Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet"

Transkript

1 Omega-3 från fiskolja är viktigt för en bra start i livet Intervju med Dr Alex Richardson, verksam vid universitetet i Oxford, på Food and Behaviour Research (FAB), Inverness, Skottland (www.fabresearch.org ) och författare till boken They are what you feed them 1. Hur påverkas det ofödda barnets neurologiska utveckling om den blivande mamman äter fiskolja? Alla gravida kvinnor måste se till att få i sig tillräckligt mycket av de längre fleromättade omega-3- fettsyrorna, som finns i fisk och skaldjur (EPA och DHA), eftersom dessa näringsämnen är absolut nödvändiga för att det ofödda barnet ska kunna utvecklas normalt och vara friskt. DHA är särskilt viktigt eftersom denna omega-3 är en strukturell byggsten för alla cellmembran, och i allra högsta grad för hjärnan, hjärtat och andra livsviktiga organ som utvecklas hos fostret. Omega-3 måste man få i sig genom kosten (precis som vitaminer och mineraler) eftersom människokroppen inte kan bilda det själv. De längre fleromättade omega-3-fettsyrorna från fiskolja är de allra viktigaste, eftersom dessa fetter behövs för att hjärnan, hjärtat och immunförsvaret ska utvecklas och fungera normalt, men också för många andra aspekter av vår fysiska och mentala hälsa och förmåga. Tyvärr så innehåller västvärldens moderna kost ganska lite omega-3-fettsyror. Bilaga 1 innehåller en översikt över de livsmedel som innehåller de längre fleromättade fettsyrorna. Dessutom undviker många gravida att äta fisk och skaldjur eftersom de är rädda att de innehåller miljögifter. Fiskoljekosttillskott av hög kvalitet är därför ett säkert och effektivt sätt att försäkra sig om ett tillräckligt intag. Varför är de längre fleromättade omega-3-fettsyrorna så viktiga under graviditeten? Hjärnans struktur och funktion DHA är särskilt viktigt för utvecklingen av det ofödda barnets hjärna och nervsystem. Det är en avgörande byggsten för hjärn- och nervcellernas membran, vilka uppgår till hela 10 % av all hjärnvävnad (om man bortser från hjärnans vatteninnehåll). I livets inledningsskede utökar DHA både hjärncellernas verkliga tillväxt och kopplingarna mellan dessa. Det innebär att brist på DHA när livet tar sin början kan ha en negativ effekt på de neurologiska nätverk som stöttar en normal informationsbearbetning i hjärnan och nervsystemet. Noggrant kontrollerade befolkningsstudier har visat att barn vars mödrar ätit lite eller ingen fisk eller skaldjur (och inte tar fiskoljetillskott) löper en signifikant högre risk att drabbas av låg intelligens (IQ), bristande sociala färdigheter, impulsivitet och andra negativa utvecklingskonsekvenser, jämfört med barn vars mödrar ätit mer fisk (och därmed mer DHA) under graviditeten. DHA behövs också för att bilda ämnen som skyddar hjärncellerna mot inflammationer och annat som kan påverka hjärnan negativt.

2 Synen DHA är särskilt viktigt för utvecklingen av det ofödda barnets syn, eftersom denna omega-3 utgör över 30 % av näthinnan. DHA-molekylens unika form och egenskaper gör att ljus kan omvandlas till de elektriska och kemiska signaler som stöttar alla aspekter av synen, och det finns inget annat ämne som kan göra detta som ens kommer i närheten av DHAs effektivitet. Brist på DHA kan därför leda till en bred skala av problem med synen, och barn till mödrar som ätit lite fisk (och därför hade ett lågt DHA-intag) löper en ökad risk, både att få dålig syn och att få problem med den motoriska koordinationen. Kontrollerat försök med fiskoljetillskott under graviditeten Många randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade försök har visat att tillskott av fiskolja till moderns diet under graviditeten kan ha betydande fördelar för spädbarnens hälsa och utveckling. Doserna har varierat mellan 150 och mg DHA/dag Två separata metaanalyser visar att DHA förlänger graviditeten ökar födelsevikten minskar risken för för tidig födsel (< 34 veckor) med 31 % 1 för alla graviditeter totalt och med 61 % 2 för högriskgraviditeter. Inga biverkningar vid doser på upp till 2,7 g/dag omega-3 (EPA + DHA) totalt DOMInO-försöket som finansierats av de australiensiska myndigheterna är det största randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade försöket hittills som undersökt effekterna av DHA-tillskott under graviditeten. Forskarna rekryterade kvinnor, som fick tillskott från den 20e graviditetsveckan fram till födseln, antingen av Efalex Mor och barn, som ger 800 mg DHA och 100 mg EPA per dag (den aktiva behandlingen) eller av ett matchande placebo som utformats så att det inte gick att urskilja från den aktiva behandlingen, fast den återspeglade fettsyresammanställningen i en genomsnittlig australiensisk diet. Försöket utformades utifrån två huvudmål: (1) att ta reda på om DHA-tillskott leder till en minskad förekomst av postnatal depression bland mödrarna (mätt utifrån en standardiserad skala) och (2) att ta reda på om DHA-tillskott förbättrar den genomsnittliga kognitiva och språkliga utvecklingen hos barnen vid 18 månaders ålder (även här utifrån standardiserade bedömningar) 1 Szajewska et al Am J Clin Nutr Jun;83(6): Makrides et al 2006, Cochrane Database, Jul 19;3:CD003402

3 Fler mätningar gällande graviditeten och födseln och barnens allmänna hälsa och utveckling (inklusive allergier) genomfördes också. Precis som man förespått så förekom postnatal depression mindre bland de mödrar som fått DHA jämfört med mödrarna som fått placebo (9,67 % kontra 11,15 %), även om denna skillnad endast var signifikant på trendnivå (relativ risk 0,85, p < 0,09). Uppseendeväckande nog så var förekomsten av postnatal depression mycket lägre hos BÅDA grupperna jämfört med genomsnittet i Australien (som är %) med andra ord så var placeboeffekten mycket tydlig. Uttryckt på ett annat sätt så innebär DHA-tillskottet under graviditeten en minskad förekomst av postnatal depression hos mödrarna med 38 % (37,6 %), men bara genom att delta i studien (vilket ledde till att både mamman och barnet fick extra uppmärksamhet) så minskade den förväntade förekomsten av postnatal depression med 28 % (27,8 %). Vad gäller barnets utveckling vid 18 månaders ålder så visade inte den genomsnittliga kognitiva och språkliga utvecklingen några signifikanta skillnader mellan de två olika grupperna, fast språkutvecklingen var en aning bättre hos barnen till mödrarna som fått en aktiv behandling jämfört med barnen till mödrarna som fått placebo (p < 0,09). Däremot så fanns det en mycket signifikant minskning av andelen barn som utvecklades långsamt bland mödrarna som fått DHA-tillskott från 6,9 % till 2,7 %. Det upptäcktes dessutom ett antal andra signifikanta fördelar med DHA-tillskott, bland annat: Allmänt hälsotillstånd För tidig födsel förekomsten minskade med 50 % Låg födelsevikt förekomsten minskade med 35 % Genomsnittlig födelsevikt 68 g tyngre i den aktiva gruppen Allvarliga negativa incidenter för spädbarnens hälsa minskade med 61 % Inläggningar på intensivvårdsavdelning minskade med 43 % Antalet dödsfall bland foster/spädbarn minskade med 66 % Inga allvarliga negativa biverkningar varken för modern eller barnet Mycket bättre allmänt hälsotillstånd hos spädbarnen i den aktiva gruppen jämfört med placebogruppen. 2. Så om man vill ha ett smart barn bör man alltså börja tidigt redan när barnet ligger i livmodern. Varför? Det är väldigt viktigt att börja tidigt eftersom moderns näringsstatus från befruktningen och under hela graviditeten kan ha livslång effekt på barnets hälsa och utveckling.

4 En tillräcklig mängd längre omega-3-fettsyror är därför absolut nödvändigt för att stötta det ofödda barnets sunda utveckling. (Andra nödvändiga näringsämnen som vitaminer, mineraler och omega-6- fetter behövs också, men det är normalt sett mycket mer sällsynt att dessa saknas i moderns diet). Hjärnstruktur Rent strukturellt så är DHA kritiskt för uppbyggnaden av barnets hjärta och hjärna samt andra vitala organ och denna process inleds redan tidigt under graviditeten. Det neurorör som hjärnan och nervsystemet utvecklas ifrån bildas under de första sex veckorna efter befruktningen. Efter en kort tid har det blivit en igenkännlig hjärna. Ryggmärg, hjärna och nervceller fortsätter att bildas under den 12:e till 24:e graviditetsveckan (andra trimestern) och utvecklingen går ännu snabbare under den 24:e till 36:e graviditetsveckan (tredje trimestern). Efter att nya hjärnceller har bildats (i ett centralt område) så måste de förflytta sig eller migrera långa avstånd innan de kommer fram till slutmålet (i de yttre lagren av hjärnbarken). Även mycket små rubbningar under denna neuromigration får livslång effekt på hjärnans struktur, något som har kopplats till vanliga inlärningssvårigheter som till exempel dyslexi. Djurstudier har signifikant utvisat att omega-3-brist hos honan under dräktigheten kan rubba neuromigrationsprocessen, vilket leder till permanenta avvikelser i hjärnstrukturen (och om dessa är alltför allvarliga kan det hända att avkomman inte kan överleva). Hjärnfunktionen Djurförsök har utvisat att avkomma från honor med omega-3-brist löper signifikant större risk att drabbas av tecken på depression och ångest än avkomma från honor med ett tillräckligt omega-3- intag under dräktigheten. Beteendeproblem (som impulsivitet och hyperaktivitet), bristande inlärningsförmåga och minne hos avkomman har på motsvarande sätt associerats till att modern hade ett lågt intag av omega-3-fettsyror. Omega-3-tillskott före och efter födseln De flesta av de hjärnceller som en människa någonsin får bildas redan före födseln och därför måste blivande mödrar få i sig mycket omega-3 från fiskolja (särskilt DHA) under graviditeten för att stötta utvecklingen. Efter födseln fortsätter dock ansamlingen av DHA i hjärnan under barnets första två år. Detta beror på att de första två åren också är en kritisk period för hjärnans utveckling, genom att det rika nätverket med celler och kopplingar som utgör barnets hjärna och nervsystem formas och ombildas av dess miljö (inklusive dieten) samt genom barnets erfarenheter. DHA-innehållet i modersmjölk varierar kraftigt mellan olika individer och är en direkt återspegling av moderns intag av DHA från fisk och skaldjur (eller fiskoljetillskott). Både graviditet och amning kan tömma moderns lager av omega-3, så ett bra intag (antingen från fisk eller från kosttillskott) rekommenderas under den här perioden.

5 Bilaga 1 Livsmedel som innehåller essentiella omega-3-fettsyror De oljor som finns i fisk och skaldjur är i stort sett de enda naturliga källorna med EPA och DHA, de längre omega-3 som är biologiskt viktiga. Små mängder DHA finns i vissa ägg (men bara i ägg från fåglar som äter en naturligt eller konstgjort berikad diet) och i organkött (som lever, njurar, hjärta eller hjärna). Ett fåtal algarter kan också producera DHA, men de flesta alger och sjögräs (eller andra vegetabiliska oljor) innehåller bara kortare former av omega-3, om de över huvudtaget innehåller några. Kortare omega-3-fettsyror ger inte samma hälsofördelar som EPA och DHA. Enklare former av omega-3 finns i gröna bladgrönsaker och i vissa oljor från nötter och frön. Dessa kan omvandlas till EPA och DHA, men bara i begränsad utsträckning hos oss människor. Dessutom innehåller dessa livsmedel, med ett par ovanliga undantag som linfröolja, mer omega-6-fetter än omega-3, så de bidrar inte till att åtgärda det allvarliga överskottet på omega-6, jämfört med omega-3, som finns i de flesta moderna dieter. Faktum är att de flesta vegetabiliska oljor faktiskt försämrar läget.

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi

The LCP. s olution. Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi The LCP s olution Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och dyspraxi 2 The LCP Solution i sammandrag Essentiella fettsyrors betydelse för behandlingen av ADHD, dyslexi och

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest

ADHD, ADD. GABA- brist kan orsaka: Ångest ADHD, ADD ADHD och ADD är en hjärn- och beteendestörning som börjar i tidig barndom och består genom tonåren och vuxen ålder. Ofta upptäcks problemet på grund av en eller fler symtom av ouppmärksamhet,

Läs mer

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0

Michael Collan. Hemjärn. Det naturliga sättet för järnsupplementering. Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Michael Collan Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Allt du behöver veta om hemjärn. Ed 1.0 Hemjärn Det naturliga sättet för järnsupplementering Naturligt hemjärn har använts i stor skala

Läs mer

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården

Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Råd om bra mat för gravida Handledning för mödrahälsovården Innehållsförteckning Inledning... 2 Vad ska jag äta?... 3 Fisk och miljöföroreningar... 8 Hur mycket ska jag äta?... 11 Hur mycket ska jag gå

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011. tema: ögon solen BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 36 # 3/2011 tema: ögon solen ledare... 4 tema ögon Prematuritetsretinopati... 6 Barns syn...12 Att vara barn och ha glasögon...16 Omega-3 barns

Läs mer

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.

Dokumentation nr 481. LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER. Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska. Dokumentation nr 481 LCHAD-brist ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2015 www.agrenska.se LCHAD-BRIST Ågrenska arrangerar varje år drygt tjugo vistelser

Läs mer

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg

Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter. Nyttiga fakta om ägg & näring. Fakta om ägg från Svenska Ägg Ägg är smart mat! 1 ägg är mer än 4 morötter Nyttiga fakta om ägg & näring Fakta om ägg från Svenska Ägg Förord Den här skriftens titel Ett ägg är mer än fyra morötter är ett sätt att säga att ägg är mer

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING

Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Probiotika FÖR MAGEN OCH IMMUNFÖRSVARET 20 ÅRS SVENSK FORSKNING Det är lika stor skillnad på olika probiotika som mellan en ko och en get det är därför det är så viktigt att välja rätt i probiotikadjungeln.

Läs mer

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com

För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com För mer information om PRO PLAN besök www.proplan-hund.se konsumentkontakt@purina.nestle.com 201211 Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Din PRO PLAN guide för hundar av mindre ras MITT ENGAGEMANG

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

Vad är nyttigt och onyttigt fett?

Vad är nyttigt och onyttigt fett? Vad är nyttigt och onyttigt fett? Innehåll Vad är nyttigt och onyttigt fett? 03 Nyttigt och onyttigt fett i praktiken 04 Smörgåsfett 07 Ost 08 Mjölk, fil och yoghurt 09 Vad står på menyn? 10 Pålägg 11

Läs mer

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia

Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Vad Socialstyrelsen inte vill att vi ska veta om centralstimulantia Harald Blomberg Cupiditas Discendi AB Varning till läsaren Centralstimulerande medel som amfetamin eller Ritalin är farliga att ta, speciellt

Läs mer

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

RUTINMÄSSIGT UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING RUTINMÄSSIGT ULTRALJUD UNDER GRAVIDITET FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING DENNA BROSCHYR ÄR UTGIVEN AV SBU FÖRFATTARE: GUN LEANDER FORM: TYPOFORM FOTON: THINKSTOCK SID 1,

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten

så sköter du om din astma & allergi under graviditeten så sköter du om din astma & allergi under graviditeten läkarnas bästa råd Under graviditeten ställs alla kvinnor inför frågor som man inte har haft anledning att fundera på tidigare. För dig med astma

Läs mer

Att bli äldre. Vad är åldrande?

Att bli äldre. Vad är åldrande? Vad är åldrande? Åldern är relativ handlar mycket om förväntningar egna och andras. "Ung och frisk" respektive "gammal och sjuk" är begrepp som vi hör ständigt i Sverige. Att fylla 70 år kan för den som

Läs mer

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet

Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Prematura barn utveckling och eventuella problem senare i livet Emilia Malmsten Förnamn Efternamn Examensarbete Vård 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Vård Identifikationsnummer: 3214 Författare:

Läs mer

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras?

2014-10-28 1 (16) Nr 1/2014. Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? 2014-10-28 1 (16) Påverkar träning i tonåren risken för senare folksjukdomar? Vad händer med kroppen när man åldras? Datum Tisdag den 28 oktober 2014, kl 12.30 14.00 Lokal Samlingssalen (aulan) vårdcentralen

Läs mer

Fosterdiagnostik - information till gravida

Fosterdiagnostik - information till gravida Fosterdiagnostik - information till gravida I detta häfte hittar du det man behöver veta för att kunna ta ställning till om du vill nyttja vårt erbjudande om fosterdiagnostik eller inte. Fosterdiagnostik

Läs mer

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling

Rapport. Rädda mannen. - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Rapport Rädda mannen - Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling Innehåll Förord 1 1. Människan i en kemisk cocktail 2 Kemikalieproblem även i Syd 2 Kemikalierna sprids globalt 4 2. Bedömningar av

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste

RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste RIKTLINJER FÖR EN ADEKVAT VÅRD AV DIABETES Av Dr Matti Tolonen och Dr Pentti Raaste 1 2 Det tar år att vänja sig vid bestående livsstilsförändringar. Det första steget är att överge tanken på kortsiktiga

Läs mer

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Stöd från familj och vänner Vi behöver alla ha ett bra nätverk och veta att det finns personer runt omkring oss som kan dela glädje,

Läs mer

Varför grubblar deprimerade?

Varför grubblar deprimerade? Livsstilsförändringar vid en depression I texten nedan beskrivs sex olika punkter som har antidepressiv effekt. Dessa handlar om att individen själv utan hjälp från mediciner eller psykoterapi kan förändra

Läs mer

Ett föredrag i Sund Livsstil

Ett föredrag i Sund Livsstil Ett föredrag i Sund Livsstil RDI/RDA Alla hamnar inte i kategorin friska personer * Arbeta/leva under mycket stress * Tungt arbete * Kraftig/brist på motion * Skador, sår eller brännskador * Matsmältningsproblem

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se

Diabetes typ 1. Jörgen Vesti Nielsen. Den blå ringen är en universell symbol för diabetes. www.kostdemokrati.se Diabetes typ 1 Den blå ringen är en universell symbol för diabetes Jörgen Vesti Nielsen Diabetes typ 1 Sidan 2 Om författaren Jörgen Vesti Nielsen, tidigare överläkare vid Karlshamns Lasarett, numera pensionär,

Läs mer

Att vara hälsorådgivare

Att vara hälsorådgivare Att vara hälsorådgivare Hälsorådgivare, smaka på ordet, visst låter det bra. Och så är det också meningen att det ska tolkas. Att vara någons rådgivare innebär att man har en betydelsefull funktion, eftersom

Läs mer