VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN"

Transkript

1 1. UPPDRAG VERKSAMHETSPLAN 2008 NTF KALMAR LÄN Nuläge NTF Kalmar län har som uppgift att förena organisationer, företag och myndigheter i det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet samt planera, leda och samordna detsamma. Verksamheten för 2008 kommer att följa de riktlinjer som fastställts av NTF:s kongress NTF Kalmar län leds av en styrelse, bestående av ordförande samt nio representanter från medlemsorganisationerna, näringslivet kommuner och landsting. NTF Kalmar läns kansli bemannas av en heltidsanställd verksamhetsledare och en heltidsanställd projektledare. NTF Kalmar län erhåller verksamhetsbidrag och projektbidrag från NTF via regleringsbrev, verksamhetsbidrag från Landstinget i Kalmar län samt projektbidrag från andra finansiärer, såsom Vägverksregionen, kommuner och företag, för övriga projekt som skall utföras i länet. NTF:s verksamhetsidé: NTF:s mål är en säker vägtrafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. NTF ska medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan. NTF Kalmar län vill även få så många människor som möjligt från medlemsorganisationerna engagerade i olika trafiksäkerhetsprojekt. NTF Kalmar län Verksamhetsplan

2 Mål och inriktning Nollvisionen, riksdagens långsiktiga mål för vägtrafiken, är ledstjärna för NTFs verksamhet. Det innebär att trafiksäkerhetsarbetet inriktas på att förändra trafiksystemet så att människor inte dödas eller skadas allvarligt. Utgångspunkten är de svagaste trafikanternas behov barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, fotgängare och cyklister. Människans fysiska och psykiska förutsättningar ska vara dimensionerande. En av Nollvisionens grundförutsättningar är att ansvaret i vägtrafiken delas mellan trafikanterna och de som påverkar vägtransportsystemets säkerhet. Det innebär att vi trafikanter är skyldiga att följa de regler och lagar som finns. Samtidigt ska de som utformar systemet ansvara för att lagar, vägar, fordon, gator mm utformas så säkra att de inte leder till misstag och att misstagen inte leder till död eller allvarlig skada. För att på sikt uppnå en trafik utan dödade och allvarligt skadade är båda parter lika viktiga och båda måste ta sitt ansvar. Detta grundläggande synsätt måste tydligt kommuniceras. Vägledande för NTFs arbete för Nollvisionen är att påverkan av systemutformarna och trafikanterna måste gå hand i hand för att trafiksäkerhetsarbetet ska vara framgångsrikt. 2. SAMARBETSPARTNERS NTF Kalmar län samarbetar med: * NTFs medlemsorganisationer * Vägverket * Polisen * Kommunerna * Landstinget * Regionförbundet * Försäkringsbolag * Företag inom länet * SISU *Idrottsföreningar NTF Kalmar län Verksamhetsplan

3 3. VERKSAMHET Verksamheten för 2008 kommer att fördelas på olika projekt inom följande områden. Planerad verksamhet Basverksamhet Samverkan med medlemsorganisationerna för att genomföra projekt LOTS- grupper i kommunerna Äldrerådet Yrkesförarrådet Regionsamverkan mellan NTF-förbunden Kompetensutveckling av personalen Utbildning av MO Vidareutveckling av NTFs nationella projekt NTF Konsument Hastighet Ökad användning av skyddssystem; bälte, cykelhjälm och bilbarnstol Yrkestrafik Trafiknykterhet Projekt från Vägverket Region Sydöst DDD- lärarstöd för högstadiet Aktörsmätningar Regional samling Kommunala avsiktsförklaringar Övrig verksamhet Information inom projektet Säker och Trygg förening NTF-hytten Informationsinsatser Studiecirklar Mätningar NTF Kalmar län Verksamhetsplan

4 4. BUDGET Budget 2008 NTF Kalmar län INTÄKTER Verksamhetsbidrag NTF Projektbidrag NTF Vägverket Verksamhetsbidrag Landstinget Projektbidrag Landstinget Verksamhetsbidrag Kommuner Projektbidrag Kommuner Försäkringsbolag NTF-hytten Fsg av inventarier Övrigt TOTALA INTÄKTER KOSTNADER Projekt/ Aktiviteter Material Arvoden Konferens, utbildning Reskostnader Summa projektkostnader Kansli Lokalhyra Förbrukningsmaterial Inventarier Reparation/Underhåll Bilkostnader Släpvagnar Kontorsmaterial Företagsförsäkring Styrelsearvoden Revisionsarvoden Bank/Postavgifter Summa kanslikostnader Personalkostnader Lön anställda Sociala avgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa avskrivningar TOTALA KOSTNADER ÖVER-/ UNDERSKOTT NTF Kalmar län Verksamhetsplan

5 5. UPPFÖLJNING Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt, genom att ansvariga projektledare informerar styrelsen. Vidare redovisas de enskilda projekten enligt avtal med uppdragsgivaren. NTFs nationella projekt redovisas i NTFs projektdatabas. 6. AVSLUTNING NTF Kalmar läns ambition är att bidra till att färre människor i Kalmar län dödas eller skadas svårt i trafiken var ett delmålsår för Nollvisionen och under året var målsättningen att antalet dödade i trafiken i landet inte skulle överstiga 270. Nedbrutet på länsnivå var målet för Kalmar län max 12 dödade i länets trafik. På nationell nivå var man långt ifrån att uppfylla Nollvisionens målsättning, 270 dödade passerades redan under slutet av sommaren. För Kalmar län lyckades man avsevärt bättre, endast tio personer omkom i länets trafik under året, och det är den lägsta siffran under den tioårsperiod vi arbetat med Nollvisionen. Kalmar län var därmed ett av de fyra län som lyckades uppfylla Nollvisionens målsättning för I länet har stora insatser gjorts på att förbättra vägarnas säkerhet, med ett antal nya trafiksäkerhetskameror och utbyggnad av vägsträckor med mittseparering. Dessa insatser i kombination med de mjuka insatser som information och utbildning som NTF till stor del utför är det vinnande konceptet för att nå fram till Nollvisionen, en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt. Inför 2008 drabbades NTF-organisationen av ett oväntat bakslag, när Näringsdepartementet i oktober meddelade att man ämnade avskaffa organisationsstödet, och det i mycket rask takt med kraftiga nedskärningar redan under Trots ett intensivt lobbyarbete från NTF och dess medlemsorganisationer för att framhålla det värdefulla arbete som NTF bedriver fattades den 20 december beslutet om att NTFs organisationsstöd för 2008 skärs ner med sju miljoner kronor. Denna nedskärning drabbar förbunden rakt av, och innebär för Kalmars del en minskning av verksamhetsbidrag med kr NTF Kalmar län kommer därför under detta året att lägga mycket kraft och energi på att hitta nya finansieringskällor, framför allt står hoppet till att lokala krafter, som kommuner och företag ser nyttan med NTFs verksamhet och är villiga att ta ett större ansvar för verksamheten genom att finansiera den. Utifrån detta resonemang är avsikten att NTF Kalmar län under 2007 ska bedriva sin verksamhet inom de föreslagna budgetramarna och på ett så synligt sätt att länsinnevånarna i oss finner en samarbetspartner att räkna med i olika trafiksäkerhetsfrågor. Kalmar i mars 2007 Styrelsen för NTF Kalmar län NTF Kalmar län Verksamhetsplan

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE kmkreklam.se NTFs verksamhetsinriktning 2008-2009 NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 3 NTFs verksamhetsidé 3 Nollvisionen 3 Trafi ksäkerhet

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE NTF GÄVLEBORG 2009 1/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet 2010... 3 NTF borg... 4 NTF:s övergripande verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 1 Styrelsen får härmed avge föreningens verksamhetsberättelse för år 2012. INLEDNING Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande är en folkrörelseförankrad organisation

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010

ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 ÅRSREDOVISNING NTF GÄVLEBORG 2010 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ordförande har ordet... 3 Verksamhetsberättelse... 4 NTF verksamhetsidé... 4 Styrelsen... 4 Revisorer... 4 Revisorssuppleanter...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se

VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se VÄSTERNORRLAND Box 218, 871 25 Härnösand Vasternorrland@ntf.se Verksamhetsberättelse 2009 10 03 04 LR INNEHÅLL SIDA I. FÖRBUNDETS SYFTE 3 II. VERKSAMHETSIDÉ 3 III. FÖRBUND OCH STYRELSE 4 IV. TRAFIKOLYCKSFALLSUTVECKLINGEN

Läs mer

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020

PUBLIKATION 2008:31. Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet. Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 PUBLIKATION 2008:31 Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Titel: Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet Aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020 Publikation: 2008:31

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007

FASTSTÄLLD 2005-04-21. Vad anser NTF? Policy 2006-2007 FASTSTÄLLD 2005-04-21 Vad anser NTF? Policy 2006-2007 Varför en policy? NTFs medlemsorganisationer representerar breda intressegrupper som arbetar för det gemensamma målet: en trygg och säker trafik. Målet

Läs mer

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE NTF anser NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE 2 NTFs DEKLARATION 2008-2009 Innehåll Föreningen NTF och dess utgångspunkter 5 Hastighet 10 Alkohol, droger och trötthet 12 Bilbälte och bilbarnskydd

Läs mer

Projekt ledning och styrning - strategier

Projekt ledning och styrning - strategier Strategisk planering och utveckling Tommy Johansson, utredare tommy.johansson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 18 Mobil: 0709-53 60 18 Sida 1 av 6 2013-12-11 Utredning Dnr KS 2013/711.003 Projekt ledning

Läs mer

NTF-Bladet nr 14 2012

NTF-Bladet nr 14 2012 NTF-Bladet nr 14 2012 Informationsblad för verksamma i NTF-organisationen. 2012-09-27 VD har ordet ISO 39001 en viktig milstolpe Att arbeta för en säkrare trafik handlar väldigt mycket om att ständigt

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter

Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Förslag på ny fördelning av medlemsintäkter Organisationsbidrag Ett organisationsbidrag ska betalas ut till Regionförbunden. Organisationsbidraget är 3000 sek. Organisationsbidraget ska täcka kostnader

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer