De olika faserna förändringscykeln

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De olika faserna förändringscykeln"

Transkript

1 Utmaningarna!

2 Utmaningen Drastiskt ändrade ekonomiska förutsättningar Beroende av få aktörer (regering och VV) Leveransbrister Kvalitetsbrister Potential för kompetensutveckling Förtroende och aktivitetsgap NTF MO Outnyttjad effektivitetspotential Varumärket NTF tappar mark bland yngre mm.

3 De olika faserna förändringscykeln Ställd inför hot Handlingsförlamning Försvar Nedstämdhet Nya idéer Nya vägval Nyorientering Accept av verkligheten CHOCK REAKTION REPARATION AKTION

4 På rätt väg med kraft?

5 På rätt väg med kraft?

6 Riksdagens vision Nollvisionen NTF Verksamhets inriktning NTF övergripande mål för verksamheten Ett vägtrafiksystem där alla tar sitt ansvar NTF anser Kund Trafikantens- och Systemutformarens behov ska ligga till grund för verksamheten Samverkan NTF- och MO samlade kompetens ska vara utgångspunkt för samverkan Utveckling Utvecklingen ska styras av ny kunskap, identifierade behov och erfarenheter Kompetens Kompetensutvecklingen ska genomföras mot morgondagens behov Effektivitet Verksamhetsnyttan ska vara styrande för utformning av organisationen Ekonomi Resurser för verksamheten ska genereras främst i genomförande av uppdrag

7 Culture eats strategy for lunch every day Har vi en kultur som stödjer eller hindrar oss i vår förändring?

8 Vår organisation ska klara uppställda övergripande mål inom ramen för våra värderingar; Resultatinriktade (= det ska bli en säkrare trafik) Samverkande Engagerade Trovärdiga

9 Principskiss Funktionell, både på kort och lång sikt Medlems Org. NTF VD Strategiska Lägeskontroll och Framtid Marknad Affärsutv Opinion Kompetens Center Ek/Finans Kontroll Partnerintäkter Nationella Projekt Säker Trafik Verksamhets stöd Region Region gruppen Region Region Operativa I år och nästa år All energi utåt Region Region Region

10 Dags att ta nästa steg Använda vår tid, resurser, pengar och kompetens bättre Jobba smartare inte göra allt överallt Nyttja kompetenser effektivt Agera i olika roller Verka över lokala gränser och upplevda revir Vända energin utåt och skapa nya ideer och uppdrag Intensifiera våra kontakter Nya nationella, regionala och lokala kunder Säker Trafiks uppdrag Nationella projekten Nya ideer Ett NTF Byggt på SAMVERKAN!

11

12 Nya trafiksäkerhetsmål

13 13 indikatorer 1. Hastighetsefterlevnad statligt vägnät 2. Hastighetsefterlevnad kommunalt vägnät 3. Nyktra förare 4. Bältesanvändning 5. Hjälmanvändning 6. Säkra fordon 7. Säkra tunga fordon 8. Säkra statliga vägar 9. Säkra kommunala gator GCM passager 10. Säkra kommunala gator korsningar 11. Snabb och adekvat räddning 12. Utvilade förare 13. Hög värdering av trafiksäkerhet

14 VERKSAMHETSOMRÅDEN UTBILDNING Fordonet som säker arbetsplats Trafiksäker och sparsam körning Yrkesförarkompetens YKB YRKESTRAFIKEN Hastighetsmätningar /Svenskt HastighetsIndex Fordonskontroll /Svenskt SkadeIndex Haverigrupp Trafiksäkra körtider Avtalsuppföljning, egenkontroll Kvalitetssäkring av behörigheter/kompetens Implementering av ledningssystem ISO KOMMUNER Fysisk trafiksäkerhet; Rätt fart i staden Trafiksäkerhetsrevisioner Riskanalys av skolskjuts Hållplatser Trafiksäkra övergångsställen Hållbara resor och transporter; Citylogistik Ruttoptimering Fordons och reseutredning Avtalsuppföljning, egenkontroll Implementering av ISO 39001

15 Kunder och verksamhet 2009 VERKSAMHETSOMRÅDE UTBILDNING Fordonet som säker arbetsplats Trafiksäker och sparsam körning Yrkesförarkompetens, fortbildning UTVECKLINGSFAS» Idé tjänsten försäljn. pilot verksamhet testad utveckl. startad landad i gång YRKESTRAFIKEN Svenskt HastighetsIndex (prenumeration) Hastighetsmätningar Fordonskontroll Haverigrupp (prenumeration) Trafiksäkra körtider Avtalsuppföljning, egenkontroll Kvalitetssäkring av behörigheter/kompetens Implementering av ledningssystem ISO 39001

16 Kunder och verksamhet 2010, feb VERKSAMHETSOMRÅDE UTBILDNING Fordonet som säker arbetsplats Trafiksäker och sparsam körning Yrkesförarkompetens, fortbildning UTVECKLINGSFAS» Idé tjänsten försäljn. pilot verksamhet testad utveckl. startad landad i gång Förbunden säljer själva 3 olika YRKESTRAFIKEN Svenskt HastighetsIndex (prenumeration) Hastighetsmätningar Fordonskontroll Haverigrupp (prenumeration) Trafiksäkra körtider Avtalsuppföljning, egenkontroll Kvalitetssäkring av behörigheter/kompetens Implementering av ledningssystem ISO Kommer de att köpa igen?

17 Kunder och verksamhet 2010, feb VERKSAMHETSOMRÅDE UTVECKLINGSFAS Idé tjänsten försäljn. pilot verksamhet testad utveckl. startad landad i gång KOMMUNER Fysisk trafiksäkerhet Rätt fart i staden Trafiksäkerhetsrevisioner Skolskjutshållplatser Trafiksäkra övergångsställen Surahammar Grums Kil Hållbara resor och transporter Citylogistik, samordnade transporter* Ruttoptimering* Fordons och reseutredning* Avtalsuppföljning, egenkontroll Implementering av ISO ÖVRIG KONSULTVERKSAMHET QIII * = Via underkonsult finns möjlighet till verksamhet

18 Kunder och verksamhet 2009 VERKSAMHETSOMRÅDE UTVECKLINGSFAS Idé tjänsten försäljn. pilot verksamhet testad utveckl. startad landad i gång KOMMUNER Fysisk trafiksäkerhet Rätt fart i staden Trafiksäkerhetsrevisioner Skolskjutshållplatser Trafiksäkra övergångsställen Surahammar Grums Kil Hållbara resor och transporter Citylogistik, samordnade transporter* Ruttoptimering* Fordons och reseutredning* Avtalsuppföljning, egenkontroll Implementering av ISO ÖVRIG KONSULTVERKSAMHET QIII * = Via underkonsult finns möjlighet till verksamhet

19 Intäktspotentialer (i Msk) underlag till affärsplanen VERKSAMHETSOMRÅDE år UTBILDNING prognos budget potential Fordonet som säker arbetsplats Trafiksäker och sparsam körning 0,2 2,5 5 Yrkesförarkompetens, fortbildning 0 0,4 5 SUMMA UTBILDNING 0,2 3,9 17 YRKESTRAFIKEN Hastighetsmätningar/ Svenskt HastighetsIndex 0,3 1 8 Fordonskontroll/Svenskt SkadeIndex Haverigrupp (prenumeration) 0 0,2 0,5 Trafiksäkra körtider 0 0 0,1 Avtalsuppföljning, egenkontroll 0 0,2 0,5 Kvalitetssäkring av behörigheter/kompetens 0 0,5 2 Implementering av ledningssystem ISO ,4 SUMMA YRKESTRAFIKEN 0,3 2,9 15,5

20 Intäktspotentialer (i Msk) underlag till affärsplanen VERKSAMHETSOMRÅDE år KOMMUNER Fysisk trafiksäkerhet Rätt fart i staden 0 0,7 4 Trafiksäkerhetsrevisioner Skolskjutshållplatser 0,2 0,4 1 Trafiksäkra övergångsställen 0 0 0,2 Hållbara resor och transporter Citylogistik, samordnade transporter 0 0,3 1 Ruttoptimering 0 0,2 1 Fordons och reseutredning 0 0,1 0,5 Avtalsuppföljning, egenkontroll 0 0 0,5 Implementering av ledningssystem ISO ,3 SUMMA KOMMUNER 0,2 1,7 9,5 ÖVRIG KONSULTVERKSAMHET 1,7 2 4 SUMMA INTÄKTER 2,4 10,5 46

21 Tjänsteägare Tjänst Tjänsteägare Region 1. Fordonet som säker arbetsplats Anna Stockholm 2. Trafiksäker och sparsam körning Agneta Väst 3. YKB Hans Mitt 4. Svenskt Hastighetsindex Anders Å Säker Trafik 5. Hastighetsmätningar Mia/Mats Syd + extern 6. Svenskt Skadeindex Per Säker Trafik 7. Fordonskontroll Kjell Säker Trafik 8. Haverigrupp Per Säker Trafik 9. Trafiksäkra körtider Per Säker Trafik 10. Avtalsuppföljning/egenkontroll Per Säker Trafik 11. Kvalitetssäkring behörigheter/komp Per Säker Trafik 12. Implementering ISO Per Säker Trafik 13. Rätt fart i staden Maria Öst 14. Trafiksäkerhetsrevisioner Maria Öst 15. Riskanalys skolskjutshållplatser Anders W Öst 16. Trafiksäkra övergångsställen Per Säker Trafik 17. Logistik Jan H Säker Trafik/extern 18. Ruttoptimering Titti Säker Trafik/extern 19. Fordons och reseutredning Titti Säker Trafik/extern

22 Kundansvariga Organisation/Företag Kundansvar Kundteam Best Transport Anders Åberg Christer Carlsson Busslink Anders Åberg Christer Carlsson, Kjell Cronvall BYA Åberg, Titti deverdier Putte Hansson Anders DHL Anders Åberg Christer Carlsson JetPak Åberg, Titti deverdier Putte Hansson Anders Länsförsäkringar Per Nybom Anders Åberg Nobina ( fd Swebus ) Anders Åberg Per Nybom, Kjell Cronvall Försvarsmakten Putte Hansson Anders Åberg Posten Norden Anders Åberg Per Nybom, Christer Carlsson QIII Per Nybom Titti de Verdier Taxi 020 Anders Åberg Mikael Strandänger TNT Anders Åberg Christer Carlsson Transportstyrelsen Per Nybom Samhall deverdier Putte Hansson Anders Åberg, Titti Svensk Markservice Per Nybom Kjell Cronvall Wasa Kredit Per Nybom Kjell Cronvall Vattenfall Åberg, Titti deverdier, Agneta Berlin Putte Hansson Anders Vägverket Sandberg, Regionansvariga Per Nybom Anders Åberg, Jan Västberga Åkeri Christer Carlsson Anders Åberg YIT Putte Hansson

23 Svenskt HastighetsIndex Christer Carlsson och Anders Åberg

24 Hastighet Hastighetsöverträdelser kostar ca liv per år

25 Fastställda mål Antalet trafikdödade bör halveras mellan 2007 och Dvs en minskning från cirka 440 omkomna till cirka 220 till Antalet allvarligt skadade bör minskas med en fjärdedel mellan 2007 och Dvs en minskning från cirka 6400 till cirka 4000 allvarligt skadade per år. Nollvision och delat ansvar kvar men mer fokus på trafikantens ansvar

26 2% bättre ger stor effekt! Om snitthastigheten minskar med 2%....så minskar antalet olyckor med 4% och antalet allvarligt skadade med 6% och antalet dödade med 8%!!! Men också Trafiksäkert beteende = Miljökorrekt beteende = Värdefullt att påvisa att man är Good Citizen

27 Idé! RÄTT HASTIGHETER PÅ VÅRA VÄGAR SKAPAR TRAFIKSÄKERHET SAMTIDIGT SOM DET SÄNKER TRANSPORTFÖRETAGENS KOSTNADER OCH FÖRBÄTTRAR VÅR MILJÖ! Nationella jämförelser av transportföretagens förmåga att efterleva gällande hastighetsgränser. Beräkningar och redovisning av effekt på kostnader och miljön. Jämförelser inom och mellan transportintensiva företag. Jämförelser mellan branscher och geografier.

28 Potential Om yrkestrafiken höll hastighetsbegränsningarna skulle minst 25 människoliv kunna räddas och ton koldioxid sparas per år. Samtidigt skulle företagen kunna spara över 1 miljard kronor/år genom lägre bränsleförbrukning och mindre slitage på fordonen.

29 VEM VINNER? Idé! Vem är bäst i Sverige på hastighetsefterlevnad? Vem är bäst i branschen? Vem är bäst i respektive län? Vem har gjort de bästa förbättringarna under året? Vilken region i företaget är bäst? I vilken kommun, respektive vilket län finns den tuffaste alternativt bästa trafikmiljön? Hur mycket bidrar vi tillsammans till en säkrare trafik och en bättre miljö i Sverige?

30 GÖR GOTT ÖKA DITT VÄRDE! Varför? Nyttotrafiken har en mycket viktig samhällsfunktion och den är i gång varje dag året runt i hela Sverige. Dessa företag syns och deras uppförande noteras av medtrafikanter, myndigheter och medborgare. Det påverkar uppfattningen om bolagens varumärke. Branschkollegans uppförande smittar av sig på uppfattningen om de andra kollegorna. CSR* korrekt beteende är idag avgörande i marknadsföringen av sitt företag och dess verksamhet. Det lyfter hela näringens anseende. *CSR Corporate Social Responsibility

31 Varför? GÖR GOTT TJÄNA PENGAR! Rätt uppförande ger positiv upplevelse av företaget. En positiv upplevelse lever till fler förfrågningar och nöjda kunder. Med starkt varumärke ökar förutsättningarna för att få rätt betalt.

32 Varför? GÖR GOTT SPARA PENGAR! Rätt hastighet sänker markant företagens näst största kostnad bränslet. Rätt hastighet ger minskad skadefrekvens och minskat slitage. Minskad skadefrekvens ger sänkt försäkringskostnad. Minskad skadefrekvens ger minskad kostnad för omplanering. Minskad stress genom bättre arbetsmiljö.

33 Varför? GÖR GOTT SPARA VÅR MILJÖ! Rätt hastighet sänker markant företagens belastning på miljön Rätt hastighet från ER blir till en god förebild i trafiken ni hjälper andra att belasta miljön mindre.

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor

NU BLIR VI NOBINA! Vi förenklar människors vardagsresor Vi förenklar människors vardagsresor NU BLIR VI NOBINA! Från och med den 1 december byter samtliga bolag inom Concordia Bus-koncernen (utom Swebus Express) namn till Nobina. Med det nya varumärket får

Läs mer

Att skapa en marknad för K2020

Att skapa en marknad för K2020 Att skapa en marknad för K2020 Underlagsrapport till K2020, augusti 2008 Innehåll Övergripande strategi 3 Produktens egenskaper och kvalitet 5 Stödjande och värdeskapande tjänster 7 En förändrad incitamentsstruktur

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility? Strategi för CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY från samhällsansvar till affär Vad är Corporate Social Responsibility? CSR handlar om företagens samhällsansvar. CSR-strategin utgår från att 1. ta reda på

Läs mer

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället

Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället Låt de goda exemplen utveckla omsorgen och engagemanget i det lokala samhället För de 24 länsförsäkringsbolagen har samhällsengagemang aldrig varit frågan

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4

Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Uppföljning av de transportpolitiska målen Rapport 2013:4 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld

Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Vad gör flyget för klimatet? Flygets stora utmaning i en global värld Flyg skapar möten, relationer och förståelse. Flyg ger även utsläpp. Dom ska vi minimera. Flyget är en förutsättning för att människor

Läs mer

Vi gör det enklare att må bra

Vi gör det enklare att må bra Vi gör det enklare att må bra Apoteket på två minuter Apoteket erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och hälsotjänster. Vi vill förebygga ohälsa, förbättra användningen av

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer

Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Förslag till nationell handlingsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre personer Fokus på fall-, trafik-, brand- och drunkningsolyckor, självmord samt våld och andra brottsliga handlingar 2011 Du

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer