Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar"

Transkript

1 Framtidens bussar är elektriska. Enkätundersökningar bland allmänheten och politiker. siemens.se/elbussar

2 Sammanfattning Intresset för elektriska bussar i kollektivtrafiken ökar snabbt runt om i landet. Siemens teknik laddar i dag både helelektriska bussar och laddhybridbussar i bland annat Göteborg och i Stockholm. Och många städer ligger i startgroparna för satsningar på elbussar. För att undersöka drivkrafterna bakom en utveckling mot ökad elektrifiering av busstrafiken har Siemens låtit genomföra tre opinionsundersökningar bland allmänhet och politiker. Svenska folkets attityder har undersökts dels genom en Sifoundersökning bland svenskar, dels genom en undersökning bland personer på elva utvalda orter där elbussar redan finns eller kan finnas inom kort. Politikernas inställning undersöktes genom en enkät som besvarades av totalt kommun- och landstingspolitiker. Undersökningen visar en stor samstämmighet mellan svenska folket och politikerna vägen mot fossilfria transporter går via eldrivna bussar. 81 procent av svenskarna och 92 procent av kommun- och landstingspolitikerna tycker att det är mycket eller ganska viktigt att bussarna i kollektivtrafiken är fossilfria. 85 procent av svenskarna och 87 procent av kommunoch landstingspolitikerna vill absolut eller kanske satsa på elbussar i den egna kommunen eller regionen. Lokal luftkvalitet och global klimatpåverkan är de två viktigaste skälen att satsa på elbussar, enligt båda grupperna. Minskat buller i stadsmiljön är den tredje viktigaste anledningen. Det är framför allt morgondagens resenärer, de som är yngre än 29 år, och de vana bussresenärerna som uppskattar de fördelar som moderna, tystgående elbussar kan erbjuda. Kommun- och landstingspolitikerna har en stor tro på att framtiden är eldriven. Totalt tror 84 respektive 79 procent att bussarna i huvudsak kommer att vara eldrivna i framtiden. Hälften tror att det är verklighet inom 15 år. Det viktigaste för att snabba på introduktionen av eldrivna bussar är tydliga och långsiktiga styrmedel, men lokalpolitikerna efterfrågar även ekonomiskt stöd och fler demonstrationsprojekt som visar hur tekniken fungerar. Den elbusspremie som regeringen införde i juni 2016 är mycket efterfrågad. 77 procent av kommunpolitikerna och 75 procent av landstingspolitikerna tycker absolut eller kanske att kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ansöka om premien. Slutsats Sverige kan bli ett föregångsland Vi på Siemens är övertygade om att eldrift är avgörande för en hållbar omställning av transportsektorn. Genom att göra verklighet av den vilja att satsa på elbussar som märks i studierna kan kommuner och regioner gå i spetsen för elektrifiering av transporterna. I så fall kan de spela en nyckelroll i arbetet för att minska utsläppen från trafiken. Genom en kombination av mer energieffektiva transporter, elektrifiering och biodrivmedel är målet om en fossiloberoende fordonsflotta inom räckhåll. Och tillsammans med fortsatta satsningar på förnybar elproduktion kan Sverige bli ett föregångsland som visar upp helt klimatneutrala transporter, samtidigt som de lokala utsläppen och bullret i stadsmiljöer minskar. En sådan utveckling ger dessutom svenska företag ökade möjligheter att erbjuda hållbara lösningar till de stora utmaningar som alla världens städer står inför. En satsning på elektrifiering av transporterna kan därmed även bidra till ökade exportinkomster och tillväxt på hemmaplan, liksom till minskad klimat- och miljöpåverkan i vår omvärld. 2 3

3 Elbussar så funkar det Laddhybrid eller helelektrisk Laddhybrider har förutom en elektrisk motor även en förbränningsmotor för framdrift som också kan ladda batteriet under färd, om det laddats ur. Förbränningsmotorn kan drivas av vanlig diesel eller exempelvis förnybar biodiesel. Batteriet snabbladdas vid busslinjens ändhållplatser. Helelektriska bussar körs helt på batteridrift. Laddning sker till exempel vid ändhållplatser eller vid behov även i depå. Olika sätt att ladda elbussar Hållplatsladdning Bussar som laddas vid ändhållplatserna kan använda mindre batterier, vilket ger plats till fler passagerare i bussen. Med en strömavtagare som sänks ner från laddstolpen kan en buss laddas på sex minuter eller ännu mindre. Laddningen startas automatiskt när bussen kommer till hållplatsen. Denna laddteknik används i dag i Stockholm och Göteborg. Depåladdning Laddning på natten sker på samma sätt som laddning av eldrivna personbilar, genom att en sladd kopplas från laddstationen till bussens batteri. Laddningen tar inte hela natten, utan kan ske på mellan 15 minuter och 2 timmar, beroende på batteriets storlek och laddeffekten. 4 5

4 Svenska folket vill ha eldrivna bussar Av svenskar i hela landet som deltog i Sifoundersökningen tycker åtta av tio, 81 procent, att det är viktigt att bussarna i den egna kommunen är fossilfria. 41 procent tycker att det är mycket viktigt medan 40 procent tycker att det är ganska viktigt. Bland kvinnorna tycker 47 procent att det är mycket viktigt, jämfört med 36 procent för männen. Respondenterna i undersökningen fick information om att eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan samt gör det möjligt att ha hållplatser inomhus. Mot denna bakgrund ställde vi frågan Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i den kommun där du bor? Hela 85 procent svarade ja, absolut (52 procent) eller ja, kanske (33 procent). Även här är kvinnor mer positiva än männen, men den mest positiva gruppen är de yngre. I åldersgruppen år vill 62 procent absolut satsa på elbussar. Och här är det männen som är allra mest positiva. Bland de yngre männen vill hela 67 procent absolut ha elbussar. Av undersökningen från Netigate på elva olika orter framgår att invånarna i Göteborg och Stockholm, där elbussar redan rullar, är särskilt positiva till elbussar. Där vill 59 respektive 58 procent absolut satsa på elbussar. (Se tabellen på höger sida). I undersökningen märks också skillnader mellan vana bussresenärer och de som inte åker buss så ofta. Bland de som uppgett att de åker buss minst några gånger i månaden vill 55 procent absolut ha elbussar, medan motsvarande siffra för de som sällan eller aldrig åker buss är 43 procent Mycket viktigt absolut Ganska viktigt kanske Hur viktigt tycker du att det är att bussarna i din kommun är fossilfria? Ganska oviktigt Nej, knappast Helt oviktigt Vet ej, vill ej svara Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i den kommun där du bor? Nej, Vet ej, absolut inte vill ej svara 100% 80% 60% Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i den kommun där du bor? 4% 6% 6% 6% 7% 8% 8% 3% 1 3% 7% 7% 7% 6% 3% 8% 27% 28% 33% 34% 37% 36% 4 39% 58% 59% 53% 51% 48% 49% 4 43% 44% 7% 48% 33% 8% 1% 3% 3 56% 0% Stockholm Malmö Göteborg Lund Helsingborg Gävle Karlstad Västerås Storstäder Södra Sverige Mellansverige Norra Sverige Luleå Skellefteå Östersund absolut kanske Nej, knappast Nej, absolut inte Vet ej, ingen åsikt 6 7

5 Klimat och miljö viktigast Undersökningen på de elva utvalda orterna ger samma besked som Sifoundersökningen. Men det märks också vissa regionala skillnader. I Malmö, Göteborg och Helsingborg värderar man minskat buller högre än låg klimatpåverkan. Det framgår också att de som åker buss minst några gånger i månaden i större utsträckning lyfter fram att tystgående elbussar ger ökad komfort för resenärerna. Bland de vana bussresenärerna anger 30 procent det som ett skäl att satsa på elbussar, jämfört med bara 18 procent bland de som sällan åker buss. Det är miljön, både globalt och lokalt, som är den absolut viktigaste orsaken till att svenskarna vill se en satsning på elbussar. Sifo ställde frågan Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? Förbättrad lokal luftkvalitet och minskad klimatpåverkan globalt hamnar högst upp, och på tredje plats kommer minskat buller i stadsmiljön. Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? (Välj högst tre alternativ). Storstäder Södra Sverige Mellansverige Norra Sverige Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet 74% 71% 70% 7 73% 76% 70% 66% 7 69% 64% Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet Det bidrar till en minskad klimatpåverkan globalt Det ger minskat buller i stadsmiljön Det visar att kommunen ligger i framkant när det gäller teknik och miljö Det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt Det kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt Det ger ökad komfort för resenärerna genom tystgående bussar 0% 30% 50% 60% 70% 80% Det bidrar till en minskad klimatpåverkan globalt 50% 4 48% Det ger minskat buller i stadsmiljön 4 60% 50% 18% 13% 16% 24% 29% 3 24% 26% 13% 17% % 51% Det ger ökad komfort för resenärerna genom tystgående bussar Det visar att kommunen ligger i framkant när det gäller teknik och miljö Det kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt 23% 21% 26% 26% 2 24% 19% % 4 47% 4 19% 1 21% 21% 30% 28% 28% 38% 39% 5 48% 58% Det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt 1 17% 1 16% 1 19% Annat 1% 1% 4% 1% 4% Stockholm Malmö Göteborg Lund Helsingborg Gävle Karlstad Västerås Luleå Skellefteå Östersund 8 9

6 Klimat, miljö och ekonomi går hand i hand ton 57 kg Trots att svensk kollektivtrafik har gått i spetsen för en övergång till förnybara drivmedel körs fortfarande en tredjedel av busstrafiken på fossila bränslen. Det leder till årliga utsläpp på omkring ton växthusgaser, eller lika mycket som utsläppen från omkring vanliga bilar. Genom att byta till eldrift, och ladda bussen med förnybar el, blir klimatutsläppen i stort sett noll. Med elbussar förbättras den lokala luftmiljön i städerna. En vanlig dieselbuss släpper ut farliga partiklar och omkring 57 kilo kväveoxider under ett år. Luftföroreningarna kan orsaka och förvärra lungsjukdomar och hjärtkärlsjukdomar. Med en elbuss elimineras de lokala utsläppen helt. 10 db 1 miljard I många städer är buller ett växande problem och trafikbuller anses bidra till stressrelaterade hälsoproblem som stroke och hjärtsjukdomar. En elbuss minskar bullret med omkring 10 decibel vid acceleration. Det upplevs av människor som en halvering av ljudnivån. Miljön blir lugnare både för de som sitter i bussen och för de som rör sig på gatorna. Siemens har undersökt ekonomin i att ersätta bränsledrivna bussar i Oslo med eldrivna. Den höga energieffektiviteten hos elbussar och ett lågt elpris kompenserar väl för den högre investeringskostnaden. Under en tioårsperiod skulle staden kunna spara uppåt en miljard norska kronor genom att elektrifiera 64 busslinjer. Om bussarna föregår med gott exempel så finns det större chans att privatbilister också gör det

7 Morgondagens resenärer gillar elbussarnas fördelar mest När svenska folket fick möjlighet att värdera olika aspekter av bussresande var det, som väntat, tydligt att grundläggande frågor som punktlighet, täta avgångar och närhet till hållplatsen är viktigast. Mellan 90 och 96 procent värderar dessa alternativ ganska eller mycket högt. Därefter följer alternativ som elbussar kan erbjuda. Totalt 77 procent värderar låg klimat- och miljöpåverkan ganska eller mycket högt och 57 procent att bussen är tystgående. När frågan i stället ställdes om vad som skulle göra bussresan mer attraktiv under förutsättning att det finns en välfunge- rande busstrafik i grunden, märks att det är de yngre resenärerna som mest uppskattar de fördelar som moderna elbussar kan erbjuda. Viktigast för alla åldersgrupper är låg klimat- och miljöpåverkan. Därefter kommer tystgående bussar, men i åldersgruppen år är det nästan lika viktigt att kunna ladda mobiltelefonen ombord. Även gratis wifi och möjligheten att ha hållplatser inomhus uppskattas mest av de yngre bussresenärerna. Vad av nedanstående skulle göra det mer attraktivt för dig att åka buss i lokaltrafiken? Att bussens klimat- och miljöpåverkan är så låg som möjligt Att bussen är tystgående Vana bussresenärer vill ha fler möjligheter Att det finns gratis wifi på bussen Att jag kan ladda min mobiltelefon på bussen Att hållplatserna kan vara inomhus, till exempel i köpcentrum Inget av ovanstående 0% 30% 50% år 50 år och uppåt På de elva orter där det redan finns, eller snart kan finnas, elbussar lät vi undersökningsföretaget Netigate fråga invånarna vilka ytterligare möjligheter de skulle uppskatta i busstrafiken. Resultatet visar återigen att den låga ljudvolym som elbussar kan leverera är attraktivt, framför allt bland de som oftast åker buss. De tillfrågade fick värdera möjligheten till bord vid sittplatserna för exempelvis en dator, möjlighet att köpa kaffe ombord, tv- eller spelskärmar vid sittplatserna, en lounge att vänta i vid hållplatserna, tyst avdelning och avskilt utrymme för till exempel telefonsamtal. En tyst avdelning ombord var det alternativ flest personer angav som ganska eller mycket attraktivt. Bland de som ofta åker buss angav 53 procent att det skulle vara mycket eller ganska attraktivt. Bland ovana bussresenärer var motsvarande siffra 32 procent. Även ett avskilt område för till exempel telefonsamtal var attraktivt för de frekventa bussresenärerna. 41 procent angav det som mycket eller ganska attraktivt, jämfört med 32 procent för de som åker buss mer sällan

8 Politiker i takt med kommuninvånarna Sammanlagt kommun- och landstingspolitiker svarade på Siemens enkät. Överlag visar resultatet att politikerna och allmänheten har stor samsyn kring elbussar. Politikerna prioriterar möjligen klimatfrågan ännu högre än sina väljare och är ännu mer positiva till elbussar, och landstingspolitikerna i ännu högre grad än kommunpolitikerna. Jag hoppas att den ökade komforten, förbättrade luftkvaliteten och minskande klimatpåverkan kommer att bidra till att fler åker kollektivt. Fossilfria bussar är viktigt för lokalpolitiker 92 procent av kommun- och landstingspolitikerna tycker att det är viktigt att bussarna i den egna kommunen eller regionen är fossilfria, vilket är något högre än för svenska folket. Hela 59 procent tycker att det är mycket viktigt, medan 33 procent tycker att det är ganska viktigt. 8 av 10 vill satsa på elbussar Respondenterna i undersökningen fick information om att eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan och gör det möjligt att ha hållplatser inomhus. Mot den bakgrunden svarade hälften av politikerna att man absolut bör satsa på eldrivna bussar i den egna kommunen eller regionen. Ytterligare 36 procent vill kanske satsa på elbussar. Allra mest positiv är man i Stockholm, där det redan rullar elbussar. Där vill 63 procent absolut satsa på elbussar. Klimat och miljö prioriteras Kommun- och landstingspolitikerna fick liksom allmänheten svara på frågan: Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? Klart högst rankar alla tre grupper att det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet och till minskad klimatpåverkan globalt. De tre grupperna är också överens om att det viktigaste skälet därefter är att det minskar bullret i stadsmiljön. 80% 70% 60% 50% Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att bussarna i din kommun/region är fossilfria? 60% 50% 30% Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i din kommun/region? Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet Det bidrar till en minskad klimatpåverkan globalt 30% Det ger minskat buller i stadsmiljön Det visar att kommunen ligger i framkant när det gäller teknik och miljö 0% Mycket viktigt Ganska viktigt Ganska oviktigt Helt oviktigt Vet ej, vill ej svara 0% absolut kanske Nej, knappast Nej, Vet ej, absolut inte vill ej svara Det ger ökad komfort för resenärerna genom tystgående bussar Allmänhet Kommunpolitiker Landstingspolitiker Allmänhet Kommunpolitiker Landstingspolitiker Det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt Det kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt 0% 30% 50% 60% 70% 80% Allmänhet Kommunpolitiker Landstingspolitiker 14 15

9 Om år är busstrafiken eldriven Kommun- och landstingspolitikerna har en stark tro på att framtiden är eldriven. På frågan Tror du att bussarna i din kommun eller region i huvudsak kommer att vara eldrivna i framtiden? svarar 84 respektive 79 procent ja, inom olika tidsspann. Den största gruppen tror att bussarna kommer att vara eldrivna inom år. Här finns en stor samsyn mellan kommun- och landstingspolitiker. Långsiktiga styrmedel behövs På frågan Vad tror du är viktigast för att snabba på introduktionen av eldrivna bussar i din kommun eller region? är kommun- och landstingspolitikerna överens om att det viktigaste är tydlighet och långsiktighet när det gäller framtida styrmedel inom transportområdet. Politikerna är också överens om att det därutöver krävs ekonomiskt stöd för den initialt högre investeringskostnaden och fler demonstrationsprojekt som visar hur tekniken fungerar. Kommunpolitikerna rankar dock ekonomiskt stöd högre än demonstrationsprojekt, medan landstingspolitikerna gör den omvända prioriteringen. Tydlighet och långsiktighet när det gäller framtida styrmedel inom transportområdet Ekonomiskt stöd för den initialt högre investeringskostnaden Fler demonstrationsprojekt som visar hur tekniken fungerar En vägledning för upphandling av eldrivna bussar Vet ej, vill ej svara Annat 3 30% 2 1 0% inom 5-10 år 0% 30% 50% 60% Kommunpolitiker inom år Kommunpolitiker inom år Landstingspolitiker Tror du att bussarna i din kommun i huvudsak kommer att vara eldrivna i framtiden? men Nej, längre aldrig fram än inom 20 år Landstingspolitiker Vet ej, vill ej svara Det var också möjligt att uppge ett annat alternativ, och då rör det sig ofta om frågor kring batteriernas räckvidd och tillgången till laddinfrastruktur. I mindre kommuner handlar det ofta om att det inte finns en tillräckligt utbyggd kollektivtrafik för att elbussar ska ses som ett alternativ på kort sikt. Vad tror du är viktigast för att underlätta eller snabba på introduktionen av eldrivna bussar i din kommun eller region? 3 av 4 lokalpolitiker vill ansöka om elbusspremie I juni 2016 beslutade regeringen att införa en premie på upp till kronor för investeringar i elbussar. Totalt 77 procent av kommunpolitikerna och 75 procent av landstingspolitikerna tycker absolut eller kanske att kommunen eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska ansöka om premien. 60% 50% 30% 0% absolut kanske Kommunpolitiker Anser du att din kommun (eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten) ska ansöka om premien för elbussar? Nej, knappast Elbusspremien Nej, absolut inte Landstingspolitiker Har redan ansökt Vet ej, vill ej svara I juni beslutade regeringen att införa en premie för elbussar, som ska göra det billigare för regioner och kommuner att köpa in elbussar till kollektivtrafiken. Under 2016 har 50 miljoner kronor avsatts, och för har 100 miljoner kronor per år avsatts. Premiens storlek beror på antalet passagerare och om det är en ren elbuss eller en laddhybrid. Summan varierar därför mellan och kronor. En ren elbuss får hel premie och en laddhybrid får halv premie. Det innebär att stödet kan räcka till mellan 70 och 500 bussar under 2016 och 140 till bussar under Premien kan sökas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, som har det regionala ansvaret för kollektivtrafiken, eller av kommuner som de har överlämnat befogenhet till. Stödet hanteras av Energimyndigheten. Källa: Regeringen

10 Frågorna som ställdes i undersökningarna Frågor till allmänheten Sju frågor ställdes till personer bland allmänheten via Sifo och till de boende på elva utvalda orter genom undersökningsföretaget Netigate. Resultaten av Sifoundersökningen sammanfattas här och båda undersökningarna finns tillgängliga i sin helhet på Siemens hemsida. Frågor till kommun- och landstingspolitiker Sex frågor ställdes till kommun- och landstingspolitiker. Enkäten besvarades av kommunpolitiker (svarsfrekvens 30 procent) och 148 landstingspolitiker (svarsfrekvens 35 procent), totalt personer. Resultaten för gruppen som helhet sammanfattas här. 1. Händer det att du åker buss i lokaltrafiken? o flera gånger i veckan (18 %) o några gånger i månaden (19 %) o men sällan (41 %) o Nej, aldrig (22 %) 2. I många kommuner har fossil diesel i busstrafiken ersatts med förnybara drivmedel och flera kommuner har investerat i eldrivna bussar. Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att bussarna i din kommun är fossilfria? o Helt oviktigt (3 %) o Ganska oviktigt (9 %) o Ganska viktigt (40 %) o Mycket viktigt (41 %) o Vet ej, ingen åsikt (6 %) 3. Förutsatt att det finns en välfungerande busstrafik i grunden, vad av nedanstående skulle göra det mer attraktivt för dig att åka buss i lokaltrafiken? (Välj högst två alternativ.) o Att bussens klimat- och miljöpåverkan är så låg som möjligt (42 %) o Att bussen är tystgående (19 %) o Att hållplatserna kan vara inomhus, till exempel i köpcentrum (8 %) o Att jag kan ladda min mobiltelefon på bussen (10 %) o Att det finns gratis wifi på bussen (12 %) o Inget av ovanstående (42 %) 4. Hur värderar du nedanstående om du ska åka buss? (Inte alls, Inte särskilt högt, Ganska högt, Mycket högt, Vet ej/ingen åsikt) o Att det inte är för långt till min hållplats (Andel mycket eller ganska högt: 90 %) o Att bussen är tystgående (Andel mycket eller ganska högt: 57 %) o Att bussen har täta avgångar (Andel mycket eller ganska högt: 92 %) o Att det finns gratis wifi på bussen (Andel mycket eller ganska högt: 24 %) o Att bussens klimat- och miljöpåverkan är så låg som möjligt (Andel mycket eller ganska högt: 77 %) o Att hållplatserna kan vara inomhus, till exempel i köpcentrum (Andel mycket eller ganska högt: 19 %) o Att bussen är punktlig (Andel mycket eller ganska högt: 96 %) o Att jag kan ladda min mobiltelefon på bussen (Andel mycket eller ganska högt: 20 %) 5. Hur attraktivt tycker du att det skulle vara att åka buss i lokaltrafiken om det fanns någon av nedanstående möjligheter? (Inte alls attraktivt, Inte särskilt attraktivt, Ganska attraktivt, Mycket attraktivt, Vet ej/ingen åsikt) o Bord vid sittplatserna för exempelvis en dator (Andel mycket eller ganska attraktivt: 29 %) o Möjlighet att köpa kaffe ombord (Andel mycket eller ganska attraktivt: 24 %) o Tv- eller spelskärmar vid sittplatserna (Andel mycket eller ganska attraktivt: 12 %) o En lounge att vänta i vid hållplatserna (Andel mycket eller ganska attraktivt: 35 %) o Tyst avdelning (Andel mycket eller ganska attraktivt: 45 %) o Avskilt utrymme för till exempel telefonsamtal (Andel mycket eller ganska attraktivt: 25 %) 6. Eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan och gör det möjligt att ha hållplatser inomhus. Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i den kommun där du bor? o absolut (52 %) o kanske (33 %) o Nej, knappast (8 %) o Nej, absolut inte (2 %) o Vet ej, ingen åsikt (5 %) 7. Om man ska satsa på eldrivna bussar i kollektivtrafiken där du bor, vad ser du som de främsta skälen för det? (Välj högst tre alternativ.) o Det ger ökad komfort för resenärerna genom tystgående bussar (16 %) o Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet (60 %) o Det ger minskat buller i stadsmiljön (38 %) o Det kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt (17 %) o Det bidrar till en minskad klimatpåverkan globalt (59 %) o Det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt (21 %) o Det visar att kommunen ligger i framkant när det gäller teknik och miljö (28 %) 1. I många kommuner har fossil diesel i busstrafiken ersatts med förnybara drivmedel och flera kommuner har investerat i eldrivna bussar. Hur viktigt eller oviktigt tycker du att det är att bussarna i din kommun/ region är fossilfria? o Helt oviktigt (1 %) o Ganska oviktigt (4 %) o Ganska viktigt (33 %) o Mycket viktigt (59 %) o Vet ej, vill ej svara (3 %) 2. Om det ska satsas på eldrivna bussar i din kommun/ region, vad ser du som de främsta skälen till det? Välj högst tre alternativ. o Det ger ökad komfort för resenärerna genom tystgående bussar (16 %) o Det ger minskat buller i stadsmiljön (45 %) o Det bidrar till förbättrad lokal luftkvalitet (70 %) o Det bidrar till en minskad klimatpåverkan globalt (64 %) o Det kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt (12 %) o Det är långsiktigt ekonomiskt lönsamt (14 %) o Det visar att kommunen ligger i framkant när det gäller teknik och miljö (33 %) o Inget av ovanstående (1 %) o Annat, nämligen: (2 %) o Vet ej, vill ej svara (2 %) 3. Eldrivna bussar är tysta, har liten klimat- och miljöpåverkan och gör det möjligt att ha hållplatser inomhus. Tycker du att man bör satsa på eldrivna bussar i din kommun/region? o absolut (51 %) o kanske (36 %) o Nej, knappast (7 %) o Nej, absolut inte (1 %) o Vet ej, vill ej svara (5 %) 4. Tror du att bussarna i din kommun/region i huvudsak kommer att vara eldrivna i framtiden? o inom 5-10 år (22 %) o inom år (34 %) o inom år (17 %) o men längre fram än inom 20 år (11 %) o Nej, aldrig (3 %) o Vet ej, vill ej svara (12 %) 5. Vad tror du är viktigast för att underlätta eller snabba på introduktionen av eldrivna bussar i din kommun/ region? Välj högst två alternativ. o En vägledning för upphandling av eldrivna bussar (13 %) o Fler demonstrationsprojekt som visar hur tekniken fungerar (34 %) o Tydlighet och långsiktighet när det gäller framtida styrmedel inom transportområdet (51 %) o Ekonomiskt stöd för den initialt högre investeringskostnaden (44 %) o Annat, nämligen: (7 %) o Vet ej, vill ej svara (8 %) 6. I juni beslutade regeringen att införa en premie för elbussar. Anser du att din kommun (eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten) ska ansöka om premien för elbussar i din kommun/region? o absolut (48 %) o kanske (29 %) o Nej, knappast (8 %) o Nej, absolut inte (1 %) o Har redan ansökt (0 %) o Vet ej, vill ej svara (13 %) 18 19

11 Om undersökningarna Siemens har låtit genomföra tre opinionsundersökningar bland allmänheten och politiker kring inställningen till elbussar. Svenska folkets attityder har undersökts genom en Sifoundersökning bland personer som utgör ett representativt urval av boende i Sverige. Därtill har en undersökning genomförts av analysföretaget Netigate bland sammanlagt personer på elva utvalda orter. De elva orterna som specialstuderades är Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Luleå, Lund, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Västerås och Östersund. Dessa orter valdes eftersom det antingen redan rullar elbussar i kollektivtrafiken där, eller för att det kan finnas planer på att inom kort investera i elbussar, exempelvis för att medel beviljats genom stadsmiljöavtalen. Vi på Siemens ville ta reda på vad som är viktigt bland de som faktiskt kommer att åka i de eldrivna bussarna. Politikernas inställning undersöktes genom en enkät som besvarades av kommunpolitiker och 148 landstingspolitiker, totalt personer. Mottagarna av enkäten var kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommundirektör eller representanter i relevanta nämnder, såsom miljönämnd, stadsbyggnadsnämnd eller kollektivtrafiknämnd samt landstingspolitiker. Tre identiska frågor ställdes till både allmänhet och politikerna. Därutöver besvarade allmänheten ytterligare fyra frågor och politikerna ytterligare tre frågor. Frågorna och svarsalternativen redovisas sist i rapporten. Siemens AB Ingenuity for life Johanneslundsvägen Upplands Väsby Mer information om elektriska bussar siemens.se/elbussar Rätt till ändringar förbehålles. Beställningsnummer: 2016CC-001A. Xerox Mediacenter Siemens AB.

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning

Eldrivna bussar i den moderna staden. så skapas en infrastruktur för laddning Eldrivna bussar i den moderna staden så skapas en infrastruktur för laddning Rena Tysta Nära Eldrivna bussar den moderna staden Eldrivna bussar i städer ger många fördelar: du slipper avgaser och buller

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Förslag till förordning av elbusspremie Remiss från Miljö- och energidepartementet

Förslag till förordning av elbusspremie Remiss från Miljö- och energidepartementet PM 2016:86 RV (Dnr 110-235/2016) Förslag till förordning av elbusspremie Remiss från Miljö- och energidepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Som svar på remissen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity

Jennifer Elsren, Västtrafik. Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Jennifer Elsren, Västtrafik Mål, Utmaningar och erfarenheter av ElectriCity Ett sammarbete mellan samhälle, industri och forskning Parternas gemensamma vision En arena för tester av nya produkter och tjänster

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM

KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM C:\Users\SELJ17226\Desktop\Konsekvenser av elbussar i Stockholm_2.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10198560 1 (8) KONSEKVENSER AV ELBUSSAR I STOCKHOLM PM - Kalkyl över elbussar i Stockholm

Läs mer

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten

Elfordon i samhället. Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Elfordon i samhället Anders Lewald, Linda Rinaldo, Erik Svahn Energimyndigheten Vad styr elfordonsutvecklingen? Vilka är de starkaste drivkrafterna för elfordon nu? Styrmedel om ökad energieffektivitet,

Läs mer

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar

Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar. siemens.se/elvagar Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter för elvägar siemens.se/elvagar Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt I denna broschyr beskrivs kortfattat förutsättningarna och möjligheterna för

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie, Ref M 2016/00374/R

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie, Ref M 2016/00374/R VÄSTIRAFIK Te'" VÄSTRA -ENOELAV,., GÖTALANDSREGIONEN Skövde 22 april 2016 Handläggare Hanna Björk, 031-629386 Dnr VT 1-132-16 Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regerings kansliet.se

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

DINA VAL SPELAR ROLL

DINA VAL SPELAR ROLL DINA VAL SPELAR ROLL Vad? Interreg-projektet Green Drive Region jobbar för att du som bilist enkelt ska kunna byta till fordon som drivs av el, vätgas eller biodrivmedel som till exempel biogas och biodiesel.

Läs mer

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Vilka är transporternas viktigaste hållbarhetsutmaningar? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika

Läs mer

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.

Elbilsstrategi. helsingborg.se. Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg. SID 1(5) Elbilsstrategi Stadsbyggnadsförvaltningen Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande syftar

Läs mer

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Fossilfri Lastbilsflotta Hur går det? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Energianvändning (TWh) Minskande utsläpp från lastbilstrafiken Positivt Utsläppen

Läs mer

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012

Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Seminarium om elfordon och laddinfrastruktur 13 juni 2012 Handlingsplan för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 Henrik Wingfors Svensk Energi - Elbranschens samlade röst Innehåll Målet Scenarier och

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt.

Kraft att vilja. Tillsammans är det möjligt. Pär Welander Verksmhetsområde Trafik/Blekingetrafiken Magnus Forsberg Trafikförsörjning / Kollektivtrafikmyndigh. Vad innebär de nya bussarna inom kollektivtrafiken i Blekinge? Tahiti, november 2012 Australien,

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar

Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Forskning i GreenCharge Sydost: Elbussar Sven Borén, doktorand BTH projekt GreenCharge http://www.barometern.se/kalmar/tysta-elbussar-imponerade-pa-passagerarna/ Foto: Stefan Nilsson Hållbarhetsutmaningen

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan

Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan. Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Nytt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan Håkan Johansson Nationell samordnare begränsad klimatpåverkan Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av Trafikverket

Läs mer

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie

Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-03-14 Ref: M2016/00374/R Remissyttrande angående förslag till förordning om elbusspremie Sveriges Bussföretag är en arbetsgivare-

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar.

siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar. siemens.se/ehighway ehighway Klimatsmarta och kostnadseffektiva transporter på elvägar. Utmaningen klimatutsläppen måste minska snabbt ehighway en del av lösningen I denna broschyr beskrivs kortfattat

Läs mer

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar

Tanka med el om svenskarnas inställning till elbilar Fortum och Karlstad kommun inleder ett samarbete för att möjliggöra övergången till elbilar och laddhybrider i Karlstad och bidrar därmed till ett renare Karlstad. En storskalig övergång till elbilar skulle

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030

Dags för sverige att ta ledartröjan. så når vi en miljon elbilar år 2030 Dags för sverige att ta ledartröjan så når vi en miljon elbilar år 2030 Så kan Sverige nå en miljon elbilar 2030 Sverige har som mål att minska utsläppen i transportsektorn med 70 % till år 2030. För att

Läs mer

Vägledning för utbetalning om elbusspremie

Vägledning för utbetalning om elbusspremie EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (7) Avdelningen för energieffektivisering Enheten för resurseffektivt samhälle Peter Dädeby 016-544 22 75 peter.dadeby@energimyndigheten.se Vägledning för utbetalning om

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon

Klimatanpassat transportsystem. Lena Erixon Klimatanpassat transportsystem Lena Erixon Kapacitetsutredning och Färdplan 2050 Två regeringsuppdrag ett arbete Naturvårdsverkets uppdrag från regeringen om att ta fram underlag till en svensk färdplan

Läs mer

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik)

Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) Fossilfri fordonstrafik erfarenheter och utmaningar (erfaringer og utfordringer) Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor (Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik) hakan.johansson@trafikverket.se

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs

Fossilfria godstransporter idag och i morgon. Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Fossilfria godstransporter idag och i morgon Urban Wästljung Public and Environmental Affairs Tanktransportdagarna 2015 Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen

Läs mer

Tema 1: Lokala klimatomställning

Tema 1: Lokala klimatomställning Promemoria 2016-09-06 Sverige ska gå före, driva på andra länder och samtidigt stötta de länder som drabbas särskilt hårt av klimatförändringarna. Genom att ta ansvar för klimatfrågan på hemmaplan visar

Läs mer

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd

Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd Trafikverket skapar nya vägar.. Krister Wall Samhälle Region Syd ...för att minska transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan Vad är Trafikverket? I huvudsak en sammanslagning av Vägverket och

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office

Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon. Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Lastbilar och bussar från Scania -- fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Manager Sustainable Transport Research Support Office Tre kommersiellt tillgängliga biodrivmedel Etanol Biodiesel

Läs mer

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING P:\Energirapport Sifo NY VERSION.docx 2015-01-13 SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING HSB RIKSFÖRBUND Fleminggatan 41, 10420 Stockholm, Vxl: 010-442 10 00, www.hsb.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland

D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland D.3.1.c Sammanfattning av Affärsplan för främjande av elbilar och laddinfrastruktur I Östergötland Projekttitel: Främjande av elbilar och dess infrastruktur Plats: Östergötland Submission date: 2016-01-

Läs mer

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor På väg mot en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Tydliga ambitioner från regeringen Sverige ska vara ett av de första

Läs mer

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar

Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Kunskapssammanställning - EURO VI stadsbussar Avgasemissioner Buller Miljöpåverkan Kostnader Lars Eriksson Göteborg den 20 november 2015 - Avgasemissioner är inte längre något stort problem för stadsbussar.

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet

Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Trafikverkets framtidsbild kring det svenska transportsystemet Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-09-16 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2017-01-25 4 KS 507/15 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson

Direktiv N 2012:05. Utredare: Thomas B Johansson. Huvudsekreterare: Per Kågeson Direktiv N 2012:05 Utredare: Thomas B Johansson Huvudsekreterare: Per Kågeson Identifiera åtgärder så att viktiga steg tas mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 samt uppfyllande av visionen om fossilfri

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Skånes energiting / 10 juni 2014. Kan eldrift lösa klimatfrågan?

Skånes energiting / 10 juni 2014. Kan eldrift lösa klimatfrågan? Skånes energiting / 10 juni 2014 Kan eldrift lösa klimatfrågan? Answers for infrastructure and cities. K2020 Kn2050 FffSkåne2030 Siemens Siemens AB AB 2012. 2012. All rights All rights reserved reserved

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen?

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen? Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Transport-, tillväxt-,

Läs mer

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014

Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn. Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Fossilfrihet på väg biogas i transportsektorn Presentation för Gasmarknadsrådet Göteborg, torsdagen den 6 mars 2014 Upplägg Bakgrund Inriktning Utgångsläget för energigaserna Vårt arbete Åtgärdspotentialer

Läs mer

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland

Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Förstudie för en regional strategi för fossilfria resor och transporter i Östergötland Kontaktpersoner: Ylva Ek, Kickan Grimstedt och Maria Gungner Energikontoret Östra Götaland Gjuterigatan 1D 582 73

Läs mer

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon

Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Undersökning av kunskaper om och inställning till laddfordon Lärdomar från den tredje enkätomgången 2017 Syftet med undersökningen Sverige har ett mål om minst 70 % minskning av växthusgasutsläpp från

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Resor och transporter i ett fossilfritt samhälle Vilka krav ställer det på infrastrukturplaneringen och samhällsbyggandet? Om Trafikverkets klimatscenario med fokus på möjligheter i samspelet mellan kommuner,

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25

Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län. www.miljofordonsyd.se 2015-02-25 Transportstöd fossilfria/mer miljöanpassade & kostnadseffektiva fordon i Blekinge län 2015-02-25 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar fler tankställen med förnybara

Läs mer

SnABbT, snyggt och hållbart

SnABbT, snyggt och hållbart Snabbt, snyggt och hållbart 2017-05-27 1 SnABbT, snyggt och hållbart KuLtUR -och DemOKratiMiniStER AliCE BaH KuHnKE, bostads- och digitaliseringsminister PetER ErIKsSON och miljöminister KaroliNA SkOG,

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1. Målgrupp Undersökningen riktar sig till resenärer som valt att åka buss inom destinationerna Sälenfjällen och Trysil under sportlovsveckorna våren 2013. 2. Målsättning Målsättningen är att identifiera

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet på väg vad säger utredningen? Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Begränsad klimatpåverkan Vi kan inte förhindra att klimatet förändras Däremot

Läs mer

Elektrifiering+av+stadsbussar+

Elektrifiering+av+stadsbussar+ !!!!!!!!!! K2!WORKING!PAPERS!2016:12! Elektrifiering+av+stadsbussar+ En!genomgång!av!erfarenheter!i!Sverige!och!Europa! MALIN+ALDENIUS++ ELLINOR+FORSSTRÖM+ JAMIL+KHAN++ ALEXANDRA+NIKOLERIS+!! + Datum:

Läs mer

Välkommen till rådslag för hållbar stadsutveckling Umeås arbete med hållbar konsumtion

Välkommen till rådslag för hållbar stadsutveckling Umeås arbete med hållbar konsumtion Välkommen till rådslag för hållbar stadsutveckling 2017 Umeås arbete med hållbar konsumtion 1 Program förmiddag 10:00 Välkommen Inledning 10:20 Vår roll i det hållbara Umeå Panelsamtal näringsliv, universitet,

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet?

Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet? Bussplan Stockholm 2015 - vad är syftet? 1) Att byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar 2) Erbjuda stockholmarna en busstrafik som är ren, tyst och attraktiv 3) Genomföra omställningen

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD

Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen. fokus på hållbara transporter. Lena Erixon, GD TMALL 0141 Presentation v 1.0 Remissmöte om inriktningen för transportinfrastrukturplaneringen med fokus på hållbara transporter Lena Erixon, GD 2016-09-09 Tillgänglighet i det hållbara samhället Tillgänglighet

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige

NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige NVF Lyngby 29/4 miljönytt Sverige Regeringsuppdrag att utreda höghastighetsjärnväg i Sverige Götalandsbanan Stockholm-Jönköping-Göteborg Europabanan Stockholm-Jönköping-Helsingborg/Malmö Regeringsuppdrag

Läs mer

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor

Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Arbetet med en fossilfri transportsektor i Sverige Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Vad vet vi om framtiden? Personbilstransporter på väg i olika scenarier

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83]

Remissvar på flygskatteutredningens betänkande En svensk flygskatt [SOU 2016:83] Ert d.nr: Fi2016/04305/S2 Stockholm 2017-03-01 Avs: Naturskyddsföreningen Box 4625 116 91 Stockholm Att: Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Remissvar på flygskatteutredningens

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2009

Allmänheten och klimatförändringen 2009 Allmänheten och klimatförändringen Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder, konsumtionsbeteenden och företagens ansvar RAPPORT NOVEMBER Beställningar Ordertel:

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun?

2014-01-21. Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? 2014-01-21 Hur väl fungerar skolskjutsen i Norrköpings kommun? Enkätundersökning november-december 2013 SAMMANFATTNING Varje år genomförs en enkätundersökning bland föräldrar som har barn med skolskjuts.

Läs mer

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas?

Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Hur kan godstransporternas oljeberoende minskas? Håkan Johansson Nationell samordnare - klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se 1 2011-11-25 Klimatmål för transportsektorn Hänsynsmålets precisering

Läs mer

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se

Lennart Östblom. www.kommunanalys.se Lennart Östblom www.kommunanalys.se Arbetar med att samla in bearbeta analysera sammanställa presentera information om Sveriges kommuner och deras verksamhet Personbilar 2009 till 2013 Ökning 3,3 procent

Läs mer

Yttrande över Remiss av förslag till förordning om elbusspremie

Yttrande över Remiss av förslag till förordning om elbusspremie Stadsbyggnadsnämnden Datum 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-03-10 Trafikavdelningen Angelina Björklund, 016-710 83 91 Miljö- och energidepartementet Yttrande över Remiss av förslag till förordning

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt

Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Svensk nybilsförsäljning 2016: Rekordförsäljning, men inte rekordgrönt Bakgrund Sju av riksdagens åtta partier står bakom målet att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, som av miljömålsberedningen

Läs mer