VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL"

Transkript

1 VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013

2 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat 1,5 km gångväg från centralstationen 3 busslinjer trafikerar Västra Hamnen 5 minuterstrafik MalmöExpressen ska trafikera mellan Västra Hamnen och Rosengård/Stenkällan via centralstationen från och med sommaren 2014 Spårväg samrådshandling för förstudie och planprogram tas fram under hösten FÖRORDAD STÄCKNING FÖR SPÅRVÄG MALMÖEXPRESSENS STÄCKNING

3 KORTFAKTA Drygt 600 lägenheter kvm verksamheter Förskola, park och parkeringshus 19 fastigheter 13 olika byggherrar Byggherredialog Inflyttning

4 MALMÖ STADS PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM (2010) EXEMPEL PÅ FAKTORER SOM PÅVERKAR BILPLATSBEHOVET: Bostadens läge Tillgång till service i närområdet Kollektivtrafikförsörjning Lägenhetsstorlek och sammansättning Målgrupp Boendetäthet och förväntat bilinnehav FLERBOSTADSHUS BPL/LGH: Boende: 0,5-1,0 Besökande: 0,1 Totalt: 0,6 1,1

5 MALMÖ STADS PARKERINGSPOLICY OCH PARKERINGSNORM (2010) Införs bilpooler kan parkeringsnormen för bostäder sänkas med upp till 30 %. KOMBINERAS MED YTTERLIGARE ÅTGÄRDER, EXEMPELVIS: Mindre än hälften av bilplatsbehovet uppförs på den egna tomten Medlemskap i bilpool garanteras i minst fem år och kostnaden för medlemskapet ingår i hyran Speciell omsorg läggs på tillgången och utformningen av cykelparkeringen Månadskort tillhandahålls för Stadstrafiken under ett år Kraftfull marknadsföring av bilpoolslösningen och dess förutsättningar sker före inflyttning Årlig uppföljning och utvärdering utförs gemensamt av fastighetsägaren och kommunen under minst fem år efter införandet

6 AVTAL OM PARKERINGSLÖSNING FÖR FULLRIGGAREN (2009) STADSBYGGNADSNÄMNDEN ÅTAR SIG Att sänka normen för bostäder från 1,0 till 0,7 bpl/lgh (+0,1) Att sänka normen för verksamheter från 14 till 9 bpl/1000 kvm BTA FASTIGHETSÄGARNAS MOTPRESTATIONER Att köpa minst 170 parkeringsplatser i p-hus Att bekosta månadsavgiften i en bilpool i 5 år Att ordna bra cykelparkering på tomten Att verka för en cykelpool i p-huset Att marknadsföra och informera om hållbart resande, bilpool m.m. Att årligen följa upp och utvärdera bilinnehavet

7 MOBILITY MANAGEMENT NY BOSTAD NYA RESVANOR? PROJEKT I FULLRIGGAREN UNDER HUSHÅLL Välkomnande brev till alla nyinflyttade med information om hur det fungerar att ta sig fram i Malmö Telefonsamtal om resvanor och resmönster utifrån vardagsrutinerna Erbjuds cykelkartor, tidtabeller och vissa blir erbjudna Jojo-kort i en månad Kostnadsfri cykelservice för att man lättare ska komma igång med cyklandet

8 CYKELPOOL Malmö stad har initierat ett pilotprojekt med cykelpool i kvarteret Fullriggaren under sommaren 2012 Samtliga fastighetsägare i kvarteret tillfrågades Tre fastighetsägare har medverkat - 40 % av de boende i kv. Fullriggaren har möjlighet att nyttja dessa cyklar 5 lådcyklar och 2 vanliga cyklar med kärra finns placerade i 3 parkeringsgarage

9 ENKÄTUNDERSÖKNING DEC 2012 Malmö Stad utformade enkäter som stämdes av med byggherrarna Byggherrarna distribuerade enkäter till samtliga hushåll ca 25 % svarsfrekvens Påminnelse i trapphuset Byggherrarna samlade in enkäterna och skickade till Malmö Stad, som har sammanställt resultatet

10 BOENDEFORM 12% 2% 8% 39% 39% 1 r o k 2 r o k 3 r o k 4 r o k 5 r o k 47 % av svarande bor i 1:or eller 2:or 2,05 pers/lgh 27 % har barn i hushållet 96 % av de svarande bor i hyresrätter (85 % hyresrätter inom området)

11 ANTAL BILAR I HUSHÅLLET 6% 47% 47% 0 st 1 st 2 st 0,6 bil per lägenhet (0,7 bpl/lgh enligt parkeringsavtalet)

12 ANSLUTNA TILL BILPOOLEN 34% 54% är ansluten planerar att ansluta sig planerara inte att ansluta sig 12%

13 ANTAL CYKLAR PER HUSHÅLL 11% 7% 8% 33% eller fler 41% 1,8 cykel per lägenhet

14 69 % cyklar dagligen eller flera dagar i veckan 75 % är nöjda eller mycket nöjda med bil- och cykelparkeringen 42 % av de som ej blivit erbjudna att delta i cykelpool med lådcyklar är intresserade av att medverka, 21 % vet ej.

15 BILINNEHAV I VÄSTRA HAMNEN

16 FÖRÄNDRING AV BILINNEHAV GENOM ÅREN Boendeform Lägenhetsstorlek Lokalisering Utbudet av service och andra viktiga funktioner Västra Hamnen växer ihop med innerstaden Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar Bilpool Mobility managementinsatser Ett uttalat hållbarhetsfokus i området

17 BILPOOL I MALMÖ

18 HUR GÅR VI VIDARE?

19 YTTERLIGARE SÄNKNING AV P-NORMEN MOTIVERAT AV BILPOOL I KOMBINATION MED FLER MOBILITETSÅTGÄRDER

20 PILOTPROJEKT MED MINIMAL P-NORM FÖR KONTOR/VERKSAMHETER MED MOBILITETSÅTGÄRDER RVU i Malmö 2008: - Bland inpendlare som har fri tillgång till parkering på sin arbetsplats väljer över 80 % att ta bilen - Bland de som inte har fri tillgång till arbetsplatsparkering väljer endast 45 % att ta bilen Attraktiv, exponerad cykelparkering i bottenvåning från Tietgenkollegiet, Köpenhamn

21 PARKERINGSHUS SOM PARKERINGSLÖSNING Möjliggör samnyttjande Minskar det totala antalet p-platser Hälften så dyrt som underjordiska garage Alstrar fotgängare Bättre konkurrenssituation för kollektivtrafik och gc Färre underbyggda bostadsgårdar ger fler gröna gårdar Andra funktioner i första och ev. andra våningen

22 ÖVERSYN AV EFTERFRÅGAN AV PARKERING VID PLANERING AV ETT STORKVARTERS SISTA DEL Om delar av bebyggelsen tillkommit innan den nya parkeringsnormen från 2010 ges det möjlighet för fastighetsägaren att göra en omräkning av efterfrågan av parkering för hela storkvarteret enligt den nya lägre normen. Stora kostnadsbesparingar för byggherren och ger en anpassning till aktuell efterfrågan av parkering.

23 TACK! Anna Stjärnkvist

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund

PARKERINGSSTRATEGI. Parkeringszoner Täby kommun. Täby kyrkby. Gullsjön. Visinge. Visinge Gribbylund. Gribbylund. Erikslund [ANTAGANDEHANDLING] 2013-12-10 SBN 243/2013-30 PARKERINGSSTRATEGI Handbok Parkeringszoner Täby kommun Vallentunasjön Täby Täby kyrkby kyrkby Ullnasjön Gullsjön Löttingelund Löttingelund Lövbrunna Lövbrunna

Läs mer

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län

Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Parkeringstal för nya bostäder i Stockholms län Sammanställning och jämförelse RAPPORT september 2014 Författare Pelle Envall, Jesper Skiöld, Merle Breyer och Elin Celik 1 (31) Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen

PA RKERINGSNORM. för Kvar nholmen och Malmen PA RKERINGSNORM för Kvar nholmen och Malmen Augusti 2012 Konsult Beställare Isbergs gata 15 205 19 MALMÖ Tel: 010-452 20 00 Org.nr: 556194-7986 Ombud: Jonas Andersson Uppdragsansvarig: Per Eneroth Bitr

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön

Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön Nacka 2014-05-12 Promemoria Avsändare: Atrium Ljungberg AB Planenheten Nacka kommun Parkeringstal för Kontor Uddvägen, DP Sicklaön 346:1 Västra Sicklaön 1. Sammanfattning Parkeringstal är riktvärden för

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Parkeringsutredning Örnsköldsvik

Parkeringsutredning Örnsköldsvik Rapport: 2013:111 / Version: 1.2 Parkeringsutredning Örnsköldsvik Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning Örnsköldsvik Serie nr: 2013:111 Projektnr: 13151 Författare: Kvalitetsgranskning: Beställare:

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt

Parkering i täta attraktiva städer. Dags att förändra synsätt Parkering i täta attraktiva städer Dags att förändra synsätt Medverkande Trafikverket Elin Sandberg Projektledare Utförare Pelle Envall Uppdragsansvarig Foton i rapporten är tagna av Pelle Envall om inget

Läs mer

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen

Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15. orebro.se/sodraladugardsangen M A R K A N V I S N I N G S Ö D R A L A D U GÅ R D S Ä N G E N Markanvisning Södra Ladugårdsängen. Etapp 1 2014-12-15 orebro.se/sodraladugardsangen 1 Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Stadsbyggnad

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Sammanfattning av åtgärdsprogram. Bättre luft i Luleå centrum 31 åtgärder för att förbättra luftkvalittén

Sammanfattning av åtgärdsprogram. Bättre luft i Luleå centrum 31 åtgärder för att förbättra luftkvalittén Sammanfattning av åtgärdsprogram Bättre luft i Luleå centrum 1 åtgärder för att förbättra luftkvalittén 1 Sammanfattning Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) har överskridits i Luleå centrum. Med

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion

Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Handbok i bilsnål samhällsplanering Kortversion Framtagen av tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret 1 Handbok i bilsnål samhällsplanering kortversion är framställd med stöd av den europeiska

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 16 juni 2015 klockan 9 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. nformation

Läs mer