trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas i trafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen. Det är ett resultat av det breda samarbetet med Biogas Väst i spetsen. När det nu också produceras flytande biogas i regionen kan de tunga transporterna börja köras på biogas. Biogas Väst har sedan 2001 samlat olika aktörer som arbetar med utvecklingen av biogasanvändningen. Det är en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning som sedan 2011 verkar i Västra Götalandregionens regi. Biogas Väst ska erbjuda mötesplatser och Nya gasbussar på depå i Angered visa på goda exempel och möjligheter, säger Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst och pekar på det utbredda samarbetet mellan olika aktörer. Allt det som vi kunnat genomföra har skett tack vare samverkan mellan det offentliga, universitet och högskola och näringslivet. Jag tror att det är ett samarbete som är unikt i världen. Hela artikeln finns på sid 3 Nyinflyttad: lokal bilpool SDN Västra Göteborg har närmare 80 bilar i fordonsflottan. De ska minskas i antal samtidigt som antalet körda kilometer blir fler. En omöjlig ekvation? Inte om pilotprojektet med utflyttade bilpooler faller väl ut. Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst Hela artikeln finns på sid 6 I somras började de första gasbussarna rulla i östra Göteborg. Det kan de göra tack vare att FordonsGas har utökat kapaciteten på gastankningsstationen och möjliggjort för gasbussar på Keolis depå. På stationen kan också taxi och fordon i stadens fordonsflotta tanka. I jämförelse med konventionella dieseldrivna bussar ger gasbussarna ett minskat utsläpp av partiklar och kan köras med en större andel förnyelsebart bränsle i tankarna. Hela artikeln finns på sid 5 ISA och bilpool minskar miljöpåverkan och ökar säkerheten Bland de många åtgärder som Göteborg Stad använder för att minska den miljöpåverkan som stadens egna fordon ger, har ISA visat sig ge mycket bra resultat. Så bra att det nu ska installeras i alla fordon. ISA är förkortningen för intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Det är, kort uttryckt, en teknik som mäter bilens hastighet och varnar föraren när hastigheten överstiger den tillåtna. Hela artikeln finns på sid 7

2 Snart är göteborgarna ute och cyklar Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är att Göteborg skall minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Biltrafiken skall därför minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Som en del i det erbjuds cyklar och elcyklar till samtliga tillsvidareanställda inom Göteborgs Stads förvaltningar. Laddade budskap på Streetsmartfestivalen Projektet kallas Personalcykel och det politiska beslutet är taget. Tanken är att medarbetare i staden under tre år ska kunna använda en personalcykel om de uppfyller ett antal villkor. Hela artikeln finns på sid 8 I m driving the future Göteborg Energi driver ett forskningsprojekt där vi testar elfordon och laddning i praktiken. I projektet Ladda nu utser vi testförare som under en månad får köra elbil och blogga om sina upplevelser. Miljövänligt men tråkigt, är Mari Schönenbergs svar på frågan om vilka förväntningar hon hade inför sin tid som testförare i Ladda nu. Men så blev det inte alls, fortsätter hon. Både bil och laddning har överträffat mina förväntningar skyhögt. Jag trodde att bilen skulle vara slö och att jag skulle känna mig begränsad i min körning. Hela artikeln finns på sid 9 Den 22 september försvann bilarna från Grönsakstorget och Bazaargatan och gav plats för årets upplaga av Streetsmartfestivalen. Budskapen fokuserade på hållbart resande i form av cykel och kollektivtrafik men även att välja renare och tystare bil. Staden arbetar intensivt med att stimulera införandet av elfordon och etablering av grön laddinfrastruktur. Därför fick besökarna möjligheten att testköra elbilar vid Grönsakstorget. Hela artikeln finns på sid 10 Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post: Miljöfordon i text och bild I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Miljöfordonsarbetet i Göteborg är en framgångssaga. Hela artikeln finns på sid 11 Med vegetabilisk olja i tankarna Ett antal av Renovas fordon tankar sedan några veckor tillbaka diesel med 27-procentig inblandning av HVO - hydrotreated vegetable oil. Det är en ny form av förnybart bränsle, gjort på vegetabilisk olja som vätebehandlats och mycket lik vanlig diesel. Den har goda förbränningsegenskaper och fungerar bra även i kyla. Den fungerar t ex alldeles utmärkt i våra metandieselfordon säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef på Renova. Det är OKQ8 som tagit fram bränslet, som nu finns på ett antal mackar i landet, bland annat vid Renovas anläggning på Holmen i Göteborg och vid Varla industriområde i Kungsbacka. Renova är som stor kund hela tiden med och driver på utvecklingen mot förnybara bränslen med allt bättre egenskaper säger Lars Thulin. Hela artikeln finns på sid 12 2

3 Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas i trafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen. Det är ett resultat av det breda samarbetet med Biogas Väst i spetsen. När det nu också produceras flytande biogas i regionen kan de tunga transporterna börja köras på biogas. Biogas Väst har sedan 2001 samlat olika aktörer som arbetar med utvecklingen av biogasanvändningen. Det är en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning som sedan 2011 verkar i Västra Götalandregionens regi. Biogas Väst ska erbjuda mötesplatser och visa på goda exempel och möjligheter, säger Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst och pekar på det utbredda samarbetet mellan olika aktörer. Allt det som vi kunnat genomföra har skett tack vare samverkan mellan det offentliga, universitet och högskola och näringslivet. Jag tror att det är ett samarbete som är unikt i världen. Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst Det finns gott om goda exempel att visa upp runt om i Västra Sverige när det gäller användningen av biogas i trafiken. I Borås, Falköping, Göteborg, Skövde, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg och nu också Lidköping finns anläggningar för utvinning av biogas från organiska råvaror till fordonsbränsle. Det kan vara hushållsavfall, avloppsslam, restprodukter från jordbruket och livsmedels-industrin eller odlade grödor. Biogasen utvinns genom rötning och i många anläggningar produceras också biogödsel, ett mer miljöklokt gödsel som används av de lokala lantbruken istället för konstgödsel. Närheten till lantbruket ger en win-winsituation. Det finns en stor potential för rötning av bland annat gödsel, restprodukter och energigrödor. På kommunal nivå bidrar biogasutvecklingen till en levande landsbygd. Med ett lokalt producerat bränsle blir vi dessutom mer oberoende av händelser i omvärlden och de resurser som läggs på drivmedel kan stanna i den egna regionen. Det senaste tillskottet i målsättningen att öka biogasanvändningen ytterligare är den nya anläggningen i Lidköping, ägd av Göteborg Energi, Lidköpings kommun och SBI och som producerar flytande biogas. Det sker genom att vanlig biogas omvandlas till flytande form genom kondensering vid en temperatur på ofattbara minus 163 C. Den flytande formen har viktiga fördelar. Biogas i flytande form tar tre gånger mindre plats är komprimerad biogas. Det gör att vi kan transportera effektivare och i större kvantiteter längre bort än tidigare, fortsätter Tula Ekengren. Fortsättning sid 4 3

4 Fortsättning från sid 3 Framför allt öppnar det möjligheter att på allvar introducera biogas som drivmedel i tunga transporter. Tyngre fordon har hittills varit hänvisade till lokala uppdrag men med flytande biogas ökar räckvidden betydligt. Sedan tankstationer satts upp i Göteborg, Stockholm och snart även Malmö går det att köra tunga fjärrtransporter mellan landets tre största städer. Glädjande nog har AB Volvo satsat på serietillverkning av en 13 liters metandiesellastbil som drivs med cirka 70 procent gas och 30 procent diesel. Det är betydligt mer effektivt än tidigare generationers tunga gasfordon. En av användarna av den flytande biogasen från Lidköping är Renova. Vi investerade i en dragbil med MD-teknik för flytande gas en av Volvos första. Bilen tankas vid den tapp för flytande gas som finns vid Stigs center i Göteborg och kör nu flera dagliga turer med slagg mellan avfallskraftvärmeverket och vår anläggning i Tagene säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef. Det är en utveckling som Biogas Väst strävar efter, menar Tula Ekengren: Renova och DHL är två av flera företag som har börjat köra med flytande gas och i takt med att Fordonsgas och andra aktörer bygger ut nätet av tankstationer ytterligare, kan vi inspirera allt fler transportföretag att följa efter. På riksplanet ser vi att 10 procent av energibehovet inom vägtransportsektorn kan förses med biogas. I Västra Götaland har vi ännu högre ambitionsnivå och siktar på 15 procent. Men egentligen kan det växa hur mycket som helst och det är tack vare att vi i regionen är först ute igen. Se mer om biogastillverkningen i Lidköping på: Visste du att en påse kompost på tre kilo som omvandlas till biogas räcker till 3 kilometers bilkörning? Så lite som tio bananskal räcker till 1 kilometer! 4

5 Nya gasbussar på depå i Angered I somras började de första gasbussarna rulla i östra Göteborg. Det kan de göra tack vare att FordonsGas har utökat kapaciteten på gastankningsstationen och möjliggjort för gasbussar på Keolis depå. På stationen kan också taxi och fordon i stadens fordonsflotta tanka. I jämförelse med konventionella dieseldrivna bussar ger gasbussarna ett minskat utsläpp av partiklar och kan köras med en större andel förnyelsebart bränsle i tankarna. Enligt utredningar minskar utsläppet av partiklar och NOx med procent mindre (i g/100 km) med gas jämfört med diesel. Även CO2-utsläppen är cirka 90 procent mindre när det är biogas man kör på. Biogasen tillverkas dessutom lokalt i regionen och ger jobb på landsbygden, en win-win-situation för alla inblandade. Nu kan gasbussar tankas på Keolis depå i Angered 5

6 Nyinflyttad: lokal bilpool SDN Västra Göteborg har närmare 80 bilar i fordonsflottan. De ska minskas i antal samtidigt som antalet körda kilometer blir fler. En omöjlig ekvation? Inte om pilotprojektet med utflyttade bilpooler faller väl ut. Fordonsflottan i SDN Västra Göteborg är utspridd på ett 30-tal platser i stadsdelen. De närmare 80 bilarna används till största delen av hemtjänsten vilket gör att de vissa tider på dygnet står stilla, utan att användas. Framför allt är det nattetid, men det ska vi ändra på nu, säger Nina de Bruin. SDN Västra Göteborg är först ut med försöket att flytta ut ett antal bilpooler, lokalt i stadsdelen. Tanken är att dels öka effektiviteten i användandet, dels minska bruket av privata bilar i tjänsten. I och med att alla tjänstebilar blir bilpoolsbilar knutna till ett bokningssystem får vi kontroll över när de används och inte. Idag vet vi alldeles för lite om när en tjänstebil är ledig och skulle kunna användas av någon annan inom förvaltningen. Det säger Nina de Bruin som är samordnare för miljöbilsanvändningen i stadsdelen. Redan idag är 96 procent av tjänstebilarna miljöfordon men det finns också ett antal privata fordon som används i tjänsten och de ska förhoppningsvis försvinna när de lokala bilpoolerna fungerar fullt ut. Enligt planerna ska systemet vara igång under våren nästa år, när upphandlingen är färdig. Men redan nu har vi introducerat arbetssättet och gör bokning av bilarna på nätet. Det kommer också att ge oss svart på vitt hur bilarna utnyttjas och under vilka tider på dygnet, fortsätter Nina de Bruin. Idag är hemsjukvården- och hemtjänstens bilar hårdast bokade men jag räknar med att vi på sikt kan hitta luckor när de kan användas av andra inom förvaltningen. Pilotprojektet drivs i samarbete med Gatubolaget. Nina de Bruin är samordnare för miljöbilsanvändningen i stadsdelen Västra Göteborg 6

7 ISA och bilpool minskar miljöpåverkan och ökar säkerheten Bland de många åtgärder som Göteborg Stad använder för att minska den miljöpåverkan som stadens egna fordon ger, har ISA visat sig ge mycket bra resultat. Så bra att det nu ska installeras i alla fordon. ISA är förkortningen för intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Det är, kort uttryckt, en teknik som mäter bilens hastighet och varnar föraren när hastigheten överstiger den tillåtna. Varför i stadens bilar? ISA har provats i flera år av Vägverket, andra kommuner och företag och har visat sig ge stora fördelar. Det är bland annat ett utmärkt sätt att lugna ner trafiktempot och att sänka transportkostnaderna. Systemet fungerar så bra att Göteborgs Stad efterhand kommer att införa det i alla sina fordon. En viktig fördel är att kommunen som arbetsgivare och med hjälp av ISA, kan öka tryggheten på arbetsplatsen. Förarna får hjälp att kör mjukare och stressar mindre i trafiken. Därmed minskar riskerna för olyckor och skador på både förare, passagerare och medtrafikanter. Om kommunens alla fordon höll fartgränserna skulle hela trafiktempot i Göteborg dämpas. Då vinner vi alla genom färre trafikskador, minskade bränslekostnader, mindre stress och minskade utsläpp från trafiken mål som vi redan på andra sätt strävar efter i vår dagliga verksamhet. ISA är en del av jobbet, helt enkelt. ISA stöttar och varnar men kan aldrig ta över förarens ansvar. Bilpool - en del av kommunens prioriterade mål Staden har högt ställda mål både vad gäller miljön (t.ex. användningen av fossila bränslen), trafikutvecklingen i staden och omsorgen om sin personal. Det är varje förvaltnings och bolags uppgift att omsätta dessa mål i praktiken. Stadens bilpool är ett viktigt inslag i detta arbete. Gemensamma insatser där de offentliga verksamheterna går före i att förena kostnadsmedvetenhet och effektivitet med socialt ansvar för staden i sin helhet. Att använda bilpoolsbilar effektiviserar resandet, kostnaderna för tjänsteresor minskar och vi ökar användningen av kollektivt resande. Dessutom görs resan i ett miljöfordon med höga krav på säkerheten. Upphandling av ISA och bilpoolssystem Då ISA skall finnas med på samtliga fordon och att nästan alla fordon skall organiseras i bil/fordonspooler så upphandlar nu Gatubolaget ISA och bilpoolssystem i en upphandling. Upphandlingen beräknas vara klar i början av För att uppnå stadens mål till 2015, måste upphandlingen bli klar så snart som möjligt så att arbetet med att starta fordonspooler kan sätta igång på allvar. SDF västa Göteborg är först ut i ettt pilotprojekt. Därefter kommer projektet introduceras i resten av staden. Är ni intresserade av att starta bilpool i er verksamhet så är ni varmt välkomna att kontakta Jessica Edlund, projektledare för Bilpooler på Gatubolaget tel

8 Snart är göteborgarna ute och cyklar Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är att Göteborg skall minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Biltrafiken skall därför minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Som en del i det erbjuds cyklar och elcyklar till samtliga tillsvidareanställda inom Göteborgs Stads förvaltningar. Projektet kallas Personalcykel och och arbetet med upphandling och rutiner pågår. Villkor för medarbetare som vill ha en personalcykel: Har anställningstid om minst ett år till pension (12 månaders avtal), 2 år till pension (24 månaders avtal) eller 3 år till pension (36 månaders avtal). Ej uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av Personalcykel. Ej har införsel på lön, eftersom arbetsgivaren då erhåller en särställning mot övriga fordringsägare. Cykelförmånen omfattar ca medarbetare i stadens förvaltningar. Även stadens bolag kommer att erbjudas förmånen. Cykelförmånen är på kronor per anställd under tre år, som den anställde kan använda antingen till inköp av en ny cykel (ej personalcykel), till cykelservice eller cykeltillbehör. Den anställde tar med kvitto för cykelrelaterade inköp till sin personalavdelning som betalar ut förmånen, samt betalar in skatt och arbetsgivaravgifter. Gatubolaget har fått förtroendet av Göteborgs Stad att tillhandahålla personalcykel till de som önskar ta del av erbjudandet. Detta kommer att vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren, med undantag för en liten administrativ hantering. Upphandling av leverantörer är avslutad, och Gatubolaget tillsammans med Upphandlingsbolaget håller på med de sista detaljerna. Bedömningen är att cyklar kan börja beställas i februari. Avtalstiden är på tre år, och betalning sker genom ett månatligt nettolöneavdrag. Efter avtalstidens slut kan man antingen behålla cykeln och lösa ut den mot ett i förväg bestämt restvärde, alternativt återlämna den till Gatubolaget. De kommunala bolagen fattar själva beslut om man skall erbjuda sina anställda att ta del av erbjudandet med personalcykel. 8

9 I m driving the future Göteborg Energi driver ett forskningsprojekt där vi testar elfordon och laddning i praktiken. I projektet Ladda nu utser vi testförare som under en månad får köra elbil och blogga om sina upplevelser. Miljövänligt men tråkigt, är Mari Schönenbergs svar på frågan om vilka förväntningar hon hade inför sin tid som testförare i Ladda nu. Men så blev det inte alls, fortsätter hon. Både bil och laddning har överträffat mina förväntningar skyhögt. Jag trodde att bilen skulle vara slö och att jag skulle känna mig begränsad i min körning. Men bilen är kvick, jag har använt den nästan hela tiden och det är inte bara negativt att behöva planera vart man ska åka. Mari Schönenberg är en av de Göteborgare som sedan våren 2012 deltagit i Göteborg Energis projekt Ladda nu, där privatpersoner får möjlighet att testköra en Volvo C30 Electric. I utbyte får Göteborg Energi ta del av erfarenheter som bidrar till att planera laddinfrastrukturen för framtidens elfordon. Hur långt räcker en laddning? Att köra elbil sätter igång intressanta diskussioner bland både grannar och arbetskamrater. Hur långt kommer man egentligen på en laddning? Funkar det om man har 5 mil till jobbet och måste göra ett ärende på hemvägen? Volvo C30 Electric har en räckvidd om mil beroende på förarens körstil och med enkel matematik krävs laddmöjlighet på jobbet för den som bor i kranskommunerna. För Mari, som till vardags arbetar som receptionschef på Lisebergs campingar, har just den saken inte varit ett problem. Med 150 elförsedda camping-platser finns det gott om naturliga laddplatser runt knuten! Men hur hänger det där med körstil och räckvidd ihop? Jo, om du kör bilen energiklokt räcker laddningen längre. Dessutom kommer bilen ihåg den senaste förarens beteende och räknar fram räck-vidden efter det. En mjuk körning där du både utnyttjar bilens highway-läge där den rullar fritt och återladdar batteriet genom att motorbromsa, kan ge dig ett par mils längre körsträcka. Att köra mest energieffektivt är faktiskt något som Mari och hennes sambo tävlat om under testperioden. Även Maris dotter har fått provköra bilen och hennes ord I m driving the future, är inget dåligt omdöme. Bilen är ju helt tyst Men finns det inget negativt att säga? Det måste finnas fler laddstolpar, tycker Mari. Främst utanför stadskärnan. Hon ger pendelparkeringar och köpcentrum som egna förslag till bra laddplatser. Sedan är en helt tyst bil både på gott och ont. Det gäller verkligen att hålla ögonen på vad medtrafikanterna har för sig. Alla är vana vid att bilar låter! Mari önskar att hennes nästa bil drivs med el, det råder ingen tvekan om, men naturligtvis måste priset vara rimligt. Visst kan jag tänka mig att betala mer för en miljöanpassad bil som dessutom är billig i drift. Men min gräns går runt 2-3 kronor extra per mil, summerar hon. Mari har lämnat fylliga rapporter från sin testperiod. Gå gärna in och läs hennes och övriga testförares inlägg i bloggen på Där hittar du även mer information om projektet och tekniska fakta om Volvo C30 Electric. 9

10 Laddade budskap på Streetsmartfestivalen Den 22 september försvann bilarna från Grönsakstorget och Bazaargatan och gav plats för årets upplaga av Streetsmartfestivalen. Budskapen fokuserade på hållbart resande i form av cykel och kollektivtrafik men även att välja renare och tystare bil. Staden arbetar intensivt med att stimulera införandet av elfordon och etablering av grön laddinfrastruktur. Därför fick besökarna möjligheten att testköra elbilar vid Grönsakstorget. Det var mycket uppskattat och alla var positiva till elbilar efter körupplevelsen. Många var mycket intresserade av att anmäla sig till projektet Ladda nu, där privatpersoner får lov att testa en Volvo C30 gratis i en månad. Det finns ett flertal klipp på nätet från festivalen. Här tips på några: Dessutom finns Peter Apelgrens roliga klipp om hållbart resande på Nya Vägvanors hemsida: Volvo Personvagnars vice vd Paul Gustavsson överräckte nycklarna till en C30 Electric, den helt nya elbil som hemtjänsten i Göteborg har beställt 40 stycken av, till Anneli Hulthén. 10

11 Miljöfordon i text och bild Miljöfordonsarbetet i Göteborg är en framgångssaga. Sedan 1997 har en samverkansgrupp av förvaltningar och bolag inom staden haft mandatet att öka användningen av miljöbilar. Och som de lyckats! Idag är 91 procent av samtliga fordon som används inom Göteborg Stad miljöfordon. Det har inte minskat ambitionen som nu skruvats upp till att 95 procent av fordonsflottan ska vara miljöbilar. Det är unikt för Sverige. Om det och hur miljöfordonsarbetet i Göteborg går till går nu att läsa i en 16-sidig broschyr som Göteborgs Stad tagit fram. Det är inspirerande läsning. Hör av dig om ett eget exemplar. I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon trafik&miljöfordon trafik&miljöfordon Raka spåret på väg m ot hållbara transporter Arbetet för en ökad användning av miljöfordon är en del i Göteborgs Stads övergripande miljöarbete. Utgångspunkten är att alla fordon ger en miljöpåverkan och att vårt sätt att använda dem är avgörande för hur stor den blir. Fyra delar är särskilt viktiga för att nå uppställda mål. Av dessa fokuserar miljöfordonsarbetet på de två första, rena och snåla fordon och ett effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur. De minst lika viktiga delarna byte av transportslag och minskat transportbehov, arbetar staden även de aktivt med, genom företagsbearbetning och attityd- och beteendepåverkan. Minskat transportbehov Det sammanlagda antalet resor och transporter ska minska, bland annat med hjälp av samtransporter och modern Minskat transportbehov mötesteknik. De som trots allt måste genomföras skall i första hand ske med miljöfordon, samordnade transporter eller kollektivtrafik. Byte av transportslag Att ifrågasätta invanda rese- och transportmönster är första steget b yte av transp ort slag till förändring. Hur kör vi, hur långt, är bil det bästa alternativet? Staden arbetar aktivt för förändrade resvanor bland annat projektet Nya Vägvanor, e ffektivt utnyttjande av ford on och infrastruktur r ena och snåla fordon Ett arbete som starkt bidrar till att nå stadens prioriterade budgetmål för trafik och miljö: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Inriktningar: Klimatpåverkande utsläpp skall minska med 40 procent till 2020, jämfört med 1990-års nivå, vilket förutsätter att förbrukningen av fossila bränslen och metanläckaget årligen minskar med fem procent. Biltrafiken skall minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Biltrafiken skall bli mer energieffektiv och i högre grad drivas med förnybara bränslen. Effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Göteborg ska vara en förebild när det gäller fordon och logistik och att ständigt ligga i framkant när de egna transporterna effektiviseras. Samhällsplaneringen i och omkring Göteborg utgår idag från 12 lokala miljökvalitetsmål. Rena och snåla fordon Upphandling av nya fordon är ett sätt att styra kvaliteten på stadens fordonsflotta. Målsättningen är att fordonen ska kombinera kraven på att vara snåla och rena med en hög trafiksäkerhet. Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post:

12 Med vegetabilisk olja i tankarna Ett antal av Renovas fordon tankar sedan några veckor tillbaka diesel med 27-procentig inblandning av HVO - hydrotreated vegetable oil. Det är en ny form av förnybart bränsle, gjort på vegetabilisk olja som vätebehandlats och mycket lik vanlig diesel. Den har goda förbränningsegenskaper och fungerar bra även i kyla. Den fungerar t ex alldeles utmärkt i våra metandiesel-fordon säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef på Renova. Det är OKQ8 som tagit fram bränslet, som nu finns på ett antal mackar i landet, bland annat vid Renovas anläggning på Holmen i Göteborg och vid Varla industriområde i Kungsbacka. Renova är som stor kund hela tiden med och driver på utvecklingen mot förnybara bränslen med allt bättre egenskaper säger Lars Thulin. Nu kan Dan Andersson på Renova tanka sina metandieselfordon med HVO på Holmen i Göteborg 12

trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid

trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, miljöförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid Inom Göteborgs Stad finns en samverkansgrupp

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Mora kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 2 gröna bilar av 10 möjliga (19 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 December 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320 220

Läs mer

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan

Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan Uddevalla kommuns arbete för att minska bilismens miljöpåverkan 4 gröna bilar av 10 möjliga (40 poäng av 100) Rapport baserad på Gröna Bilisters Kommunranking 2012 September 2012 Gröna Bilister Tfn 018-320

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ

Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar. Trafik & Miljö. Realistiska och attraktiva miljöalternativ Foto: Andrew Penner, Dreamstime.com Hela denna bilaga är en annons från Volvo Personvagnar 3CC 0-100 på cirka tio sekunder och detta utan några som helst utsläpp. 18 Håller oljan på att ta slut? 2 Etanol

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Miljöanpassade transporter och fordonshantering

Miljöanpassade transporter och fordonshantering Dokumentation från konferensen Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och upphandling som ett verktyg att nå dit Höör 12-13 juni 2007 Program 12 juni 09.00-09.15

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2011/12 E85 D 95 Hållbarhet i drivmedelsbranschen är det möjligt? Varför hållbarhetsredovisning? OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga rättigheter

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer