Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen."

Transkript

1 Bilaga 1 Följebrev som distribuerades ihop med enkätundersökningen. Hej! Du har blivit utvald till att delta i en undersökning gällande Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SUs) varumärke. Vi behöver ha dina åsikter för den pågående varumärkesprocessen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett anseende och en identitet (varumärke) både hos sina medarbetare och hos organisationens intressenter, t ex regionen, kollegor och journalister. Vilka uppfattningar finns kring Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Vad står SUs varumärke för internt och externt? För att besvara dessa frågor behöver vi din hjälp. Du kommer till undersökningen genom att klicka på följande länk: [link] För att kunna genomföra enkäten krävs det att du loggar in, det gör du med följande lösenord: [password] Du kan kopiera lösenordet och klistra in det på enkätens förstasida. Fungerar inte länken klipp ut följande adress och klistra in den i din webbläsare. [altlink] Undersökningen, som kommer att resultera i en C-uppsats, genomförs av två studenter, Sara Andersson och Caroline Olausson, från Högskolan i Jönköping. Samtliga svar kommer att avpersonifieras och kommer därför inte att kunna kopplas till svarspersonen. Resultatet behandlas konfidentiellt. Enkäten tar mellan 5-10 minuter att besvara. Du utgör en viktig del i varumärkesundersökningen. Tack för din medverkan! Ann-Christine Andersson Kommunikations- och kanslidirektör Göran Ekstedt Kommunikationschef Vid frågor vänd dig till: Alf Lernestam Caroline Olausson Varumärkesstrateg Student på Högskolan i Jönköping

2 Bilaga 2 Nedan följer enkätfrågorna som distribuerades till respondenterna. Layouten såg dock annorlunda ut, eftersom enkäten hade utformats i en mall i esmaker. Här bifogas frågorna och svarsalternativen såsom de var formulerade vid utskicket. KÖN Kvinna Man ÅLDER 29 eller yngre eller äldre YRKESKATEGORI Sjuksköterska m fl. (exempelvis biomedicinsk analytiker, barnmorska, cytodiagnostiker, audionom) Undersköterska m fl. (exempelvis laboratoriebiträde, skötare, barnskötare) Paramedicin (exempelvis psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist) Läkare Administrativ personal Läkarsekreterare, kanslist, assistent Teknik m fl. (exempelvis sjukhusfysiker, biolog, kemist, ingenjör, tekniker) Utbildning och fritid Omsorg/social verksamhet (exempelvis behandlings- och habiliteringsassistent) Kök, städ, transport Annan kategori

3 ANTAL YRKESVERKSAMMA ÅR INOM SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Hur är din helhetsbild av Sahlgrenska Universitetssjukhuset? positiv negativ neutral 2. Vad uppfattar du är bra hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Kryssa i de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. arbetsmiljön arbetsuppgifterna arbetskamraterna arbetsbelastningen gemenskapen med avdelningen gemenskapen med området gemenskapen med organisationen lönen närmsta chefen högsta ledningen möjligheter till utbildning möjligheter till forskning kopplingen till Sahlgrenska akademin massmedias rapportering annat.

4 3. Vad uppfattar du är mindre bra hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Kryssa i de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. arbetsmiljön arbetsuppgifterna arbetskamraterna arbetsbelastningen gemenskapen med avdelningen gemenskapen med området gemenskapen med organisationen lönen närmsta chefen högsta ledningen möjligheter till utbildning möjligheter till forskning kopplingen till Sahlgrenska akademin massmedias rapportering annat. 4. Känner du stolthet över att jobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? ja nej ingen åsikt

5 5. Hur väl tycker du att dessa egenskaper stämmer överens med Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Stämmer ej Stämmer mycket väl trygghet stabilitet lojalitet jämställdhet engagemang delaktighet attraktiv arbetsgivare effektivitet kunskap erfarenhet framgång utveckling spetskompetens nyskapande gott rykte kvalité dåligt rykte hierarki missnöje trångsynthet 6. Anser du att massmedia ger en rättvis bild av Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Med massmedia menas press, Internet, TV och radio. ja nej ingen åsikt

6 7. Tror du att massmedias rapportering påverkar allmänhetens uppfattning om Sahlgrenska Universitetssjukhuset? ja nej ingen åsikt 8. Vad anser du är de viktigaste egenskaperna som Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör stå för i framtiden? Välj tre alternativ. trygghet stabiltitet lojalitet jämställdhet engagemang delaktighet attraktiv arbetsgivare effektivitet kunskap erfarenhet framgång utveckling spetskompetens nyskapande kvalité tillgänglighet annat.. 9. Anser du att du påverkar skapandet av Sahlgrenska Universitetssjukhusets varumärke? Med varumärke menas uppfattningarna om Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt organisationens anseende. Om du väljer att svara ja, gå vidare till fråga 10. Vid övriga svar, gå direkt till fråga 11. ja nej ingen åsikt

7 10. På vilket/vilka sätt känner du att du är med och påverkar? Kryssa i de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. i sociala sammanhang på fritiden i sociala sammanhang kopplade till arbetet i utförandet av det dagliga arbetet i massmedia i kontakt med andra organisationer annat 11. Hur är din helhetsbild av landets övriga universitetssjukhus? Akademiska Sjukhuset, Uppsala positiv negativ neutral Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm positiv negativ neutral Norrlands Universitetssjukhus, Umeå positiv negativ neutral Universitetssjukhuset i Lund positiv negativ neutral

8 Universitetssjukhuset MAS, Malmö positiv negativ neutral Universitetssjukhuset i Linköping positiv negativ neutral Universitetssjukhuset, Örebro positiv negativ neutral 12. Vad har påverkat dig mest i dina uppfattningar gällande fråga 11? Välj ett av följande alternativ. massmedias rapportering arbetskamrater anhöriga tidigare anställningar kontakt med något/några av universitetssjukhusen annat 13. Vad anser du är bra med Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Beskriv med tre ord

9 14. Vad anser du är mindre bra med Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Beskriv med tre ord Vilka tre ord tycker du ska beskriva Sahlgrenska Universitetssjukhuset imorgon?... Tack för din medverkan! Dina tankar och åsikter kommer att utgöra en viktig bas i Sahlgrenska Universitetssjukhusets varumärkesarbete.

10 Bilaga 3 Frekvenstabeller och diagram över resultatet från enkätundersökningen. 1. Kön Svarsfrekvens: 100 % A Kvinna ,8 % B Man ,2 % Summa: % 2. Ålder Svarsfrekvens: 100 % A 29 eller yngre 60 8,3 % B ,0 % C ,7 % D ,0 % E 60 eller äldre 73 10,1 % Summa: %

11 3. Yrkeskategori Svarsfrekvens: 100 % A Sjuksköterska m fl. (exempelvis biomedicinsk analytiker, barnmorska, cytodiagnostiker, audionom) ,9 % B Undersköterska m fl. (exempelvis laboratoriebiträde, skötare, barnskötare) ,0 % C Paramedicin (exempelvis psykolog, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist) 66 9,1 % D Läkare 87 12,0 % E Administrativ personal 58 8,0 % F Läkareskreterare, kanslist, assistent 77 10,6 % G Teknik m fl. (exempelvis sjukhusfysiker, biolog, kemist, ingenjör, tekniker) 31 4,3 % H Utbildning och fritid 0 0 % I Omsorg/social verksamhet (exempelvis behandlings- och habiliteringsassistent) 2 0,3 % J Kök, städ, transport 3 0,4 % K Annan kategori 18 2,5 % Summa: % 4. Antal yrkesverksamma år inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svarsfrekvens: 100 % A ,8 % B ,7 % C ,4 % D ,0 % E ,3 % F ,4 % G ,0 % H ,3 % Summa: %

12 5. Hur är din helhetsbild av Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Svarsfrekvens: 99,45 % A Positiv ,7 % B Negativ ,9 % C Neutral ,4 % Summa: % 6. Vad uppfattar du är bra hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Markera de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. Svarsfrekvens: 99,59 % A Arbetsmiljön 141 5,2 % B Arbetsuppgifterna ,9 % C Arbetskamraterna ,8 % D Arbetsbelastningen 86 3,2 % E Gemenskapen med avdelningen ,6 % F Gemenskapen med området 68 2,5 % G Gemenskapen med organisationen 32 1,2 % H Lönen 20 0,7 % I Närmsta chefen ,3 % J Högsta ledningen 16 0,6 % K Möjligheter till utbildning 232 8,5 % L Möjligheter till forskning 113 4,1 % M Kopplingen till Sahlgrenska akademin 98 3,6 % N Annat (ange exempel) 25 0,9 % Summa: %

13 7. Vad uppfattar du är mindre bra hos Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Markera de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. Svarsfrekvens: 99,04 % A Arbetsmiljön ,4 % B Arbetsuppgifterna 23 0,8 % C Arbetskamraterna 16 0,6 % D Arbetsbelastningen ,1 % E Gemenskapen med avdelningen 43 1,5 % F Gemenskapen med området 250 8,7 % G Gemenskapen med organisationen ,1 % H Lönen ,8 % I Närmsta chefen 92 3,2 % J Högsta ledningen ,7 % K Möjligheter till utbildning 210 7,3 % L Möjligheter till forskning 91 3,1 % M Kopplingen till Sahlgrenska akademin 55 1,9 % N Annat (ange exempel) 56 1,9 % Summa: % 8. Känner du stolthet över att jobba på Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Svarsfrekvens: 99,59 % A Ja ,9 % B Nej ,1 % C Ingen åsikt ,0 % Summa: %

14 9. Hur väl tycker du att följande egenskaper stämmer överens med Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Markera det värde på skalan som du tycker passar. 1 står för "stämmer inte alls" och 5 står för "stämmer mycket väl". q.1 Trygghet Svarsfrekvens: 99,45 % A ,6 % B ,4 % C ,5 % D ,6 % E ,9 % Summa: % Medelvärde: 3,19 Median: 3 q.2 Stabilitet Svarsfrekvens: 99,31 % A ,4 % B ,0 % C ,2 % D ,1 % E ,2 % Summa: % Medelvärde: 2,74 Median: 3

15 q.3 Lojalitet Svarsfrekvens: 98,35 % A ,9 % B ,5 % C ,1 % D ,5 % E ,0 % Summa: % Medelvärde: 2,71 Median: 3 q.4 Jämställdhet Svarsfrekvens: 98,21 % A ,6 % B ,0 % C ,1 % D ,9 % E ,3 % Summa: % Medelvärde: 3,01 Median: 3

16 q.5 Engagemang Svarsfrekvens: 98,9 % A ,1 % B ,9 % C ,4 % D ,8 % E ,8 % Summa: % Medelvärde: 2,95 Median: 3 q.6 Delaktighet Svarsfrekvens: 99,04 % A ,3 % B ,0 % C ,4 % D ,9 % E ,5 % Summa: % Medelvärde: 2,64 Median: 3

17 q.7 Attraktiv arbetsgivare Svarsfrekvens: 99,45 % A ,8 % B ,0 % C ,3 % D ,6 % E 5 9 1,2 % Summa: % Medelvärde: 2,45 Median: 2 q.8 Effektivitet Svarsfrekvens: 99,45 % A ,8 % B ,2 % C ,5 % D ,5 % E ,9 % Summa: % Medelvärde: 2,67 Median: 3

18 q.9 Kunskap Svarsfrekvens: 99,59 % A 1 3 0,4 % B ,3 % C ,6 % D ,0 % E ,7 % Summa: % Medelvärde: 3,94 Median: 4 q.10 Erfarenhet Svarsfrekvens: 99,59 % A 1 2 0,3 % B ,9 % C ,4 % D ,7 % E ,8 % Summa: % Medelvärde: 3,96 Median: 4

19 q.11 Framgång Svarsfrekvens: 99,17 % A ,5 % B ,7 % C ,7 % D ,8 % E ,3 % Summa: % Medelvärde: 3,4 Median: 3 q.12 Utveckling Svarsfrekvens: 99,04 % A ,2 % B ,5 % C ,2 % D ,3 % E ,7 % Summa: % Medelvärde: 3,46 Median: 4

20 q.13 Spetskompetens Svarsfrekvens: 99,17 % A 1 7 1,0 % B ,4 % C ,6 % D ,0 % E ,9 % Summa: % Medelvärde: 3,95 Median: 4 q.14 Nyskapande Svarsfrekvens: 98,76 % A ,2 % B ,2 % C ,4 % D ,0 % E ,3 % Summa: % Medelvärde: 3,09 Median: 3

21 q.15 Gott rykte Svarsfrekvens: 99,04 % A ,6 % B ,9 % C ,9 % D ,4 % E ,2 % Summa: % Medelvärde: 2,88 Median: 3 q.16 Kvalité Svarsfrekvens: 99,04 % A ,1 % B ,4 % C ,5 % D ,4 % E ,7 % Summa: % Medelvärde: 3,32 Median: 3

22 q.17 Tillgänglighet Svarsfrekvens: 98,62 % A ,2 % B ,5 % C ,5 % D ,4 % E ,4 % Summa: % Medelvärde: 2,73 Median: 3 q.18 Missnöje Svarsfrekvens: 98,76 % A ,5 % B ,1 % C ,2 % D ,8 % E ,5 % Summa: % Medelvärde: 3,13 Median: 3

23 q.19 Trångsynthet Svarsfrekvens: 98,48 % A ,3 % B ,9 % C ,9 % D ,6 % E ,3 % Summa: % Medelvärde: 3,01 Median: 3 q.20 Hierarki Svarsfrekvens: 99,04 % A ,6 % B ,8 % C ,3 % D ,8 % E ,4 % Summa: % Medelvärde: 3,68 Median: 4

24 10. Anser du att massmedia ger en rättvis bild av Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Med massmedia menas press, radio, TV och Internet. Svarsfrekvens: 100 % A Ja ,3 % B Nej ,4 % C Ingen åsikt ,3 % Summa: % 11. Tror du att massmedias rapportering påverkar allmänhetens uppfattning om Sahlgrenska Universitetssjukhuset? Svarsfrekvens: 99,86 % A Ja ,0 % B Nej 16 2,2 % C Ingen åsikt 64 8,8 % Summa: %

25 12. Vad anser du är de viktigaste egenskaperna som Sahlgrenska Universitetssjukhuset bör stå för i framtiden? Välj tre alternativ. Svarsfrekvens: 100 % A Trygghet 212 7,4 % B Stabilitet 132 4,6 % C Lojalitet 40 1,4 % D Jämställdhet 104 3,6 % E Engagemang 135 4,7 % F Delaktighet 92 3,2 % G Attraktiv arbetsgivare ,2 % H Effektivitet 152 5,3 % I Kunskap ,8 % J Erfarenhet 108 3,8 % K Framgång 46 1,6 % L Utveckling 281 9,8 % M Spetskompetens 198 6,9 % N Nyskapande 118 4,1 % O Kvalité ,2 % P Tillgänglighet 245 8,5 % Q Annat (ange exempel) 28 1,0 % Summa: %

26 13. Anser du att du påverkar skapandet av Sahlgrenska Universitetssjukhusets varumärke? Med varumärke menas uppfattningarna om Sahlgrenska Universitetssjukhusets samt organisationens anseende. Om du väljer att svara ja, gå vidare till fråga 14. Vid övriga svar, gå till fråga 15. Svarsfrekvens: 99,72 % A Ja ,3 % B Nej ,0 % C Ingen åsikt ,7 % Summa: % 14. På vilket/vilka sätt känner du att du är med och påverkar? Markera de alternativ som överensstämmer med din uppfattning. Svarsfrekvens: 69,28 % A I sociala sammanhang på fritiden ,7 % B I sociala sammanhang kopplade till arbetet ,3 % C I utförandet av det dagliga arbetet ,7 % D I massmedia 24 2,0 % E I kontakt med andra organisationer ,0 % F Annat (ange exempel) 27 2,3 % Summa: %

27 15. Hur är din helhetsbild av landets övriga universitetssjukhus? q.1 Akademinska Sjukhuset, Uppsala Svarsfrekvens: 98,48 % A Positiv ,6 % B Negativ 9 1,3 % C Neutral ,2 % Summa: % q.2 Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm Svarsfrekvens: 98,62 % A Positiv ,7 % B Negativ 25 3,5 % C Neutral ,9 % Summa: % q.3 Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Svarsfrekvens: 98,21 % A Positiv ,1 % B Negativ 5 0,7 % C Neutral ,2 % Summa: % q.4 Universitetssjukhuset i Lund Svarsfrekvens: 98,48 % A Positiv ,6 % B Negativ 4 0,6 % C Neutral ,8 % Summa: %

28 q.5 Universitetssjukhuset MAS, Malmö Svarsfrekvens: 98,07 % A Positiv 91 12,8 % B Negativ 24 3,4 % C Neutral ,8 % Summa: % q.6 Universitetssjukhuset i Linköping Svarsfrekvens: 98,35 % A Positiv ,0 % B Negativ 15 2,1 % C Neutral ,9 % Summa: % q.7 Universitetssjukhuset, Örebro Svarsfrekvens: 98,07 % A Positiv 64 9,0 % B Negativ 14 2,0 % C Neutral ,0 % Summa: %

29 16. Vad har påverkat dig mest i dina uppfattningar gällande fråga 15? Välj ett av följande alternativ. Svarsfrekvens: 90,08 % A Massmedias rapportering ,3 % B Arbetskamrater 48 7,3 % C Anhöriga 25 3,8 % D Tidigare anställningar 22 3,4 % E Kontakt med något/några av universitetssjukhusen ,8 % F Annat (ange exempel) ,4 % Summa: %

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Tre uppdrag Forskning Klinisk forskning tillsammans med Uppsala universitet Utbildning Praktisk grund- och vidareutbildning för cirka 1 500 personer/år Vård - länssjukhus för 300

Läs mer

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING

SLL Produktionsutskottet RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING SLL Produktionsutskottet 2014-04-22 RESULTAT 2013 MEDARBETARUPPFÖLJNING Introduktion Hanna Emami VD Stina Ramberg Dahl Konsultchef Agenda IC Quality och medarbetarmodellen Uppdraget: Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset

Akademiska sjukhuset på Instagram. Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset på Instagram Pia Olave, webbredaktör Kommunikationsavdelningen Akademiska sjukhuset På agendan Bakgrund till varför vi startade kontot Erfarenheter längs vägen Forskningsstudie Tips

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Med största kompetens och med fokus på patienten EN PRESENTATION AV och varför välja att arbeta hos oss som undersköterska På sjukvårdskartan Ett av Europas största sjukhus Kombinerar bredd med spets Specialistsjukhus

Läs mer

Känner du till. FoU? Enkät från

Känner du till. FoU? Enkät från Känner du till FoU? Enkät från Enkät om FoU-kommunikationen i Primärvården Halland Forskning och Utvecklingsenheten (FoU-enheten) för Primärvården Halland har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen

Läs mer

Bilaga 1. Bakgrundsinformation

Bilaga 1. Bakgrundsinformation Bilaga 1 Enkät inom Sahlgrenska universitetssjukhuset/område Mölndal angående introduktion för nyanställda. Var god kryssa/fyll i det alternativ som du anser passa dig bäst. Bakgrundsinformation 1. Kön

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se.

Förord. Uppgifterna är de senast tillgängliga juni 2008. Mer statistiskt material finns att hämta på Vårdförbundets webbplats, www.vardforbundet.se. Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik och lönestatistik som Gruppen för Utredning producerar och sammanställer. Skriftens första

Läs mer

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting

Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting Visste du att? Fakta och siffror om arbetsgivaren Stockholms läns landsting VISSTE DU ATT 44 375 Stockholms läns landsting är en av landets största arbetsgivare med 44 375 anställda. Den största personalgruppen

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda

15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda STATISTIK& ANALYS Jan-Åke Engström 2004-01-29 15 procent av högskolans yrkesutbildningar är jämställda Våren 2003 studerade nära 130 000 personer vid svenska universitet och högskolor inom de 62 olika

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Att rusta för framtidens vård

Att rusta för framtidens vård Att rusta för framtidens vård Studenters verksamhetsförlagda utbildning VFU integreras i verksamheternas uppdrag och i deras förbättringsarbete Utvecklingskraft 19 maj 2011 Karin Thörne Studierektor för

Läs mer

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting

Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting Kompetens- och personalbehov inom Örebro läns landsting En sammanfattning Anders Bro Örebro läns landsting 250 olika yrkeskategorier Ca 8 800 medarbetare Verksamhet i hela länet Flera kommande bristyrken

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

1. Hitta en annan lösning

1. Hitta en annan lösning 1. Hitta en annan lösning Socialtjänsten i Piteå kombinerar tryggheten att ha heltidsanställning med friheten att välja hur mycket man ska arbeta. Man vet att delaktiga medarbetare, med sin kunskap och

Läs mer

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder

Öppna jämförelser. 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder. 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder Öppna jämförelser 1. Förlossningar per embryotransfer per klinik och kvinnans ålder 2. Förlossningar per startad cykel per klinik och kvinnans ålder 3. SET/DET per klinik och kvinnans ålder 4. Flerbördsfrekvens

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1

Löner i landstingen, november 2010. Tabell 5 - Hela riket. Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Löner i landstingen, november 2010 Tabell 5 - Hela riket Källa: Sveriges Kommuner och Landsting Löner i landstingen, november 2010-1 Definitioner och statistikens innehåll Arbetsidentifikation (AID) Statistiken

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus 901 85 UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

Landstingens personal

Landstingens personal Landstingens personal Underlagen till tabellerna är hämtade från landstingets PA-lönesystem Heroma & Respons och har sammanställts av Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Personal. Redovisningen av antalet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Det hälsofrämjande ledarskapet

Det hälsofrämjande ledarskapet Det hälsofrämjande ledarskapet En första linjechefs vardag Maria Tidstedt 2016-01-20 En första linjechefs vardag Första linjechefers förutsättningar för att utöva ett hållbart och hälsofrämjande

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner

Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner Så har yrke kopplats till avtal i kommuner, landsting och regioner SSYKkod Yrke Avtal 1110 Högre ämbetsmän och politiker "Chefsavtal" 1210 Verkställande direktörer, verkschefer "Chefsavtal" 1226 Verksamhetschefer

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013

Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Enkät till anställda i Landstinget Västmanland 2013 Bakgrund Idé från (M) i Sörmland och Gävleborg Nyfikenhet - vi vill lyssna in vad personalen tycker Jämförelse med stabens medarbetarenkät Möjlighet

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1.

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1. 1 Enkätensvar från chefer inom Jämtlands läns landsting. (Frågornas numrering utgår från webenkätprogrammets där "fråga 1" inte var en fråga utan en beskrivning av vad enkäten avsåg och ifyllnadsanvisningar.

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv.

Kvinnligt dominerade yrken (mer än 60 %) Manligt dominerade yrken (mer än 60 %) Jämnt könsfördelade yrken. Medellön Kv. dokument3 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadasavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande deltidslöner

Läs mer

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Caroline Molinder, Mattias Fägerlind & Sigrun Einarsdottir Bakgrund Lönesättning och modeller för detta är något som engagerar medarbetare.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medel ålder Medel lön

Medel ålder Medel lön Malmö stads lönestatistik 2012, månadsanställda Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation). Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad. Förekommande

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING CAP NORR Cancerprevention norra regionen Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ CAP NORR Cancerprevention norra regionen 2(5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2013. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2013 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2013 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc. 3 Medianlöner Enköpings

Läs mer

Medarbetarenkät 2010. Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör

Medarbetarenkät 2010. Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Medarbetarenkät 2010 Svante Lönnbark, landstingsdirektör Margareta Petrusson, HR-direktör Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör På väg åt rätt håll Intrycket är att de flesta av medarbetarna trivs

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser

Hälsofrämjande arbetsplatser Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset INTENTIONER AKTIVITETER ERFARENHETER CHARLOTTA NORDBERG HR-STRATEG SALUS 12-13 november 2012, C Nordberg Agenda Kort presentation

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset. Vårdförbundet Avdelning Uppsala Arbetsmiljöenkät, Akademiska Sjukhuset Vårdförbundet Avdelning Uppsala Akademiska - ett stort sjukhus, med stora problem Vårdförbundets arbetsmiljöenkät visar att pressen på Akademiska Sjukhusets sjuksköterskor

Läs mer

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Bästa jobbet Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en aktuell utmaning. Inom Falun Borlänge regionen AB arbetar vi

Läs mer

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ

CANCERGENETISK MOTTAGNING Regionalt Cancercentrum norr Norrlands Universitetssjukhus UMEÅ 2 (5) Inför utredning för misstänkt ärftlig cancer Detta informationsblad skickas till Dig som antingen genom egen begäran eller genom remiss från Din läkare skall utredas för misstänkt ärftlig cancer

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf.

Agneta Colliander. Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. Agneta Colliander Leg. Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi Bitr. verksamhetschef, Laboratoriemedicin Universitetssjukhuset Örebro, ordf. IBL 2017-04-21 Biomedicinsk analytiker Nu och i framtiden Laboratoriemedicins

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Landstingens fastighetsbestånd

Landstingens fastighetsbestånd FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Landstingens fastighetsbestånd SAMMANDRAG AV 2014 ÅRS NYCKELTAL Landstingens fastighetsbestånd 1 Landstingens fastighetsbestånd 2 Förord Varje år samlar landstingen och

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2007

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2007 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2007 I Norrbottens läns landsting är jämställdhet en strategisk fråga. Landstingets riktlinjer fastställer att jämställdhetsarbete i landstinget är en

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 2007

ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 2007 ivida Assistans AB Medarbetarundersökning 7 www.vivida-assistans.se 1(9) Rapport Vivida Assistans medarbetareundersökning Örebro den 21 november 7 Bakgrund Under våren 7 genomfördes en enkätundersökning

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Mångfald på Volvo Personvagnar

Mångfald på Volvo Personvagnar Mångfald på Volvo Personvagnar Vår framtida personal Nå framgång genom mångfald och en inkluderande företagskultur Åsa Lindström Corporate Development Diversity Specialist Page 1 Everything designed around

Läs mer

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr.

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr. Bilagor. Social service: Bilaga, Underlag för uträkningar Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en -5-åring under ett år: 90 000 kr. Kommunkostnad för att bistå med grundskoleplats (inklusive

Läs mer

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita.

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. Sida: 1 (6) Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. När en ny användare skall läggas upp i Procapita måste följande delar läggas upp. Använd rollen Systemadministratör VoF 1. Lägga upp Användare

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut

2006-03-13 LS-LED05-409. 25 Handledarstipendier 2006. Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-03-13 LS-LED05-409 25 Handledarstipendier 2006 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen utser följande handledarstipendiater 2006: - Överläkare Bernd Ritter, medicinkliniken,

Läs mer

Medarbetarenkät 2010 Under hösten 2010 genomförs denna enkät som riktar sig till medarbetare i Eslövs kommun. Syftet med undersökningen är att kunna utveckla kommunen för medarbetarnas och medborgarnas

Läs mer