Projektplan för projekt buller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för projekt buller"

Transkript

1 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från Kurser och seminarier blir en viktig del av arbetet, och samverkan med bland andra Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC) eftersträvas. Enkäten om verksamhetsplan 2011 visade på ett stort intresse från miljökontoren för stöd i hantering och bedömning av bullerfrågor. Projektet tar upp flera slags bullerfrågor som miljökontoren kan behöva hantera. I samband med projektstart våren 2011 har kommunerna fått tala om vilket stöd som de mest behöver, vilket blir utgångspunkt för arbetets inriktning. Information om detta läggs ut på vår webbplats. Buller är det vanligaste miljöhälsoproblemet. Målet med vårt projekt är att tillsynsmyndigheterna har kompetens och verktyg för att kunna arbeta med olika bullerfrågor i tillsynen, vilket leder till färre störningar för människor. Projektet beskrivs även i VP för 2011, men har inför 2012 uppdaterats. Syfte Projektet syftar till att ge handläggare på kommuner och Länsstyrelsen ökad kunskap och bättre verktyg för att kunna arbeta effektivt och rättssäkert med miljöbalkstillsyn i olika bullerfrågor. Mål 1. Miljöbalkshandläggare på miljökontor och länsstyrelse har grundläggande kompetens om buller och dess hälsoskadliga effekter. 2. Miljöbalkshandläggare på miljökontor och länsstyrelse finner kunskap och verktyg för att arbeta med buller inom nio prioriterade bullerområ. Stödet utgörs exempelvis av stöddokument, kunskap om åtgärder, utbildning samt möjlighet till utbyte med andra myndigheter och aktörer. 1

2 Avgränsningar Vi har valt att arbeta med de bullerområ som miljökontoren i en enkät våren 2011 valt ut som de mest prioriterade: 1. Buller i planeringen 2. Trafikbuller 3. Skällande hundar och ljud från andra djur 4. Oljud från grannar 5. Buller i skolor, idrottshallar m.m. 6. Fläktbuller i bostäder, inkl. värmepumpar 7. Industribuller 8. Vindkraft 9. Utelivet på offentlig plats, inkl. störande ljud från restauranger m.m. Därutöver ska vi erbjuda grundläggande utbildning till dem som har behov. Detta innebär att vi inte arbetar med alla slags bullerfrågor i projektet. Styrgrupp MVG:s styrgrupp Projektledare Cecilia Lunder Projektgrupp Miljösamverkans projektgrupp buller där följande personer deltar: Anders Bruce, Härryda Andreas Höglind, Orust Fredrik Berlin, Mölndal Fredrik Werling, Strömstad Gudrun Törnström, Länsstyrelsen Jan-Åke Rosén, Lidköping, Grästorp, Götene Kerstin Harvenberg, Länsstyrelsen Maria Andersson, Göteborg Cecilia Lunder, MVG, sammankallande 2

3 Uppföljning och utvärdering Mål (se ovan) Handläggare på miljökontor och länsstyrelse har grundläggande kompetens om buller och dess hälsoskadliga effekter. Handläggare på miljökontor och länsstyrelse finner kunskap och verktyg för att arbeta med buller inom nio prioriterade bullerområ. Stödet utgörs exempelvis av stöddokument, kunskap om åtgärder, utbildning samt möjlighet till utbyte med andra myndigheter och aktörer. Uppföljnings- och utvärderingsinsatser Enkät/utvärdering efter genomförd utbildning Enkät/utvärdering efter genomförda utbildningar Enkät vid avslutning av projektet Tidplan Projektet pågår under ti mars dec 2012 Målgrupper att kommunicera med Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter vi ska kommunicera med angående vad. Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Miljökontoren Länsstyrelsens miljöskyddsenhet VMC Miljösamverkan f (Jönköpings län) Socialstyrelsen Naturvårdsverket Boverket Energimyndigheten Ta del av utbildningar samt annan vägledning som ges och tillämpa i tillsyn Ta del av utbildningar samt annan vägledning som ges och tillämpa i tillsyn och tillsynsvägledning. Information om deras mätpool Samarbete kring främst utbildningsinsatser. Kunskaps- och informationsutbyte med anledning av deras samordningsprojekt Webbplats, mejl, seminarier, utbildningar, TVL-portal Webbplats, mejl, seminarier, utbildningar, TVL-portal Seminarier, utbildningar, personlig kontakt Seminarier, utbildningar, personlig kontakt 3

4 Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet Samverkan i frågor om buller i planeringen och trafikbullerfrågor Personlig kontakt Trafikverket Samverkan i frågor om trafikbuller Sveriges Kommuner och Landsting Konsultfirmor Åklagare Polisen Branschorganisationer, t.ex. Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna, Restaurangägarna Verksamhetsutövare, t.ex. busstillverkare, restauranger, fastighetsägare Hörselskadades Riksförbund och liknade organisationer Samverkan och informationsutbyte Anlitas i samband med vissa utbildningsinsatser. Bidra med kompetens när vi efterfrågar., samt vid behov miljöbrottssamverkan Informations- och erfarenhetsutbyte t.ex. när det gäller ordningsfrågor, miljöbrott Kunskaps- och informationsutbyte Kunskaps- och informationsutbyte Föremål för tillsyn, samt informationsutbyte, seminarier och utbildningar Indirekt via myndigheternas tillsyn Beskrivning av projektets genomförande/vilka insatser Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet. Vad Arrangera utbildning som ger grundläggande och praktiskt tillämpbar kunskap om bullerfrågor till de personer på miljökontor och Länsstyrelsen som behöver Ta fram en så kallad verktygslåda med olika slags kunskap och stöd för tillsynsarbete inom våra nio utvalda områ: När Prel. feb/mars 2012 Klart 31 december 2012 Buller i planeringen Trafikbuller Skällande hundar och ljud från andra djur Oljud från grannar Buller i skolor, idrottshallar m.m. Fläktbuller i bostäder, inkl. värmepumpar 4

5 Vad När Industribuller Vindkraft Utelivet på offentlig plats, inkl. störande ljud från restauranger m.m. Inom de olika områa kommer stödet att se olika ut, utgående ifrån vilket behovs som finns och vilken kunskap som går att finna. Arrangera 2-3 seminarier/workshops för några av våra nio utvalda områ. Dessa ordnas gemensamt med Miljösamverkan f, med målgruppen miljöhandläggare i Västra Götalands och Jönköpings län. Arbeta aktivt med att TVL-portalen används för utbyte av kunskap och erfarenheter i länet. Denna insats syftar till att få igång ett utbyte som också fortsätter efter projektets slut. Prel. maj/juni 2012 Prel. sept/okt 2012 Prel. nov/dec 2012 Hela 2012 Resurser och kostnader Kostnader för projektledning ingår i MVGs budget och specificeras inte här. Projektdeltagarna bidrar med sin arbetstid vilket inte specificeras. I samband med seminarier/workshops och liknande tas deltagaravgifter ut som täcker alla kostnader. Därutöver kan det tillkomma mindre utgifter för informationsmaterial m.m. Dokumentation Följande dokument kommer att upprättas: 1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 2. Dokumentation vid samtliga utbildningar/seminarier/workshops 3. Olika slags dokument och vägledning inom de bullerområ vi valt ut, s.k. verktygslåda Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom na projektplan. Projektplanen läggs även på MVGs webbplats. Möten Under projektti kommer vi att ha 2-4 projektgruppsmöten per halvår. Utbildningar/seminarier/workshops för miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser. Beskrivs under rubriken Beskrivning av projektets genomförande/vilka insatser. /Sammanställt av Cecilia Lunder 5

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor)

Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Projektbeskrivning Enskilda avlopp (fosforfällor) Bakgrund Många vattenförekomster är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet):

Sammanfattning. Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): 1(7) Projektnamn:DAF Diplomering av Ansvarsfullt Företagande Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): Sammanfattning Frågor som handlar om CSR (Corporate Social Responsibility), eller Ansvarsfullt Företagande,

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information

Egenkontroll i flerbostadshus. Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information december 2007 Egenkontroll i flerbostadshus Material till stöd för miljökontorens tillsyn och information Miljösamverkan

Läs mer