Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014"

Transkript

1 Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort fakta, Lovaza...4 Isolering och extraktion av substans...5 Kokning, pressning, separering...5 Blekning och deodorisering...5 Rening...5 Koncentrering...5 Enzymatisk anrikning...5 Urea bottenfällning...6 Biologisk aktivitet...6 Antitrombotisk effekt...6 Antiinflammatorisk effekt...6 Antiarytmisk effekt...6 Reducering av Triglyceridnivåer...6 Klinisk effekt och användning...7 Indikation...7 Evidens...7 Säkerhet...8 Graviditet...8 Diskussion...9 Referenslista

3 Inledning Övervikt och fetma är ett omfattande hälsoproblem i västvärlden. Det finns ett signifikant samband mellan övervikt och fetma och ett flertal sjukdomar. Övervikt och fetma är bland annat den viktigaste riskfaktorn till det metabola syndromet och diabetes typ 2. Metabola syndromet, diabetes typ 2 och låga nivåer av HDL kolesterol är starkt kopplat till förhöjda nivåer av triglycerider i blodet och därmed sekundär hyperlipidemi. Andra riskfaktorer för sekundär hyperlipidemi är njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos och hög alkoholkonsumtion. Familjär kombinerad hyperlipidemi karakteriseras av höga värden av triglycerider och kolesterol. Hyperlipidemi kan leda till hjärt-kärlsjukdom och akut pankreatit.(håkansson. J, Wiklund. O, 2011). Att sänka triglyceridnivåerna i blodet är därför av intresse. År 2004 godkände FDA i USA läkemedlet Lovaza, utvecklat av läkemedelsföretaget Reliant Pharmaceuticals, senare uppköpt av GlaxoSmithKline. Lovaza godkändes som kolesterolsänkande läkemedel och den aktiva substansen är omega-3-syra-etyl-ester. I Europa säljs Lovaza under namnet Omacor. Intresset för omega-3-fettsyror startade för mer än 30 år sedan då man observerade att vissa etniska grupper, exempelvis den infödda befolkningen i Alaska hade lägre mortalitet i kardiovaskulär sjukdom. Detta kopplades till deras höga intag av fleromättade fettsyror från bland annat fisk. Omega 3 fettsyror är essentiella då människan bara producerar en liten mängd av dem, resten behöver vi få i oss via vår kost. (Bang, 1997 och Kris-Etherton, 2002). Livsmedelverket i Sverige rekommenderar att äta fisk två till tre gånger i veckan. Det finns tre olika omega-3- fettsyror. Dessa är alfa-linolensyra(ala), Eikosapentaensyra(EPA) och Dokosahexaensyra (DHA). Studier har visat att EPA och DHA arbetar tillsammans för att ge den triglyceridsänkande effekten. Lovaza består av en kombination av EPA och DHA. Läkemedlet reducerar leverns bildning av triglycerider, men mekanismen är inte helt klarlagd. Studier tyder på att Lovaza reducerar triglyceridnivåerna nämnvärt, men också ger en kolesterolhöjande effekt. (Bays, 2006) 3

4 Kort fakta, Lovaza Molekylformel: C 46 H 70 O 4 Molekylmassa:687,0456 g/mol API: DHA etyl ester(c24h36o2) och EPA etyl ester (C22H34O2) Alternativa namn: Lovaza, Omacor, Omega-3-syra-etyl-ester. Fig.1 Kemisk struktur för API. Strukturen överst är DHA etyl ester och den nedre strukturen är EPA etyl ester. 4

5 Isolering och extraktion av substans Omega 3 fettsyrorna EPA och DHA förekommer i all fisk, men finns i störst mängd i fet fisk(lax, regnbåge, tonfisk). Lovaza är högkoncentrerat på EPA och DHA. Då läkemedlet når handeln ska det bestå till 90 procent av den aktiva substansen. Detta kräver en rad process steg. Kokning, pressning, separering Fiskoljan utvinns ofta från sardiner, anjovis och annan fet fisk. Efter att fisken fångats kokas den och pressas för att avlägsna kroppsvätskor och fett/olja. Den erhållna vatten/olja emulsionen filtreras först för att sedan separeras med hjälp av centrifuger till en vatten och olja fas. Därefter tvättas oljan ett flertal gånger med varmt vatten. Vattnet avlägsnas därefter med centrifugering. (Ackman et al. 1988) Blekning och deodorisering Då vattnet har avlägsnats bleks oljan och deodoriseras. Blekning görs för att avlägsna pigment från oljan och deodorisering för att avlägsna den typiska fisksmaken samt för att förlänga oljans hållbarhet. Deodorisering utförs med hjälp av vakuumdestillation i en temperatur på C. På grund av den höga temperaturen avlägsnas värmekänsliga ämnen och oxiderande produkter från fettsyrorna. Processen avlägsnar dock inte mättade fettsyror, kolesterol eller kontamineringar. Rening Fiskoljan måste renas från miljögifter. De flesta föroreningar är fettlösliga och ansamlas därför i fiskarnas fettväv. Avlägsning av miljögifter kan göras med kromotografiska metoder och genom selektiva adsorptionsmetoder.(oterhals et al. 2007, 2010; De Greyt et al. 2010). Koncentrering Efter dessa steg innehåller fiskoljan ungefär samma mängd EPA och DHA som råoljan(8-20% beroende på ursprungsfisk) och oljan måste koncentreras. Det första steget i koncentreringsprocessen är att omvandla triglycerider till etylestrar och fria fettsyror. Det är inte förrän triglyceriderna och etylestrarna klyvs från glycerolens backbones på den originala triglyceridmolekylen som koncentrering kan ske. Detta steg utförs vanligtvis i en reaktor genom att behandla oljans triglycerider med en alkalisk katalysator med ren etanol i ca 80 grader, minst en timme. Enzymatisk anrikning Då esterbildning har skett finns det flera processer som kan användas för att öka oljans koncentration. Ett exempel är enzymatisk anrikning. Metoden klyver glycerolmolekylens backbones på specifika positioner (Breivik, 1999; Peffer et al. 2007). Detta ger två fraktioner, en fraktion med fria fettsyror och en fraktion med 2- monoacylglycerol berikad med EPA och DHA.(Peffer et al. 2007; Mbatia et al. 2010). Fraktionen med de fria fettsyrorna avlägsnas och kvar blir en omega- 3 rik 2- monoacylglycerolfraktion. Till detta kan ett lipas tillsättas vilket ger syntes av en omega-3 rik triglyceridprodukt. 5

6 Urea bottenfällning Detta är ytterligare en metod för att öka koncentrationen av fiskoljan. Processen börjar med att urea löses i varmt organiskt lösningsmedel, exempelvis metanol eller etanol. Därefter adderas fettsyrorna och lösningen kyls. Under kylningsprocessen kristalliserar urean igen och bildar urea-fettsyra-komplex som fångar de enkelsträngade mättade fettsyrorna och de enkelomättade fettsyrorna och separerar dem från de fleromättade fettsyrorna. Efter filtrering och tvättning av urea kristallerna blir det kvar en hög koncentration av de omättade fettsyrorna(ackman et al. 1988). Biologisk aktivitet Omega- 3- fettsyror är fleromättade och karakteriseras av att den första dubbelbindningen sitter på tredje kolet vid kolkedjans slut, därav namnet omega 3 fettsyra. Det är en essentiell grupp fettsyror vilket betyder att vi måste få i oss dem via kosten. Dess effekter i kroppen är antitrombotisk och antiinflammatorisk effekt, reduktion av plasma fibrinogen, förlängd blödningstid, antiarytmisk effekt samt sänkning av triglycerider i blodet. Antitrombotisk effekt Den antitrombotiska effekten och förlängda blödningstiden orsakas av EPA som är ett substitut för arakidonsyra i cellmembran, och ger en ökning av 3-serie prostaglandiner(prostanoider med tre dubbelbindningar i dess sidokedja istället för två), tromboxaner och 5-serie leukotriener. Vi får en bildning av tromboxan A 3. Tromboxan A 3 är sämre på att skapa aggregering av blodplättar än Tromboxan A 2, vilket ger den antitrombotiska effekten och förlängd blödnings tid. Omega 3 fettsyror bör därför användas med försiktighet av personer som äter läkemedel mot blodproppar.(brinson et al, 2012). Antiinflammatorisk effekt Den antiinflammatoriska effekten beror antagligen av att omega 3 fettsyrorna orsakar en förändring i biosyntesen av leukotriener. Mekanismen är dock inte helt klarlagd. (Brinson et al, 2012). Antiarytmisk effekt Fettsyrorna verkar elektrisk stabilisera membran i hjärtmuskulaturen, vilket reducerar känsligheten för ventrikulära diarytmier och därmed minskar risken för plötslig död. (Marchioli et al. 2001). Reducering av Triglyceridnivåer Mekanismen för sänkningen av triglycerider i blodet är okänd. Man tror att fettsyrorna sänker produktionen av VLDL(Very Low Density Lipoprotein). VLDL transporterar endogena triglycerider till fettväv och muskler för hydrolys genom lipoprotein lipas. Syntesen av VLDL hämmas genom att vi får en hämning av 1,2 - diacylglycerol-sterol o-acyltransferas (Brinson et al, 2012). 6

7 Klinisk effekt och användning Den farmakologiskt aktiva substansen i Lovaza är en kombination av omega- 3 fettsyrorna DHA etyl ester (375 mg) och EPA etyl ester(465 mg) i 1 gram kapsel. 4 mg vitamin E finns även tillsatt i varje kapsel. (Bays, 2006). Omega 3 -fettsyra- estrar har bevisats sänka triglyceridnivåerna i blod hos personer med hypertriglyceridemi (Bernini et al.2004), samt hos personer med diabetes. (Kabir et al. 2007). Studier tyder även på att substansen stabiliserar aterosklerosiska plack(garry et al. 2003) och minskar risken för att drabbas av fatal hjärtsjukdom (Lemaitre et al. 2003), samt ökar överlevnaden hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Omega 3 fettsyror har även visats höja kolesterolnivåerna i blodet. (GISSI- Prevenzione Investigators, 1999). Indikation Läkemedlet säljs i ett flertal länder i Europa, Asien och USA mot indikationen hypertriglyceridemi som monoterapi tillsammans med kost och livsstilsförändringar eller som tilläggsbehandling till fibrater eller statiner för att sänka triglyceridnivåerna i blodet. Läkemedlet har också godkänts som post myokardinal behandling i ett flertal länder i Europa och Asien(Bays, 2006). Evidens I en öppen randomiserad studie från Korea som utförts på personer med höga triglyceridnivåer ville man jämföra behandlingsalternativ för att sänka triglyceridnivåerna hos deltagarna. Den ena gruppen behandlades med enbart statiner och den andra gruppen fick kombinationsbehandling med statiner och omega 3 fettsyror. Båda gruppernas behandling pågick under 6 veckor. Resultatet visade att deltatagarna som enbart behandlades med statiner fick en reduktion av triglyceridnivåerna med 13.9 procent, medan gruppen med kombinationsbehandling fick en sänkning av triglyceridnivåerna med 41 procent. Inga signifikanta skillnader i total kolesterol, HDL och LDL nivåer observerades. (Hae-Young et al.2010). Flera andra studier tyder på liknande resultat. Exempelvis utfördes en studie i USA år 2008 för att jämföra monoterapibehandling med statiner mot kombinationsbehandling med statiner och omega- 3- syra-etyl- estrar. Monoterapibehandling gav en reducering av triglyceridnivåerna med 29 % jämfört med kombinationsbehandlingen som gav en minskning med 40 %. (Dicklin et al.2008). Idag rekommenderas kombinationsbehandling med statiner som förstahandsval och tilläggsbehandling med omega-3-festtsyra-estrar i ett flertal länder mot förhöjda nivåer av triglycerider. Den första kliniska studien på omega 3 fettsyrors antiarytmiska effekt gjordes år 1989 på 2033 stycken män. Hälften av männen fick en kost som var rik på fleromättade fettsyror under två år. I denna grupp konstaterades en reduktion i mortalitet på 29 %. En annan nämnvärd studie utfördes år 1999 som inkluderade patienter som 7

8 nyligen drabbats av hjärtinfarkt. En minskning av myokardinal mortalitet observerades med 17 % (tvåvägs analys) och 30 % (fyrvägs analys). (GISSI- Prevenzione Investigators, 1999). British Journal of Nutrition publicerade år 2012 en sammanställning av de studier som utförts fram till januari 2012, med syfte att undersöka DHA/EPA:s betydelse för incidensen av total död, kardiovaskulär död, samt hjärt- och kärlsjukdom. Endast randomiserade kontrollerade studier och kliniska studier som direkt kunde kopplas till högt intag av fettsyrorna utförda under minst 6 månader inkluderades i sammanställningen. Resultatet visade på att incidensen av hjärtsjukdom var lägre i gruppen som fick omega 3 fettsyrorna, med 3902 fall i personer jämfört med kontrollgruppen med 4102 fall i personer(or:0.90). Även incidensen för total död var lägre i omega 3 gruppen med 2205 dödsfall av personer jämfört med kontrollgruppen där 2283 dödsfall i personer observerades(or:0.95). Effekten på död i hjärtinfarkt visade ett resultat på 1108 dödsfall av totalt personer i omega 3 gruppen, och 1198 dödsfall av personer i kontrollgruppen (OR:0.91). Effekten på insjuknande i hjärtsjukdom var följande: I gruppen med omega 3 observerades 889 fall i personer och 1066 fall i personer(or:0.82). (Delgado-Lista et al. 2012) NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence) och AHA(American Heart Association) rekommenderar idag ett dagligt intag på 1 gram av DHA/EPA som post myokardinal behandling. (Appel et al. 2002) Säkerhet Läkemedlet har i kliniska studier visat sig ha få biverkningar. De biverkningar som observerats är uppstötningar samt rapningar. Ingen negativ påverkan på plasmaglukosnivåer, nivåer av muskel och leverenzymer eller förändringar i njure och leverfunktion har observerats. Inga fall av hypervitaminos eller sjukdom på grund av miljögifter har setts, antagligen på grund av den omfattande renings och koncentrationsprocessen som utförs. Läkemedlet har i studier visat sig ge förhöjda kolesterolnivåer. Graviditet Det finns inte tillräckligt med studier gjorda på gravida kvinnor. Det är därför inte klarlagt om det kan orsaka negativ påverkan på fostret (Bays, 2006). 8

9 Diskussion Att Omega- 3- fettsyra- etyl- estrar har god effekt på reducering av triglycerider i blodet är väl bevisat. Studier tyder även på att substansen ger en ökning av mängden kolesterol. Höga nivåer av plasma triglycerider är mindre associerat med hjärtkärlsjukdom än vad höga nivåer av kolesterol är. Den kolesterolhöjande effekten har i studier dock inte visat sig vara allt för hög. Epidemiologiska bevis finns dock för att ett högt intag av fleromättat omega-3 minskar risken för ishemisk hjärtsjukdom samt ökar överlevnaden hos personer som drabbats av hjärtinfarkt. Trots detta finns inte ett sådant läkemedel med i FASS. Läkemedelsverket skriver dock att fiskoljor kan ge en skyddande effekt och flera är klassade som naturläkemedel och håller därmed hög kvalitet. En aspekt att ta hänsyn till för studierna om omega 3 fettsyrorna som post myokardinal behandling är att de är gjorda på talet och att det då inte användes samma behandlingsmetoder som idag, vilket kan vara missvisande då incidensen för insjuknande skulle kunna vara lägre med de metoder vi använder idag. Utifrån de studier som gjorts anser jag att fiskoljor med god kvalitet är ett bra och säkert komplement till en varierad kost eller som ett komplement till HMG- COA reduktas hämmare för att sänka triglyceridnivåerna i blodet. 9

10 Referenslista Ackman RG, Matthews D, Olson B, Ratnayake WMN. (1988) Preparation of omega-3 PUFA concentrates from fish oil via urea complexation. Eur J Lipid Sci Tech. (10): Adlercreutz P, Mattiasson B, Mbatia B, Mulaa F. (2010). Enzymatic enrichment of omega-3 polyunsaturated!fatty acids in Nile Perch viscera oil. Eur J Lipid Sci Tech. 112(9): Appel LJ, Harris. W, Lawrence J, Penny M. Kris-Etherton PM. (2002) Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation; 106: Bang HO, Dyerberg J, Nielsen AB. (1971) Plas- ma lipids and lipoprotein pattern in Greenlandic West Coast Eskimos. Lancet; 1(7710): Bays, (2006). Omega-3-Fatty Acids and Cardiovascular Disease Reduction. The American Journal of Cardiology. 98:4, Bel-Rhlid R, Freudt A, Hansen CE, Peffer J, Reuss M, Schmid RD,et al. Highly efficient enzymatic!synthesis of 2-Monoacylglycerlols and structured lipids and their production on a technical scale. Bernini F, Calabresi L, Canavesi M, Villa B, Sirtori CR, James RW (2004). An omega-3 polyunsaturated fatty acid concentrate increases plasma high-density lipoprotein 2 cholesterol and paraoxonase levels in patients with familial combined hyperlipidemia. Metabolism 53, Berntssen ME, Oterhals A. Effects of refining and removal of persistent organic pollutants by short- path distillation on nutritional quality and oxidative stability of fish oil. J Agric Food Chem. 2010;58(23): Brinson. B, Miller. S (2012) Fish Oil: What is the Role in Cardiovascular Health? Breivik H. (1999) Refining oil composition. US-Patent 5,945,318. De Greyt W, De Meulenaer B, Maes J, Vila Ayala J, Verhé R, Gibon V, et al. (2010) Process optimization for the removal of environmental contaminants from fish oils. OCL.17:2. J. Delgado-Lista, J. Lopez-Miranda P. Perez-Martinez, and F. Perez-Jimenez (2012) Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. British Journal of Nutrition. 107, S201 S213. Dicklin MR, Lubin B.C, Maki,K.C, McKenney J.M och Reeves M.S. (2008). Effects of Adding Prescription Omega-3 Acid Ethyl Esters to Simvastatin (20 mg/day) on Lipids and Lipoprotein Particles in Men and Women With Mixed Dyslipidemia. The American Journal of Cardiology :102; 4,

11 Garry JM, Rerkasem K, Shearman CP, Thies F, Williams J, Yaqoob P et al. (2003). Association of n-3 polyunsaturated fatty acids with stability of atherosclerotic plaques: a randomised controlled trial. Lancet 361, GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI- Prevenzione trial. Lancet. 1999; 354: Hae-Young Lee, Hyun-Jae Kang, Hyo-Soo Kim, Min-Kyung Kim, Sang-Hyun Kim, Yong-Jin Kim.(2010) Prospective randomized comparison between omega-3 fatty acid supplements plus simvastatin versus simvastatin alone in Korean patients with mixed dyslipidemia: lipoprotein profiles and heart rate variability. European Journal of Clinical Nutrition 65, Håkansson. J och Wiklund.O (2011) Läkemedelsboken. Läkemedelsverket Kabir M, Meugnier E, Naour A, Pechtner V, Rome S, Skurnik G, et al. (2007). Treatment for 2 mo with n-3 polyunsaturated fatty acids reduces adiposity and some atherogenic factors but does not improve insulin sensitivity in women with type 2 diabetes: a randomized controlled study. Am J Clin Nutr 86, Lemaitre RN, King IB, Kuller LH, Mozaffarian D, Siscovick DS, Tracy RP, (2003). n-3 Polyunsaturated fatty acids, fatal ischemic heart disease, and nonfatal myocardial infarction in older adults: the Cardiovascular Health Study. Am J Clin Nutr 77, Marchioli R, Schweiger Luigi Tavazzi C, Valagussa F. (2001) Efficacy of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids After Myocardial Infarction: Results of GISSI- Prevenzione Trial. Oterhals A, Nortvedt R, Solvang M. (2007) Optimization of activated carbon based decontamination of fish oil by response surface methodology. Eur J Lipid Sci Tech.;109(7):

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett

Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Lipidsänkande behandling efter hjärtinfarkt - eller före? Kristina Hambraeus Överläkare, Cardiologkliniken Falu Lasarett Disposition Primär- eller sekundärprevention? Högriskeller befolkningsstrategi?

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL

KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL KOLESTEROLGUIDEN LIVSSTIL Vägen till att lyckas börjar med ett beslut om en förändring. Den här guiden är för dig som vill börja ta de första stegen. Hej och välkommen! Kroppen är fantastisk och vi har

Läs mer

Faktor som är statistiskt associerad till ökad risk för insjuknande i sjukdomen Rimlig biologisk mekanism finns som förklarar sambandet faktor -

Faktor som är statistiskt associerad till ökad risk för insjuknande i sjukdomen Rimlig biologisk mekanism finns som förklarar sambandet faktor - Fredrik Wallentin Faktor som är statistiskt associerad till ökad risk för insjuknande i sjukdomen Rimlig biologisk mekanism finns som förklarar sambandet faktor - sjukdom Dosrelation (graderat samband)

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

FISKOLJA - Världens bästa fett!

FISKOLJA - Världens bästa fett! FISKOLJA - Världens bästa fett! Fettsyror är livsviktiga för vår hälsa Omega-3 är ett samlingsnamn för ett antal fleromättade fettsyror som används som energi, byggsten, kroppskydd, värmeisolator och lagring

Läs mer

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck.

Metabola Syndromet. Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Metabola Syndromet Bukfetma, dyslipidemi (ogynnsamt blodfettsmönster), hyperglykemi (högt blodsocker) och förhöjt blodtryck. Definition av MetS 3 av 5. 1. Midjemått (beroende av etnicitet) >90cm för män

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Kolesterol på gott & ont

Kolesterol på gott & ont Undvik fett så går du ner i vikt och slipper sjukdom! Ät mer fett så går du ner i vikt och håller dig frisk! Kolesterol på gott & ont Vilka olika fetter finns i kroppen Fosfolipider Fosfat med två fettsyror

Läs mer

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland

Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Nationella Diabetesregistret, Registercentrum Västra Götaland Agenda Lipidvärden och lipidsänkande behandlingdata från nya årsrapporten Vad har NDR lärt oss om lipidvärden och lipidsänkande behandling

Läs mer

Behöver lipider tas fastande? Mäta eller beräkna LDL? Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset Uppsala

Behöver lipider tas fastande? Mäta eller beräkna LDL? Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset Uppsala Behöver lipider tas fastande? Mäta eller beräkna LDL? Peter Ridefelt Klinisk kemi och farmakologi Akademiska sjukhuset Uppsala Fastekrav? European Atherosclerosis Society (EAS) European Federation of Clinical

Läs mer

Sänka LDL-målet vid diabetes? Pro

Sänka LDL-målet vid diabetes? Pro Sänka LDL-målet vid diabetes? Pro Anders G Olsson Professor emeritus, Hälsouniversitetet, Linköping Stockholm Heart Center SFD:s Vårmöte i Visby 2012-05-10 Potentiella bindningar Anders G Olsson har forskningssamarbete

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Kan vi förebygga ateroskleros?

Kan vi förebygga ateroskleros? Livsstil och gener? Motion? Alkohol?! Kan vi förebygga ateroskleros? - Arv har större betydelse än vi trott, även om rökning, stress och mat är viktiga faktorer. - Elittränande inte nödvändigt! 30 min

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Ezetimib Stada 10 mg tablett 13.7.2016, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Ezetimib Stada 10 mg tablett VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

För patienter med avancerade lipidrubbningar (till exempel familjär hyperkolesterolemi) gäller Läkemedelsverkets rekommendationer.

För patienter med avancerade lipidrubbningar (till exempel familjär hyperkolesterolemi) gäller Läkemedelsverkets rekommendationer. IDEAL-studien marginella skillnader mellan högdos atorvastatin och simvastatin 20 mg/dag föranleder ingen ändring av rekommendationen simvastatin 40 mg/dag Sammanfattning I IDEAL-studien jämfördes öppen

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne HETA HÄLSORÖN * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne * För mycket fleromättat fett i kosten är hälsofarligt * Karotenoider är viktiga

Läs mer

Kost och Ateroskleros

Kost och Ateroskleros Göran Petersson mars 2007 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers 412 96 Göteborg Kost och Ateroskleros - omega-6 och socker hotar, men rätt omega-3 och antioxidanter skyddar Överintag

Läs mer

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett medicazine iqnyhetsbrev med fokus på livets fett Utgåva 4 2006 Fettsyrors betydelse vid graviditet och amning Ny klinisk studie Naturlig fiskolja eller syntetisk? GLA vid torra och sköra slemhinnor Tillverkare

Läs mer

Många fettsyror olika effekter

Många fettsyror olika effekter Maten rockar fett Fett bra och dåligt Vad säger forskningen? Tommy Cederholm Klinisk nutrition och metabolism Uppsala Universitet Fett och fettsyror Positivt: Energikälla lagras i fettväv Byggsten i cellmembran

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt

DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN DIOVAN räddar liv efter hjärtinfarkt Ny indikation för DIOVAN: Behandling av hjärtsvikt efter hjärtinfarkt 25 % riskreduktion av total mortalitet Fakta om hjärtinfarkt Hjärtinfarkt

Läs mer

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS BLODFETTER KLINISK BETYDELSE Relation till atheroskleros och hjärtkärlsjukdom Extrem hypertriglyceridemi kan ge akut pankreatit ATHEROSCLEROS

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Generellt mål: Genom att med olika åtgärder interferera med lipoproteinomsättningen så att halterna av S-kolesterol och LDL-kolesterol reduceras

Generellt mål: Genom att med olika åtgärder interferera med lipoproteinomsättningen så att halterna av S-kolesterol och LDL-kolesterol reduceras B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI (CN rev 1) Fråga: Vilka skall undersökas? Svar: Personer med: A.) Manifest kranskärlssjukdom eller annan atherosklerotisk kärlsjukdom, oavsett ålder och kön. B.) Övriga

Läs mer

Gruppträff 1 Presentation och uppstart

Gruppträff 1 Presentation och uppstart Kinesiskt ordspråk Gruppträff 1 Presentation och uppstart Fyll inte livet med dagar, fyll dagarna med liv. /okänd Överenskommelse När du medverkar i gruppen är det viktigt att du följer programmet vi lagt

Läs mer

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning:

Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott. Inledning: Dokument nr: 4.3 (6) Titel: Kosttillskott Inledning: Den legitimerade optikern är en del av den primära ögonhälsovården, och utför majoriteten av alla synundersökningar. Pga. detta har den legitimerade

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta Göran Petersson Hälsodebatt Professor i Kemisk Miljövetenskap Januari 2006 Kemi- och Bioteknik, Chalmers 41296 Göteborg goranp@chalmers.se Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta - Myten att hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna

BESLUT. Datum FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box Sollentuna BESLUT 1 (5) Datum 2016-02-05 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Uppföljning av beslut inom läkemedelsförmånerna. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning

Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning Förebyggande av hjärt-kärlsjukdom till följd av åderförkalkning (ateroskleros) Sammanfattning Vid åderförkalkning ateroskleros blir blodkärlen stelare och trängre, blodet får svårare att passera. Ateroskleros

Läs mer

Nutri&on och inflamma&on. Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

Nutri&on och inflamma&on. Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping Nutri&on och inflamma&on Lena Jonasson Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping An&inflammatorisk mat - finns det? 10 i topp: Lax Kelp (brunalg) Olivolja Grönsaker,

Läs mer

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Mikael Fogelholm, professor i näringslära Helsingfors universitet Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper Faculty of Agriculture and Forestry Department

Läs mer

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt

2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt 2.4 Profylax vid akut hjärtinfarkt Slutsatser* Äldre studier visar att heparin reducerar dödligheten och risken för lungemboli och asymtomatisk DVT vid akut hjärtinfarkt men att effekten är blygsam vid

Läs mer

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro.

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Vad är forskarna eniga om och var går åsikterna isär? Vad hände när man koncentrerade fiskolja? Vad händer när omega-3- fettsyrorna

Läs mer

Nya tider, nya hälsoproblem

Nya tider, nya hälsoproblem XXXXXX även för den som motionerar - vad kan vi göra? Nya tider, nya hälsoproblem Mai-Lis Hellénius överläkare och professor Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Läs mer

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Olivolja Kokosolja Rapsolja Palmolja Fleromättade Fröfetter farligt omega-6

Läs mer

Vilka målvärden ska vi ha för lipidsänkande behandling?

Vilka målvärden ska vi ha för lipidsänkande behandling? Fig. t il dette manus ligger som e t eget dok. Vilka målvärden ska vi ha för lipidsänkande behandling? Anders G Olsson Inledning En lägre dödlighet i kranskärlssjukdom (CHD) föreligger vid lägre kolesterolnivåer

Läs mer

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Märit Karls. Bra länk om lipider

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Märit Karls. Bra länk om lipider Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2011 Märit Karls Bra länk om lipider ?! Lipidfamiljen Def: Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten Se fig. 24.1 s. 758 Ex. på lipider:

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI

B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI (CN) Fråga: Vilka skall undersökas? Svar: Personer med: A.) Manifest kranskärlssjukdom eller annan atherosklerotisk kärlsjukdom, oavsett ålder och kön. B.) Övriga tillstånd

Läs mer

Fördjupninguppgifter under veckan om diabetes-hyperlipidemi och fetma

Fördjupninguppgifter under veckan om diabetes-hyperlipidemi och fetma Uppgift 1 Glukostoxicitet Man har länge känt till att hyperglykemi vid diabetes mellitus försämrar behandlingseffekten av insulin, dvs insulinkänsligheten minskar om blodglukoshalten är hög. Beskriv vad

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

BALANSEN MELLAN OMEGA 3

BALANSEN MELLAN OMEGA 3 BALANSEN MELLAN OMEGA 3 OCH OMEGA 6 1 Kroniska inflammationer i det moderna samhället BALANSERA DIN HÄLSA 2 Balansen mellan omega-6 och omega-3 Varje cell i kroppen och cellorganellerna är omgivna av ett

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform.

En liten del av patienterna klarar dock inte av att omvandla tyroxin. För dessa patienter finns alternativet Liothyronin, dvs T3 i medicinform. 1 Behandlingsalternativ vid Hypotyreos Sköldkörteln, tyreoidea, sitter på halsens framsida och har som viktigaste uppgift att styra ämnesomsättningen i kroppen genom att producera två hormoner: tyroxin

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

LDL-Kolesterol en otillräckligt kontrollerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död.1

LDL-Kolesterol en otillräckligt kontrollerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död.1 LDL-Kolesterol en otillräckligt kontrollerad riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom och död.1 Kardiovaskulär risk påverkas av flera faktorer, varav några är lipidrelaterade 2 9 Suboptimal LDL-minskning

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Ancel Keys 1952 Strictly nutritional evidence points to a small need for dietary fats as such. In human diets,

Läs mer

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC Dimosthenis Stoupas Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2014:07 Författare: Dimosthenis Stoupas, ST läkare allmänmedicin Habo VC Box 204 56624

Läs mer

Socker och sjukdomsrisk. Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet

Socker och sjukdomsrisk. Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet Socker och sjukdomsrisk Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet Aspekter att ta hänsyn till vid tolkning av forskningen! Vilken typ av socker har studerats?! Vilken typ av studiedesign har använts?! Har

Läs mer

Läkemedel: nytta och risker hos äldre

Läkemedel: nytta och risker hos äldre Läkemedel: nytta och risker hos äldre Arne Melander professor emeritus i klinisk farmakologi och läkemedelsepidemiologi Lunds Universitet f.d. överläkare i klinisk farmakologi (Malmö) f.d. chef för Nätverk

Läs mer

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lipitor Tuggtablett 20 mg Blister, ,85 414,00

Namn Form Styrka Förp. Varunr AIP (SEK) AUP (SEK) Lipitor Tuggtablett 20 mg Blister, ,85 414,00 2012-02-23 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Pfizer AB Att: Pricing & Reimbursement Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Medelhavskost i Norden?

Medelhavskost i Norden? Medelhavskost i Norden? Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna vad är medelhavsmat? vetenskaplig evidens?

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter ENTERAL NUTRITION SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL Resultat från multicenter studie , specialanpassad för patienter med diabetes, har utvecklats eftersom vanliga standardlösningar kan

Läs mer

Producentobunden läkemedelsinfo

Producentobunden läkemedelsinfo Producentobunden läkemedelsinfo Maj/juni 2009 Klinisk Farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning lakemedel@lio.se Innehåll TLV-genomgång blodfetter. Tredaptive nytt läkemedel mot höga blodfetter.

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Valdoxan - Bakgrundsinformation

Valdoxan - Bakgrundsinformation Valdoxan - Bakgrundsinformation Vad är Valdoxan? Valdoxan (agomelatin) är det första melatonerga antidepressiva läkemedlet som är godkänt för behandling av egentliga depressionsepisoder hos vuxna. Valdoxan

Läs mer

Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar

Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar för 55-åringar Hälsoekonom/PhD Inna Feldman Uppsala Universitet Dat 131122 Innehåll Hälsoekonomisk utvärdering som en del i studie Hälsoundersökningar

Läs mer

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN 2/12 3/12 01 TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN Hur kommer det sig att en rad kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma bara ökar? Studier visar att en balans

Läs mer

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet

XIVSvenska. Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter. Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm. Kardiovaskulära Vårmötet Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Gemensam hälsokurs på KS för kardiometabola pa9enter Gudrun Andersson och Chris9na Jarnert Stockholm Ingen intressekonflikt föreligger Dysglykemi

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Omega 3 - Det GODA FETTET!

Omega 3 - Det GODA FETTET! Omega 3 - Det GODA FETTET! Människan är faktiskt en av de mest fettberoende arterna på jorden. Vi har en avancerad hjärna och ett känsligt nervsystem som behöver rätt fett för att fungera. Hela 60% av

Läs mer

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Pravastatin Arjutha Asmar Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Uppsala Universitet, VT 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Historisk bakgrund...3 Pravastatin upptäcks...3

Läs mer

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent

Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent Information Praluent (alirokumab) och hur man tar Praluent alirokumab alirokumab PRALUENT (alirokumab), Rx, (EF) C10B, förfyllda pennor 75 mg och 150 mg. Indikation: Praluent är indicerat hos vuxna med

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

ARTROS. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod

30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod 30 REKLISTAN 2010 www.vgregion.se/vardgivarstod Vid all form av hjärt-kärlsjukdom rekommenderas rökstopp och anpassad fysisk aktivitet. För rökstopp se kapitel 19 Tobaksavvänjning. terapiråd Rekommenderad

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre?

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre? Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Patrik Midlöv, professor, distriktsläkare, Lunds Universitet patrik.midlov@med.lu.se Åldrande Åldrande är inte en sjukdom År 2050 kommer mer än en

Läs mer

Blodlipider. Dags för nya tider? EQUALIS-möte 23 oktober, 2015. Torbjörn Åkerfeldt Överläkare. Medicinskt ledningsansvarig läkare

Blodlipider. Dags för nya tider? EQUALIS-möte 23 oktober, 2015. Torbjörn Åkerfeldt Överläkare. Medicinskt ledningsansvarig läkare Blodlipider Dags för nya tider? Torbjörn Åkerfeldt Överläkare. Medicinskt ledningsansvarig läkare torbjorn.akerfeldt@akademiska.se EQUALIS-möte 23 oktober, 2015 Inst för medicinska vetenskaper Uppsala

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) EMA/217413/2015 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy (empagliflozin/metformin) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Synjardy som beskriver åtgärder som ska vidtas för att

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

PCSK9-hämmare åt folket?

PCSK9-hämmare åt folket? PCSK9-hämmare åt folket? Linköping, 17 mars 2016 Lennart Nilsson överläkare, docent Kardiologiska klinikerna, Universitetssjukhuset Linköping och Vrinnevisjukhuset Norrköping Institutionen för Medicin

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?

Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Ahmed Ismat Mustafa, ST-läkare Vårdcentralen Mösseberg

Läs mer

Oil4Life Test rapport

Oil4Life Test rapport Oil4Life Test rapport Ditt resultat Oil4Life Test ID: b1h5r6l6 Ålder: 28 Nationalitet: Norway Använt omega-3: nei Kön: mann Datum: 30.11.10 God Måste förbättras Resultat God Måste förbättras Ditt skyddsindex

Läs mer

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken

Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Hur kan sjukhusdoktorn bidra till bättre matvanor? Mattias Ekström Biträdande överläkare Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken Spelar det någon roll vad doktorn/sköterskan säger om levnadsvanor och matvanor?

Läs mer

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30

Tentamen DX Klinisk farmakologi. Maxpoäng 30 1/9 Tentamen DX5 151109 Klinisk farmakologi Maxpoäng 30 Tentan består av 22 frågor. De första delen av frågorna rör en läkemedelsvärdering / studiegranskning och MEQ = max 15 p, dina poäng den andra delen

Läs mer