PRIVAT PENSIONSSPARANDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRIVAT PENSIONSSPARANDE"

Transkript

1 PRIVAT PENSIONSSPARANDE En kvantitativ undersökning i gruppen den svenska allmänheten. September 2006 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

2 INNEHÅLL Bakgrund..... sid. 3-7 Demografi......sid Pensioner och sparande sid Förvaltning och rådgivning....sid Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

3 BAKGRUND Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

4 BAKGRUND OCH SYFTE BAKGRUND AMP Pension genomför kontinuerligt undersökningar med frågeställningar som knyter an till pensioner. I syfte att fördjupa sina kunskaper om svenska folkets vanor vad gäller privat pensionssparande, beslutade man att göra en kvantitativ karläggning inom området. SYFTE Syftet med undersökningen var att: kvantifiera den grupp som bedriver ett privat pensionssparande. söka kunskap om vilka sparformer man valt. Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

5 METOD, URVAL & DATAINSAMLING METOD: Datainsamlingen genomfördes med hjälp av kvantitativ metod. MÅLGRUPP: Målgrupp för undersökningen var den svenska allmänheten i åldrarna 21 till 64 år. URVAL: Ett urval omfattande personer ur den aktuella populationen fick frågeenkäten. DATAINSAMLING: Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en webb-baserad frågeenkät omfattande 23 frågor respondenter valdes slumpmässigt ut och deltog i en standardiserad webb-enkät. Av enkätens 23 frågor var 4 bakgrundsfrågor och 19 faktafrågor, varav 3 med öppna svarsalternativ. Datainsamlingen genomfördes under 1-7 september, BORTFALL: respondenter mottog webb-enkäten, respondenter besvarade de inledande frågorna i enkäten, men sorterades bort för att de inte uppfyllde bakgrundskraven för undersökningen (i detta fall - privat pensionssparande) enkäter besvarades fullständigt, vilket tillsammans med de bortsorterade respondenterna ger en svarsfrekvens på 68 %. Inga tendenser till systematiskt bortfall har konstaterats och därför har ingen bortfallsanalys genomförts. Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

6 CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR Har man ett privat pensionssparande? Varför har man ett privat pensionssparande? Hur mycket har man sparat i sitt privata pensionssparande? Vet man var har sitt eventuella sparande? Av vilken orsak valde man sin förvaltare? Vet man hur mycket man betalar i avgifter? Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

7 RAPPORTENS DISPOSITION 1. Bakgrund 2. Demografi 3. Pensioner och sparande 4. Förvaltning och rådgivning Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

8 DEMOGRAFI Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

9 Bas: svar. DEMOGRAFI I Fråga: Har du ett privat pensionssparande, det vill säga ett pensionssparande som du betalar själv och som du kan göra avdrag för i deklarationen? PENSIONSSPARARE 3% Nej 50% Ja 47% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

10 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI II Fråga: Man eller kvinna? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Man 48% Kvinna 52% Man 47% Kvinna 53% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

11 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI III Fråga: Vilket år är du född? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ 40% 35% 30% 36% 30% 25% 23% 23% 28% 25% 22% 23% 20% 16% 20% 15% 15% 12% 10% 9% 10% 5% 7% 5% 0% 40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist 0% 40-talist 50-talist 60-talist 70-talist 80-talist Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

12 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI IV Fråga: Vilket civilstånd har du? PENSIONSSPARARE Annat 4 % Singel Vill ej uppge 1 % PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Annat 15 % 21 % Gift/sambo Singel Gift/sambo 75 % 26 % 58 % Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

13 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI V Fråga: Hur många barn under 18 år finns det i hushållet? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Inga 25% Inga 40% 1 30% 1 28% % % eller fler 4% 4 eller fler 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

14 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI VI Fråga: Din senast genomgångna utbildning? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Vill ej ange Grundskola Vill ej ange Grundskola 2 % 7 % 2 % 10 % Högskola/ Högskola/ Gymnasium universitet Gymnasium universitet 49 % 35 % 53 % 43 % Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

15 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI VII Fråga: Hur bor du? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Hyresrätt 34% Hyresrätt 57% Villa/radhus 42% Villa/radhus 20% Bostadsrätt 23% Bostadsrätt 20% Annat 1% Annat 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

16 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI VIII Fråga: Vad har du för arbetsgivare? PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Privat arbetsgivare 47% Privat arbetsgivare 42% Kommun eller landsting 27% Kommun eller landsting 18% Jag arbetar inte 10% Jag arbetar inte 27% Jag är egen företagare 8% Jag är egen företagare 5% Staten 7% Staten 7% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

17 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI IX Fråga: Är du tjänsteman PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Nej, jag är inte tjänsteman 45 % 4 % Ja, jag är tjänsteman 51% Nej, jag är inte tjänsteman 59 % 9 % Ja, jag är tjänsteman 31% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

18 Bas: svar; som pensionssparar, som ej pensionssparar och 75 som inte vet om de pensionssparar. DEMOGRAFI X Fråga: Hur stor är hushållets inkomst per år (före skatt). PENSIONSSPARARE PENSIONSSPARAR EJ/VET EJ Mindre än kr 3% Mindre än kr 18% kr 12% kr 24% kr 22% kr 20% kr 25% kr 18% Mer än kr 32% Mer än kr 14% Vill ej uppge 6% Vill ej uppge 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

19 PENSIONER OCH SPARANDE Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

20 Bas: svar. PENSIONER OCH SPARANDE Privat pensionssparande Fråga: Har du ett privat pensionssparande, det vill säga ett pensionssparande som du betalar själv och som du kan göra avdrag för i deklarationen? 3% Nej 50% Ja 46% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

21 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). PENSIONER OCH SPARANDE Anledning bakom privat pensionssparande Fråga: Vilken är den främsta anledningen till att du har ett privat pensionssparande? För att jag ska klara mig ekonomiskt som pensionär. För att få lite guldkant på tillvaron som pensionär. Jag har blivit rekommenderad det av en rådgivare ((bankpersonal, försäkringsmäklare eller motsvarande). Jag har blivit rekommenderad det av familjemedlem, vän eller kollega Av skatteskäl. För att jag inte vill slösa bort hela min lön innan pensionen Min make/maka/partner sparar åt mig. Annat skäl.. 6% 3% 1% 0% 2% 1% 14% 21% 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

22 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). PENSIONER OCH SPARANDE Privat pensionssparande och annat sparande I Fråga: Har du även annat sparande än pensionssparande? (flera svar möjliga) Fråga: Vad för sorts privat pensionssparande har du? (flera svar möjliga) ANNAT SPARANDE MÅNADSSPARANDE Nej Ja, i fonder. 17% 54% IPS (pensionssparande på bank, där man kan välja att placera pengarna på konto, i fonder eller aktier). 41% Ja, på bankkonto Ja, genom att amortera på mitt boende Ja, i aktier. a, på annat sätt än alternativen ovan. 1% 7% 27% 25% 41% 0% 20% 40% 60% Fondförsäkring (en sparform där man själv väljer vilka fonder pengarna ska placeras i). Traditionell försäkring (en sparform med garanterad pension där man inte kan påverka hur pengarna placeras).. 7% 37% 36% 0% 20% 40% 60 Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

23 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). PENSIONER OCH SPARANDE Privat pensionssparande och annat sparande II Fråga: Hur mycket sparar du totalt per månad? Fråga: Hur mycket av detta sparar du som privat pensionssparande? (Öppet svar, grupperat i efterhand) MÅNADSSPARANDE TOTALT MÅNADSSPARANDE PRIVAT PENSIONSSPARANDE Mindre än 200 kr 8% Mindre än 200 kr 15% kr 24% kr Median 300 kr, medel 833 kr 40% kr 12% kr 20% kr Median 9% kr 5% kr 10% kr 7% Mer än kr 33% Mer än kr 13% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

24 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). PENSIONER OCH SPARANDE Frekvens för privat pensionssparande Fråga: Hur sparar du i ditt privata pensionssparande? Månadssparande 78% Engångsinsättningar En kombination av månadssparande och engångsinsättningar 9% 8% Jag har gjort tillfälligt avbrott i mitt privata pensionssparande 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

25 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). PENSIONER OCH SPARANDE Värde privat pensionssparande Fråga: Vet du hur mycket ditt privata pensionskapital är värt? Mindre än kr kr 13% 16% kr Median 8% kr 13% kr Mer än kr 6% 6% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

26 FÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

27 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). FÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING Förvaltande bolag Fråga: Vilket bolag förvaltar största delen av ditt privata pensionssparande? Fråga: Varför valde du det bolaget (1-3 svar möjliga) BOLAG MOTIVERING BOLAG Robur/FöreningsSparbanken SEB Trygg Liv Nordea Folksam/Folksam-LO Skandia/Skandia Link 9% 9% 12% 10% 29% Jag var redan kund i bolaget Jag har förtroende för bolaget. Jag valde dem efter en rekommendation Det är enkelt att spara där. 25% 14% 12% 58% Handelsbanken Länsförsäkringar AMF Pension KPA Annat 9% 8% 6% 2% 4% 3% De har bra avkastning historiskt. De har låga avgifter. Jag fick bättre villkor på andra produkter hos bolaget. Annat 6% 5% 3% 4% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 20% 40% 60% 80% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

28 Bas: Fråga 1: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). Fråga 2: 706 svar (de som brukar rådgöra om sitt privata pensionssparande). FÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING Rådgivning och frekvens I Fråga: Med vem eller vilka brukar du rådgöra om ditt privata pensionssparande? (flera svar möjliga) Fråga: Hur ofta brukar du rådgöra om ditt privata pensionssparande med någon? RÅDGIVARE FREKVENS RÅDGIVNING Min bank Min make/partner Jag brukar inte diskutera det med någon. 36% 35% 30% Jag brukar inte diskutera mitt pensionssparande med någon. Varje månad eller oftare. 2% 8% Mina vänner Mina föräldrar Mina kolleger 8% 12% 11% Några gånger om året. En gång om året. 22% 33% Mitt försäkringsbolag Annan 1% 8% 7% Mer sällan än en gång per år.. 8% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

29 Bas: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). FÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING Rådgivning och frekvens II Fråga: Hur ofta följer du utvecklingen av ditt privata pensionssparande? FREKVENS UTVECKLING Aldrig 7% Mycket sällan 28% Sällan 15% Varken ofta eller sällan 27% Ofta 16% Mycket ofta 6% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

30 Bas: Fråga 1: svar (de som svarat att de sparar privat till pensionen). Fråga 2: De 239 respondenter som svarat att de vet hur mycket de betalar i avgift. FÖRVALTNING OCH RÅDGIVNING Avgifter Fråga: Vet du hur mycket du betalar i avgifter för ditt privata pensionssparande? Fråga: Vad tycker du om nivån på avgifterna för ditt privata pensionssparande? (Ställd till de 239 respondenter som visste hur mycket de betalar i avgift) KUNSKAPER OM AVGIFTER ATTITYD AVGIFTER Mycket för höga 12% 18 % Ja 24% För höga 47% Lagom 35% Nej 58 % För låga Mycket för låga 0% 0% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Scandinavian Research AMF Pension Privat pensionssparande En kvantitativ undersökning i den svenska allmänheten September

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Undersökning om privatanställda arbetares attityder

Undersökning om privatanställda arbetares attityder Undersökning om privatanställda arbetares attityder Kort beskrivning av målgruppen privatanställda arbetare (övergripande) Ålder 21-35 år 36-50 år 40% 39% 51-64 år 22% Man 66% Kön Kvinna 34% 0% 20% 40%

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP

Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Fem år med upphandlingar av tjänstepensionen ITP Traditionell förvaltning 2007-2012 Fondförvaltning 2010-2012 Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Spara själv? Ska det verkligen behövas? Vem kan behöva spara själv? Saknar tjänstepension Pluggat länge Jobbat deltid Eget företag Jobbat utomlands Låg inkomst Eller: Pensionen

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Valet för din tjänstepension

Valet för din tjänstepension Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 1 PV1009_1710.indd 1 2017-10-10 09:16:15 Varför får jag denna valinformation?

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016

Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo Fondspararundersökning 2016 TNS Sifo 1 Genomförande Urvalet Fondsparare Fondsparare Privat Metod 1 500 intervjuer personer i åldrarna 18-76 år med deklarerad inkomst 1 500 Sparar i fonder via premiepensionen 993 Sparar i fonder privat

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2015 Innehåll - Statistik Q1 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2015-03-31

Läs mer

Research International Sweden AB 2

Research International Sweden AB 2 Research International Sweden AB 2 Inställning till livbolagen AMF Pension 2004-06-09, 1512132 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete:

Läs mer

Inställning till flytträtt

Inställning till flytträtt Inställning till flytträtt AMF Pension 2004-12-16 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete: 2004-05-03 2004-05-11 Målpopulation:

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2017 Innehåll - Statistik Q1 2017 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2017-03-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2017-01-01-2017-03-31 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q1 2014 Innehåll - Statistik Q1 2014 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2014-03-31

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2016 Innehåll - Statistik Q3 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-09-30 Sid 4

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-03-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 191 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Ungdomsbarometern 10/11:

Ungdomsbarometern 10/11: Ungdomsbarometern 10/11: urval av frågor kring privatekonomi och pension Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Onlineundersökning via sju respondentkällor 28 september 25 oktober 2010

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-06-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 192 0,01 98 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2016 Innehåll - Statistik Q4 2016 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2016-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2016-01-01-2016-12-31 Sid 4

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän)

Pensionsskolan. Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Pensionsinformation kring vårens omval av tjänstepension ITP (privatanställda tjänstemän) Pensionsskolan Introduktion I vår är det dags för de privatanställda tjänstemännen att göra ett

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q4 2015 Innehåll - Statistik Q4 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-12-31 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-12-31 Sid 4

Läs mer

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR MER PENSION FÖR PENGARNA EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005 2014, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden 1 INNEHÅLL SAMMANFATTNING...3 MER PENSION

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Klicka på loggan för att se flyttinformation

Klicka på loggan för att se flyttinformation Klicka på loggan för att se flyttinformation För att flytta krävs att du har på din nuvarande pensionsförsäkring. Innan du gör en flyttbegäran är det bra om du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2012-12-31 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 194 0,01 97 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik helår 2013 Innehåll - Statistik helår 2013 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag Sid 4 Antal val som gjorts t.o.m. 2013-12-31

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson & Freja Blomdahl Datum: 160610 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF.

Flytta ditt pensionskapital. Viktigt att veta för dig som vill: inom eller till AMF. Viktigt att veta för dig som vill: Flytta ditt pensionskapital inom eller till. December 2014 Checklista Tänk på detta innan du flyttar din KAP-KL/AKAP-KL Att flytta sina pengar kan innebära många fördelar,

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se

HR-servicecenter. Information om din tjänstepension. Anna Borin Gunilla Lindqvist. 17 november hrservicecenter.se HR-servicecenter Information om din tjänstepension Anna Borin Gunilla Lindqvist 17 november 2017 Pensionspusslet Allmän pension Ålderspension Premiepension Tjänstepension PFA, KAP-KL, AKAP-KL Från andra

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd

Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv. Partnerskap för välfärd Jan Stjernström VD, SEB Trygg Liv Partnerskap för välfärd 1 Krisen och välfärden 2 Svenskens perspektiv - Längre tid som pensionär - Ökade krav på valfrihet Konsekvenser: - Allt högre krav på levnadsstandarden

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Som privatanställd tjänsteman har du tjänstepensionen ITP 1. Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. 2015 DITT ITP 1-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 1. Du har möjlighet att välja hur pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett aktivt

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q2 2015 Innehåll - Statistik Q2 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-06-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-06-30 Sid 4

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015

Avtalspension SAF-LO Innehåll - Statistik Q3 2015 Innehåll - Statistik Q3 2015 Sid 1 Antal försäkrade per bolag Sid 2 Försäkrade per bolag med överförd premie > 0 kr per 2015-09-30 Sid 3 Överförda pensionspremier per bolag 2015-01-01-2015-09-30 Sid 4

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Sparbarometern QII 2013

Sparbarometern QII 2013 Sparbarometern QII 2013 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2013 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

Lär känna din pension gör tre kloka val!

Lär känna din pension gör tre kloka val! Lär känna din pension gör tre kloka val! Lappuggla Lappugglan är en av Sveriges största ugglor, trots att den egentligen är mindre än den ser ut. Storleken beror främst på den luftiga fjäderdräkten. Från

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Myter och sanningar om pensionen

Myter och sanningar om pensionen Myter och sanningar om pensionen TNS Gallup för Nordea 5 myter om pensionen Kvinnor och låginkomsttagare är mer oroliga för sin pension Vi vet vad vi får i pension från staten Vi har inte råd att pensionsspara

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7)

Avtalspension SAF-LO Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Antal försäkrade per bolag per 2013-09-30 Sid 1(7) Sparform Försäkringsbolag Val Totalt antal % Antal ÅS % Antal FS 1 % Antal FS 2 % Antal FS 3 % Antal FS 4 % Trad Alecta Aktivt 190 0,01 96 0,00 Icke upphandlade

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 1 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Sparbarometern QIII 2011

Sparbarometern QIII 2011 Sparbarometern QIII 2011 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2011 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK

DET HÄR ÄR ITP 2 OCH ITPK 2015 DITT ITPK-VAL Genom ditt arbete har du tjänstepensionen ITP 2. Du har möjlighet att välja hur en del av pengarna ska förvaltas och om din familj ska kunna få pengar efter dig. Oavsett om du gör ett

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 1 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension. Här går vi igenom vad du bör tänka på när

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO

Nu kan du välja inom. Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Nu kan du välja inom Kooperationens avtalspension, KAP KFO-LO Kooperationens avtalspension, KAP Du omfattas, genom din anställning, av kooperationens avtalspension, KAP. Pensionsvalet har utsetts av kollektivavtalsparterna

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Som privatanställd arbetare har du en tjänstepension som heter Avtalspension SAF-LO. Det betyder att din arbetsgivare varje år betalar in

Läs mer

Statistik för ålderspension ITPK

Statistik för ålderspension ITPK Antal premiedragande val per försäkringsbolag och åldersgrupp Antal val Andel 30-tal Andel 40-tal Andel 50-tal Andel 60-tal Andel 70-tal Andel 80-tal Andel 90-tal Andel Produkt Försäkringsgivare Aktivt/passivt

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Din tjänstepension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Din tjänstepension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Silverviol Viola alba besser Silverviol är en flerårig ört. Vid blomningen och under sommaren är bladen ljusgröna

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Försäkringsbolag Total Andel Ålder 65 Andel

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1)

Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Version 0.6 Nu kan du välja inom KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) KFO-FTF/Handels/Akademikerförbund inom KFO-området KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) Du omfattas, genom din anställning, av KTP-planens avdelning

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Försäkringsbolag Total Andel Ålder 65 Andel

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer