I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten"

Transkript

1 / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä ker grund att byg ga på när vind och storm ag mö En kär lek få En kär lek 2001 hankyou Music / dministeras i Norden av David Media ången finns inspelad på DVCD39 "När ag ser din himmel",abernaklets kör David Media wwwdavidmediase

2 19 b E b /G b E b /G b E b /G b stor, stor, en frid så en frid så dup dup när räds la när räds la flyr flyr och kamp r och kamp r slut slut Min trös 23 & b b Mm b V re, mitt liv, mitt allt Här i hans kär lek trygg ag E b står b /E b Mm 27 V enor as 2I Kris tus sälv, Han som blev b /G man, full kom lig b Gud i hälp löst b 2I Kris tus sälv, Han som blev man, full kom lig Gud i hälp löst V b b b b barn Den kär leks gå va han oss b /G gav möt tes av b mänʹ skors hån b och barn Den kär leks gå va han oss gav möt tes av mänʹ skors hån och I Kristus sälv - sida 2 David Media wwwdavidmediase

3 35 V E b b E b /G hat I off ret b b b 39 V hat I off ret b Far y var e Far y var e som som synd till räck ligt till räck ligt tog han på synd tog han på var var b E b /G blev vä gen blev vä gen b E b /G öp pen till vår öp pen till vår b /G sig Här i hans sig Här i hans b död ag fun nit b död ag fun nit 43 V Fiol/flöt b 11 3 I gra vens 3 I gra vens liv V liv & b b E b 47 b dup dup han la des han la des a a i ä i b ner män ni skors ner män ni skors ä i ä i ä b b lus av mör ker lus av mör ker a a b /E b b /E b b / b dräpt Men från sin dräpt Men från sin iä i ä i ä i I Kristus sälv - sida 3 David Media wwwdavidmediase

4 & b b E b b E b /G 51 b grav grav han res s han res s V ä i ä i upp och ö ver upp och ö ver ä a a a b b dö den se ger dö den se ger iä i ä i E b vann vann När han När han ä a a a 55 V b b E b /G står i se ger dräkt står i se ger dräkt le ver ag le ver ag b E b /G fri från syn dens fri från syn dens b grepp För ag är grepp För ag är a i a i a i ä ä i ä i ä i ä & b b E b b E b /G 59 b V hans och han är hans och han är a a i ä i min köpt med hans min köpt med hans ä i ä i ä b b dy ra of fer dy ra of fer a i ä I Kristus sälv - sida 4 David Media wwwdavidmediase

5 62 blod blod V Fiol/flöt capella 4 När Kris ti 4 När Kris ti ä 4 När Kris ti 67 kraft kraft V b b b i mig ag i mig ag ser ser finns in gen finns in gen skuld och räds la skuld och räds la Min fram tid Min fram tid kraft i mig ag ser finns in gen skuldoch räds la finns ingen skuldoch räds la 71 V är i tryggt för var är i tryggt för var hans kraft är hans kraft är ny för var e ny för var e Med komp vid omg h b b b hans kraft är ny för var e h hanskraft är ny för var e I Kristus sälv - sida 5 David Media wwwdavidmediase

6 75 V b E b /G makt makt och mänʹ skors och mänʹ skors makt och mänʹ skors b E b /G b b sus4 b ills ag blir ills ag blir ills ag blir makt och mänʹ skors ills ag blir 79 V b /G Gud, här i hans Gud, här i hans Gud, här i hans b b sus4 b kraft ag le ver kraft ag le ver kraft ag le ver E b Gud, här i hans kraft ag le ver I Kristus sälv - sida 6 David Media wwwdavidmediase