Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande"

Transkript

1 Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden som kräver lika delar fokus och uppmärksamhet. De tre grundstenarna är lärande, ledarskap och teknik. Här berättar vi mer om vad vi erbjuder inom varje område.

2 LÄRANDE LEDARSKAP TEKNIK TEKNIK Tekniken ska passa verksamhetens behov och den ska fungera när den behövs. Vi arbetar med alla leverantörer på marknaden och kan därför leverera det ni önskar. Förutom datorer till elever och pedagoger så hjälper vi er gärna att hitta rätt kringutrustning att utrusta era klassrum med. Vi levererar skräddarsydda helhetslösningar för er it-infrastruktur. LEDARSKAP En till en är en stor pedagogisk uppgradering som ska löpa över många år. För att lyckas med övergången till nya arbetssätt krävs tydliga visioner och planer. Vi finns där som stöd genom hela processen och erbjuder ledarskapsutbildning, workshops samt möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyten. LÄRANDE För att verkligen kunna nyttja den potential som IKT har i skolan så krävs det att man börjar tänka nytt kring lärande och kunskap. Vi har kompentensen och erfarenheten att hjälpa er på denna resa. Vi stöttar er med utbildning, workshops, möjligheter till nätverkande och processtöd. Allt för att elever och pedagoger ska kunna dra största möjliga nytta av moderna verktyg i undervisningen.

3 Teknik För att lyckas bra med sin en till en-satsning så måste tekniken fungera. Tekniken ska möjliggöra att pedagogerna kan utveckla sin verksamhet, den ska vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg som alltid finns tillgängligt. Det är lätt att säga att en till en handlar om pedagogik. Det är sant, men det är inte hela sanningen. Det handlar om så mycket mer. För att allt ska fungera så måste det finnas en bra infrastruktur med till exempel pålitliga trådlösa nätverk, support, klienthantering med mera. Tekniken är Ateas puls. Vi kan erbjuda kompletta lösningar med allt från hela infrastrukturen till den personliga utrustningen. Med vår långa erfarenhet av en till en kan vi även stötta med försäkrings- och finansieringsfrågor. Vi ser till att tekniken fungerar så att ert fokus kan ligga på det pedagogiska arbetet. Vi erbjuder ett urval av workshops kring tekniska lösningar som främjar skolans utvecklingsarbete. För beställning av utbildning, kontakta din lokala skolspecialist. DEMO AV DATORER OCH LÄRPLATTOR I samarbete med hårdvarutillverkarna så kan vi erbjuda er att på hemmaplan, i lugn och ro, få klämma och känna på produkterna innan ni bestämmer er. DEMO AV KRINGUTRUSTNING Det finns så mycket mera än bara datorer och lärplattor som tillgång i det pedagogiska arbetet. I denna workshop visar vi bra kringutrustning som rustar ditt klassrum ytterligare. KOM IGÅNG MED DIN LÄRPLATTA En workshop som fokuserar på den enskilda användarens handhavande av lärplattan i skola och förskola. Grundinställningar, tips och tricks med mera. HANTERA DINA IPADS En workshop om hur man hanterar ett större antal ipads i verksamheten, exempelvis med stöd av Mac Mini Server, mdm-lösningar, Apple-tv m.m. MY ASSET OCH ATEAS E-SHOP En workshop som behandlar vårt assetsystem, samt går igenom hur man lägger beställningar i vår webbaserade e-shop. DU BESTÄMMER Vi specialdesignar gärna tekniska workshops och utbildningar utifrån era behov. TEKNIK

4 Ledarskap Ökande användning av teknik och 1:1 kräver mycket av skolhuvudmän och skolledare. Det behövs ett tydligt och kompetent ledarskap för att definiera mål och riktning för skolutveckling för kommunen, koncernen eller den enskilda skolan. En tydlig och väl förankrad vision är en förutsättning för förändring där nya verktyg och arbetssätt bidrar till motivation och ökad måluppnåelse hos eleverna. Med en tydlig färdplan är möjligheterna stora att uppnå de förväntade effekterna och resultaten på lärandet. Ateas processledare stödjer huvudmän och enskilda skolor med kartläggning av nuläge och planering av utbildningsinsatser under längre perioder. Vi erbjuder också i samarbete med Indea vårt program för Förändringsledning i Skolan - FLIS. FLIS är ett unikt program med fokus på förändring i praktiken, och med ett långsiktigt stöd under (och efter) programmet, både av kollegor och av förändringsledare som känner till utmaningarna i vardagen. Ett tydligt fokus ligger på förändringsledning i organisationer i allmänhet och i skolans värld i synnerhet. Förändringsledarprogrammet finns för skolledare där förändringsprocesser tillsammans med IKT står i centrum för att skolutveckling ska ske. Deltagaren bygger en konkret förändringsstrategi och får stöd i genomförandet av kompetenta och erfarna processledare som har gedigen erfarenhet av förändringsledning och finns som stöd i hela genomförandet. Vi arrangerar även återkommande nätverksträffar över hela landet. Håll utkik på atea.se/skola och #ateaskola på Twitter. Dessutom anordnar vi skolbesök och studieresor till intressanta skolor, både i Sverige och internationellt. Nedan ger vi exempel på workshops och utbildningar. För frågor och beställning - kontakta din lokala skolspecialist. LEDARUTBILDNING Vi erbjuder ett förändringsledarprogram anpassat för chefer i skola och förskola som står inför de utmaningar det innebär att förändra verksamheten. För mera information, gå in på atea.se/skola och läs mer där. TA UT RIKTNINGEN Vi stöttar med att kartlägga det innovativa lärandet i organisationen där nyckelaktiviteter för en framgångsrik skolutveckling är arbete med vision, mål och strategi. SOCIALA MEDIER I DET MODERNA LEDARSKAPET En workshop om hur du kan nyttja kraften i exempelvis Twitter och Facebook för egen utveckling och kommunikation. FRAMGÅNGSFAKTORER Vi delar med oss av framgångssagor ur vår stora kundbas. Faktorer som gjort att enskilda kommuners en till en-satsningar har varit lyckosamma. DIGITALA VERKTYG FÖR REKTORER OCH FÖRSKOLECHEFER En workshop som ger kännedom om de digitala verktyg som används i undervisningen, samt effektiviserar chefens dagliga sysslor. LEDARCOACHNING Våra processledare erbjuder återkommande handledning för rektorer och förskolechefer. LEDARSKAP

5 Lärande Tekniken kommer inte per automatik att leda till högre måluppfyllelse. Det är när pedagogen använder sin kunskap och erfarenhet i kombination med tekniken som man når högst utväxling av en till en. Det livslånga lärandet är idag viktigare än någonsin, förmågan att veta hur man skaffar sig kunskap är ibland viktigare än själva kunskapen i sig. Våra processledare erbjuder ett brett utbud av workshops och föreläsningar. Vi kan också skräddarsy workshops och föreläsningar utifrån era behov och vi hjälper gärna till att planera utbildningsinsatser över längre tid. Vi arrangerar återkommande nätverksträffar över hela landet. Håll utkik på atea.se/skola och #ateaskola på Twitter. Ni kan också följa med oss på skolbesök och studieresor till intressanta platser, både inom Sverige och internationellt. Nedan ger vi exempel på workshops och utbildningar. För beställning, kontakta din lokala skolspecialist. Workshops med Atea skola Målet med våra workshops är att ge deltagarna ökad trygghet i att använda digitala redskap med syfte att förnya sin undervisning. Fokus ligger på det praktiska handhavandet och kopplingen till relevanta styrdokument är tydlig. Målgruppen är pedagoger och/eller förskolechefer/rektorer i grupper om max 20 personer. Vi följer alltid upp våra utbildningsdagar för att säkerställa att nästa steg blir så bra som möjligt. SOCIALA MEDIER I DET MODERNA LEDARSKAPET Hur kan du nyttja kraften i exempelvis Twitter och Facebook för egen utveckling och nätverkande? Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till DIGITALA VERKTYG FÖR SKOLLEDARE Vi ger dig kännedom om de digitala verktyg som används i undervisningen, samt effektiviserar ditt dagliga arbete som chef. Målgrupp: Skolledare från förskola till 21ST CENTURY SKILLS Vilka förmågor kommer att efterfrågas på arbetsmarknaden och hur ska vi planera undervisningen för att eleverna ska utveckla dessa? Här får du verktygen att skapa uppgifter som tränar eleverna för framtiden. Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till UPPHOVSRÄTT OCH KÄLLKRITIK Hur kan du sålla i informationsflödet, värdera vad som är sant och falskt och var hittar du media som får användas i digitala produktioner? FORMATIV BEDÖMNING Det finns många tjänster på nätet som ger ett gott stöd till att arbeta formativt med elever. Vi visar hur du med relativt enkla medel kan ge dina elever effektiv feedback på skolarbetet. KOMMUNIKATION Internet är det ultimata kommunikationsverktyget. Vi presenterar några av de tjänster som är bäst anpassade för skola och förskola. UNG PÅ NÄTET Hur ser ungdomars nätkulturer och sociala sammanhang ut? Ungdomar möter dagligen bilder, texter och filmklipp som påverkar dem. Här får du se nätet från deras perspektiv. BLOGGEN SOM MÖJLIGGÖRARE En blogg kan användas på många sätt, i många olika ämnen. Bloggen stöttar den formativa processen och låter eleverna mötas i tankar och funderingar. Vi visar exempel på hur bloggar kan utformas och startar därefter egna. PADDAGOGIKEN I PRAKTIKEN Plattan ger förutsättningar för ett kreativt lärande. Vi sätter här fokus på den skapande processen och det lustfyllda lärandet. Forts. på nästa sida. LÄRANDE

6 Workshops med Atea skola (forts) PRESENTERA MED DIGITALA VERKTYG Låt oss gå på djupet i några verktyg som används för att planera och genomföra presentationer. FLIPPA DINA LEKTIONER Det flippade klassrummet innebär att eleverna tar del av stoffet hemma och övar på momentet när de kommer till skolan. Du får kunskaper och färdigheter i hur du kan flippa din undervisning och arbeta smartare. WEBBASERAD MATEMATIK FÖR SKO- LANS YNGRE ÅLDRAR På internet finns allting. Även kvalitativt material för din undervisning. Man kan träna multiplikation, arbeta med statistik, geometriska former och mycket, mycket annat. Planera för bedömning, kreativitet och lärlust. AUGMENTED REALITY I LÄRANDET Hur kan vi använda mobila enheter för att ge en djupare dimension till lärandet? Vi ger dig inspiration kring vilka verktyg som finns och möjlighet att få reflektera kring hur dessa kan användas i er verksamhet. SKAPA OCH PUBLICERA FILM Att presentera sitt budskap med film är både roligt och lärorikt. Tillsammans skapar vi film, från ax till limpa, som sedan publiceras på nätet. GEOCACHING SOM PEDAGOGISK METOD Geocaching är en digital skattjakt som går att applicera på de flesta skolämnen. Mobiliteten ger fördelar och nya möjligheter som gör att lärandet hittar nya vägar. Målgrupp: Pedagoger i förskola till grundskola SPELIFIERAT LÄRANDE Använd drivkraften i spelandet för att motivera och inspirera dina elever. Vi provar olika spel och sociala plattformar som kan berika lärandet och vi analyserar de mekanismer som ligger bakom ett framgångsrikt användande. PROGRAMMERING PÅ ETT ENKELT SÄTT Även yngre elever kan koda och producera enkla spel. Här går vi genom några enkla verktyg som gör att dina elever går från att vara konsumenter till producenter. WWW WIKIS, WIKIPEDIA, WIKISPACES Vill du veta hur Wikipedia fungerar samt hur man startar en egen wiki att använda med elever? Vi tittar på goda exempel och provar på att göra det själva. GOOGLE APPS FOR EDUCATION Vi designar innehållet utifrån era önskemål, baserad på de behov och tjänster inom Googles utbud ni använder. Se också vårt separata erbjudande kring GAFE. OFFICE 365 EDU Vi designar innehållet utifrån era önskemål, baserad på de behov ni har och de tjänster som finns i O365. Målgrupp: Skolledare och pedagoger från förskola till DU BESTÄMMER! Vi anpassar gärna workshops och föreläsningar efter era önskemål och utbildar er i det just det ni behöver. Kontakta oss så samplanerar vi. Målgrupp: Ert val

7 Kontakt För mer information kontakta din lokala skolspecialist eller gå in på atea.se/skola

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Ansökan IKT-pilotförskola 2014-2017 Väpnarens förskola

Ansökan IKT-pilotförskola 2014-2017 Väpnarens förskola Ansökan IKT-pilotförskola 2014-2017 Väpnarens förskola 2 (11) Väpnarens förskola - Uppsala kommuns spjutspets inom IKT Tack vare att IKT-arbetet på Väpnarens förskola grundlagts och utvecklats under tre

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014.

På initiativ av stiftelsen DIU och Sveriges Kommuner och Landsting har utmärkelsen Guldtrappan instiftats 2014. Guldtrappan De senaste åren har en rad skolor och kommuner och andra skolhuvudmän gjort satsningar på digitala verktyg och lärresurser för elever. Nu är det dags för nästa steg. Från goda exempel och enstaka

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan

Workshops/föreläsningar med pedagoger från grundskolan Föreläsningar och workshops på eftermiddagen 13.00 Inspirationsföreläsning om entreprenörskap, motivation och verklighet Richard Gerver - 13.00-14.00, sal Aulan/Huddingegymnasiet Richard Gerver har blivit

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Våren 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Våren 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor

Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd. Hösten 2015. Kompetensutveckling. pedagogiskt stöd. för Stockholms kommunala grundskolor Grundskoleavdelningen Medioteket Skolstöd Hösten 2015 Kompetensutveckling & pedagogiskt stöd för Stockholms kommunala grundskolor Produktion: Utbildningsförvaltningen Redaktion, formgivning och originalproduktion:

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden?

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. IT i slöjden. Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN IT i slöjden Hur kan IT utveckla trä- och metallslöjden? Författare: Mikael Loikkanen ARTIKEL NUMMER 6/2013 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT!

KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER. NYTT PROJEKT för MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! KURSKATALOG VT 2015 VÅRENS KURSUTBUD OCH BESTÄLLNINGSKURSER NYTT PROJEKT för läsförståelse MOT NYA HÖJDER - NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT! Kurskatalog för vårterminen 2015 AV-MEDIA KRONOBERG/ REGION KRONOBERG

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6

Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från enkät Digital kompetens lärare f-6 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-30 96 % av lärarna använder Internet som resurs för att hitta fakta och lektionstips,

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer