvecklas. Både jordbrukare och inspektörer

Läs mer

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland

Kommunikationsplan. för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Reviderad december 2007 Kommunikationsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Kommunikationsplanen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2001 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 5 december 2000 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2) Tidsram

Läs mer

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22

Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv. Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Att leva med REACHur en miljöinspektörs perspektiv Miljöförvaltningen i Lunds kommun Matilde Törnqvist, Miljöinspektör AF-borgen 2011-09-22 Verksamhetsplanering Varje höst tar miljöförvaltningen fram en

Läs mer

Revision av livsmedelsanläggningar 2010

Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Revision av livsmedelsanläggningar 2010 Utfört av miljökontoret Jönköpings kommun Skriven av Anneli Jyrkin Datum: 2010-09-20 Ansvarig: Anneli Jyrkin Sammanfattning Det finns olika tekniker för att genomföra

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden

Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Fastställd på projektgruppsmöte 4 december 2013 Projektplan för projekt Hälsoskydd i idrottslokaler och gym samt i hotell och andra tillfälliga boenden Bakgrund I enkäten om verksamhetsplan 2013 framkom

Läs mer

Undersökning: Utvärdering projekt redlighet kött slutversion. Skapad av: Emma Andersson. Publicerad: :13:16. Påbörjade undersökningar: 43

Undersökning: Utvärdering projekt redlighet kött slutversion. Skapad av: Emma Andersson. Publicerad: :13:16. Påbörjade undersökningar: 43 Undersökning: Utvärdering projekt redlighet kött slutversion Skapad av: Emma Andersson Publicerad: 2017-09-27 11:13:16 Påbörjade undersökningar: 43 Avslutade: 34 1 TEXT / BILD INNEHÅLL N/A N/A N/A N/A

Läs mer

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor

Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor Samarbete mellan miljöinspektörer och energirådgivare i energifrågor David Hansevi, Mjölby/Boxholms kommun Enver Memic, Norrköpings kommun Projektet energitillsyn i Östergötland MÖTA - bakgrund Deltagare

Läs mer

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild

Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter. Här placerar du in din bild Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter Här placerar du in din bild Januari 2011 Bild framsida Foto Länsstyrelsen Värmland Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30

Protokoll. Styrgruppsmöte 5 december 2012. 14 december 2012. GR, Göteborg 13.00-15.30 14 december 2012 Protokoll Styrgruppsmöte 5 december 2012 GR, Göteborg 13.00-15.30 ande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen, ordförande Leif Schöndell, Borås Monica Dahlberg, GR Övriga deltagande Lasse Lind,

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer