VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR BIOGAS VÄST! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016. 18 mars 2014"

Transkript

1 VÄLKOMMEN PÅ KICK OFF FÖR! Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland mars 2014

2 Program Därför är biogasutvecklingen viktig för Västra Götaland - Inledning av Sören Kviberg, miljönämndens ordförande, Västra Götalandsregionen Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland vad pågår och vad är på gång? - Hanna Jönsson, processledare Biogas Väst FIKA & MINGEL Scanias syn på utvecklingen inom gaslastbilar och gasbussar - Rutger Hörndahl, direktör Bussmarknad, Scania-Bilar Sverige AB LUNCH Styrmedel för tunga lastbilar samt E.ONs syn på biogasutvecklingen - Staffan Johannesson, affärsutvecklare fordonsgas, E.ON Därför är biogasen viktig för Swedegas ägare av svenska stamgasnätet för naturgas - Caroline Steinwig, affärsutvecklare, Swedegas AB

3 Program fortsättning Kundnära avfallslösningar effektiviserar biogasproduktionen - Anna-Karin Schön, projektchef Strategisk utveckling, Borås Energi och Miljö Vägen till att kunna tanka lokalproducerat fordonsbränsle i Vårgårda - Tobias Kullingsjö, styrelseordförande, Vårgårda Herrljunga Biogas AB Styrmedel för ökad biogasproduktion analys och utvärdering av olika alternativ - Mattias Bisaillon, projektledare, Profu WORKSHOP & FIKA (Välj en workshop av tre) 1. Hur utvecklar vi marknaden för gaslastbilar? Tula Ekengren 2. Hur samlar vi in mer matavfall för biogasproduktion? Hanna Hellström, 3. Hur lyfter vi biogasen gemensamma budskap och strategier? Anneli Permer och Hanna Jönsson Avslutning och nästa steg Guidad visning av Africa is a great country by Jens Assur - föranmälan

4 Biogas Väst Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland vad pågår och vad är på gång? Hanna Jönsson, Processledare Biogas Väst, Västra Götalandsregionen Kick Off

5 Regionalt biogasmål Programmets mål för 2020: - Produktionen av biogas i Västra Götaland uppgår till 2,4 TWh/år, varav 1,2 TWh genom rötning och 1,2 TWh genom termisk förgasning. - Användningen av biogas som fordonsdrivmedel i länet är 2,4 TWh/år, vilket skulle räcka till cirka 15% av dagens vägtransportarbete i Västra Götaland. Programmets delmål för 2016: - Produktionen av biogas i Västra Götaland uppgår till 1 TWh/år, totalt från rötning och förgasning. (Mål antaget av Regionfullmäktige i VGRs budget 2014). - Användningen av fordonsgas som drivmedel i länet är 1 TWh/år, varav 70 % biogas. - Västra Götaland ska vara en gynnsam plats att verka på för aktörer inom hela biogaskedjan. Den ökade biogasutvecklingen leder till nya och fler gröna jobb. - Det råder en samsyn kring biogasen samhällsnyttor och vad som krävs för att biogasen ska kunna utgöra en viktig pusselbit i den fossilfria fordonsflottan.

6 Syfte Syftet med det regionala utvecklingsprogrammet Biogas Väst är att: - vara vägledande för Västra Götalandsregionens satsningar på biogas för fordon. - visa på långsiktighet och politisk vilja på regional nivå och därmed vara vägledande för de satsningar som görs av aktörer verksamma inom området. - utgöra en drivkraft i utvecklingsprocessen och en arena för samverkan och utbyte mellan aktörerna i Västra Götaland. Genomförs i samarbete med Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet

7 Läget idag i Västra Götaland 260 GWh producerad biogas (2012) 210 GWh såld fordonsgas, varav 64% biogas (2012) 43 publika tankstationer + 6 för buss (2012) 1 tankstation för flytande fordonsgas Ca gasfordon (feb 2014) varav personbilar, 1780 andra lätta fordon, drygt 300 bussar och 174 tunga lastbilar Ca 9000 gasfordon (2011) varav 7500 personbilar, 1300 andra lätta fordon, 222 bussar, 260 lastbilar

8 VAD? HUR?

9 Organisation förslag Miljönämnden VGR PROGRAMRÅD Representanter från nätverket PROCESSLEDNINGEN processledare Hanna + projektanställd 2014 Petter + kommunikatörsresurser Tillfälliga arbetsgrupper tex Arbetsgruppen för Nationell påverkan Grupp för gemensam kommunikationsplattform Olika projekt, insatser och aktiviteter inom de fem fokusområdena och övriga programmet

10 VAD? Programmets inriktning Fokusområden : - Ökad produktion av biogas: 1) Biogas från matavfall 2) Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor - Ökad användning av biogas: 1) Offentlig upphandling som styrmedel 2) Biogas i tunga lastbilar 3) Mer energieffektiva gasbussar Vi stöttar såklart även andra områden och insatser som bidrar till målen!

11 HUR? Insatsformer och processledningens roll Helhetsperspektiv och omvärldsbevakning Strategisk kommunikation och påverkansarbete Nätverk och ökad kunskap Allianser Projektstöd Utvärdering och uppföljning

12 Påverkansarbetet exempel från Biogas Väst Arbetssätt - exempel Arbetsgrupp för nationell påverkan Våra regionala politiker Miljönämndens ståndpunkter Avsiktsförklaring med Region Skåne Remissvar, debattartiklar, riksdagsseminarium m.m. Förslag: Arbetsgrupp för gemensam kommunikationsplattform Aktuella frågor 2014 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor Produktionsstöd biogas från gödsel Tillståndsprocessen för nya anläggningar Nationell miljöfordonsdefinition för tunga fordon Fortsatt miljöfordonspremie/ investeringsstöd vid inköp av gaslastbilar (likt BiMeTrucks) Fossiloberoende fordonsflotta utredningen ute på remiss

13 Projektstöd - exempel Status? Vad har gjorts? - 25 biogasprojekt beviljades stöd Totalt 8 Mkr från VGRs miljönämnd. - Majoriteten var utvecklingsprojekt på produktionssidan - Majoriteten hade bäring på biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor På gång Finns projektmedel att söka från Västra Götalandsregionen inom ramen för Biogas Väst tar löpande emot ansökningar - Förprojektet Biogas 2020: Söker biogasprojekt för större ansökan till Interreg där samarbete med norska och danska aktörer väsentligt skulle stärka utvecklingen inom området - Kontakta Peter Eriksson, Innovatum, för mer info

14 Programmets inriktning Fokusområden : - Ökad produktion av biogas: 1) Biogas från matavfall 2) Biogas från gödsel, lantbrukets restprodukter och energigrödor - Ökad användning av biogas: 1) Offentlig upphandling som styrmedel 2) Biogas i tunga lastbilar 3) Mer energieffektiva gasbussar

15 Mål för fokusområdet biogas från matavfall Ökad mängd insamlat matavfall för biogasproduktion i Västra Götaland. Ökat antal kommuner som samlar in matavfall och som skickar det till rötning.

16 Fokusområdet biogas från matavfall Status? Vad har gjorts? Bara hälften av kommunerna sorterar ut. Workshops i delregionerna om nästa steg Insamling av matavfall ny överenskommelse inom Smart Energi GR koordinerar VGR remissvar på Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om återföring av fosfor På gång 2014 Stötta arbetet inom överenskommelsen. Vill att fler kommuner ska delta. Övergripande kartläggning av andra verksamheter i Västra Götaland som har mycket matavfall Aktivt följa vad som händer med regeringens förslag för hållbar återföring av fosfor Aktivt följa vad som händer med avfallsförordningen

17 Mål för fokusområdet biogas från lantbruket Ökad mängd substrat från lantbruket som tillgängliggörs för biogasproduktion i Västra Götaland. Det omfattar gödsel, restprodukter och energigrödor i den mån det är hållbart.

18 Fokusområdet biogas från lantbruket Status? Vad har gjorts? 11 gårdsanläggningar i drift i länet. 125 lantbrukare samverkar i 12 kluster. Projektstöd till flera klusterprojekt. Ny rapport: Handbok för smittreducering vid hantering av gödsel och rötrest Utredning av LTH: Styrmedel för gödselbaserad produktion av biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götaland. Regeringsförslag - Pilotprojekt gödselgasstöd. Viktig påverkansfråga! Tillståndsprocesser projekt På gång 2014 Deltar i Jordbruksverkets referensgrupp för gödselgasstödet Nästa steg? LTHs rapport Länsstyrelsen förbereder nästa Landsbygdsprogram

19 Mål för fokusområdet offentlig upphandling som verktyg Ökad användning av biogas som fordonsbränsle i offentlig verksamhets egna fordon, offentlig verksamhets upphandlade transporttjänster och offentlig verksamhets upphandling av varor där transporterna utgör en betydande del av miljöpåverkan.

20 Fokusområdet offentlig upphandling som verktyg Status? Vad har gjorts? Goda exempel från VGRs egen verksamhet Gemensam upphandling VGR + 25 kommuner. Avtalsstart sommaren 2013 Ny handledning från Biogas Öst På gång 2014? Serie av workshops för erfarenhetsutbyte och kunskapsökning om processen beslut upphandling avrop - uppföljning Viktigt att utgår från målgruppens behov! Tar gärna emot idéer! Samverkan med Biogas Öst och Biogas Syd möjlig

21 Mål för fokusområdet biogas i tunga lastbilar Ökad kunskap hos åkare, transportköpare och beslutsfattare om potentialen att ersätta diesel med biogas i tunga lastbilar. Tankstationer LNG/LBG

22 Fokusområdet biogas i tunga lastbilar Status? Vad har gjorts? Projektet BiMeTrucks precis avslutat 70 metandiesellastbilar, 3 nya LBG/LNG tankstationer Projekt: Utredning om styrmedel för tunga miljölastbilar Riksdagsseminarium med Region Skåne våren 2013 På gång 2014 Förprojekt Interreg med N och DK: Möjlighetsanalys fjärrtransporter och infrastruktur flytande gas Projekt: Biogas för bärgning och fordonstransport hos Gatubolaget Påverkansfrågor tas bl.a, upp i VGRs remissvar på FFF-utredningen: Nationell miljöfordonsdefinition för tunga fordon Miljöfordonspremie vid inköp av gaslastbilar

23 Mål för fokusområdet mer energieffektiva gasbussar Ökad kunskap hos bl.a. VGR och Västtrafik om mer energieffektiva gasbussar. Förutsättningarna för demonstration av energieffektiva gasbussar i Västra Götaland utredda. Miljö- och Klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland År 2025 ska minst 95 % av kollektivtrafiken utföras med förnybar energi År 2025 ska kollektivtrafiken använda 25 % mindre energi per personkilometer jämfört med 2010

24 Fokusområdet mer energieffektiva gasbussar Status? Vad har gjorts? Ökning av gasbussar med 50% i Västra Götaland 2013, till drygt 300 bussar Debatt om energieffektiviteten hos olika busstyper Osäkerhet kring regelverk för import/export av biogas På gång 2014 Två utredningar i samarbete med Kollektivtrafiksekretariatet (och ev Region Skåne) Kostnadsbilden för biogas i kollektivtrafiken varför skiljer den sig mellan olika regioner? Energieffektiviteten i gasbussar (och ev andra busstyper) hur ser den egentligen ut?

25 Tack för uppmärksamheten!

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi

Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi Slutrapport ER 2010:23 Statens energimyndighet Upplaga: 35 ex ER 2010:23 ISSN 1403-1892 Förord Regeringen uppdrog genom beslut 2009-07-02. N2009/53/3573/E

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR4 Miljö- och jordbruksutskottet och Näringsutskottet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson

Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2012-01-27. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Genomlysning av projekt GoBiGas, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2012-01-27 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Maria Nilsson Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Uppdragets omfattning...

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Utveckling av grönare logistiktjänster

Utveckling av grönare logistiktjänster Utveckling av grönare logistiktjänster Låt dig inspireras av transportsäljare och transportköpare verksamma i örebroregionen utveckling av grönare logistiktjänster i örebroregionen 1 Örebroregionen ska

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20

Behov av vallgröda. Delprojekt 5. Kaj Wågdahl Klimatskyddsbyrån Sverige AB 2014-01-20 Behov av vallgröda Delprojekt 5 Kaj Wågdahl Sverige AB 2014-01-20 Bakgrund Strängnäs Biogas AB har under 2011-2013 genomfört ett antal utredningar inom projektet Säkerställande av affärsmässiga och tekniska

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende!

Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! Slutsats: Sverige vill bli fossilbränsleoberoende! 16 december 2013 överlämnades slutbetänkandet Fossilfrihet på väg till it- och energiminister Anna- Karin Hatt, med en lång rad förslag på hur Sveriges

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer