Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)"

Transkript

1 Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp - na kling - a, öpp - na kling - a, öpp - na rr: Eva oller krå - set för röst.. krå - set för röst.. krå - set för röst Basso 1 Basso 2 Eva oller 2009

2 ring - a, vi ska Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6).. dan - sa vi ska... sving - a.. i ditt gla - da. hus. ring - a, vi ska ring - a, vi ska dan - sa vi ska.. dan - sa vi ska sving - a. # sving - a i ditt gla - da. i n ditt gla - da hus. hus. oss oss oss ge vå - ra små mam - sel - ler vin.. svis - kon ka - ra - mel - ler; pim - pi - nel - la.. mor Ma - a.. 9 ge vå - ra små mam - sel - ler vin.. svis - kon ka - ra - mel - ler; pim - pi - nel - la... mor Ma - a. ge vå - ra små mam - sel - ler vin svis - kon ka - ra - mel - ler; pim - pi - nel - la mor Ma - a Eva oller 2009

3 . häl - ler.. ut - i glas. Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) i ä i ä i krus. ä.. va - na att ämt trak -.. va - na att ämt trak -.. va - na att ämt trak - n # te - ra, med te - ra, med # te - ra, med häl - ler. # ut - i glas. n krus. häl - ler ut - i glas krus n. N gla - set i hand o - re - ra..... Berg - ström, nu kvin - ti -.. le - ra un - der sus 19 gla - set i hand o - re - ra. n.. gla - set i hand o - re - ra. Berg - ström, nu kvin - ti - le - ra.. Berg - ström, nu kvin - ti - le - ra un - der sus un - der sus - - Eva oller 2009

4 Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) dus. dus. dus Se där dan - sar. flic - kan i sin ro - sen -. rö - da koft kol; var är nu. Se där dan - sar flic - kan i sin ro - sen - rö - da kol; var är nu. var är nu 0 0. Kor-gen med cit -.. ro - ner. tyng-er in - tet. 0. Kor-gen med cit - ro - ner tyng-er in - tet 0 ric - kan, som hon ar i fol 0 ric - kan, som hon ar i fol ric - kan, som hon ar i fol - - Eva oller 2009

5 6 6.. me - ra hen - nes arm; Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6). nu i-land a -.. ro - ner dan - sar hon sig. varm.. 6 hen - nes arm; nu i-land a -. ro - ner dan - sar hon sig varm.. 6 nu i-land a - ro - ner dan - sar hon sig varm. 6 Med sol - 6 Med sol - Med sol n #. n. N fä-dern hon rös - tet.. fä-dern hon rös - tet.. fä-dern hon rös - tet fläk- tar, ni - ger fläk- tar, ni - ger # fläk- tar, ni - ger dupt med ar - men.. dupt med ar - men n.. dupt med ar - men fäk- tar, sock - rar fäk- tar, sock - rar fäk- tar, sock - rar våff- lor dric- ker.. våff- lor dric- ker.. våff- lor dric- ker Eva oller 2009

6 Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6).. Berg - ström, ren må - nan.. glim - mar, nyc - kel -.. Berg - ström, ren må - nan.. Berg - ström, ren må - nan glim - mar, nyc - kel - glim - mar, nyc - kel - nek - tar un - der pu - kors larm.. Må - nan glim - mar, nek - tar un - der pu - kors larm.. Må - nan glim - mar, nek - tar un - der pu - kors larm. Må - nan glim - mar,.. i rum - met.. stim - mar, mor Ma - a.. vid skän - ken..... med sin sne - da. i rum - met.. i rum - met stim - mar, mor stim - mar, mor Ma - a. Ma - a vid skän - ken. vid skän - ken. #. med sin sne - da. n med sin sne - da stim - mar, Ma - a. där med sin stim - mar, Ma - a. # där med sin stim - mar, Ma - a där med sin Eva oller 2009

7 Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) tr l - - la ac - kar, vi - ta tr l - - la ac - kar, vi - ta tr l - - la.. ac - kar, vi - ta.. tr Glatt på Dur - gåln kring al - la.. ac - kar skym - ta kort - lar vi - ta.. för - sta tr Glatt på tr Glatt på Dur - gåln kring al - la.. Dur - gåln kring al - la ac - kar ac - kar skym - ta skym - ta kort - lar vi - ta.. kort - lar vi - ta för - sta för - sta hör, nån. knac - kar!. In ho - nom skut! Långt till.... hör, hör, nån nån.. knac - kar!. # knac - kar!. In ho - nom In. ho - nom skut! Långt till skut! Långt till.... nymf som på dör - ren.. knac - kar. in - om dör - ren. skut! Långt till.. nymf som på dör - ren.. knac - kar. # in - om dör - ren. n skut! Långt till.. nymf som på dör - ren knac - kar in - om dör - ren skut! Långt till Eva oller 2009

8 n # rö - der, li - ka rö - der, li - ka # rö - der, li - ka # Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6). n. N.. n.... sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro rö - der, li - ka.. sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro.. rö - der, li - ka.. sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro.. rö - der, li - ka sö - der; mor - gon - da - gen lott o - ro he - la he - la he - la..... äl - om nat-tens. skö - te un- der af - ton -. stär-nans kla-ra rand äl - om nat-tens. skö - te un- der af - ton -. stär - nans rand.. äl - om nat-tens skö - te un- der af - ton - stär-nans kla-ra rand Eva oller 2009

9 Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6). i mörk - rets.. dva - la i mörk - rets. dva - la.. i mörk - rets dva - la till vårt gla - da. mö - te, med po - kaln i hand; till vårt gla - da. mö - te, med po - kaln i hand; till vårt gla - da mö - te, med po - kaln i hand; 8 8. res Cu- pi - dos... al - tar, där du spör,. Bac - chi käl - lar -.. sva - la dru - vans ång - or 8 res Cu- pi - dos. al - tar, för.. Bac - chi käl - lar -. sva - la dru - vans ång - or res Cu- pi - dos al - tar, där du spör, Bac - chi käl - lar - sva - la dru - vans ång - or Eva oller 2009

10 . strör.. strör.. strör Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6).. # trå - ka trå - ka trå - ka n #.. sin här - na.. sin här - na n.. sin här - na. n. N rå - ka! in rå - ka! in rå - ka! in.... trå - ka trå - ka # sin här - na.. sin här - na n.. rå - ka! in rå - ka! in 9 trå - ka sin här - na rå - ka! in. 9 Fred mans nat - ten luv - lig. 9 9 Fred mans Fred mans... nat - ten luv - lig nat - ten luv - lig.. 9 flic - kor Fred - mans.. nat - ten luv - lig. 9 flic - kor Fred - mans.. nat - ten luv - lig. flic - kor Fred - mans nat - ten luv - lig Eva oller 2009

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Vårt land. Hymn ur Finlandia. Solenna akten

Vårt land. Hymn ur Finlandia. Solenna akten Solenna akten Solenna akten Vårt land Text: J. L. Runeberg Musik: F. Pacius Vårt land, vårt land, vårt fosterland, ljud högt, o dyra ord! /: Ej lyfts en höjd mot himlens rand, ej sänks en dal, ej sköljs

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda

ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda ALFA va-system omfattar både rör och brun nar samt fär diga anlägg ningar som används inom såväl statliga verk, kommuner och företag som enskilda fastigheter. Det finns exempelvis anläggningar för att

Läs mer

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005

Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 SKV 461 utgåva 4 Bouppteckning Denna information gäller för dödsfall som inträffar fr.o.m. den 1 januari 2005 Den här broschyren vänder sig till dödsboet efter en avliden person. Här finns information

Läs mer

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början!

Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Läs hela bruk sa nvi snin gen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början! Innehållsförteckning sid Innan Du använder spisen första gången... Fakta om plattor...5

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998

-Små lands ste nar och Skepps hult- Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för. Utställningsversionen oktober 1998 Fördjupning av kommunomfattande översiktsplan för -Små lands ste nar och Skepps hult- Antagen av Kommunfullmäktige Kf 1999.08.19 66 Utställningsversionen oktober 1998 1 Planeringsenheten Gislaveds kommun

Läs mer

OM DET BÖRJAR REGNA D G A7 D. Om det börjar regna kan man klappa händerna Hm Em A7 D klappa, klappa händerna det är väldigt bra.

OM DET BÖRJAR REGNA D G A7 D. Om det börjar regna kan man klappa händerna Hm Em A7 D klappa, klappa händerna det är väldigt bra. OM DET BÖRJAR REGNA Text och musik J/T Wieslander D G A7 D Om det börjar regna kan man klappa händerna Hm Em A7 D klappa, klappa händerna. Varför ska man göra så? Slutar det att regna då? A7 D Det vet

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Allsang med Terje og Ann-Kristin

Allsang med Terje og Ann-Kristin Allsang med Terje og Ann-Kristin E - dur DE NÆRE TING DITT SINN MONNE FLYVE SÅ VIDE OMKRING DET ER SOM DU GLEMMER DE NÆRE TING DET ER SOM DU ALDRI EN TIME HAR FRED DU LENGTER BESTANDIG ET ANNET STED DU

Läs mer

På Zoo & Co. Sång nr. Titel Sida

På Zoo & Co. Sång nr. Titel Sida På Zoo & o. Texthäfte till Skiva:MMS 005 Sång nr. Titel Sida 1 På zoo... 1 2 uvud, axlar, knän & tår... 2 3 Murarens sång... 3 4 ur tror ni det känns?...4 5 Sune Persson...5 6 Året... 6 7 Spotta ej...7

Läs mer

Vårkonsert Lunds Studentsångare

Vårkonsert Lunds Studentsångare Vårkonsert Lunds Studentsångare Lunds universitets aula lördag 13 april 2013 Vårkonsert Lunds Studentsångare Mikael Samuelson Solist Andreas Lönnqvist Dirigent Lennart Simonsson Piano Program Vårsång Musik:

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut.

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut. Andas In Andas in, finn fram den luft som du vet ger dig lust när du andas in Ge det mening och le för då finns du lite mer, när du andas in Fantasin ej ser de gränser som e, när du andas in. Släpp ditt

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA

TILLSAMMANS VILL VI SJUNGA TILLSAMMANS VILL VI SJNGA PARTITR LÖJT ELLO PIANO BAS Partitur Partitur S A T B q = 104 c c Gm A/ (löt) Tillsammans vill vi sunga TILLSAMMANS VILL VI SJNGA -Liv att dela- LIV ATT DELA Dm ± / B Gm7 7sus4

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

1. INT. FÄNGELSE. DAG.

1. INT. FÄNGELSE. DAG. 1. INT. FÄNGELSE. DAG. Ljuset skär mellan gallret framför fönstret, i breda stråk genom röken från cigaretterna. Stumma och uppslukade spelar männen runt bordet sina kort. De har alla samma grå bruna kläder

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina

Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina :I Kulturen i Lund, 1984 Redaktör: Bltte Wengert Text : Kulturens undervisningsavdelning; Annika Grauers, Anders Jansson, Jörger Martinsson, Christina Rosen-Jansson, Birgitta Wiklund Layout: Bitte Wengert,

Läs mer

Jag kan vad jag har fått lära!

Jag kan vad jag har fått lära! Jag kan vad jag har fått lära! (Saga från Danmark) Det var en gång en man och kvinna som hade tre döttrar. Döttrarna var alla tre gifta med troll som bodde under marken. En dag tänkte mannen att han skulle

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer