Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985"

Transkript

1

2 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14%

3

4 Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes per 100 Adult Population, by State, United States, 1994 QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

5 Age-Adjusted Prevalence of Diagnosed Diabetes per 100 Adult Population, by State, United States, 2004 QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

6 Diabetes the global epidemic Number of adults with type 2 diabetes (millions) eloped countries DEVELOPED COUNTRIES Developing countries DEVELOPING COUNTRIES All countries ALL COUNTRIES King H, Aubert RE, Herman WH. Diabetes Care 1998; 21:

7 Metabola syndromet Definition (NCEP ATP III ): Samtidig förekomst av minst tre av följande: Midjemått > 102 för män eller > 88 för kvinnor HDL < 1,0 för män < 1,3 för kvinnor Triglycerider > 1,7 Fasteplasmaglukos > 6,1 Blodtryck > 130/85 eller blodtrycksmedicinering (cm) (mmol/l) (mmol/l) (mmol/l) (mmhg) NCEP ATP III = National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III in USA

8 Grafen visar relativ risk för diabetes hos US män årföljda under 5 år relaterat till BMI när korrektion gjorts för ålder, rökning och familjehistoria avseende diabetes < >35 BMI Chan et al, Diab Care, 17, No 5, Sept 1994 Lars Engström

9 Motion och risk för diabetes Relativ risk för att utveckla Typ 2 - diabetes relaterat till antal ggr/vecka deltagarna motionerat sig svettiga manliga USA-läkare, 5 års uppföljning A prospective study of Exercise and Incidence of Diabetes among US male physiciansjama, Vol 268,63-67, ,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,77 0,62 0,58 <1 1 2,3 el. 4 >4

10 Diabetes - Typ 2 patogenes Läkemedel I n f l a m m a t i o n S t r e s s I n s u l i n r e s i t e n s H y p e r i n s u l i n e m i B e t a c e l l s- d e f e k t C i g a r e t t ( s n u s ) B u k f e t m a L e p t i n? M fl. h o r m o n D I A B E T E S Lars Engström

11 Carey D G et al, Diabetes 1996;45:633

12

13 MONICA (Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) Metod År Åldersgrupper Män och kvinnor från varje åldersgrupp / undersökningstillfälle Slumpmässigt urval

14 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% BMI-fördelning 1986 och 2004 för kvinnor år B M I år 1986 år P r o c e n t

15 % 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% BMI fördelningen för män år B M I år 1986 år P r o c e n t

16 Medel BMI för kvinnor uppdelat på 10-års åldersgrupper för åldrarna år 28 BMI år år år år år 22 år 1986 år 1990 år 1994 år 1999 år 2004 Undersökningsår

17 Medel BMI för män uppdelat på 10-års åldersgrupper för åldrarna år 28 BMI år år år år år 22 år 1986 år 1990 år 1994 år 1999 år 2004 Undersökningsår

18 Andel kvinnor med BMI >=30 uppdelat på åldersgrupper och undersökningsår 35% 30% 25% år 1986 P r o c e n t 20% 15% 10% # # # år 1990 år 1994 år 1999 år % 0% år år år år år Å l d e r s g r u p p e r # = p < 0, 0 5

19 Andel män med BMI >=30 uppdelat på åldersklasser och undersökningsår 35% 30% P r o c e n t 25% 20% 15% 10% # # # # # år 1986 år 1990 år 1994 år 1999 år % 0% år år år år år Å l d e r s g r u p p e r # = p < 0, 0 5

20 Obesity and overweight in men and women years old between1986 and 2004 Figure 1 60% 50% 40% 30% MEN BMI MEN BMI30 WOMEN BMI WOMEN BMI30 20% 10% 0% year 1986 year 1990 year 1994 year 1999 year 2004 Survey year

21 QuickTime och en TIFF (okomprimerat)-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden.

22 Eliasson mfl. No increase in the prevalence of known diabetes between 1986 and 1999 in subjects years of age in northern Sweden. Diabetic Med. 2002:19

23 Medel midjeomfång för kvinnor uppdelat på 10-års åldersgrupper för åldrarna 25 till 74 år C entim eter år år år år år år 1986 år 1990 år 1994 år 1999 år 2004 Undersökningsår

24 Medel midjeomfång för män uppdelat på 10-års åldersgrupper för åldrarna 25 till 74 år Centim eter år år år år år år 1986 år 1990 år 1994 år 1999 år 2004 Undersökningsår

25 Disadvantageous waist circumference in men and women years old between 1986 and 2004 Figure 2 70% 60% 50% 40% 30% MEN Waist94 cm MEN Waist>102cm WOMEN Waist80 cm WOMEN Waist>88cm 20% 10% 0% year 1986 year 1990 year 1994 year 1999 year 2004 Survey year

26 Tidsmässigt sammanfaller minskningen i bukfetma bl.a. med introduktion av Västerbottensprojektet samt nyckelhålsmärkning av mat. Vi spekulerar att den förändringen avspeglar koständring och ett mer hälsosamt levnadssätt, främst bland kvinnor.

27 Den noterade ökningen av övervikt, fetma och bukfetma indikerar framtida ökande förekomst av hjärtkärlsjukdom och diabetes typ 2.

28 Leptin och diabetes och kardiovaskulär sjukdom Diabetes McNeely et al Diabetes Care 1999 (+) Söderberg et al Submitted (+) Hjärtinfarkt Cuillard et al Diabetes Care 1998 (-) Söderberg et al JIM 1999 (+) Wallace et al Circulation 2002 (+) Slaganfall Söderberg et al Stroke 1999 (+) Söderberg et al Cerebrovasc Dis 2003 (+) Söderberg et al JIM In press (+) Aorta stenos Glader-Ahlbeck et al Eur Heart J 2003 (+)

29 Mauritius 11 års risk för diabetes Leptin Men Women OR 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 119/19 34/18 25/17 18/18 I II III IV OR 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 76/254 80/266 42/23 21/198 I II III IV UnivariateMultivariat Univariate Multivariat I: <2.1;<5.8 II: ; III: ; IV: >4.5;>16.2 Söderberg et al Submitted

30 Diabetes - Typ 2 patogenes I n s u l i n r e s i t e n s H y p e r i n s u l i n e m i B e t a c e l l s- d e f e k t D I A B E T E S Lars Engström

31 Diabetes - Typ 2 patogenes I n s u l i n r e s i t e n s H y p e r i n s u l i n e m i FASTEBLODSOCKER B e t a c e l l s- d e f e k t BELASTNINGSSOCKER D I A B E T E S Lars Engström

32 Skadar leptin betacellen? Signifikanser vid multivariat analys IGT IFG MÄN Ålder p=0,01 Leptin p=0,035 KVINNOR Ålder p<0,005 MÄN Ålder p=0,013 Midja p=0,002 Kvinnor Midja p=0,05

33 Leptin och diabetes Patofysiologi -Övervikt leptin resistens hyperleptinemia -Övervikt hyperleptinemia Negativ effekt på andra funktioner (CNS, blodplättar, inflammation etc) Leptin resistens med dysfunktion av system som normalt styrs av leptin (β-cells etc)

34 DIABETES TYP 1 DIABETES TYP 2

35 DIABETES *TYP 1* TYP 1 1/2* TYP 2 *Insulinresistens ger ökad betacellsaktivitet *Ger ökad presentation av GAD65 *Antikropp bildas hos genetiskt disponerade?

36 DIABETES *TYP 1* TYP 1 1/2* TYP 2 *Kromosom 10 kodar GAD65 + i samma locus associerat till fetma *Feta har mer GAD65Ab

37 DIABETES *TYP 1* TYP 1 1/2* TYP 2 *Leptin ger GAD65Ab? Via T-lymfocyter?

38 Expressen 6 april 2004

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år

Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna 20-65 år Författare: Elin Ekblom-Bak Lars-Magnus Engström Örjan Ekblom Björn Ekblom Datum: 2011-02-18 Serie:, Rapport 1 Motionsvanor, fysisk prestationsförmåga och levnadsvanor bland svenska kvinnor och män i åldrarna

Läs mer

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt

Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Forskning om övervikt, fetma och somatisk sjukdom hos psykiatriska patienter jämfört med befolkningen i övrigt Yvonne von Hausswolff-Juhlin Enhetschef SCÄ-FoU SCÄ 16 oktober 2014 1 Prognos Nature 404,

Läs mer

Stora sociala skillnader bakom kvinnors risk för kranskärlssjukdom Okvalificerat jobb och slitningar i familjen avgörande faktorer

Stora sociala skillnader bakom kvinnors risk för kranskärlssjukdom Okvalificerat jobb och slitningar i familjen avgörande faktorer Sarah P Wamala, med dr, avdelning för preventiv medicin, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet, och Samhällsmedicin, Stockholms läns landsting (Sarah.Wamala@phs.ki.se) Stora sociala

Läs mer

Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo

Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo Matvanor en viktig del av det hälsofrämjande arbetet - erfarenheter från Habo Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare Habo vårdcentral och Primärvårdens FoU-enhet Jönköping 30 Ischemisk hjärtsjd, döda/10',

Läs mer

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken

Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Fettskolan Bästa maten för hälsan finns den? Från fettsyror via kostforskning till tallriken Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska

Läs mer

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson

Läs mer

Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom

Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom Så illa är det! Förekomst av somatisk ohälsa hos personer med svår psykisk sjukdom Claes Göran Östenson Kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska

Läs mer

3. Den systematiska litteraturgenomgången

3. Den systematiska litteraturgenomgången 3. Den systematiska litteraturgenomgången Läsanvisning Innehållet i den systematiska litteraturgenomgången är indelat i fem kapitel som motsvaras av fem huvudsakliga kostteman: Lågfettkost (Kapitel 3.1)

Läs mer

Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt

Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt Effekt av tillskott med isoflavonoider från sojabönor på LDL-kolesterol hos vuxna - En systematisk översikt Ruut Reivaara och Malin Blomgren Alegria Självständigt arbete 15 hp Dietistprogrammet 180/240

Läs mer

Mat från havet ska göra oss friskare

Mat från havet ska göra oss friskare Mat från havet ska göra oss friskare Institutionen för Kemi och Bioteknik Chalmers Tekniska Högskola Utmaningar Sjukdomar associerade med felnäring (fetma och kostrelaterade sjukdomar) prevention i form

Läs mer

Mjölk og hälsa. Einar Matthíasson, Matverk, Island

Mjölk og hälsa. Einar Matthíasson, Matverk, Island Mjölk og hälsa Einar Matthíasson, Matverk, Island Mjölk Mest fullvärdiga livsmelet som finns Proteiner av hög kvalitet 14 av 18 livsviktigaviktiga vitaminer Två glas ger mellan 15 och 100 % av dagsbehovet

Läs mer

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014

Folkhälsan i Sverige. Årsrapport 2014 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 214 Folkhälsan i Sverige Årsrapport 214 Bindningar och jäv För Folkhälsomyndighetens egna experter och sakkunniga som medverkat i rapporter bedöms eventuella intressekonflikter

Läs mer

Fördjupad beskrivning av Itrims program

Fördjupad beskrivning av Itrims program Fördjupad beskrivning av Itrims program - för kliniskt verksamma personer och andra med intresse av att fördjupa kunskapen om viktminskningskedjan Itrim. Dokumentet beskriver Itrim-programmet och dess

Läs mer

SMÖRGÅS tomma kalorier med kofett på! MAGNESIUM DAGLIGT BEHOV BRÖD, SÄD & SÄDESPRODUKTER HÄLSORISKER. Speciellt för Anette Svensson och TV4 2012 03 29

SMÖRGÅS tomma kalorier med kofett på! MAGNESIUM DAGLIGT BEHOV BRÖD, SÄD & SÄDESPRODUKTER HÄLSORISKER. Speciellt för Anette Svensson och TV4 2012 03 29 SMÖRGÅS tomma kalorier med kofett på! Speciellt för Anette Svensson och TV4 2012 03 29 Boutenko V. Green for Life. North Atlantic Books Calif, USA, 2010 HÄLSANS TIO BUDORD! Motionera regelbundet Kontrollera

Läs mer

Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes

Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes pedendony.qxp 02.06.2004 10:46 Side 37 Pediatrisk Endokrinologi 2004;18: 39-59 Insulinresistens på ont och gott - perspektiv på anabolism, nutritionsreglering, socioekonomi, obesitas och diabetes Lars

Läs mer

Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor

Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor Prevention av ohälsosamma kostvanor Reumatologi Läkares samtal om levnadsvanor Samarbetsprojekt SoS och SLS levnadsvaneprojektet inom SRF Socialstyrelsens (SoS) Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande

Läs mer

EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN. Maria Lancha

EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN. Maria Lancha EN KARTLÄGGNING AV ÄLDRE FINSKA INVANDRARES KOSTVANOR OCH HÄLSA I MARKS KOMMUN Maria Lancha TITEL FÖRFATTARE Kartläggning av äldre finska invandrares kostvanor och hälsa i Marks kommun Maria Lancha TRYCKÅR

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

KOL Inte bara andning. Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15

KOL Inte bara andning. Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15 KOL Inte bara andning Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15 Kroniskt KOL Ihållande hela tiden Obstruktiv Täta luftvägar Lungsjukdom KOL i historien kronisk bronkit Kronisk bronkit Galenus:

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige - en prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet

Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige - en prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet Livsstil och reproduktiv hälsa i det mångkulturella Sverige - en prospektiv studie av kvinnor som söker hjälp för infertilitet Bakgrund Fertilitet är förmågan att få barn, medan fruktbarhet är kvinnans

Läs mer

Fettlever vid metabola syndromet och typ 2-diabetes

Fettlever vid metabola syndromet och typ 2-diabetes Fettlever vid metabola syndromet och typ 2-diabetes Anna Kotronen, Robert Bergholm och Hannele Yki-Järvinen Överviktsepidemin har lett till ökad förekomst av metabola syndromet och typ 2-diabetes. Det

Läs mer

Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma

Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma Laparoskopisk Gastric Bypass för ungdomar (13-18 år) med svår fetma AMOS- En svensk multicenter studie Eva Gronowitz European prevalence of overweight and obesity in children & adolescents: heterogeneous

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt

Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Kalorier kostar - en ESO-rapport om vikten av vikt Dan Andersson Anna Fransson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

VASKULÄR MEDICIN. Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion VASKULÄR MEDICIN Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2010 Volym 26 Nr 1 Klassisk åderförkalkning: claudicatio intermittens Åderförkalkning vid rubbad kalciumhomeostas: nedsatt njurfunktion

Läs mer

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT

KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGT CENTRUM LINKÖPING RAPPORT 2003:2 KARTLÄGGNING AV BARNS VIKT OCH VIKTUTVECKLING I ÖSTERGÖTLAND LINKÖPING JUNI 2003 MARIANNE ANGBRATT ELIN ERIKSSON SOFIA FUNCKE ULLA NILSSON CHRISTINA

Läs mer

Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta.

Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta. Riskfaktorer och bukaorta aneurysm en beskrivande och korrelerande studie av två årskullar 65-åriga män som genomgått screening av bukaorta. Ewa Åsenlund Juni 2011 Examensarbete, avancerad nivå, 15 hp

Läs mer