Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sånghäfte. Solen hetnar och havet slår. texter av Barbro Lindgren med musik av Lasse Dahlberg"

Transkript

1 Sånghäfte Sol hetnar havet slår texter av arbro Lindgr med musik av Lasse ahlberg

2

3 Sol hetnar havet slår text arbro Lindgr musik Lasse ahlberg bild ndreas riksson Produktion låeld musik 2012, iggan

4

5 5 Innehåll Ofattbart att det vår Sol hetnar havet slår Tänk alla millioner år ag ligger på äng Nyss var du ett barn Vi blommor na ville ag vara ett träd Herd vallar sina får ag som ag Två burkar Sång om Kalle Livets nödtorft ag åker pdeltåg Ögonblicksfångst Så brusar vi in i tid Råttan Mockap Nu vår h ag älskar heter Öran I skog n lit blyg viol Lilla nall min Kalv hoppar Igelkottspromad Kråkbegravning Himl tänder sina lus

6 6 Ofattbart att det vår & b? b q = w.... / w.... 7/ w.... w Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg.... & b. llt H har tat bör at ban kar / mar allt 7/ k ly ser. Känn stil la, häg hur gs h tat doft så & b / slår! stark. Luf rä t set ång rör ar sig som myc d ket an das, lång samt & b.. vil k skillnad mot i ö ver vår lik m/ 9 & b n går! mark. Se på hag tor m m nets små kno par ly san de i allt det grå, d lu va m/ 9 m n & b. m man del blom m katt föt ter så små, så små. & b. / Trä d gröns kar, gö k ro par, sva lor na kom 7/ & b / hit i går. Ha vet blän dar som spe gel, 7 & b. 7 o fattbart att det vår! O fattbart att det vår!

7 7 Sol hetnar havet slår Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & b b b b? b b b b 4 4 m n n... m & b b b b add9 b m So l het nar ha vet slår, häs t stam par, & b b b b m add9 b da gar na går. Mol n dri ver gö kar na gal, & b b b b m dung står som fest smyc kad sal. & b b b b instr. n n n m o do do & b b b b w w w w w m & bb b b add9 b m Mörk ret ly ser sor g känns tung, & bb b b svårt att bli gam mal, svårt att va ra ung. m & bb b b add9 b m St nor na vit nar, nat t tar slut,

8 8 & b b b b ag sung er sång er som ing hört för ut. m & b b b b o do do & b b b b & b b b b b b & b b m b b.

9 9 Tänk alla millioner år & b 4 4 ör mellan efterspel. m/ b. b 3 b Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg w ine & b m/. / Tänk al la mil li o ner år som in te du var född. & b m. Tänk al la mil li o ner år som in te du var född. & b 12 m 7.. m 1. å fanns det 2. å fanns det gräs hus träd dur flu sti gor, gar, m m in in te te 7 & b m sam sam ma ma gräs hus som som nu, nu, in in te te sam sam ma ma m & b. träd dur in in te te 3 m & b 7 sam sam ma ma flu sti gor. gar. 3. å fanns det män ni skor hav ste nar, m. m 7 & b m in te sam ma män ni skor som nu, m sam ma m & b hav sam ma ste nar... al ine

10 10 h = ca 72 ag ligger på äng & # 4 add9. ag lig ger, lig ger på Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg / # äng sus 4 m & # m add 9 sus 4 långt bor ta h i från, tän tän ker ker på på vart hur & # m m4 m m add 9. sus 4 al da la gar flo na der för m add 9 rin ner. svin ner. ag add9 lig ger, & # / # m sus 4 m add 9 lig ger på äng långt bor ta h i från sus 4 & # sus 4 m m add 9 sus 4 m m add 9 tän ker på ditt an sik te, # m & # m di na sma la händer, da gar na vec korna får # m sus 4 m m add 9 & # sus 4 m m add 9 # m sus 4 m gå. ag le ver ba ra mi nut i m add 9 & # m4 m m add 9 add9 sänder. ag ligger, lig ger på & # / # m sus 4 m add 9 äng långt bor ta h i från, sus 4 & # sus 4 m m add 9 m4 m m add 9 tän ker på hur da gar na för svinner.

11 11 Nyss var du ett barn Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg # &? # 4 4 # &? # m m w.. # # n #.. & #. 1. Nyss 3. Var var du al ett barn i la barn, al & # 3 la m7 vag iv 3 ga ri av ga m7.. vin hän dar. der? ma7 ma7 Nyss var Var du al ett la & # vän var al la slum ran de barn un flo der, var al m / # hum hum & # him him la lor. sva sva () der la lin strän m lan din bror, äng lan din bror, ditt täc l din mor. Nu styr l din mor? Mot ny må & # mörk vill m7 / sus 4 nan de vl d, ag dig bä ra ge & # bar vin n dar far nas sus 4 d nom () m 3 dar. der? in Var du ns il la. et då sus. Högt var ke ditt av / # / täc ängs ke gräs ( ) f skä sus 4 d ra m ge nom trä d ti ger stil la, d mör ker lus, ö ver / # 3 nar om ö ver kring trä oss d av de

12 12 / & # sus 4 m sus 4 m skrik gröns kan gra de na ter bar n har vux it grö na, bort ö ver du p de m7 & # upp loc till kan sol de sus 4 da skö ter. na. 2. Var finns 4. Nyss var nu du vår ett ord barn & # d i m7 3. o fatt bart skö vag ga av vin na? dar. ma7 Var Nyss var vå ra äng ar de du ett slum ran de 3 & # m7. ma7 1 m un barn der bart un der grö lin na? dar. Var al la hum lor / # m & #.. sva lan din bror, ditt täc ke av ängs gräs him l din mor? / & # 2 ma7? # Nyss var du ett barn, nyss var du ett barn, & # m m w w? # Nyss var du ett barn... # # n# w

13 13 Vi blommor h = 60 m sus 4 & # # 4 4 m2 m sus 4 Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg m2 & # #. m 1 Vi 2 Vi blom mor blom mor # 7 driv bryt # oss oss var in samt, te. & # # m m m/ ma7 vi räns lös or ds vår hopp. glöd. Låt Låt oss oss väx väx m # 7/ # & # # # u m få gå i knopp, tan våld död, u a a vil fri da a # få tan gå våld & # #. & # # knopp, död, # u få tan gå våld i m sus 4 m2 m knopp. död. m sus 4 i m2 & # #. m 3 e 4 Vi oss mod barn att # 7 vå vi # ga gläd as, många, & # # m m m/ gläd vi as tu or s ds falt. salt. Li Lyss ta na på till oss, oss, ge vi oss ma7 & # # 1 # m # 7/ # v star me ka, för d u te så kallt, för d

14 14 m & # # #. & # # 2 u te så kallt, för d u te så # m # # 7/ # m kallt. # vi kan allt! a, vi kan m & # # allt! # a, vi kan m allt!

15 15 na ville ag vara ett träd Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg q = 72 & b 4 4 b w & b. / 1. na / & b vil vil le ag va le ag va ra ra ett / träd, st, a, a, g g na na vil vil le le ag ag & b va va ra ra m ett träd. st. ag ag m/ skul le stå skul le ligga på för mig äng sälv för på mig sälv strand tän tän ka ka som som man man tän tän ker ker på på hur hur & b. st vatt nor net & b b 1 na blän ker. 2. na vin vå 2 d gor na far slår stän ker. w & b / 3. na vil le ag va ra ett hav, a, g na / / & b b vil le ag va ra ett hav. ag skul le fin nas ö ver allt m & b m/ tän ka så som ha vet tän ker på hur stor mar na & b far vå gor na blän ker.

16 16 q = 92 / & # # # # 4 3 Herd vallar sina får Vaggvisa / / Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & # # # / #.. sus 4 n.. & # # # / #.. sus 4 n n. / & # # # # / 3 /. /. rä set & # # # #. n su sung bi nal sar, er, dar, kas, sus 4 / / mol n kloc kan å r da g går. slår. går. går. sus 4 n Ste nar So l of t Ny fött na ö från lamm ver ett på tu s sko g ro s äng år. står. snår. står. Her d & # # # # n sus 4 / / sus 4 n val lar si na får, her d val lar si na får. & # # # / # / 6/. 13 Vin d Trä d Kväl l 4

17 17 ag som ag & b? b q = Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg #.... m & b. 7.. / # m. ag som ag. ag tän ker som ag. m & b. 7.. ag som ag. ag tän ker som m & b m ag. ag skrat tar n ag vill & b # n b skri ker n ag vill. ag spring er n ag vill & b m m/ /. sunger n ag vill. ag grå ter n ag vill, m & b. m.. grå ter n ag vill. ag m6 & b m.. 7/. 7. m.. grå ter för att ag sam, ag m6 m/ m & b.. grå ter för att ag sam..

18 & b 4 4 eat q = 120 Två 18 Två burkar Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg bur kar sprang i ge nom stan sök te ef ter si na & b pap por. På & b sned d sprang dom he la da n rul la de i mång a & b n # trap por. N & # da g näs tan ta git slut de ras b var gans ka & #. nöt ta så & #. hit ta de de si na pap por i strut helt utdruckna & # m/. mycket, myc ket tröt ta.

19 q = 88 sus 4 & # Sång om Kalle sus 4 m sus 4 Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg Kal le föd des klockan tre ils k som varg, ha de kom mit / & # m sus 4 ut på sne kal om hu vet, sur arg. örs ta å r skrek han mest, sus 4 m sus 4 & # sög i nap p som tok, / kröp om kring tuf fa de m lek te han var & #. lok. S / # / /. kom han i sko lan han sa all ting fel, skrev / & # bak fram i böc ker na m m. l de sig del. Och n han spe lat & # / # / / fot boll latt at som man gör, så / var han plöts ligt tu go m & # f dig in g ör. å skaf fa han två rum kök med m ut sikt mot & # gård, / flic ka skaf fa han m be gag nad ord. Och & # s sus 4 m sus 4 så fick dom tre små barn som skrek båd dag natt, då köp te han ett / & # e get hus m frun hon köp te hatt. Och / # Kal le ob ba de slet han

20 20 / / & # köp te ny a Vol vo sport, / barn växte opp lek te krig m & # bygg de hö ga fort. S / # / blev han gam mal, sur arg kal om hu vet / & # som varg, / dag så dog han / tyck te det var li ka bra. Livets nödtorft Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg/örn Isfält 6 / & b b 4 3 e mig / varm korv, rätt myc ket & b b. b / m mos, dub bel ham bur ga re, gur ka & bb. m b / uice. Två o ca o la, milk shake glass, m & bb det s nå got b / m7 ses vi på dass!

21 q = ca 144? b b 4 b &. & b b. () & b b m2 trä & b b b m ag å ker p del tåg d dom fly ger, gub bar na m2 åk rar na kyrkor na dom fly ger. fly ger å! & b b & b b ag m2 å ker p del tåg krå korna dom b m m2 fly ger, hu s stolparna trådarna dom fly ger. b & b b fly ger bil! tt fot bollspla ner får så n & b b. fart det 21 ag åker pdeltåg b b / b / & bb kan man knappast tro. flyger ko! ag m2 Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg å ker pdel tåg kor na dom fly ger, & bb b m m2 1 2 & bb. tal lar na granar na bör kar na dom fly ger. m2 fly ger hatt! ag fly ger hatt, ood bye od Natt!

22 22 Ögonblicksfångst Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg Intro 1 & # m # 4 m.. & # # 2 1. Nu sit ter två krå kor på räc ket vid ån. & # # Nu flyger d e na. Så d stun d & # # ö ver. 2. Nu ri tar ag blomma med & # # p na på st. Nu ri tar ag till. & # # Så d stun d ö ver. & # # Mellanspel m m 3. Nu & # # & # # sit ter två krå kor i stolp vid ån ag läg ger hand ö ver ste n. Så d stun d

23 23 & # # ö ver. 4. Två krå kor på räc ket te le & # # fonstolp tom ag kas tar ste n i grop. & # # Så d stun d ö ver.

24

25 25 Så brusar vi in i tid Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & # # # m.. Så bru sar vi in i ti d d e na ef ter d & # # # and ra e vig he t tar ö ver. Så & # # #. m. bru sar vi in häpna att det re dan slut, li vet som e & # # # gt li g ald rig bör a de. ine & # # # m In i sko gs k na nåd de vi ald rig de & # # # m. största fåg lar na gled vår nä sa för bi. m & # # # a gar nät ter, må na der år. Så m & # # # stil la lig ger ste nar na. Så mukt rör sig & # # # m m U.. al ine grä set. Så snabbt var det ö ver.

26 h = 84 b & b b 4 4 & b b. m b var gång m / & b b m. b & b b. b Ÿ. et råt ta som bod de i gam mal pot ta. Hans b päls var grå svan s lång, nu bör ar d na m b b dag blev råt tan hög fds ga l & b b m b.. / sång. / n gav sig ut i b da l med gans ka vik tig min, han tyck te han var väl digt & b b b fin. m / & b b m. b kom han till ett & b b mus. & b b dag. Och hus, m. b mu b & bb m. b kom han till i b Ÿ. / örst källar n möt te han li t b s pep blev så glad så råt tan stan na de sö m / d 26 Råttan & bb m. b b Ÿ. / fem ton brax ar stod i b Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg S kons tigt nog så blev han strax go vän med vi ol blå kö,

27 27 & b b b / m lax. M sön var dup råt tan då lig på att simma, & b b m & b b mot sko g sprang han var d på knappt b b / tim ma. I sko g stod det m & b b träd med blom blader un der väx te daggkå por i ra & b b b & b b. m b m / Ÿ. m der. möt te han du va med rö da b blek blå m. b b & b b blus, från. & b b brus. Och & bb b a & bb luf t hör des lu det av h nes ving ars b m b råt tan blev så k m... å / b / m. b han blev het som so l sälv mås te b ba da sig i nå gon älv. Nu trod de han att / & bb m se gern lätt var vun n, m n han plas ka & b b m upp i g var du van helt för svun n. Och

28 28 m & b b. /. b råt tan grät i fem ton da r, s fanns det ing a 1 2 & b b.. n tå rar kvar. a, kvar. å hit ta han ett hål & b b n n m på and ra sidan äng, rått flic ka låg & b b n n n n d ne re på säng. Och råt tan blev så & b b n m & b b glad, n så glad, b s gif te dom sig sam m / ma b Ÿ. dag. m. b & b b b Och / & b b på ett par se & bb ord du van glöm de råt bor han på & b b b m kun der. ör hell re än att flax a o van b tan b mark i ett hål dupt un der! m 7/ b m m & bb b w Ÿ rit. w b.

29 29 Mockap Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & b b 4 4 et b. var gång ha re som bod de i ett hål till b & b b sam mans med sin mam ma n. stor hög med kål. Han var så glad & b b b. li t, hans nos var brun kall, dom bod de vid skogstn i & b b n. b skuggan av tall. Och har ung var väldigt vild som har ung ar na & b b. 7 b & b b p. m har mam man var snäll mild kal la ho nom Moc ka & b b b. b m 7 Moc ka p var ny fi k på allt som gick flög, n han in te Och & bb n. hop pa låg han nå gon stans smög. n dag smög han för & bb b. långt, han tap pa bort sitt hål, mam man tap pa de han bort & b b n. 3 he la hö g med kål. Nu han sam, sko g står så b

30 30 & b b mörk tyst, & b b knyst. det 7 b m hörs in te det mins 3 3 m 7 ta & b b. / / # m m m/ Mam ma grå ter Mocka p, ag vill kom ma / & b b b.. / / # m hem till dig, kom häm ta mig! & b b m m/ b / b.. / / # ag vill komma hem till dig, kom häm ta & b b m mig! M b... b mamman springer åt ett an nat håll & b b n ro par Mocka p, var du nå n stans Mockap? Mam man spring er b & b b. & bb.. åt ett an nat håll ro par Moc ka p, var du n. b nå n stans Mocka p? M Mocka p hör ing et ba ra e kot svarar & bb. d, 7 ne, b & bb d. m Moc ka p hör ing et ba ra e kot sva rar m 7

31 31 / & b b / # m & b b Nu fal ler mörk ret, skuggor na blir / / # m Moc ka ps tå rar fal ler mång a. / & b b b lång a. m / m/ Snart blir han / #. trött i si na b ö ro n vill fal la m & b b m m/ b / ner. Han sät ter sig bak om st, & b b / / # m han or kar in te hop pa mer. & b b m b 7 m b 7 7 b 6 b m6 m/ b m/ b /. & b b & b b n. / # å hörs ett nw dån, / b ett väl digt / / sus, / m/ m/ / # tänk om det m & bb börn! Ne, han kän ner m m/ b / vi da ving ars brus, et väl dig örn! & bb / / # m b 7 m b 7 7 & bb b 6 m & b b. b m6 Och n hår da hans m. ör ns näbb n gu la klor. Nu myc ket stor m tar han Moc ka

32 32 m & b b m p fly ger bort. Han ny per tag i m & b b ö ro n för m svan s var för m kort. Nu m & b b. b det av fort & b b n som vind, då rin ner m m m. n tå rar na ner för hans kind. M him l d stor blå m & b b al la st nor m att dom blin ka. så! Nu m & b b. ser han må n & b b n står kalv. Och d halv. Han m al la träd m m. n ser ett hus, d långt, långt ner, han m & b b m. vå gar in te tit ta mer. & bb m b 7 m b 7 7 b 6 b m6 m/ b m/ b /. & bb b Nu fly ger ör n till sitt bo, m/ m/ & bb n / # / # / / # m han har fått ont i sin e na klo tap par

33 33 & b b m ta get om Moc ka p som stör tar ner åt d sko g & b b m. Han dy ker rakt ner i sitt e get hål ham nar & b b / / # mukt i sin hög med kål, mam man blir så glad, så m & b b m m/ b / glad ma tar ho nom med mask ros blad, & b b / / # m. b 7 & b b slic kar ho nom från svans till 7 +5 tills allt det far li ga flytt sin nos U. m kos. et & b b b. var gång ha re som b bod de i ett hål till sam mans med sin & b b mam ma n. stor hög med kål. Han var så glad li t, hans b & bb. n nos var brun kall, dom bod de vid skogs tn i skug gan av & bb. tall. Och b. har ung var väl digt vild som har ung ar na b m & bb harmam man var snäll mild kal la ho nom Moc ka p.

34 34 Nu vår h & # # 4. 1 Nu vå hört. / # r h. Nu Kril d h? Nu Tob Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg/örn Isfält. le be k. k. Han Han / / #. & # #. k k i i te te som som he ter he ter n m na. ma. Hon Hon åt näs ta tan år stor har har & # / # # / 6.. ( ) ti rö o da tår, skor. å ser Han har ut sagt som kaf fe pan na. ag kan få na för fem ma. Har du # # # # m & # # # # n n m n & # # # # 7 n # # m7 Har du hört d h? Nu Pel le k. Han & # # # # # m7 k i te som he ter San na. om brukar pus sas # m7 & # # # # # m7. var e dag tills Pel les mamma sa Nu gör vi läxor me sam ma. & # # # 1 #.. Puss, puss, sant, sant. Puss, puss, sant, sant.

35 35 & # # # 2 # n n # # n sant. Har du. hört d h? Nu / #. an ne k. Han / / #. & # # k i te som heter Lot ta. Hon väldigt blyg dom får gå & # # / # / 6. ut i smyg, fast dom mås te va hem ma se nast åt ta.

36 36 ag älskar heter Öran & # # # # e = ca 100 Text: arbro Lindgr Musik: Vivaldi Lasse ahlberg & # # # # Ÿ w / & # # # # Vi har lekt gång i par k, satt bredvid var ann på / & # # # # mar k / & # # # # han rör de mig med han d, så grävde vi i / & # # # # ma7. san d. i na ö gon sa han som run da sö ar & # # # # ma7. el ler som små grö na ö ar. u kan bli min fäst mö / & # # # # om du vill! & # # # # / O ke sa a s satt vi still. Och & # # # # ma7 Ör ans ö ron lys te rö. da, ma7 tänk, sa han, om

37 37 & # # # #. hund ra år så vi dö da, då finns det ing a ö gon som små & # # # # # m # m7/ # m sö ar m rik tigt vat t finns det små grö na ö ar. Och & # # # # & # # # # # m än så läng e kan vi le ka ha kul i par k # m7 # m7/ sit ta still bred vid var ann på mar k. / & # # # #. ag äls kar he ter Ör an, m dom kal lar ho nom / & # # # # fade out. smör an!

38 Mörk röst först, s lusare lusare q = ca 76?# # # # I skog vslutningscharad.. n. Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg ag ett van ligt ur berg med mos sa fram 1 instr. repris?# # # # ad lib.. bak, s 2 # / # Ståde med armarna mot himl?# # # ## # läng e helt för ste nad med himme l som?# # # # # # # ## #.. ag tak. #. n gam mal frö tall som står upppå ett berg. ag tap par mi na #?# # # ## # 1 # instr. repris ad lib... # 2 b / kot tar, m skif tar ald rig fg. hopsunk fast ståde & b b b b b &.?# # # ## # n n n nn n b b b b. ag b. b. b li t barn tall på till växt någ ra år. Min mam ma var b b 1 b & bb b b. mar tall, min far ett hag torns b snår. instr. repris ad lib. 2 b / liggande lite krokig. ag & bb b b n n b b. li t & b b b. b pin ne som lig ger på stig lyss till som mar

39 39 1 b & b b. vin d läng tar ef ter dig. instr. repris ad lib. 2 b / knut hand under kind & b b n n. ag. li t &. b grå st som sö ker mig vän. ag av me del. 1 &. stor lek tung som ba ra d! instr. repris ad lib. 2 / # liggande spikrak på golvet & ag # #.. ett li tet tall barr, tre & # #. n. c ti me ter långt som plå gas ut av vä tan 1 & # #. har det gans ka trångt. instr. repris ad lib. 2 / # liggande hoprullad & # # # # # # ag. ett li tet & # # # #. n. tall frö, min rot har ag lagt ut. S ska ag bli & # # # # frö tall nu min vi sa slut!

40 40 n lit blyg viol Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & # ag 2. ag 3. ag 4. ag 5. ag li li li li hög t t t blyg röd ny vi tul pon ol, pan, ros, li li li t t t blyg röd ny vi tul pon t mörk grön gran, li t mörk grön vac ker palm, hög vac ker & #. ol. pan. ros. gran. palm. ag ag Nu I På vic står fly mor sön kar på min blå på äng he ger gon dag mi flyt sung na tar er blad ag ag a la sin till kol, da n, kos, stan, psalm, min på då & #. 6 lil äng mi flyt sung la na tar er blå he blad ag ag a la sin till kol da n kos stan psalm för för för för för ag ag ag ag ag li li li li hög t t t t / & #... blyg röd ny mörk vac vi tul pon grön ker ol. pan. ros. gran. palm.

41 41 Lilla nall min q = 88 m &4 4 m Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg m Lil la nal l min ag ba ra din, du du du du du får får får får får ro å klätt so sit min ka ra va ta lil med i i i la min mitt min min båt bil träd säng, korg & # m m &? om fle om du n du in ra hund du får ag in le far te ra te ka till blir tu fal på ö för s ler min te våt. mil. ned. äng. borg. w w # &? # w w w w # # w w

42 42 Kalv hoppar Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg m & b 4 4 m Kal v hop par glad ys ter ef ter hop par kal vs sys ter. & b Kalvsmamma hoppar först hon än så läng e störst. m & b m n kan sim mar i sö kom mer till li t ö. & b Runtom ön ba ra vat t. n kan stannar ö ver nat t. & b b Sni geln tar pro me nad på ett li tet mask ros blad. m & b 4 2 Kry per se dan in i ska let d han bor & b tyck te vl d var för stor.

43 43 Igelkottspromad Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & b 4 4 m land mal ört ci ko ri a går i gel kot tar na på pro me & b m nad. e sö ker ef ter snig lar bland & b mask ro sor grö na myn ta blad. e & b m rul lar som små gla da klot runt blå kloc kor vild mo rot s m / & b m går de d stro sar med ord på si na no sar, s & b. går de d stro sar.

44 44 Kråkbegravning & # # # # 4 4 u & # # # # # m skulle va rit me, a, ag sä ger de, / # gång n ag rå ka snubb la på krå ka som var gre de lin / # Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & # # # # # / # röd m he la gamla kråkan var u ät tedöd! & # # # (klockor) # ag # m tog gräv de ned d pre & # # # #.. cis bakom tall rätt dupt, det var ball! S spika ag ett kors # m av två & # # # # & # # # # & # # # # & # # # # pin nar stack ner, ploc ka blom mor or ki déer. ag gor de li te kran sar, my si ga bu ket ter / #. # m spe la de psalm med Tom pas kas tan et ter om / #. him mel om ord, mas sa svå ra ord, om. & # # # # # / #. himmel om ord, mas sa svå ra ord. ag spe la li te # m

45 45 & # # # # and ra bi tar som ag vet s gick ag hem, man & # # # #. # m kan u in te spe la i all e vig het! Ne, man # m & # # # # (. ) kan u in te spe la i all e vig het. Man fade out

46 46 Himl tänder sina lus Text: arbro Lindgr Musik: Lasse ahlberg & b Häs t stampar i sitt stall vin tern ska bli lång 2. Tup p gal kuc ke li ku! et dags att so 3. Hund luk tar på st grä ver se dan ner va ett kall. nu. b. & b u van kutt rar i sitt bo put sar sig i lugn Kat t le ker med sin svans som om ing a sor Ha r hoppar på sin äng. ar net slum rar i m ger sin. ro. fanns. säng. & b.... Him l tän der si na lus ö ver skogar hav hus.

47

48 låeld musik

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

Sånger för barn och andra

Sånger för barn och andra Sånger för barn och andra Vispoesi att dela med sig av Barbro Lindgrens texter är poetiska, fulla av underfundig humor och passar ihop med Lasses musikaliska infall och lekfullhet. Den här skivan är en

Läs mer

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120

CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 CENTRA LAP PA RAT 106 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12120 ALL MÄNT OM CEN TRAL 106 Centra lap pa rat 106 är en flex i bel centra lap pa rat av sedd att fjärr sty ras via dörr ter mi nal 106M och tillhållarlås

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ

O, våra fäders Gud. n œ œ œ œ n Œ 3.34832.180/053-92 11/3/08 9:26 AM Page 57 & bb b 4. Energiskt q = 92-112.. 1. O, vå - ra fä - ders Gud, med mäk - tig 2. Din vi - sa hand oss lett i tid som 3. Från kri - gets larm och pes - tens här

Läs mer

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48)

Solen glimmar blank och trind (epistel nr 48) olen glmmar lank och trnd (epstel nr 48) ext och musk: Carl Mchael Bellman Arr: Eva oller 2004 Alto 2 enor 4 2 4 2. 1.o - len glm - mar. lank och trnd,. vatt - net lkt_ en_ spe - gel; 1.o - len glm - mar

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Vi i Villa Akt 1 Scen 7

Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Niklas Rydén Vera Axel Pno. % & ' ( ) * + % ' & & ) + % % & - ( Vi i Villa Akt 1 Scen 7 Marschintro. fjärdelar som driver 5 Ebm Eb Niklas Rydén 6 & & ( 5 & & - % -. DA Hm7b5 F & % & 6 6 F+ 10 16 & %. mdb

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR

152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 152 LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR LIVSKRAFT OCH HÅLL BAR UT VECK LING I GÖ TE BORGS SÖ DRA SKÄR GÅRD BILAGOR 153 Bi la ga 6.1 En kät och enkätresultat 154 LIVSKRAFT

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) opran lt aryton # # # # # # # # # # 2 2 2 D G Köp hela häftet på arrakmusikse (16 sidor) 6 # # G 7 D där små cit - ro - ner så dof - tan - de och där kryd - dor säll - samt ag vrick - ar fram gon - där

Läs mer

Vi i Villa Akt 2 Scen 3

Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén 0 27 örspel. Aktivt. Vi i Villa Akt 2 Scen 3 Niklas Rydén % & * + + & ) & Hur e det att ä ta sån medi cin? Lugnare o förberedande C7b9 C7b9 Eb 6 7b9 m6/ab º Asus9 A Am 20 % & ) Am & & % &

Läs mer

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det blir mörkt om natta Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Men han tycker inte om att slåss! Dunderhonung, farmors dunderhonung, äter han för att bli stark förstås. Och kommer det en stöddig typ, och ger en liten svag ett nyp,

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen:

Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Instrumenteringsförslag vid uppförande av musikalen Legenden Följande instrument förekommer i originaluppsättningen av musikalen: Övriga klaviaturer (orgel, synth/stråkpads) Slagverk (congas, bongos, shakers,

Läs mer

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ.

Se, dagen gryr och mörkret flyr. œ œ. œ j œ œ œ œ œ. Jublande q = 88-100 & 3 4? 3 4 1. Se, da - gen gryr och mörk - ret flyr. Si - ons ba - 2. Nu töck - nen, vil - lo - lä - rors hägn, sking-ras för 3. Gud å - ter ta - lat till vår ord: San - ning - en Se,

Läs mer

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD

Spela. Blockflöjt med. a.d.a.m. Adam Zimny. D e l. Box S Malmö ADAMS DIGITALA AUDITIVA METOD Spela Blockflöjt med a.d.a.m. Adam Zimny 1 D e l Box 17003 S - 200 10 Malmö Förord a.d.a.m-metoden är utsprungen ur en vesentlig mängd samtal och intensiva tankeutbyten med barn, föräldrar och andra vuxna

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ

œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ œ. œ œ œ 3.34832.180/133-172 11/3/08 9:30 AM Page 164 141 Långt härifrån i Judeens land Med gläde q = 92-112 & b 4.... 1. Långt här - i - från i Ju - de - ens land her - dar - na hör - de vid 2. Äng - lar - nas

Läs mer

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes

Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes Vår Herre Jesu Kristi lidande enligt evangelisten Johannes (Joh 18:1 19:42) Efter tonus recentior TRANSPONERAD VERSON Berättelserna om Jesu lidande och död, som ingår i stilla veckans liturgi, brukar traditionellt

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej!

Allsång på Korpen. Ja därför måste alla nu få ropa hejsan och du, jag säger hejsan, du svarar hejsan, Vi ropar hejsan, hej, hej! Allsång på Korpen HEJSAN Melodi: Med en enkel tulipan Vi tar en enkel liten sång, men den skall ej bli så lång, det gäller bara, det gäller bara att bli bekanta. Vi alla titlar lägger bort, så kan det

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'!

DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'! DJURGÅRD SPELET ETT-TU-TRE! FÖR UNG OCH GAMMAL ALLA ME'! N:o r. K ro ko di 1 en. HELSINGFORS 1908 AKTIEBOLAGET f. TILGMANNS BOKo. STENTR.YCKERI I Egyptens heta land, Vid en vann och sandig strand, Vid

Läs mer

Förord. Uppsala 2013 Anders Öman

Förord. Uppsala 2013 Anders Öman Förord Körsång främar gläde och hälsa det vet vi genom både erfarenhet och forskning ag hoppas att dessa körarrangemang kan bidra genom att presentera omtyckt musik i lättillgänglig form rrangemangen ställer

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

6b presenterar. Tänk om...

6b presenterar. Tänk om... 6b presenterar Tänk om... Tänk om jag var en fågel och du min lilla unge Vi skulle flyga ovanför varenda liten dunge Vi skulle flyga högt, högt upp i det blå Och sen skulle vi sno frön när bonden skulle

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg

MED ÖPPNA ÖGON. Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Text och musik och arrangemang: Gerd och Alf Strandberg Textbladet får skrivas ut och kopieras Talgoxen Hallå, hallå, hallå vad är det som står på? Nu kommer våren snart, helt underbart så klart! En talgoxe

Läs mer

Kören håller på att förbereda ett kalas och behöver hjälp med att städa.

Kören håller på att förbereda ett kalas och behöver hjälp med att städa. Sångtexter Sexårskören 2017 1 01 VÄLKOMNA HIT Kören håller på att förbereda ett kalas och behöver hjälp med att städa. Välkomna hit till vårt hus och vår svit Det är dammigt och smutsigt i varje vrå Hej

Läs mer

max-e Ka bel ver si on

max-e Ka bel ver si on El drift för din rull stol Originalhandbok max-e Ka bel ver si on CE-för sä kran om över ens stäm mel se AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #.

œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ? # #. 3.34832.180/093-132 11/3/08 9:29 AM Page 100 81 & # # 4.. n #.? # # 4. Innerligt q= 88-104 1. ag på Kris - tus tror, han är min kung, be - fri - ar 2. ag på Kris - tus tror, hans namn ske pris. All ä -

Läs mer

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS

ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITUR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO BAS ÖPPNA VÅRA ÖGON PARTITR PIANO VIOLIN I VIOLIN II VIOLA CELLO AS Partitur Partitur ÖPPNA Öppna VÅRA våra ögon ÖGON -Liv att dela- LIV ATT DELA Musik: Musik: Camilla Voigt Arr: Arr: Sven Sven ridolfsson

Läs mer

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning

Påsk juts- och bromshjälp. Originalbruksanvisning Påsk juts- och bromshjälp Originalbruksanvisning CE-kon for mit ets för kla ring AAT Al ber An triebs tech nik GmbH för kla rar här med att pro duk ter na i driv - nings sys te met v-max+ har ut vec klats

Läs mer

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå.

5. Jag har grått hår. 4. Jag gillar gräs. 6. Jag gillar att ut forska i värd. 3. Jag hopar fram inte gå. Klassens bok med gåtor 1.jag börjar på s. 2. Jag bor under marken. 3. Jag hopar fram inte gå. 4. Jag gillar gräs. 5. Jag har grått hår. 6. Jag gillar att ut forska i värd en. 7. Jag är bra på att jömamej.

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan

Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Den magiska dörren. Kapitel 1 Johan Hej jag heter Johan och är 10 år gammal. Jag gillar parkour. Jag har parkourhandskar och egna skor som jag bara får använda när jag skall ut och köra sporten. Jag går

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge

IN STRUK TION. IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor 4.0170.40 1999-09-30. Ers. 1997-11-30. För panelmontage. För DIN-ske ne mon ta ge IN STRUK TION 4.0170.40 1999-09-30 IR DR uni ver sal ter mos tat - steg re gu la tor För panelmontage För DIN-ske ne mon ta ge IR-32 V 1 reläutgång IR-DRV 1 reläutgång Ers. 1997-11-30 IR-32 W 2 reläutgångar

Läs mer

In ne hålls för teck ning

In ne hålls för teck ning MKB Tjuv kil 1:7 m.fl. fas tig he ter (Matskär som rå det) In ne hålls för teck ning Inledning 3 Planeringsprocessen 3 KP 2000 3 Pro gram Tjuvkil Rikt lin jer för kom man de detaljplaneläggning 3 Sammanfattning

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES

DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES DEN MAGISKA STENEN OM HUR JORDEN SKAPADES Den magiska stenen En gång för länge, länge, länge sedan var det 5 gudar Ty, Wesp, Plopp Sod och Vespan. Vespan och wesp var tvillingar lika så var Ty och Plopp.

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Den magiska dörren. Kapitel 1

Den magiska dörren. Kapitel 1 Den magiska dörren Kapitel 1 Hej jag heter Jakob och jag är 9 år och går på sunds val skolan. Jag hade också en dästa vän oliver.och vi ska gå till skolan för första gången med varandra.men jag var lite

Läs mer

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård

Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie 23 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Livskraft och hållbar utveckling i Göteborgs södra skärgård Under våren 23 gjorde studenter och lärare

Läs mer

Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt

Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt Elliot, Svante, Ingmar & Theo Pärlan i rymden Elisabet Sköld Tyst och tomt, Det är så tyst o tomt., Det är så tyst o tomt., Så tomt, så tomt så tomt här Kom nu alla änglar, Här i mörkret kan vi ej förbli!

Läs mer

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er

Stanna tiden. Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Stanna tiden Vi kan inte stanna tiden Bara sitta ned och åka med Vi kommer med musiken, åt er Vi tar ingenting för givet Vi är glada att ni kommit hit Vi kommer med musiken, åt er Vi kan inte stanna tiden

Läs mer

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten?

Frågor. Noa gör upp eld. av Kirsten Ahlburg. 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? Frågor Noa gör upp eld av gör upp eld 1. Varför gör Noa upp eld? 2. Vad händer när Noa häller bensin på veden? 3. Varför hämtar Noa vatten? 4. Vem hör när Noa ropar Hjälp!? 5. Vem släcker elden? FRÅGOR

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer