Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobility Management i Tyresö. SWEPOMM-konferensen 20 november 2014"

Transkript

1 Mobility Management i Tyresö SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

2 Vi som ska tala är Hedda Ericsson Miljöstrateg Tyresö kommun Jennie Bäckman Analytiker stadsplanering Metodansvarig

3 1. Mobility Management i Tyresö 2. Metodutvecklingsprojektet 3. Användningen av verktyget 4. Sist säger vi tack för att ni har lyssnat!

4 Tyresö kommun invånare pendlar ut arbetar i Stockholm pendlar in Kommunen största arbetsgivare, ca 2800 anställda MM-fokus östra Tyresö - sommarstugor blir permanentboenden - 30 % befolkningsökning 2030 Tyresövägen enda länk

5 Tyresövägen Ett körfält i vardera riktning - maxkapacitet fordon/dygn - idag fordon/dygn Köproblematik rusningstid Tryck om att bygga tredje körfält Enda förbindelsen med övriga kommunen - känslig för störningar Utredning om Tyresövägen resulterade i åtgärdsplan enligt fyrstegsprincipen - grunden till vårt arbete med MM

6 Åtgärder för hållbara resval Kollektivtrafik Kollektivtrafikutredning tillsammans med Trafikförvaltningen (SL) Ny busslinje med nya hållplatser, tätare turer, fler och bättre väderskydd Cykelparkeringar vid busshållplatser Förlängt busshållplatser Testresenärsprojekt Gång och cykel Prio gång- och cykelväg vid vinterväghållning Sammanhängande gång- och cykelväg Cykelvägvisning, cykelparkeringar Promenadkartor, cykelkartor Hälsotramp Samarbete skolor - Gå och cykla till skolan, Vandrande skolbuss - Duschar och säkra cykelförråd för personal - Avlämningsplatser - Enkät visar att skjutsandet har minskat

7 Delad skolstart Två stora skolor längs Tyresövägen Senare skolstart måndagar inga köer Projekt delad skolstart HT en skola börjar 30 min senare Syfte: - sprida trafiken över tid - utnyttja vägutrymmet mer effektivt - minska trängsel - korta restider med buss

8 Hastighetsmätning före och efter delad skolstart Mätningar med följebil Rusningstid (07:43) Det går fortare generellt 2013

9 Körtider stombuss (Tyresö kyrka Bäverbäcken) Befolkningsökning 8%, trafikökning 5 % (2011)

10 Effekter av delad skolstart Det är möjligt att nå effekt med mjuka åtgärder, ger gehör i organisationen för ett fortsatt arbete med MM Mindre trängsel i kollektivtrafiken och bland bilar Effektivare utnyttjande av bussarna i rusningstid, fler sittande resenärer - Mer attraktiv kollektivtrafik. Föräldrar hör av sig och tackar Utökade kostnader för skolan 50 % tjänst i fritidsverksamheten, men förmodligen ändå en samhällsekonomisk vinst Utvärdering görs av utomstående aktör?

11 Resvaneundersökning östra Tyresö Riktad till boende i östra Tyresö,18-64 år Färdmedelsandelar vid resa till arbetsplats/studieplats från östra Tyresö - totalt Indelad i tre områden: - Öringe - Tyresö strand - Brevik och sydöstra Tyresö gå hela vägen 2% cykel 5% Skickades till 1800 personer, 58 % svarade, god svarsfrekvens! kollektivtrafiken 32% bil 49% infartsparkering 12%

12 Kan du själv bestämma när du ska vara på arbetet? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ja, helt 16% ja, delvis 51% nej Brevik+SÖ Tyresö 31% Tyresö Strand vet ej Öringe 0% total

13 Hade du tillgång till något av följande på arbetsplatsen? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gratis parkering 48% avgiftsbelagd parkering 27% förmånsbaskattad parkering förmånsbil/tjänstebil företagsbil\bilpoolsbil för resor i tjänsten färdbevis för resor med SL i tjänsten ersättning för egen bil i tjänst 4% 4% 6% 13% 11% subventionerat kort för kollektivtrafiken cykel för resor i tjänsten inte något av ovan nämnda alternativ 2% 2% 19% Brevik+SÖ Tyresö Tyresö Strand Öringe total

14 Du som åker bil - hur skulle du har åkt om det fanns bra cykelvägar till en cykelparkering nära kollektivtrafikförbindelser? det fanns cykelbanor hela vägen mellan din bostad och din arbetsplats? det fanns trygg och stöldsäker cykelparkering i anslutning till kollektivtrafikförbindelser? kösituationen för personbilar blev värre? Åkt bil ändå Infartsparkerat + kollektivtrafik Åkt motorcykel Åkt med kollektivtrafiken Cyklat hela vägen det fanns kollektivtrafikkörfält hela vägen från Tyresövägen till T-centralen? Cyklat + kollektivtrafik Vet ej du inte hade parkeringsmöjligheter vid arbetsplatsen? restiden var kortare med kollektivtrafiken än med bil? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15 Några slutsatser Potential att ändra resvanor Kortare restider med kollektivtrafik = fler koll-resenärer Parkeringsplats vid arbetet är avgörande för att ta bilen Potential och intresse för samåkning och bilpool Lättare att få kvinnor att ändra färdsätt än män Män har i högre grad tillgång till gratis parkering, förmånsbil/tjänstebil och får i högre grad ersättning för egen bil i tjänst. Mest genomslag för info i lokaltidningen De flesta har suttit i kö på Tyresövägen - Kollektivtrafikresenärer i högre grad än bilister - Kvinnor i högre grad än män

16 Testresenärsprojekt östra Tyresö En åtgärd i Tyresövägens åtgärdsplan och CERO-handlingsplan Mål 630 bilister provåker under 2 veckor 130 fortsätter resa med SL (4000 kr i intäkter och år = kr/år) Målgrupper Boende i östra Tyresö år Anställda på Tyresö kommun

17 Tidplan

18 Marknadsföring kommunanställda Erbjudande via epost Affischer Intranät

19 Marknadsföring bilister östra Tyresö Postalt utskick Skylt längs Tyresövägen Hemsidan, fb, lokaltidningen Pressmeddelande Radio Sthlm ABC

20 Kriterier för att få provåka (som tidigare kampanjer) 1. Får inte resa till och från arbete med buss eller tåg/tunnelbana 2. Får inte resa till och i tjänsten med buss eller tåg/tunnelbana 3. Måste resa med bil minst 2 dagar per vecka 4. Får inte resa kollektivt 2 dagar per vecka eller mer 5. Får inte resa med Resekort Periodkort eller Företagskort 6. Ålder Måste verifieras med personnummer

21 Delresultat Beräkningar före projektet Resultat hittills

22 Resultat observationsmätning Mycket högt observationsvärde, 85 % Mycket högt läsvärde, 85 % Högt nyttavärde Färre svar än väntat Fler provåkare än väntat (860) 15 % av utskick och 59 % av inkomna svar. Nådde vi rätt målgrupp? Svar Antal Kort Post ö. Tyresö Epost ö. Tyresö Epost kommunanst Totalt

23 Kostnad Tyresö kommun kr Ide, formgivning, copy, original, projektledning, filhantering, svarshantering 2 x DM direktadresserad till ca bilägare E postutskick med påminnelse till kommunanställda Svar via webbsida, smartphone och svarskort Svarshantering, validering och dubblettmatchning Uppföljning svarsbrev och utskick av prova-på-kort Uppföljning med uppmaning att ladda om SL kr Provåkarkort (600 kr st, kostnad inte medräknad här) Mätning av effekt och rapportering: kr Porto för utskick: kr Totalt:

24 Fortsättning följer Slutresultat med rapport 25 januari.

25 Mobility Management i Tyresö Framtagandet av en ny metod för beteendeförändring SWEPOMM-konferensen 20 november 2014

26

27 Människors beteende påverkas inte med fakta Bakgrund Kampanjer - oanvänt område inom MM Finns ingen metod för ändrade resebeteende Åtgärder bygger på gammal kunskap Mål Kommunikationsunderlag Kunskap om emotionella motiv Ny metod

28 Vi vill alltså åt de emotionella motiven/drivkrafterna

29 Alla projektdeltagare

30

31 Kval 1 Profiler Russinen ur kakan Ny metod Laddering 2 3 Från en hypotes Livsfas har störst påverkan på resan. Låna metoder från ex konsumentforskningen via tre studier 1 del vanlig kval. metod 1 del laddering 1 del utbildning 44 djupintervjuer (25/19, 22-65) till ny metod Metodanpassning för MM

32 Hypotesen: olika livsfaser styr resandet Äldre vuxna styr helt över sin egna tid Barnfamiljer har många hänsynstaganden, mitt i livspusslet Unga vuxna har inte etablerat resmönster än

33 Bekvämt Tid Synliga pengar Rationella motiv Emotionella motiv Resval Känsla Nytta Vad påverkar resan?

34

35 Resultat Ny kvalitativ metod för att få fram både de rationella och emotionella drivkrafterna Åtta (8) resenärsprofiler Ålder, arbete/aktiviteter, resmönster, livskvalitet Platsbunden kunskap från kvinnor, män, unga, gamla samt barnfamiljer Kartmaterial Otrygga passager Köbildning Cykelvägar Med mera

36 Vi tänkte 3 men fick 5 livsfaser i 8 profiler Ung. Tanke på familj. Familjeliv. Mellanfas. Senior

37 Kvinnors otrygghet begränsar.

38

39

40 Underlag för att sprida resandet över dygnet 6:00 16:00 19:00 22:00 Nattbuss Trygghet Bilköer Arbetstider Hämtning och lämning Vana Köer, vana. Skolan, bekvämlighet

41 Underlag för priolista vem/vilka ska satsas på? Satsa på: synliggör nuvarande kostnader. Enklare biljettsystem. Satsa på: tryggheten kring resorna samt information och det lilla extra som trevlig chaufför, kaffe, tidning och WiFi. Fler direktbussar. Satsa på: information, täta säkra turer, WiFi, säkra cykelstråk, tydlig skylting. Tryck på hälsa- och miljöfördelar. Visa goda exempel. Hög användarvänlighet och tillgänglighet. Fler direktbussar.

42 Underlag för kampanjer

43 Underlag för kampanjer Frihet Bekvämlighet är inte viktigast Bekvämlighet är mycket viktigt Fasta rutiner

44 Underlag för planering

45 Underlag för diskussion

46 Spaning: nr. 1: "Bil-Bosse" är en utdöende art nr. 2: Ökade bränslekostnader påverkar inte bilåkarna nr. 3: Kollektivtrafik är mer flexibelt än bil

47 Avslutande slutkläm Slutord att sända med: Lär känna era målgrupper! Förlita er inte på gammal kunskap eller endast siffor.

48 Tack för att ni har lyssnat! Hedda Ericsson Jennie Bäckman

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT

METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT RAPPORT METODUTVECKLING MOBILITY MANAGEMENT STIFTELSEFINANSIERAT METODUTVECKLINGSPROJEKT Uppdrag: 921696, Ny kvalitativ metod för beteendepåverkan gällande resvanor Titel på rapport: METODUTVECKLING MOBILITY

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund

Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Testresenärskampanjen, 2010 hos Länssjukhuset i Östersund Rapportförfattare: Grön Trafik Fotograf: Jonas Kullman Sammanfattning Testresenärskampanjen omgång 4 ingår som en del av den överenskommelse som

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt

Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Bilaga 1 Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista...1 Testcyklisterna, GR & HUV...2 Testcyklister Mölndal

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner

Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner Våren 2014 GENOMFÖRD AV KOUCKY & PARTNERS OCH ENKÄTFABRIKEN Titel: Resvaneundersökning Ludvika och Smedjebackens kommuner våren 2014 Författare: Uppdragsgivare:

Läs mer

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB

Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Januari 2013 1 Resvaneundersökning Kalmar-Växjö för Energikontor Sydost AB Intermetra Business & Market Research Group Unr:1886-1201 Projektledare: Energikontor Sydost AB: Hannele Johansson/ Johan Raustorp

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012

Trafikanalys. Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor. September 2012 Trafikanalys 2012 Bekvämt och effektivt om de unga får välja! En undersökning om ungas resvanor September 2012 Innehåll 1. Sammanfattning sid. 3 2. Bakgrund sid. 5 2.1 Metod sid. 6 3. Vilka är dagens unga?

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år

RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år RAPPORT Unga om olika trafikslag Sex fokusgrupper med Unga Vuxna i åldern 18-24 år Maj 2012 Trafikanalys: Helena Carlestam Novus: Peter Blid Per Fernström Datum: 2012-05-22 10628 Bakgrund Trafikanalys

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen Foto: Smålandsbilder HANDLINGSPLAN N L A N FÖR HÅLLBART RESANDE I JÖNKÖPINGS KOMMUN 2011-2013 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 27 JANUARI 2011 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21

Förstudie. Energi- och mobilitetskontoret. Linköpings kommun. Torbjörn Eriksson. Ipsos-Eureka AB. Stockholm 2004-06-21 Förstudie Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Torbjörn Eriksson Ipsos-Eureka AB Stockholm 2004-06-21 1. SAMMANFATTNING I undersökningen har 1000 individer i Linköping intervjuat avseende sina

Läs mer

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0

2009-06-30. Resvanor i Jönköpings kommun 2009 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2009-06-30 r 20 08 to be 30 ok ds vi si on en ti ge llm äk ds by gg na un fu ta ko m m g. se /s en av.jo nk op in ag A nt w w w JÖ G SJÖARNA IEN P OCH Ö N N K S TA D 2.0 is io n l i n g adsv d yggn t i

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer