Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan för projekt EBH och fysisk planering"

Transkript

1 Datum Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det angeläget att arbeta för ökad samsyn så att bedömningar kan göras lättare och säkrare. I dagsläget styrs mycket av EBH-insatserna på kommunerna utifrån inkomna ärenden och exploateringar och till mindre del genom planerat tillsynsarbete utifrån de högst prioriterade EBH-objekten. Vidare finns ett behov av förbättrat samarbete och gemensamma riktlinjer mellan miljöbalkshandläggare och planhandläggare. Projektet kommer att fokusera på strategiskt arbete, metodik och rutiner. Ett tänkbart upplägg av projektet skulle kunna vara framtagande av handlingsplaner, mallar och annat underlagsmaterial som kan vara till stöd för kommunerna att arbeta på ett mer strategiskt sätt med EBH-frågorna. För att skapa ökad samsyn inom EBH-området kan seminariedagar anordnas där ett antal exempelärenden diskuteras och redovisas. Projektgruppen får diskutera om det är möjligt och önskvärt att inom projektets ramar även etablera mer bestående strukturer för sådant erfarenhetsutbyte. Syfte Projektet syftar till att skapa möjligheter för kommuner att arbete mer strategiskt med förorenade områden. Projektet ska ge plan-, miljö- och exploateringshandläggare på kommun och Länsstyrelsen bättre förståelse om varandras ämnesområden och roller samt ökad kunskap och verktyg för att hantera förorenade områden i den fysiska planeringen. På sikt ska detta bidra till en giftfri och god bebyggd miljö. Mål 1. Handläggare som berörs av frågor kring förorenad mark (plan- bygg- och miljöhandläggare samt exploateringsingenjörer) ska ges förslag på arbetssätt i arbetet med förorenade områden i den fysiska planeringsprocessen, med fokus på detaljplanprocessen. Projektet ska klargöra ansvar och rollfördelning mellan plan-, miljö- och exploateringshandläggare. För att nå bättre samsyn och förståelse tas ett digitalt utbildningsmaterial fram som underlag från diskussion på arbetsplatserna om interna rutiner och arbetssätt. 2. Projektet ska ge förslag på hur man kan öka det egeninitierade arbetet med förorenade områden. Ett handläggarstöd kommer tas fram som bland annat visar på olika arbetssätt, möjliga prioriteringsaspekter samt sammanställning och hänvisning till befintligt vägledningsmaterial.

2 Avgränsningar Projektet riktar sig i första hand till plan- bygg- och miljöhandläggare samt exploateringsingenjörer. Projektet kommer beröra frågor om fysisk planering, i synnerhet detaljplaneprocessen. Projektet kommer beröra frågor om strategiskt arbete. Projektet kommer inte beröra arbete med inkomna ärenden gällande förorenad mark t.ex. saneringsanmälningar, provtagningsplaner, upplägg av förorenade massor och liknande. Styrgrupp MVG:s styrgrupp Projektledare Anna Malmros Projektgrupp Miljösamverkans projektgrupp där följande personer deltar: Maria Wagerland, Vänersborgs kommun Lagerblad Matti, Länsstyrelsen Anna Berts, Lilla Edet Lena Hedlund, Ale kommun Christina Lörnemark, Uddevalla kommun Monica Ericson, Mölndals stad Anna Wallblom, Strömstads kommun Uffe Schultz, Länsstyrelsen Anna Malmros, MVG Referensperson Vid behov kan stöd fås av Leif Carlsson, Trollhättans Stad samt Länsstyrelsens branschgrupp för Plan- och infraärenden. Uppföljning och utvärdering Mål Uppföljnings- och utvärderingsinsatser Mål 1-2 Utvärderdering av utbildningsmaterialet, antingen som enkät eller i samband med utbildningen. Övergripande om projektetarbetet Diskussion i projektgruppen, februari 2014

3 Tidplan Projektet pågår under tiden april 2013 februari 2014 Målgrupper att kommunicera med Av tabellen framgår vilka målgrupper/parter vi ska kommunicera med angående vad. Målgrupp Budskap/innehåll Kommunikationskanal Miljöhandläggare MVGs webbplats, mejl, ev. TVLportalen, Länsstyrelsens tillsynsdagar Exploateringsingenjörer Via miljöhandläggare på kommun. Planhandläggare/arkitekter I första hand via miljöhandläggare på kommunerna. Ev. Länsstyrelsens mial-lista om sådan finns. Om möjligt kan materialet presenteras på regionala träffar Andra länsstyrelser och miljösamverkan Utbyte av information kring relaterade projekt. Bidra med informationsmaterial och exempel. Material som de tagit fram/tar fram kan används i eller som underlagsmaterial i MVGs projekt Telefon, mail, EBH-bladet, samverkansträffar. Beskrivning av projektets genomförande/vilka insatser Huvudsakliga insatser som ska genomföras i projektet. Vad Inledande diskussion om problemställningar och behov. Enkät till länets Omvärldsanalys. Kontakt med andra länsstyrelser, miljösamverkan och kommuner i landet. Maj 2013 När Maj-september 2013

4 Vad Diskutera projektets syfte och mål. Ta fram och fastställa projektplan. Avgränsa projektet och bestämma vad som ska ingå i handläggarstödet och inte. När Maj-oktober 2013 Projektgruppsmöte 3, oktober. Arbete med handläggarstöd. Uppdelning i grupper. Bollning och kontakt inför möte. Avstämning av vad som gjorts och beslut om framtida arbete. Arbetsmöte. Möte 11 okt i Mölndal Insamling av material Avstämning av vad som gjorts. Färdigställa projektplan. Möte 4 nov i Lilla Edet. Insamling av material, skriva texter. November - dec Avstämning av vad som gjorts och diskussion om utformning av handläggarstödet samt utbildningsmaterialet. Möte dec i Ale Granska varandras texter, avgränsa, färdigställa. Arbeta med utbildningsmaterialet. Jan-feb Avstämningsmöte Jan-feb Avslutsmöte Slutet feb Slutbearbetning och publicering på MVGs webbplats. Kommunicering av handläggarstöd till målgrupp. Mars 2014 Resurser och kostnader Kostnader för projektledning ingår i MVGs budget och specificeras inte här. Projektdeltagarna bidrar med sin arbetstid vilket inte specificeras. Därutöver kan de tillkomma mindre utgifter för informationsmaterial m.m. Dokumentation Följande dokument kommer att upprättas: 1. Denna projektplan med ev. kommande revideringar 2. Handläggarstöd Anteckningar från våra projektgruppsmöten läggs på grupparbetsplatsen, liksom denna projektplan.

5 Möten Under projekttiden kommer vi att ha ca 6 projektgruppsmöten. Dessa kan vara både virtuella och In real life möten. Utöver ovanstående möten arrangerar vi utbildningar/seminarier/workshops, vilket anges under rubriken Beskrivning av projektets genomförande/vilka insatser. /Sammanställt av Anna Malmros

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav

Slutrapport DP4 & 6. Vägledning och funktionella krav Slutrapport DP4 & 6 Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 2013-06-11 03 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 BAKGRUND... 2 2.2 PROJEKTMÅL... 2 2.3 BESTÄLLARE...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Projektplan för revidering av översiktsplan

Projektplan för revidering av översiktsplan Projektplan för revidering av översiktsplan Inledning Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 3 Kap. 1. Översiktsplanen

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät

Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät 1 2 Vilket vägnät är viktigast? Vi ska peka ut Sveriges viktigaste vägnät Transportsystemet är till för att skapa tillgänglighet för människor och gods. Transportsystemets

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser

REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser REDOVISNING AV PROJEKT- OCH UTVECKLINGSBIDRAG Läsfrämjande insatser 1 (5) Bidragsmottagare Organisationsnummer Regionförbundet i Kalmar län 222000-0984 Adress Uppgiftslämnare Box 762 Postnummer Ort 391

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer