Utredning avseende klimatkompensering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning avseende klimatkompensering"

Transkript

1 Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast Reviderad Tema projektledare Box Uppsala Tel: Fax: Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin

2 Sid: 2 (7) 1. BAKGRUND Som underlag till detaljplanen visar utredningen tänkbara åtgärder för klimatkompensationer i projektet. 2. UTREDNING AV SOLCELLER FÖR EL PRODUKTION TEMA har utrett ett förslag då det installeras solceller på en yta om m². Solceller kan idag producera: Detta innebär att anläggningen kunna producera: 135 W/m² x135=1 350 kw Då det i Uppsala år 2010 var ca 1800 soltimmar per år innebär det att anläggningen skulle kunna producera: 1 350x1 800= kwh Motsvarande mängd köpt el från Europamix som genererar 410g CO2 per kwh skulle det generera en klimatkompensering av: 2 430x 0,410 =996, 3 ton/co2 996,3 ton CO2 motsvarar ca 4000st 70 åriga träd per år. Investerad kostnad bedöms till inkl. ställning samt montage till: Kostnad montage av m2 solceller: kr/m2 solcell 8 000x = kr Vid ett energipris på 1,20 kr per kwh och en produktion av kwh blir den årliga besparingen i kr per år: Besparing per år x1, 20= kr Vid en investering av 50 miljoner samt en besparing av ca 2,9 miljoner per år innebär det att anläggningen kommer att vara avbetalad inom: Avbetalning med en investering på 50 miljoner 80/2,9 = 27,6 år

3 Sid: 3 (7) Nedan redovisas en bild av en stående solcell för markmontage. Nyckeltal i tabellform: Totalyta solceller Budget pris per m2 Investerat kapital Produktionskapacitet Beräknat energipris Beräknad besparing per år Beräknad besparing CO2 per år Beräknad besparing träd per år Beräknad återbetalning av investerat kapital m kr kr kwh 1,20 kr kr 996,3 ton Ca st 27,6 år

4 Sid: 4 (7) 3. LADDNINGSSTOLPAR FÖR ELBILAR Marknaden för elbilar förväntas öka och ett behov av laddningsstationer uppstår. Utbyggnaden av laddningsinfrastruktur i Sverige förväntas i det inledande marknadsskedet att karaktäriseras av följande förutsättningar: Enkla lösningar med långsam konduktiv laddning av elfordon (230 V, max 16 A) kräver inga större investeringar, i huvudsak enbart jordfelsbrytare, överströmsskydd och standardiserade kontakter, detta kallas för Mode 1 laddning. Befintliga motorvärmarinstallationer utgör i Sverige en stor potential för enkel uppgradering till de lokala laddsystembehoven. Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen i Sverige förväntas inledningsvis huvudsakligen ske i hemmen, vid parkeringsplatser hos arbetsgivare, hos bilflotteägare och vid publika större parkeringsplatser. Särskilda publika laddplatser för elfordon finns idag i begränsad omfattning i Sverige och förväntas öka i takt med att antalet elfordon ökar på den svenska marknaden. För vissa laddplatser kan både semisnabb laddning (max 1 timme) och snabbladdning ( kw) bli intressant, detta kallas för Mode 3 laddning. Mode 1-laddning utgörs av anslutning av elfordonet till elnätet med standardiserade stickproppar och uttag på försörjningssidan via fas(er), noll- och skyddsledare. Detta betyder att elfordonet är direkt anslutet till ett vanligt eluttag (vanligaste sättet att ladda elbilar i Europa). Det standardiserade Europauttaget försörjer med upp till 16 A vid 230 V. Ur säkerhetssynpunkt ska eluttaget vara utrustat med jordfelsbrytare. Mode 3-laddning utgörs av särskilda fordonsladdningsstationer med utökad funktionalitet för säkerhet och kommunikation med speciellt avsedd elfordonsladdningsutrustning. Mode 2-laddning är en variant av mode 3-laddning där elfordonet ansluts till elnätet med standardiserade kontakter och eluttag, via fas(er), noll- och skyddsledare. Mode 2 laddning håller en något lägre säkerhetsnivå än mode 3, men medger vanliga standarduttag som inte innehåller speciell utrustning för kommunikation. Gällande Mode 3 laddning finns ett standard kontaktdon under utredning i EU, inget är fastställt ännu men besked väntas till kvartal Miljöaspekter: Bilar som drivs med E85 (85 % etanol och 15 % bensin) kommer att minska utsläppet av CO2 med cirka 70 % jämfört med om de körs med bensin som drivmedel. Tillgången på E85 är dock begränsad och det är tveksamt om etanol räcker till mer än 10 % av drivmedelsbehovet inom EU. Inblandning av biodiesel i petroleumbaserad diesel är idag begränsad till högst 20 % och därmed CO2-fördelen. Biogas som drivmedel reducerar utsläppen av CO2 med cirka 95 %. Tillgången på biogas kommer dock i praktiken att begränsa denna fördel.

5 Sid: 5 (7) El är det klimatmässigt bästa drivmedlet med den produktionsmix som finns i Sverige. El bedöms inte bli en bristvara och den stora möjligheten att nå stora utsläppsminskningar ligger således i en övergång till eldrivna personbilar. Utsläpp av kolmonoxid har marginell betydelse för den svenska miljösituationen. Även här har biogas och el miljömässigt de bästa egenskaperna. Utsläpp av kolväten som ett samlingsbegrepp beräknas minska sommartid om bensin byts mot E85, men öka vintertid med cirka 30 %. Med biogas som drivmedel beräknas utsläppsminskningarna av icke-metankolväten bli mellan 30 och 50 % under alla årstider. När biodiesel ersätter petroleumbaserad diesel kan marginella utsläppsminskningar uppkomma. För eldrivna fordon blir utsläppen försumbara. När det gäller utsläpp av kolväten kommer: Emissionerna av PAH-föreningar att domineras av de starter som sker under den kalla årstiden. En övergång från bensin till E85 kommer att öka utsläppen av ämnen som bedöms vara cancerframkallande med en faktor 4. För biogas kommer emissionerna sannolikt att minska. Vid en övergång till elbilar skulle utsläppen av PAH-föreningar från vägtrafiken bli helt försumbara. Detta skulle minska risken för cancersjukdomar och underlätta att nå det svenska delmålet för B(a)P-exponering. En övergång från bensin till E85 kommer att öka utsläppen av formaldehyd, acetaldehydeten, propen och 1,3 Butadien. Samtliga dessa föreningar har negativa egenskaper för hälsa och miljö. En övergång till eldrivna personbilar skulle däremot radikalt minska vägtrafikens utsläpp av dessa ämnen. Emissionen av partiklar från avgasutsläpp kommer att minska till följd av en övergång till alternativa drivmedel. Detta gäller för bensin- och dieselfordon som inte har partikelfilter, men inte för dieselfordon med filter. Att minska utsläppen av partiklar är väsentligt ur hälsosynpunkt. När det gäller partiklar skall man dock hålla i minnet att så kallade slitagepartiklar från exempelvis vägbeläggning och sandning är dominerande för människans exponering. Utsläppen av kväveoxider påverkas i ganska ringa omfattning av om bensin och diesel ersätts med flytande biodrivmedel. Om biogas ersätter bensin förväntas ej heller utsläppen minska i nämnvärd omfattning. En övergång till elfordon beräknas ge utsläppsminskningar på cirka 95 % Källa:

6 Sid: 6 (7) Nedan redovisas en bild av laddningsstolpar med olika färger: Skylt för laddning av elbil:

7 Sid: 7 (7) 4. ÖVRIGA KLIMATKOMPENSERINGSÅTGÄRDER LED belysning. Se bifogad rapport. Lyckebo värmelagringsutrymme. Ett stort vattenfyllt bergrum med lagringsmöjlighet av m3 som används till värmelager och kan leverera 8 MW. Via detta utrymme kan anläggningen anslutas för att nyttja den lagrade värmeeffekten och på så sätt kunna undvika tillfälliga toppar av dyr och miljöfarlig värmeproduktion. Vattenfall är ägare av bergrummet Egenproduktion av värme via solpaneler för bl.a. varmvatten till badanläggning. En framtida möjlighet är att angöra Fullerö Park med spårtrafik från järnvägsstationen i Storvreta. I den fördjupade översiktsplanen visas ett nytt sydligare läge av stationen.

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Vägledning för att sätta upp laddstation eller laddstolpe andra versionen Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA om du vill sätta upp en laddstation... 4 Regler för att ansluta

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728

INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR. Dnr:14EV728 INFORMATIONSBEHOV RÖRANDE ELSÄKERHET KRING LADDINFRASTRUKTUREN FÖR ELBILAR Dnr:14EV728 ELSÄKERHETSVERKET Författare: Per Höjevik Förord Förord I framtiden kommer troligtvis allt större andel av våra transporter

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen

Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen E-mission presenterar Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Dokumentinformation Titel: Övergripande strategi för laddinfrastruktur i Öresundsregionen Serie nr: 2013:36 Projektnr:

Läs mer

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59

Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer. laddning av elfordon. Elforsk rapport 10:59 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer i Sverige för laddning av elfordon Elforsk rapport 10:59 Arbetsgrupp P5 Maj 2010 Förslag till rekommendationer avseende lågspänningsinstallationer

Läs mer

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER

BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER BILAGA 9.1 UNDERLAG VID VAL AV ÅTGÄRDER Utdrag från dokumentet Energistrategier Falköping - Rapport 081021 vilken sammanställts av KanEnergi Sweden AB Hållbara drivmedel för transporter Potentialen för

Läs mer

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige

Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Dag Lundblad 2012-09-19 Energikontoret Regionförbundet Örebro Elbilen i Örebroregionen och i Sverige Bakgrund Transportsektorn i Sverige står för ca 40 procent av de klimatförstörande utsläppen. När fossilbränslen

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283.

Värmepumpar. Kombinationer med förnyelsebar energi. Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283. Värmepumpar Kombinationer med förnyelsebar energi Promotion of efficient heat pumps for heating (ProHeatPump) EIE/06/072 / S12.444283 ProHeatPump The sole responsibility for the content of this document

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT

FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT FÖRÄNDRINGAR PÅ TIO ÅRS SIKT KM MILJÖTEKNIK AB Box 714, 251 07 Helsingborg, (Järnvägsgatan 13) Tel: 042-444 40 00 Fax: 042-444 40 02 ORG.NR 556082-0713 STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM KM.776052.3600.RyN..Bilaga6.doc

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen

Rapport 2013:41. Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapport 2013:41 Infrastruktur för snabbladdning av elfordon Strategisk studie inom Fyrbodal & Göteborgsregionen Rapportnr: 2013:41 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Rapport framtagen av HRM Engineering

Läs mer

Beskattning av elbilar och laddhybrider

Beskattning av elbilar och laddhybrider Beskattning av elbilar och laddhybrider Per Kågeson Nature Associates 2009-06-17 På uppdrag av Bil Sweden 1. Bakgrund Det förefaller troligt att eldrivna vägfordon, främst personbilar, kommer att bli ett

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN

ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI FALKÖPINGS KOMMUN 1 VISION FÖR ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGIN...4 2 SAMMANFATTNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Ansvar...4 2.3 Mål...4 2.3.1 Falköpings kommun som geografiskt område...4

Läs mer

!"#$"%&''()*+"$*,-*.

!#$%&''()*+$*,-*. !"#$"%&''()*+"$*,-*. Utvärdering av Elbilsupphandlingens testflotta samt förslag på fortsatt utvärderingsplan Februari 2012 Martina Wikström Kungliga Tekniska högskolan Institutionen för Kemiteknik Avdelningen

Läs mer

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1 2

Läs mer

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering

Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Biogasdistribution, från lokal till regional hantering Beskrivande och jämförande studie av olika distributionsformer för biogas och fordonsgas Rapporten är en del av projektet InfraBiogas Öst MAJ 2011

Läs mer

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter

Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Byggstenar till en handlingsplan för en fossilbränsleoberoende transportsektor år 2030 delrapport 2 Elforsk rapport 12:33 Tio konkreta åtgärder och tio lågt hängande frukter Håkan Sköldberg Ebba Löfblad

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm Strategi för miljöfordon och förnybara drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm stockholm.se - för ett fossilfritt Stockholm Aug, 2013 Dnr: 2013-9174; Bilaga 1 Utgivare: Miljöförvaltningen Kontaktperson:

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

E 4 Förbifart Stockholm

E 4 Förbifart Stockholm Komplettering Tillåtlighet Fråga 10 PM En redovisning av beräknad energiåtgång och beräknad mängd klimatgaser under drifttid och byggtid 2009-01-16 3 (16) Innehåll 1 Kompletteringsuppgift 10... 4 2 Energianvändning

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer