Cykel- och fotgängarräkning i Lomma kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cykel- och fotgängarräkning i Lomma kommun"

Transkript

1 PM 07: Jonas Åström Petra Ahlström Karin Neergaard Jonna Milton Cykel- och fotgängarräkning i Lomma kommun Våren 07 Åldermansgatan SE-7 6 Lund / Sweden Telefon +6 (0)

2 . Inledning. Bakgrund Trivector har under våren 07 arbetat med projektet Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun, som är ett underlag till kommunens arbete med översiktsplanen. Cykel- och fotgängarräkningen ingår i detta projekt men redovisas separat i detta PM. För att nå en fossilfri framtid i Lomma kommun är ett av delmålen att andelen som går, cyklar och åker kollektivt ska öka. Syftet med räkningen är att kunna följa upp antalet som går och cyklar.. Upplägg Lomma kommun har i samråd med Trivector valt ut nio räknepunkter, tre i Bjärred och sex i Lomma, se karta på nästa sida. I dessa punkter har cykel- och fotgängarräkning genomförts under 0 minuter i fyra olika tidsperioder under ett dygn. Totalt har alltså varje punkt räknats under två timmar, 0 minuter i taget i varje tidsintervall. Tidsintervallen är uppdelade enligt listan nedan: 07:0-09:0 0:00-:00 :00-:00 :0-7:0 Räkningarna utfördes genom av Trivector anlitade studenter med erfarenhet av liknande uppdrag. Räkningarna genomfördes tisdagen /, onsdagen /, torsdagen / samt tisdagen 9/. Räkningspersonalen förseddes med tidsschema, kartor, räkningsmallar och instruktioner. I instruktionerna ingick att anteckna samtliga cyklister, lådcyklister, cyklister med kärra, elcyklister och fotgängare. Dessutom antecknade personalen övriga oskyddade färdsätt såsom segway, skateboard och sparkcykel samt antalet cyklister som bar hjälm. När datan sammanställts har antalet cyklister och fotgängare räknats upp till ett dygnsvärde, även kallat ÅDT. Uppräkningen baserades på en dygnsfördelning som togs fram genom en slangmätning på cykelvägen Kaptensgatan-Algatan, det vill säga vid den nya cykeltunneln. Slangmätningen genomfördes 9 maj 07 av Trafikia. Dygnsfördelningen för cyklister i den räknepunkten ses i figur -. Årsdygnstrafik, ÅDT, är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar per dygn eller gående och cyklister per dygn. Årsdygnstrafiken kan användas som underlag för att besluta vilka åtgärder som skall vidtas för vägen.

3 Figur - Räknepunkterna i Lomma kommun. I punkt 8 genomfördes även en slangmätning för att få dygnsfördelningen. 0 Antal cyklister/timme Medel (tisdag, onsdag, torsdag) 9- maj Figur - Dygnsfördelning från slangmätningen vid Kaptensgatan/Algatan 9- maj 07.

4 . Resultat Dygnsfördelningen visar att cyklisterna är som flest under morgon och tidig eftermiddag. Uppräknat till dygnsnivå är det totalt 8 cyklister i de nio punkterna, varav % hade hjälm. Observera att samma cyklister med stor sannolikhet är registrerade vid fler punkter. Vid räknetillfällena registrerades även lådcyklar, elcyklar, 9 cyklar med kärra och övriga cyklar, till exempel sparkcyklar. Totalt utgör dessa cykelvarianter ca 0 % av det totala antalet cyklar som färdas i Lomma under ett dygn. Antalet cyklister och fotgängare är störst i Lomma tätort. Vid Hamntorget (punkt 7) är antalet som allra högst. I figurerna nedan visas cyklisters och fotgängares antal vid de olika räknepunkterna i Bjärred respektive Lomma. I två punkter i Lomma Slättängsgatan-Industrigatan (punkt 6) och Hamntorget (punkt 7) är fotgängarantalet större än antalet cyklister, därav den utseendemässiga skillnaden på cirklarna. Figur - Totala antalet passerande fotgängare och cyklister i punkten under ett dygn, summa av alla riktningar.

5 Figur - Totala antalet passerande fotgängare och cyklister i punkten under ett dygn, summa av alla riktningar.

6 6. Punkt Punkt är belägen i nordöstra Bjärred vid Borgebyhallen, där cykelvägen som ligger parallellt med Norra Västkustvägen korsar Tennisvägen, se bild nedan. Många cyklister cyklar på bilvägen Norra Västkustvägen, norr om Tennisvägen, och på cykelvägen söder om densamma. Inga el- eller lådcyklister registrerades vid denna punkt. Punkt Norra Västkustv. Nord 9 0 Norra Västkustv. Syd 7 8 Cykelväg Nord 79 7 Cykelväg Syd 7 68 Tennisvägen 6 Stig söder om Tennisvägen 0 - Lådcykel 0 - Elcykel 0 - Cykel med kärra 0 - Annat Hjälm 0 %

7 7. Punkt Punkt är belägen i Bjärred där Västanvägen möter Norra Västkustvägen. Majoriteten av cyklisterna cyklar på cykelvägen medan cirka en femtedel kör på bilvägen. Ett antal cyklister cyklar även på gångbanan i den södra delen utav skissen nedan. Punkt Västanvägen Bil 7 0 Västanvägen GC 9 Norra Västkustv. Syd 6 0 Norra Västkustv. Nord 0 Cykelväg Syd Cykelväg Nord Lådcykel - Elcykel - Cykel med kärra - Annat Tandemcyklar - Hjälm % 6 6

8 8. Punkt Punkt är belägen i södra Bjärred där Parkallén möter Södra Västkustvägen. Nästan en tredjedel av cyklisterna i nord-sydlig riktning längs Södra Västkustvägen cyklar på bilvägen. Andelen cyklister med hjälm är mycket hög, 8 %. Det kan delvis förklaras av att flera skolklasser passerade punkten under räkningstillfället. Punkt Parkallén 07 Södra Västkustv. Syd 0 Södra Västkustv. Nord 0 Cykelväg Syd 6 0 Cykelväg Nord Lådcykel 0 - Elcykel - Cykel med kärra - Annat 0 - Hjälm 8 %

9 9. Punkt Punkt är belägen i sydöstra Lomma, nära Åkarp, där Svanetorpsvägen går i tunnel under motorvägen. Till skillnad från de andra mer centralt belägna punkterna som fångar en stor del av det lokala resandet inom kommunen, fångar denna punkt enbart eller framförallt regionala resor till Åkarp/Malmö. Jämfört med de andra punkterna är det relativt få cyklister och fotgängare som färdas längs här. Av cyklisterna var många barn därav den höga hjälmandelen. Punkt Färdas öst 6 Färdas väst 8 7 Totalt - Lådcykel 0 - Elcykel 0 - Cykel med kärra 0 - Annat 0 - Hjälm 66 %

10 0. Punkt Punkt är belägen i nordvästra Lomma där Hamnallén möter Södra Västkustvägen. Majoriteten av cyklisterna färdas på cykelvägen, endast en liten andel cyklar på bilvägen. Flera elcyklar registrerades under räkningen. Andelen cyklister med hjälm var hög, 8 %. Punkt Cykelväg Syd 79 Cykelväg Nord 6 6 Ögs Södra Västkustvägen Södra Västkustvägen 0 0 Ögs Hamnallén Lådcykel 0 - Elcykel 8 - Cykel med kärra 0 - Annat 0 - Hjälm 8 %

11 .6 Punkt 6 Punkt 6 är belägen i norra Lomma i korsningen mellan Industrigatan och Slättängsgatan. Majoriteten av cyklisterna färdas på cykelbanorna, endast en liten andel cyklar på bilvägarna. Flera lådcyklar och elcyklar registrerades under räkningen. Punkt 6 Industrigatan Väst bilväg 0 Industrigatan Öst bilväg 0 Slättängsgatan Nord bilväg 6 0 Slättängsgatan Syd bilväg 0 Industrigatan Väst GC 7 6 Industrigatan Öst GC 8 7 Slättängsgatan Nord GC Slättängsgatan Syd GC Lådcykel 0 - Elcykel 8 - Cykel med kärra - Annat 0 - Hjälm 0 % 7 8 6

12 .7 Punkt 7 Punkt 7 är belägen vid Hamntorget i centrala Lomma. I denna punkt är det många cyklister och fotgängare. Flera lådcyklar registrerades i punkten. Punkt 7 Höjeågatan BV 9 9 Cykelväg Väst 7 Cykelväg Nord 6 0 Cykelväg Öst Cykelväg Syd Hamntorget BV 9 - Lådcykel - Elcykel 0 - Cykel med kärra 0 - Annat 0 - Hjälm 0 % 6

13 .8 Punkt 8 Punkt 8 är belägen vid Algatan i centrala Lomma, i anslutning till en gång- och cykeltunnel under järnvägen. Flera elcyklar, lådcyklar och sparkcyklar registrerades. Hjälmanvändningen var hög, %. Det kan delvis förklaras med att många barn färdades genom punkten. Punkt 8 GC- tunnel Öst 09 6 GC- tunnel Väst Solgatan 0 0 Algatan 7 89 GC söderut 99 - Lådcykel 7 - Elcykel 8 - Cykel med kärra - Annat Sparkcykel - Hjälm %

14 .9 Punkt 9 Punkt 9 är belägen i södra Lomma vid Karstorpsvägen, strax öster om järnvägen. Majoriteten av cyklisterna färdas på cykelbanan längs Karstorpsvägen, endast en liten andel cyklar på bilvägen. Flera cyklar med kärror och sparkcyklar registrerades under räkningen. Punkt Karstorpsv. Väst GC 78 Karstorpsv. Väst Bil 6 0 Karstorpsv. Öst GC 6 6 Karstorpsv. Öst Bil 6 0 Cykelväg norr Alnarpsstigen 87 - Lådcykel 6 - Elcykel 0 - Cykel med kärra 6 e - Annat Sparkcykel - Hjälm %