Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fall med LQTS. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B)."

Transkript

1 Fall HT 2014

2 Fall 1

3 Fall med LQTS Indikationer för arbetsprov vid LQTS -Arbetsprov kan avmaskera fall av misstänkt LQT 1 eller 2. -Uppföljning av betablockerande medicinering för att utvärdera om adekvat hjärtfrekvensreduktion har uppnåtts. LQT1: Fysisk ansträngning. Pojkar 5-15 år. EKG visar Breddökad T-våg och QT-/QTc-tidsförlängning som accentueras under och upp till 1 min efter arbete. Kronotrop insufficiens. LQT2: Emotionell stress. Kvinnor. EKG visar BifasiskT-våg. QT-/QTc-tid längre under arbete jmf efter arbete (100/min). QT-tid längre 4-8 min efter arbete jmf med vila före arbete. Ingen kronotrop insufficiens LQT3: Vila och sömn. Spädbarn. EKG visar spetsigt-våg. QT-/QTc-tidsförlängning. Arbete förlänger inte QT-tid och arbetsprov används inte i diagnostiken. När mäts QT/QTc -Före arbetet. -Arbete vid HF 100/min (RR-intervall 600 ms) -Vid högsta hjärtfrekvens. -En minut efter arbetet. -Efter arbetet vid HF 100/min. -Fyra minuter efter arbetsprovets slut. Figure 3. Representative morphologic changes in the 5 leads of ECGs during exercise in patients with LQT1 (A) and LQT2 (B). Takenaka et al Circulation 107: , 2003

4 Remissinformation: Fyrtioåttaårig kvinna med diabetes typ 1 och autoimmun hypothyreos. Patienten har hereditet för långt QT syndrom med en viss genmutation. Remittenten önskar utvärdering av QTc vid arbetsprov. 1. Bedöm den dynamiska QTc-tiden från EKG-registreringar i det utförda arbetsprovet. V1 V2 V5 I II III Vila 00:12 Arb 04:33 Arb 10:21 Åt 01:17 Åt 08:19

5 2. Vilken form av LQTS? V1 P P P P P V2 V5 I II III Vila 00:12 Arb 04:33 Arb 10:21 Åt 01:17 Åt 08:19

6 V1 V2 V5 I II III Vila 00:12 Arb 04:33 Arb 10:21 Åt 01:17 Åt 08:19 Johnson J N, and Ackerman M J Br J Sports Med 2009;43:

7 Fråga 1: Bedöm den dynamiska QTc-tiden från EKG-registreringar i det utförda arbetsprovet Normal EKG-reaktion, ingen patologisk förlängning av QTc-tid före, under eller efter arbete 78 Patologiskt EKG-reaktion med patologisk förlängning av QTc-tid före, under och/eller efter arbete Fråga 2: Om ni finner förlängd QT-tid, Vilken form av LQTS? 64 Långt QT-syndrom typ 1 8 Långt QT-syndrom typ 2 0 Långt QT-syndrom typ 3 5 Annat LQTsyndrom

8 Fall 2

9 Fallet beskriver ett arbetsprov utfört som led i en preoperativ utredning på en 68-årig man med prostatacancer. Han har en nydiagnostiserad hypertoni, är i övrigt frisk, normalviktig och har ingen medicinering.

10 Angiografi Pat funktionell trekärlssjuka med signifikant stenos i mellersta LAD, diagonal, cirkumflexa och subtotalt ockluderad distala cirkumflexa. Fall för diskussion för CABG. TR-band.

11

12

13

14

15 EKG-kvalitet Bara sprit sprayas på huden Bara NaCl sprayas på huden Slipa med fint sandpapper och sprit sprayas på huden Slipa med fint sandpapper och NaCl sprayas på huden Gnugga med tubgas blött med sprit Gnugga med tubgas blött med NaCl Tvätta med tvål slipa med tunt sandpapper sprit Tvätta med tvål slipa med tunt sandpapper NaCl

16 EKG-kvalitet Test/Pers A B C D Medel 1 >100 >100 >100 >100 >100 2 > >100 >100 > >100 > > >100 >100 >100 >100 >100 6 > > > > >

17 Fråga 2. Beskriv ST-T-reaktionen vid detta arbetsprov med avseende på myokardischemi.

18 7 Fall 2, fråga Normal ST-reaktion. Inga hållpunkter för arbetsutlöst myokardischemi Patologisk ST T-reaktion men inte typisk för myokardischemi Patologisk ST T-reaktion som inger misstanke om arbetsutlöst myokardischemi Patologisk ST T-reaktion typisk för myokardischemi Annat

19 Fråga 3. Vad är din sammanvägda bedömning inräknat även övriga fynd under arbetsprovet med avseende på myokardischemi?

20 25 Fall 2, fråga Normal ST-reaktion. Inga hållpunkter för arbetsutlöst myokardischemi Patologisk ST T-reaktion men inte typisk för myokardischemi Patologisk ST T-reaktion som inger misstanke om arbetsutlöst myokardischemi Patologisk ST T-reaktion typisk för myokardischemi Annat

21 Här har inkommit 93 stycken fritextsvar. Gruppen väljer ut ett: Vi skiljer i svaret på ST-T-reaktion och dess sannolikhet för myocardischemi och sedan den sammanvägda bedömningen för coronarinsufficiens: ST-T-reaktion som inger misstanke om myocardischemi, med patologisk arytmi enligt ovan, samt bröstsmärta vilket sammantaget inger stark misstanke om, eller starkt talar för coronarinsufficiens. Akut handläggning med kontakt med med jour/kardiolog för ställningstagande till vidare utredning innan op.

22 Gruppens bedömning är att - de tilltagande tryckande bröstsmärtorna - den signifikanta ST-sänkningen redan före takykardin - den ca sju sekunder långa breddökade takykardin - smärtornas regress efter arbetet tillsammans gör att fritextsvaret Typisk myokardishemi är berättigat.

23 En svarande anmärker på QRS-durationen i vila (148 ms). Har det mätts rätt? Gruppens svar är att det är ett uppenbart mätfel. I utskriften är QRS-bredden 4 mm och 5 st. femmillimetersrutor = 23,2 mm. Vi har således en skalfaktor på 0,928. Sann QRSbredd blir då 4/0,928 = 4,43 mm motsvarande 89 ms.

24

25

26 Fall 3

27 Fall 3 Representerar det utförda arbetsprovet ett nära maximalt arbete för patienten? a. Ja b. Nej Motivera ditt svar

28 Fråga Ja Nej Fritextsvar: I de fall som man svarat JA på frågan har i de flesta fall låg/ingen andningsreserv samt sjunkande PaO2 resp. ökande PCO2 nivåer angivets som motivering tillsammans med Borgskattning. I de fall man svarat NEJ har hjärtfrekvens samt RQ<1 angivits i de flesta fall som motivering

29 Är syreupptaget realistiskt vid 84 W? a. Ja b. Nej 56 Fall 3, fråga 2 Fråga Ja Nej Man bör ta hänsyn till att baserat på viss tröghet i systemet ligger något lägre även vid ramparbete. I det aktuella fallet är slutbelastning 84W vilket motsvarar ca 1,3 l/min men det uppmätta VO2 är 1,5 l/min d.v.s. något förhöjt. Det aktuella värdet kan vara korrekt då ett förhöjt andningsarbete jmf mot en lungfrisk inte kan uteslutas.

30 Kommentarer De flesta om in alla beskrev andning/ventilation som begränsande faktorer. Svaret motiverades i flesta fall av nedsatt/ingen andningsreserv. I några fall har hypoxi samt CO 2 retention angivits. Här bör man påpeka att normal sett har man inte tillgång till arteriella blodgaser. I det aktuella fallet är det uppenbart att ventilation är av stor betydelse för individens arbetsförmåga. Detta stöds av en avsaknad av andningsreserv samt även sjunkande arteriellt PO2 vid arbete (vilket normalt inte utförs vid ergospirometri). I de vanligaste fallen är detta kopplat till en ökad ventilation men av skäl angivna ovan är detta inte alltid fallet.

31 Fall 4

32 Pre och post

33

34

35 ca 0,5 L

36 Vilka värden gäller? VC 4,56 3,46 = 0,9 L diff

37 Vad anser du om fynd/tolkning/bedömning i fråga om KOL?

38 Fall 5

39 Fall 5:

40 Fall 5, Fråga 1: Hur bedömer Du hennes spirometri före bronkdilatation Normalfynd (61) Restriktiv bild (0) Obstruktiv bild (6) Perifer obstruktivitet (17)

41 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? a. Signifikant sänkning i FEV1 Ja (77) Nej (6)

42 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? b. Signifikant sänkning i VC Ja (3) Nej (78)

43 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? c. Signifikant sänkning i MEF (PEF) Ja (65) Nej (15)

44 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? d. Signifikant sänkning i perifera flöden (FEF50, FEF25) Ja (64) Nej (13)

45 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? e. Signifikant sänkning i MIF Ja (4) Nej (74)

46 Fall 5, Fråga 2 Hur bedömer du reaktionen efter ansträngningsprovokation (flera svar kan vara rätt)? f. Signifikant sänkning i FIV1 Ja (5) Nej (72)

47 Fall 5, Fråga 3 Hur tolkar du resultatet efter bronkdilatation (flera svar kan vara rätt)? a. Signifikant förbättring i FEV1 Ja (72) Nej (7)

48 Fall 5, Fråga 3 Hur tolkar du resultatet efter bronkdilatation (flera svar kan vara rätt)? b. Signifikant förbättring i MEF (PEF) Ja (39) Nej (38)

49 Fall 5, Fråga 3 Hur tolkar du resultatet efter bronkdilatation (flera svar kan vara rätt)? c. Signifikant förbättring i perifera flöden (FEF50, FEF25) Ja (62) Nej (13)

50 Fall 5, Fråga 3 Hur tolkar du resultatet efter bronkdilatation (flera svar kan vara rätt)? d. Signifikant förbättring i MIF och FIV1 Ja (2) Nej (73)

51 Fall 5, Fråga 4. Vilket blir din slutgiltiga bedömning? (73) a. Sänkning i FEV1 som vid bronkiell hyperreaktivitet (1) b. Sänkning av inspiratoriskt flöde som vid högt sittande andningshinder (6) c. Resultat talande för såväl bronkiell hyperreaktivitet som högt sittande andningshinder

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl April 2008 Författare: Docent Hans Hedenström, Akademiska sjukhuset i Uppsala Docent Maria Albin, Universitetssjukhuset

Läs mer

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 13 NR 4 JULI 2002 F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T Nedan visas en kort presentation av utvalda delar ur detta nummer. Du hittar ytterligare artiklar inuti tidningen. Behandling av kroniskt

Läs mer

De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar.

De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar. FÖRORD De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar. Allt fler tycks drabbas av astma. Samtidigt har möjligheterna att hjälpa de astmasjuka ökat. Effektiva

Läs mer

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna

D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell. Utbildningarna D5.5 Utveckling av utvärderingsmodell Teknologisk Instituts uppgift här har varit att utveckla en utvärderingsmodell inklusive processer och metoder för utvärdering. Detta är en skiss över hur flödesschemat

Läs mer

Hel eller del av sjukpenning och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete Samsjuklighet; RIKSREVISIONEN RiR 2009:07

Hel eller del av sjukpenning och att endast inneha rollen som mor kan inte jämställas med arbete Samsjuklighet; RIKSREVISIONEN RiR 2009:07 Sida 1 av 9 Hej Alex Framförallt tack för en mycket trevlig stund med Er. Nedan följer ostrukturerad text som du kan använda helt eller delar av. Som du förstår är texten lika ostrukturerad som jag är.

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se

www.ekgtolkning.se EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se www.ekgtolkning.se Till Ida och Cornelia EKG-tolkning En klinisk guide Jonas Schwieler Eva Swahn Joakim Alfredsson Piotr Szamlewski www.ekgtolkning.se 3 0 cm 2 1 0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Läs mer

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN.

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET: LUNGMEDICIN OCH ALLERGOLOGI/ ALLERGOLOGI, ANDNINGSFYSIOLOGI OCH ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN. METODBESKRIVNING SPIROMETRI Utgåva 5: 2010-01-01 Införd i rutin: 2010-01-01

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

SLUTRAPPORT. Metodutvecklingsprojektet Beslutsstöd för bedömning av psykisk ohälsa. Maximilian Rubinsztein

SLUTRAPPORT. Metodutvecklingsprojektet Beslutsstöd för bedömning av psykisk ohälsa. Maximilian Rubinsztein SLUTRAPPORT Metodutvecklingsprojektet Beslutsstöd för bedömning av psykisk ohälsa Maximilian Rubinsztein 1 Innehållsförteckning Bakgrund, målgrupp och syfte med projektet...3 Tillvägagångssätt och arbetsgång...3

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning

Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning Social Insurance Report Analyser av sjukfall som passerar 180 dagars sjukskrivning ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland

Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD. Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Integrerad diagnostisk utredning och kognitiv beteendeterapi för vuxna med ADHD Rapport-FoUrnalen 2014:3 Henrik Hindmarsh ISSN 1102-3805

Läs mer

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt?

Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter NFT vad 3/2008 har hänt? Ersättning för särskilda olägenheter vad har hänt? En genomgång av Trafikskadenämndens praxis Marie Svendenius marie.svendenius@tsn.tff.se

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012

Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Specialistexamen i Obstetrik & Gynekologi 2012 Skriftlig tentamen 2012-05-09 Skrivningstid 10.00-15.00 Maxpoäng 120 Fråga 1 Scarlett, III-gravida, I-para, och hennes man Rhett, kommer till förlossningsavdelningen

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Rave3. Indata Sökord. För TakeCare. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-08-01

Rave3. Indata Sökord. För TakeCare. Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1. Medrave Software AB 2011-08-01 Rave3 Indata Sökord För TakeCare Medrave Software AB 2011-08-01 Dr Per Stenström Distriktsläkare per.stenstrom@medrave.com 1 Att använda Journalen som grund för verksamhetsuppföljning. Alla som jobbar

Läs mer

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12

Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Slutrapport Samhällsekonomisk utvärdering - scenariometoden - Projekt Orvar Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2009-11-12 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer