Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2014:106, Version 1.1. Utvärdering av Pendla med cykel 2.0"

Transkript

1 Rapport 2014:106, Version 1.1 Utvärdering av Pendla med cykel 2.0

2 Dokumentinformation Titel: Utvärdering av Pendla med cykel 2.0 Serie nr: 2014:106 Projektnr: Författare: Caroline Ljungberg Pernilla Hyllenius Mattisson Kvalitetsgranskning: Pernilla Hyllenius Mattisson Beställare: Lunds kommun Kontaktperson: Anders Söderberg, tel Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Beställare Beställare Åldermansgatan 13 SE Lund / Sweden Telefon +46 (0)

3 Förord Hösten 2013 beviljades Lunds kommun medel till projektet Pendla med cykel 2.0 inom ramen för Klimatmiljon Skåne inom Länsstyrelsen i Skåne län. Projektet samfinansieras av i huvudsak Länsstyrelsen, Lunds kommun och Malmö Stad. Ytterligare ett antal aktörer medverkar i projektet genom bidrag i form av arbetstid. En del i arbetet med Pendla med cykel 2.0 är att utvärdera dess resultat och att dra lärdom av detta inför kommande liknande satsningar. Trivector Traffic har ansvarat för utvärderingen av Pendla med cykel 2.0. Caroline Ljungberg har varit projektledare för arbetet och Karin Neergaard och Pernilla Hyllenius Mattisson har varit affärsansvariga. Lund februari 2015

4 i

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Ett kommunövergripande samarbete Syfte och mål med Pendla med cykel Syfte och metod vid utvärderingen av Pendla med cykel Aktiviteter inom Pendla med cykel Sammanfattning av genomförda aktiviteter Beskrivning av aktiviteter under kampanjen 5 3. Analys och utvärdering av resultatet Enkät till 2000 hushåll Beskrivning av de som svarat på enkäten Kännedom och åsikt Förändrad syn på cykelpendling Förändrat cyklande Övriga kommentarer Cykelmätningar i stråken Sammanfattande analys av kampanjens effekt och klimatbesparing Måluppfyllelse Avslutning och rekommendationer för Pendla med cykel Projektstyrning Innehåll Utvärdering Arbetsgruppens förslag på förbättringar 21 Bilaga 1: SUMO: Interna projektmål och resultat

6

7 1 1. Inledning 1.1 Bakgrund Lunds kommun och Malmö stad har under mer än tio år framgångsrikt arbetat för ökad cykling inom sina respektive kommuner. Samtidigt är båda orterna stora in- och utpendlingsorter som påverkar trafiken både i de egna kommunerna och i grannkommunerna. För att flytta över bilresor till mer hållbara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik krävs att även resorna över kommungränserna kommer i fokus. Ett steg i denna riktning togs inom ramen för EU-projektet Öresund som cykelregion (InterReg IV Öresund Kattegatt Skagerak), där en cykelkampanj benämnd Pendla med cykel - för att främja cykling mellan Malmö och Lund genomfördes. Kampanjen syftade till uppmärksamma allmänheten om cykelvägen mellan Malmö och Lund och att få fler att använda cykeln för pendling till arbete och studier utmed denna sträcka och delar av sträckan. Kampanjen bedrevs huvudsakligen under en vecka i maj Kampanjen innehöll en mängd aktiviteter före kampanjveckan, t ex förbättrad uppskyltning av cykelvägen, utskick av kartbroschyr, annonser på stortavlor och i tidningar, och en mängd aktiviteter under kampanjveckan såsom snitslad bana utmed stråket, informationstält, uppmuntringsgåvor och cyklande eventpersonal. En utvärdering efter kampanjen visar att kampanjen uppmärksammats av mer än hälften av de boende som fick kampanjmaterial hemskickat till sig, att 17 % fått en mer positiv syn på cykelpendling och att kampanjen bidragit till att 5-8 % har ökat sitt cyklande under halvåret efter kampanjen. Kampanjen bedrevs som ett samarbetsprojekt mellan Malmö stad och Lunds kommun, men involverade även delaktighet från Burlövs och Staffanstorps kommun då delar av cykelvägen går genom dessa kommuner. Samarbetsprojektet upplevdes som mycket positivt och bedömdes ha en ännu större potential om det kunde bli en återkommande aktivitet och om det involverade fler kommunöverskridande cykelvägar och därmed även fler kommuner, vilket ledde till idén om Pendla med cykel Ett kommunövergripande samarbete Pendla med cykel 2.0 är ett kommunövergripande samarbete mellan följande kommuner: Malmö Lund

8 2 Burlöv Lomma Staffanstorp Vellinge Utöver kommunerna har HM Skåne medverkat i projektet, bland annat med att integrera sitt projekt Skånetrampar som en del av Pendla med cykel 2.0. Målgruppen för projektet är primärt boende i orterna nedan: Arlöv Bjärred Bunkeflostrand Furulund Hjärup Klagshamn Lomma Lund (södra och västra delarna) Malmö (Oxie) Staffanstorp Tygelsjö Vellinge Åkarp 1.3 Syfte och mål med Pendla med cykel 2.0 Det övergripande syftet med Pendla med cykel 2.0 är: Att överföra pendlingsresor med bil till cykel på ett antal stråk mellan orterna i kommunerna Malmö, Lund, Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Vellinge 1 och att därigenom minska klimatpåverkan. Målen med projektet är även: Att uppmärksamma allmänheten på cykelmöjligheterna mellan orterna. Att främja fysisk aktivitet och därmed uppnå ökad folkhälsa. Att tillvarata den erfarenhet som byggts upp inom Pendla med cykel i Malmö stad och Lunds kommun och sprida den till fler kommuner. Att uppmuntra och stödja mindre kommuner att arbeta med hållbara transporter. Att bygga upp en projektorganisation som gör att Pendla med cykel kan bli en årlig återkommande aktivitet i kommunerna. Att sprida erfarenheterna av Pendla med cykel till andra kommuner utöver de som ingår i projektet. 1 Vellinge kommun var inte med i den initiala ansökan utan tillkom under projektets gång

9 3 1.4 Syfte och metod vid utvärderingen av Pendla med cykel 2.0 Utvärderingen av Pendla med cykel 2.0 syftar till att följa upp hur väl kampanjen uppmärksammats och effekterna av den. Syftet är också att dra lärdomar inför en eventuell ny upplaga av kampanjen. Utvärderingen bygger på metodiken i SUMO System för planering, uppföljning och utvärdering av mobilitetsprojekt. Redan vid den tidiga projektplaneringen togs en utvärderingsplan enligt SUMO fram i samråd med medverkande kommuner. I utvärderingsplanen definierades mål, målgrupper, tjänster och vilka effekter man önskade uppnå. I utvärderingsplanen definierades vilka nivåer i SUMO som skulle mätas, samt hur och när de skulle mätas. I bilaga 1 redovisas interna målsättningar inom projektet och utfallet på de olika SUMO-nivåerna.

10 4 2. Aktiviteter inom Pendla med cykel Sammanfattning av genomförda aktiviteter Kampanjen genomfördes under våren och hösten 2014, med viss koncentration runt en kampanjvecka i maj 2014 med vissa före- och efterliggande aktiviteter. Målgruppen möttes av olika typer av material och aktiviteter under kampanjperioden. Under kampanjperioden våren till hösten 2014: Kartfolder med tips och råd utskickad till hushåll Annonser på stortavlor i Lund och Malmö och i lokaltidningar (bilaga till Sydsvenskan) Information på kommunernas hemsidor Skyltning till och utmed cykelstråken mellan orterna, inkl ortspecifika skyltar med information om projektet och cykeltider mellan olika orter Tävling i samarbete med Skånetrampar 2 Under kampanjveckan i maj 2014: Snitslad bana, i form av skyltar i plast som visar vägen för nya cyklister och gör förbipasserande uppmärksamma på stråken Beachflaggor, informationspunkter och eventpersonal utmed stråken Eventpersonal för utdelning av material och samtal med förbipasserande Utdelning av kartor Utdelning av cykelflaskor i Lund och Burlöv Enhetligt form- och färgspråk utmed stråk, eventpersonalens klädsel etc, i enlighet med Pendla med cykel för ökad möjlighet till igenkänning Information i lokal media om kampanjen Utöver detta planerades även prova-på-period med elcykel samt prova-på-period inom kollektivtrafiken, men av olika skäl gick dessa aktiviteter inte att genomföra. 2 Se

11 5 2.2 Beskrivning av aktiviteter under kampanjen Utskick av kartfolder En kartfolder från Pendla med cykel skickades ut till hushåll i samtliga sex deltagande kommuner. Foldern innehöll förutom en cykelpendlingskarta information om projektet och även tips för cykelpendlaren. Totalt skickades kartfoldrar ut, till motsvarande cirka invånare över 18 år. Utskicket i respektive kommun uppgick till: Malmö 9346 st (Oxie) Lund 7201 st (Södra och västra delarna) Burlöv 7543 st Vellinge 4161 st Lomma 9342 st Staffanstorp 8530 st Figur 1 Kartfoldern som skickades ut. Kartfoldern skickades ut till hushållen i: Arlöv Bjärred Bunkeflostrand Furulund Hjärup Klagshamn Lomma Lund (södra och västra delarna) Malmö (Oxie) Staffanstorp Tygelsjö Vellinge Åkarp Eventpersonal Under kampanjveckan i maj fanns eventpersonal på ett antal utvalda platser i kommunerna för att informera och diskutera cykelpendling med förbipasserande. För att synas fanns orangea beachflaggor med Pendla med cykel-loggan vid eventplatserna. Här fanns även möjlighet att få prova cykla på elcykel. De platser där man hade eventpersonal under kampanjperioden var: Lomma (Hemköp) Oxie Bunkeflostrand Staffanstorp (ICA) Burlöv Center

12 6 Figur 2 Eventpersonal under kampanjperioden. Hemsidan I samband med kampanjen öppnades hemsidan På hemsidan finns ytterligare information om projektet samt personporträtt på cykelpendlare som delar sina upplevelser om att pendla med cykel. Information om tävlingen och utmaningen Skånetrampar fanns också tillgänglig på hemsidan. 91 personer anmälde sig till Skånetrampar via Pendla med cykel-hemsidan. Figur 3 Hemsidan.

13 7 Annonser och storbildstavlor Under kampanjen gjordes flera annonseringar i dagspressar samt på storbildstavlor i Malmö och Lund. Storbildstavlorna varierade mellan att innehålla personporträtt (8 olika varianter) på cykelpendlare och en karta över samtliga pendlingsmöjligheter inom projektets kommuner samt tider det tar att cykla mellan dessa. I Malmö fanns storbildstavlorna uppsatta på ca 100 JC-Decaux-tavlor. Figur 4 Annons i Sydsvenskan i december Figur 5 Storbildstavlor under kampanjperioden. Skyltning längs cykelstråken Under kampanjperioden fanns skyltar uppsatta längs samtliga stråk med tidsangivelser för hur lång tid det tar att cykla mellan olika orter. 260 skyltar beställdes, men det är osäkert hur många som sattes upp. Under kampanjperioden fanns också digitala infartsskyltar i Staffanstorp och i Malmö som visade information om Pendla med cykel.

14 8 Figur 6 Skyltning med tidsangivelse längs cykelstråken under kampanjperioden. Tävling Under kampanjperioden pågick en tävling som gick ut på att beskriva hur man på bästa sätt skulle ha nytta av en elcykel. Vinsten gick till Katarina Jeglertz i Vellinge som beskrev sin situation såhär: Media Som sjukgymnast borde jag leva som jag lär. "Inte bilen under milen" hette en kampanj sjukgymnaster var involverade i för några år sedan. Är något jag fortfarande gärna säger. Och sedan tar jag bilen till jobb. Med en elcykel skulle jag ta steget att byta ut bilen för pendling mellan Vellinge och Malmö. Dessutom är det riktigt roligt att cykla elcykel. Vi har en på min arbetsplats och jag blev förälskad i den redan första provturen! :) I Galore Weekend Lomma skrevs det om Pendla med cykel. Förutom detta representerades inte kampanjen i ytterligare media. Figur 7 Artikel om Pendla med cykel i Galore Weekend Lomma.

15 9 3. Analys och utvärdering av resultatet För att utvärdera om kampanjen Pendla med cykel uppmärksammats och gett effekt på resandet har enkäter skickats ut till ett antal av de hushåll som fått kartfoldern hemskickad till sig. Dessutom har cykelmätningar gjorts i samtliga kommuner. 3.1 Enkät till 2000 hushåll Under oktober 2014 skickades en enkät ut till 2000 slumpmässigt utvalda hushåll som tidigare fått kartfoldern från Pendla med cykel hemskickad till sig (se aktuella orter i kapitel 2.2). I varje kuvert fanns två enkäter, vilket gjorde det möjligt för två vuxna i varje hushåll att svara på enkäten. Sammanlagt svarade 245 hushåll på enkäten, vilket motsvarar 12 % av hushållen som fick enkäten, och 334 enkäter besvarades. Räknar man med att det finns 1,91 vuxna per hushåll (från Resvanor Syd 2007) innebär detta en svarsfrekvens på 9 %, vilket är mycket lågt. Baserat på tidigare erfarenhet gör vi dock bedömningen att erhållna svar relativt väl avspeglar den totala undersökningsgruppen. Exempel på sådana undersökningar är bl a LundaMaTs-utvärderingen från år och år där bortfallsundersökningar gjordes genom att ringa upp ett urval av de som inte svarat på den skriftliga enkäten. I båda fallen var skillnaden mellan de som svarat på enkäten, och de som inte svarat, så liten att det inte bedömdes påverka resultaten i någon avgörande grad. Detsamma gällde vid en liknande bortfallsundersökning i Jönköping 5. Något som ytterligare stärker att erhållna svar relativt väl bör avspegla den totala bilden är att den utvärdering 6 som gjordes efter den första Pendla med cykelkampanjen 2012 visar på ungefär motsvarande resultat som undersökningen efter 2014 års kampanj. 3.2 Beskrivning av de som svarat på enkäten Kön och ålder Bland det som svarat på enkäten är 49 % män och 51 % kvinnor, vilket bedöms stämma väl överens med könsfördelningen bland alla som fått enkäten och i den totala målgruppen 7. 3 Trivector rapport 2004:80 LundaMaTs Uppmärksamheter och effekter Trivector rapport 2008:81, LundaMaTs Uppmärksamhet och effekter, Trivector rapport 2008:34 Resande och attityder i Jönköping en undersökning bland invånare och politiker, Sifo, Kampanjmätning Pendla med cykel, Resvanor Syd 2007 visar på 50 % och 50 % kvinnor i hela populationen år i Skåne.

16 10 Över hälften av de svarande är mellan år, dvs i yrkesverksam ålder, se Figur 8. De svarande är generellt sett äldre än den genomsnittliga åldersfördelningen i Skåne år 1% >64 år 30% år 14% år 55% Figur 8 Ålder hos de svarande i enkäten. N=333 resp. De svarande är relativt jämnt fördelade över de sex kommuner som medverkat i projektet. Fördelningen stämmer bra med utskicket av enkäten (som visas inom parentes i Figur 9). Vellinge 14% (14%) Lund 7% (8%) Malmö 22% (21%) Lomma 26% (24%) Burlöv 13% (13%) Staffanstorp 18% (20%) Figur 9 Boendekommun för de svarande i enkäten. N=333. (Inom parentes visas andel av enkäterna som skickats till hushåll inom den aktuella kommunen). 8 Resvanor Syd 2007 visar på en åldersfördelning i Skåne på 10 % år, 23 % år, 41 % år och 19 % år

17 11 Den största andelen av de svarande har Malmö eller Lund som arbetskommun, se Figur 10. I kategorin annat, se figur, ingår bl a Köpenhamn, Kalmar, Sturup, Eslöv, Kristianstad, Helsingborg, Sjöbo och Landskrona. Bland de som angett att de inte arbetar/studerar eller inte har fast arbetsplats/studieplats finns flertalet pensionärer som svarat på enkäten. De svarande har i genomsnitt 21 km till arbetet. Arbetar/studerar inte - har ingen fast arbetsplats/studieplats 27% Annat 15% Lund 17% Malmö 33% Lomma 3% Staffanstorp 1% Burlöv 1% Vellinge 3% Figur 10 Arbetskommun för de svarande i enkäten. N=325. Cykelvanor Merparten av de som svarat på enkäten cyklar mer eller mindre ofta, medan drygt 20 % sällan eller aldrig cyklar, se Figur % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Cyklar dagligen eller nästan dagligen, för ett eller flera ärenden Cykelpendlar till arbete/studier minst 2 gånger i veckan Cyklar ofta långa sträckor på fritiden (mer än 10 km) Cyklar ibland Cyklar sällan eller (korta eller långa aldrig sträckor) Figur 11 Cykelvanor hos de svarande i enkäten. Flera svarsalternativ möjliga. N=334.

18 12 Vilja till mer hållbar arbetspendling Färdmedelsval och förändringsbenägenhet beror både på möjligheten att resa med olika färdmedel och olika individers vilja att förändra sitt beteende. I EUprojektet MAX utvecklades en modell, MaxSem, som syftar till att beskriva de stadier som en beteendeförändring består av. Genom analys av svaren på en fråga (se svarsalternativ i Tabell 1) där den tillfrågade får ange sin nuvarande bilanvändning och eventuella planer på att försöka minska bilanvändningen, kan personerna i en grupp, i detta fall svarande på enkäten i kommuner deltagande i Pendla med cykel, klassas till ett av följande fyra stadier: 1. Icke-begrundande stadie: Personer som kör bil och är nöjda med det eller helt saknar andra alternativ. 2. Begrundande stadie: Personer som funderar på att minska sin bilanvändning men är osäkra på hur och när. 3. Förberedande stadie: Personer som har som mål att minska sin bilanvändning eller som redan provat ett annat färdmedel än bil men det har ännu inte blivit en vana. 4. Bevarandestadie: Personer som reser på ett hållbart sätt vid majoriteten av sina resor. Lite över 35 % av de svarande befinner sig i stadie 4 och har därmed ett hållbart resesätt för merparten av sina resor. Merparten i gruppen har tillgång till bil men använder andra färdsätt så mycket det går. Ungefär 45 % av de svarande befinner sig i det så kallade icke-begrundande stadiet och detta är den grupp som är svårast att påverka till en minskad bilanvändning. 17 % befinner sig i de två mellersta stadierna där det finns störst potential till förändring, se Figur % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1. Ickebegrundande 2. Begrundande 3. Förberedande 4. Bevarande Figur 12 Vilja till mer hållbar arbetspendling, MaxSem. N=327.

19 13 Tabell 1 Svarsalternativ för frågan om viljan till mer hållbar arbetspendling. Svar 6 Svar 5 Svar 4 Svar 3 Svar 2 Svar 1 Jag använder bil för de flesta av mina arbetspendling. Jag är nöjd med detta och ser inget skäl att minska bilresandet. Jag använder bil för de flesta av mina arbetspendling men jag skulle vilja minska min bilanvändning. Just nu är det dock inte möjligt för mig. Jag använder bil för de flesta av mina arbetspendling men jag funderar på att minska min bilanvändning. Jag är dock osäker på hur och när det kan ske. Jag använder bil för de flesta av mina arbetspendling men jag har som mål att minska min bilanvändning. Jag har redan provat att ersätta vissa resor eller har tankar om hur jag ska göra det. Jag har tillgång till bil men jag använder andra färdsätt så mycket det går. Jag kommer att bibehålla eller minska min redan låga bilanvändning de närmaste månaderna. Jag varken äger eller har tillgång till bil så en minskad bilanvändning är inte aktuellt för mig. Stadie 1 Stadie 2 Stadie 3 Stadie Kännedom och åsikt 52 % av de svarande har uppmärksammat någon del av Pendla med cykel-kampanjen. Uppräknat till den totala målgruppen motsvarar detta att cirka personer uppskattas ha uppmärksammat kampanjen. Den del som är mest uppmärksammad är kartfoldern, vilket inte är så konstigt då utskicket av enkäten riktades till de som fått kartfoldern skickad hem till sig, se Figur 13. Kartfoldern Pendla med cykels egna skyltar längs stråken med tidsangivelser Möjligheten att vinna en elcykel Personal längs stråket som delade ut cykelkartor Hemsidan (www.pendlamedcykel.se) Storbildstavlor med personporträtt och kartor Möjligheten att prova elcykel 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bra Varken eller Dåligt Vet ej Figur 13 Kännedom och åsikter om kartfoldern och andra delar i kampanjen. N=334.

20 14 De flesta som minns kartfoldern tycker att den är bra. 66 % anser att den är bra, och 97 % att den är bra eller varken bra eller dålig, medan enbart 3 % anser att kartfoldern är dålig. De som tycker att kartfoldern är bra nämner att den är inspirerande och hjälper till att få upp ögonen för cykelpendling. Bland de som tycker varken eller/ingen åsikt, finns åsikter om t ex cykelvägar som saknas, avsaknad av belysning m.m. De negativa kommentarerna avser främst att den är oanvändbar för dem som upplever det helt omöjligt att cykla i dessa relationer. Andelen som uppmärksammat någon del i kampanjen stämmer väl överens med den andel som uppmärksammade kampanjen år 2012, som då visade att mer än hälften hade uppmärksammat någon av kampanjens olika delar. 3.4 Förändrad syn på cykelpendling Pendla med cykel-kampanjen år 2014 har medfört att drygt 20 % av de som har uppmärksammat kampanjen har fått en mer positiv syn på cykling, och denna andel har ökat sedan utvärdering av 2012 års kampanj, se Figur 14. Detta är ett mycket positivt resultat då en mer positiv syn på cykling på sikt även kan förväntas leda till att fler cyklar. 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ja, till det postitiva Ja, till det negativa Figur 14 Förändring av syn på cykelpendling förändrats samband med Pendla med cykel-kampanjen. Jämförelse mellan kampanjen år 2012 och För 2012, Urval: De som har uppmärksammat kampanjen, N=149. För 2014,Urval: De som minns att de fått kartfoldern, N= Förändrat cyklande 4,5 % av de som svarat på enkäten uppger att kampanjen har bidragit till att de cyklar mer. Om denna andel gäller för samtliga som fått kartfoldern har kampanjen bidragit till att cirka 4000 personer börjat cykla mer. Bland de som cyklar mer har merparten uppmärksammat kartfoldern, se Figur 15.

21 ggr mer i veckan 1 dag mer i veckan 1 gång mer i månaden Mindre ökning än så Ja, har sett kartfoldern Ja, har uppmärksammat annat i kampanjen Figur 15 Antal personer som cyklar mer och där kampanjen bidragit till det ökade cyklandet. N=14. Bland de som inte cyklat mer under de senaste sex månaderna cykelpendlar redan drygt en tredjedel, och en femtedel har funderat på att börja, se Figur 16. Ja, jag har funderat på att börja 19% Nej, inte intresserad 54% Inte aktuellt, cykelpendlar redan ofta 27% Figur 16 Anledning till att inte ha cyklat mer under de senaste sex månaderna. N= Övriga kommentarer Enkäten gav också utrymme till att kommentera om det var några ytterligare funderingar som kommit upp i samband med Pendla med cykel.

22 16 Bland de positiva kommentarerna finns flera gånger uttryckt att kartan ger inspiration och att det är kul att kunna se tiden det tar att cykla mellan olika orter. Nedan återges ett antal sådana kommentarer: Bra initiativ med markerade cykelleder! Bra med beräknad tidsåtgång, som bör kompletteras med avstånd Lätt att få inspiration! Kul med tidsangivelser på olika sträckor! Himla bra initiativ! Trevlig att titta på Borde finnas i App för både Android och iphone som är röststyrda och man kan använda hörlurar medan man cyklar och slipper stirra i mobil Bland de svarande finns även ett antal med mer negativa kommentarer. De negativa kommentarerna handlade om att kampanjen var provocerande, att det var orimligt eller svårt att cykla dessa sträckor. Några av kommentarerna återges nedan: Orealistisk! Vänligen förklara hur jag ska hinna pendla Malmö-Bjärred på cykel och hämta/lämna två barn och hinna 8h arbetsdag. Bisarrt! Provocerande Ej intressant då belysning saknas på vägar. Cyklar enbart maj-sept då det fortfarande är ljust ute, ska till arbete Tiden från Staffanstorp till Malmö på 65 min kan verka avskräckande Det har blivit farligare att cykla. Budskapet från kommunen verkar vara att bara du cyklar kan du göra det hur du vill. Eleverna får t ex inte lära sig trafikreglerna praktiskt. Har de bara hjälm så är det ok med vänstertrafik, trottoarkörning osv Jag tyckte det var ett jättebra sätt att uppmärksamma cykelpendling men när jag väl tog mig för att cykla Lund-Hjärup så var skyltningen så usel att jag cyklade fel hela tiden och fick förlita mig på mobilens gps. Detta avskräckte mig från att cykla till Malmö 3.7 Cykelmätningar i stråken Det har även gjorts cykelräkningar på 13 platser utmed de cykelstråk som förbinder de medverkande kommunerna. Dessa gjordes i september 2013 och i september Cykelräkningar visar på att cyklandet har ökat med 18 % från 2013 till 2014 på de aktuella sträckorna. Detta är ett väderkorrigerat 9 värde eftersom det i slutet av 9 Väderkorrigering i enlighet med korrigeringsfaktorer i Ljungberg mfl, 1987, Cykeltrafik en kunskapsöversikt

23 17 september 2013, då mätningarna gjordes, kom kall luft från norr i samband med en kallfront. Detta gav en betydligt lägre dygnstemperatur, och innebar en hel del skurar. September 2014 var betydligt torrare än normalt och dessutom generellt 1-2 o C varmare än normalt, där de största temperaturöverskotten var nere i Skåne. Se Tabell 2 för genomsnittliga mätvärden och mätvärden för respektive sträcka. Tabell 2 Cykelmätningar, medelvärdet för fyra dygn. Mätplats Sept 2013 Sept 2014 Lomma Bjärred Kävlinge Stångby Odarslöv Södra Sandby Dalby Hjärup/Malmö Staffanstorp Åkarp - Hjärup Staffanstorp- Särslöv Alnarp, söder om parken Lomma, Malmövägen Medel Medel, väderkorrigerat (+18 %) Anledningarna till det ökade cyklandet kan vara många. Kampanjen kan vara en bidragande orsak, men också att intresset för cykling på längre sträckor verkar ha ökat, t ex att fler väljer att köpa racer/hybrid-cyklar, som gör det enklare och snabbare att pendla med cykel. Poängteras bör dock att mätningen enbart avser två år. För att följa utvecklingen över tid rekommenderas fortsatta mätningar vid samma tidpunkt på året i de aktuella snitten. 3.8 Sammanfattande analys av kampanjens effekt och klimatbesparing Den förväntade minskningen av koldioxid var då projektet initierades cirka ton 10, baserat på tidigare erfarenheter, bl a från den utvärdering som gjordes efter Pendla med cykel Som tidigare nämnts, har flertalet bortfallsundersökningar visat att skillnaden mellan de svarande och bortfallet är mycket liten. Om därmed antar att samtliga 10 Beräknat på ett antaget cykelavstånd på i genomsnitt 10 km och 30 cykelveckor per år

24 18 som fått kartfoldern skickat till sig påverkats i samma utsträckning som de som fyllt i enkäten innebär Pendla med cykel-kampanjen en besparing på cirka 90 ton koldioxid 11. En känslighetsanalys har gjorts, och samma besparing har beräknats med mer försiktiga antaganden avseende tolkningen av inverkan av kampanjen, då blir besparingen istället cirka 50 ton koldioxid. Naturvårdsverket 12 har beräknat att hälsoeffekten av ökad cykling uppgår till kronor per år och nytillkommen cyklist eller 20 kronor per timme. Den samlade nyttan av ökad cykling (minskad biltrafik, minskade utsläpp och hälsoeffekter) har beräknats till ungefär 35 kronor per cyklad timme 13. Den samlade nyttan för den ökade cyklingen i samband med Pendla med cykel-kampanjen blir ca 1,1 miljoner kr, beräknat på 35 kr per cyklad timme. Beräknade på de mer försiktiga antagandena blir den samlade nyttan istället kr. Genom att istället använda HEAT-verktyget 14 kan vi konstatera att den ökade cyklingen bedöms leda till 0,1 inbesparade liv per år och att den årliga nyttan även med detta verktyg bedöms till drygt 1 miljon kronor. Detta ger en kostnadseffektivitet för Pendla med cykel på cirka 1:1 om effekten håller i sig i ett år och 3,5:1 om effekten håller i sig i tre år. 3.9 Måluppfyllelse Sammantaget bedöms Pendla med cykel har lett till att i stort sett alla de uppsatta målen för projektet har uppfyllts. Utöver dessa mål har projektet förväntats leda till en minskning med cirka ton koldioxid under kampanjåret 2014, och även denna förväntning bedöms vara uppfylld (om vi antar att erhållna enkätsvar avspeglar en rättvisande bild för alla som fått enkäten), se Tabell Koldioxidbesparingen har beräknats utifrån en emissionsfaktor på 202 g/km för bil och 45 g/km för kollektivtrafik (färdmedelsfördelning för arbetsresor, Resvanor Syd 2007). 12 Naturvårdsverket. Den samhällsekonomiska nyttan av cykeltrafikåtgärder. Förbättring av beslutsunderlaget. I: Hunhammar S, red. Stockholm; Kågeson P, Vägverket. Modell för regional inventering och planering för cykelvägar. Borlänge: Vägverket; :

25 19 Tabell 3 Måluppfyllelse för Pendla med cykel 2.0. Mål Måluppfyllelse Kommentar Att uppmärksamma allmänheten om cykelmöjligheterna mellan orterna. Kampanjen har uppmärksammat allmänheten om cykelmöjligheterna mellan orterna, genom utskick av kartfolder, personal på plats längs stråken, storbildstavlor m m, vilket också styrks av resultatet av utvärderingsenkäten. Att främja fysisk aktivitet och därmed Kampanjen har främjat fysisk aktivitet, uppnå ökad folkhälsa. och den ökade cyklingen bedöms ha bidragit till ökad folkhälsa. Att tillvarata den erfarenhet som byggts upp inom Pendla med cykel i Malmö stad och Lunds kommun och sprida den till fler kommuner. Den erfarenhet som byggts upp inom Pendla med cykel i både Malmö stad och i Lunds kommun har spridits till övriga medverkande kommuner. Att uppmuntra och stödja mindre kommuner att arbeta med hållbara transporter. De mindre kommunerna har fått uppmuntran och stöd i sitt arbete med håll- bara transporter. Att bygga upp en projektorganisation som gör att Pendla med cykel kan bli en årlig återkommande aktivitet i de fem kommunerna. En projektorganisation finns, men rollerna är otydliga. En effektiv projektorganisation kräver en tydligare gemensam plan. Att sprida erfarenheterna av Pendla med cykel till andra kommuner utöver de kommuner som ingår i projektet. Erfarenheterna från Pendla med cykel kommer att spridas via Region Skånes cykelkonferens i mars 2015 och på ECOMM i Utrecht i maj Förväntad minskning av utsläppen av koldioxid på ton. Det ökade cyklandet bedöms ha lett till en minskning med cirka 90 ton koldioxid (cirka 50 ton med mer försiktiga antaganden).

26 20 4. Avslutning och rekommendationer för Pendla med cykel 3.0 Pendla med cykel 2.0 är en uppföljning till den första omgången Pendla med cykel som genomfördes Tanken är att Pendla med cykel ska bli en årlig kampanj och medverkande kommuner diskuterar nu hur genomförandet av Pendla med cykel 3.0 ska gå till. Nedan följer en rad tips och rekommendationer för det kommande arbetet, uppdelat i tre delar: projektstyrning, innehåll och utvärdering. 4.1 Projektstyrning Under arbetet med Pendla med cykel 2.0 har tiden känts knapp för samtliga inblandade parter. Då ingen tydlig plan funnits med information om vem som gör vad, har vissa saker inte hunnits med (t ex pressmeddelande och mer synlighet i media). Genom en tydligare gemensam plan för Pendla med cykel, med tydligare ansvarsfördelning bedöms Pendla med cykel ha ännu bättre förutsättningar för att bli en lyckad årlig återkommande aktivitet. Denna plan beskriver vem som är projektägare och även den gemensamma målbilden för projektet. Andra saker som kan ingå i en sådan plan är: Projektledare Målbild Budskap vad vill vi nå ut med? Målgrupp vilka vill vi rikta oss till? Arbetsuppgifter vem ansvarar för vad? Tidplan när ska olika delmoment vara klara? Detta kan vara ett ganska enkelt dokument. Det viktiga är att det innehåller en långsiktig planering med alla aktiviteter och vem som ansvarar för vad och när det ska göras. Förarbetet är a och o. Ofta kan det vara en fördel (särskilt om det finns olika åsikter) att ha en oberoende extern part som håller ihop arbetet och modererar diskussionerna kring upplägg och innehåll. 4.2 Innehåll Innehållet i kampanjen Pendla med cykel 2.0 är bra, och det råder ingen brist på bra idéer, men det är viktigt att alla delar hänger ihop. För att nå ännu bättre resultat och för att få fler att uppmärksamma kampanjen finns en rad rekommendationer:

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning

Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Uppföljning av cykeltrafik genom resvaneundersökning Annika Nilsson Trivector Traffic (Stockholm) Resvaneundersökning (RVU) Enda sättet att mäta andel! Kräver tillräckligt antal svar på lokal nivå för

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Utvärdering av cykelvettkampanj Juni 2011. Beställare: Öresund som cykelregion / Region Skåne

Utvärdering av cykelvettkampanj Juni 2011. Beställare: Öresund som cykelregion / Region Skåne Utvärdering av cykelvettkampanj Juni 2011 Beställare: Öresund som cykelregion / Region Skåne Utvärdering av cykelvettkampanj juni 2011 Innehåll Sammanfattning sid. 3-6 Bakgrund, syfte och metod sid. 7-8

Läs mer

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad

MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014. Cykelbokslut 2014, Gatukontoret, Malmö stad MALMÖ BOKSLUT CYKELÅRET 2014 UTGIVET 2015 Detta är en förenklad version av Malmö stads Cykelbokslut för år 2014. Läs Cykelbokslutet i sin helhet på: www.malmo.se/cykling. PROJEKTLEDARE, TEXTER & ARBETSGRUPP

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0 DinKoll utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade Dokumentinformation Titel: DinKoll - utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING

Resvanor i Jönköpings kommun 2014 inom Stadsbyggnadsvision 2.0 2014-08-22 JÖNKÖPING 2014-08-22 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen JÖNKÖPING STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Från tanke till handling Resvanor i Jönköpings kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund

TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund TRAFFIC AB MaxQ MM-revision för företag i Lund Innehåll 1. Introduktion (s 1-3) 1.1 Vad är Mobility management (MM)? 1.2 Beskrivning av MaxQ 1.3 Genomförande av revision 2. Frågeformulär (s 4-17) Dokumentinformation

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA?

11/10/2013 HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING. Fler VARFÖR KÖPCENTRA? HÅLLBARA BESÖKSRESOR TILL KÖPCENTRA ÄR DET MÖJLIGT? Caroline Ljungberg SKL s Trafik- och gatudagar 2013 INKÖPSRESORNA IDAG 2 INKÖPSRESORNAS OMFATTNING HUR MAN RESER FÖR ATT HANDLA - ANTAL RESOR PER PERSON

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft.

Målet för utredningen har varit att finna hållbara kollektiva trafiklösningar som stärker Malmös attraktionskraft. I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad har kollektivtrafiken en avgörande betydelse. Kollektivtrafiken möjliggör för fler människor att få tillgång till arbetsmarknaden och det sociala

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning

Planeringsverktyg och beslutsunderlag. Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Planeringsverktyg och beslutsunderlag Verktyg Förklarande skrift med exempel på användning och redovisning Svante Berglund Titti de Verdier WSP Analys & Strategi Syfte Uppfylla delmål 1 i miljömålet God

Läs mer

Kort om resvanor i Luleå 2010

Kort om resvanor i Luleå 2010 Kort om resvanor i Luleå 2010 2 Dokumentinformation Titel: Kort om resvanor i Luleå 2010 Författare: Johan Lindau, Sweco Infrastructure Kvalitetsansvarig: Helena Sjöstrand, Sweco Infrastructure Handläggare:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Befolkningstäthet runt ESS

Befolkningstäthet runt ESS Revision 1 (2) State Released Befolkningstäthet runt ESS European Spallation Source ESS AB Visiting address: ESS, Tunavägen 24 P.O. Box 176 SE-221 00 Lund SWEDEN www.esss.se DOCUMENT REVISION HISTORY Revision

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Cykelbokslut 2013. Halmstad satsar på cyklisterna!!! TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Halmstad satsar på cyklisterna!!! Superstråk Annan nybyggnation och upprustning Cykelservice Cykelräkningar Hållbart resande Uppmärksamhet i media 20000 Investering cykel under åren 2007 2015 15000 14500

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007

Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Minnesanteckningar från HMSkånes deltagarträff onsdagen den 17 oktober 2007 Kan de kan vi? Välkomna Britt Carlsson-Green, HMSkåne Efter en ekologisk frukostbuffé hälsar Britt Carlsson-Green, projektsamordnare

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet.

Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Projektredovisning UPPFÖLJNING AV BEVILJADE MEDEL Enheten för folkhälsa och Social hållbarhet. Utvecklingsmedel Statsbidrag HIV-insatser Sexuell hälsa Annat Projektredovisningen ska skickas per post till

Läs mer

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014

Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Cykelstrategi för Mölndals stad 2010-2014 Antagen av gatunämnden 22 mars, 2010 Förord Alla människor har ett behov av rörelse för att förflytta oss, underhålla vår kropp och vår själ. För att få ihop det

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Fokusområde nr 4: Alternativ till egen bil Projektledare: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20

RAPPORT. Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 RAPPORT Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden i Kalmar 2013-05-20 Titel: Resvaneundersökning i bostadsområdet Norrliden, Kalmar Redaktör: Nina Waara WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen 7 121

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007

Bilaga 2; Sammanställning: Resvanor Syd 2007 Gång-/cykelplan Bilaga ; Resvanor Syd 7 Bilaga ; Sammanställning: Resvanor Syd 7 OM UNDERSÖKNINGEN... DE SVARANDE... FAMILJEKONSTELLATIONER... BOENDETYP... UTBILDNINGSNIVÅ... 3 SYSSELSÄTTNING... 3 ÅRSINKOMST...

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Hon vill få Skåne att cykla

Hon vill få Skåne att cykla Page 1 of 5 Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln. Hon vill få Skåne att cykla Av Anna Lindblom 28 MAJ 13.39 Kristin Nilsson är tyskan som vill ge sitt nya hemland Sverige den cykelturism hon

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik

Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Sammanfattning av resultatet från webbenkäten gällande cykelsituationen i Örnsköldsvik Syfte och metod Örnsköldsviks kommun arbetar med en cykelplan för Örnsköldsviks centralort. Cykelplanen ska vara långsiktig

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Inga löjliga bilresor 2008

Inga löjliga bilresor 2008 Projektgrupp Annika Hörlén Sara Forslund Peter Nilsson Leif Jönsson 2008-11-26 Utvärderingsrapport Inga löjliga bilresor 2008 Innehåll Sammanfattning...3 Inledning...4 Bakgrund...4 Syfte & övergripande

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer