trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget:"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget: Handlar parkering bara om en plats där en bil ska stå? Vi tror inte det. Därför ger vi förtur till bilpooler, mer plats för laddstolpar i centrala lägen och utvecklar landets första miljövänliga parkeringshus. Att inspirera till nya tankar kring vårt sätt att använda bilen är också det bästa sättet att påverka trafiken och uppfylla vår målsättning att minska antalet parkerade bilar på gatorna. Stripning av Gatubolaget fordonspark Stadens Bud elbil Fiat September 2009 Logotyp centrerad på fronten så stor som möjligt. Text i Gill Sans Bold mörk grå Intelligenta brevlådor minskar transportbehovet Parkeringsbolaget kom in i miljöarbetet inom Göteborgs Stad 2009, alltså i ett relativt sent skede. Samma år togs en parkeringspolicy för staden fram som säger att vi i möjligaste mån ska få bort bilarna som parkerar på gatorna. Men det handlar inte om att stänga alla möjligheter att parkera i Göteborg, vi vill ha besökare till staden och människor måste kunna handla, leverera och göra olika ärenden. Dessutom är vi inom Parkeringsbolaget beroende av de olika parkeringsavgifterna för att kunna finansiera vår verksamhet och ett fortsatt miljöarbete. Hela artikeln finns på sid 3 Nu finns P-appen i Göteborg Var finns det lediga parkeringsplatser? Och hur hittar man dit? Är det dyrt att parkera där? Säg den som inte ställt sig de frågorna. Nu finns svaren i en Parkerings-app som går att ladda ner gratis. Varje dag kör Stadens Bud fasta rutter och hämtar post och gods hos stadens förvaltningar och bolag. Men det är inte alltid som det finns gods att hämta i de cirka brevlådor som besöks, något som innebär onödiga körningar och onödig miljöpåverkan. Därför introduceras nu de intelligenta brevlådorna. För vektoriserad logotyp eller ändringar kontakta Kerstin Kraft tel: mobil: eller e-post: Hela artikeln finns på sid 4 Parkeringsbolaget äger cirka och förvaltar drygt parkeringsplatser i Göteborg, varav i centrala staden. Trots det är det många som ivrigt letar efter en ledig p-plats. Forskning har visat att en hög andel av biltrafiken i en innerstad beror på att folk åker runt och letar efter parkering, säger Maria Stenström, vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. Vi vill bidra till en minskad biltrafik och bättre kundservice genom att göra det lätt för folk att hitta parkeringsplatser. Därför finns nu en app som gratis kan laddas ner till iphone. I den visas var det finns parkeringsplatser, hur man kör dit, vilken timkostnaden är och vilka kort man kan betala med. Hela artikeln finns på sid 5 Glöm inte Trafikantdagen den 22 september, kl Vi ses på Grönsakstorget! Läs mer på sid 11

2 Nu ökar antalet elbilar i Göteborg Göteborg Stad ska inom tre år ha minst 100 eldrivna bilar i fordonsflottan. Det bestämde stadens politiker i början av året och idag rullar allt fler elbilar på gatorna. Göteborgs Stad ska medverka aktivt vid introduktion av ny teknik för eldrift i vägfordon, exempelvis genom inköp/leasing av fordon. Det slog politikerna i kommunstyrelsen fast i februari i år. Elbilsrace mitt i Göteborg EleMans är ett elbilsrace som äger rum på Göteborg City Arena den september - i samband med finalen av TTA (elitserien i racing). Cirka 20 elbilar och laddhybrider kör ett uthållighetslopp med flera specialmoment, från sen eftermiddag till tidig morgon. Hela artikeln finns på sid 7 Hela artikeln finns på sid 6 Vi utvecklar framtidens ladd-infrastruktur för elbilar Göteborg Energi tillverkar inga elbilar. Men vi vill skapa förutsättningar för fler att välja elfordon och satsar därför på att bygga upp laddinfrastrukturen för framtidens elbilstrafik. Målet är att det ska vara enkelt att ladda sin elbil hemma i garaget, på jobbet och på publika parkeringsplatser. Hela artikeln finns på sid 8 Allt fler laddstolpar är ett sätt att synliggöra elbilarna som ett alternativ. Den första fullhybrid-sopbilen finns i Göteborg Sedan senhösten 2011 rullar den första serietillverkade fullhybridsopbilen i Göteborg. Den lastar med el och körs med en kombination av el och RME (rapsmetylester). Det gör den stora bilen extremt bränslesnål, miljövänlig och tyst Jämfört med en konventionell dieseldriven sopbil förbrukar hybridbilen drygt 30 procent mindre bränsle. Därmed minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. Volvo C30 är en av de elbilar som redan idag rullar inom Göteborgs Stad. Men redan i början av 1990-talet startades miljöfordonsprojektet i Göteborg och det med inriktning på elfordon. Sedan dess är Göteborg en av de ledande miljöfordonsstäderna. Hybridbussar på linje 60 Sedan i somras rullar den nya generationen hybridbussar i stadstrafiken i Göteborg. Främst är det på linje 60 som bussarna kör och sammanlagt har staden nu 25 hybridbussar tillverkade av Volvo i trafik. Hybridbussarna har cirka 37 procent lägre bränsleförbrukning än vanliga dieselbussar, vilket i sig sänker koldioxidutsläppen med lika mycket. I Göteborg körs bussarna dessutom på biodiesel och det minskar klimatpåverkan ytterligare. Hela artikeln finns på sid 10 Fullhybriden förbrukar 30 procent mindre bränsle och är betydligt tystare än en konventionell sopbil ett tungt miljöargument med andra ord! Hela artikeln finns på sid 9 2

3 Handlar parkering bara om en plats där en bil ska stå? Vi tror inte det. Därför ger vi förtur till bilpooler, mer plats för laddstolpar i centrala lägen och utvecklar landets första miljövänliga parkeringshus. Att inspirera till nya tankar kring vårt sätt att använda bilen är också det bästa sättet att påverka trafiken och uppfylla vår målsättning att minska antalet parkerade bilar på gatorna. Parkeringsbolaget kom in i miljöarbetet inom Göteborgs Stad 2009, alltså i ett relativt sent skede. Samma år togs en parkeringspolicy för staden fram som säger att vi i möjligaste mån ska få bort bilarna som parkerar på gatorna. Men det handlar inte om att stänga alla möjligheter att parkera i Göteborg, vill ha besökare till staden och människor måste kunna handla, leverera och göra olika ärenden. Dessutom är vi inom Parkeringsbolaget beroende av de olika parkeringsavgifterna för att kunna finansiera vår verksamhet och ett fortsatt miljöarbete. Det säger sig självt att det är en ständig balansgång. Hur kan vi reducera antalet parkeringsmöjligheter och samtidigt bibehålla tillgänglighet och service? Hans Adolfsson, Parkeringsbolaget Tillsammans med Trafikkontoret driver vi aktivt parkeringsfrågorna i Göteborg. Det är ett naturligt samarbete där vi båda strävar efter att utnyttja de gator som finns i staden på bästa sätt. I grund och botten handlar det om att minska trafikbelastningen på gatorna och vår del i det arbetet är att förflytta de parkerade bilarna från gatorna till parkeringsplatser på mark och in i parkeringshus, helst under jord. Vi ser tre stora grupper av parkeringar i staden: besöksparkering, arbetsplatsparkering och boendeparkering. Vårt fokus just nu är arbetsplatsparkering och de styrmedel vi har är främst taxor och villkor. Ett exempel: parkeringen vid busstationen på Heden. Där inför vi nu i september progressiva avgifter: Första timmen 10 kronor, andra timmen 20 kronor, tredje timmen 40 kronor och så vidare upp till en maximal parkeringstid på sex timmar. Det innebär att de med ärenden att utföra i staden inte har några problem, däremot de som tar med bilen in till jobbet möter nu en både dyrare och krångligare parkeringssituation. Ambitionen är att på så sätt inspirera till att tänka efter kring hur resorna till jobbet görs. Måste vi verkligen ta med bilen in till jobbet i centrala Göteborg? I områden med boendeparkering ger vi idag förtur till uppställningen av elbilar och bilpoolsbilar, återigen för att inspirera till ifrågasättande av det egna bilinnehavet. Parkeringsbolaget är också med i arbetet på att synliggöra elbilarna. Under hösten sätter vi upp laddstolpar för elbilar, tre parkeringsrutor reserveras för det längs Sten Sturegatan och sju där Engelbrektsgatan går längs Heden. Parkeringsbolaget är en viktig spelare när det gäller att styra trafiken i staden och minska antalet bilar som parkeras på gatorna. Det är ett långsiktigt arbete och inte en helt enkel ekvation. Vi är samtidigt beroende av de intäkterna från arrenden, tillstånd och avgifter som sedan ska investeras i bland annat underjordiska uppställningsplatser och det som vi nu räknar med ska bli landets första miljövänliga parkeringshus där vi med energitänkande och kommunikationsvägar utvecklar tanken på att parkering, det gäller så mycket mer än att bara ställa ifrån sig bilen. 3

4 Stripning av Gatubolaget fordonspark Stadens Bud elbil Fiat September 2009 trafik&miljöfordon Nyhetsbrev nr Logotyp centrerad på fronten så stor som möjligt. Text i Gill Sans Bold mörk grå Intelligenta brevlådor minskar transportbehovet Varje dag kör Stadens Bud fasta rutter och hämtar post och gods hos stadens förvaltningar och bolag. Men det är inte alltid som det finns gods att hämta i de cirka brevlådor som besöks, något som innebär onödiga körningar och onödig miljöpåverkan. Därför introduceras nu de intelligenta brevlådorna. Vi installerar en sensor i varje låda som kopplas till nätet. Är brevlådan tom kan chauffören se det på sin ipad och behöver följaktligen inte köra dit, säger Ove Eriksson på Teknisk Service som just nu installerar sensorer i 20 låder för att testa tekniken. Visar det sig vara ett fungerande system byggs det ut och ambitionen är att spara cirka tio procent körningar varje dag. För vektoriserad logotyp eller ändringar kontakta Kerstin Kraft tel: mobil: eller e-post: 4

5 Nu finns P-appen i Göteborg Var finns det lediga parkeringsplatser? Och hur hittar man dit? Är det dyrt att parkera där? Säg den som inte ställt sig de frågorna. Nu finns svaren i en Parkerings-app som går att ladda ner gratis. Parkeringsbolaget äger cirka och förvaltar drygt parkeringsplatser i Göteborg, varav i centrala staden. Trots det är det många som ivrigt letar efter en ledig p-plats. Forskning har visat att en hög andel av biltrafiken i en innerstad beror på att folk åker runt och letar efter parkering, säger Maria Stenström, vd för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag. Vi vill bidra till en minskad biltrafik och bättre kundservice genom att göra det lätt för folk att hitta parkeringsplatser. Därför finns nu en app som gratis kan laddas ner till iphone. I den visas var det finns parkeringsplatser, hur man kör dit, vilken timkostnaden är och vilka kort man kan betala med. På sikt ska appen också kunna ge besked om hur många lediga platser det finns på de olika parkeringsplatserna. Det finns också planer på att man ska kunna betala på sin parkeringstid via mobiltelefonen. Här hittar du den kostnadsfria P-appen: Ännu finns appen bara för iphone men kommer även för andra smartphones. Gå in på A store, sök på Parkering Göteborg, ladda ner. 5

6 Nu ökar antalet elbilar i Göteborg Göteborg Stad ska inom tre år ha minst 100 eldrivna bilar i fordonsflottan. Det bestämde stadens politiker i början av året och idag rullar allt fler elbilar på gatorna. Göteborgs Stad ska medverka aktivt vid introduktion av ny teknik för eldrift i vägfordon, exempelvis genom inköp/leasing av fordon. Det slog politikerna i kommunstyrelsen fast i februari i år. Men redan i början av 1990-talet startades miljöfordonsprojektet i Göteborg och det med inriktning på elfordon. Sedan dess är Göteborg en av de ledande miljöfordonsstäderna. - Vi vill fortsätta ligga i framkant och satsa på rätt projekt när vi stödjer teknikutveckling, säger Volvo C30 Mats-Ola Larsson som arbetar med miljöfordon på är en av de elbilar som redan idag Trafikkontoret. Vi ska premiera spetsteknik inom f rullar inomgöteborgs Stad. ordonsområdet samtidigt som vi ökar tempot i arbetet med att förändra resvanor. Även där har eldrift en viktig roll att fylla och staden har ovanligt bra förutsättningar med sitt spårvagnsnät. I år inleds dessutom ett samarbete med Volvo Bussar för att testa bussar som går på el och laddas vid ändhållplatserna. I de mål för stadens arbete med miljöfordon och drivmedel som antogs av trafiknämnden i maj 2012, sägs att staden ska ha minst 100 elbilar i sin flotta senast Det motsvarar 5 procent av det totala antalet på drygt lätta bilar i kommunal drift. Idag finns ett tjugotal elbilar i kommunen, varav 13 st är Volvo C30 El. De övriga är Nissan Leaf, Fiat 500, Ford Fiorino och Ford Ducato. Ytterligare 25 elbilar är beställda för leverans i år, de flesta Volvo C30 El som uppmärksammas på Europeiska Trafikantdagen den 22 september. När samarbetet med Volvo inleddes fanns några få möjligheter att skaffa elfordon till Göteborgs Stad, men i praktiken var det endast Volvo som etablerad fordonsleverantör som kunde erbjuda bilar med bra egenskaper och som uppfyllde stadens trafiksäkerhetskrav. Övriga modeller var antingen för dåliga säkerhetsmässigt, levererades av nischbolag utan koppling till etablerade fordonstillverkare, eller var efterkonverterade av fristående bolag i projekt som inte ger någon teknikutveckling tillbaka till ordinarie tillverkare. Detta är bakgrunden till att samarbetet med Volvo vuxit fram. Deras Volvo C30 El är en utveckling av den konventionella Volvomodellen. Bilen ingår i ett forskningsprojekt med stöd från Energi myndigheten. Elbilar i daglig drift i olika kommunala verksamheter erbjuder en intressant testmiljö för fordonsbranschen. Staden valde därför erbjudandet från Volvo. Deras projekt uppfyllde våra önskemål om långsiktighet, trafiksäkerhet och teknikutveckling. Modellen är också en liten energisnål personbil som är väl lämpad för kommunala verksamheter, inte minst hemtjänsten som använder små men samtidigt säkra personbilar. Vad är då nästa steg i utvecklingen av elfordonsflottan i Göteborg? Mats-Ola Larsson igen: - Man kan kanske fråga sig om inte staden borde satsa mer på laddpunkter i offentlig miljö? Vi tror inte det är ändamålsenligt i dagsläget. I vår elfordonsstrategi konstateras att den typ av elfordon som utvecklas för närvarande inte kommer att laddas under färd. Det för lång tid att ladda för ytterligare flera mils körsträcka och det är inte realistiskt för användaren. Elbilsköparna under överskådlig tid blir sådana bilanvändare som har begränsade körsträckor där bilarna laddas exempelvis nattetid. Köpare som kör längre och ändå vill använda elmotor kommer snarare välja laddhybrider som kan köras några mil på el och resten med bensin- eller dieselmotor. Längre fram kommer troligen laddning i publik miljö bli en viktig faktor, men de närmaste åren är det alltså viktigare att stödja annan teknikutveckling. 6

7 Elbilsrace mitt i Göteborg EleMans är ett elbilsrace som äger rum på Göteborg City Arena den september - i samband med finalen av TTA (elitserien i racing). Cirka 20 elbilar och laddhybrider kör ett uthållighetslopp med flera specialmoment, från sen eftermiddag till tidig morgon. Bakom evenemanget står projektet Elsexan som vill uppmärksamma användandet av elfordon. Göteborg Energi ställer upp med ett flertal fordon och bidrar med såväl el till samtliga tävlande som mätning av bilarnas energiförbrukning. Tävlingen består av tre olika moment, där både energieffektiv körning och körskicklighet ingår i de olika momenten. Tävlingen pågår fram till tidig morgon då tävlingen avslutas med prisutdelning inför publik samt seminarium och utställning på temat elfordon. Välkommen att delta på seminariet eller följa tävlingarna direkt på plats. För mer information och anmälan kontakta: Jakob Lagercrantz, projektledare Elsexan, 7

8 Vi utvecklar framtidens laddinfrastruktur för elbilar Göteborg Energi tillverkar inga elbilar. Men vi vill skapa förutsättningar för fler att välja elfordon och satsar därför på att bygga upp laddinfrastrukturen för framtidens elbilstrafik. Målet är att det ska vara enkelt att ladda sin elbil hemma i garaget, på jobbet och på publika parkeringsplatser. Göteborg Energi driver forskningsprojekt, både i egen regi och tillsammans med andra aktörer, där vi testar elfordon och laddning i praktiken. I projektet Ladda nu tar vi hjälp av Göteborgarna och utser testförare som får möjlighet att köra en Volvo C30 Electric under en månads tid. I gengäld får vi ta del av erfarenheter som hjälper oss att få kunskap om hur laddinfrastrukturen ska utformas på bästa sätt. Dessutom sprider vi kunskap om elbilar och laddning via webbsidan där våra testförare får blogga om sina upplevelser. Tillsammans utvecklar vi en tystare och renare Göteborgstrafik. Välkommen att träffa oss på Trafikantdagen där du även kan anmäla dig till att bli vår nästa testförare. Läs mer på Allt fler laddstolpar är ett sätt att synlig-göra elbilarna som ett alternativ. 8

9 Den första fullhybrid-sopbilen finns i Göteborg Sedan senhösten 2011 rullar den första serietillverkade fullhybridsopbilen i Göteborg. Den lastar med el och körs med en kombination av el och RME (rapsmetylester). Det gör den stora bilen extremt bränslesnål, miljövänlig och tyst. Jämfört med en konventionell dieseldriven sopbil förbrukar hybridbilen drygt 30 procent mindre bränsle. Därmed minskar utsläppen av koldioxid, kväveoxider och partiklar vilket bidrar till en bättre stadsmiljö. Vistas du i Vasastan eller bostadsområdena i Nordstan kan du se fullhybriden regelbundet. Det är där den har sin fasta rutt för att hämta hushållsavfall. Renovas chaufförer Stefan Lindberg och Stefan Gustavsson som dagligen använder bilen på sin rutt är mycket nöjda. -Den är trevlig att köra och arbetsmiljön blir bättre när man slipper buller och avgaser. Aggregatet som lastar och komprimerar soporna går helt och hållet på el. Dessutom har motorn som driver själva bilen hybridteknik och man startar och kör kortare sträckor på el. Något som också bidrar både till en tystare stadsmiljö. -Folk brukar faktiskt hoppa till ibland när bilen kommer smygande, intygar Stefan och Stefan. Elmotorns batteri laddas under körning närmare bestämt när man bromsar. Batteriet till bilens påbyggnad laddas från elnätet under natten. Fullhybridbilen är utvecklad av Volvo och Norba i nära samverkan med Renova. Den första testbilen presenterades 2008 och har användes av Renova i fältprov under tre år. Renovas chaufförer Stefan Lindberg och Stefan Gustavsson har fått en bättre arbetsmiljö med fullhybriden. Fullhybriden förbrukar 30 procent mindre bränsle och är betydligt tystare än en konventionell sopbil ett tungt miljöargument med andra ord! 9

10 Hybridbussar på linje 60 Sedan i somras rullar den nya generationen hybridbussar i stadstrafiken i Göteborg. Främst är det på linje 60 som bussarna kör och sammanlagt har staden nu 25 hybridbussar tillverkade av Volvo i trafik. Hybridbussarna har cirka 37 procent lägre bränsleförbrukning än vanliga dieselbussar, vilket i sig sänker koldioxidutsläppen med lika mycket. I Göteborg körs bussarna dessutom på biodiesel och det minskar klimatpåverkan ytterligare. Utsläppen av partiklar och kväveoxider uppgår endast till hälften jämfört med en vanlig dieselbuss. Volvos hybridbuss är utrustade med en mindre dieselmotor och en elmotor. Energin som uppstår när bussen bromsar tas tillvara vilket gör att bränsleförbrukningen sänks radikalt. Vid hållplatserna stängs dieselmotorn av och bussen går tyst och helt avgasfritt på el. 10

11 Åk kollektivt till StreetSmart festivalen 2012 GrönsakstorGet 22/9 kl PÅ SCen: Salem al Fakir maia HiraSawa ebbot lundberg (SoundtraCk of our lives) magnus CarlSon (weeping willows) idiot wind augustifamiljen konferencier: Peter apelgren FrI entré CYkeltÄvling FÖr barn testkör nya elbilar ProvkÖr SegwaY SkatetÄvling gratis CYkelServiCe 11

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7 Nyhetsbrev nr5. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är

Läs mer

trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid

trafik&miljöfordon Göteborgs Stad satsar på framtidens fordon Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid I samverkan mellan GatubolaGet, renova, ParkerInGsbolaGet, miljöförvaltningen, GöteborG energi och trafikkontoret Sex förvaltningar och bolag för en bättre framtid Inom Göteborgs Stad finns en samverkansgrupp

Läs mer

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen

På väg mot fler elbilar i Sverige. Slutrapport för Elbilsupphandlingen På väg mot fler elbilar i Sverige Slutrapport för Elbilsupphandlingen Innehåll SAMMANFATTNING 2-5 Resultat och erfarenheter från Elbilsupphandlingen Flera faktorer påverkar utvecklingen mot fler laddfordon

Läs mer

En växande stad behöver varuleveranser. En ökad befolkning

En växande stad behöver varuleveranser. En ökad befolkning Lastbilar och bränslen som gör skillnad CleanTruck 2010 2014 1 Sveriges största urbana miljöbilsflotta Stockholm växer. Idag är Stockholm den enda region i landet som i BRP-termer (Bruttoregionprodukt)

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin Biogas 2012/2013 >> TestArena GREEN HIGHWAY magasin I det här magasinet kan du läsa

Läs mer

Valet av bil har stor betydelse

Valet av bil har stor betydelse Ska du köpa bil? 1 Innehåll Valet av bil har stor betydelse 3 Flera alternativ till att äga en bil 4 Gå, cykla eller åka kollektivt 4 Bil utan att äga den 5 Dela bilen med andra hushåll 6 Hyrbil 7 Taxi

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar

Miljöbilar. i Stockholm. Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN. www.stockholm.se/miljobilar Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 MILJÖFÖRVALTNINGEN www.stockholm.se/miljobilar TITEL Miljöbilar i Stockholm Historisk återblick 1994-2010 UTGIVEN AV Miljöförvaltningen, Stockholms

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Blekinge län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder på

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden

KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden KNEG på väg mot visionen en redovisning av 2012 års åtaganden Anders Ahlbäck x Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Chalmers och Göteborgs universitet. Sammanfattning Under 2012 har KNEGs 15 medlemmar

Läs mer

Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism

Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism Så blir kommunen Elbilsbäst i Sverige och påskyndar arbetet för avgasfri bilism Maj-juli 2013 Jag Vill Veta! Är du också för klimatoch ursprungsmärkning av drivmedel? Var med och påverka skriv under Gröna

Läs mer

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen

logistik Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen magasinet Vinjett grå Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen logistik NR 2 JUNI 2011 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Och sedan då? Tema: Framtidens fordon och bränslen Brist på politiska beslut bromsar utvecklingen Dyrt för

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Jönköpings län, september 2008 Tidningen är utgiven av föreningen Miljöfordon Syd Miljobilen en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik Framtidens bilar är eldrivna Mycket tyder

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Vilken energi är smartast?

Vilken energi är smartast? GÖTEBORG ENERGI 2009 Vilken energi är smartast? ANNA MANNhEIMER är NyfIkEN på GÖTEBORG ENERGI INNEHÅLL Introduktion 3 Nyckeltal 4 Detta har hänt under 2009 5 VD har ordet 7 Det kompletta energiföretaget

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 16 SL 2014-2911 Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Läs mer

Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt.

Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Utveckla en produkt, tjänst eller koncept för våra rullande transporter som ska påverka människors vilja att resa och frakta miljövänligt. Designprocessen: 1. Utgångspunkter Lite basfakta/bra att veta:

Läs mer

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010

Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Att köra på el Erfarenheter från Vattenfalls test av elfordon 2009 2010 Förord Vi har arbetat med elfordon sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att el har en stor roll att spela i framtiden och att elfordon

Läs mer