Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ensam när det blåser. Vi återinför årliga lönekartläggningar. Gruvboomen som kom av sig vi besöker Pajala"

Transkript

1 För dig som vi få u mer v di rbesiv Nr vision.se Gruvboomen som kom v sig vi besöker Pj JÄMSTÄLLDHETSMINISTERN Vi åerinför årig önekräggningr Ensm när de båser Fcke hr svår få fofäse i brnsch med hård vikor Jessic Edin är behndingsssisen och end Visionmedem på si jobb. SÅ GJORDE VI Fcke fixde friskvården SNABBKURSEN Hi di sä är ny på jobbe FRÅGA OM JOBBET Får jg spr min semeserdgr? SPANING Ny idéer hcks frm

2 Innehå Uför eer uppå i Pj kommun? REPORTAGE. Med gruvn kom förvänningr på iväx. Vd händer nu när förege vrs? Absou feminis Mö jämsädhesminisern. OMSLAGSFOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM 18 FOTO: RICKARD KILSTRÖM 28 Bygg med fcke 36 SÅ GJORDE VI Vimmerby kommun sopde friskvården. Då kev Vision in och fixde mssge och räning. FOTO: MARLIN JOHANSSON FOTO: LASSE NILSSON I DETTA NUMMER: Ledre Redkionen Läsrrekioner Ny ordförnde i Vision Ko på Lön & vikor Arbesmrknden Kommunjus i mörkre Arbesmijö Omvärden Hej medem! Hnn Rhm jobbr med ök kunskpen om hiv. Grnskning Arbesvikoren är hård på de priv behndingshemmen, och för Vision är de fckig rbee en umning. Perspekiv Jämsädhesminiser Ås Regnér om frmid reformer. Reporge: Gruvboom A boomen övergick i dödäge påverkr he Pj. Så gjorde vi När Vimmerby kommun skrode friskvården rycke Vision in. Snbbkursen Bi medveen om din egen ärsi. På gång i Vision Akue från di förbund. Fråg om jobbe Experer svrr på din frågor. Spningen Ny idéer käcks i hckhon. Läsips Bibioekrien Per Nisson der med sig v re äsips. Täving & serie Krysse Krönik Eine Eksvärd ckr kriiker för de finns. Upp i bevis för jämsädhe! Tre kvinnig minisrr hr gi över nsvre för de bsou vikigse frågorn för e jämsä rbesiv. Ås Regnér, Yv Johnsson och Annik Srndhä. Vår reporrr Lo Eksed och Måren Kierkegrd hr räff dem re. Läs mer på sidorn Jämsädheminiser Ås Regnérs må är minsk de srukure öneskindern och särk kvinnors rä jobb heid. Hon hr dessuom nsvr för uveck brn- och ädre omsorgen. Som vnig hr mn bun ihop fer vikig områden i en ung porföj. Arbesmrkndsminiser Yv Johnsson ovr ss specie på kvinnors rbesmijö. De är också hennes depremen som frikosig ov mer pengr i mer person inom sko, vård och omsorg. Sociförsäkringsminiser Annik Srndhä vi inför en redje pppmånd i förädrförsäkringen, höj -kssn och sop den borre gränsen i sjukförsäkringen. DET HÄR ÄR re ung minisrr vrs insser och öfen hr direk inverkn på vår vrdg. Finns de en nke med de är kvinnor på de här posern? Är de en grn för vi kommer närmre jämsädhe nu i de värdens mes jämsäd nd? En sk är säker. Förvänningrn är hög uppskruvde. Upp i bevis! Som mes hr de fyr år på sig everer. I värs f går ine ens budgeen genom i riksdgen och de fes öfen riskerr vns ur ordenig. I dgrn ve vi hur de går. EN ANNAN KVINNA som också hr hög säd förvänningr på sig är Veronic Krsson, Visions nyvd ordförnde. Även hon hr e jämsä rbesiv hög upp på gendn. Lyckigvis hr hon e beydig soidre vresu u sig mo än sin sysrr i regeringen. Läs mer om henne på sidn 7. Väkommen Veronic och yck i! TIPSA OSS! Susnne Bick, Chefredkör och nsvrig ugivre Hr du försg på ämnen vi borde skriv om? Skick din idéer i mig på Konk i he redkionen finner du på näs sid. FOTO: LASSE NILSSON På fäe. Niks Lindsed i Pj. Läs om gruvn på sid 28. CITATET Sr I regeringsknsie. Lo Eksed räffr jämsädhesminisern. Läs om möe på sid 18. Vi måse hyv ner röskrn och bredd dörrposern. Då behövs de fer edsjär och rbesgivre som r nsvr, går före och visr vägen. Juryn för Vis vägen-prise som user en rbesgivre som gjor mes för öppn rbesmrknden för en sörre mångfd. Juryn besår v represenner från TCO, LO och Svensk Näringsiv. 60% vinsmrgin hr de mes önsmm föregen som driver HVB- och fmijehem. Kä: Krediuppysningsförege UC Konk oss! Tidningen Vision ges u v Vision, de ednde fcke för dig som eder, uveckr och dminisrerr väfärden och jobbr i priv föreg, kommuner, ndsing eer kyrk. SOM MEDLEM I VISION FÅR DU: Löne- och krriärcochning Schys medemsförmåner En vss inkomsförsäkring Infynde på jobbe FOTO: RICKARD KILSTRÖM 2 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

3 Behöver du e ån? I smverkn med di fckförbund kn vi erbjud dig e br erniv. Medemsåne ger dig möjighe e ån i br vikor. Du kn ån men kr un krv på säkerhe, ränn* är åg och ing vgifer ikommer. I åne ingår försäkringen Liv- och Beskydd un exr kosnd. De innebär vi kn erbjud dig e v Sveriges ryggse ån. Läs mer på swedbnk.se/medemsn * effekiv rän 5,75% (mj 2014) I smrbee med Tidningen Vision, Box 7825, Sockhom Besöksdress: Kungsgn 28A, Sockhom Växe: E-pos: Susnne Bick Lo Eksed Sr Jonerin Måren Kierkegrd vision.se Krisin Femming Erik Lrsson Medem v Redkion CHEFREDAKTÖR TEKNISK REDAKTÖR REDAKTIONSSEKRETERARE Ew-Mri Krieghom vision.se REPORTRAR Een Lrsson (vikrie) REDIGERARE EKONOMI Niks Lindsed Lsse Nisson Krin Wrne Miche Ennb Ann Wikefed Annonser & bigor Conmedi konsu AB , Konk: Benny Ekund, mede 2013 är ISSN Tryck: V-TAB, Box 183, Vimmerby. Mijöcerifik: ISO Heårsprenumerion: 250 kronor. Tidningen nsvrr ej för obesä meri. A meri i Tidningen Vision grs och pub icers eekronisk. Even ue vinssk bes v vinnren. Tyck i! Vd ycker du om ny Tidningen Vision? Hör gärn v dig i oss om synpunker på vår ny mgsin. Ris och ros, vi är beredd på! Mej din åsik i Bok före årsskife och få 2014s priser! Kom igång med psykosoci rbesmijörbee! E br kim på rbespsen förbärr både rivse och produkivie. Omvän gör negiv fkorer som sress, konfiker och missnöje vi preserr sämre fkisk så mycke som procen, mosvrnde 16 immr i veckn visr kue forskning! Mång orgnisioner hr e sysemisk rbesmijörbee när de gäer fysisk frågor, men ingen sregi för de psykosoci kime. Ubidningen Kom igång med psykosoci rbesmijörbee ger inspirion och kunskp för få in psykosoci speker i rbesmijörbee. Ubidningen innehåer prkisk övningr och meoder. Måe är du sk åk hem med fer rbesmijöverkyg i verkygsådn för förbär kime på din rbesps. Väkommen i KonferensHuse i cenr Sockhom den 5 februri eer den 18 mj! E urv v kommnde ubidningr och seminrier: Arbesgivrens rehbiieringsnsvr Hehesgrepp på rehbiiering ur chefsperspekiv. Från prkisk frågor som bnkesöd i övergripnde frågor som rbesmijögen och de sysemisk rbesmijörbee. Få en god grund för hner rehbiieringsärenden medmänskig och professione, rbesräsig och ekonomisk. Sockhom jnuri Uveckingsdgr för ädreomsorgen Mö forskre, experer och prkiker från näverke run Sverigemodeen- e ädreboende och en rbesps äng i. Modeen är specie frmge för verksmhesuvecking inom ädreomsorgen. Med Jne Linde-Ljunggren (från SVTs Sveriges bäs ädreboende), Pär Peersson, Mri Msoomi och Bo Edvrdsson. Sockhom jnuri Missköse på rbee: förebygg och hner med håbr kommunikion Lär dig kommunicer effekiv, siuionsnpss och rässäker för förebygg och hner missköse. Verkyg och prkisk övningr. Göeborg jnuri Vd chefen behöver ve om sress Lär dig vd du som chef kn gör för förebygg och hner sress hos dig sjäv och bnd din medrbere. Kunskp och prkisk verkyg. Sockhom 17 februri 4 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr Läs mer: fb.com/meodicum. Konk ,

4 2 Tidningen Vision nr x INTERNT osäker 3% nej 10% josäker 3% nej 36% 10% devis j 51% 36% devis 51% osäker j 20% 20% osäker j 20% nej20% 60% nej 60% HAR SJÄLV REPRESSALIER OFFENTLIGT osäker j 17% 13% osäker j nej 17% 13% devis 27% 43% nej devis 27% 43% REPRESSALIER osäker j 34% 27% osäker j 34% nej 27% 39% nej 39% vågr ine kriiser verksm föreningr är de 33 procen och i kiebog 35 procen. procen v de medemmr som rber i rossmfund heen offenig. I idee Bnd Visions medemmr ycker 23 procen de bivi högre i k, bnd ssnsäd är mosvrnde siffr 10 procen. Vision ST:s medemmr TIPSA OSS! v rbesgivren. sig. år. hon. Tidningen Vision nr x 2014 i Kmr. 36 procen v Visions medemmr uppever de svår kriiser på jobbe, och ännu färre vågr gå u med kriik offenig. journskrivnde, som vri på eferkäken i fer år. Journhögen besod då v 800 oskrivn dik. Min Lrsson, som orode sig för piensäkerheen vr i fr, fick nog och i en rike i Tidningen Vision krävde hon personförsärk- Efer riken fick jg jäeposiiv rekioner från min rbeskmrer och br uppbckning från min närms chef. Sedn hr rekionern vri ie svre högre upp i orgnisionen. Regionpoiikern s sig vr ovende om siuionen, men de känns märkig för vi hde ju hf probem med efersäpning i fer år, säger hon. Min Lrsson vekde drig kiv frm och frmför kriik i medi. När någo verkigen är vikig är jg ine rädd säg ifrån. Då kompromissr jg ine. De vr jäebr jg höjde rösen, för de edde i förändringr. Des fick vi punkinsser i form v exr skrivhjäp, des fick vi yerigre en 75-procensjäns. De hr funger jäebr och nu är vi i kpp. ningr. Min Lrsson 28 Offenig nsäd Priv nsäd Tidningen Vision nr Läsrkommenrer Frm för vissebåsre Förr numres grnskning, som visr br vr redje nsäd vågr frmför kriik inern på sin rbesps, hr väck srk rekioner. Fer vinr om khöjden bnd Visionmedemmrns rbesgivre är åg. Här är någr äsrkommenrer. PÅ MIN ARBETSPLATS, en socijäns i nde, hr vi en horribe siuion. Arbesgivren igger i en konfik med en chef. Chefen i fråg hr jobb i knpp 25 år på smm rbesps och vri chef där i 14 år, är känd för vr dipomisk och ingen bråkske och hr nu påpek missförhånde. Denn chef hr få hjäp v fcke Vision och är sedn snr vå månder hemm med ön. De hr få i föjd ndr hår besde medrbere sk fugör chefens rbesuppgifer. De hr his på oik skä för den nu hemmvrnde chefen är oämpig. De medrbere som är under denn chef får ingen informion, är rädd och oror sig. De är omöjig förså mn som rbesgivre vågr ger så här efersom de är män kän de är näs ini omöjig rekryer fok i socijänsen och än mindre behå dem. Jg hr id jobb fckig, hr knpp 25 års jänsgöring som socionom, men hr hf en pus från de fckig på någr år men sk nu i november börj som ombud igen. Anonym De hr hän... I TIDNINGEN VISION nummer 14 beräde vi om Ponus Påsson (M), opposiionspoiiker i Åsorp, som enig smsämmig vinesuppgifer kränker kommunens jänsemän. Därefer hr fer idningr skrivi om den udrgn konfiken. I smbnd med SVT Nyheer gjorde e insg om nkgesern poisnmädes Påsson för h eferforsk vik jänsemän som hde pr med SVT:s Få vågr säg ifrån på jobbe Lägre i k säger 3 v 10 På Vi Svnhomen är orde fri Bry ysnden Ur Tidningen Vision nr 15/2014 Grnskning ysnden TIDNINGEN VISIONS UNDERSÖKNING Tysnden på jobbe Så ycker Visions medemmr VÅGAR KRITISERA VERKSAMHETEN STRAFFATS MED VÅGAR KRITISERA VERKSAMHETEN HAR KOLLEGER SOM STRAFFATS MED SÅ MÅNGA PROCENT ANSER ATT DET HAR BLIVIT LÄGRE I TAK PÅ JOBBET DE SENASTE TRE ÅREN Så gick undersökningen i: När medemmr i Vision hr under sepember 2014 svr på Tidningen Visions enkä om öppenhe på jobbe. Svrsfrekvensen är 36 procen. Viss enkäfrågor är idenisk med frågor som fckförbunde ST sä i sin medemmr i en undersökning våren HEJ, JAG SATT NYSS och äse er reporge om ysnden på jobbe. Here io vissebåsre än en sor ys, förryck, grå mss som inge vågr säg. Tänk så mycke e föreg/ orgnision skue vinn om edningen skue uppmunr innovioner och idékäckre. För ine om vd de skue vinn om probem sopps medn de är små innn de hinner väx i e reporer. Därefer hr Jusiieknsern ine en förundersökning. Efer Tidningen Visions reporge hr även kiv moderer i Åsorp rä frm och öppe kriiser sin prikoeg och kräv hn r si förnuf i fång och vgår. Lrs-Ingvr Ljungmn, ordförnde för prie i Skåne, hr dock fors förroende för Påsson. I en rike i Hesingborgs Dgbd den 4 november 2014 sår hn fs 45 procen uppever de hr oiräckig kunskper om yrndefrihe, medder frihe och offenighesprincipen. Två v re hr ine få ubidning 21 procen v de medemmr som rber i ndsing hr uppev koeger srffs när de frmför kriik. I kiebog är de 35 procen och rossmfund 33 procen. HUR SER DET UT HOS DIG? Kn du säg vd du ycker på jobbe? Hör v dig i idningenvision.se De är ros en bäre siffr än för de nsäd i sen. Enig en undersökning som fckförbunde ST gjorde i vårs nser näsn 40 procen urymme för kriik hr minsk under senre I e kärvre rbesiv med orygg nsäningr och snävre bemnning så säs sörre krv på ojie. Risken är de eder i medrbere håer inne med synpunker som skue kunn uveck verksmheen, säger Lise Donovn, iförordnd chefsjuris på TCO. VISIONS ORDFÖRANDE I Gnes, Eisbeh Gusvsson, hr jobb i kommunen i 30 år. Under sis åre ycker hon de öppn och iånde kime hr få sig en ordenig örn. Medemmrn känner sig rädd och vi ine så med sin nmn och frmför synpunker på edrskpe och hur verksmheen bedrivs, säger En rd omorgnisioner och chefsbyen är en förkring i oron hr spri sig, enig Eisbeh Gusvsson. Orgnisionen hr bivi mer oppsyrd och de är ine br. Om ysnden sprider sig är risken kvieen på rbee bir idnde, säger hon. Bnd de medemmr som ine kn änk sig kriiser verksmheen offenig är de främs vijn ös probemen inern på rbes psen som är orsken. Men räds för sämre ön och krriäruvecking sper också in. De är mycke impopuär och ggnr ine ens krriär vissebås, som en person i undersökningen urycker KALMAR KOMMUN ÄR förmodigen en gnsk genomsniig kommun när de gäer yrndefriheen på jobbe. I en undersökning som den ok Visionsvdeningen hr gjor nser 22 procen v de nsäd rbeskime ine är öppe och mn ine kn eer vågr komm med kriisk synpunker. Men i skind från mång ndr kommuner r edningen frågn på sor vr. Vi är ine perfek, men vi försöker hå fnn hög. Viken v öppenhe finns med i smverknsve med fcken och vi hr gjor en foder som heer Öppe rbeskim som nynsäd får, säger Anne Egmrk, personchef Vrför är öppenhe en vikig fråg? För medrbern sk känn sig rygg med sin grundgsskyddde rä på fekigheer och briser. De nsäd här hr mång kok synpunker och br idéer som vi som rbesgivre vi vr på. EN SOM TROTS hr våg sick u hkn och pek på briser i rbesförhånden är Min Lrsson, medicinsk sekreerre på kuen i Vrberg. För e år sedn rbede hon och hennes koeger för högryck för komm i kpp med Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr FOTO: ANNA REHNBERG Grnskning ysnden Mång iger på jobbe. Br vr redje nsäd vågr frmför kriik inern på rbespsen, visr Tidningen Visions undersökning. Och knske är de ine så konsig för vr feme uppever de hr srffs när de sg si hjärs mening. ex Krin Wrne och Niks Lindsed foo Jnn Lipk J u mer öppenhe deso bäre. De enk påsående är de fes överens om. Öppn och orädd diskussioner på en rbesps eder i verksmheen bir bäre. Men höj rösen om förhånden på jobbe är äre sg än gjor. De visr Tidningen Visions undersökning med över 1000 medemmr i förbunde. 36 procen uppger de vågr kriiser verksmheen inern, men om de hndr om uf synpunkern unför orgnisionen bir de beydig svårre. Br 13 procen svrr oreserver j på frågn om de vågr kriiser verksmheen offenig. För nsäd i kiebog, idee föreningr och rossmfund är siffrn ännu ägre, visr undersökningen. 20 procen uppger de hr srffs med repressier i form v sämre ön och krriäruvecking efer h frmför kriik. 27 procen uppger en koeg som u sig hr srffs. Och enig undersökningen går uveckingen å fe hå. Näsn vr redje medem nser de hr bivi ägre i k på ders rbesps under de sense re åren. Min Lrsson, medicinsk sekreerre på kuen i Vrberg, vågde kriiser den åg bemnningen i medi. Nu hr hon få fer koeger. När någo verkigen är vikig är jg ine rädd säg ifrån. Då kompromissr jg ine. NÄSTA SIDA öppenheen på Svnhomen DIN RÄTT ATT KRITISERA Din grundgsenig yrndefrihe gäer även på jobbe. Du får ine usäs för repressier för du unyj din yrndefrihe. Du hr rä vr nonym när du vänder dig i medi. Arbesgivren får ine försök red på vem som vän sig i medi. Din grundgsenig yrndefrihe gäer ine på jobbe. Lojieen med rbesgivren går före. Du hr rä kriiser förege inern, men din rä kriiser offenig är mycke begränsd. Om din påsåenden kn skd rbesgivren riskerr du bi uppsgd eer vskedd. Du hr rä vr nonym när du vänder dig i medi men rbesgivren hr rä försök red på vem den nonym uppgifsämnren är. Konk Vision om du vi h hjäp. he berg och bi oövervinnerig. Förege skue ök kreivieen, rbesgädjen och frisknärvron. De finns he enke ine någo föror på ök öppenheen och änk vike go ryke förege skue få. Frm för vissebåsre, hes från en Minre, så de hörs! Tck för en br idning! Ann-Mrie Vision i r högs grd är en pr i måe och ders uppgifer hr jg nog gi med en viss nyp s om jg sk vr ärig. De unde hr väck både irriion och isk bnd Visions medemmr. I e brev i Ljungmn skriver den ok Visionvdeningen de medemmr i Åsorp som hr bivi kränk v Ponus Påsson och som ämn KOMMENTARER OM DEN NYA TIDNINGEN VILL BARA SÄGA jg ycker mycke om ny forme på idningen Vision! Mycke enkre äs och r mindre ps på borde, på åge mm! Behå denn ny! Heidi Visfä NI VILLE HA in synpunker på den ny formen på idningen. Jg sk ine bi ångrndig un kn br medde både jg och min smbo som är medemmr ycker de är e oroig yf mo hur de vr idigre. Nu känns de som e ie yxigre mgsin som mn vi äs. Jäeku, br jobb! Björn Osson PUBLIKATIONEN ÄR v så undermåig ineekue kvie så mn näsn bir edsen. Ren fördummnde! Sedn ogir jg ni hr rekm också. Med vänig häsning Jörgen Björk Ur Tidningen Vision nr 14/2014 Oro i Åsorp Vd händer när den som kränker och i och med förföjer kommunens jänsemän är en v orens högs fokvd poiiker? Tidningen Vision åke i skånsk Åsorp på jk efer ösningen på en konfik som gå översyr. ex Anni Am och Niks Lindsed foo Dnie Ekbdh Tidningen Vision nr ibudsrpporer känner sig djup kränk v din insäning. Vi kräver ni inom Skånemoderern vidger krffu ågärder och åerkoppr i vår orgnision. Veronic Krsson är nyvd förbundsordförnde för Vision. Hon sk ed Vision Veronic Krsson yngs bnd TCO:s ordförnden VERONICA KARLSSON BLIR ny förbundsordförnde för Vision och r över efer Annik Srndhä. A jobb för ge vr och en e go rbesiv där mn hr god förusäningr gör e br jobb och få uvecks, är en vikig fråg för henne. På en rbesps kn de hnd om önesmen ine fungerr, på en nnn mn ine vågr vr öppen med sin sexue äggning och på en redje ingen får kompeensuvecking. De är vikig se i behove hos vrje medem, säger Veronic Krsson. Tysnden på jobbe, de vi säg mång ine vågr gör sin rös hörd på sin rbesps, är en nnn fråg som sår hög upp på hennes gend. De är he bsur mn sk gå i jobbe och känn mn ine kn säg vd mn ycker. De drbbr individen, men också verksmheen som ine kn uvecks genom kriiken, säger Veronic Krsson. Med sin 33 år kommer Veronic Krsson vr yngs bnd förbundsordförnden i TCO-sfären. Vi hr en sådn rdiion. Annik Srndhä vr 36 år, Ev Nordmrk 33, Sure Nordh 31 och Björn Rosengren 34 när de irädde, säger hon. För sju år sedn börjde Veronic Krsson jobb fckig för Vision i Norrköpingsvdeningen. Är de här en dröm som du hde redn från börjn? Nej, de vr inge jg rodde skue händ då. Men de är en dröm få e sådn förroende och jobb med frågor jg brinner för. De känns näsn ie overkig. Miche Krsson r över posen som 2:e vice ordförnde. Hn kommer driv på för Vision sk bi bäre på föreräd oik yrken. Fok vi bi sedd i si yrke smidig som mn vi fcke sk så upp för mn sk h god förusäningr och rygghe på jobbe, säger hn. Sr Jonerin VERONICA KARLSSON. Yrke: Borgrrådssekreerre i Sockhoms sd. Bkgrund: Smhäsvere, hr idigre jobb som socisekreerre och med fykingmogning i Norrköping. Kommer från: Ruerum i Ösergönd. Fmij: Smbo, vå brn som är vå och sju år och en bonusson på nio år. Bor: I rö hus med vi knur i Huddinge. Friid: Fmijen. Gir med på ufyk och si på en fi och drick O boy och ä mckor, och res. FOTO: LASSE NILSSON Hå ANDERS GONZALEZ, IT-hndäggre i Järfä kommun, som vdes in som ny edmo i Visions förbundssyrese. Vd fick dig kndider i förbundssyresen? För någr år sedn vr jg us för e hbro och bev hod i ive på grund v min sexue äggning. De fick mig änk ingen sk skrämm mig i ysnd. Jg vi vis de går överev en sådn grej också. Vik frågor kommer du driv i din ny ro? Jg vi rik fokus mo den soci sekorn där personen går på knän och hr åg öner. Jg vi också yf HBTQ-frågorn som igger när mig. Jg hr id vri öppen med min sexue äggning på jobbe och vi vis mn fkisk kn vr de un behöv vr rädd. Åder: 36 år. Fmij: Mn och k. Inressen: A äs, är en rikig bokm. HÄR ÄR VISIONS NYA FÖRBUNDSSTYRELSE: Veronic Krsson, förbundsordförnde, Ove Jnsson, 1:e vice förbundsordförnde, Miche Krsson, 2:e vice förbundsordförnde. LEDAMÖTER: Anders Bom, Niks Borg, Anders Gonzez, Monic Gö, Krin Homqvis, Mike Korán, Ann Nisson, Jenny Nygårds, Sven-Erik Trusson, Cmi Lööv (personrepresenn). 6 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

5 Ko på ön & vikor Löneyf i socijänsen Resue i åres önerörese är kr ENLIGT AVTALET SKULLE Visions medemmr som ine är chefer få i sni mins 2,2 procen i öneökning i år. De ov kommuner och de ndsing som snide bäs hde e uf på men 3,2 och 3,6 procen. De visr Tidningen Visions enkäundersökning. I en kommun, Rgund, bev resue ägre, 2 procen. Oskrshmns kommun vr en v vinnrn. Här bev öneökningrn i sni 3,4 procen. J, om mn jämför med ndr kommuner, så verkr de som vi fick en god nivå. Jg ror rbesgivren vi vr konkurrenskrfig och rkiv, även om önen ine är, säger Ann Hogersson, Visions vdeningsordförnde i kommunen. SOCIALSEKRETERARE ÄR DEN yrkesgrupp som fes rbesgivre hr gynn i önerevisionen i år. Så även i Oskrshmn. Socisekreerre hr ju en sressig och uff rbesmijö i he nde, så de är br de sss på dem. Hos oss hr de dessuom vri sor personomsäning inom viss sekioner i sociförvningen, vike kn vr en förkring i ssningen här. ENLIGT ANN HOLGERSSON hr även ingenjörer och viss dminisriv person prioriers i kommunens öneöversyn, vike går i inje med övrig svr i enkäen. I fer ndsing hr medicinsk sekreerre prioriers. I Gäveborg bev ufe för dem i sni 3,9 procen. Näs år är ve sifferös, så un cenr ngivn nivåer. Ann Hogersson ror på e skpig resu då också. Vi sk dessuom få e ny verkyg, e dorprogrm som ger oss fu insyn i he önerbee, säger hon. Chefsmedemmr i Vision hr hf sifferös v i fer år. Där är de jänsgöring i Hässehoms och Ävkreby kommuner som hr be sig mes i år, med öneökningr på över 4,1 procen i sni. Lo Eksed I Oskrshmns kommun hr frmför socisekreerre prioriers i önerevisionen, enig Ann Hogersson, här ismmns med sin socisekreerrkoeger Moreno Kodej och Brbro Jönsson. SÅ MYCKET BLEV DET Vd bev ufe i genomsni för smig Visions medemmr i din vdening/kubb? 3,7-4,1% 2% 3,2-3,6% 16% 2,7-3,1% 37% Ve ej 2% 2,2-2,6% 43% DÅ BETALADES DE NYA LÖNERNA UT Apri/mj: 62% Juni: 19% Jui: 3% Augusi: 1% Sepember: 1% Ve ej: 14% Fono: Enkäen besvrdes v 127 v Visions förroendevd i kommuner och ndsing. FOTO: KRISTINA WIRÉN Oroväcknde signer inför kommnde önev Hr viss rbesgivre i kommuner och ndsing redn ineckn öneurymme i budgeen för näs år med ndr ssningr? De signern hr Kr Lundberg få och hn är mycke kriisk. NÄSTA ÅR SKA önern för nsäd i kommuner och ndsing säs un cenr ngivn nivåer i ve. Men från e n förroendevd hr Visions ombudsmn Kr Lundberg få oroväcknde signer. Arbesgivre i e pr kommuner, bnd nn Täby, och någo ndsing hr medde öneökningrn 2015 kommer hmn men 1 och 2 procen med hänvisning i budgeen. De är ine så vi och Sveriges Kommuner och Lndsing ser på ve. Hr vår medemmr gjor e br Kr Lundberg Vision vi h de v ågönepo DEN NYA RÖDGRÖNA mjorieen i Sockhoms sd ägger 70 mijoner kronor på en ågönessning för Ssningen ses som e förs seg för minsk den könssegregerde rbesmrknden. Vi ycker de är vikig även Visions medemmr får de v ssningen. Vi hr fer ågönegrupper som bibioeksssisener, dminisriv ssisener och skossisener som borde vr kue, säger Ev Pui, vdeningsordförnde rbee och bidrgi i nå verksmheens må, så sk de h en god öneuvecking efer smm principer som när vi hde ägs nivåer i ven, säger Kr Lundberg. Hur okr du dess signer? Än så änge som ensk exempe på rbesgivre ine hr förså vik krv de ny ve säer på dem. De är min posiiv okning, de rör sig om ensk f som ine sprider sig. Finns de nedning viv på rbesgivrn kn ev upp i de nsvr som föjer med e sifferös v? för Vision i Sockhoms sd. Men Visions yrkesgrupper kommer Ev Pui roigen ine få någr pengr den här gången. Vi vi ss mes på de grupper som hr de ägs önern i förhånde i nsvr och kompeens och då är de i förs hnd brnsköre och nsäd i ädreomsorgen. Brnsköre hr en Nej, de ror jg ine. De kommer säker finns någr rbesgivre som ferr, men vi hr god erfrenheer v sådn v på ndr vsområden. Så vi ve de går sä ön un cenr ngivn nivåer. Hur brukr smbnde men budge och öneuf se u? De är vädig oik. Genere brukr budgeen ge en fingervisning om hur sor öneökningen bir, men de är inge exk må. Vd är di råd i förroendevd som får hör öneökningsurymme redn är ineckn? A på för rbesgivren de ine är i inje med hur ve sk oks. I nn f får mn konk med oss så kn vi upp de med SKL. Niks Lindsed AVTAL UTAN SPIKADE SIFFROR Tidigre hr Visions v för medemmr i kommuner, ndsing och kommun bog knun i Pc hf en procensiffr som besämmer miniminivån för öneökningrn. Våren 2013 ecknde förbunde e fyrårig v där de vå sis åren, 2015 och 2016, är un cenr ngivn nivåer. E sådn v innebär önen säs på ok nivå un e cenr v med ngiven procensiffr för öneökningrn. Visions förhoppning är rbesgivrens nyser v de ok öneökningsbehove sk ge medemmrn öneökningr som spegr de rbee som fkisk uförs under de sense åre. ingångsön på kronor i månden och en medeön på , säger Cr Lindbom (V), ädre-, person- och jämsädhesborgrråd i Sockhom. Vrför omfs ine Visions kvinnodominerde yrkesgrupper med åg öner? Nu vi vi ss på dem som hr r ägs ön så de märks i pånboken. Jg hopps kunn åerkomm med fer yrkesgrupper i näs budge, säger Cr Lindbom. Lsse Nisson Ko på ön & vikor Mer pengr i ädreboenden. Fer händer i ädreomsorgen Fer nsäd på ädreboenden kn bi föjden v Socisyresen vi skärp krven på bemnning. Myndigheen föresår ädreboenden från mrs näs år sk vr bemnnde efer de ädres behov och h person dygne run. Redn idigre hr Socisyresen besu om skärp bemnningskrv på demensboenden. SKL ror de kn kos 15 mijrder. Vision vi se en nione kommission där mn yssnr på de behov och försg som medrbern i he socijänsen hr. Veronic Krsson, förbundsordförnde, kräver regeringen omgående isäer en socijänskommission. 59 v 103 bibioek som Arbesmijöverke grnsk hr briser i si rbesmijörbee mo sress och psykosoci ohäs. Myndigheen besöke 1705 rbespser och gv nmärkningr på 57 procen v dem. Värs vr de i kyrkor och reigiös smfund där 83 v 100 hde briser. FOTO: COLOURBOX 8 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

6 Hej medem! Hnn Rhm Hur sk mn få bor fördomr kring hiv? ex Sr Jonerin foo Ann Rehnberg Genom ök kunskpen om hiv och ubid om hur de är ev med viruse. Hiv hndr ine br om sjukvård. I ndr smmnhng i ive behöver människor också få e br bemönde. Jg jobbr i exempe med ubid oik enheer inom Göeborgs sd. Vi jobbr mo ärre och skoedre, okr, socijänsen och person på oik sgs boenden. Vi jobbr också i Word Aids Dy-näverke där regionen och kommunen ingår, sm en de friviigorgnisioner. Vd är de ni är u? Kunskpsnivån om hiv hos mänheen är vädig åg. Ny forskning visr i exempe för den som ever med hiv och hr en fungernde behnding är de i princip omöjig överför hiv i någon nnn även vid oskydd sex. De är egenigen sörre risk få hiv överför v någon som ine ve sin hiv-sus. Hos en person som nyigen få hiv överför är virusnivåern hög och risken för överföring sor. Då ve mn genere ine om de sjäv än. HANNA RAHM Tie: Uveckingsedre. Arbesps: Göeborgs sd, soci resursenheen. Åder: 35 år. Akue med: En kmpnj från Word Aids dy-näverke mo fördomr om hiv i Göeborgs sd i smbnd med Word Aids Dy den 1 december. Vd finns de för fördomr? I dg ve vi med säkerhe hiv ine kn överförs vi inseksbe och oeer, men en undersökning från 2012 visr procen v befokningen rodde hiv kn överförs vi inseksbe och procen skue ine vij de oe med en person som ever med hiv. Vd innebär de för den som ever med hiv? I dg finns de personer som ve de gör de i Sverige. De sörs probeme för mång v dess personer är ine sjäv sjukdomen, un okunskpen om den hos mänheen. Vd är de som gjor du engger dig i frågn? Kombinionen v sexuie och mänskig räigheer. De bev i exempe ine inressn ss pengr på forskning kring hiv förrän de sod kr vem som hes i väsvärden kunde drbbs. De är ie som med ebo i dg de är förs nu när ebo riskerr sprids i väs som mn ägger resurser på sopp spridningen. I dg finns personer i Sverige som ve de ever med hiv. Hnn Rhmn rber med få bor fördomrn kring hur de är ev med viruse. SÅ UPPMÄRKSAMMADES WORLD AIDS DAY I GÖTEBORG Rekmkmpnj på bussr och spårvgnr mo fördomr kring hiv. Kmpnjen koppdes i sjen vievermedhiv.se där mn kn gå in och gör e hiv-es, de vi säg ko hur mycke mn kn om hiv. Domkyrkn ordnde en mäss i minne v personer som dö i ids och för fors kmp mo hiv och ids. E minge hös för som jobbr med hiv eer enggerr sig i frågn. 10 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

7 Grnskning Där fcke behövs som mes Ensmrbee, osäker ön och ryckig rbesider. De nsäd på priv behndingshem vinr om hård rbesvikor. Men ros vård- och omsorgsbrnschen växer så de knkr hr fcke svår få fofäse. Här sår Vision inför en sor umning. ex Måren Kierkegrd och Niks Lindsed foo Jnn Lipk Tuff vikor i priv omsorg Häfen sknr Visionombud So kubb i sor koncern Jg fick ingen id för uppgifen som skyddsombud, därför sude jg. Så urycker sig en medem i vår undersökning. Adrig idigre hr hon hf e så rörig schem: Jg ve drig när jg sk jobb. He pösig bir jg borpockd för de ine finns iräckig med ungdomr. Därför vrierr min ön krfig från månd i månd. Så ser rbesive u för Jessic Edin, 39 år och behndingsssisen på e ie HVB-hem för ungdomr med psykosoci probemik i Krsborgs kommun. Hon är en v dem som hr svr på Tidningen Visions undersökning om hur de är jobb på e priv behndingshem. De är ingen vekn om de nsäd i priv omsorg hr e srk enggemng. Undersökningen visr en kr mjorie, 83 procen, rivs med jobbe som hehe. Men här finns också fer kriisk synpunker. Sörs är missnöje med önen, 53 procen är gnsk eer mycke missnöjd, ros den igger någo högre än i offenig sekor. 30 procen uppger mn of eer sändig hr för ie person och en näsn ik sor nde är gnsk eer mycke missnöjd med schem äggningen. Lönern är genere åg uifrån de rbee mn gör. Mång är beeendevere, socionomer eer behndingsssisener som hr ång kvificerde ubidningr med speciinrikningr, säger Eisbeh Johnsson, regionom- 12 Tidningen Vision nr nr 16 x 2014 Tidningen Vision nr

8 Grnskning TIDNINGEN VISIONS UNDERSÖKNING Sörs missnöje med önen Så ycker Visions medemmr HUR NÖJD ÄR DU MED DITT ARBETE SOM HELHET? 30% HUR NÖJD ÄR DU MED DIN LÖN? Mycke missnöjd 5% Mycke nöjd 5% Mycke Gnsk Mycke missnöjd missnöjd nöjd 15% 12% Mycke missnöjd 24% 5% Mycke Gnsk nöjd 5% Mycke Gnsk nöjd Gnsk Gnsk nöjd Mycke missnöjd 42% missnöjd59% nöjd 38% 15% 12% 24% Gnsk Gnsk nöjd Gnsk nöjd Mycke HUR NÖJD missnöjd ÄR 8% DU HUR Mycke missnöjd ÄR SÄKERHETEN dåig 42% 11% 59% 38% MED ARBETSTID OCH BEREDSKAPEN Mycke Mycke br Gnsk OCH SCHEMA? KRING HOT OCH 18% VÅLD? nöjd Gnsk missnöjd 21% Mycke dåig 19% missnöjd 8% Mycke dåig 11% 23% Gnsk Mycke nöjd Gnsk Mycke br br Gnsk 52% nöjd 48% 18% Gnsk missnöjd 21% dåig 19% 23% Gnsk nöjd 52% HUR ÄR VISIONS FACKLIGA ARBETE ORGANISERAT PÅ DIN ARBETSPLATS? Gnsk br 48% ror ine de kommer jobb kvr om vå år. 36 procen ve ine. 45% 12% 28% Hr en Visionkubb Hr use e Visionombud Hr ingen fckig verksmhe på rbespsen Så gick undersökningen i: 200 medemmr i Vision (behndingsssisener, behndingspedgoger och behndingssmordnre) på priv behndingshem och boenden hr svr på frågor om ön, rbesmijö och fckig verksmhe. Jessic Edin är behndingsssisen på Homgires gård och den end som är medem i Vision. Om mn hde en fckkubb borde mn priorier säkerheen och rbesidern, ycker hon. NÄSTAN TUSEN KRONOR MER Behndingsssisener i priv sekor hde 2013 en medinön på kronor. Behndingsssisener i offenig sekor hde 2013 en medinön på kronor. Kä: SKL och Vårdföregrn budsmn i Vision, som rber med södj medemmr i priv omsorg. Vik probem är vnigs? Jg är br på de rbespser där medemmr behöver hjäp, och de finns nurigvis mång säen där fungerr jäebr. Men jg ycker bemnningen of är dees för åg. De eder i ensmrbee och gör också verksmheen sårbr. När någon bir sjuk och mn ine får g på vikrier bir de kris. JESSICA EDIN, SOM rber på Homgires gård, beonr hon rivs med si jobb, men rbesmijön är krävnde. En sor de v sin rbesid är hon ensm med ungdomrn, som kn vr både ggressiv och uågernde. Jg hr bivi hod e pr gånger och mn ve drig när eer om de kommer smä. Den erfrenheen der hon med mång ndr. Fer än vr redje, 34 procen, nser säkerheen och beredskpen kring ho och våd är gnsk eer mycke brisfäig. Men de är ändå schem och bemnningen som vår mes huvudbry för Jessic Edin. Med kor vrse bir hon ibnd borpockd från sin rbespss för de ine finns iräckig med ungdomr på boende. För den som rber på imön beyder de en mycke osäker ekonomi. Min ön vrierr krfig från månd i månd. Ibnd får jg kronor efer sk, ibnd br Min mn hr en fs inkoms, men om jg vr ensmsående med vår vå brn hde de drig gå. Jg försår de är uff för ägrn be ön när vi hr få ungdomr, men de säer mig i en vädig svår siuion. FÖR ATT FÅ bäre ordning på si iv funderr Jessic Edin på by jobb. A pugg beeendeveenskp och sök sig i e sörre behndingshem med fs måndsön och e mer regebunde schem. Och hon är ine ensm om gå i jobbyrnkr. Näsn 70 procen är osäkr på eer ror ine de kommer vr kvr på smm rbesps om vå år. Jg försår de är uff för ägrn be ön när vi hr få ungdomr, men de säer mig i en vädig svår siuion. Jessic Edin FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM De är ingen enke brnsch verk i. De går render i pceringr och förusäningrn kn ändrs snbb, säger Lee Hgsröm, ordförnde för brnschorgnisionen Svensk vård. Hns bid är prispressen på pceringr hr bivi srkre, vike kn ed i osäkr förusäningr för bemnning. De ger åg mrginer för ägrn. De är oyckig för föregren, men också för de nsäd. De kn ed i viss ser sig om efer ndr jobb. Hur sämmer de med uppgifer från krediuppysningsförege UC som visr viss HVBhem hr vinsmrginer på procen? Tyvärr finns de oseriös körer, med sådn mrginer hr mn inge i den här brnschen gör. Dess föreg skär hår på personkosndern, vike går u över he verksmheen, säger Lee Hgsröm som nser kommunern måse bi bäre på föj upp sin v och se i mn får de mn fkisk ber för. TROTS ATT DET är en växnde brnsch med i viss f osäkr rbesvikor hr Vision svår få fofäse. Ungefär häfen v de ifrågde hr vrken kubb eer ombud. Frmför kn de vr svår vr ombud på en ien rbesps där chefen också är ägre. Mn är för när. Bir mn oenig är de svår driv en fråg, då vänder mn sig i oss. Men vi måse få förerädre när medemmrn, säger Eisbeh Johnsson. Un ombud på rbespsern sker förhndingrn ång ifrån medemmrn. Och de region ombudsmännen räcker ine i. Leo Erenmm, regionsmordnre på Visions cener i Göeborg, berär hn ismmns med en koeg sk h ko på ungefär 500 oik rbesgivre där de vrken finns kubb eer ombud. De går ju ine. Om vi ine får någr signer om medemmrn behöver hjäp hr vi ingen möjighe h bevk ders vikor, säger Leo Erenmm. A ök den fckig medveenheen bnd medemmrn på den växnde skrn v priv vårdboenden är en v de sörs umningrn som Vision sår inför, nser hn. För ycks måse förbunde bi bäre på informer om vik räigheer e koekivv fkisk ger, säger Leo Erenmm och berär om e HVB-hem i Vässverige där de nsäd ine hde få någr öneökningr på sex år ros de hde e koekivv. Så for vi fick signer om de förhndde vi upp önen rejä. Men om medemmrn där hde hf en fckig verksmhe och kän i koekivve hde de drig behöv hmn i den siuionen. NÄSTA SIDA DE BLÅSER NYTT LIV I FACKET 14 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

9 Grnskning xxxx öneöversyn fick hn direk frågor om procensser och semeserkvoer. I mång f hndde de om förkr ve och ge råd inför önesmen. A är ine ik br på rgumener för sin egen ön. Och de är ine så ä för chefern heer, som sier där med sin po och fem nsäd på e boende förde den på. De sis åren hr vi ine ve om sniöneökningen och de förs jg gjorde vr red på vd jänr. Jg hide en medem som åg fer usen kronor under ndr. Då kn jg gå in och ryck på. MEN STEFAN BRODINS fckig sregi är ine sök konfronion. Hn ser som sin uppgif södj medemmr och h en br diog och smrbee med Frösund. Sjäv gick hn med i fcke när Frösund og över. Då fnns en oro om jänsern och rbesmeodern skue förändrs. Jg ser som kubbens vikigse uppgif bevk vi får behå de vikor och rbesmeoder vi og med oss från Avenir, säger Sefn Brodin. Jg ser som kubbens vikigse uppgif bevk vi får behå de vikor och rbesmeoder vi og med oss från Avenir. Sefn Brodin Grnskning Så sk Vision bi srkre Med hjäp v region näverk sk Vision få fr på de fckig rbee på priv rbespser. UNDER FLERA ÅR hr Vision försök hi fungernde former för de fckig rbee på föreg på den växnde priv vård- och omsorgsmrknden. Här finns ingen fckig rdiion f ibk på. Dessuom är mång v enheern små och sändig ägrbyen skpr på mång hå en bris på ångsikighe i verksmheen. Jämför med den kommun sidn igger den priv ång efer. Nu hr vi e sä fy frm posiionern och få fer på den priv sidn vij engger sig fckig på sin rbesps, säger Mgnus Säsröm, Visionombud på Vrdg (idigre Crem). "På hegern är vi id vå och behöver vi exr person vid ndr ifäen så säer mn in de. De är drig någo probem", säger Rober Krsson på gruppboende Swedenborg. Hn sier i kubbsyresen ismmns med koegern Sefn Brodin och Brndi Gines. De båser ny iv i fcke De går driv en frmgångsrik ien fckkubb i en jäekoncern. På gruppboende Swedenborg i Upps väckes inresse för fcke när verksmheen köpes upp v Frösund. TVÅVÅNINGSHUSET, EN LÄNGA med vi räpne, igger på en sism g i e vikvrer på gångvsånd från cenr Upps. Här bor fem personer, beräigde i söd enig LSS, i vrsin vårummre. Däri finns en ägenhe med gemensm vrdgsrum, kök, sm konor och jourrum för personen. Vnigvis är gruppboende Swedenborg ine FOTO: RICKARD KILSTRÖM bemnn den här iden på förmiddgen när de boende, eer kunder som personen säger, är på sin jobb. Men Rober Krsson, boendepedgog, hr snn kvr efer si n- och morgonpss och möer upp ismmns med koegn Brndi Gines och psnsvrig Sefn Brodin. TILLSAMMANS ÄR DE ine br re femeder v personsyrkn, de ugör också syresen i Visions ok fckkubb. To hr kubben dryg 50 medemmr på de enheer som idigre hörde i Avenir, e bog som köps upp v Frösund, en koncern med cirk nsäd. Kubben fnns redn idigre, men hde ine hf e möe på fer år. Då og vi g i de, säger Sefn Brodin. Som nybiven kubbordförnde mi i åres ETT KONKRET EXEMPEL är schem. Här är njouren korre än på mång ndr säen. Visserigen får mn i skind mo ndr ine be även om mn bryer nsömnen, men en npssning efer brnschen skue innebär fer kväspss för komm upp i en heid. Vi kn ju ine gå med på någr försämringr, säger Sefn Brodin och konserr personen hr få behå sin rbesider. Mn hr också få in i ve de nsäd sk forsä med vägedning vrnnn veck, en meod som finns kvr sedn Aveniriden. Vik ndr fckig frågor är vikig? A schem föjer rbesidsgen. De är e rix få i ev immrs dygnsvi. Jg ve säen ine ycks med de. De är svår, för mång medemmr vi here jobb ång pss, men de kn ed i sjukskrivningr. När de gäer ensmrbee ycker persongruppen de fungerr br. Sk i exempe någon v kundern i ndäkren på morgon säer mn in en exr person hjäp den som hr morgonpsse. De är drig någo jfs om de. Och de sår i ve de söde sk npsss efer vd kunden behöver, säger Sefn Brodin. KOMMENTARER UR UNDERSÖKNINGEN Vi är för små, jg är den end vd jg ve som är medem i Vision på min rbesps. ÖVER BEHANDLINGSHEM OCH BOENDEN De finns cirk 5600 vård- och omsorgsboenden i Sverige (ädreboenden ej inräkn). De r fes är boenden med särskid service för personer med psykisk funkionshinder. 900 v dem är hedygnsvård med boende för ung med soci probem. De fes hr färre än io nsäd och dryg häfen drivs priv. Kä: SCB Ingen vi på sig e fckig uppdrg. Känns ine som edningen vi h sån i verksmheen som sör de besu mn vi f kring person och schem. HAN LÅG BAKOM den moion som edde i Visions förbundsmöe i Gäve i sepember besude ss på region näverk inom de priv vsområden. Tnken är näverks räffrn sk särk de förroendevd i ders fckig ro. Här sk mn få grepp om vik frågor de behöver hjäp med och hur de förroendevd kn dr ny Mgnus Säsröm v sin oik erfrenheer. De hndr om i på sin egen rbesps och berä vd mn behöver söd med. De kn vr en ubidning om rbesrä eer gör en undersökning om vrför medemmr väjer ine bi Visionombud, säger Mgnus Säsröm. Näverksräffrn sk ske regionvis, men för erfrenheern sk sprids vidre över nde kommer en särskid smordnre uses. För yf frågorn yerigre i förbunde kommer de region näverken även h en gemensm nione räff en gång om åre. Förhoppningen är fång upp människor som hr e fckig inresse och få dem bid kubbr och på sig fckig uppdrg. Adees för åg grundön men också dees för åg ob jämför med övrig brnscher. 16 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

10 Vision hr mång kunskper som vi behöver, så vi håer gärn konken och prr vidre, säger jämsädhesminiser Ås Regnér. Perspekiv Orävis ön men könen sk försvinn Redn som brn uppäcke hon skons oik behnding v fickor och pojkr. Nu vi jämsädhesminiser Ås Regnér (S) bor orävisorn men könen. ex Lo Eksed foo Rickrd Kisröm Jämsädhesfrågn går som en röd råd genom Ås Regnérs rbesiv. Jg ror ine jg hr hf någo jobb som vuxen som ine hf jämsädhe med i biden. Jg hr id brunni för de, äs på och drivi jämsädhesfrågor. Hon hr bnd nn jobb som jämsädheshndäggre på TCO och vri genersekreerre för RFSU. För e pr år sedn usågs hon i ndchef för UN Women i Boivi, e FN-orgn inrä 2011, som rber för jämsädhe och särknde v kvinnors räigheer. Jg och min koegor vr de förs som edde dess frågor på fäe. I Boivi fnns gsifningen redn, så min uppgif vr ismmns med den boivinsk regeringen bygg upp sysem för den poiisk vijn bi verkighe så ive skue kunn förbärs för kvinnor och fickor. De vr där, i Sydmerik, som Ås Regnér befnn sig när ssminiser Sefn Löfven ringde henne srx efer ve. Vie hon nu bi jämsädhesminiser i den ny regeringen? De vr e ovän sm, men jg bev vädig gd försås och vekde ine. Vd är vikigs för dig i uppdrge? A jobb för kvinnors syssesäningsgrd sk vr ik hög som mäns, heid sk vr norm och orävis öneskinder men könen sk försvinn. Jg ser min porföj är en vädig vikig de i e moderniser väfärdssmhäe, där människor hr e srk skyddsnä. Mång v min frågor är förusäningr för de på oik sä. FÖR ATT FÅ fer kvinnor jobb mer vi Ås Regnér, som ju också är brn- och ädreminiser, bnd nn uveck brn- och ädreomsorgen. De gäer forsä förenk för både kvinnor och män förvärvsrbe och vs dem genom bygg u sysemen inom väfärden. Hon nämner bnd nn förändringr i förädrförsäkringen, som Annik Srndhä prr om i riken ini. Dessuom vsäer regeringen vå mijrder kronor i ökd bemnning inom ädreomsorgen frm i Des för behoven finns, men också för kvinnor ine sk behöv gå ned i rbesid för nhörigvård om de ine vi de. Vi gör även e n ÅSA REGNÉR Åder: 50 år. Yrke: Brn- ädre- och jämsädhesminiser. Lön: kronor per månd. A ssråd hr smm rvode. Bor: Lidingö. Fmij: Smbo och vå brn. Friid: Löpränr och umgås med brnen. Ti ju är jg en hejre på kok knäck. JÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET Kvinnor får rä kdemisk exmen med någr få undng. Gif kvinn får rä besämm över sin egen inkoms. Förvärvsrbende kvinnor får ine vskeds på grund v hvndeskp, förossning eer gifermå. Särbeskning, de vi säg individue beskning v rbesinkoms, ersäer smbeskning. Förädrförsäkring införs som ger förädrr rä de edigheen vid brns födese. Lg mo könsdiskriminering i rbesive införs. Jämsädhesv för kommuner och ndsing. A yrken öppn för kvinnor, även inom försvre Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

11 Perspekiv ssningr på rbesmijöområde, men de igger på Yv Johnssons bord (se rike på näs sid). Ås Regnér vi som sg orävis öneskinder men män och kvinnor sk försvinn, men hur mn sk komm irä med srukure öneskinder hr hon inge ydig svr på. De oror mig kvinnodominerde yrken genere se forfrnde hr ägre öner än mnsdominerde, även när de kräver högre ubidning, som of är fe med Visions medemmr. Men önebidningen är och måse vr en fråg för rbesmrkndens prer. Regeringen sör med insrumen. Ti exempe åerinför vi årig önekräggningr. Regeringen hr som må få jämn könsfördening v mk och infynde. Beyder de du är för kvoering? De kn vr nödvändig i viss smmnhng, men hiis hr ju Sverige uppnå den nivå v jämsädhe vi hr un gsif om kvoering. Smidig menr Ås Regnér de redn finns en form v kvoering om än ine gsdgd, och med mos effek. Vi ever i e smhäe där vi forfrnde uppfr män som norm när de gäer chefer, besusfre och syreseedmöer i börsnoerde föreg. De är uppenbrigen äre för män få den här sorens uppdrg än för kvinnor. Men de finns en press på kvinnors närvro i bogssyreser; om mn ine uppnår bäre resu i 2016 så sk kvoering bi g. De är inressn vi hr de verkyge i bkfickn. ENLIGT REGERINGENS BUDGETFÖRSLAG sk mer än 100 mijoner kronor årigen gå i kvinnojourer för moverk mäns våd mo kvinnor. De räcker dock ine för nå måe våde sk upphör, menr Ås Regnér. Nej, men de är en vikig och krffu deågärd, efersom kvinnojourer hr så sregisk ro när de gäer emo vådsus kvinnor och brn. De måse kompeers med br gsifning. Ti exempe sk sexubroen ses över. De är också jäevikig kommunern forsäer si nsvr för skyddde boenden. När sk mäns våd mo kvinnor upphör? De kn jg ine säg, br jg sk jobb så hår jg kn ismmns med regeringen, friviigorgnisioner och myndigheer för de sk bi så snr som möjig. Jg ser e behov v srkre sregi i förhånde i de här måe, och de är någo jg vi jobb med. Är du feminis? Absou! De hr jg id vri. Så änge jg kn minns i f. För mig innebär de vr Om mn ine uppnår bäre resu i 2016 så sk kvoering bi g. Ås Regnér är ingen dununge i regeringsrbee. Hon hr rbe i ssrådsberedningen i Görn Perssons regering, vri pneringschef hos dåvrnde jämsädhesminiser Jens Orbck och hf fer oik jänser på rbesmrkndsdepremene. en person som ser de finns orävis skinder men kvinnor och män som missgynnr kvinnor, och som dessuom vi ändr på de. VÄRDERINGARNA SLOG ROT under uppväxen. I hennes fmij diskuerde de poiik of, båd förädrrn såg och pekde på ojämsäd exempe i smhäe. Ders budskp i mig vr så på dig, du hr någo säg, men du kommer mö irrione mosånd, för de är en mnsdominerd värd. Så jg fick idig med mig kvinnor hr smm rä som män driv sin frågor, jobb och u sig. Jg bev inresserd v jämsädhe och börjde engger mig på oik sä. Ås Regnér uppäcke de där mosånde och förvänningrn på henne som fick gnsk snbb sjäv. Hon minns i exempe hur hon och hennes ksskmrer i grundskon dedes upp med e särski syfe vid grupprbeen. Jg och ndr så kde dukig fickor bev of upcerde med bråkig kir, och fick en oud informe uppgif h ugnnde inverkn på gruppen och även vr sekreerre och se i vi fick ihop någo redovis. De här hände försås för fer år sedn och Ås Regnér ror medveenheen om genus inom skon är sörre i dg. Men förvänningr som grundr sig på kön ever kvr över, menr hon. Jg ror mång fickor och kvinnor möer srukurer som de sjäv missänker eer ve hr gör med de ine är norm, men de är gnsk svår bevis vid vrje enski ifäe. ÅSA REGNÉR ÄR DOCK överygd om de går förändr normen, med poiiken i bräschen. De är vädig vikig poiikområden är medven om srukurern och de är en rävisefråg kvinnor och män sk få ågärder som gynnr båd könen och ik sor de v budgeen. De är e sä mö orävisorn och SÅ VILL REGER- INGEN STÄRKA DEN EKONOMISKA JÄMSTÄLLDHETEN Sänk sk för pensionärer. Höj underhåssöd. Höjd grundnivå i förädrpenningen. Yerigre en månd v förädrpenningen reservers för vrder förädern. få syn på dem och de är därför som jämsädhespoiik behövs. Pressekreerren knckr för sjuioefe gången sress på sin rmbndskock. Tiden för den 25 minuer ång inervjun är ue, Ås Regnér är inbokd på näs direk efer. De är hekisk så här i börjn, medger Ås Regnér, som hir åerhämning i jogg. Jg hr id änk jg orkr jobb genom få energi från öpning. De är e sä för mig medier, ordn nkr och funder på vd jg som Ås vi och sk. De känns vikig jg kn gör de, för i den här jänsen jobbr mn vädig, vädig mycke. Förr gick hon upp kockn fem om morgnrn för hinn sin joggingrund. Nu räcker de hv sex. Sovmorgon så. LÄS OM vd minisrrn för rbesmrknd och sociförsäkringr vi genomför. 20 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

12 Fer minisrr än Ås Regnér hr jämsädhesfrågor på sin bord. Yv Johnsson vi h mer fokus på kvinnors rbesmijö och Annik Srndhä funderr kring fer pppmånder. Vi ssr på kvinnors rbesmijö Tusens rineepser, reformerd rbesförmeding och ny rbesmijöpoiik. Arbesmrkndsminisern är h fu upp frmöver. En redje månd reservers för vrder förädern i förädrförsäkringen. De föresår regeringen. Räcker de, Annik Srndhä (S), sociförsäkringsminiser? När mn idigre vik månder å vrder förädern hr de hf beydnde resu, så vi hopps se e sådn seg nu också. Jg ser också frmför mig hur vi kn bi ydigre i vår uppdrg i exempevis Försäkringskssn om hur den "Mi förs jobb? De vr på Konsum när jg vr 14 år. Jg minns jg vr rädd för föresåndren, men personen vr revig. I regeringens budge vsäs 100 mijoner kronor mer om åre i förbär rbesmijön: mer forskning, fer inspekörer och skyddsombud. Och ismmns med fck och rbesgivre sk en ny hndingspn för rbesmijöpoiiken s frm. Vd behöver ändrs? De som bir sjukskrivn i dg är i sor usräckning kvinnor, och mång v dem jobbr i yrken där mn hr sor emoione besning. De är socisekreerre, personer inom vården och ndr som både hr hård rbesbesning och möer us människor. De här är någo som riskerr ed i ubrändhe. Jg vi vi kommer irä med probemen. Vi sk ss särski på kvinnors rbesmijö. PÅ YLVA JOHANSSONS bord igger också, i viss de, frågn om jämsäd öner. Men de är svår komm å de srukure öneskindern, konserr hon. Mång v de sekorer där de jobbr mes kvinnor är offenigfinnsierde. De sk södj e mer jämsä ug i konken med förädrr. Vd är näs seg? Vi få se vd de ger förs. Men mång ser i dg viken v e jämsä ug för rbesive i sor när de gäer nsvrsgnde för brn och fmij, obe hemrbee, krriär- och önemöjigheer och påverkn på pension. Regeringen föresår också idsgränsen i sjukförsäkringen s bor. I säe vi mn ss på idig insser beyder mn hmnr i en konfik, höjd öner säs mo sörre brngrupper, fer kiener per hndäggre eceer. Vi iför mer resurser i sjukvården, ädreomsorgen, skon och förskon. De öser ine önefrågn, men de förbärr vikoren för mn ine sk hmn i den mosäningen. En nnn fråg som berör under sjukskrivningen för komm ibk i rbesive. Kn du ge Annik konkre Srndhä exempe på insser? Nej, ine i dej i nuäge. Men räen i en idig rehbiieringsinss är nycken för sjukförsäkringen sk bi mer v en omsäningsförsäkring. De finns också briser i de Visions medemmr är kommunern får en yngre ro i bekämpningen v rbesösheen. Yv Johnsson sk resn run och räff smig 290 kommunedningr i Sverige. Mång ycker de är svår smrbe med Arbesförmedingen kring personer som sår ång ifrån rbesmrknden. Vi sk hi ny former v smrbee. Däri sk de skps rineepser i väfärdssekorn. Två fugor i en smä, resonerr regeringen: ökd personähe i omsorgen och fer jobb i ung. Ser du någon risk i personen får svår hinn med hnded ny ung? Arbesgivren r besue nsä och nsvrr för de går gör på e br sä för verksmheen. Jg är ine oroig för de ine sk gå ös. Måren Kierkegrd Öronmärk förädrmånder hr ge resu FOTO: MAGNUS LÄNJE förebyggnde rbee ue på rbespsern, där vi behöver krffu insser. S hde som vöfe ersäningen i sjukförsäkringen sk vr 80 procen under he sjukskrivningsperioden. De sår inge om de i budgeproposiionen. Vd hände? På grund v de ekonomisk äge hr vi få priorier hår. Men de är e vöfe som igger fs och sk genomförs ängre frm i mndperioden. Lo Eksed FOTO: COLOURBOX Socirbere hr svårre ork änge i jobbe. Svår ork i soci rbee A rbe när människor, som inom vården och socijänsen, kn ök risken för e korre rbesiv. De visr en rppor från Arbesmijöverke. Psykisk påfresningr som sress, dåig soci söd och brisnde rbeskvie är riskfkorer. Präser, socirbere, psykooger och ärre som hr mycke soci konker öper också sörre risk bi sjuk med psykisk dignos än ndr yrkesgrupper. De yrken som oppr isn vd gäer föridspensionering är fysisk ung jobb med dåig rbesmijö. Under en period behöver vår yrkesgrupper inom väfärden få högre öneökningr än inom den priv sekorn. Visions Veronic Krsson i Eko Om de är offenignsäd och också der v privnsäd som sk h mer, då hvererr modeen. Unionens förhndingschef Niks Hjer vrnr i Eko för säpp indusrins normernde ro i kommnde vsröresen. Snr susnok i besningsregisre A fer rbesgivre kräver udrg från rbessökndes brosregiser. Nu vi regeringens uredre sä sopp för de. Och Vision håer med. ARBETSGIVARE VARS PERSONAL hr konk med brn hr en skydighe kräv udrg ur poisens besningsregiser inför rekryering. Men de bir vnigre ndr rbesgivre begär rbessöknde sk vis upp regiserudrg. Arbesgivrns vnigse skä är skydd redje pr, verksmheen, vrumärke eer ekonomin. Men regeringsuredningen menr rbessökndes inegrie måse komm i förs hnd, och föresår nu förbjud regiserudrg un udrg Hå där! MAGNUS LUNDSTRÖM Fsigheschef, Renov AB, Göeborg: 1. Nej, den verksmheen vi hr här är ine så känsig. Jg nser dessuom måse få en ndr chns. 2. Söknde måse h reevn rbesivserfrenhe med mins 2 3 referenser. Sedn iämpr vi id sex månders provnsäning. Ko på rbesmrknden KATARINA WADSTEIN Kinikchef, fokndvården Son: 1. Nej, men jg hr funder på om vi sk gör de, efersom vi också hr hnd om brn. Å ndr sidn ämnr vi drig e brn ensm. Men ovse så finns de ingen poicy för regiserudrg här. 2. Vi r referenser och hr inervjuer och går på hur vi uppfr personen. De är de vi kn gör. Men de är ju ingen grni för exempevis en pedofi ine skue kunn sink igenom. gsöd. Vision är remissinsns. Förbunde gir försge. Den som vjän e srff sk h smm möjigheer och räigheer som ndr, säger Visions förbundsjuris Mike Ruuke. HAN MENAR OCKSÅ udrg ur besningsregisre är e rubbig verkyg för få en bid v en persons ämpighe för e jobb. Besningsregisre säger br om någon begå bro i si förfun, men ine s vd mn kommer gör i frmiden. Dessuom är de ju ine säker de som ine finns i besningsregisre drig kommer begå bro. Så de är inge effekiv rekryeringsmede. Lo Eksed ur besningsregisre gjordes under Tio år idigre vr mosvrnde siffr Kä: Regeringsuredningen Regiserudrg i rbesive. 1. Begär du regiserudrg vid rekryering v person (som ine rber med brn)? 2. Hur ve du om en person är ämpig för en jäns un begär regiserudrg? RONNIE LYSTEDT Enheschef, Sävik behndingshem, Säer: 1. J. Då vi rber inom missbruksvården, och hr kriminvården som en v vår uppdrgsgivre, så ingår de som e ed i vår rmv begär in regiserudrg på vår nsäd. 2. Vi ser kombinionen v regiserudrg, personig ämpighe och mänskig värderingr som vikig ingredienser och någo som eder i den smmngn biden v personen. 22 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

13 Ko på jus Nu änds usen schys jus juspunker finns de I Eskisun kommun. I Sockhoms sd finns To i Sverige finns mijons gumpor, som ningen skös v eknisk förvningens person eer någon enreprenör kronor/år kosr skdegöresen v Kiruns uomhusbeysning. Vndisering v mpor är vnig och Väserås, som vr förs i nde med socesmpor, vingdes nyigen moner ner sin socesopr efer upprepd skdegörese. De skruvs upp mpor för g ive i Sveriges kommuner för ifäe. Spekkuär jusfesiver nordns och påkosd jubeysning hängs upp. Dessuom måse kvicksivermpor pocks bor från och med årsskife och ersäs med energisnåre juskäor. ex Krin Wrne foo Gusv Nyberg STAD I LJUS Eskisun kommun ssr på jusdesign. De cenr Frisdsorges (biden) ny beysning invigdes i okober under den io dgr ång jusfesiven Njus. Liknnde fesiver nordns i bnd nn Arbog, Linköping och Umeå. 50% ägre energiförbrukning hr modern uomhusbeysning. Kommunern byer i mijövänig LED-, högrycksnrium- och mehogenmpor. Försök pågår med soenergidriven beysning. 469 kronor/år Så mycke hr Gäve kommun räkn u de kosr h en uomhusmp änd under e år immr är en uomhusmp i sni änd vrje år. De är fyr gånger ängre än vd en inomhusmp yser immr Så ång ivsängd hr en mijövänig LED-mp. En vnig gödmp brinner br immr och en kvicksivermp immr. GRÖNT LJUS Kvicksivermpor hr änge vri den vnigse juskän uomhus, men från och med 2015 måse dess, enig e EU-besu, fss u och ersäs med energisnåre erniv. 2,5 mijoner juspunker måse bys u run om i Sverige under FÖRR Eekrisk gubeysning infördes förs i Sockhom på 1870-e och i Eskisun 20 år senre. Innn vr de gsjus som gäde. Men gs, foogen- och ejus exiserde änge pre. I Sockhom säckes sis gsmpn Käor: Energimyndigheen, Eskisun kommun, Sockhoms sd 24 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

14 Ko på rbesmijö FOTO: DRAGAN MITROVIC Visionombud i Trohän berkr en måning de skp och diskuerr vik kuurkivieer mn kn ordn på rbespsern. Mår för e friskre rbesiv Vision i Trohän drir skyddsombuden i kons, dns och musik STRAX EFTER kockn e kör de i gång: I en dnss med spegeväggr och besänger fyr rppor upp i Trohäns sor kivieshus N3 värmer e io personer upp inför e reimmrspss. E pr våningr ner hr en ik sor grupp sms bnd pensr och färg i konsején, och i en v musiksrn på boenpne pågår uppsjungningen för fu. Smig degre är ombud för Vision eer häsovägedre på oik rbespser i kommunen och är med i Kuuren som verkyg för friskvård och häs. Bkgrunden är Trohän usågs v Vision i Åres kuurkommun I umärkesen ingår rrnger e projek med kuurkivieer för medrbern. Trohän vde ss på kuur som friskvård. Vi hr hög sjuk och fnn söd i forskningen för kuur är främjnde för häsn, säger Visions vdeningsordförnde Ås Lundh Dhqvis. Den forskning hon refererr i är bnd nn en sor sudie som gjordes för e io år sedn v Lrs Oov Bygren, professor i socimedicin. I den Chriser Bohm (mien) sjunger för fu hs. jämförnde undersökningen fnn mn de som fick kuure simuns förbärde sin häs och fick e srkre immunförsvr än ndr. POLITIKERNA OCH sdsdirekören i Trohän gv grön jus, och nu under hösen ordns fer seminrier och workshops i dns, kons och musik på rbesid för skyddsombuden som sedn sk inspirer ndr nsäd. Vi ror de kn sprid ringr på vne, i exempe mn föresår kuurevenemng när mn prr kivieer på rbespsen, säger Ås Lundh Dhqvis. I musiksen hr degrn jus vsu förs psse med körsång. Chriser Bohm, i vrdgs hndäggre och rekorssöd inom skon, är nöjd. För honom vr de give vr med. Des är jg sjäv kuurinresserd, des är jg chef och ser de som e sä för bäre häs för personen. Hur då? Jg förvänr mig ju ine på mi konor sk sä sig upp och sjung. Men äs en br bok eer yssn på en br konser är i f för mig en viminkick. Nu sk vi se en kbré i ju, och de är fkisk förs gången de bir någon form v kuur för personen på min rbesps, säger hn. Måren Kierkegrd KULTUR FÖR ANSTÄLLDA I vrje kommun som få umärkesen Åres kuurkommun hr de srs projek för personen. I Oofsröm ordnde kommunen i fjo skrivrkurser, i Bonäs åre dessförinnn vr de körsång på rbesid. 11 december ikännger Vision viken som bir Åres kuurkommun Syrkn sier i idéern GöPrise eferyser idéern som uveckr och förbärr kvieen i kommuner, ndsing, regioner och s. Hr du vri med och förändr din verksmhe på e ny och spännnde sä? Skick en kor beskrivning i GöPrise sens den 13 december så är di bidrg med och ävr om kr. 26 Tidningen Vision nr KVALITETSMÄSSAN DEN 3-5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG Tidningen Vision nr EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING Svensk umningr

15 Efer 50 år v nedgång hde de änigen vän för Pj. En vendränk myr vr förvndd i en gruv med 500 ny jobb och frmidsron spirde. Men pösig de sig ysnden över Kunisvr. ex Niks Lindsed och Lsse Nisson foo Lsse Nisson Vr är Armi Rouso, informör på Norhnd, pekr u över dgbroe i Kunisvr. De beyder De vckr berge på finsk. Pj på väg? 28 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

16 Vr är Pj på väg? VARSLET. På efermiddgen den 7 okober sier Sofi Rno kisrd vid dorn. Från si rbesrum på önevdeningen en rpp upp i kommunhuse i Pj föjer hon presskonferensen som Norhnd Resources hr k i i Fokes hus e pr hundr meer bor. De är mycke som sår på spe. För henne, för hennes mn och för he kommunen. Som så mång ndr hr Sofi Rno se hur de i smhäe hr vkn upp ur sin örnrossömn sedn bryningen börjde i okober Frmiden såg pösig jus u. Hennes mn vr sprängre i gruvn. Hon rbede också där som dminisrör, innn hon fick jobb på kommunen. Två ung Pjbor hde få fs jobb och besäm sig för de vr här de vie bo och ev. Br de vr någoning ny. Nu föjer Sofi Rno webb-sändningen från Fokes hus och beskede från Norhnds vd John Bck går ine missok. Prisrse på järnmm bev för sor 15 procen br de sense veckorn. Bryningen v ny järnmm hr upphör, förege äggs i mpåse och smmng dryg 500 personer kommer vrss. I rummen bredvid sier hennes koeger och hör smm osockrde budskp. En son bir jus v med jobbe i gruvn, en smbo sk ine ängre bs över sbirn med järnmm. Eferå sms koegern för en gemensm fiksund. Frågorn är mång och smärsmm. Svren vg och dikers v någon nnn och hndr om eferfrågn på järnmm i Kin och vukurser som ingen kn överbick. E pr veckor senre räffr vi Sofi Rno när hon jus kommi hem från jobbe. Den gu vin på Indusrign, som skue vr grunden i ders gemensmm iv, köpe de för SNABBFAKTA OM PAJALA Pj igger i Norrboen, 100 kiomeer norr om pocirken. Sörs rbesgivre är kommunen, 625 nsäd. Här finns vå officie minoriesspråk, finsk och meänkiei. Socidemokrern hr egen mjorie i fumäkige. Pj är Sveriges 8:e sörs kommun i yn, kvdrkiomeer. Ani Krurök sde upp sig från kommunjobbe och börjde på Peb när gruvbygge srde. Nu är hon ibk på e vikri på Teknisk konore. Jg ångrr ine jg provde jobb vid gruvn, säger hon. kronor Den högs köpeskiingen för en privbosd i kommunen de åre. Vi vi snn kvr, vi hr ju v bo i Pj. Får min mn inge jobb bir vi knske vungn fy, men prisern fer och frågn är om någon vi köp vår hus, säger hon. JÄRNET. A de finns järnmm i myrrn kring Kunisvr uppäcke geoogern redn Ani Krurök, dminisrör på Teknisk konore, hr bo i byn he si iv. Hon hr en bid på frfr från den iden där hn och kmrern sår i en grop i h och väs med spdr och hckor i högs hugg. Min ppp, som är 88 år i dg, hr berä om de rosig, ie ojig, vne på myren. De vr e ecken på de fnns mycke järn i mrken, säger hon. På 1960-e gjorde Sens geoogisk undersökningr och LKAB mer vncerde provborrningr och konserde åerigen de fnns go om järn. Men inge hände. Ani Krurök minns hur hon och hennes vänner krävde LKAB skue börj bry. De rycke i och med upp röjor med exen Bry Kunisvr nnrs bryer vi ihop og de inernione gruvboge Norhnd Resources, som vr bser i Luxemburg, över område och forse provborr. Ani Krurök vr kssör i byns Fokes hus-förening och minns de enorm inresse när boge kde i möen när gruvpnern börjde form. De kom mssor med fok från Pj och runomkring, de sod pckde som sir i oken. De vr jäeku och spännnde men de är kr mn vr ie skepisk också, säger hon. En fer decennier ång koekiv depression. Så beskrev dåvrnde kommunråde Beng Nisk (S) de sense 50 åren i Pj när hn og de förs symboisk spdge i den ny gruvn. Den här regionen hr hf en nerågående uvecking så änge vi näsn r de som någo nurgive här ine finns någon frmid. Nu skue de bi ndr bur. Invigningen vr börjn på någo sor som skue räck änge, mins vå generioner frmå. För förså denn sprudnde opimism måse mn i i bckspegen. Pj, kommunen ängs upp i Torneden, hde pp befokning ovbrue sedn En bi in på 2000-e fnns här dryg invånre. När jobben i skogen försvnn vingdes usens skogsrbere och ders fmijer i väg. En de drog i Kirun och gruvn där, ndr i fbrikern söderu. He säker försvnn från Pj som bev kriskommunen med sor K. Här vr kvinnounderskoe som sörs, befokningen som äds, rbesösheen som högs, sniinkomsen som ägs och frmidsro e ord som ingen og i sin mun. Lösningen på probem svdes Kunisvr gruv. Sofi Rno, öne- och sysemnsvrig i kommunen, är oroig för hon och hennes mn sk vings säj si hus och fy om gruvn äggs ned. Geoogen Väinö Tnner hir järnmm i Kunisvr SGU och LKAB provborrr Norhnd r över Kunisvrområde BALLONGER. Sommren 2013 är sämningen på opp. Norhnd hr visserigen ekonomisk probem, men sbirn med järnmm rur u genom grindrn vr sjäe minu. På Pj mrknd är de pubikrekord, besökre. Mång som jobbr i gruvn hr gi med sig fmijer och vänner. Soen skiner över orge och bongern fddrr i vinden när kommunråde Kur Wennberg (S) kiver upp på scenen i bå kvj och ruig skjor. Hn greppr mikrofonen och häsr 336 ny invånre väkomn i rungnde ppåder. A nyinfyde får ine ps på scenen, ängs frm sår brnvgnrn med de r yngs. På 1980-e bussdes kvinnor hi. Nu fyr fer kvinnor än män in i kommunen och brnfödnde hr ök. Pj hr jus bivi usedd i Bäs kuur- och musikskoekommun och snr kommer prise som Åres föregrkommun. Även de sörs spöke den hög rbesösheen bnd ungdomrn ser u vr besegr. Ti hösen de åre kommer Pj h ndes ägs nivå ismmns med Vxhom, 0,9 procen. Arbesförmedingen hr så ie gör de funderr på säg upp person. Men e ny mer posiiv probem hr seg upp. För förs gången är de bris på bosäder i Pj. En nyrenoverd bosdsrä i Gm skon säjs för re Kur Wennberg mijoner kronor. Norhnd börjr provborr Förs mmsprängningen 18 okober februri förs mmevernsen 24 mj soppr produkionen 4 juni åerupps produkionen och rekonsrukionen börjr Vd sk människor jobb med? Vi vi snn kvr, vi hr ju v bo i Pj. 7 okober Norhnd soppr produkionen för obesämd id Sofi Rno 13 okober 240 nsäd sägs upp 15 jnuri sk rekonsrukionen vr kr Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

17 Sämningen är ryck bnd dem som är kvr på konore i Kunisvr. E järnmmspris på 80 dor är för åg för de sk ön sig driv gruvn. Snr r Hrry Rnkyrö över som kommunråd i Pj. Hns förs och vikigse uppgif bir rädd gruvn. BARA HÄLFTEN AV INVÅNARNA KVAR Så här hr befokningsuveckingen se u i Pj kommun: 1950: : : : : : : : : : : 6315 (ugusi) Kä: SCB NYBYGGARE. När Dvid Pekkri, 27, drog iväg i Umeå 2007 för pugg i byggndsingenjör på universiee hde hn ing sörre iusioner kunn fy hem i Pj igen. Men när gruvpnern og fr fnns pösig jobb, i och med för högskoeubidde. Ine br gruvn, un även kommunen och föreg som eberde sig, behövde ubidd rbeskrf. De vr en he nnn siuion. De mes posiiv vr ungdomrn fick jobb och kunde snn kvr. Tidigre sck, mång innn de ens hde börj på gymnsie. Dvid Pekkri fick jobb som byggovshndäggre i kommunen. Åre efer behövde kommun Pjbosäder försärkning och hn börjde som projekingenjör. Förs uppdrge bev vr birädnde projekedre för bosdsområde Tbcken. Våren 2013 fyde de förs hyresgäsern in i de furöd våvåningshusen på höjden med usik över Torne äv och de ändös skogrn. De 28 ägenheern och sex viorn skue drig h byggs un gruvn. TYSTNADEN. Åer i hösen Vi kiver upp i Armi Rousos fyrhjusdrivn pick-up och kss run i bien när vi skumpr u i dgbroe i Kunisvr gruv. Nio gu dumprr sår uppsäd på rd frmför de övergivn byggbodrn. När hon sänger v moorn är ing ys och si. Ing sprängningr som dundrr djup nere i berge, ing hydrgrävre som murr, ingen primärkross som uggr järnmm. När gruvn soppde ifäig förr våren änke jg jg drig vie de skue bi så här ys igen, säger Armi Rouso, informör på Norhnd, och ir u över de srgde månndskpe. Hiis hr he projeke kos io mijrder kronor. Armi Rouso kn ine föresä sig de här skue vr sue. Bryningen hde ju kommi Åervändren Dvid Pekkri är projekingenjör på Pjbosäder. i gång och io fu sbir i immen rude u genom grindrn. De är dees för mycke pengr ssde för br säng. Fyndigheen igger ju här frmför oss. Men de måse gå for komm igång igen så dukig rbeskrf ine försvinner. Jus nu pågår en rekonsrukion v förege, Norhnd måse få in mer pengr för kunn driv verksmheen vidre. De är en kmp mo kockn. Fer nsäd hr redn få gruvjobb i Gäivre och Kirun och risken är överhängnde fer ger sig v. Gruvsoppe är e sor bksg för Bkr Esfr som driver Sibygrien. Och de är ine br gruvboge som drbbs, även åkeriföreg och underevernörer hr vrs. Buiksägrn inne i Pj känner v de är färre människor i smhäe och de som är kvr köper mindre än idigre. I Sibybren sår ägren Bkr Esfr och ir u över Soukouvägen. Loken är ik om som de skinnde ren sekborde. För e pr veckor sedn vr här grios och rängse. Gruvrbern brukde komm in precis innn sängningsdgs och besä XL Me, vå 150-grmmre med srips och sor dryck. Men sens s de hejdå, nu åker vi härifrån, berär hn. Dgskssn är nere på en redjede. Jg hr skrivi brev i fsighesägren och om jg ine kommer kr mig om de ine sänker hyrn. JÄRNMALMSPRISET. De är uppbrossämning i de bå konorsbrckern vid gruvn. Skrivbord, sor och hursr bärs u och körs iväg. I si rum en rpp upp pckr Hrry Rnkyrö ner ppper och pärmr i fykronger. Skeefeås hockeyröj med hns nmn på ryggen åker också ner. E pr dgr i är hn HR-speciis på Norhnd. Vid årsskife r hn över efer Kur Wennberg som kommunråd. Den bivnde kommunbsen känner i Tidigre sck, mång innn de ens hde börj på gymnsie. Dvid Pekkri VILL STOPPA NYTT MILJÖTILLSTÅND Norhnd driver gruvn i Kunisvr med e isånd från Finsk-Svensk gränsävskommissionen. De omprövs nu v Mrkoch mijödomsoen. Nurvårdsverke säger nej i Norhnds nsökn och nser gruvdrifen skdr mijön. Främs när de gäer sbisrnsporern och vne i Kix- och Torne äv bir föroren v gruvn. 32 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

18 Ko på omvärden Vikoren är uff för dem som rber i Kenys koekivrfik. FOTO: SAYYID AZIM/TT FOTO: COLOURBOX De är bäs på ekom vikoren bäre än de fes. När hn kom i Norhnds gruv i Kunisvr för re år sedn hde hn jobb under jord i 37 år och vri ordförnde i den kssisk fckkubben Gruvovn i Kirun. De här påverkr kommunen enorm. Indirek berörs över usen personer på e eer nn sä. I Sockhom skue de mosvr jobb. Senre på hösen är näringsminiser Mike Dmberg och ndsbygdsminiser Sven-Erik Buch på besök. De får se gruvn och diskuerr med både kommunen och Norhnd. Regeringen ovr ing pengr i gruvdrifen och de är ine heer de Pj behöver för en håbr ösning, enig Hrry Rnkyrö. Hn ror gruvn behöver fer finnsiärer och berär regeringen för diskussioner med LKAB. Ine om över un för hi smrbesformer. De behövs smrbee, de ser mn om mn ir på i exempe Brsiien. Där sk mn öppn en 100 mijoneronsgruv näs år. Sk Sverige kr sig som gruvnion måse vi också höj voymern, säger hn. Pj kommun hr få kriik för mn vri båögd och ss för mycke på e sor och svjig gruvprojek. Hrry Rnkyrö håer ine med. A sr en gruv är id en skkig res de förs io åren. De hr vri en svår bnsgång för kommunen, men jg ycker mn hr vri för- De boende här hr bäre ko på järnmmsprise är vd en ier mjök kosr. sikig. De hr i exempe byggs omkring 160 ägenheer vrv kommunen sår för 30. Kommunen måse vr med och ss för priv föreg sk våg gå in med pengr. Pj är nere i brygg, men vrken Sofi Rno, Ani Krurök, Dvid Pekkri, Armi Rouso, Kur Wennberg eer Hrry Rnkyrö hr ge upp. A upprepr, näsn som e mnr, gruvn hr en frmid. Om prisern siger på råvrubörsen är de ine gå obemärk förbi i Pj. De boende här hr bäre ko på järnmmsprise är vd en ier mjök kosr. Ingen ycks vij änk nken fu u men vd händer om gruvn ine kommer i gång igen? Hrry Rnkyrö skruvr på sig och drr på orden. De är ros e erniv som e bivnde kommunråd i Pj ine kn borse ifrån. Då är vi ibk i hur de vr före Då bir de ine så mycke kvr här. I somrs vr de re rbesös ungdomr i kommunen. Om mn går någr år ibk kn mn vänd på de, då vr de knske re som hde jobb. Soen går upp över Pj. Hoppe sår i ny prise på järnmm sk ök eer ny finnsiärer sk gå in med mer pengr. Såss för ndrs räigheer Emiy Johnsson jobbr för fcke i Keny DET ÄR HÅRDA vikor för dem som rber för de priv buss- och xiföregen i Keny. En rbesdg kn vr immr och ge en inkoms på 800 shiing (cirk 65 kronor). Jg smr in informion om de re fckförbund som försöker orgniser chufförern och kondukörern, säger Emiy Johnsson. Hon hr idigre vri sudernderepresenn i Visions syrese, och gör på Sids och LO-TCO:s bisåndsnämnds uppdrg prkik på Inernione rnsporfckes konor i Nirobi. Projeke gäer vikoren för de hundrusens som rber i den informe koekivrfiken, Mus, små privägd minibussr som finns över i Nirobi. Hur går de få fer i fcke? De är svår. De är sorgig få som är Hå MAGNUS ANDERSSON, inernione sekreerre på Vision, som i december reser i Prguy på jobb. Vd sk du gör? Jg der ismmns med PSI, en gob orgnision för offenignsäd där Vision ingår, i e uvärderingsmöe v e projek i nde. Vd är de för projek? Vi försöker hjäp fckförbunden i offenig sekor, som hr en svg säning i nde, bi srk, värv medemmr och försök påverk opinionen och sprid budskpe väfärden är vikig för. Mycke privisers i Prguy, och vi hr se svg i smhäe drbbs medemmr, mång är rädd de skvrs för rbesgivren. Frmför kvinnor är svår överyg. De är vädig rksserde i den här brnschen och vågr ine ro de hr Emiy räigheer. Johnsson Frmseg? Jg hr sr e näverk för kvinnorn, en SMS-grupp och en Fcebookgrupp. Vi hr e 30- personer med. De är en br börjn. För mig är de oroig givnde, och en ögonöppnre. När mn är vn vid hur de är i Sverige bir mn vädig ödmjuk inför de som är fckig enggerde här, ros ho och rksserier. Måren Kierkegrd hårdre v höjd vgifer och kosnder på de som föru vr sig. Men de finns mycke gg mo fcken i soci medier där. Vd hr Vision i unde gör? Vi visr vår inernione soidrie. En de v fckes frågor hndr om mänskig räigheer och hr rä i e schys rbesiv. Lo Eksed Bäs kommunern på ekoogisk minköp i skoor, förskoor och ädreomsorg är Boränge och Lund. 49 procen v ders minköp vr ekoogisk under 2013, konserr Ekomcenrum. Bäs ndsing är Krono berg med 45 procen ekoogisk. Genomsnie på ekoogisk inköp i he ndes offenig sekor under 2013 vr 23 procen. Toppmöe om Lvdomen Måse e uändsk föreg h koekivv när ders nsäd rber i Sverige? Den frågn vgjordes med e nej i den så kde Lvdomen 2006, som hndde om e skobygge i Vxhom. Domen eder i önedumpning för usionerd person från EU-änder, hävdr LO som nu yf frågn igen. I december hr ssminiser Sefn Löfven k i oppmöe med edrn för S och LO i Sverige, Tysknd och Öserrike för diskuer domen. Förhoppningen är på sik få i en fördrgsförändring som gör rbesgrns räigheer ine id sk underordns den fri rörigheen kronor skänker Vision i kmpen mo ebo i Väsfrik. Häfen v pengrn sk nvänds i söd för nhörig i vidn häso- och sjukvårdsrbere. Resen sk gå i säkr medrbere i offenig sekor som kommer i konk med ebo hr ämpig ubidning, igång i nödvändig hjäpmede och skyddsurusning. 34 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

19 Så gjorde vi I Vimmerby fixr fcke friskvården Sndr Sjöbom och Gbrie W esr cirkeräningen Esy Line som nmne i ros umnr såvä syrk som fås. När Vimmerby kommun skrode friskvården og Vision sken i egn händer. Mssge och gymräning är påser på såren is kommunen ger efer för de nsäds och fckes krv. ex Een Lrsson foo Mrin Johnsson PROBLEMET SÅ GJORDE VI SÅ BLEV DET Vimmerby kommun skrode friskvården Mike Korán Möjigheen ägn en rbesimme i veckn å räning eer få en de v gymkore be v rbesgivren är ine en sjävkrhe. I Vimmerby hde kommunnsäd sådn förmåner ismmns med en heidsnsäd häsouveckre som mnde medrbern i häsofrämjnde kivieer. Men sedn 2010 finns ingening v de kvr i Vimmerby. De finns en ubredd uppgivenhe bnd vår medemmr som rber inom kommunen känsn är rbesgivren ine ssr på dem, säger Mike Korán, vdeningsordförnde för Vision i Vimmerby. Men vrken proesern från de nsäd eer fcke, som drivi frågn sedn friskvården försvnn, hr rön någon frmgång fyr år senre finns forfrnde ingen friskvård i kommunens regi. Vimmerby vr efer ssningr en kommun som åg i opp när de gäde häsoreerde siffror. På senre år hr såvä ångidssjukskrivningr som sjuken ök ros de hr ine rbesgivren ompröv si besu, säger Per Krsson, kssör i Vimmerbys Visionvdening. Vision r sken i egn händer Fcke som rön på kommunens undnfyker og iniiiv i en egen friskvårdsssning Sedn dess erbjuder de sin medemmr subvenionerd mssge som dessuom är exr förmånig för ny medemmr. Sens skickde vi u inbjudn i mssgen sen en efermiddg och morgonen därefer vr de å psern fuecknde. De vr nog någo sgs rekord. Vi funderr på uök ifäen i vå gånger i månden, säger Per Krsson. Sedn någr veckor ibk hr friskvårdsssningen uöks Per Krsson med rber räningskor på de ok gymme. I gemensm rupp hr inresserde medemmr es på cirkeräning med hjäp v en insrukör. Nämndsekreerren och Visionmedemmen Mi Gusfsson hr pröv på bägge erniven. Jg hr e sisinde konorsrbee så för mig pssr de här friskvårdskivieern umärk. Smidig är de vikig Vision forsäer driv frågn så, ine br medemmr, får igång i friskvård. Dessuom är exempevis e friskvårdsbidrg från rbesgivren äre npss efer den enskides behov, säger Mi Gusfsson. Ssningen bev rekryernde för fcke Vår ssning på friskvård för nsäd hr ge fer medemmr i Vision snck om så vå fugor i en smä. Dessuom hr vi få besök v Visionmedemmr från ndr kommuner som vi unyj erbjudnde om subvenionerd mssge, säger Mike Korán. A sä upp informion om Visions friskvårdsreerde kivieer på rbespsen fungerr också som en sändig påminnese i rbesgivren om frågn ever, menr Per Krsson. De här är en ien bi på väg. Jg ror de är symboisk vikig vis vi ycker friskvård sper ro sk mn vr en rkiv rbesgivre måse mn ss på medrbern. Dessuom visr vi hur fcke ok kn ger is rbesgivren r nsvr för rbesmijön, säger Per Krsson. För än hr Vision ine nå vägs ände. Vid vrje ny budgeförhnding yfer mn frågn om friskvården. Kommunen erkänner de är ovnig ine erbjud någon friskvård s men nser de ine hr råd inför de igen. Sk mn vr en rkiv rbesgivre måse mn ss på medrbern. TRE FÖRHANDLINGSTIPS FRÅN MIKAEL KORÁN Ugå från medemsvijn så kn opinionen på gräsrosnivå bi e srk söd. Vr nog förberedd och väss rgumenen inför sjäv förhndingen. Bemö id din medpr med respek även om denne ine gör de. 36 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

20 Snbbkurs ärnde Vi behöver är oss ny sker ive igenom. Men säe in ny informion skijer sig från person i person. Genom bi medveen om din egen ärsi kn du gör ärnde både roigre och mer effekiv. ex Fim Grönbd iusrion Ki Mes Så får du ko på din egen ärsi TÄNK DIG ATT du behöver är dig e eefonnummer uni. Hur gör du? Upprepr du numre ys för dig sjäv för hör hur de åer? Skriver du ner de på e ppper för kunn se de frmför dig? Eer r du frm eefonen för ryck numre och få fingrrn minns hur siffrorn är pcerde? Viken sregi du väjer säger en de om viken ärsi du hr, enig Len Bosröm, Miuniversiee. Len Bosröm hr forsk om ärsir i femon år. Hon konserr individens ärsi påverks v en rd fkorer. En är vike sinne mn hes r hjäp v för process ny informion synen, hörsen, känsen eer röresesinne. En de hr behov v mycke yre srukur i form v pner, exempe, dedines. De kn också hnd om huruvid mn hes börjr med sig n heheen eer dejern, eer hur den fysisk omgivningen bör se u för mn bäs sk kunn i sig ny kunskp. LÄRSTILSTEORIER HAR FRAMFÖR iämps i skons värd. Men de hr beydese i smmnhng där människor behöver är sig sker. Ine mins i rbesive. A bekn sig med e ny IT-sysem, sig n digr rpporer eer är sig en ny rbesmeodik vd de än hndr om hr mn ny v vr medveen om hur mn sjäv är sig bäs. Om mn ve viken ärsi mn hr kn mn hi ärsrukurer och sudieekniker för ärnde sk gå snbbre, säger Len Bosröm. För en rbesps sk bi en så br ärmijö som möjig behöver de finns en ccepns för är sig på oik sä. De kn i exempe hnd om mn sk är sig om ny rbesmijögr. Då knske ine vi yssn på en exper som sår och berär. En de knske vi si sjäv och äs Len Bosröm på, medn ndr vi diskuer vå och vå. Len Bosröm ycker genere rbesgivre bör erbjud mer fexib former för ärnde. Under möen är de br om de finns oik yper v meri som underg, så de ine br bir e verb ärnde. Och när e ny projek sk ineds bör de finns urymme såvä för den som vi h sor nsvr för pneringen, som den som behöver mer söd i inedningsskede. En de hr behov v mycke yre srukur i form v pner, exempe och dedines. Då sk mn kunn be om de från sin chef un de räkns som mn är osjävsändig och ine kn änk sjäv, säger Len Bosröm. Oik ärsir De finns fer oik eoribidningr kring ärsir. Enig en mode som uvecks v Ri och Ken Dunn, som Len Bosröm nvänder, påverks individens ärsi v e jugo oik fkorer. Här är någr v dem: Oik personer föredrr nvänd oik sinnen. De som är mer visue orienerde gir nvänd bider, udiiv vi yssn och pr, ki personer föredrr in informion med känsesinne och för kineseisk inrikde fungerr de bäs få rör på kroppen smidig som mn är sig. Skinder i hur mn r sig n e ny ämne. Anyisk personer är sig bäs seg för seg, i en ogisk ordning. Hoisisk inrikde personer och når bäs resu om de förs en möjighe förså heheen, innn de går in på dejer. Även vd de gäer den fysisk mijön hr individer oik uppfning om vd som ger bäs förusäningr för ärnde. De kn hnd om bnd nn judmijö (musik eer ysnd), möbering och rumsemperur. STÄLL KRAV PÅ LÄRMILJÖN PÅ JOBBET Beroende på ärsi behöver individer oik förusäningr för uvecks på bäs sä. De borde även din rbesgivre vr inresserd v. Sä krv på s behov sk imöesgås! Lärmeri. Föreäsning, fim, ex eer diskussion i smågrupper? Ju bredre ärmeri, deso sörre chns kn i sig innehåe. Lärmijö. En de föredrr rbe i ysnd vid e skrivbord, ndr preserr bäre i en soff med jud eer musik i bkgrunden. Lärsrukur. Sjävsändig inärning eer i hndedd grupp, uifrån en ydig pn? Kräv få dig n ny kunskp så som pssr dig bäs. Hå där! Hur är du dig bäs? MIKAEL LUNDGREN Kommunuveckre, Göene kommun För mig hndr ärnde mycke om prkisk hnding. Jg måse få nvänd min nyfikenhe, och knske sjäv hi ösningr, snrre än nvänd eoreisk underg som e fci. Jus nu håer jg i exempe på med e underg för kommunens översikspn, vike innebär jg måse mig in i e he ny youprogrm. Då gör jg så jg äser mig i de jg behöver smidig som jg nvänder progrmme. MONICA EKBERG Rehbkoordinor, primärvården i Uddev De beror på vd de är för någo. Om jg äser en ex, i exempe ny informion från Arbesförmedingen, så brukr jg sä frågor i exen som e sä är mig. Så gjorde jg redn i skon. När de gäer smen med piener som jg hr i jobbe brukr jg refeker över dem och försök förfin mi sä sä frågor. De kn vr genom äs en bok eer pr med en koeg för få vägedning. Ren genere hr jg br bidminne, i skon kunde jg bäddr i böcker i huvude för hi svr på frågor. E v min re brn hr också de säe är sig. DIANA BOGELUND Smhäsvägedre, Romsk informions- och kunskps cener, Mmö Jg är mig mycke v diskussioner och smspe med ndr och genom refeker över mi ege rbee. Jg hr mycke möen i mi jobb. Efer vrje möe brukr jg försök funder på hur jg kunde h gjor de bäre. De känns vikig vr på en rbesps där mn kn bo nkr och idéer och ge vrndr råd. De är då mn kn uför si rbee på bäs sä. 38 Tidningen Vision nr Tidningen Vision nr

Skol-SM för unga maskinförare...

Skol-SM för unga maskinförare... Skol-SM för ung mskinförre... -Klixelever åke ner ill Alves för ävl om mäsrieln i mskinkörning! Skol-SM för ung mskinförre nordns årligen run om i Sverige för kor skicklig förre i hjullsre, grävmskin och

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

LAPP PÅ LUCKAN! en enkel guide till dig som arrangerar levande musik

LAPP PÅ LUCKAN! en enkel guide till dig som arrangerar levande musik Texer: Aexandra Nyman och Anneii Backman Grafisk form och foo: Marie Lundgren LAPP PÅ LUCKAN! en enke guide i dig som arrangerar evande musik LAPP PÅ LUCKAN! Fusa hus, ringande köer och susåda bijeer är

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar

Företagen tar täten i klimatarbetet. Nina Ekelund: Michael Anefur: Slutrapporten om hemlöshet klar Ledaren: Rösa bå för a bevara de bäsa ande Michae Anefur: Surapporen o heöshe kar Lars Adakusson, KD, ackar för förroende so ny i EU de krisdeokraiska nyhesagasine orsdag 10 jui 2014 årgång: 36 Nr: 28-29

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna ! #"$ # %'&*-, /. 21 354768*9 :5?@A,CBDHIE : /E J ;. K./L 6 K /EMB-6 3NE2BAO2,PQA,F

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3

Svensk innovationskraft. väckte nyfikenhet i Kina # 3 # 3 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Svensk innovionskrf World Trde Cener, Klrbergsviduken 70, B4 Box 240, 101 24 Sockholm Telefon 08-588 661 11 Fx 08-588 661

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6)

ZA5773 Flash Eurobarometer 338 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 6) ZA77 Flash Eurobaromeer 8 (Monioring he Social Impac of he Crisis: Public Percepions in he European Union, wave ) Counry Quesionnaire Finland (Swedish) FL8 - Social Impac of he Crisis - FIS FRÅGA ALLA

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen

Kina dämpar tillväxten för att klara miljömålen em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö em: miljö em: miljö em: miljö em: miljö em:miljö # 4 2 0 1 0 Akuell ffärsnyheer om och från kin. Ugivre: Sweden-Chin Trde Council Foo: Nic Oo Kin dämpr

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF sep 2016, kl. 8:15-12:15 Tenmen i Memik, HF9 sep 6, kl. 8:-: Eminor: rmin Hlilovic Undervisnde lärre: Erik Melnder, Jons Senholm, Elis Sid För godkän beg krävs v m poäng. egsgränser: För beg,,, D, E krävs, 9, 6, respekive poäng.

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Kvalitetsrapport Rockhammars skola

Kvalitetsrapport Rockhammars skola Kvaliesrappor Rockhammars skola 2015-2016 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 3 2. RESULTAT... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Måluppfyllelse i arbee med kursplanernas mål... 5 2.3 Elevinflyande och demokrai (inkl

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

SHYHRETE. landade i hyresrätten. Brandsäkerhet i julmånaden. Välkomstjobb ger nyanlända sysselsättning. NYTT GYM Efterlängtat på Vallås TEMA:

SHYHRETE. landade i hyresrätten. Brandsäkerhet i julmånaden. Välkomstjobb ger nyanlända sysselsättning. NYTT GYM Efterlängtat på Vallås TEMA: ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 4 DECEMBER 2015 Väkomsjobb gr nynänd sysssäning NYTT GYM Efräng på Vås TEMA: Brndsäkrh i jumåndn SHYHRETE SERIE I LANTHANDELN I KVIBILLE BLEV BOSTÄDER ndd i hyrsrän Händsrik år

Läs mer

Pingsteld över Maramba, Zambia

Pingsteld över Maramba, Zambia Nyhesbrev Nr 10 2014 Jesus är desamme i går och idag och i evighe. (Hebr. 13:8) Pigseld över Maramba, Zambia Maramba är e kåksad srax uaför sade Livigsoe i Zambia. I dea yhesbrev vill jag rapporera frå

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner?

Vad styr planering av lekplatsutbud i svenska kommuner? SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ-FAKULTETEN Lndkpingenjörprogrmme Vd yr plnering v lekplubud i venk kommuner? En udie v 12 lekplprogrm Mi Blücher Sverige Lnbrukuniverie Fkuleen för Lndkpplnering, rädgård-

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e

V Ä G E N T I L L V A T T E N w w w. a v a n t i s y s t e m. s e VÄGEN TILL VATTEN v n i y m Vn vi in kn J ordn vnillgångr är norm, mn Grundvn är n dl v vn räknr mn bor nö, i och lvn blir vig krlopp d br 3% kvr för vår vnförörjning När yvn rängr nd i mrkn rn d och blir

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT 4 EKVATIONER I de vni k vi i på den enkle formen v ekvioner de linjär. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden när mn löer ekvioner v för grden, llå ekvioner om innehåller -ermer men ej ermer

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Steg och impuls. ρ(x) dx. m =

Steg och impuls. ρ(x) dx. m = Seg och impuls Punkmssor, punklddningr och punkkrfer hr llid en viss ubredning även om den är lien. En mer verklighesrogen beskrivning v en punkmss m är en densie ρ(x) som är skild från noll på e mycke

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Naionalekonomiska insiuionen Mas Persson Tenamen på grundkursen EC1201: Makroeori med illämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 14 februari 2009 kl 9-14. Tenamen besår av io frågor

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Just Nu! Rent och fräscht till festen! 3.490:- Ren disk till lågt pris! Läs mer om 5-års garantin på sidan 2. /år

Just Nu! Rent och fräscht till festen! 3.490:- Ren disk till lågt pris! Läs mer om 5-års garantin på sidan 2. /år Js N! Ren och fräsch i fesen! 3.490:- Ren isk i åg pris! N A+ Eco 50 1.08 A A 12 14.3 311 4005 51 Läs mer om 5-års grnin på sin 2. 2 DISKA www.eecroxbiken.se Bäs res för mins möjig energiförbrkning, rje

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS

KOORDINATVEKTORER. BASBYTESMATRIS Armin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR KOORDINATVEKTORER ASYTESMATRIS yemri Koordiner för en vekor i en given Om (vv vv vv nn ) är en för vekorrumme ( eller underrumme) V då gäller följnde: Vrje vekor i rumme

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

När det värsta händer

När det värsta händer När det värsta händer Fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör. 2015 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Fem sätt att agera när en medarbetare blir

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer