CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02"

Transkript

1 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten

2 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen ska bli mer hållbara. Det är delvis EU-finansierat och ett samarbete mellan Umeåregionen, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting och Trafikverket med Umeå kommun som huvudägare. Cykelbesiktningen är en aktivitet i samarbete mellan Hållbart resande i Umeåregionen och VIVA Arbete Unga. Mellan 15 juni och 14 augusti erbjöds Umeås cyklister gratis besiktning och service. Cyklar från VIVA Resurs fanns även till uthyrning för kostnaden 20 kr/dygn. Detta ägde rum på Renmarkstorget i centrala Umeå för att tillgängligheten skulle vara stor och det var VIVA Arbete Ungas ferieungdomar som utförde arbetet. Den inledande dagen av aktiviteten fick ungdomarna en utbildning av Hållbart resande i Umeåregionen och NTF Västerbotten. Under utbildningen fick de lära sig mer om projektet, trafikregler, trafiksäkerhet, cykelbesiktning och service. Syftet med denna aktivitet var att uppmuntra Umeås cyklister att cykla mer istället för att ta bilen eftersom hälften av alla bilresor i Umeå är under 5 kilometer långa. Dessutom sker många cykelolyckor på grund av att cykeln är dåligt utrustad. Cyklisterna som stannade på besiktningsstationen fick en genomgång av cykeln och blev därefter upplysta om vad som enligt lag fattades på cykeln. Aktiviteten fungerade även som upplysning och spridning av projektets budskap. De rekryteringssätt som användes för att locka cyklister till aktiviteten var: ett artikelinslag i dagstidningen Västerbottens-Kuriren, affischering på anslagstavlor, Hållbart resande i Umeåregionens hemsida information från cykelbesiktare i centrum, flygblad på turistbyrån och hotell samt till förbipasserande. Det rekryteringssätt som fungerade bäst och som fick flest cyklister att besöka cykelbesiktningen var direktkontakten som cykelbesiktarna hade med cyklister i centrala Umeå. Den gröna besiktningsstationen blev även uppmärksammad och lockade flera besökare. Aktiviteten fick mycket bra genomslag och god respons. Sammanlagt besiktades över 800 cyklar under 9 veckor. De som fick sina cyklar besiktade och servade var väldigt nöjda och flera av dem kom tillbaka till besiktningsstationen upprepade gånger. 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 MÅLGRUPP... 4 TIDSPLAN... 5 INFORMATIONSMATERIAL... 5 GENOMFÖRANDE... 5 Summering rekryteringssätt... 6 ERBJUDANDE... 6 RESULTAT... 7 Fördelar och nackdelar med cykelbesiktningen BILAGOR: BILAGA 1 FLYGBLAD BILAGA 2 CYKELBESIKTNINGSPROTOKOLL 3

4 Bakgrund I Umeå tätort är framkomlighet- och luftmiljösituationen otillfredsställande och ett åtgärdsprogram har tagits fram av kommunen i samverkan med ett flertal statliga myndigheter för att förbättra luftkvaliteten. Hållbart Resande i Umeåregionen är en del av åtgärdsprogrammet och verkar för att öka människors engagemang och kunskap kring hållbart resande samt att påverka dem att handla därefter. Hållbart resande i Umeåregionens verksamhet startade i september 2008 och pågår till och med maj Projektet arbetar med att hitta och testa metoder för att påverka resandet i Umeåregionen i hållbar riktning, exempelvis genom kampanjer och aktiviteter som får medborgarna att testa ett hållbart färdmedel. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Umeåregionens kommuner, Västerbottens Läns Landsting, Region Västerbotten och Trafikverket. Umeå är en tätort där cykeln är ett bra alternativ till bilen eftersom hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Beräkningar från stadsbyggnadskontoret visar att det tar ungefär lika lång tid att ta sig fram på korta sträckor med buss, bil och cykel. Därmed skulle många kunna byta ut bilen mot cykeln utan att påverkas av någon större tidsskillnad. Resevaneundersökningen från 2006 visar att 22 % av alla resor i Umeå sker med cykel. Med tanke på att det är så pass många som cyklar i Umeå är det viktigt med trafiksäkerheten. Undersökningar har pekat på att många olyckor sker på grund av en dåligt utrustad cykel och detta hade kunnat undvikas om fler tog hand om sin cykel. Hållbart resande i Umeåregionen startade aktiviteten med cykelbesiktning i Umeå för att uppmuntra cyklister att cykla mer och cykla säkert. Aktivitetens mål var även att sprida budskapet om hållbart resande och stimulera bilister till att mer frekvent använda cykeln som färdmedel under sommaren för att därefter fortsätta att cykla. Aktiviteten pågick mellan 15 juni till 14 augusti år Syfte De övergripande målen för aktiviteten var att underlätta för och inspirera Umeås cyklister att cykla mer genom att erbjuda gratis service men även att sända ett budskap till bilister att cykla istället för att åka bil. Ett annat ändamål var att se till att cyklisterna cyklar säkert genom att upplysa dem om vad en cykel ska vara utrustad med enligt lag. Cykelbesiktarna gjorde en genomgång av cykeln och informerade om projektet Hållbart resande i Umeåregionen för att sprida budskapet om hållbara resealternativ. Målgrupp De två målgrupperna består av cyklister och bilister, framförallt de bilister som har börjat fundera på att byta till ett mer hållbart sätt att resa. 4

5 Tidsplan 2009: Februari Planering (aktivitetsplanen reviderad och fastställd) Mars Bokning av plats på Renmarkstorget. Ansökan skickas in till Polisen i Västerbottens län och godkänns sedan av Gator och Parker, Umeå kommun. April Bokning av utbildning med NTF Västerbotten. April-maj Framställning av informationsmaterial. Inköp av material till cykelservicen och besiktningsstationen. Beställning av kläder till ferieungdomarna. Juni Hemsida, presentation, schema. Pressmeddelande skickas ut till media. 15 juni Utbildning för ferieungdomarna med Hållbart resande i Umeåregionen och NTF Västerbotten. 15 juni 14 augusti - Cykelbesiktningen Februari-mars 2010 Utvärdering av enkäterna sker i en slutrapport Informationsmaterial Till aktiviteten togs följande informationsmaterial fram: - Flygblad - Skylt - Affisch - Enkäter - Powerpoint presentationer till möte - Schema till ferieungdomarna - Information på hemsidan - Pärm till ungdomarna med information om: - Projektet - Handledning arbetsuppgifter - Cykelhandlare med karta Genomförande Cykelbesiktningen ägde rum på Renmarkstorget mellan den 15 juni och 14 augusti under veckodagarna kl Inför periodens start skickades ett pressmeddelande ut av VIVA Arbete Unga och Hållbart resande i Umeåregionen. Första dagen skrevs ett reportage om aktiviteten i Västerbottens-Kuriren. Under perioden har marknadsföring skett i form av ännu ett pressmeddelande, utomhusreklam, artiklar på hemsidan ett radio- och TV4-inslag. Kommunens feriearbetare började med att delta i en utbildning av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF). Denna utbildning innehöll bland annat trafikregler för cyklister, hur en säker cykel ser ut, cykelhjälm, vinterkörning samt enklare service av cyklar. Ungdomarnas arbetsuppgifter var att besikta och serva cyklar, hyra ut cyklar samt genomföra intervjuer med personer som besökte cykelstationen på Renmarkstorget. 5

6 De utförde marknadsföring av besiktningen genom att dela ut informationsblad till förbipasserande, hotell och turistinformationen (se bilaga 1). Informationsbladen användes även till att fästa på cyklar som stod parkerade i centrum. Cykelbesiktarna satte upp affischer på anslagstavlor i centrala Umeå regelbundet under hela sommaren. Pressmeddelandet om cykelbesiktningen resulterade i en artikel i Västerbottens-Kuriren, vilket ökade kännedomen om aktiviteten. Den fick även uppmärksamhet i ett inslag på TV4 lokalt och i Sveriges radio. Information lades ut på hemsidan men det blev inte lika uppmärksammat som förväntat. Summering rekryteringssätt Förutom pressmeddelanden och informationsblad valdes en central plats i Umeå för att få invånarnas uppmärksamhet. Det gröna temat på stationen var genomgående och cykelbesiktarna utmärkte sig med sina gröna kläder. Detta lockade många förbipasserande som blev nyfikna på aktiviteten. Av de som svarade på enkäten som de fick på cykelbesiktningen var det flest som hade uppmärksammat aktiviteten när de passerade på Renmarkstorget. Flera hade även blivit informerade av ungdomarna. Tabellen nedan summerar de rekryteringssätt som använts för att locka cyklister till besiktningsstationen. Kännedom om aktivitet Antal Procent 1 Hotell (informationsblad) 2 0,4 % 2 Turistinformationen (informationsblad) 5 1,1 % 3 Anslagstavla 2 0,4 % 4 Informationsblad på cykeln 14 3,0 % 5 Blev informerad av cykelbesiktare ,7 % 6 Passerade och gick till besiktningen ,3 % 7 Artikel i dagstidning 29 6,3 % 8 Hemsidan 1 0,2 % 9 Annat, vänligen specificera 83 18,0 % På annat svarade de flesta att de hade blivit tipsade av någon men det var även några som svarade att de hade sett inslaget på TV4 eller hört talas om aktiviteten på radio. Erbjudande Erbjudandet som förbipasserande cyklister fick på besiktningsstationen var en gratis cykelbesiktning och enklare service. Besiktning innebär att cykelbesiktarna berättar för cyklisterna vad en cykel måste ha enligt lag och vad de kan få i böter om de saknar detta på sin cykel. Enligt lag måste en cykel ha broms och ringklocka. I mörker måste en cykel ha reflexer bak, fram och i minst ett av hjulen samt lyse bak och fram (se bilaga 2). Enklare service av cykeln innebär smörjning av kedja, höjning/sänkning av sadel/styre, hjälp med att skruva fast till exempel ringklocka och lagning av punktering. 6

7 Resultat Sammanlagt var det 812 personer som fick sin cykel besiktad. Alla valde inte att svara på enkäten men blev ändå registrerade som man eller kvinna. Av dem som besökte besiktningen var 35,2 procent män och 64,8 procent kvinnor. Under vissa tider under dagen var det så många som besökte stationen att det inte fanns tid att registrera besökaren, vilket resulterade i några bortfall. Under tiden som cyklarna besiktades fick ägaren till cykeln information om säker cykel, hjälm, cykelhandlare och bötesbelopp. De berättade även om projektet och den kommande cykeltävlingen Pedal for Medal. Bilder från besiktningsstationen. Foto: Ida Lundström 7

8 Alternativ Procent Värden 1 <15 1,8 % ,6 % ,7 % ,0 % ,2 % ,4 % 95 7 >65 25,3 % 138 Totalt 546 Åldersfördelningen på besökarna var relativt jämn men av 546 var det 25,3 procent som var äldre än 65 år. På frågan om hjälmanvändning var det 62,2 procent som inte använde hjälm. 22,4 procent svarade att de använde hjälm regelbundet och 15,4 procent angav att de använde hjälm ibland. De som inte använde hjälm fick ange varför de inte gjorde det (se graf nedan). Alternativ Procent Värden 1 Besvärligt/jobbigt 17,3 % 55 2 Onödigt 5,0 % 16 3 Obekvämt 13,5 % 43 4 Fult/töntigt 13,8 % 44 5 Förstör frisyren 10,1 % 32 6 Lathet/gammal vana 24,8 % 79 7 Vet inte 11,6 % 37 8 Annat, vänligen specificera 29,6 % 94 Totalt 318 8

9 Många ansåg att det var på grund av lathet och gammal vana men även att det var besvärligt. Andra svarade att det kändes onödigt, var obekvämt, fult och att det förstör frisyren. 11,6 procent visste inte vad de skulle svara på frågan. På annat svarade cyklisterna bland annat att de hade tänkt köpa en och att deras hjälm var trasig. Andra tyckte inte att de behövde någon hjälm eftersom de cyklar lite eller cyklar försiktigt. Några hade en hjälm på hatthyllan men glömde att använda den, medan någon tyckte att hon eller han var för gammal för att använda hjälm. Alternativ Procent Värden 1 Mer än 2 gånger/år 3,9 % gånger/år 7,2 % gång/år 35,7 % Vartannat år 7,8 % 42 5 Sällan 21,8 % Aldrig 19,0 % Annat, vänligen specificera 4,6 % 25 Totalt 541 På frågan om hur ofta de servar sin cykel svarade 35,7 procent 1 gång per år (se graf ovan). Det var dock flera som svarade sällan och aldrig. På annat svarade många att de servade sin cykel när det behövdes/när något gick sönder. Någon hade just köpt sin cykel och en annan servade sin cykel vart femte år. De som svarat att de aldrig servade sin cykel fick en följdfråga. Den vanligaste anledningen till att inte serva sin cykel var lathet (se graf på nästa sida). Flera tyckte även att det var svårt och visste inte hur de skulle serva cykeln. På annat svarade de allt ifrån att de hade en ny cykel till att de inte cyklade så ofta och att deras cykel var i så dåligt skick att det kändes onödigt att lämna in den. 9

10 Alternativ Procent Värden 1 Det behövs inte 12,4 % 13 2 Tidsbrist 9,5 % 10 3 Lathet 25,7 % 27 4 Vet inte hur man gör/svårt 18,1 % 19 5 Har aldrig tänkt på det 11,4 % 12 6 Kostar för mycket 8,6 % 9 7 Vet inte 1,9 % 2 8 Annat, vänligen specificera 26,7 % 28 Totalt 105 När cykeln gick sönder var det många som lämnade in den till en cykelreparatör men det var även flera som åtgärdade felet själva eller lät någon bekant göra det (se graf nedan). På annat svarade cyklisterna att de inte hade något fel på cykeln, cykeln var ny eller att de skulle slänga cykeln om den gick sönder. Majoriteten, 89,4 procent, visste var de kunde lämna in sin cykel om den gick sönder. Alternativ Procent Värden 1 Jag gör det själv 32,1 % Någon jag känner 36,5 % Cykelreparatören 41,7 % Annat, vänligen specificera 1,9 % 10 Totalt

11 Nästan hälften av cyklisterna, 47,2 procent, svarade att de cyklar året runt, men enbart 26,6 procent av dem använder dubbdäck på vintern. På frågan om vad som skulle få dem att cykla oftare svarade en majoritet ingenting eftersom de redan cyklar tillräckligt ofta (se graf nedan). Flera svarade även bättre väder och bättre underhållning av cykelbanor på vintern. De som svarat annat menade att de skulle cykla mer om de hade närmare till arbetet, en bättre cykel, en elektronisk cykel, saknade bil eller om det fanns tydligare regler i trafiken. Alternativ Procent Värden 1 Ingenting/cyklar tillräckligt ofta 46,2 % Om det var lättare att fixa cykeln 0,9 % 5 3 Dubbdäck 4,9 % 26 4 Bättre väder 13,3 % 70 5 Mer tid 1,7 % 9 6 Fler och bättre cykelbanor 6,4 % 34 7 Bättre skyltning 0,6 % 3 8 Mindre glas på vägen 4,5 % 24 9 Bättre underhållning av cykelbanorna på 11,7 % 62 vintern 10 Vet inte 5,7 % Annat, vänligen specificera 18,8 % 99 Totalt 528 Fördelar och nackdelar med cykelbesiktningen Majoriteten av de cyklister som besökte cykelbesiktningen sommaren 2009 var nöjda med servicen som de blev erbjudna. Ungdomarna som skötte besiktningen och servicen var engagerade och tillmötesgående och gjorde allt för att ge sina besökare den bästa servicen. Flera besökare visade sin tacksamhet i form av dricks eller fika till ungdomarna och rekommenderade andra att lämna in sin cykel på Renmarkstorget. Nackdelar som upptäcktes var att det i vissa fall var besökare som blev missnöjda på grund av att ungdomarna inte hade den kompetens som de hade hoppats på. De blev då istället hänvisade till cykelreparatör. En risk med gratis cykelbesiktning är att klagomål kan komma in i efterhand och att det inte går att bevisa att ungdomarna inte har orsakat det fel som kunden anser att cykeln fått. Därför bör man vara extra tydlig med att ungdomarna fått en utbildning i enklare service och att inga garantier kan ges. 11

12 Rapporten är skriven av: Ida Lundström Hållbart resande i Umeåregionen Telefon:

13 13 Bilaga 1

14 Bilaga 2 CHECKLISTA CYKEL STRÅLKASTARE (VITT ELLER GULT SKEN) BAKLYKTA (RÖTT SKEN) REFLEX FRAMÅT REFLEX BAKÅT SIDOREFLEX (ORANGEGUL ELLER VIT) BROMS (HAND- ELLER FOTBROMS) RINGKLOCKA 14

15 Fakta om cykelolyckor och cykelhjälm Varje år skadas minst cyklister i trafiken, omkring 100 varje dag (Umeå 2/dag). Mer än hälften av de cyklister som omkommer skulle ha överlevt om de använt hjälm. Tät trafik, stress, vårdslösa medtrafikanter, halka och lösgrus, är vanliga orsaker till cykelolyckor. En cykelhjälm har en livslängd på ungefär 10 år, om den inte utsatts för en kraftig stöt. UTRUSTNINGSKRAV Enligt lag måste en cykel alltid ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Strålkastare fram Baklykta Godkända reflexer på däcken BÖTESBELOPPEN * Köra mot rött ljus 600 kr * Använder inte cykelbana när sådan finns 300 kr * Paråkning på cykeln 300 kr * Ej använt belysning som finns på cykeln 500 kr * Lampor saknas på cykeln 500 kr * Reflex saknas 500 kr 15

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

CYKELUTHYRNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / Viva arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå

CYKELUTHYRNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / Viva arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå 2009-10-02 CYKELUTHYRNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / Vivaa arbete unga VIVA resurss / NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregion nen arbetar för

Läs mer

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna!

Vintercyklisten 2011/2012. Välkomna! Vintercyklisten 2011/2012 Välkomna! 1 Vintercyklisten 3 Karin Gustavsson Processledare Hållbar Trafik 0243-740 93 Margareta Bolmgren Folkhälsostrateg 0243-748 69 2 Kvällens program 18.00 Välkomna och intro

Läs mer

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

Cykellysekampanj 2015

Cykellysekampanj 2015 215-12-17 Cykellysekampanj 215 Allt ljus på cyklisterna! Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel 4-45 vx 2 (5) Inledning Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker har ofta

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Studentflaken 2013 hur gick det?

Studentflaken 2013 hur gick det? Fredrik Alfredsson Trafikkontoret 08-50828737 Studentflaken 2013 hur gick det? Bakgrund Inför Student 2012 togs förslaget fram att införa förbud mot studentflak. Förbudet skulle gälla kring tillfarterna

Läs mer

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012

Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Trygghetsvandring i Nol 7/11-2012 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att trygghetsvandra.

Läs mer

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal

FRÅGOR OM DITT RESANDE NORMALT Här vill vi att ni svarar hur ni brukar resa, när ni INTE är med i tävlingen Pedal for Medal Startenkät Pedal for Medal Hej deltagare i Pedal for Medal. Bra cyklat - kul att tävlingen kommit igång på allvar! Denna enkät är ett underlag för att se hur du och ditt lag förbättras under tävlingen.

Läs mer

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch

Cyklisters synbarhet. Håkan Ter-Borch Cyklisters synbarhet Håkan Ter-Borch RAP. 11 Dec. 2005 SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 UTRUSTNING...7 SYFTE...8 METOD...8 TYP AV OBSERVATIONER...8 MÄTPLATSER:...8 Pendelstråk...8 Övriga cykelvägar...8

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

ABCDE. Trafikveckan 2006. 24-28 april. Rinkeby och Spånga-Tensta. och Medborgarkontor. Sid 1 (19) 2006-06-05. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

ABCDE. Trafikveckan 2006. 24-28 april. Rinkeby och Spånga-Tensta. och Medborgarkontor. Sid 1 (19) 2006-06-05. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Kansli och Medborgarkontor Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Sid 1 (19) 2006-06-05 Trafikveckan 2006 24-28 april Rinkeby och Spånga-Tensta Säker cykel 2006 1 1 Alla fotografier, om inget annat anges,

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se

Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se Be Green Umeå Umeå Kommun, 901 84 Umeå Besöksadress: Vasagatan 8, Umeå www.begreenumea.se SUMO: Pedal for medal 2012 Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal

Trafiksäkerhet för förskolebarn. - en konsumentenkät till föräldrar och personal Trafiksäkerhet för förskolebarn - en konsumentenkät till föräldrar och personal NTF Skåne 25 Sammanfattning Det totala antalet föräldrar som besvarat enkäten var 945, 8% mammor och 2% pappor. Bland barnen

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076

Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås 2014. Projektnummer: TRV 2013/45076 Attitydundersökning invånare Dubbelspår Göteborg-Borås Projektnummer: TRV / Bakgrund Trafikverket planerar att bygga dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås. Sträckan Göteborg-Borås är ett av Sveriges

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013. Rapport 2014:2

SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013. Rapport 2014:2 SAMMANSTÄLLNING AV BIOSFÄRAMBASSADÖRERNAS INSATSER OCH AKTIVITETER UNDER 2013 Rapport 2014:2 BIOSFÄROMRÅDE VÄNERSKÄRGÅRDEN MED KINNEKULLE Johanna Olsson, Biosfärkontoret 2014 Biosfärambassadörer Ansvarig:

Läs mer

Erfarenhet av cykel.

Erfarenhet av cykel. Erfarenhet av cykel. - Kommunal erfarenhet i 12 år. Påverka internt att prioritera cykling, påverka innevånarna att cykla. - Fyra år på regional nivå i Trafikverket för att öka hållbart resandet. 1 2012-11-01

Läs mer

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015

NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 NÄRINGSLIVSDIALOG Rapport från dialogmöten 6 och 7 oktober 2015 2015-10-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Teman... 3 3 Övergripande analys... 3 4 Temaanalys stadsutveckling, trafik och infrastruktur...

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga

Syftet med Målgruppsanalys är att hitta vilka faktorer som bidrar till en hållbar regionförstoring med attraktiva och konkurrenskraftiga Målgruppsanalys Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad andel kollektivt resande. Projektledare:

Läs mer

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa

Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Dokumentation 2013 Malung-Sälen Älvdalen Mora Orsa Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Hälsoveckan 2013 Syfte Mål Aktiviteter 3 Hälsoveckan 2013 fyller 10 år 4 Inledning 4 Hälsoveckans temaområden

Läs mer

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004

Effekt av belysningsåtgärder. Strandgatan Eskilstuna. VTI notat 32 2004. VTI notat 32-2004 VTI notat 32-2004 VTI notat 32 2004 Effekt av belysningsåtgärder på Strandgatan i Eskilstuna Foto: VTI Författare FoU-enhet Projektnummer 50431 Projektnamn Uppdragsgivare Hans Thulin, Susanne Gustafsson

Läs mer

Att cykla till jobbet

Att cykla till jobbet Att cykla till jobbet Inledning Jag har valt problemet att många åker bil till och från jobbet trots att de bor så nära så att de skulle kunna cykla istället. Jag valde problemet för att bilen släpper

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008 utfärdad den 31 januari 2008. Regeringen föreskriver att 3 kap. 17

Läs mer

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012

TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 TEMAMÖTE OM CYKEL- OCH KOLLEKTIVTRAFIKFRÄMJANDE ÅTGÄRDER - FREDRIKSHAMN OCH AALBORG 8-9. NOVEMBER 2012 FREDRIKSHAMN 8. NOVEMBER 2012 Nordiske cykelbyer, Finn Schultz Rasmussen. Nordiske cykelbyer var ett

Läs mer

Cykelåret i Mölndal 2010

Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelåret i Mölndal 2010 Cykelbokslut Antagen av gatunämnden Cykelåret 2010 i Mölndal är producerat av: Mölndals stad Gatukontoret 431 82 Mölndal gatukontoret@molndal.se 031-315 10 00 Kontaktperson: Ulf

Läs mer

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun

Cykelbokslut. Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014. www.umea.se/kommun Cykelbokslut Berättelsen om cykelstaden Umeå 2014 www.umea.se/kommun 2 Innehåll Umeå är en bra cykelstad... 3 Cykelns roll i de fördjupande översiktsplanerna... 3 Cykeltrafikprogram... 4 Många cyklar i

Läs mer

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder

Cykelhandlingsplan 2011-2015. Mål och åtgärder Cykelhandlingsplan 2011-2015 Mål och åtgärder Antagen av gatunämnden 2 maj, 2011 Inledning Visionen: Mölndal är en etablerad cykelstad där cykeln är en naturlig del av vardagen. Ökad cykling är ett av

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se

Hållbara resor. resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015. stockholm.se Hållbara resor resepolicy för Norrmalms stadsdelsnämnd Juni 2015 stockholm.se 2 (8) Innehåll Inledning 3 Miljövänliga och säkra resor i tjänsten 3 Ekonomiska och administrativa riktlinjer 7 3 (8) Inledning

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen 2 Cykelparkeringar Ja, tack! Västerås är en kommun med en stolt cykeltradition. Att

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret

Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin KORTVERSION. Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007. Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Resultat av enkät genomförd 7 21 juni 2007 KORTVERSION Göteborg 2007-09-11 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Sahlgrenska Akademin Sida 2 (6) Bakgrund

Läs mer

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN

I KRONOBERG OCH KALMAR LÄN FÖRSLAG på överenskommelse. Företagen får vara med och välja om de vill genomföra alla eller bara vissa delar av projektet. Överenskommelse mellan: Energikontor Sydost och NN-företag för projektet PROJEKTBESKRIVNING

Läs mer

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck.

februari en viss typ av text. net för en serie e och skrivträning. Träna läsförståelse aövning Månadens tänka vidare uttryck. Månadens Sanomaövning Månadens Sanomaövning Februari Träna läsförståelse Träna läsförståelse innehåller berättande texter och sakprosatexter. Till varje text finns läsförståelseövningar. Övningarna tränar

Läs mer

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS!

PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! PP - kampanj 2013 - För Sverige i framtiden NU SKA PIRATPARTIET TA PLATS! Nu är det dags att synliggöra Piratpartiet och bygga image inför valåret 2014. Det gör vi med att remixa kungens valspråk För Sverige

Läs mer

LVF - Aktuellt nr 5 2013

LVF - Aktuellt nr 5 2013 LVF - Aktuellt nr 5 2013 Långbro Villaförening - er lo kala villaförening sed an 1944 2013-11-27 I detta nummer Ordförande har ordet Stöld ur brevlådor Parkeringsregler Sotning Mer om parkering Tomträtt

Läs mer

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2015-01-07 KS 2014/369 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Projekt Hållbart resande Rapport till kommunstyrelsen

Läs mer

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE

Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE 1 Sari & Bjarne hälsar välkomna till föredrag om SHARED SPACE samrum? 2 3 Två projekt: Shared Space i Sverige Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping (Tyréns i samarbete med Lunds Tekniska Högskola)

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

NU KÖR VI! TILLSAMMANS.

NU KÖR VI! TILLSAMMANS. NU KÖR VI! TILLSAMMANS. TILL ALLA FOTBOLLSFARSOR, KARATEMAMMOR OCH CURLING- FÖRÄLDRAR. Visst är det viktigt att stötta sitt barns fritidsintresse. Men behöver man verkligen skjutsa barnen med bilen hit

Läs mer

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder

Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Rapport 7214, 2011 Trafik och väg Institutionen för Teknik och samhälle LTH, Lunds Universitet Förslag på effektivitetsstödjande åtgärder med fokus på Mobility Management åtgärder Lena Winslott Hiselius

Läs mer

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling

SUMO: MM- testresenär buss 2010-2011. Av: Emma Ödling SUMO: MM- testresenär buss 2010- Av: Emma Ödling Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet. Det övergripande

Läs mer

Fråga 1: Övergångsställen

Fråga 1: Övergångsställen Fråga 1: Övergångsställen Järbovägen/Kungsforsvägen som går rakt genom byn trafikeras dagligen av tung trafik. Många gång- och cykeltrafikanter behöver ta sig över vägen under en dag. Hur många övergångställen

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun

Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Medborgarlöfte i Malung-Sälens kommun Unga och trafik Januari maj 2016 A-traktorföreningen Malung Lena Ronnerstedt-Eriksson Kommunpolis Eva Malmqvist Folkhälsosamordnare Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Vår resepolicy i praktiken

Vår resepolicy i praktiken Vår resepolicy i praktiken Det här dokumentet vänder sig till dig som undrar varför en resepolicy behövs, vad den tillför och hur den införs. På Trafikkontoret i Göteborg har vi en resepolicy för att kunna

Läs mer

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid

Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Uppföljningsrapport 2015, Åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Luftsituationen i Umeå... 3 Det gamla åtgärdsprogrammet,

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med däckrazzior 2014 Publiceringsdatum: 150831 1 Olagliga däck (

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm

Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Cykelhjälmsobservationer i Stockholm Resultat av observationer 1999-2002 Per-Åke Tjärnberg Juni 2002 2002 Rapport 0201 Förord Våld mot huvudet till följd av cykelolyckor är vanligt och dessutom ofta allvarligt.

Läs mer

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården

Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Rapport 25:8 1 april 25 Dokumentinformation Titel Leasing av cyklar till anställda i Lagersbergsgården Serie nr Trivector rapport 25:8 Författare Johan

Läs mer

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13

Paper från lärgruppen i matematik. S:t Olofsskolan vt 13 Paper från lärgruppen i matematik S:t Olofsskolan vt 13 Agneta Sillman Karlsson Carolina Strömberg Katrin Lingensjö Ulla Sjöstedt Bakgrund: Många elever tycker matte är att enbart räkna i en mattebok.

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008

Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 Resultat från däckundersökning genomförd i samband med kampanj Däckrazzia 2008 1 Olagligt mönsterdjup alla bilar 8% 6% 4% 6,5% 5,3% 4,5% 2% www.polisen.se www.vv.se www.dackinfo.se www.ntf.se www.bilprovningen.se

Läs mer

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort

Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort Datum Policy för cykling i Örnsköldsviks centralort 66/2016 Antagen av: 66/2016 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: - Relaterade dokument: Målgrupp: Kommunen Dokumentnamn: Policy för cykling

Läs mer

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030

Solgårds villaförening. Nyhetsbrev december 2012. Översiktsplan Huddinge 2030 Nyhetsbrev december 2012 Översiktsplan Huddinge 2030 Översiktsplan Huddinge 2030 är ett övergripande dokument som beskriver hur Huddinges bebyggelse, naturområden och infrastruktur skall utvecklas. Den

Läs mer

Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg

Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg (9) Datum Ökad trafiksäkerhet på Andersberg 216-3-21 Tillsammans kan vi öka trafiksäkerheten på Andersberg Andersbergs BVC Andersbergs bibliotek Skolan Mitt I Byn NTF - Väst 1(9) Ökad trafiksäkerhet på

Läs mer

Välkommen som testresenär på el-cykel

Välkommen som testresenär på el-cykel Välkommen som testresenär på el-cykel HÅLLBART RESANDE I UMEÅREGIONEN 2008 maj 2011 Länstrafiken i Västerbotten, Volvo, GE, Liljaskolan i Vännäs 144 000 invånare Bakgrund till projektet Umeå överskrider

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24

Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 Verksamhetsplan 2011 NTF Jämtlands län Redigerad 2010-05-24 2011-03-24 MN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ORGANISATION... 3 2. BASVERKSAMHET... 3 2.1 OPINION... 3 2.2 KUNSKAP... 3 2.3 INFORMATION... 3 3. NATIONELLA

Läs mer

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande -

Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Optimera för cyklister - inspiration för ett cykelsmart byggande - Från stort till smått Det finns många åtgärder som en byggherre och/eller fastighetsägare kan tänka på om man vill få de boende att cykla

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Länssjukhuset i Kalmar Oktober 2006 och november 2007 Växjö 6 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2.

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK

SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK SKOLRESANS KOLDIOXIDAVTRYCK Övningens mål Eleverna ska bli medvetna om hur deras resor till skolan bidrar till koldioxidutsläppen beroende på färdmedel. Sammanfattning av övningen På en bestämd dag noterar

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

OP 2010. Röster från män 70 år-

OP 2010. Röster från män 70 år- OP 2010 Röster från män 70 år- 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana efter Järbovägen. Av- och påfart Rv80- Järbovägen. Fler poliser. Det är en enorm förstörelse

Läs mer

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC)

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) Borlänge Energi Stadsmiljö - trafik Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) 2011-11-23 Resvaneundersökning 2001 (2009) i Borlänge MC/Mop 0%(2 %) 45%(52%) 20%(15 %) 13%(6 %) 16%(18 %) 6% (7

Läs mer

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län

Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 13 kommuner i 4 län Regional attityd- och resvaneundersökning - en sammanställning av resultat från 1 kommuner i 4 län Bästa Resan - projektet syftar till att uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19

RAPPORT. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009-2010. Analys & Strategi 2010-03-19 RAPPORT Dubbdäcksförbud på Hornsgatan före- och efterstudie 2009- -0-19 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar

Läs mer

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010

Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Trygghetsvandring i Surte den 9 november 2010 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet

Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Arbetsplatsbesök och Cykla till jobbet Sammanställning av utvärdering Per-Åke Tjärnberg September 21 21 Notat 4 Inledning Under april, maj och juni 21 har NTF Stockholms län genomfört besök med cykelhjälmsinformation

Läs mer

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Söndagen den 5 juni 15.00-16.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg ( vid den

Läs mer