Rekursion. 1. Inledning. vara en fot bred.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekursion. 1. Inledning. vara en fot bred."

Transkript

1 Rekursion. Inledning En trädgårdsmästare skall lägga en gång med cementplattor. Gången skall vara en fot bred. Han har tre slags plattor. En är omönstrad och kvadratisk med sidan en fot, två är rektangulära med sidorna en respektive två fot. En av dessa är omönstrad, den andra mönstrad. Hur många olika gångar kan han lägga som är (a) fot, (b) 0 fot och (c) n fot långa? För att lösa detta låter vi p n, n =,, 3,... vara antalet sådana gångar som är n fot långa. När trädgårdsmästaren lägger den första plattan har han tre val. Om han börjar med den lilla plattan skall han sedan fortsätta med en gång som är n fot lång. Det kan han göra på p n sätt. Börjar han med någon av de stora plattorna skall han fortsätta med en gång som är n fot lång. Det kan han göra på p n sätt. Detta ger att om n 3 så gäller Ekvivalent kan vi skriva p n = p n + p n, n = 3, 4... p n+ = p n+ + p n, n =,, 3, 4... (.) Nu gäller p = och p = 3 (Varför?). Så () ger med n = att p 3 = p +p = 3+ =. Med n = får vi p 4 = p 3 +p = + 3 = och sedan ger n = 3 att p = p 4 + p 3 = + = och vi har löst (a)-uppgiften.

2 Det är klart att vi kan fortsätta på det här sättet och räkna ut att p 0 = 683 (Gör det!) och i princip kan vi också beräkna p n för varje heltal n men beräkningarna blir jobbiga när n är stort. En dator kan underlätta beräkningarna (t.ex. gäller p = 3696) men helst vill vi ha en formel för p n. I det här exemplet gäller p n = 3 (n+ + ( ) n ) n =,, 3,... och vi får p 0 = 3 ( + ) = 683. Vi skall här beskriva hur man kan visa denna formel och lösa andra differensekvationer. Detta är ett stort område och vi kommer bara att ta upp de enklaste ekvationerna.. Första ordningens differensekvationer Exempel. En husköpare får ett banklån på en miljon kronor till fem procents årlig ränta. Hur stor är hans skuld efter hundra år? Låt S n vara skulden efter n år. Under ett år ökar skulden med fem procent av vad den var i början på året, dvs. med 0, 0S n. Så S n+ = S n + 0, 0S n =, 0S n. Så vi har S0 = 0 6 S n+ =, 0S n Detta ger succesivt S =, 0S 0, S =, 0S =, 0 S 0, S 3 =, 0S =, 0 3 S 0,..., S n =, 0S n =, 0 n S 0... Så skulden efter hundra år blir, Problemet i exemplet var ett exempel på en första ordningens linjär differensekvation av formen S0 = A S n+ = cs n som har lösningen S n = c n A. Att detta är en lösning följer av att S 0 = A och S n+ = c n+ A = c c n A = cs n. 3. Andra ordningens homogena linjära differensekvationer med konstanta koefficienter Att ekvationen i förra avsnittet kallas för första ordningens beror på att man bara behövde veta ett värde, x n, för att beräkna nästa värde, x n+.

3 Nästa steg uppåt är när man behöver känna till två värden, x n och x n+, för att beräkna nästa värde, x n+, vi får en ekvation av andra ordningen. En allmän andra ordningens linjär, homogen differensekvation med konstanta koefficienter har formen xn+ = cx n+ + dx n x = a, x = b. Vi säger att ekvationen är linjär när den inte innehåller termer som x n, x n x n+, sin x n, etc. Att ekvationen är homogen betyder att den inte innehåller någon funktion som beror på n. Så t.ex. är ekvationen x n+ = cx n+ +dx n +n inte homogen. En homogen ekvation har alltid lösningen x n = 0 för alla n. För en linjär homogen ekvation gäller superpositionsprincipen: Om vi har två lösningar, multiplicerar dessa med var sin konstant och adderar får vi en ny lösning. Mer om detta om en liten stund. Låt oss återvända till exemplet i inledningen, pn+ = p n+ + p n p =, p = 3. För ekvationer av första ordningen såg vi att lösningarna hade formen av en konstant gånger r n. Låt oss pröva med en sådan lösning till vår nya ekvation. Vi får om p n = r n att p n+ = r n+ och p n+ + p n = r n+ + r n. Så ekvationen p n+ = p n+ + p n ger r n+ = r n+ + r n. Efter förkortning med r n får vi r = r + eller r r = 0. Denna ekvation kallas för den karakteristiska ekvationen till differensekvationen. Lösningarna till andragradsekvationen är (Räkna själv!) r = och r =. Så q n = n och r n = ( ) n löser ekvationen. Eftersom ekvationen är linjär ger superpositionsprincipen att p n = A n + B( ) n också är en lösning för alla A och B (Kontrollera det!). Det gäller nu att välja A och B så att begynnelsevillkoren p =, p = 3 blir uppfyllda. Eftersom p = A B och p = 4A + B får vi A B =. 4A + B = 3 Adderar vi ekvationerna får vi 6A = 4, dvs. A = 3 och sedan B = 3. Lösningen blir alltså p n = 3 n + 3 ( )n = 3 (n+ + ( ) n ). 3

4 Vi ser nu att p = 3 (6 ) = och p 0 = 3 ( + ) = (048 + ) = = 683 som väntat. 3 Med samma resonomang som i det konkreta exemplet ser vi att om xn+ = cx n+ + dx n x = a, x = b. och r r är rötter till den karakteristiska ekvationen r cr d = 0 så uppfyller x n = Ar n + Br n differensekvationen. Bestämmer vi sedan A och B så att x = a och x = b har vi fått den önskade lösningen. Om den karakteristiska ekvationen har en dubbelrot r kan man visa att x n = (A+Bn)r n är den allmänna lösningen till differensekvationen och sedan väljer man A och B så att begynnelsevärdena är uppfyllda. Exempel. Lös ekvationen xn+ = 0x n+ x n x 0 =, x =. Den karakteristiska ekvationen r 0r+ = (r ) = 0 har dubbelroten r =. Så x n = (A + Bn) n. Begynnelsevärdena ger A = x 0 = och (A + B) = så A = och B = 7. Lösningen blir alltså 4. Fibonaccitalen x n = ( 7 n )n. Fibonaccitalen F n definieras av rekursionsekvationen Fn+ = F n+ + F n, n =,, 3,... F =, F =. Vi får alltså nästa tal i följden genom att lägga ihop dom två sista. Så följden börjar,,, 3,, 8, 3,, 34,,... En liten variant på detta är att lägga till talet F 0 = 0 och betrakta Fn+ = F n+ + F n, n = 0,,, 3,... (4.) F 0 = 0, F =. 4

5 i stället. Eftersom F = F 0 + F = 0 + = har denna ekvation samma lösningar F n, n =,, 3,.... Vi skall nu använda metoden i förra avsnittet för att lösa (4.). Den karakteristiska ekvationen är r r = 0 som har lösningen ( r = ) ± + = ± 4 = ±. Så den allmänna lösningen är ( + ) n ( ) n F n = A + B. Begynnelsevillkoren F 0 = 0 och F = ger A + B = 0 A + + B eller eftersom A + Adderar vi ekvationerna får vi A = = + B = (A + B) + (A B), A + B = 0 A B =. och B = så Fibonaccitalen är F n = (( n + ) n ( ) ) n. Vid ett första (och kanske också ett andra) ögonkast kan den här formeln verka lite överraskande. Fibonaccitalen är naturligtvis (eller hur?) heltal. Men att formeln för F n alltid ger ett heltal är kanske inte så uppenbart? Men det gör den. Om t.ex. n = 4 så ger binomialsatsen att F 4 = (( 4 + ) 4 ( ) ) 4 [ = ( ) + 4( ) 3 + ( ) 4 ( 4 + 6( ) 4( ) 3 + ( ] ) 4 ) = 6 [(8 + 8( ) 3 ] = [8 + 40] = 3. 6 Använder vi räknedosan är det lätt att se att F (0) =. Övning för den ambitiösa: Visa att formeln för F n alltid ger ett heltal!

6 Anmärkning 4.. Fibonaccitalen dök upp för första gången 0 i den italienske matematikern Fibonaccis bok Liber Abaci. (På svenska: Boken om abakusen.) Problemet han studerade handlade om tillväxten hos kaniner. Exempel. På nyårsdagen finns ett nyfött kaninpar. Dom förökar sig på följande sätt. Det tar en månad tills kaninerna är könsmogna. Då parar dom sig genast och efter ytterligare en månad föds ett nytt kaninpar som beter sig på samma sätt. Hur många kaninpar finns det efter ett år? Låt antal kaninpar som finns den första dagen i den n:e månaden vara F n. Då gäller F n+ = F n+ + F n. Att det är så följer av att alla kaninparen månaden innan är F n+ stycken, och de lever alla vidare. Dessutom finns det F n kaninpar två månader innan och det är dessa som är könsmogna en månad tidigare och de föder alltså alla ett nytt kaninpar. Dessutom är F = och F = (Varför?). Alltså är antalet kaninpar detsamma som Fibonaccitalen och efter ett år finns det F 3 = (( 3 + ) 3 ( ) ) 3 = 33 stycken. Exempel. Låt oss återvända till trädgårdsmästaren i inledningen. När han skulle beställa plattorna fick han reda på att de mönstrade plattorna inte tillverkades längre. Hur många gångar kan han lägga då? Låt p n, n =,, 3,... vara antalet sådana gångar som är n fot långa. När trädgårdsmästaren lägger den första plattan har han två val. Om han börjar med den lilla plattan skall han sedan fortsätta med en gång som är n fot lång. Det kan han göra på p n sätt. Börjar han med den stora plattorna skall han fortsätta med en gång som är n fot lång. Det kan han göra på p n sätt. Detta ger att om n 3 så gäller Ekvivalent kan vi skriva p n = p n + p n, n = 3, 4... p n+ = p n+ + p n, n =,, 3, 4... (4.) Detta är samma rekursionsekvation som för Fibonaccitalen men nu blir startvärdena annorlunda. Vi har p = och p = (Varför?). Om vi lägger till p 0 = gäller alltså pn+ = p n+ + p n, n = 0,,, 3,... (4.3) p 0 =, p =. Från detta följer det att p n = F n+ så t.ex. finns det p 0 = F = (( + ) ( ) ) = 89 gångar som är tio fot långa. 6

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd

3, 6, 9, 12, 15, 18. 1, 2, 4, 8, 16, 32 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd I föreläsning 18 bekantade vi oss med talföljder, till exempel eller 3, 6, 9, 1, 15, 18 1,, 4, 8, 16, 3 Nu är stunden inne, då vill vill summera talen i en talföljd och 3 + 6 + 9 + 1 + 15 + 18 1 + + 4

Läs mer

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3)

Kombinatorik 6.19. Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) Kombinatorik 6.19 Förenkla C(n+1,2)-C(n,2) och C(n+1,3)-C(n,3) S: Sitter med med uppgift 6.19 a och b i EA och trots att det finns lösningsförslag till a på hemsidan så förstår jag inte. C(n+1,2) - C(n,2)

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040

52 = 1041. 1040 1.00096 Vi kan nu teckna hur mycket pengar han har, just när han har satt in sina 280 kr den tredje måndagen + 280 1040 Tillämpningar på främst geometriska, men även aritmetiska summor och talföljder. Att röka är ett fördärv. Förutom att man kan förlora hälsan går en mängd pengar upp i rök. Vi träffar Cigge, som röker 20

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till?

Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? ROLF HEDRÉN, EVA TAFLIN & KERSTIN HAGLAND Vad menar vi med rika problem och vad är de bra till? Den här artikeln ansluter till Problem med stenplattor i Nämnaren nummer 3, 2004. Här diskuterar vi vad vi

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem

Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Konsten att lösa icke-linjära ekvationssystem Andreas Axelsson Vi beskriver här de grundläggande teknikerna för att lösa icke-linjära ekvationssystem. Detta är en nödvändig kunskap för att kunna lösa diverse

Läs mer

Hur länge ska fisken vara i dammen?

Hur länge ska fisken vara i dammen? Hur länge ska fisken vara i dammen? Frågeställning Uppgift 10 fiskodling Uppgiften går ut på att ta reda på hur länge ett stim fisk ska växa upp i en fiskodling för att få den maximala vikten tillsammans.

Läs mer

Matematik 3000 kurs A

Matematik 3000 kurs A Studieanvisning till läroboken Matematik 3000 kurs A Innehåll Kursöversikt...4 Vad skall du kunna efter Matematik kurs A?...5 Så här jobbar du med boken...6 Studieenhet Arbeta med tal...7 Studieenhet Procent...12

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Inledning Innehållsförteckning Inledning 1 DEL I ETT DTK 9 TVÅ NOG 53 TRE KVA 124 FYRA XYZ 138 DEL II 1 FEM LÄS 148 SEX MEK 151 SJU ORD 152 ÅTTA ELF 155 NIO Tidsplan 156 TIO Efter provet 158 Om författaren

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Mer om reella tal och kontinuitet

Mer om reella tal och kontinuitet Kapitel R Mer om reella tal och kontinuitet I detta kapitel formulerar vi ett av de reella talens grundläggande axiom, axiomet om övre gräns, och studerar några konsekvenser av detta. Med dess hjälp kommer

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund Version 02 10 25. RÄNTA 1. FLACK RÄNTA Med flack ränta ska vi här mena att räntan är densamma oavsett bindningstid

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer

3-3 Skriftliga räknemetoder

3-3 Skriftliga räknemetoder Namn: 3-3 Skriftliga räknemetoder Inledning Skriftliga räknemetoder vad är det? undrar du kanske. Och varför behöver jag kunna det? Att det står i läroplanen är ju ett klent svar. Det finns miniräknare,

Läs mer

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11

Innehåll. 1 Ställa in räknaren 4. 2 Mer om Inmatning av uttryck 7. 3 Bråkräkning 10. 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 Innehåll 1 Ställa in räknaren 4 2 Mer om Inmatning av uttryck 7 3 Bråkräkning 10 4 Använda svarsknappen vid upprepade beräkningar 11 5 Listor - göra flera beräkningar på en gång 13 6 Arbeta med formler

Läs mer

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs.

Matlabövning. Matlab har en enkel syntax och många av er har använt programmet tidigare. Inga deklarationer behövs. Funktionsteori ht 2010 Matlabövning Inledning Denna datorövning ger en introduktion till Matlab. Systemet används här som en avancerad räknedosa med inbyggda matrisoperationer och grafik. Ha den Matlabmanual

Läs mer

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan.

Godisförsäljning. 1. a) Vad blir den totala kostnaden om klassen köper in 10 kg godis? Gör beräkningen i rutan nedan. Godisförsäljning För att samla in pengar till en klassresa har Klass 9b på Gotteskolan bestämt sig för att hyra ett bord och sälja godis på Torsbymarten. Det kostar 100 kr att hyra ett bord. De köper in

Läs mer

Vad är en art? morfologiska artbegreppet

Vad är en art? morfologiska artbegreppet Vad är en art? Vad är en art? Du tycker kanske att det är uppenbart vad som är olika arter? En hund är en annan art än en katt det ser man ju på långt håll. De flesta arter är så pass olika att man på

Läs mer

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1:

Prov 1 2. Ellips 12 Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad 20.5.2010. a) i) Nollställen för polynomet 2x 2 3x 1: Ellips Numeriska och algebraiska metoder lösningar till övningsproven uppdaterad.. Prov a) i) ii) iii) =,, = st 9,876 =,9876,99 = 9,9,66,66 =,7 =,7 Anmärkning. Nollor i början av decimaltal har ingen betydelse

Läs mer

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET.

UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. UPPGIFT 2 HISSEN I LUSTIGA HUSET. UPPGIFT 1 TVÅPOTENSER. 2 ½ ¾ = 5575186299632655785383929568162090376495104 n = 142 är det minsta värde på n för vilket 2 Ò inleds med siffrorna 55. Uppgiften består i att skriva ett program som tar emot

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

getsmart Grå Regler för:

getsmart Grå Regler för: (x²) 1 2 Regler för: getsmart Grå Algebra 8 _ (x²) 1 2 Algebra 4 (2 2³) 1 4 _ xy (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy (x²) 1 2 _ (2 2³) 1 4 _ xy 4 Algebra Algebra _ 8 Det rekommenderas att man börjar

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer