Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU"

Transkript

1 Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU

2 Agenda Indikationer/kontraindikationer spirometri Basal spirometrifysiologi Obstruktivitet/restriktivitet Reversibilitetstestets roll Diagnostik KOL vs astma Patientfall

3 Varför spirometri? Diagnostik obstruktivitet/restriktivitet Gradering av lungfunktionsnedsättning för att bedöma risk och prognos Följa förlopp

4 När är det olämpligt med spirometri? Inom en månad efter hjärtinfarkt Under pågående exacerbation av KOL eller astma Akut smärttillstånd i buk/thorax Om pat inte förstår instruktionen

5 Lungvolymer och typ av spirometri Andningscykel Maximal inandning Maximal utandning IRV Inspiratorisk reservvolym TV Tidalvolym ERV Expiratorisk reservvolym RV Residualvolym VC Vitalkapacitet RV Residualvolym TLC Total lungkapacitet Statisk spirometri TLC VC RV Dynamisk spirometri FEV 1 FVC FEV 1 -kvot Källa: Spirometripraktikan 2009.

6 Flöde-volymkurva Flöde liter/sek Normalvärde Obstruktiv Restriktiv Volym 8 liter Källa: Spirometripraktikan 2009.

7 Reversibilitetstest Görs med β 2 -stimulerare och/eller antikolinergika Signifikant reversibilitet: FEV 1 ökar med 12 % och minst 200 ml Eller VC ökar med 10% och minst 200 ml

8 Tolkningsschema dynamisk spirometri Bedöm flödevolymkurvans utseende Godkänd undersökning? Obstruktiv kurva? Restriktiv kurva? Övriga kommentarer? FEV1/FVC-kvoten? Normal? Obstruktiv? Restriktiv? FEV 1 i procent av normalvärdet Reversibilitetstest Är reversibiliteten signifikant? Sammanfattande tolkning utifrån anamnes

9

10

11 Obstruktivitet

12 Restriktivitet

13 Typvärden vid spirometri Obstruktivitet Restriktivitet FEV1/FVC Sänkt FVC Sänkt eller normal Normal eller hög Sänkt FEV1 Sänkt Sänkt

14 Lungvolymer Total lungkapacitet TLC VC RV Normal

15 Lungvolymer Total lungkapacitet TLC VC VC RV RV Normal Obstruktiv

16 Lungvolymer Total lungkapacitet TLC VC RV Normal VC RV Obstruktiv VC RV Restriktiv

17 Obstruktivitet Högt luftvägsmotstånd Restriktivitet Nedsatt förmåga att vidga lungorna Exempel - KOL - Astma med aktuell försämringsperiod alt med kronisk obstruktivitet Exempel - Pulmonell genes: ILD/lungfibros - Extrapulmonell genes: Kyfoskolios, neuromuskulära sjukdomar, obesitas

18 Vad säger ett reversibilitetstest? Signifikant reversibilitet inom normalintervall eller med normalisering efter inhalation är förenligt med astma men inte med KOL

19 Vad säger ett reversibilitetstest inte? Signifikant reversibilitet med kvarvarande obstruktivitet är inte säkert förenligt med astma, kan lika gärna vara KOL Obstruktivitet med frånvaro av signifikant reversibilitet kan också vara både astma och KOL Frånvaro av signifikant reversibilitet utesluter inte effekt av bronkdilaterare eftersom dessa huvudsakligen verkar genom att sänka andningsmedelläget

20 Diagnostik KOL och astma

21 Diagnosticering av KOL Kronisk luftvägsobstruktion vid KOL bekräftas genom att: - med spirometri efter bronkdilatation påvisa FEV 1 /FVC<0,7 - i vissa fall påvisa att luftvägsobstruktionen inte normaliseras efter steroidbehandling Läkemedelsverket 2015

22 Diagnosticering av KOL 0,78 FEV 1 /VC (efter dil.) 0,76 0,74 Diagnostiskt gränsvärde för KOL Undre normalgräns för svenska män Undre normalgräns för svenska kvinnor 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0, Ålder Läkemedelsverket

23 Diagnosticering av KOL 0,78 0,76 FEV 1 /VC (efter dil.) Diagnostiskt gränsvärde för KOL Undre normalgräns för svenska män Undre normalgräns för svenska kvinnor 0,74 0,72 0,70 0,68 0,66 0,64 0,62 0, Ålder Läkemedelsverket

24 Varför ändra? - Anpassning till internationella rekommendationer - FVC mer tidseffektivt och mindre tröttande för patienten och hade bara betydelse med VC vid lindrig sjukdom - Finns inget egentligt vetenskapligt underlag för regeln - Lower limit of normal svårt pga olika normalmaterial

25 GOLD klassificering

26 GOLD Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

27 Diagnostiska kriterier för vuxenastma Symtom i form av pip i luftrören, spontant eller utlöst av allergen eller fysisk ansträngning och β 2 -reversibilitet FEV1 12 procent eller VC 10% och minst 200 ml efter bronkdilatation, inom normalintervall samt vid normalisering av lungfunktionen efter inhalation Eller PEF-variabilitet 20 procent under 1-2 veckor

28 Diagnostik astma Läkemedelsverket

29 PEF-dagbok Solveig, blivande kock Dagliga besvär: trång i bröstet, tungt att andas, jobbigt vid ansträngning, ofta hosta, ibland känslig för starka dofter

30 Typisk differentialdiagnostik astma/kol ASTMA Anamnes på variabla luftvägssymptom, hostanfall, nattliga besvär, bronkiell hyperreaktivitet, ev allergi Kliniskt oftast normalt at i lugnt skede Normal eller reversibel spirometri, pos histamintest, variabla PEFkurvor KOL Anamnes på succ tilltagande besvär, ansträngningsdyspné, morgonhosta med sputa, rökning Avmagring, tysta andningsljud, svaga hjärttoner, hypersonor perkussionston Aldrig fullt reversibel spirometri Observera att obstruktivitet vid spirometri kan bero på KOL, astma med kroniskt nedsatt obstruktivitet eller icke optimalt beh astma!

31 Steroidtest Vid nedsatt lungfunktion och samtidig misstanke om astma inhalationssteroider i medelhög till hög dos i 2 3 månader för att påvisa en reversibel obstruktivitet eller peroral steroidkur, t ex prednisolon mg/dag i 2 3 veckor

32 Patientfall

33 Erik 69 år Mångårig rökare. Ökad andfåddhet vid ansträngning t ex promenader. Inga infektionsutlösta försämringar Status ua. Lungrtg ua. Tolkning: KOL utan signifikant reversibilitet

34 Lena, 67 år Rökare sedan ungdomen. Röker fortfarande. Fått successivt alltmer andnöd senaste åren. Mycket slemhosta och täthet i bröstet. Utreds nu med spirometri.

35 Lena 67 år Tolkning: KOL med signifikant reversibilitet

36 Eva 55 år * Senaste halvåret har det känts tungt i bröstet, särskilt i samband med förkylning. Tungt att andas på gympapassen. Förkyld i tre veckor nu och det släpper inte. Hostar ofta segt vitt slem. Tappar andan av hostan. När hon går raskt känner hon sig tungandad men inte vid lugn promenad eller vila. Tyngdkänsla i bröstet. Inga symtom från ögon eller näsa. * Ex-rökare och rökte ca 20 cigaretter/dag i 10 års tid. Många luftrörskatarrer och öroninflammationer som barn. Ingen känd allergi.

37 Eva 55 år Före β 2 Efter β 2 Skillnad Rev Uppmätt Förväntat % av förv Uppmätt % av förv % av förv FEV 1 2,30 3,10 74% 2,74 88% 0,44 l 19% FVC 3,60 4,10 88% 3,80 93% 0,2 l 6% FEV 1 /FVC 0,64 0,72 Tolkning: Astma med signifikant reversibilitet och normalisering efter inhalation

38 Birgitta 56 år Söker på grund av trötthet och upplevd konditionsförsämring. Symtomen har ökat det senaste halvåret och sista månaden har det tillkommit svullnader om anklarna. Röker 10 cigaretter/dag sedan 30-årsåldern. Haft rökuppehåll under graviditeterna. Hinner ej med arbetskamrater. Orkar ej trapporna. Får krampkänsla i bröstet och upphostningar. Behöver stanna och vila. Mycket trött. Särskilt på kvällarna. Vaknar 1-2 ggr/natt.

39 Birgitta 56 år Före β 2 Efter β 2 Reversibilitet Uppmätt % av förvänt Uppmätt % av förvänt FEV 1 1,9 69% 2,1 76% 0,2l / 11% FVC 2,6 77% 3,0 89% 0,4l / 16% FEV 1 /FVC 0,73 0,69

40 Birgitta 56 år Uppföljningsbesök Återkommer efter behandlingsförsök med inhalationssteroid efter åtta veckor.

41 Birgitta 56 år - Uppföljningsbesök Besök 1 Besök 2 Besök 1 Besök 2 Före β 2 Efter β 2 Före β 2 Efter β 2 Uppmätt Av förvänt Uppmätt Av förvänt Uppmätt Av förvänt Uppmätt Av förvänt FEV 1 1,9 69% 2,1 76% 2,6 94% 2,7 98% FVC 2,6 77% 3,0 89% 3,2 94% 3,2 94 FEV 1 /FVC 0,73 0,69 0,81 0,84 Tolkning: Astma med normalisering efter steroidtest

42 Sonya 68 år Sköter familjegård med 20 trav- och ridhästar. Periodvis rökt 1-2 cigaretter/dag Barndomsastma t.o.m 11 års ålder. Åter astma vid 35 års åldern Pricktest positiv för björk, timotej, gråbo, katt, hund, häst och kvalster Pulmicort 200 mcg 2 x 2, Serevent 50 mcg x 2, cetirizin 10 mg vb

43 Sonya 56 år Tolkning: Astma med kroniskt nedsatt lungfunktion

44 Take home messages spirometri vid KOL Diagnos KOL = FEV1/FVC < 0,7 i stabilt skede och typisk anamnes Stor andel av pat med KOL uppvisar en signifikant reversibilitet Signifikant reversibilitet med kvarvarande obstruktivitet talar inte mot KOL-diagnos Reversibilitet som leder till normaliserad spirometri är däremot ej förenlig med KOL

45 Take home messages spirometri vid astma Förstahandsundersökning spirometri Normal spirometri utesluter inte astma- gå vidare med PEF-kurvor och/eller metakolintest Signifikant reversibilitet inom normalintervall eller med normalisering efter inhalation är förenligt med astmadiagnos Vid kvarvarande obstruktivitet och anamnestisk misstanke om astma görs steroidtest Normalisering efter steroidbeh = astma Kvarvarande obstruktivitet efter steroidtest kan vara KOL eller astma med kronsikt nedsatt lungfunktion, får bedömas utifrån anamnes samt ev CT/diffusionskapacitet

Spirometritolkning Astma och/eller KOL?

Spirometritolkning Astma och/eller KOL? Spirometritolkning Astma och/eller KOL? FEV 1 - forcerad expiratorisk volym efter 1 sek Beror på Diametern på luftrören Lungornas elasticitet, återfjädringstrycket Utandningskraft du skapar med andningsmuskulatur

Läs mer

Basal spirometri och fallbeskrivningar

Basal spirometri och fallbeskrivningar Basal spirometri och fallbeskrivningar Lennart Hansson Överläkare, Med Dr Lung- o allergikliniken, Lund Skånes Universitetssjukhus Per Olsson Distriktsläkare kare VC Sjöbo Fråga 1 Mina spirometrikunskaper

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

Equalis. Arbets- och lungfysiologi. Användarmöte 2018

Equalis. Arbets- och lungfysiologi. Användarmöte 2018 Equalis Arbets- och lungfysiologi Användarmöte 18 Omgången omfattade patientfall Fall 1. Långtids-EKG Fall : Spirometrifall Fall 3: Ergospirometri Fall : Arbetsprov Enkät angående arbetsprov Deltagande

Läs mer

Astma Back to basics. Mikael Lundborg

Astma Back to basics. Mikael Lundborg Astma Back to basics Mikael Lundborg 2010-04-22 *Allmänläkare, Viktoriakliniken Halmstad *Ordförande, Läkemedelskommittén Halland *Sekreterare, SFAM:s Nätverk för Astma- allergioch KOL-intresserade allmänläkare

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Medicinkliniken Sektionsansvarig lungmedicin Sofia Dettmann Gäller fr o m 203-06-

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Astma KOL. Astma och KOL

Astma KOL. Astma och KOL Astma eller KOL eller Astma och KOL Peter 52 år Peter söker akut med en veckas anamnes på hosta (mest skrällig men en del slem), känt sig febrig, tungt med andning. Peter har tagit lite Cocillana som haft

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Härdplaster - Läkarundersökning - Tjänstbarhetsbedömning Syften med kontroller Upptäcka tidiga tecken på ohälsa orsakad av arbetsmiljön Skydda särskilt känsliga

Läs mer

Spirometri-skola på 20 minuter

Spirometri-skola på 20 minuter Stockholms allmänläkardag Spirometri-skola på 20 minuter 6 november 2014 Normal Stel Inflammation Bronkiolit Luftvägsinflammation Fibros i luftvägarna Parenkymdestruktion (emfysem) Förlust av fästpunkter

Läs mer

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Regionala medicinska riktlinjer astma www.vgregion.se/vardgivarstod 1 Vad är en kostnadseffektiv

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna.

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna. Institutionen för Medicin och Hälsa Avdelningen för kardiovaskulär medicin/klinisk fysiologi Hälsouniversitetet Linköping D. Johnsson 02-03-15 / modif 090828ef SPIROMETRI T2 Mätning av in- och utandade

Läs mer

Enkla lungfunktionsundersökningar

Enkla lungfunktionsundersökningar Enkla lungfunktionsundersökningar Senast uppdaterad: 2011-11-15 http://slmf.nyttodata.net/kol/niva-2/enkla-lungfunktionsundersokningar/ Den dynamiska spirometrin som kan göras på de flesta öppenvårdsmottagningar

Läs mer

SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård

SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård 151019 Martin Andersson, vik specialistläkare, med. Dr. martin.andersson@envmed.umu.se 090-7852364 A 17-year-old man presented to hospital with dry cough and

Läs mer

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna.

SPIROMETRI T2. Mätning av in- och utandade gasvolymer i lungorna. Institutionen för Medicin och Hälsa Avdelningen för kardiovaskulär medicin/klinisk fysiologi Hälsouniversitetet Linköping D. Johnsson 02-03-15 / modif 050117ef SPIROMETRI T2 Mätning av in- och utandade

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård

SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård SPIROMETRI i primär- och företagshälsovård 160322 Martin Andersson, specialistläkare, med. Dr. martin.andersson@envmed.umu.se 090-7852364 A 17-year-old man presented to hospital with dry cough and pleuritic

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Diagnostik. Senast uppdaterad: Basal diagnostik Basala riktlinjer

Diagnostik. Senast uppdaterad: Basal diagnostik Basala riktlinjer Diagnostik Senast uppdaterad: 2011-11-17 http://slmf.nyttodata.net/kol/niva-2/diagnostik/ 2.1 Basal diagnostik 2.1.1 Basala riktlinjer KOL skall misstänkas vid: Förekomst av riskfaktorer, främst tobaksrökning.

Läs mer

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn

Vårdprogram för. ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn ASTMA hos vuxna ASTMA hos barn 2008 ASTMA hos vuxna och ASTMA hos barn Innehåll ASTMA HOS VUXNA Definition... 3 Symptom... 3 Symptomutlösande faktorer... 3 Diagnostik/Utredning... 4 Behandling... 4 Underhållsbehandling...

Läs mer

Spirometri 19 okt. 2015. Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå

Spirometri 19 okt. 2015. Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå Spirometri 19 okt. 2015 Helén Bertilsson Sjuksköterska Arbets- o Miljömedicin, Umeå Spirometri är som en kedja av delmoment som alla behöver vara väl kontrollerade och tillförlitliga för att ett tolkbart

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Biomedicinsk Laboratorievetenskap Agneta Lerner HT-11

UMEÅ UNIVERSITET Biomedicinsk Laboratorievetenskap Agneta Lerner HT-11 UMEÅ UNIVERSITET Biomedicinsk Laboratorievetenskap Agneta Lerner HT-11 KLINISK LUNGFYSIOLOGI Syfte: Att erhålla kunskaper om mätmetoder av lungornas delvolymer samt att erhålla kunskaper om ventilationsinskränkningar

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303

Fastställd av: Katarina Hedin, Ordförande medicinska kommittén Revisions nr: 1 Identifierare: 33303 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Astma Giltig fr.o.m: 2012-04-01 Faktaägare: Åsa Ossiansson, Ordförande medicinsk grupp andningsorganens sjukdomar Gäller för: Region Kronoberg Fastställd

Läs mer

Respirationsfysiologi

Respirationsfysiologi Respirationsfysiologi Thoraxradiologikurs 151013 Per Nivedahl Vårdenhetsöverläkare Lung- och arbetsfysiologi Klinisk Fysiologi SU Obstruktivitet låga forcerade exspiratoriska flöden astma, KOL, bronkiolit.

Läs mer

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kalla fakta om KOL KOL är en folksjukdom, ett par hundra tusen patienter har sjukdomen varav merparten subkliniskt. Omkring 2500 patienter dör årligen. En explosionsartad

Läs mer

Astma hos barn- och ungdomar

Astma hos barn- och ungdomar Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Astma Giltig fr.o.m: 2018-06-18 Faktaägare: Helene Axfors, överläkare barn- och ungdomskliniken Fastställd av: Stephan Quittenbaum, Tf. ordförande medicinska

Läs mer

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer?

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer? 015 03 5 Programpunkter 8.30 Registrering, kaffe med fralla Välkommen och introduktion Leif Bjermer Inledningsanförande Anna-Lena Hogerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Socialstyrelsen presenterar

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Lungfunktionsutredning

Lungfunktionsutredning Lungfunktionsutredning 3.1 SPIROMETRI 3.1.1 Referensvärden Referensvärden (normalvärden) finns för en mängd olika etniska grupper. De som främst används i Sverige är det svenska materialet från Uppsala

Läs mer

Farmakologisk behandling av KOL. När bör man tänka på KOL? Diagnostiska kriterier vid spirometri

Farmakologisk behandling av KOL. När bör man tänka på KOL? Diagnostiska kriterier vid spirometri Farmakologisk behandling av KOL Karin Lisspers Distriktsläkare, docent Gagnefs vc När bör man tänka på KOL? Exponering för luftrörsskadliga ämnen från 35 år Långvariga förkylningar, bronkitepisoder Luftvägssymtom

Läs mer

Respirationsfysiologi

Respirationsfysiologi Respirationsfysiologi Thoraxradiologikurs 161018 Per Nivedahl Vårdenhetsöverläkare Lung- och arbetsfysiologi Klinisk Fysiologi SU Obstruktivitet låga forcerade exspiratoriska flöden astma, KOL, bronkiolit.

Läs mer

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL Spirometri och 6MWT vid KOL Spirometri Screening och diagnostik Objektiv mätning av fysisk kapacitet (Objektiv mätning av fysisk aktivitet) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget i Värmland

Läs mer

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då?

Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? Hosta, pip och väs hos våra små -hur tänker och gör vi då? AnnaLena Falknell, Vårdcentralen Sjöbo Peter Meyer, VO Barn och ungdom, Helsingborg. 2016-03-09 Läkemedel i Skåne, 9 och 10 mars 2016 1 Våra definitioner

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL Socialstyrelsen 2015 www.socialstyrelsen.se Nationella

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

KOL Cosmin Brancovici Överläkare, lungläkare NU-sjukvården, Trollhättan maj 2018

KOL Cosmin Brancovici Överläkare, lungläkare NU-sjukvården, Trollhättan maj 2018 KOL Cosmin Brancovici Överläkare, lungläkare NU-sjukvården, Trollhättan maj 2018 KOL-centrums uppdrag Säkerställa kvalitet och effektivitet i KOL-vården i VGR Stärka forskning kring KOL-sjukdomen KOL-centrum,

Läs mer

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson

Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson Astma hos vuxna aktuella rekommendationer vid behandling Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL Socialstyrelsen 2015 www.socialstyrelsen.se Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Publicerad i november 2015

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Publicerad i november 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Ersätter de indragna riktlinjerna

Läs mer

Aktuell behandling vid astma hos vuxna. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson

Aktuell behandling vid astma hos vuxna. Monica Arvidsson. Monica Arvidsson Aktuell behandling vid astma hos vuxna Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Nationella riktlinjer Vård vid astma och KOL Socialstyrelsen 2015 www.socialstyrelsen.se Nationella riktlinjer

Läs mer

Astma hos barn och unga

Astma hos barn och unga Astma hos barn och unga Anna Zingmark Terning Barnallergolog FAKTA dagen 2017-02-01 Disposition för dagen Nya nationella riktlinjer- introduktion Nytt FAKTA dokument Astma hos barn Centrala rekommendationer

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Formulär: Astma barn

Formulär: Astma barn Formulär: Astma barn Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senaste åren? Exacerbationer

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

KLOKA LISTAN. Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå

KLOKA LISTAN. Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå KLOKA LISTAN KOL 1810-18.50 18.10 Michael Runold Behandling, farmakologisk och icke-farmakologisk Läkemedelsval på substansnivå 18.25 Eva Vikström Jonsson KOL-läkemedel på kloka listan. Varför finns vissa

Läs mer

Formulär: Astma barn. Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för barn med astma. Personuppgifter Diagnos Längd och vikt

Formulär: Astma barn. Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för barn med astma. Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Formulär: Astma barn Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för barn med astma. Spirometri? PEF? Rökning, rökvanor, utsatt för passiv rökning? Erbjuden rökavvänjning? Excacerbationer

Läs mer

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus KOL Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus Cirka 500 000 människor i Sverige har KOL KOL-bördan kommer att öka betydligt i framtiden, återspeglande de tidigare rökvanorna

Läs mer

Nätverksträff uppmärksamhet. KOL förlorar sakta med säkert sin förmåga att andas. Bara 16 % av dem har fått korrekt diagnos

Nätverksträff uppmärksamhet. KOL förlorar sakta med säkert sin förmåga att andas. Bara 16 % av dem har fått korrekt diagnos 1 KOL och astma två sjukdomar som behöver stor uppmärksamhet KOL 700 000 förlorar sakta med säkert sin förmåga att andas. Bara 16 % av dem har fått korrekt diagnos Astma 900 000 har astma och mer än hälften

Läs mer

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Fått strukturerad patientutbildning inom de 5 senste åren? Exacerbationer

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för vuxen med astma. 1 (6) luftvägsregistret Astma öppenvård (patienter över 18 år) Personnummer: Namn: ÖPPENVÅRDSBESÖK

Läs mer

Case 2 2010-12-06. Case 2 Akutmottagningen. Juni 08 Akutmott Vidare anamnes. Juni 08 Akutmott Vidare anamnes. Juni 08 Akutmott

Case 2 2010-12-06. Case 2 Akutmottagningen. Juni 08 Akutmott Vidare anamnes. Juni 08 Akutmott Vidare anamnes. Juni 08 Akutmott Case 2 Akutmottagningen Case 2 Gruppundervisning i Klinisk Medicin, Termin 6 Lung Allergi, Höst-terminen 2010 Ulf Nihlén 63-årig man som i många år arbetat utomlands inom oljebranchen, frånskild, inga

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Rökning och rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Personuppgifter Diagnos Längd och vikt Fått strukturerad patientutbildnin? Genomgått astmaskola? Excacerbationer

Läs mer

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng

Delexamination 2. Klinisk medicin Ht2011 MEQ1. 20 poäng Delexamination 2 Klinisk medicin Ht2011 MEQ1 20 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa

Läs mer

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. KOL är ocoolt KOL? u u Katastrofal Och u Lamslagen??? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas

Läs mer

Hosta förslag på utredning Gudrun Hemeren ÖL, lungmedicin SkaS Skövde

Hosta förslag på utredning Gudrun Hemeren ÖL, lungmedicin SkaS Skövde Hosta förslag på utredning Gudrun Hemeren ÖL, lungmedicin SkaS Skövde Referenser Medscape Chronic Cough ; Updated: Jan 27, 2016 Author: Henry Haipei Chen, MD, MBA ERS guidelines on the assessment of cough

Läs mer

Länsövergripande rutiner vid lungfunktionsundersökning med Spirare

Länsövergripande rutiner vid lungfunktionsundersökning med Spirare Länsövergripande rutiner vid lungfunktionsundersökning med Spirare Syfte Den länsövergripande rutinen syftar till att stödja verksamheterna vid användning av Spirare. Rutinen ger rekommendationer gällande

Läs mer

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny

Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny Fall VT 2014 Fall 2 (VT14) Tjugosexårig man med amyloidos och njursvikt sekundärt till familjär medelhavfeber. Har genomgått en misslyckad njurtransplantation, Ny transplantation planeras, därav denna

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

Ditt tentamensnummer. 1. Vilken diagnos bör du i första hand misstänka? (1 p)

Ditt tentamensnummer. 1. Vilken diagnos bör du i första hand misstänka? (1 p) Du gör AT på vårdcentral. En 20-årig kvinna söker pga intensivt kliande utslag. Började med kliande fläckar i båda armvecken för en månad sedan. Blivit mycket värre senaste veckan. Svårt att sova pga klåda.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster

Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster Luftvägseffekter, särskilt astma, och exponering för härdplaster Kjell Torén Professor/överläkare Arbets- och miljömedicin Allergisektionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1 Ny fabrik för laminerat trä

Läs mer

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion

Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Definitioner Reversibel luftvägsobstruktion Astma bronkiale är en sjukdom med förträngning i luftvägarna på grund av Inflammation Slemhinnesvullnad, slembildning och ökad retbarhet Muskelkramp : - utlöst

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl April 2008 Författare: Docent Hans Hedenström, Akademiska sjukhuset i Uppsala Docent Maria Albin, Universitetssjukhuset

Läs mer

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng

Delexamination Klinisk Medicin. MEQ 21 poäng Delexamination 2 2015-11-24 Klinisk Medicin MEQ 21 poäng All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Behandling av astma och KOL

Behandling av astma och KOL Gunnar Johansson Björn Ställberg Björn Tilling Behandling av astma och KOL Ett studiebrev med fallbeskrivningar byggt på SBU-rapporten 2000 Behandling av astma och KOL Innehållsförteckning Sida Inledning

Läs mer

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017

Astma hos vuxna. Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma hos vuxna Patrik Nordenfelt Överläkare Lung- och allergimottagningen Februari 2017 Astma Ett inflammatoriskt syndrom med flera fenotyper som påverkar luftvägarna Karakteristiskt för astma är återkommande

Läs mer

SPIROMETRI vid medicinska kontroller Arbets- och miljömedicin Helén Bertilsson Leg. Sjuksköterska

SPIROMETRI vid medicinska kontroller Arbets- och miljömedicin Helén Bertilsson Leg. Sjuksköterska SPIROMETRI vid medicinska kontroller 2018 Arbets- och miljömedicin Helén Bertilsson Leg. Sjuksköterska Indikationer för spirometri Utredning av hosta, andfåddhet och ansträngningsutlösta besvär Långvarig

Läs mer

Integrerande MEQ-fråga 2

Integrerande MEQ-fråga 2 Skrivningskod :.. 1 (13) Integrerande Delexamination 2 Klinisk medicin, Södersjukhuset Restskrivning 2013-08-30 Totalt 20 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 13 sidor (inkl. detta försättsblad) där

Läs mer

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Åke Johansson Överläkare, MD Lungmedicin Skaraborgs Sjukhus, Skövde Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Faktadokumentation

Läs mer

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Historik KOL = Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är ett ungt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning Remissversion

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Stöd för styrning och ledning Remissversion Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Stöd för styrning och ledning Remissversion Artikelnummer 2014-11-18 Foto Matton Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2014 Förord I dessa nationella

Läs mer

GOLD 2017 och nyheter vid behandling av KOL

GOLD 2017 och nyheter vid behandling av KOL GOLD 2017 och nyheter vid behandling av KOL Läkemedelsinformation på våra villkor 180516 Josefin Sundh Överläkare Lungsektionen, Hjärt-lungfys klin USÖ Adj lektor, Institutionen för medicinska vetenskaper,

Läs mer

Formulär: Astma vuxen

Formulär: Astma vuxen Formulär: Astma vuxen Variabler som registreras i Luftvägsregistret vid ett öppenvårdsbesök för vuxen med astma. Rökning, rökvanor? Erbjuden rökavvänjning? Utsatt för passiv rökning? Excacerbationer senaste

Läs mer

Allergi och astma i fotbollen. Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer

Allergi och astma i fotbollen. Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer Allergi och astma i fotbollen Bakgrund Patientfall Reflexioner och rekommendationer Bengt-Olov Tengmark SvFF fotbollsmedicinska konferens 16-17 jan 2015 Hur många har astma i Sverige? Astmaprevalensen

Läs mer

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi

Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Läkemedel i Skåne 2013 Praktisk allergologi Peter Meyer Överläkare, Barnallergolog Sus, Lund Peter Meyer 2013-03-06 1 Disposition Barn och ungdomar Hur utreda misstänkt astma Gränssnitt PV vs barnläkare/barnallergolog

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

Grundläggande spirometri Helén Bertilsson Arbets-och miljömedicin Leg.sjuksköterska

Grundläggande spirometri Helén Bertilsson Arbets-och miljömedicin Leg.sjuksköterska Grundläggande spirometri 2019 Helén Bertilsson Arbets-och miljömedicin Leg.sjuksköterska När är det lämpligt med spirometri? Vid arbeten med exponering som långsiktigt kan skada luftvägarna - Damm som

Läs mer

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2

DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2DX2 Integrerande MEQ 1-fråga DX2 2014-04-21 Totalt 21 poäng Anvisning: Frågan är uppdelad på 5 sidor (Exklusive detta försättsblad) där nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor. All nödvändig information

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007

Infant lung function testing ILFT. Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Infant lung function testing ILFT Per Thunqvist Sachsska Barnsjukhuset, Stockholm Barnveckan Linköping 2007 Möjliga undersökningsmetoder för barn under 2(3) år Tidalandningsanalyser Passiv lungmekanik

Läs mer

mepolizumab vid behanding av svår astma

mepolizumab vid behanding av svår astma mepolizumab vid behanding av svår astma De patientfall som här redovisas är verkliga svenska patienfall sammanställda av en kliniskt arbetande lungspecialist under våren 2019. Fallen är typfall och helt

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Remissversion publicerad i november 2014 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Remissversion publicerad i november 2014 Bakgrund Astma och KOL är vanliga luftvägssjukdomar Idag lever 800 000 personer i Sverige med

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

Underhållsbehandling av astma hos barn

Underhållsbehandling av astma hos barn 1(8) Underhållsbehandling av astma hos barn Mål för behandlingen av barn: Barnet ska klara sina vardagsaktiviteter utan besvär och sova lugnt utan astma eller hosta Vid kraftig ansträngning, luftvägsinfektion

Läs mer

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1

Delexamination 3. Klinisk Medicin 11 november 2013. 20 poäng MEQ 1 Delexamination 3 Klinisk Medicin 11 november 2013 20 poäng MEQ 1 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet. Därefter rättvändes

Läs mer