Eureka Marknadsfakta AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eureka Marknadsfakta AB"

Transkript

1 Inledning Eureka Marknadsfakta AB har på uppdrag av svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland tre grupper av sjuksköterskor: yrkesverksamma i offentlig och i privat tjänst samt blivande sjuksköterskor under utbildning. Huvudsyftet med undersökningen är att studera benägenheten och upplevda hinder för att starta och driva vårdföretag i egen regi. Stockholm den 4 mars 2002 Olof Frensborg Eureka Marknadsfakta AB. 1.

2 Beskrivning av utförandet Metod Vid denna studie har en kvantitativ metod används. Datainsamling har skett med telefonintervjuer med urval hämtat ur Vårdförbundets medlemsregister enligt vilket fördelningen är följande: 500 sjuksköterskor i privata vårdföretag 501 sjuksköterskor i offentlig anställning Enligt de svar som respondenterna avgett är den faktiska fördelningen enligt följande: 446 sjuksköterskor i privata vårdföretag 531 sjuksköterskor i offentlig anställning resterande 24 kunde ej ange ett uteslutande svar. 10 av dessa anger att de arbetar inom både offentlig och privat driven vård. Cirka 500 studerande har besvarat en enkät. Frågekonstruktion Frågeformuläret konstruerades av Eureka Marknadsfakta i samråd med uppdragsgivaren och godkändes av den senare före datainsamlingens påbörjande. 2.

3 Beskrivning av utförandet Målgrupp & urval för telefonintervjuerna Målgruppen för telefonstudien är sjuksköterskor verksamma inom den offentliga liksom den privata sfären. Vi har valt att separera dessa grupper i urvalsskedet i syfte att söka nå så jämn fördelning av antal svar mellan de bägge grupperna. Urvalet är framtaget från Vårdförbundets medlemsregister. Svarsfrekvens och bortfall Datainsamlingen genomfördes med en svarsfrekvens på 69. Se även intilliggande bortfallsredovisning (avser telefonstudien). Bortfallsredovisning Antal Bruttourval 2140 Avgår 694 Felaktigt nummer 548 Sjuklig 3 Talar inte svenska 5 Dubblett 2 Ingår ej i målgruppen 97 Annan orsak (fler än 15 kontaktförsök) 39 Nettourval 1446 Vägrar delta 206 Ej anträffbar före datainsamlingens avslutande 239 Målgrupp & urval för enkätstudien Målgruppen för enkätstudien är studerande vid sjuksköterskeutbildning vid högskola eller universitet. Skolorna är slumpvis utvalda ur Högskoleverkets förteckning över skolor vilka bedriver denna utbildning och skall representera ett rikstäckande urval. Genomförda intervjuer 1001 Svarsfrekvens 69 3.

4 Yrkesval Fråga: Varför valde du att bli sjuksköterska? (Flerval) Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Vill arbeta med människor Intressant yrke Jobbade extra i vården/hemtjänsten Spännande yrke Yrke som ger mycket/utvecklande Omväxlande yrke Total Offentlig Privat 4.

5 Yrkesval Fråga: Varför valde du att bli sjuksköterska? (Flerval) Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Bra arbetsmarknad Började på vårdgymn/fortsatte Ville söka annan men valde av praktiska skäl Yrke med utmaningar Olika karriärvägar Möjlighet att arbeta utomlands Annat 5 Total 6 5 Offentlig 5 6 Privat

6 Yrkesval Fråga: Varför valde du att bli sjuksköterska? (Flerval) Öppet svar: Nämnt Annat Slumpen/Tillfällighet ca 42 Medvetet val ca 32 Påverkad av familj, vänner, förebilder ca 28 Erfarenhet, jobbade i vården och gick vidare ca 30 Barndoms- flickdröm, har alltid önskat ca 18 Vill hjälpa ca 12 m m 6.

7 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Total 1001 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Jag har ett jobb med hög status Jag har en lön som motsvarar utbildningens längd Jag har en lön som motsvarar det ansvar jag har

8 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Total 1001 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet På min arb.plats kan vi ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva På min arb.plats kan vi ge den omvårdnad som patienten kan kräva Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare Nuvarande arb.givare är mån om att de anställda skall kunna utvecklas

9 Attityd arbetsmiljö Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Total 1001 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras Jag har stor frihet att betämma vad som skall göras Mitt arbete kräver mer än jag orkar Jag har tvingats sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör

10 Jämförelse egenskaper Fråga: Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord parvis och du väljer det ord du tycker stämmer in på din erfarenhet av Privata/Offentliga arbetsgivare i vården. Är Privata/Offentliga arbetsgivare mer... än? Bas: Samtliga: Total 1001 st Privata Offentliga Tröga Flexibla Privata Offentliga Gammalmodiga Nytänkande Privata Offentliga Kravlösa Krävande 66 Privata Offentliga Snåla Generösa Privata Inte tillförlitliga Trovärdiga Offentliga

11 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Offentlig 531 st, Privat 446 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Jag har ett jobb med hög status Jag har en lön som motsvarar utbildningens längd Offentlig Jag har en lön som motsvarar det ansvar jag har Jag har ett jobb med hög status Jag har en lön som motsvarar utbildningens längd Privat Jag har en lön som motsvarar det ansvar jag har

12 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Offentlig 531 st, Privat 446 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet På min arb.plats kan vi ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva På min arb.plats kan vi ge den omvårdnad som patienten kan kräva Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare Offentlig Nuvarande arb.givare är mån om att de anställda skall kunna utvecklas På min arb.plats kan vi ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva På min arb.plats kan vi ge den omvårdnad som patienten kan kräva Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare Privat Nuvarande arb.givare är mån om att de anställda skall kunna utvecklas

13 Attityd arbetsmiljö Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Offentlig 531 st, Privat 446 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras Jag har stor frihet att betämma vad som skall göras Mitt arbete kräver mer än jag orkar Offentlig Jag har tvingats sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras Jag har stor frihet att betämma vad som skall göras Mitt arbete kräver mer än jag orkar Privat Jag har tvingats sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör

14 Jämförelse egenskaper Fråga: Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord parvis och du väljer det ord du tycker stämmer in på din erfarenhet av Privata/Offentliga arbetsgivare i vården. Är Privata/Offentliga arbetsgivare mer... än? Bas: Samtliga: Offentlig 531 st Privata Offentliga Tröga Flexibla Privata Offentliga Gammalmodiga Nytänkande Privata Offentliga Kravlösa Krävande 71 Privata Offentliga Snåla Generösa Privata Inte tillförlitliga Trovärdiga Offentliga

15 Jämförelse egenskaper Fråga: Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord parvis och du väljer det ord du tycker stämmer in på din erfarenhet av Privata/Offentliga arbetsgivare i vården. Är Privata/Offentliga arbetsgivare mer... än? Bas: Samtliga: Privat 446 st Privata Offentliga Tröga Flexibla Privata Offentliga Gammalmodiga Nytänkande Privata Offentliga Kravlösa Krävande Privata Offentliga Snåla Generösa Privata Inte tillförlitliga Trovärdiga Offentliga

16 Önskad arbetsgivare Fråga: Om du fick välja, skulle du då helst jobba i den offentligt drivna vården med kommun eller landsting som arbetsgivare eller i ett vårdbolag/vårdföretag? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Total Offentlig Privat 4 0 I den offentligt drivna vården I vårdbolag/vårdföretag Både och/saknar betydelse Kan ej/vill ej svara 16.

17 Syn på egenföretagande Fråga: Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva ett eget vårdföretag. Till exempel ta över driften av en vårdcentral i egen/privat regi? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Total Offentlig Privat 20 0 Ja Ja, men under vissa villkor Nej Driver redan idag eget vårdföretag Osäker/Vet ej Kan/Vill ej svara 17.

18 Motivering föregående fråga Bas: De som svarat Ja alternativt Ja, under vissa villkor på frågan om de kan tänka sig att driva ett eget/privat vårdbolag, 377 st Fråga: Varför? Bestämma 40 Påverka 56 Utveckla 26 Frihet 30 Styra 17 Bättre vård, ekon arbete 51 Utmaning 26 Lön 21 Fråga: Vad ser du för fördelar med at du själv eller tillsammans med andra startar eget? Styra 34 Påverka 60 Bestämma 44 - Arbetssituation/org - Lön Skapa en bättre vårdmiljö - kvalitet - arbetsmiljö - ekonomi Fråga: Vad skulle du behöva för stöd om du själv eller tillsammans med andra skulle starta eget och driva ett eget vårdföretag? Finansiellt, ekonomi, utbildn 209 Hur man startar eget 52 Utbildning 36 Rådgivning 31 Juridik

19 Motiveringar föregående fråga Bas: De som svarat Nej på frågan om de kan tänka sig att driva ett eget/privat vårdbolag, 556 st Fråga: Varför inte? Flertalet av dem som svarat Nej motiverar detta med att den tror att det är för jobbigt och krävande och medför för stort ansvar. En stor andel anger sin egen ålder som ett hinder. Brist på motivation och egna ambitioner men också utbildning och kompetens nämns. Ekonomin är också en hindrande faktor. Flera tror att marknaden är överetablerad och att det inte går att göra ekonomiska vinster. Andra nämner kommunen eller landstinget som ett hinder: Det går inte i den här kommunen då det är många läkare som försökt med misslyckats. Några svarar att de anser att vården ska drivas i offentlig regi. 19.

20 Hinder - egenföretagande Fråga: Vi antar att du försöker starta eget vårdföretag och sluta ett avtal med kommunen eller landstinget. Vilka hinder tror du då att du måste klara av för att lyckas. Vi räknar nu upp ett antal faktorer och Du svarar på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder inget hinder alls och 5 mycket stort hinder. Hur stort hinder är Bas: Driver ej eget: Total 996 st Mycket stort Ganska stort Mycket litet Inget alls min egen osäkerhet min egen motivation brist på kapital brist på kunskap om hur man gör brist på stöd från familjen brist på stöd från landsting/kommun brist på stöd från arbetskamrater lagstiftning om spelregler för privata ftg Något annat? Ja, nämligen. Ja Nej

21 Sannolikhet att driva eget Fråga: Hur troligt är det att du kommer att försöka driva ett eget vårdföretag? Bas: Driver ej eget: Total 996 st 100 Total Offentlig Privat Mycket troligt Ganska troligt Varken eller Inte troligt Absolut inte troligt

22 Bakgrund - Ålder Fråga: Hur gammal är du? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st 100 Total Offentlig Privat

23 Bakgrund Antal verksamma år Fråga: Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Total Offentlig Privat Vet ej/vill ej svara 1 23.

24 Bakgrund Arbetsgivare Fråga: Vem är din arbetsgivare? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Landsting/region Kommun Privat vårföretag/vårdbolag 45 Annan utgörs främst av: Både privat och landsting 2 Annan 24.

25 Bakgrund - Patientkontakt Fråga: Har du, i din nuvarande anställning, daglig kontakt med patienter? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Totalt Offentlig Privat Ja Nej Vet ej/vill ej svara 25.

26 Bakgrund - kön Fråga: Ange om respondenten är.? Bas: Samtliga: Total 1001 st, Offentlig 531 st, Privat 446 st Kvinnor Män 8 Totalt Offentlig Privat 26.

27 Jämförelse Arbete/Arbetsgivare Total Offentlig Privat Utgörs av den procentuella differensen mellan helt och hållet/ganska bra och inte alls/dåligt inte Jag har ett jobb med hög status Jag har en lön som motsvarar utbildningens längd Jag har en lön som motsvarar det ansvar jag har På min arb.plats kan vi ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva På min arb.plats kan vi ge den omvårdnad som patienten kan kräva Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare Nuvarande arb.givare är mån om att de anställda skall kunna utvecklas 27.

28 Jämförelse Arbetsmiljö Total Offentlig Privat Utgörs av den procentuella differensen mellan helt och hållet/ganska bra och inte alls/dåligt inte -60 Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras Jag har stor frihet att betämma vad som skall göras Mitt arbete kräver mer än jag orkar Jag har tvingats sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör 28.

29 Jämförelse Hinder/egenföretagande Total Offentlig Privat Utgörs av den procentuella differensen mellan Mycket/Ganska stort hinder och Mycket litet/inget hinder Hinder Ej hinder min egen osäkerhet min egen motivation brist på kapital brist på kunskap om hur man gör brist på stöd från familjen brist på stöd från landsting/kommun brist på stöd från arbetskamrater lagstiftning om spelregler för privata ftg Något annat? Ja, nämligen. 29.

30 Resultat från enkätstudie med studerande vid sjuksköterskeutbildning 30.

31 Yrkesval Fråga: Varför valde du att bli sjuksköterska? (Flerval) Bas: Samtliga: Total 460 st Vill arbeta med människor 89 Omväxlande yrke 62 Total Intressant yrke 58 Olika karriärvägar 54 Yrke som ger mycket/utvecklande 54 Ett yrke med utmaningar

32 Yrkesval Fråga: Varför valde du att bli sjuksköterska? (Flerval) Bas: Samtliga: Total 460 st Spännande yrke 47 Total Bra arbetsmarknad 39 Möjlighet att arbeta utomlands 34 Jobbade extra i vården/hemtjänsten 22 Började på vårdgymn/fortsatte 11 Ville söka annan men valde av praktiska skäl 3 Annat

33 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Total 460 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Jag får ett jobb med hög status Jag får en lön som motsvarar utbildningens längd Jag får en lön som motsvarar det ansvar jag har

34 Attityd arbete/arbetsgivare Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Bas: Samtliga: Total 460 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet Inom vården kan man ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva Inom vården kan man ge den omvårdnad som patienten kan kräva Jag har stort förtroende för landstinget m fl som arbetsgivare Jag har stort förtroende för privata vårdbolag som arbetsgivare Framtida arb.givare kommer vara mån om att jag skall kunna utvecklas

35 Attityd arbetsmiljö Fråga: Nu kommer jag att läsa upp en antal påståenden. Du svarar mellan 1 och 5 där 1 betyder inte alls och 5 helt och hållet. Som sjuksköterska Bas: Samtliga: Total 460 st inte alls dåligt ganska bra Helt och hållet...har man stor frihet att bestämma hur arbetet skall utföras har man stor frihet att betämma vad som skall göras upplever man att arbetet kräver mer än man orkar tvingas man sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning uppmärksammar/visar arb.givaren uppskattning för den yrkesinsats man gör är det meningsfullt att föra fram idéer för utveckling

36 Jämförelse egenskaper Fråga: Jag kommer nu att läsa upp ett antal ord parvis och du väljer det ord du tycker stämmer in på din erfarenhet av Privata/Offentliga arbetsgivare i vården. Är Privata/Offentliga arbetsgivare mer... än? Bas: Samtliga: Total 460 st Privata Offentliga Tröga Flexibla Privata Offentliga Gammalmodiga Nytänkande Privata Offentliga Kravlösa Krävande Privata Offentliga Snåla Generösa Privata Inte tillförlitliga Trovärdiga Offentliga

37 Önskad arbetsgivare Fråga: Om du fick välja, skulle du då helst jobba i den offentligt drivna vården med kommun eller landsting som arbetsgivare eller i ett vårdbolag/vårdföretag? Bas: Samtliga: Total 460 st Total I den offentligt drivna vården I vårdbolag/vårdföretag Både och/saknar betydelse Kan ej/vill ej svara 37.

38 Syn på egenföretagande Fråga: Skulle du kunna tänka dig att själv eller tillsammans med andra starta eget och driva ett eget vårdföretag. Till exempel ta över driften av en vårdcentral i egen/privat regi? Bas: Samtliga: Total 460 st Total Ja Nej Osäker/Vet ej Kan/Vill ej svara 38.

39 Hinder - egenföretagande Fråga: Vi antar att du försöker starta eget vårdföretag och sluta ett avtal med kommunen eller landstinget. Vilka hinder tror du då att du måste klara av för att lyckas. Vi räknar nu upp ett antal faktorer och Du svarar på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder inget hinder alls och 5 mycket stort hinder. Hur stort hinder är Bas: Samtliga: Total 460 st Mycket stort Ganska stort Mycket litet Inget alls min egen osäkerhet min egen motivation brist på kapital brist på kunskap om hur man gör brist på stöd från familjen brist på stöd från landsting/kommun brist på stöd från arbetskamrater lagstiftning om spelregler för privata ftg Något annat? Ja, nämligen. Ja Nej

40 Sannolikhet att driva eget Fråga: Hur troligt är det att du kommer att försöka driva ett eget vårdföretag? Bas: Samtliga: Total 460 st 100 Total Mycket troligt Ganska troligt Varken eller Inte troligt Absolut inte troligt

41 Bakgrund Skola Fråga: Vid vilken Högskola/vilket Universitet studerar du? Bas: Samtliga: Total 460 st Högskolan i Kristianstad Lunds Universitet Mitthögskolan 8 Karolinska institutet 10 Karlstads universitet Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Annan

42 Bakgrund - kön Fråga: Ange om respondenten är.? Bas: Samtliga: Total 195 st Kvinnor 14 Män Totalt 42.

43 Jämförelse Arbete/Arbetsgivare Observera: Formulering enligt telefonenkät med sjuksköterskor. Modifierad för studenterna Jag har ett jobb med hög status Jag har en lön som motsvarar utbildningens längd Jag har en lön som motsvarar det ansvar jag har På min arb.plats kan vi ge den medicinska kvalitet som patienten kan kräva -8 På min arb.plats kan vi ge den omvårdnad som patienten kan kräva 1-22 Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare/landsting m fl Yrkesverksamma 50-3 Jag har stort förtroende för min nuvarande arbetsgivare/privat Studerande inte Nuvarande arb.givare är mån om att de anställda skall kunna utvecklas 43.

44 Jämförelse Arbetsmiljö Observera: Formulering enligt telefonenkät med sjuksköterskor. Modifierad för studenterna. (Som sjuksköterska ) Yrkesverksamma Studerande inte -80 Jag har stor frihet att bestämma hur mitt arbete skall utföras Jag har stor frihet att betämma vad som skall göras Mitt arbete kräver mer än jag orkar Jag har tvingats sänka ambitioner pga hög arbetsbelastning Jag känner mig uppskattad för den yrkesinsats jag gör 44.

45 Jämförelse Hinder/egenföretagande Observera: Formulering enligt telefonenkät med sjuksköterskor. Modifierad för studenterna. Yrkesverksamma Studerande Hinder -28 Ej hinder -88 min egen osäkerhet min egen motivation brist på kapital brist på kunskap om hur man gör brist på stöd från familjen brist på stöd från landsting/kommun brist på stöd från arbetskamrater lagstiftning om spelregler för privata ftg Något annat? Ja, nämligen. 45.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift

Svenskt Näringsliv/Privatvården. Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift Svenskt Näringsliv/Privatvården Patienternas syn på vårdcentraler i privat och offentlig drift SAMMANFATTNING Denna rapport redovisar resultatet från en undersökning som jämför privat och offentligt drivna

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001

Svenskt Näringsliv. Hushållsnära tjänster Eureka. Eureka 2001 Svenskt Näringsliv Hushållsnära tjänster Eureka 1. Innehåll Beskrivning av utförandet 3 Sammanfattning 5 Resultat 6-18 Diagram 19-54 BILAGA Korstabell Öppna svar Se pärm Se pärm Stockholm den 18:e december

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område

Bilaga A - Frekvenstabell 2013: Valt område Sektion: Tillgång till sjukvård Fråga: Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27460 63% 69% 66% 66% Nej 14138 37% 31% 34% 34% Minns ej/vill ej svara 212 1%

Läs mer

PRIVAT PENSIONSSPARANDE

PRIVAT PENSIONSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska

Läs mer

SIFO-undersökning till

SIFO-undersökning till SIFO-undersökning till långtidsarbetslösa respektive långtidssjukskrivna (inklusive personer med aktivitets- och sjukersättning) Projektnummer 1513060 2005-03-11 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland universitets- och högskolelärare INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland universitets- och högskolelärare Projektnummer 1517352 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLELÄRARE 1. Uppdraget

Läs mer

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN

ATTITYDER TILL ARBETET INOM ÄLDREVÅRD OCH OMSORG EN KVANTITATIV UNDERSÖKNING BLAND UNDERSKÖTERSKOR OCH VÅRDBITRÄDEN Bilaga 3 Copyright GfK Sverige AB, Lund 2000 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 1960:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Riksenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13290 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12

Rapport. Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 2014-08-12 Rapport Klimatneutrala godstransporter på väg KNEG 14-08-12 Innehåll Genomförande 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Slutsatser 7 Resultat 9 Miljöaspekten viktig vid upphandling 10 Miljökrav i upphandling

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140626 Sida 1 Innehåll Om studien Tre huvudinsikter Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Sida 2 Tre huvudinsikter 44% av arbetsgivarna

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013

Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 2013 Folkbildningspolitikers attityder till studieförbunden 213 213-4-2 Johan Orbe Caroline Theorell Om undersökningen Bakgrund och syfte: Sifo har på uppdrag av Folkbildningsförbundet (FBF) genomfört en kvantitativ

Läs mer

Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 2005.

Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 2005. Lärarförbundet - Undersökning rörande konflikthantering och studiero i grundskolan respektive gymnasieskolan, mars-april 5. Förord Exquiro Market Research bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation

Arbetsmiljöverket. Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Arbetsmiljöverket Teknisk rapport: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet 2016-2017 Juni 2017, Markör Marknad och Kommunikation Markör AB 1 (10) Uppdrag: Undersökning om osund konkurrens i arbetslivet

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010 Lärares attityd till skolan En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 00 Om undersökningen Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning bland

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet

Väljarnas förtroende för Miljöpartiet Novus Väljarnas förtroende för Miljöpartiet 10 maj 2010 David Ahlin Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Nyheterna och Aftonbladet. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha

Läs mer

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2:

Projekt K2, Delrapport 2. Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Deltagarnas upplevelse av projekt K2: Projekt K2, Södertälje kommun, Arbetslivskontoret. Delrapport 2 Deltagarnas upplevelse av projekt K2: - En jämförelse av hur deltagare i urval 1 respektive urval 2 upplevt projektet. Bengt Arne Larsson

Läs mer

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård

Bilaga A: Frekvenstabell Sverige 2011. Sektion: Tillgång till sjukvård Ja 26279 64% 64% Nej 14761 36% 36% Minns ej/vill ej svara 270 1% Ja 13529 33% 33% Nej 27403 67% 66% Minns ej/vill ej svara 378 1% (5) Instämmer helt 23216 58% 56% (4) Instämmer delvis 8668 22% 21% (3)

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering

Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Postkodlotteriet Ideella organisationer om finansiering Kontakt Postkodlotteriet: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-08 1 Bakgrund och Syfte Bakgrund Novus har genomfört

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod Hösten 2010. Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod Hösten 00 Ansvarig projektledare Aarika Soukka Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 99, SE00 9 Göteborg I Tel: 070 00 Fax: 08

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland prefekter

INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET. Undersökning bland prefekter INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET Undersökning bland prefekter Projektnummer 1517353 Stockholm 2008-06-16 Ingemar Boklund UNDERSÖKNING BLAND PREFEKTER 1. Uppdraget Internationella programkontoret (IPK) har

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator

Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse. Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2013 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under höst och vår 2013 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Så här läser du presentationen Rapporten redovisar resultatet för

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Bilaga 1. Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Riksskatteverket Regionenkät Allmänheten 2002 Projekt nr 13289 Göteborg 2002-12-19 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006

Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun. Ipsos, 23 januari 2006 Underhandsstudie dec 2005 Energi- och mobilitetskontoret Linköpings kommun Ipsos, 23 januari 2006 Bakgrund och syfte Syfte: att genomföra en mindre underhandsstudie för att inhämta kunskap, om TEMP-kontorets

Läs mer

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Svenska arbetstagare Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016_Svenska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson

SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning. Sanna Johansson SOM Ungdomars uppfattningar om och förtroende för forskning 2007 Sanna Johansson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2006 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation

Livsmedelsverket. Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn. Presentation Livsmedelsverket Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn Presentation 205--03 Johan Orbe Mikaela Ekblad TNS Sifo Projekt 530878 Innehållsförteckning Om undersökningen

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Vägval för forskningen

Vägval för forskningen Vägval för forskningen Telefonintervjuer med 16-åringar, 70-åringar och doktorander Oktober 1999 Projektnummer 3295870 Gunilla Sparell Sifo Research & Consulting AB World Trade Center, Klarabergsviadukten

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer