trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas i trafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen. Det är ett resultat av det breda samarbetet med Biogas Väst i spetsen. När det nu också produceras flytande biogas i regionen kan de tunga transporterna börja köras på biogas. Biogas Väst har sedan 2001 samlat olika aktörer som arbetar med utvecklingen av biogasanvändningen. Det är en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning som sedan 2011 verkar i Västra Götalandregionens regi. Biogas Väst ska erbjuda mötesplatser och Nya gasbussar på depå i Angered visa på goda exempel och möjligheter, säger Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst och pekar på det utbredda samarbetet mellan olika aktörer. Allt det som vi kunnat genomföra har skett tack vare samverkan mellan det offentliga, universitet och högskola och näringslivet. Jag tror att det är ett samarbete som är unikt i världen. Hela artikeln finns på sid 3 Nyinflyttad: lokal bilpool SDN Västra Göteborg har närmare 80 bilar i fordonsflottan. De ska minskas i antal samtidigt som antalet körda kilometer blir fler. En omöjlig ekvation? Inte om pilotprojektet med utflyttade bilpooler faller väl ut. Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst Hela artikeln finns på sid 6 I somras började de första gasbussarna rulla i östra Göteborg. Det kan de göra tack vare att FordonsGas har utökat kapaciteten på gastankningsstationen och möjliggjort för gasbussar på Keolis depå. På stationen kan också taxi och fordon i stadens fordonsflotta tanka. I jämförelse med konventionella dieseldrivna bussar ger gasbussarna ett minskat utsläpp av partiklar och kan köras med en större andel förnyelsebart bränsle i tankarna. Hela artikeln finns på sid 5 ISA och bilpool minskar miljöpåverkan och ökar säkerheten Bland de många åtgärder som Göteborg Stad använder för att minska den miljöpåverkan som stadens egna fordon ger, har ISA visat sig ge mycket bra resultat. Så bra att det nu ska installeras i alla fordon. ISA är förkortningen för intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Det är, kort uttryckt, en teknik som mäter bilens hastighet och varnar föraren när hastigheten överstiger den tillåtna. Hela artikeln finns på sid 7

2 Snart är göteborgarna ute och cyklar Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är att Göteborg skall minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Biltrafiken skall därför minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Som en del i det erbjuds cyklar och elcyklar till samtliga tillsvidareanställda inom Göteborgs Stads förvaltningar. Laddade budskap på Streetsmartfestivalen Projektet kallas Personalcykel och det politiska beslutet är taget. Tanken är att medarbetare i staden under tre år ska kunna använda en personalcykel om de uppfyller ett antal villkor. Hela artikeln finns på sid 8 I m driving the future Göteborg Energi driver ett forskningsprojekt där vi testar elfordon och laddning i praktiken. I projektet Ladda nu utser vi testförare som under en månad får köra elbil och blogga om sina upplevelser. Miljövänligt men tråkigt, är Mari Schönenbergs svar på frågan om vilka förväntningar hon hade inför sin tid som testförare i Ladda nu. Men så blev det inte alls, fortsätter hon. Både bil och laddning har överträffat mina förväntningar skyhögt. Jag trodde att bilen skulle vara slö och att jag skulle känna mig begränsad i min körning. Hela artikeln finns på sid 9 Den 22 september försvann bilarna från Grönsakstorget och Bazaargatan och gav plats för årets upplaga av Streetsmartfestivalen. Budskapen fokuserade på hållbart resande i form av cykel och kollektivtrafik men även att välja renare och tystare bil. Staden arbetar intensivt med att stimulera införandet av elfordon och etablering av grön laddinfrastruktur. Därför fick besökarna möjligheten att testköra elbilar vid Grönsakstorget. Hela artikeln finns på sid 10 Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post: Miljöfordon i text och bild I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Miljöfordonsarbetet i Göteborg är en framgångssaga. Hela artikeln finns på sid 11 Med vegetabilisk olja i tankarna Ett antal av Renovas fordon tankar sedan några veckor tillbaka diesel med 27-procentig inblandning av HVO - hydrotreated vegetable oil. Det är en ny form av förnybart bränsle, gjort på vegetabilisk olja som vätebehandlats och mycket lik vanlig diesel. Den har goda förbränningsegenskaper och fungerar bra även i kyla. Den fungerar t ex alldeles utmärkt i våra metandieselfordon säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef på Renova. Det är OKQ8 som tagit fram bränslet, som nu finns på ett antal mackar i landet, bland annat vid Renovas anläggning på Holmen i Göteborg och vid Varla industriområde i Kungsbacka. Renova är som stor kund hela tiden med och driver på utvecklingen mot förnybara bränslen med allt bättre egenskaper säger Lars Thulin. Hela artikeln finns på sid 12 2

3 Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är sedan länge en föregångare när det gäller att använda biogas i trafiken och 25 procent av alla biogasfordon finns i regionen. Det är ett resultat av det breda samarbetet med Biogas Väst i spetsen. När det nu också produceras flytande biogas i regionen kan de tunga transporterna börja köras på biogas. Biogas Väst har sedan 2001 samlat olika aktörer som arbetar med utvecklingen av biogasanvändningen. Det är en bred samverkan mellan alla aktörer i bioagaskedjan, från kommuner och energibolag, till jordbruksföretag, fordonsindustri, drivmedelsföretag och forskning som sedan 2011 verkar i Västra Götalandregionens regi. Biogas Väst ska erbjuda mötesplatser och visa på goda exempel och möjligheter, säger Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst och pekar på det utbredda samarbetet mellan olika aktörer. Allt det som vi kunnat genomföra har skett tack vare samverkan mellan det offentliga, universitet och högskola och näringslivet. Jag tror att det är ett samarbete som är unikt i världen. Tula Ekengren, processledare på Biogas Väst Det finns gott om goda exempel att visa upp runt om i Västra Sverige när det gäller användningen av biogas i trafiken. I Borås, Falköping, Göteborg, Skövde, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg och nu också Lidköping finns anläggningar för utvinning av biogas från organiska råvaror till fordonsbränsle. Det kan vara hushållsavfall, avloppsslam, restprodukter från jordbruket och livsmedels-industrin eller odlade grödor. Biogasen utvinns genom rötning och i många anläggningar produceras också biogödsel, ett mer miljöklokt gödsel som används av de lokala lantbruken istället för konstgödsel. Närheten till lantbruket ger en win-winsituation. Det finns en stor potential för rötning av bland annat gödsel, restprodukter och energigrödor. På kommunal nivå bidrar biogasutvecklingen till en levande landsbygd. Med ett lokalt producerat bränsle blir vi dessutom mer oberoende av händelser i omvärlden och de resurser som läggs på drivmedel kan stanna i den egna regionen. Det senaste tillskottet i målsättningen att öka biogasanvändningen ytterligare är den nya anläggningen i Lidköping, ägd av Göteborg Energi, Lidköpings kommun och SBI och som producerar flytande biogas. Det sker genom att vanlig biogas omvandlas till flytande form genom kondensering vid en temperatur på ofattbara minus 163 C. Den flytande formen har viktiga fördelar. Biogas i flytande form tar tre gånger mindre plats är komprimerad biogas. Det gör att vi kan transportera effektivare och i större kvantiteter längre bort än tidigare, fortsätter Tula Ekengren. Fortsättning sid 4 3

4 Fortsättning från sid 3 Framför allt öppnar det möjligheter att på allvar introducera biogas som drivmedel i tunga transporter. Tyngre fordon har hittills varit hänvisade till lokala uppdrag men med flytande biogas ökar räckvidden betydligt. Sedan tankstationer satts upp i Göteborg, Stockholm och snart även Malmö går det att köra tunga fjärrtransporter mellan landets tre största städer. Glädjande nog har AB Volvo satsat på serietillverkning av en 13 liters metandiesellastbil som drivs med cirka 70 procent gas och 30 procent diesel. Det är betydligt mer effektivt än tidigare generationers tunga gasfordon. En av användarna av den flytande biogasen från Lidköping är Renova. Vi investerade i en dragbil med MD-teknik för flytande gas en av Volvos första. Bilen tankas vid den tapp för flytande gas som finns vid Stigs center i Göteborg och kör nu flera dagliga turer med slagg mellan avfallskraftvärmeverket och vår anläggning i Tagene säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef. Det är en utveckling som Biogas Väst strävar efter, menar Tula Ekengren: Renova och DHL är två av flera företag som har börjat köra med flytande gas och i takt med att Fordonsgas och andra aktörer bygger ut nätet av tankstationer ytterligare, kan vi inspirera allt fler transportföretag att följa efter. På riksplanet ser vi att 10 procent av energibehovet inom vägtransportsektorn kan förses med biogas. I Västra Götaland har vi ännu högre ambitionsnivå och siktar på 15 procent. Men egentligen kan det växa hur mycket som helst och det är tack vare att vi i regionen är först ute igen. Se mer om biogastillverkningen i Lidköping på: Visste du att en påse kompost på tre kilo som omvandlas till biogas räcker till 3 kilometers bilkörning? Så lite som tio bananskal räcker till 1 kilometer! 4

5 Nya gasbussar på depå i Angered I somras började de första gasbussarna rulla i östra Göteborg. Det kan de göra tack vare att FordonsGas har utökat kapaciteten på gastankningsstationen och möjliggjort för gasbussar på Keolis depå. På stationen kan också taxi och fordon i stadens fordonsflotta tanka. I jämförelse med konventionella dieseldrivna bussar ger gasbussarna ett minskat utsläpp av partiklar och kan köras med en större andel förnyelsebart bränsle i tankarna. Enligt utredningar minskar utsläppet av partiklar och NOx med procent mindre (i g/100 km) med gas jämfört med diesel. Även CO2-utsläppen är cirka 90 procent mindre när det är biogas man kör på. Biogasen tillverkas dessutom lokalt i regionen och ger jobb på landsbygden, en win-win-situation för alla inblandade. Nu kan gasbussar tankas på Keolis depå i Angered 5

6 Nyinflyttad: lokal bilpool SDN Västra Göteborg har närmare 80 bilar i fordonsflottan. De ska minskas i antal samtidigt som antalet körda kilometer blir fler. En omöjlig ekvation? Inte om pilotprojektet med utflyttade bilpooler faller väl ut. Fordonsflottan i SDN Västra Göteborg är utspridd på ett 30-tal platser i stadsdelen. De närmare 80 bilarna används till största delen av hemtjänsten vilket gör att de vissa tider på dygnet står stilla, utan att användas. Framför allt är det nattetid, men det ska vi ändra på nu, säger Nina de Bruin. SDN Västra Göteborg är först ut med försöket att flytta ut ett antal bilpooler, lokalt i stadsdelen. Tanken är att dels öka effektiviteten i användandet, dels minska bruket av privata bilar i tjänsten. I och med att alla tjänstebilar blir bilpoolsbilar knutna till ett bokningssystem får vi kontroll över när de används och inte. Idag vet vi alldeles för lite om när en tjänstebil är ledig och skulle kunna användas av någon annan inom förvaltningen. Det säger Nina de Bruin som är samordnare för miljöbilsanvändningen i stadsdelen. Redan idag är 96 procent av tjänstebilarna miljöfordon men det finns också ett antal privata fordon som används i tjänsten och de ska förhoppningsvis försvinna när de lokala bilpoolerna fungerar fullt ut. Enligt planerna ska systemet vara igång under våren nästa år, när upphandlingen är färdig. Men redan nu har vi introducerat arbetssättet och gör bokning av bilarna på nätet. Det kommer också att ge oss svart på vitt hur bilarna utnyttjas och under vilka tider på dygnet, fortsätter Nina de Bruin. Idag är hemsjukvården- och hemtjänstens bilar hårdast bokade men jag räknar med att vi på sikt kan hitta luckor när de kan användas av andra inom förvaltningen. Pilotprojektet drivs i samarbete med Gatubolaget. Nina de Bruin är samordnare för miljöbilsanvändningen i stadsdelen Västra Göteborg 6

7 ISA och bilpool minskar miljöpåverkan och ökar säkerheten Bland de många åtgärder som Göteborg Stad använder för att minska den miljöpåverkan som stadens egna fordon ger, har ISA visat sig ge mycket bra resultat. Så bra att det nu ska installeras i alla fordon. ISA är förkortningen för intelligent stöd för anpassning av hastigheten. Det är, kort uttryckt, en teknik som mäter bilens hastighet och varnar föraren när hastigheten överstiger den tillåtna. Varför i stadens bilar? ISA har provats i flera år av Vägverket, andra kommuner och företag och har visat sig ge stora fördelar. Det är bland annat ett utmärkt sätt att lugna ner trafiktempot och att sänka transportkostnaderna. Systemet fungerar så bra att Göteborgs Stad efterhand kommer att införa det i alla sina fordon. En viktig fördel är att kommunen som arbetsgivare och med hjälp av ISA, kan öka tryggheten på arbetsplatsen. Förarna får hjälp att kör mjukare och stressar mindre i trafiken. Därmed minskar riskerna för olyckor och skador på både förare, passagerare och medtrafikanter. Om kommunens alla fordon höll fartgränserna skulle hela trafiktempot i Göteborg dämpas. Då vinner vi alla genom färre trafikskador, minskade bränslekostnader, mindre stress och minskade utsläpp från trafiken mål som vi redan på andra sätt strävar efter i vår dagliga verksamhet. ISA är en del av jobbet, helt enkelt. ISA stöttar och varnar men kan aldrig ta över förarens ansvar. Bilpool - en del av kommunens prioriterade mål Staden har högt ställda mål både vad gäller miljön (t.ex. användningen av fossila bränslen), trafikutvecklingen i staden och omsorgen om sin personal. Det är varje förvaltnings och bolags uppgift att omsätta dessa mål i praktiken. Stadens bilpool är ett viktigt inslag i detta arbete. Gemensamma insatser där de offentliga verksamheterna går före i att förena kostnadsmedvetenhet och effektivitet med socialt ansvar för staden i sin helhet. Att använda bilpoolsbilar effektiviserar resandet, kostnaderna för tjänsteresor minskar och vi ökar användningen av kollektivt resande. Dessutom görs resan i ett miljöfordon med höga krav på säkerheten. Upphandling av ISA och bilpoolssystem Då ISA skall finnas med på samtliga fordon och att nästan alla fordon skall organiseras i bil/fordonspooler så upphandlar nu Gatubolaget ISA och bilpoolssystem i en upphandling. Upphandlingen beräknas vara klar i början av För att uppnå stadens mål till 2015, måste upphandlingen bli klar så snart som möjligt så att arbetet med att starta fordonspooler kan sätta igång på allvar. SDF västa Göteborg är först ut i ettt pilotprojekt. Därefter kommer projektet introduceras i resten av staden. Är ni intresserade av att starta bilpool i er verksamhet så är ni varmt välkomna att kontakta Jessica Edlund, projektledare för Bilpooler på Gatubolaget tel

8 Snart är göteborgarna ute och cyklar Ett av Göteborgs Stads prioriterade mål är att Göteborg skall minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad. Biltrafiken skall därför minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Som en del i det erbjuds cyklar och elcyklar till samtliga tillsvidareanställda inom Göteborgs Stads förvaltningar. Projektet kallas Personalcykel och och arbetet med upphandling och rutiner pågår. Villkor för medarbetare som vill ha en personalcykel: Har anställningstid om minst ett år till pension (12 månaders avtal), 2 år till pension (24 månaders avtal) eller 3 år till pension (36 månaders avtal). Ej uppbär ersättning till följd av sjukdom vid beställning av Personalcykel. Ej har införsel på lön, eftersom arbetsgivaren då erhåller en särställning mot övriga fordringsägare. Cykelförmånen omfattar ca medarbetare i stadens förvaltningar. Även stadens bolag kommer att erbjudas förmånen. Cykelförmånen är på kronor per anställd under tre år, som den anställde kan använda antingen till inköp av en ny cykel (ej personalcykel), till cykelservice eller cykeltillbehör. Den anställde tar med kvitto för cykelrelaterade inköp till sin personalavdelning som betalar ut förmånen, samt betalar in skatt och arbetsgivaravgifter. Gatubolaget har fått förtroendet av Göteborgs Stad att tillhandahålla personalcykel till de som önskar ta del av erbjudandet. Detta kommer att vara kostnadsneutralt för arbetsgivaren, med undantag för en liten administrativ hantering. Upphandling av leverantörer är avslutad, och Gatubolaget tillsammans med Upphandlingsbolaget håller på med de sista detaljerna. Bedömningen är att cyklar kan börja beställas i februari. Avtalstiden är på tre år, och betalning sker genom ett månatligt nettolöneavdrag. Efter avtalstidens slut kan man antingen behålla cykeln och lösa ut den mot ett i förväg bestämt restvärde, alternativt återlämna den till Gatubolaget. De kommunala bolagen fattar själva beslut om man skall erbjuda sina anställda att ta del av erbjudandet med personalcykel. 8

9 I m driving the future Göteborg Energi driver ett forskningsprojekt där vi testar elfordon och laddning i praktiken. I projektet Ladda nu utser vi testförare som under en månad får köra elbil och blogga om sina upplevelser. Miljövänligt men tråkigt, är Mari Schönenbergs svar på frågan om vilka förväntningar hon hade inför sin tid som testförare i Ladda nu. Men så blev det inte alls, fortsätter hon. Både bil och laddning har överträffat mina förväntningar skyhögt. Jag trodde att bilen skulle vara slö och att jag skulle känna mig begränsad i min körning. Men bilen är kvick, jag har använt den nästan hela tiden och det är inte bara negativt att behöva planera vart man ska åka. Mari Schönenberg är en av de Göteborgare som sedan våren 2012 deltagit i Göteborg Energis projekt Ladda nu, där privatpersoner får möjlighet att testköra en Volvo C30 Electric. I utbyte får Göteborg Energi ta del av erfarenheter som bidrar till att planera laddinfrastrukturen för framtidens elfordon. Hur långt räcker en laddning? Att köra elbil sätter igång intressanta diskussioner bland både grannar och arbetskamrater. Hur långt kommer man egentligen på en laddning? Funkar det om man har 5 mil till jobbet och måste göra ett ärende på hemvägen? Volvo C30 Electric har en räckvidd om mil beroende på förarens körstil och med enkel matematik krävs laddmöjlighet på jobbet för den som bor i kranskommunerna. För Mari, som till vardags arbetar som receptionschef på Lisebergs campingar, har just den saken inte varit ett problem. Med 150 elförsedda camping-platser finns det gott om naturliga laddplatser runt knuten! Men hur hänger det där med körstil och räckvidd ihop? Jo, om du kör bilen energiklokt räcker laddningen längre. Dessutom kommer bilen ihåg den senaste förarens beteende och räknar fram räck-vidden efter det. En mjuk körning där du både utnyttjar bilens highway-läge där den rullar fritt och återladdar batteriet genom att motorbromsa, kan ge dig ett par mils längre körsträcka. Att köra mest energieffektivt är faktiskt något som Mari och hennes sambo tävlat om under testperioden. Även Maris dotter har fått provköra bilen och hennes ord I m driving the future, är inget dåligt omdöme. Bilen är ju helt tyst Men finns det inget negativt att säga? Det måste finnas fler laddstolpar, tycker Mari. Främst utanför stadskärnan. Hon ger pendelparkeringar och köpcentrum som egna förslag till bra laddplatser. Sedan är en helt tyst bil både på gott och ont. Det gäller verkligen att hålla ögonen på vad medtrafikanterna har för sig. Alla är vana vid att bilar låter! Mari önskar att hennes nästa bil drivs med el, det råder ingen tvekan om, men naturligtvis måste priset vara rimligt. Visst kan jag tänka mig att betala mer för en miljöanpassad bil som dessutom är billig i drift. Men min gräns går runt 2-3 kronor extra per mil, summerar hon. Mari har lämnat fylliga rapporter från sin testperiod. Gå gärna in och läs hennes och övriga testförares inlägg i bloggen på Där hittar du även mer information om projektet och tekniska fakta om Volvo C30 Electric. 9

10 Laddade budskap på Streetsmartfestivalen Den 22 september försvann bilarna från Grönsakstorget och Bazaargatan och gav plats för årets upplaga av Streetsmartfestivalen. Budskapen fokuserade på hållbart resande i form av cykel och kollektivtrafik men även att välja renare och tystare bil. Staden arbetar intensivt med att stimulera införandet av elfordon och etablering av grön laddinfrastruktur. Därför fick besökarna möjligheten att testköra elbilar vid Grönsakstorget. Det var mycket uppskattat och alla var positiva till elbilar efter körupplevelsen. Många var mycket intresserade av att anmäla sig till projektet Ladda nu, där privatpersoner får lov att testa en Volvo C30 gratis i en månad. Det finns ett flertal klipp på nätet från festivalen. Här tips på några: Dessutom finns Peter Apelgrens roliga klipp om hållbart resande på Nya Vägvanors hemsida: Volvo Personvagnars vice vd Paul Gustavsson överräckte nycklarna till en C30 Electric, den helt nya elbil som hemtjänsten i Göteborg har beställt 40 stycken av, till Anneli Hulthén. 10

11 Miljöfordon i text och bild Miljöfordonsarbetet i Göteborg är en framgångssaga. Sedan 1997 har en samverkansgrupp av förvaltningar och bolag inom staden haft mandatet att öka användningen av miljöbilar. Och som de lyckats! Idag är 91 procent av samtliga fordon som används inom Göteborg Stad miljöfordon. Det har inte minskat ambitionen som nu skruvats upp till att 95 procent av fordonsflottan ska vara miljöbilar. Det är unikt för Sverige. Om det och hur miljöfordonsarbetet i Göteborg går till går nu att läsa i en 16-sidig broschyr som Göteborgs Stad tagit fram. Det är inspirerande läsning. Hör av dig om ett eget exemplar. I SAMVERKAN MELLAN GATUBOLAGET, RENOVA, PARKERINGSBOLAGET, MILJÖFÖRVALTNINGEN, GÖTEBORG ENERGI OCH TRAFIKKONTORET trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon trafik&miljöfordon trafik&miljöfordon Raka spåret på väg m ot hållbara transporter Arbetet för en ökad användning av miljöfordon är en del i Göteborgs Stads övergripande miljöarbete. Utgångspunkten är att alla fordon ger en miljöpåverkan och att vårt sätt att använda dem är avgörande för hur stor den blir. Fyra delar är särskilt viktiga för att nå uppställda mål. Av dessa fokuserar miljöfordonsarbetet på de två första, rena och snåla fordon och ett effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur. De minst lika viktiga delarna byte av transportslag och minskat transportbehov, arbetar staden även de aktivt med, genom företagsbearbetning och attityd- och beteendepåverkan. Minskat transportbehov Det sammanlagda antalet resor och transporter ska minska, bland annat med hjälp av samtransporter och modern Minskat transportbehov mötesteknik. De som trots allt måste genomföras skall i första hand ske med miljöfordon, samordnade transporter eller kollektivtrafik. Byte av transportslag Att ifrågasätta invanda rese- och transportmönster är första steget b yte av transp ort slag till förändring. Hur kör vi, hur långt, är bil det bästa alternativet? Staden arbetar aktivt för förändrade resvanor bland annat projektet Nya Vägvanor, e ffektivt utnyttjande av ford on och infrastruktur r ena och snåla fordon Ett arbete som starkt bidrar till att nå stadens prioriterade budgetmål för trafik och miljö: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Inriktningar: Klimatpåverkande utsläpp skall minska med 40 procent till 2020, jämfört med 1990-års nivå, vilket förutsätter att förbrukningen av fossila bränslen och metanläckaget årligen minskar med fem procent. Biltrafiken skall minska till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. Biltrafiken skall bli mer energieffektiv och i högre grad drivas med förnybara bränslen. Effektivt utnyttjande av fordon och infrastruktur Göteborg ska vara en förebild när det gäller fordon och logistik och att ständigt ligga i framkant när de egna transporterna effektiviseras. Samhällsplaneringen i och omkring Göteborg utgår idag från 12 lokala miljökvalitetsmål. Rena och snåla fordon Upphandling av nya fordon är ett sätt att styra kvaliteten på stadens fordonsflotta. Målsättningen är att fordonen ska kombinera kraven på att vara snåla och rena med en hög trafiksäkerhet. Göteborgs Stad, Postadress: Göteborg, E-post:

12 Med vegetabilisk olja i tankarna Ett antal av Renovas fordon tankar sedan några veckor tillbaka diesel med 27-procentig inblandning av HVO - hydrotreated vegetable oil. Det är en ny form av förnybart bränsle, gjort på vegetabilisk olja som vätebehandlats och mycket lik vanlig diesel. Den har goda förbränningsegenskaper och fungerar bra även i kyla. Den fungerar t ex alldeles utmärkt i våra metandiesel-fordon säger Lars Thulin, fordonsutvecklingschef på Renova. Det är OKQ8 som tagit fram bränslet, som nu finns på ett antal mackar i landet, bland annat vid Renovas anläggning på Holmen i Göteborg och vid Varla industriområde i Kungsbacka. Renova är som stor kund hela tiden med och driver på utvecklingen mot förnybara bränslen med allt bättre egenskaper säger Lars Thulin. Nu kan Dan Andersson på Renova tanka sina metandieselfordon med HVO på Holmen i Göteborg 12

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012

Gas i transportsektorn till lands og till vands. Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Gas i transportsektorn till lands og till vands Anders Mathiasson, Energigas Sverige Nyborg, 23 november 2012 Fem sektioner arbetar för ökad energigasanvändning Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG

Läs mer

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång?

Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Kort tillbakablick- vad pågår och vad är på gång? Petter Kjellgren, Projektledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Avstamp Jönköping

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST

VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND BIOGAS VÄST VAD HÄNDER NU? PROGRAMMET FÖR BIOGASUTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Göteborg, 26 april 2012 Klimatstrategi för Västra Götaland Bryta beroendet

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget:

trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Nyhetsbrev nr4. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Handlar parkering

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014

VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 18 mars 2014 Program 9.30-9.45 Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg,

Läs mer

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84)

Remissvar gällande Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) vårt datum 2014-05-19 vår Referens Per Everhill per.everhill@tekniska.se 013-20 83 08 N2014/743/E Näringsdepartementet Energienheten 103 33 Stockholm Ert datum/your date Er referens/your reference Remissvar

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Diagram för exempelkommun Växjö

Diagram för exempelkommun Växjö Diagram för exempelkommun Växjö Indikatorer för kommunen som helhet (som geografiskt område) Huvudet - Index för måluppfyllelse Fossil energianvändning i nya personbilar (H2_KH) % Måluppfyllelse (H2_KH)

Läs mer

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Biogasens roll som fordonsbränsle. SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Biogasens roll som fordonsbränsle SYSAV-dagen 2014 05 09 Anders Mathiasson Energigas Sverige Fordonsgas i Sverige Det finns 152 publika tankstationer, april 2014 Anders Mathiasson, Energigas Sverige 2014-05-14

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig

Biogas en nationell angelägenhet. Lena Berglund Kommunikationsansvarig Biogas en nationell angelägenhet Lena Berglund Kommunikationsansvarig Energigaser självklar del av det hållbara samhället Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas, inkl LNG Vätgas Råvara industri Vardagsliv Kraftvärme

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Biogas. Ren naturkraft.

Biogas. Ren naturkraft. Biogas. Ren naturkraft. 02 Biogas - ren naturkraft Biogasstationer. AGA Gas AB distribuerar, bygger och sköter biogas och biogasstationer. Tankställen sätts upp i samarbete med Statoil, OKQ8, Shell, Preem,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige

Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden. Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Udviklingen av gas til transport i Sverige nu och i fremtiden Gastekniske Dage 2014 05 15 Anders Mathiasson Energigas Sverige Energigas Sverige samlar branschen 180 medlemmar Naturgas/LNG, biogas/lbg,

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy

Resepolicy. för Falköpings kommun. Resepolicy för Falköpings kommun Resepolicy Innehållsförteckning Syfte 3 Omfattning och avgränsning 3 Övergripande mål 3 Miljö Säkerhet Effektivitet Föredöme Ansvar 4 Spridning och uppföljning 4 Bilaga 1 Reseinstruktion

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg

En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län. Julia Borgudd. i samarbete med Jonas Forsberg En studie om efterfrågan på gasfordon i Uppsala län Julia Borgudd i samarbete med Jonas Forsberg Innehåll Bakgrund... 2 Syfte & metod... 2 Resultat... 3 Diskussion... 7 Referenser... 8 Bakgrund Den till

Läs mer

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden

Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Godsets hållbara resa Distribution till storstaden Göteborg, 29 November 2012 Ulf Hammarberg, Environmental Affairs DHL Freight (Sweden) AB Sustainability Day Göteborg DHL Freight Sweden AB 29 nov 2012

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Där klimatsmarta idéer blir verklighet

Där klimatsmarta idéer blir verklighet Där klimatsmarta idéer blir verklighet Klimp 2008 2012 Naturvårdsverket och Linköpingskommun arbetar tillsammans för att minska utsläppen av växthusgaser. Tillsammans för klimatet Vi är mycket stolta över

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB

Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Bild:BioMil AB Piteå Biogas AB Piteå Biogas AB (PBAB) är ett privat bolag bildat av ett flertal lantbruksföretag med målsättning att etablera en biogasanläggning inom Piteå kommun för produktion

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna!

Clean Vehicles. 95.000 miljöfordon 10 %! Erfaringer frå Stockholm. 75 % av bensinstationerna! Miljöbilar i Stockholm Erfaringer frå Stockholm Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Berekraftig energiframtid, Ålesund 10. februar 2010 95.000 miljöfordon 10 %! 75 % av bensinstationerna! 10 % förnybart

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020

Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 starka tillväxtregioner gör skillnad! regional samverkan för grön tillväxt och ökad användning av biogas som fordonsbränsle Nationellt mål 20 twh biogas senast år 2020 ökad nationell sysselsättning minskade

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB

Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen. samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter. Koucky & Partners AB Fördjupning av resultat från resvaneundersökningen 2014 samt kvantifiering av potential för kommunens interna resor och transporter 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Ludvika kommun Titel: Fördjupning

Läs mer

Tryck på gasen för matavfall!

Tryck på gasen för matavfall! Tryck på gasen för matavfall! Sortera matavfall - helt naturligt! Det är idag självklart att vi ska hushålla med våra resurser. Och till våra mest självklara och naturliga resurser hör matavfallet. Om

Läs mer

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB

Biogas Sydost. Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas Sydost Henrik Svensson E.ON Gas Sverige AB Biogas på Wrams Gunnarstorps Gods grymt bra! Ny anläggning producerar biogas Gödsel från gårdens grisar och restprodukter från Findus i Bjuv omvandlas

Läs mer

Bättre luft. Mindre buller. Klimat

Bättre luft. Mindre buller. Klimat Klimat Bättre luft Mindre buller Tyst sida avsteg från bullerriktvärden Områden med stadskaraktär, kvartersstruktur och god kollektivtrafik 65 db(a) bullrig sida - < 50 db(a) tyst sida 1 Koldioxidminskning

Läs mer

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen

Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Tjänsteutlåtande 0 Österåker S«Samhällsb/ggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-20 Dnr KS 2013/0103-410 Till Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag att initiera en el-bilpark i kommunen Beslutsförslag

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken

Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Konsten att bli en omtänksam, grön och smart bilist. Kampanjen för ett vettigare sätt att röra sig i trafiken Att köra en stor stadsjeep istället för vanlig bil under ett år, ger upphov till lika stort

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter:

FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: Remissvar FöretagarFörbundet 2009-08-20 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet FöretagarFörbundet har fått ovanstående ärende på remiss och inkommer med följande synpunkter: - FöretagarFörbundet

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan

Vad tycker du om elbilar? En studie av Bilprovningen och Handelshögskolan Vad tycker du om elbilar? En studie av och Handelshögskolan vid Umeå universitet I denna sammanställning redovisas data insamlat via webbenkät på s hemsida. Utformning av undersökningen är gjord av och

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi

Gas till transportsektorn alternativet för framtiden. Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Gas till transportsektorn alternativet för framtiden Bengt Göran Dalman Göteborg Energi Göteborg Energi från gasverk till framsynt energibolag Gasen har funnits i Göteborg sedan 1846 Användningsområden

Läs mer

Välkommen till Kristianstad The Biogas City

Välkommen till Kristianstad The Biogas City Välkommen till Kristianstad The Biogas City Där vi samarbetar för att skapa en mer lönsam biogasbransch VD Krinova Incubator & Science Park Foto Biosfärkontoret Sven-Erik Magnusson Välkommen till Kristianstad

Läs mer

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service

Gatubolaget. Företagsledning. Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Gatubolaget Företagsledning Entreprenad Konsult Parkering Teknisk Service Vårt uppdrag Teknisk Service skall uppfylla och säkra Göteborgsregionens långsiktiga miljösatsning på fordon och posttransporter.

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer