Modern och innovativ skolutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modern och innovativ skolutveckling"

Transkript

1 Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK OM! Vi vill bidra till att stärka ditt förändringsledarskap och fördjupa dina kunskaper kring hur digitala lärmiljöer kan användas för att skapa nya förutsättningar för medarbetarnas och elevernas kunskapsutveckling och lärande. Vi är ett utbildningsföretag som sedan 2009 har inspirerat och hjälpt förskolor och skolor med modernt utvecklingsarbete. Vi erbjuder processbaserade utbildningar för huvudmän, skolledare, förskolechefer och pedagoger, samt inspiration och handfast kompetensutveckling för hela personalen i verksamheten. I alla våra insatser vill vi att deltagarna direkt efter utbildningen vill, och ser hur de kan, utveckla sin yrkespraktik och vara ännu mer professionella och kompetenta. Redan dagen därpå! I samarbete med Jansson Data erbjuder vi skolledare och nyckelpersoner 4 seminarium med fokus på handlingskraftigt förändringsarbete i takt med pågående samhällsutveckling. Visst vill du vara med?!

2 Programmets innehåll SEMINARIUM 1, 17 september Förändringsledning, samhällsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Digitala vägar till fördjupad förståelse. Vi arbetar med ledarskapsfrågor kopplade till verksamhetens pågående systematiska kvalitetsarbete. Vart ska ni - varför och hur ska ni ta er dit - och hur kan du som ledare driva, följa upp och inspirera i det arbetet? Strategi och taktik är i fokus! Mats Thyrstrups Everyday Leadership och John P Kotters 8 steg för förändring är två ledarskapsteorier vi bearbetar tillsammans. Vi fokuserar på pågående samhällsutveckling, framtidens behov av kompetenta och kreativa medborgare och digitala verktygs möjligheter utifrån läroplanen, 21st Century Skills och digital transformation. Vi gör en bedömning kring ert nuläge och behov när det gäller användning av digitala verktyg som pedagogisk utväxlare. Tillsammans belyser, bearbetar och testar vi olika verktyg som kan användas för fördjupad förståelse och ökat lärande i olika lärsituationer. Vi utforskar även digitala verktyg för elever i behov av särskilt stöd. SEMINARIUM 2, 15 oktober Kännetecken på framgångsrik undervisning, och hur det kommer till uttryck i den egna yrkespraktiken. Hur ni organiserar lärares professionella lärande och utveckling. Vi belyser vetenskapliga perspektiv på vad som kännetecknar framgångsrik, modern undervisning, och konkretiserar vad det innebär i den egna yrkespraktiken. Jan Håkanssons och Daniel Sundbergs scanning av vad som kännetecknar utmärkt undervisning är ett av perspektiven som lyfts fram. Vilka är de digitala verktygens potential för framgångsrik undervisning? Vad säger vetenskap och beprövad erfarenhet i Sverige och övriga världen? Vi utforskar verktyg för mer dynamisk klassrumskommunikation, samt metoder och verktyg som effektiviserar era personalmöten. Vi belyser även vikten av personliga lärande nätverk (PLN), samt kommunikation och samarbete i ett utvidgat kollegium.

3 SEMINARIUM 3, 10 november Systematiskt kvalitetsarbete för skolutveckling och samhällsutveckling i samklang. Formativt förhållningssätt och digitala verktyg. Vi stämmer av ert nuläge och behov när det gäller förutsättningar för att nå framåt i arbetet med digitaliseringen på skolan. Hur kan ni vidareutveckla undervisningen så den tar vara på pågående samhällsutveckling? Vad konkret gör ni i det egna systematiska kvalitetsarbetet på plats i verksamheten för att säkerställa er vision, era ambitioner och era mål? Hur organiserar ni er, fördelar ansvar och roller osv. Vi arbetar dessutom med Skolinspektionens inspektionsperspektiv om hur ni arbetar för en skola som bidrar till trygg miljö, goda kunskapsresultat och en likvärdig skola för fler elever. Ni inspireras och arbetar tillsammans kring hur verksamheten på kreativa sätt kan förbättra sin undervisning och öka dialogerna kring lärande, systematiskt kvalitetsarbete och formativt förhållningssätt kopplat till digitala verktyg. SEMINARIUM 4, 8 december Motiverande lärsituationer - design för lärande. Målbilder, och tillhörande handlingar, på kort och lång sikt. Vi arbetar konkret och undervisningsnära för att öka förståelsen kring digitala verktygs potential för framgångsrik undervisning. Vi belyser meningsfulla uppdrag för elever, med fokus på förståelse, relevans och motivation - och designar lärsituationer tillsammans. Skolledare arbetar dessutom med att förfina det systematiska årsflödet för att säkra målarbetet, och pedagogernas möjligheter att öka sin arsenal av didaktiska metoder och verktyg. Möjligheter med webbpublicering är också i fokus. Att få eleverna att gå från att vara digitala konsumenter till digitala producenter, och få autentiska mottagare utanför skolans väggar. Vi slutför arbetet med era målbilder kring arbetet med digitalisering av era verksamheter. Hur det stödjer och möjliggör skolans övergripande vision, målbild och systematiska kvalitetsarbete. Varmt välkomna!

4 Mer om utbildningen Bilaga 1 Programledare TÄNK OMs utbildare är processinriktade konsulter dels med erfarenhet av dels ledarskap och organisations- och förändringsledning, och dels av konkret pedagogiskt utvecklingsarbete. Programledare för ledarskapsprogrammet är Joachim Thornström och Frida Gustafsson Wennö. Joachim är verksamhetsutvecklare i TÄNK OM. Han är en av landets mest namnkunniga inspiratörer när det gäller användandet av IKT i undervisningen. Joachim är lärare i grunden och har, innan han 2014 började arbeta heltid på TÄNK OM, arbetat på utbildningsförvaltningen i Ystads kommun under tio år. Under alla dessa år har Joachim både i sitt arbete och under sin så kallade fritid engagerat sig mycket kring hur man på bästa sätt kan använda it i undervisning och lärande. Frida är VD för TÄNK OM. Hon har sedan tidigare bland annat arbetat 15 år som lärare, verksamhetsutvecklare, skolledare och chef på huvudmannanivå. Hon har dessutom varit projektledare för digitala satsningar inom skola samt deltagit i internationella utvecklingsprojekt för modern skolutveckling. En viktig del i Fridas arbete är - och har länge varit - att inspirera och utmana pedagoger, skolledare och politiker att tänka nytt och göra skillnad för elever. Syftet med utbildningen Syftet med TÄNK OMs utbildningsprogram är att bidra till att skolledare och pedagoger i nyckelposition får bästa möjliga förutsättningar att, tillsammans med medarbetarna, driva utvecklingsarbete baserat på vetenskaplig grund, med lärande och systematik som ledstjärnor och där en digital lärmiljö blir en katalysator för pedagogiska ambitioner. Programmet bidrar till skolornas innovativa och handlingskraftiga utvecklingsarbete, i takt med pågående samhällsutveckling. Det bidrar även till att varje skolas ledning kan flytta fram sina positioner när det gäller förutsättningar att förverkliga det systematiska arbetet. Att gå från ord till handling med ett ledarskap präglat av personligt ställningstagande och professionellt kunnande.

5 Fokus under utbildningen Under programmet har vi fokus på vetenskapliga perspektiv kring vad som kännetecknar framgångsrik och modern undervisning. Hur kan skolledare och lärare arbeta för att möjliggöra och utveckla detta ytterligare i sina skolor, konkret i den egna yrkespraktiken. Vi vill bidra till ett enkelt, visionärt och kraftfullt ledarskap, på alla nivåer. Ett ledarskap där systematiska innovativa förändringar i vardagen bidrar till bättre kvalitet i skolor och till ökat lärande för elever. Vi arbetar konkret med hur pedagoger och skolledare ökar sina didaktiska och metodiska kompetenser för att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap. Vi inspirerar och testar tillsammans hur tidsenliga verktyg kan bidra till att växla ut lärares pedagogiska ambitioner och styrdokumentens krav och mål. Vi vill att ni i era olika ledarskapsroller ska känna er stärkta i att driva detta arbete på era skolor. Hur går utbildningen till? En avgörande utgångspunkt i alla TÄNK OMs utbildningsinsatser är skapa en god mix mellan gemensam input och att organisera för att möta såväl individers som verksamhetens behov. Vi varvar därför föreläsningar, inspiration och konkret input med eget testande, egen reflektion och uppgifter, kollegialt lärande, feedback och gruppdialoger. Var och ens kompetens, idéer, erfarenheter, lärdomar och kollegiala bidrag blir därmed viktiga förutsättningar för ett ömsesidigt givande program!

6 Mer om TÄNK OM Bilaga 2 TÄNK OM är ett utbildningsföretag som erbjuder processbaserade utbildningar för huvudmän, skolledare, förskolechefer och utvalda pedagoger samt inspiration och handfast kompetensutveckling för hela personalen i verksamheten. Vi var Apples första samarbetspartner för utbildningar till utbildningsbranschen avseende hur digitala verktyg konkret kan användas för att optimera pedagogiska ambitioner och nytänkande undervisningsupplägg. TÄNK OM har således mycket bred kompetens och stor erfarenhet kring produkterna som upphandlas, både när det gäller hur de konkret kan användas i undervisningen, samt hur de kan användas på produktiva och kreativa sätt. TÄNK OMs utbildare har alla egna erfarenheter av modern förändringsledning och/eller innovativ undervisning och konkret användning av teknik i undervisningen. Många av våra konsulter är själva yrkesverksamma lärare eller IKT-pedagoger och vana att inspirera och vägleda skolledare, IKT-pedagoger och lärare i hur teknik kan användas i undervisningen. TÄNK OM erbjuder en rad olika insatser till huvudmän, företag, skolor och förskolor som önskar utveckla sin utbildningsverksamhet i takt med pågående samhällsutveckling. Vi är vana att organisera och utveckla utbildningar för att möta deltagare med bred kompetensspridning och anpassar våra upplägg utifrån uppdragsgivarens behov. TÄNK OM arbetar för att deltagarna ska kunna inspirera andra i kreativitet och produktivitet med fokus på metodtips för engagemang, motivation och lärande. Vi tar också sikte på att det förväntade resultatet av respektive utbildning ska göra skillnad för barn, ungdomar och studerande redan dagen därpå! Desto större mening och relevans för deltagarna själva. För frågor om TÄNK OM och vårt programerbjudande kontakta Frida Gustafsson Wennö,

Strategi för skolutveckling

Strategi för skolutveckling Strategi för skolutveckling Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. VÅRA INTENTIONER... 4 3. FÖR ATT VI SKA NÅ FRAM... 5 3.1. Pedagogisk personal ska... 5 3.2. Förskolechef

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Göteborgsskolor ITiden

Göteborgsskolor ITiden Göteborgsskolor ITiden IKT-strategi Göteborgs Stad En skola som ger alla barn möjlighet att forma och verka i morgondagens samhälle Målbild för skola och förskola Göteborg, Sektorscheferna februari 2012

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016

E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 BARN- OCH TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-03-15 GSN-2013/111.159 1 (3) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Grundskolenämnden Conny.Steinmo@huddinge.se E-strategi för grundskolenämnden 2013-2016 Förslag

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk

Vittra en historik. Vittra pedagogik och kvalitet. Vår pedagogiska riktning. Löften och ramverk Vittraskolornas Kvalitetsredovisning 211/212 Vittra en historik I samband med friskolereformen i Sverige under början av 19-talet uppmuntrade Sollentuna kommun sina skolledare att knoppa av, att bli fristående

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer