Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014"

Transkript

1 Lovaza Ett triglyceridsänkande läkemedel. Anna Hemer Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling 7,5 hp Uppsala Universitet, VT2014

2 Innehållsförteckning Inledning...3 Kort fakta, Lovaza...4 Isolering och extraktion av substans...5 Kokning, pressning, separering...5 Blekning och deodorisering...5 Rening...5 Koncentrering...5 Enzymatisk anrikning...5 Urea bottenfällning...6 Biologisk aktivitet...6 Antitrombotisk effekt...6 Antiinflammatorisk effekt...6 Antiarytmisk effekt...6 Reducering av Triglyceridnivåer...6 Klinisk effekt och användning...7 Indikation...7 Evidens...7 Säkerhet...8 Graviditet...8 Diskussion...9 Referenslista

3 Inledning Övervikt och fetma är ett omfattande hälsoproblem i västvärlden. Det finns ett signifikant samband mellan övervikt och fetma och ett flertal sjukdomar. Övervikt och fetma är bland annat den viktigaste riskfaktorn till det metabola syndromet och diabetes typ 2. Metabola syndromet, diabetes typ 2 och låga nivåer av HDL kolesterol är starkt kopplat till förhöjda nivåer av triglycerider i blodet och därmed sekundär hyperlipidemi. Andra riskfaktorer för sekundär hyperlipidemi är njursjukdom, leversjukdom, hypotyreos och hög alkoholkonsumtion. Familjär kombinerad hyperlipidemi karakteriseras av höga värden av triglycerider och kolesterol. Hyperlipidemi kan leda till hjärt-kärlsjukdom och akut pankreatit.(håkansson. J, Wiklund. O, 2011). Att sänka triglyceridnivåerna i blodet är därför av intresse. År 2004 godkände FDA i USA läkemedlet Lovaza, utvecklat av läkemedelsföretaget Reliant Pharmaceuticals, senare uppköpt av GlaxoSmithKline. Lovaza godkändes som kolesterolsänkande läkemedel och den aktiva substansen är omega-3-syra-etyl-ester. I Europa säljs Lovaza under namnet Omacor. Intresset för omega-3-fettsyror startade för mer än 30 år sedan då man observerade att vissa etniska grupper, exempelvis den infödda befolkningen i Alaska hade lägre mortalitet i kardiovaskulär sjukdom. Detta kopplades till deras höga intag av fleromättade fettsyror från bland annat fisk. Omega 3 fettsyror är essentiella då människan bara producerar en liten mängd av dem, resten behöver vi få i oss via vår kost. (Bang, 1997 och Kris-Etherton, 2002). Livsmedelverket i Sverige rekommenderar att äta fisk två till tre gånger i veckan. Det finns tre olika omega-3- fettsyror. Dessa är alfa-linolensyra(ala), Eikosapentaensyra(EPA) och Dokosahexaensyra (DHA). Studier har visat att EPA och DHA arbetar tillsammans för att ge den triglyceridsänkande effekten. Lovaza består av en kombination av EPA och DHA. Läkemedlet reducerar leverns bildning av triglycerider, men mekanismen är inte helt klarlagd. Studier tyder på att Lovaza reducerar triglyceridnivåerna nämnvärt, men också ger en kolesterolhöjande effekt. (Bays, 2006) 3

4 Kort fakta, Lovaza Molekylformel: C 46 H 70 O 4 Molekylmassa:687,0456 g/mol API: DHA etyl ester(c24h36o2) och EPA etyl ester (C22H34O2) Alternativa namn: Lovaza, Omacor, Omega-3-syra-etyl-ester. Fig.1 Kemisk struktur för API. Strukturen överst är DHA etyl ester och den nedre strukturen är EPA etyl ester. 4

5 Isolering och extraktion av substans Omega 3 fettsyrorna EPA och DHA förekommer i all fisk, men finns i störst mängd i fet fisk(lax, regnbåge, tonfisk). Lovaza är högkoncentrerat på EPA och DHA. Då läkemedlet når handeln ska det bestå till 90 procent av den aktiva substansen. Detta kräver en rad process steg. Kokning, pressning, separering Fiskoljan utvinns ofta från sardiner, anjovis och annan fet fisk. Efter att fisken fångats kokas den och pressas för att avlägsna kroppsvätskor och fett/olja. Den erhållna vatten/olja emulsionen filtreras först för att sedan separeras med hjälp av centrifuger till en vatten och olja fas. Därefter tvättas oljan ett flertal gånger med varmt vatten. Vattnet avlägsnas därefter med centrifugering. (Ackman et al. 1988) Blekning och deodorisering Då vattnet har avlägsnats bleks oljan och deodoriseras. Blekning görs för att avlägsna pigment från oljan och deodorisering för att avlägsna den typiska fisksmaken samt för att förlänga oljans hållbarhet. Deodorisering utförs med hjälp av vakuumdestillation i en temperatur på C. På grund av den höga temperaturen avlägsnas värmekänsliga ämnen och oxiderande produkter från fettsyrorna. Processen avlägsnar dock inte mättade fettsyror, kolesterol eller kontamineringar. Rening Fiskoljan måste renas från miljögifter. De flesta föroreningar är fettlösliga och ansamlas därför i fiskarnas fettväv. Avlägsning av miljögifter kan göras med kromotografiska metoder och genom selektiva adsorptionsmetoder.(oterhals et al. 2007, 2010; De Greyt et al. 2010). Koncentrering Efter dessa steg innehåller fiskoljan ungefär samma mängd EPA och DHA som råoljan(8-20% beroende på ursprungsfisk) och oljan måste koncentreras. Det första steget i koncentreringsprocessen är att omvandla triglycerider till etylestrar och fria fettsyror. Det är inte förrän triglyceriderna och etylestrarna klyvs från glycerolens backbones på den originala triglyceridmolekylen som koncentrering kan ske. Detta steg utförs vanligtvis i en reaktor genom att behandla oljans triglycerider med en alkalisk katalysator med ren etanol i ca 80 grader, minst en timme. Enzymatisk anrikning Då esterbildning har skett finns det flera processer som kan användas för att öka oljans koncentration. Ett exempel är enzymatisk anrikning. Metoden klyver glycerolmolekylens backbones på specifika positioner (Breivik, 1999; Peffer et al. 2007). Detta ger två fraktioner, en fraktion med fria fettsyror och en fraktion med 2- monoacylglycerol berikad med EPA och DHA.(Peffer et al. 2007; Mbatia et al. 2010). Fraktionen med de fria fettsyrorna avlägsnas och kvar blir en omega- 3 rik 2- monoacylglycerolfraktion. Till detta kan ett lipas tillsättas vilket ger syntes av en omega-3 rik triglyceridprodukt. 5

6 Urea bottenfällning Detta är ytterligare en metod för att öka koncentrationen av fiskoljan. Processen börjar med att urea löses i varmt organiskt lösningsmedel, exempelvis metanol eller etanol. Därefter adderas fettsyrorna och lösningen kyls. Under kylningsprocessen kristalliserar urean igen och bildar urea-fettsyra-komplex som fångar de enkelsträngade mättade fettsyrorna och de enkelomättade fettsyrorna och separerar dem från de fleromättade fettsyrorna. Efter filtrering och tvättning av urea kristallerna blir det kvar en hög koncentration av de omättade fettsyrorna(ackman et al. 1988). Biologisk aktivitet Omega- 3- fettsyror är fleromättade och karakteriseras av att den första dubbelbindningen sitter på tredje kolet vid kolkedjans slut, därav namnet omega 3 fettsyra. Det är en essentiell grupp fettsyror vilket betyder att vi måste få i oss dem via kosten. Dess effekter i kroppen är antitrombotisk och antiinflammatorisk effekt, reduktion av plasma fibrinogen, förlängd blödningstid, antiarytmisk effekt samt sänkning av triglycerider i blodet. Antitrombotisk effekt Den antitrombotiska effekten och förlängda blödningstiden orsakas av EPA som är ett substitut för arakidonsyra i cellmembran, och ger en ökning av 3-serie prostaglandiner(prostanoider med tre dubbelbindningar i dess sidokedja istället för två), tromboxaner och 5-serie leukotriener. Vi får en bildning av tromboxan A 3. Tromboxan A 3 är sämre på att skapa aggregering av blodplättar än Tromboxan A 2, vilket ger den antitrombotiska effekten och förlängd blödnings tid. Omega 3 fettsyror bör därför användas med försiktighet av personer som äter läkemedel mot blodproppar.(brinson et al, 2012). Antiinflammatorisk effekt Den antiinflammatoriska effekten beror antagligen av att omega 3 fettsyrorna orsakar en förändring i biosyntesen av leukotriener. Mekanismen är dock inte helt klarlagd. (Brinson et al, 2012). Antiarytmisk effekt Fettsyrorna verkar elektrisk stabilisera membran i hjärtmuskulaturen, vilket reducerar känsligheten för ventrikulära diarytmier och därmed minskar risken för plötslig död. (Marchioli et al. 2001). Reducering av Triglyceridnivåer Mekanismen för sänkningen av triglycerider i blodet är okänd. Man tror att fettsyrorna sänker produktionen av VLDL(Very Low Density Lipoprotein). VLDL transporterar endogena triglycerider till fettväv och muskler för hydrolys genom lipoprotein lipas. Syntesen av VLDL hämmas genom att vi får en hämning av 1,2 - diacylglycerol-sterol o-acyltransferas (Brinson et al, 2012). 6

7 Klinisk effekt och användning Den farmakologiskt aktiva substansen i Lovaza är en kombination av omega- 3 fettsyrorna DHA etyl ester (375 mg) och EPA etyl ester(465 mg) i 1 gram kapsel. 4 mg vitamin E finns även tillsatt i varje kapsel. (Bays, 2006). Omega 3 -fettsyra- estrar har bevisats sänka triglyceridnivåerna i blod hos personer med hypertriglyceridemi (Bernini et al.2004), samt hos personer med diabetes. (Kabir et al. 2007). Studier tyder även på att substansen stabiliserar aterosklerosiska plack(garry et al. 2003) och minskar risken för att drabbas av fatal hjärtsjukdom (Lemaitre et al. 2003), samt ökar överlevnaden hos personer som tidigare haft en hjärtinfarkt. Omega 3 fettsyror har även visats höja kolesterolnivåerna i blodet. (GISSI- Prevenzione Investigators, 1999). Indikation Läkemedlet säljs i ett flertal länder i Europa, Asien och USA mot indikationen hypertriglyceridemi som monoterapi tillsammans med kost och livsstilsförändringar eller som tilläggsbehandling till fibrater eller statiner för att sänka triglyceridnivåerna i blodet. Läkemedlet har också godkänts som post myokardinal behandling i ett flertal länder i Europa och Asien(Bays, 2006). Evidens I en öppen randomiserad studie från Korea som utförts på personer med höga triglyceridnivåer ville man jämföra behandlingsalternativ för att sänka triglyceridnivåerna hos deltagarna. Den ena gruppen behandlades med enbart statiner och den andra gruppen fick kombinationsbehandling med statiner och omega 3 fettsyror. Båda gruppernas behandling pågick under 6 veckor. Resultatet visade att deltatagarna som enbart behandlades med statiner fick en reduktion av triglyceridnivåerna med 13.9 procent, medan gruppen med kombinationsbehandling fick en sänkning av triglyceridnivåerna med 41 procent. Inga signifikanta skillnader i total kolesterol, HDL och LDL nivåer observerades. (Hae-Young et al.2010). Flera andra studier tyder på liknande resultat. Exempelvis utfördes en studie i USA år 2008 för att jämföra monoterapibehandling med statiner mot kombinationsbehandling med statiner och omega- 3- syra-etyl- estrar. Monoterapibehandling gav en reducering av triglyceridnivåerna med 29 % jämfört med kombinationsbehandlingen som gav en minskning med 40 %. (Dicklin et al.2008). Idag rekommenderas kombinationsbehandling med statiner som förstahandsval och tilläggsbehandling med omega-3-festtsyra-estrar i ett flertal länder mot förhöjda nivåer av triglycerider. Den första kliniska studien på omega 3 fettsyrors antiarytmiska effekt gjordes år 1989 på 2033 stycken män. Hälften av männen fick en kost som var rik på fleromättade fettsyror under två år. I denna grupp konstaterades en reduktion i mortalitet på 29 %. En annan nämnvärd studie utfördes år 1999 som inkluderade patienter som 7

8 nyligen drabbats av hjärtinfarkt. En minskning av myokardinal mortalitet observerades med 17 % (tvåvägs analys) och 30 % (fyrvägs analys). (GISSI- Prevenzione Investigators, 1999). British Journal of Nutrition publicerade år 2012 en sammanställning av de studier som utförts fram till januari 2012, med syfte att undersöka DHA/EPA:s betydelse för incidensen av total död, kardiovaskulär död, samt hjärt- och kärlsjukdom. Endast randomiserade kontrollerade studier och kliniska studier som direkt kunde kopplas till högt intag av fettsyrorna utförda under minst 6 månader inkluderades i sammanställningen. Resultatet visade på att incidensen av hjärtsjukdom var lägre i gruppen som fick omega 3 fettsyrorna, med 3902 fall i personer jämfört med kontrollgruppen med 4102 fall i personer(or:0.90). Även incidensen för total död var lägre i omega 3 gruppen med 2205 dödsfall av personer jämfört med kontrollgruppen där 2283 dödsfall i personer observerades(or:0.95). Effekten på död i hjärtinfarkt visade ett resultat på 1108 dödsfall av totalt personer i omega 3 gruppen, och 1198 dödsfall av personer i kontrollgruppen (OR:0.91). Effekten på insjuknande i hjärtsjukdom var följande: I gruppen med omega 3 observerades 889 fall i personer och 1066 fall i personer(or:0.82). (Delgado-Lista et al. 2012) NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence) och AHA(American Heart Association) rekommenderar idag ett dagligt intag på 1 gram av DHA/EPA som post myokardinal behandling. (Appel et al. 2002) Säkerhet Läkemedlet har i kliniska studier visat sig ha få biverkningar. De biverkningar som observerats är uppstötningar samt rapningar. Ingen negativ påverkan på plasmaglukosnivåer, nivåer av muskel och leverenzymer eller förändringar i njure och leverfunktion har observerats. Inga fall av hypervitaminos eller sjukdom på grund av miljögifter har setts, antagligen på grund av den omfattande renings och koncentrationsprocessen som utförs. Läkemedlet har i studier visat sig ge förhöjda kolesterolnivåer. Graviditet Det finns inte tillräckligt med studier gjorda på gravida kvinnor. Det är därför inte klarlagt om det kan orsaka negativ påverkan på fostret (Bays, 2006). 8

9 Diskussion Att Omega- 3- fettsyra- etyl- estrar har god effekt på reducering av triglycerider i blodet är väl bevisat. Studier tyder även på att substansen ger en ökning av mängden kolesterol. Höga nivåer av plasma triglycerider är mindre associerat med hjärtkärlsjukdom än vad höga nivåer av kolesterol är. Den kolesterolhöjande effekten har i studier dock inte visat sig vara allt för hög. Epidemiologiska bevis finns dock för att ett högt intag av fleromättat omega-3 minskar risken för ishemisk hjärtsjukdom samt ökar överlevnaden hos personer som drabbats av hjärtinfarkt. Trots detta finns inte ett sådant läkemedel med i FASS. Läkemedelsverket skriver dock att fiskoljor kan ge en skyddande effekt och flera är klassade som naturläkemedel och håller därmed hög kvalitet. En aspekt att ta hänsyn till för studierna om omega 3 fettsyrorna som post myokardinal behandling är att de är gjorda på talet och att det då inte användes samma behandlingsmetoder som idag, vilket kan vara missvisande då incidensen för insjuknande skulle kunna vara lägre med de metoder vi använder idag. Utifrån de studier som gjorts anser jag att fiskoljor med god kvalitet är ett bra och säkert komplement till en varierad kost eller som ett komplement till HMG- COA reduktas hämmare för att sänka triglyceridnivåerna i blodet. 9

10 Referenslista Ackman RG, Matthews D, Olson B, Ratnayake WMN. (1988) Preparation of omega-3 PUFA concentrates from fish oil via urea complexation. Eur J Lipid Sci Tech. (10): Adlercreutz P, Mattiasson B, Mbatia B, Mulaa F. (2010). Enzymatic enrichment of omega-3 polyunsaturated!fatty acids in Nile Perch viscera oil. Eur J Lipid Sci Tech. 112(9): Appel LJ, Harris. W, Lawrence J, Penny M. Kris-Etherton PM. (2002) Fish consumption, fish oil, omega-3 fatty acids, and cardiovascular disease. Circulation; 106: Bang HO, Dyerberg J, Nielsen AB. (1971) Plas- ma lipids and lipoprotein pattern in Greenlandic West Coast Eskimos. Lancet; 1(7710): Bays, (2006). Omega-3-Fatty Acids and Cardiovascular Disease Reduction. The American Journal of Cardiology. 98:4, Bel-Rhlid R, Freudt A, Hansen CE, Peffer J, Reuss M, Schmid RD,et al. Highly efficient enzymatic!synthesis of 2-Monoacylglycerlols and structured lipids and their production on a technical scale. Bernini F, Calabresi L, Canavesi M, Villa B, Sirtori CR, James RW (2004). An omega-3 polyunsaturated fatty acid concentrate increases plasma high-density lipoprotein 2 cholesterol and paraoxonase levels in patients with familial combined hyperlipidemia. Metabolism 53, Berntssen ME, Oterhals A. Effects of refining and removal of persistent organic pollutants by short- path distillation on nutritional quality and oxidative stability of fish oil. J Agric Food Chem. 2010;58(23): Brinson. B, Miller. S (2012) Fish Oil: What is the Role in Cardiovascular Health? Breivik H. (1999) Refining oil composition. US-Patent 5,945,318. De Greyt W, De Meulenaer B, Maes J, Vila Ayala J, Verhé R, Gibon V, et al. (2010) Process optimization for the removal of environmental contaminants from fish oils. OCL.17:2. J. Delgado-Lista, J. Lopez-Miranda P. Perez-Martinez, and F. Perez-Jimenez (2012) Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: a systematic review. British Journal of Nutrition. 107, S201 S213. Dicklin MR, Lubin B.C, Maki,K.C, McKenney J.M och Reeves M.S. (2008). Effects of Adding Prescription Omega-3 Acid Ethyl Esters to Simvastatin (20 mg/day) on Lipids and Lipoprotein Particles in Men and Women With Mixed Dyslipidemia. The American Journal of Cardiology :102; 4,

11 Garry JM, Rerkasem K, Shearman CP, Thies F, Williams J, Yaqoob P et al. (2003). Association of n-3 polyunsaturated fatty acids with stability of atherosclerotic plaques: a randomised controlled trial. Lancet 361, GISSI-Prevenzione Investigators. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI- Prevenzione trial. Lancet. 1999; 354: Hae-Young Lee, Hyun-Jae Kang, Hyo-Soo Kim, Min-Kyung Kim, Sang-Hyun Kim, Yong-Jin Kim.(2010) Prospective randomized comparison between omega-3 fatty acid supplements plus simvastatin versus simvastatin alone in Korean patients with mixed dyslipidemia: lipoprotein profiles and heart rate variability. European Journal of Clinical Nutrition 65, Håkansson. J och Wiklund.O (2011) Läkemedelsboken. Läkemedelsverket Kabir M, Meugnier E, Naour A, Pechtner V, Rome S, Skurnik G, et al. (2007). Treatment for 2 mo with n-3 polyunsaturated fatty acids reduces adiposity and some atherogenic factors but does not improve insulin sensitivity in women with type 2 diabetes: a randomized controlled study. Am J Clin Nutr 86, Lemaitre RN, King IB, Kuller LH, Mozaffarian D, Siscovick DS, Tracy RP, (2003). n-3 Polyunsaturated fatty acids, fatal ischemic heart disease, and nonfatal myocardial infarction in older adults: the Cardiovascular Health Study. Am J Clin Nutr 77, Marchioli R, Schweiger Luigi Tavazzi C, Valagussa F. (2001) Efficacy of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids After Myocardial Infarction: Results of GISSI- Prevenzione Trial. Oterhals A, Nortvedt R, Solvang M. (2007) Optimization of activated carbon based decontamination of fish oil by response surface methodology. Eur J Lipid Sci Tech.;109(7):

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande!

Efalex Mor & Barn. Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Efalex Mor & Barn Omega-3 med hög koncentration av DHA för gravida och ammande! Särskilt DHA behövs för att fostret ska utvecklas optimalt, bland annat när det gäller motorik, minnesfunktion och kognitiv

Läs mer

Pressinformation. Fakta om omega-3

Pressinformation. Fakta om omega-3 Pressinformation Fakta om omega-3 Livsviktiga fettsyror Fett är livsnödvändigt. Det finns olika typer av fettsyror (fett) och de har alla viktiga funktioner att fylla i kroppen, som att bygga upp och reparera

Läs mer

Är det nyttigt med fet mat?

Är det nyttigt med fet mat? Är det nyttigt med fet mat? Forskningens dag Falun 151008 David Iggman ST-läkare Norslund/Svärdsjö VC Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, Falun Klinisk Nutrition och Metabolism, Uppsala Universitet

Läs mer

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning

Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Bilaga III Ändringar av produktresumé och märkning Anm.: Dessa ändringar av produktresumén och bipacksedeln gäller vid tidpunkten för kommissionens beslut. Efter kommissionens beslut kommer behöriga myndigheter

Läs mer

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Behandling med blodfettsänkande läkemedel för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar Sammanfattning Förhöjda blodfetter (hyperlipidemi) ökar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Riskökningen är tydligast

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon

Efalex. Hälsa för hjärna och ögon Efalex Hälsa för hjärna och ögon Hälsa för hjärna och ögon med omega-3 Essentiella fettsyror är livsnödvändiga för vår hälsa. Vi kan inte tillverka de själva, utan de måste tillföras via vår kost. Fettsyror

Läs mer

Kolesterol på gott & ont

Kolesterol på gott & ont Undvik fett så går du ner i vikt och slipper sjukdom! Ät mer fett så går du ner i vikt och håller dig frisk! Kolesterol på gott & ont Vilka olika fetter finns i kroppen Fosfolipider Fosfat med två fettsyror

Läs mer

Fettets kvalitet. viktigare än mängden

Fettets kvalitet. viktigare än mängden Konferens: Essential Fats for Future Health Fettets kvalitet viktigare än mängden Fettsyror är en energikälla, men har också många andra viktiga funktioner i kroppen. De kan till exempel påverka immunförsvaret,

Läs mer

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett

iqnyhetsbrev med fokus på livets fett medicazine iqnyhetsbrev med fokus på livets fett Utgåva 4 2006 Fettsyrors betydelse vid graviditet och amning Ny klinisk studie Naturlig fiskolja eller syntetisk? GLA vid torra och sköra slemhinnor Tillverkare

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Fakta om omega-3 och barn

Fakta om omega-3 och barn Pressinformation Fakta om omega-3 och barn intag, behov och effekter Omega-3-fettsyror Både läkare och forskare är eniga om att omega-3 är bra för hälsan. För att tillfredsställa kroppens behov av omega-3

Läs mer

Många fettsyror olika effekter

Många fettsyror olika effekter Maten rockar fett Fett bra och dåligt Vad säger forskningen? Tommy Cederholm Klinisk nutrition och metabolism Uppsala Universitet Fett och fettsyror Positivt: Energikälla lagras i fettväv Byggsten i cellmembran

Läs mer

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne

HETA HÄLSORÖN. * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla. * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne HETA HÄLSORÖN * Mättade fetter är vår viktiga uthålliga energikälla * Kolesterol är ett kroppseget och livsnödvändigt ämne * För mycket fleromättat fett i kosten är hälsofarligt * Karotenoider är viktiga

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin

Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Är de officiella kostråden felaktiga? Fredrik Nyström professor i internmedicin Look AHEAD studien Long Term Effects of a Lifestyle Intervention on Weight and Cardiovascular Risk Factors in Individuals

Läs mer

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org

Läs mer

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta

Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta Göran Petersson Hälsodebatt Professor i Kemisk Miljövetenskap Januari 2006 Kemi- och Bioteknik, Chalmers 41296 Göteborg goranp@chalmers.se Välj Bregott framför Becel för kärl och hjärta - Myten att hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna

Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Nytt i Nya Nordiska Näringsrekommendationerna Mikael Fogelholm, professor i näringslära Helsingfors universitet Institutionen för livsmedel- och miljövetenskaper Faculty of Agriculture and Forestry Department

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS

DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS DIABETES OCH BLODFETTER BD 130423 OWE JOHNSON HJÄRTCENTRUM NUS BLODFETTER KLINISK BETYDELSE Relation till atheroskleros och hjärtkärlsjukdom Extrem hypertriglyceridemi kan ge akut pankreatit ATHEROSCLEROS

Läs mer

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC

STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC STATINBEHANDLING SOM PRIMÄR PREVENTION HOS KVINNOR PÅ HABO VC Dimosthenis Stoupas Primärvårdens FoU-enhet, Futurum 2014:07 Författare: Dimosthenis Stoupas, ST läkare allmänmedicin Habo VC Box 204 56624

Läs mer

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror!

Livsviktiga och livsfarliga fettsyror! TREE Livsstilsdesign Tree Livsstilsdesign 23 oktober 2014 Livsviktiga och livsfarliga fettsyror En guide till att välja bra fetter och omega3 tillskott Omega3 och omega6 är olika fleromättade fettsyror

Läs mer

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro.

Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Fiskolja och omega-3. Inte så enkelt och självklart som man kan tro. Vad är forskarna eniga om och var går åsikterna isär? Vad hände när man koncentrerade fiskolja? Vad händer när omega-3- fettsyrorna

Läs mer

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3

Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista. MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Professor Göran Petersson augusti 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista MJÖLKFETT CHARKFETT Fiskfetter rätt omega-3 Olivolja Kokosolja Rapsolja Palmolja Fleromättade Fröfetter farligt omega-6

Läs mer

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten

Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Bilaga II Tillägg till produktresumé och bipacksedel framlagt av den Europeiska läkmedelsmyndigheten Denna produktresumé och bipacksedel är resultatet av referralproceduren. Produktinformationen kan senare

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI

B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI B.) BEHANDLING AV HYPERLIPIDEMI (CN) Fråga: Vilka skall undersökas? Svar: Personer med: A.) Manifest kranskärlssjukdom eller annan atherosklerotisk kärlsjukdom, oavsett ålder och kön. B.) Övriga tillstånd

Läs mer

BALANSEN MELLAN OMEGA 3

BALANSEN MELLAN OMEGA 3 BALANSEN MELLAN OMEGA 3 OCH OMEGA 6 1 Kroniska inflammationer i det moderna samhället BALANSERA DIN HÄLSA 2 Balansen mellan omega-6 och omega-3 Varje cell i kroppen och cellorganellerna är omgivna av ett

Läs mer

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil.

Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Lev hjärtvänligt! Du kan påverka din hjärthälsa genom en bra kost och livsstil. Det onda och det goda kolesterolet Hälsan är en förutsättning för att vi ska kunna leva ett gott liv, det vet vi alla innerst

Läs mer

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi

Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Spelar det någon roll vilka fetter vi äter? Ralf Sundberg Docent i transplantationskirurgi Ancel Keys 1952 Strictly nutritional evidence points to a small need for dietary fats as such. In human diets,

Läs mer

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak

FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak FISKLEVEROLJA - Traditionellt skandinaviskt kosttillskott med besk bismak Av: Sofia Artursson, Akupunkturakademin 2008. Kort historik Intresset för fiskleveroljans hälsosamma effekter ökade i samband med

Läs mer

Ger socker typ 2-diabetes?

Ger socker typ 2-diabetes? Ger socker typ 2-diabetes? Emily Sonestedt, PhD Lunds Universitet SNF 2015-04- 20 Diabetesepidemin! 382 miljoner individer i världen har diabetes! 8,3% av den vuxna befolkningen! Antalet har dubblerats

Läs mer

Fördjupninguppgifter under veckan om diabetes-hyperlipidemi och fetma

Fördjupninguppgifter under veckan om diabetes-hyperlipidemi och fetma Uppgift 1 Glukostoxicitet Man har länge känt till att hyperglykemi vid diabetes mellitus försämrar behandlingseffekten av insulin, dvs insulinkänsligheten minskar om blodglukoshalten är hög. Beskriv vad

Läs mer

Namn: Pesrsonnummer:

Namn: Pesrsonnummer: 1). a) Vad är laktos (beskriv även kemiskt)? b) Vilken farmaceutisk användning har laktos? c) Beskriv varför, och hur, laktos kan ge problem för många människor? d) Vilka råd och tipps kan du ge dessa

Läs mer

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter

ENTERAL NUTRITION. Diben SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL. Resultat från multicenter ENTERAL NUTRITION SIGNIFIKANT FÖRBÄTTRAD LÅNGSIKTIG GLYKEMISK KONTROLL Resultat från multicenter studie , specialanpassad för patienter med diabetes, har utvecklats eftersom vanliga standardlösningar kan

Läs mer

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp

Pravastatin. Arjutha Asmar. Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Pravastatin Arjutha Asmar Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling, 7.5hp Uppsala Universitet, VT 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Historisk bakgrund...3 Pravastatin upptäcks...3

Läs mer

Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg?

Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? Blodfettsänkande läkemedel vid diabetes - följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Ahmed Ismat Mustafa, ST-läkare Vårdcentralen Mösseberg

Läs mer

Fetter - Kolesterol - Statiner

Fetter - Kolesterol - Statiner Göran Petersson maj 2007 Professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik, Chalmers 412 96 Göteborg Fetter - Kolesterol - Statiner Om kost, fetma, insulin, socker, diabetes, mjölkfett, palmolja, glass,

Läs mer

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider

Lipider. Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls. Bra länk om lipider Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2012 Märit Karls Bra länk om lipider Lipidfamiljen FETT Fig. 24.1 s. 758 Def: Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten Ex. på lipider:

Läs mer

Xenical och viktminskning

Xenical och viktminskning 1(13) Xenical och viktminskning Det finns tyvärr inga snabba kurer som har vetenskapligt dokumenterad effekt och ger en bestående viktminskning. Xenical är inget undantag det är ingen snabbkur. Däremot

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Omega 3 - Det GODA FETTET!

Omega 3 - Det GODA FETTET! Omega 3 - Det GODA FETTET! Människan är faktiskt en av de mest fettberoende arterna på jorden. Vi har en avancerad hjärna och ett känsligt nervsystem som behöver rätt fett för att fungera. Hela 60% av

Läs mer

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet

ProViva ett levande livsmedel. Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet ProViva ett levande livsmedel Siv Ahrné Laboratoriet för f r livsmedelshygien, Institutionen för f r Livsmedelsteknik, Lunds Universitet Fermenterad havre för f enteral nutrition Startade 1987 Motverka

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Sätta Livsmedelsverket på kartan

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden GODKÄNT EJ GODKÄNT Q-2008-397 378/2012 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) senast uppdaterad 2012-11-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Oil4Life Test rapport

Oil4Life Test rapport Oil4Life Test rapport Ditt resultat Oil4Life Test ID: b1h5r6l6 Ålder: 28 Nationalitet: Norway Använt omega-3: nei Kön: mann Datum: 30.11.10 God Måste förbättras Resultat God Måste förbättras Ditt skyddsindex

Läs mer

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN

TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN 2/12 3/12 01 TRÄNING, KOSTHÅLLNING OCH ANTI AGE LIGGER I TIDEN Hur kommer det sig att en rad kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och fetma bara ökar? Studier visar att en balans

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98.

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Acomplia Filmdragerad 20 mg Blister, 28 051996 602,83 662,00. 20 mg Blister, 98. BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE Sanofi Aventis AB Box 14142 167 14 Bromma SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Om rätt och fel OMEGA-3 och OMEGA-6

Om rätt och fel OMEGA-3 och OMEGA-6 Senior Professor Göran Petersson september 2013 Kemi- och Bioteknik, Chalmers Publikationslista Minimera Fleromättade Fröfetter Linolsyra, farligt omega-6 Linolensyra, fel omega-3 Optimera Fleromättade

Läs mer

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar!

Låt oss presentera ZiwiPeak Beef. Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Låt oss presentera ZiwiPeak Beef Ännu ett helt naturligt, näringsrikt val för husdjuret du älskar! Vårt Nötkött. Märkbart mycket bättre Nötköttet vi använder kommer från djur som är gräsuppfödda på Nya

Läs mer

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter

Stroke. Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke. - en folksjukdom! Per Wester, Umeå Strokecenter 1 Trombocythämning och antikoagulantia efter stroke Per Wester, Umeå Strokecenter STROKE - vilka läkemedel kan förhindra återinsjuknande och hur effektiva är de? Läkemedelskommittén Örebro Läns Landsting

Läs mer

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010

2013-11-26. Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma. Disposition. Dietary Guidelines for Americans, 2010 2013-11-26 Disposition Vad ingår i hälsosam mat? Evidensbaserade råd om hälsosam mat och vid fetma Den aktuella evidensen - vilka effekter har denna mat på hälsan? Mat vid fetma en systematisk litteraturöversikt,

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011

Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor för tillåtna påståenden. Minskad risk för dental erosion EJ TILLÅTET Q-2009-00501 1170/2011 1(5) 1 Kommissionsbeslut avseende hälsopåståenden om minskad risk för sjukdom (artikel 14.1 a) översikt uppdaterad 2012-05-21 Kategori av påstående Ämne/livsmedel Påstående Kommissionens beslut, och villkor

Läs mer

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1

Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Anette Jansson, Livsmedelsverket 2013-11-14 1 Dagens föreläsning Inledning om Livsmedelsverket Nya Nordiska Näringsrekommendationer Resultat från Riksmaten Kostråd Stöd till hälso - och sjukvården Livsmedelsverket

Läs mer

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet

Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Bestämning av totalkolesterol, HDL-kolesterol samt triglycerider i blodet Biomedicinsk vetenskap II för receptarier VT 2011 maria.liljeqvist@molbiol.umu.se sofie.ekestubbe@molbiol.umu.se christopher.andersson@molbiol.umu.se

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, mars 2013 Innehåll: 2 Klinisk kemi - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte 8 Klinisk mikrobiologi - Remissinformation 9

Läs mer

Information till dig som har kranskärlssjukdom

Information till dig som har kranskärlssjukdom Information till dig som har kranskärlssjukdom Sammanställning av Eva Patriksson leg.sjusköterska Granskad av Maria Lachonius verksamhetsutvecklare kardiologi, Truls Råmunddal specialistläkare kardiologi

Läs mer

SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF

SmofKabiven PARENTERAL NUTRITION. - med en unik kombination av fyra fetter. finns nu i högkostnadsskyddet* ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF PARENTERAL NUTRITION SmofKabiven ATC-kod: B05BA10 Rx F/EF nyhet! finns nu i högkostnadsskyddet* - med en unik kombination av fyra fetter *Gäller SmofKabiven och SmofKabiven Perifer. Ej SmofKabiven EF (elektrolytfri).

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar

Hälsoeffekter av luftföroreningar Hälsoeffekter av luftföroreningar Anna Lindgren, doktorand Avdelningen för Arbets- och miljömedicin Lunds Universitet anna.lindgren@med.lu.se Hälsoeffekter av luftföroreningar Epidemiologiska studier -

Läs mer

Om stearinsyra och magnesiumstearat

Om stearinsyra och magnesiumstearat Om stearinsyra och magnesiumstearat Magnesiumstearat är ett omdiskuterat ämne. Från vissa håll har det framförts att magnesiumstearat skulle vara giftigt för kroppen, minska upptaget av näringsämnen i

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås? Anita Wisén Forskargruppen sjukgymnastik Institutionen för hälsa, vård och samhälle Vad är fysisk aktivitet och träning? Intensitet

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Råd om mat vs. fakoskt intag ramverk för tolkning av slutsatser om koster STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING MAT VID FETMA EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT, 2013 SLUTSATSER OM KOSTER Hot Topic- seminarium 25 september 2013 Swedish NutriOon FoundaOon/ Göteborgs Universitet

Läs mer

Så viktiga är blodfetterna

Så viktiga är blodfetterna Så viktiga är blodfetterna Gunilla Olivecrona Professor i medicinsk kemi Institutionen för medicinsk biovetenskap Jag har fått i uppgift att tala om blodfetter, antagligen eftersom jag forskar om de mekanismer

Läs mer

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat 1 Mitokondriens historia Mitokondriens struktur - 1-10 µm i diameter - upp till 100,000 mitokondrier/cell - innehåller eget DNA och ribosomer - har ett dubbelmembran;

Läs mer

Fett fett. bränner. men välj rätt

Fett fett. bränner. men välj rätt Rätt sorts fett kan bidra till att hålla dig slank och ge en snygg och proportionerlig kropp! Fettet ger nämligen bränsle åt musklerna och hjälper till med förbränning. Men experterna råder oss att äta

Läs mer

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08. Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v. Slutsatser rörande råd om STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Slutsatser om livsmedel, drycker, koster- barnperspek=v Carl- Erik Flodmark Mat vid fetma Slutsatser rörande råd om Viktnedgång hos barn och

Läs mer

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa

Diabetes. 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II. Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa Diabetes 350 000-400 000 i Sverige har diabetes typ II Övervikt och fetma förekommer hos 70-80 % av dessa 2,5 % av männen och 5,6 % av kvinnorna har ett BMI över 40 kg/m2 (Källa: 1177, sos) Vad kan göras?

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning

Gävle HC Carema. Metabol bedömning & mottagning Gävle HC Carema Metabol bedömning & mottagning Är personen SJUK? eller FRISK?... . eller har hon en mycket HÖG RISK? Hur ska vi HJÄLPA utan att STJÄLPA? HJÄLP!? Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Läs mer

Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet

Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet Omega-3, självproducerat eller via dieten? Anders Jacobsson Stockholms Universitet DU BLIR VAD DU ÄTER!? World Consumption of Oils and Fats (FAO) World consumption of oils and fats has grown steadily during

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

PRODUKTRESUMÉ. Barn: Glukosamin Pharma Nord skall inte ges till barn och ungdomar under 18 år. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Glukosamin Pharma Nord 400 mg, hårda kapslar 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 kapsel innehåller glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin

Läs mer

Intag av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom

Intag av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom Intag av mättat fett och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom En litteraturstudie Tobias Jonsson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 12: 2010 Hälsopedagogprogrammet: 2007-2010 Handledare:

Läs mer

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare

EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare EN PRAKTISK HANDBOK OM TRULICITY (DULAGLUTID) - till dig som vårdgivare Du har tagit beslutet att starta din patient på Trulicity. Vilken praktisk information behöver du? Innehåll Indikation och dosering

Läs mer

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS

KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS KONSERVATIV BEHANDLING AV KAROTISSTENOS Docent Mia von Euler Neurolog och klinisk farmakolog Karolinska Institutets Strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset M von Euler 21 mars 2014 1 Stroke - en folksjukdom

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa

Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa Dieten hur evolu.onen av en ny funk.on kan ha en nega.v effekt på vår hälsa Ulf Gyllensten, Ins.tu.onen för Immunologi, Gene.k och Patologi, Uppsala Universitet och Science for Life Laboratory Uppsala Homo

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen.

Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Hjälper till att få tillbaka spänsten i benen. Upprätthåller din hunds rörlighet för att få ut det mesta av livet. En guide från din veterinär och Nestlé Purina. Ledmobilitet GAD (dog UPPRÄTTHÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli)

FISKOLJA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) FISKOLA, Marin olja Icke att sammanblandas med Fiskleverolja (oleum jecoris aselli) Fiskolja Eng.: Fish oil. Marine oil. Drogen utgörs av oljan, genom kokning av feta fiskarter (Lodda, Makrill etc.) erhållna

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Diabetesläkemedel från MSD

Diabetesläkemedel från MSD Diabetesläkemedel från MSD JANUVIA (sitagliptin) JANUVIA är godkänt för patienter med typ 2-diabetes: Som monoterapi när metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans. Som tillägg

Läs mer

Läkemedel nytta och risker hos äldre

Läkemedel nytta och risker hos äldre Läkemedel nytta och risker hos äldre Arne Melander Professor emeritus Klinisk Farmakologi och Läkemedelsepidemiologi, Lunds universitet Läkemedelssakkunnig SPF (F d Överläkare Klinisk farmakologi, Malmö

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

FitLine Omega-3 + E NanoSolve. Nuwelis Institut. 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN!

FitLine Omega-3 + E NanoSolve. Nuwelis Institut. 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! FitLine Omega-3 + E NanoSolve 2003 Dr. Gerhard Schmitt V1.0 PräPMExtra 04/03 NUR FÜR INTERNE SCHULUNGEN! Seite 1 Det unika med FitLines produktlinje VERKAN med NGP (Nutrient Group Product) = bättre verkan

Läs mer

- ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER

- ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER - ÅTERHÄMNTING PÅVERKAS AV VAD DU ÄTER OCH DRICKER SMARTFISH RECHARGE EN DAGSDOS OMEGA-3 (EPA OCH DHA) Tränar du mycket? Har du långa skoldagar eller krävande arbetsdagar som sätter koncentrationsförmågan

Läs mer

Fett, Dieter och Myter

Fett, Dieter och Myter Fett, Dieter och Myter Matvanor spelar roll Hjärt- och kärlsjukdom kan förebyggas med bra mat och inte för mycket alkohol (Ref: WHO,O Flaherty et al 2012) Upp till 30 procent av cancerfallen skulle kunna

Läs mer