Samarbete skola och arbetsliv - en social investering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samarbete skola och arbetsliv - en social investering"

Transkript

1 Ingvar Nilsson

2 Samarbete skola och arbetsliv - en social investering och en väg för att reducera utanförskapet och höja effektiviteten i den offentliga resursanvändningen Ingvar Nilsson

3 VILL DU INVESTERA I MIN FRAMTID?

4 DET BLIR FÖR DYRT

5 Varje år lämnar unga Sveriges skolor för ett långt liv i utanförskap 210 Mdr Per årskull Vad kostar detta? Hur stor del av detta är onödigt?

6 EN SATSNING PÅ UNGA EN KORTSIKTIG KOSTNAD ELLER EN LÅNGSIKTIG SOCIAL INVESTERING KOSTNAD FÖR EN INSATS KOSTNAD FÖR ATT AVSTÅ

7 Patrik 7 år Strulig hela dagistiden Kan inte sitta still, kommer i bråk Kan inte koncenterar sig Svag impulskontroll Får inte vara med

8 Patrik 7 år på glid PROJEKT RÄDDA PATRIK Insats Barn/ungdoms psykiatri Specialpedagog Habilitering Vuxenpsykiatrin Primärvården Kostnad Socialtjänsten SUMMA

9 PATRIK?? 7 ÅR PÅ GLID INSATS TIDSPERSPEKTIV? INSATS! EFFEKT? TYP AV EFFEKTER? VILKA AKTÖRER? INGEN INSATS Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Ökad prodförmåga Minskade välfärdskostnader Kostnader för insatsen VAD? FÖR VEM? NÄR? Minskad prodförmåga Ökade välfärdskostnader

10 Worst,Case,0019,år 350# # #000 Övriga Kr/År 200# #000 Rättsväsendet Landstinget 100#000 Kommunen 50# Försäkringskassan Arbetsförmedling Ålder

11 0/6%år 30#000 Kr/År%genomsnitt 25#000 20#000 15#000 10#000 5#000 0 Övriga Rättsväsendet Landstinget Kommunen Försäkringskassan Arbetsförmedling Worst#Case Best#Case

12 7/19%år Kr/År%genomsnitt 100#000 90#000 80#000 70#000 60#000 50#000 40#000 30#000 20#000 10#000 0 Övriga Rättsväsendet Landstinget Kommunen Försäkringskassan Arbetsförmedling Worst#Case Best#Case

13 Worst,Case,/Best,Case,0/19,år 350$ $ $ $ $ $000 50$000 0!50$000!100$ Kr/År Övriga Rättsväsendet Landstinget Kommunen Försäkringskassan Arbetsförmedling Ålder

14

15 Perioder av återkommande utanförskap

16 30 år i utanförskap

17 Vad händer med ADHD- barnen om vi inte gör något?

18 PATRIKS TRE VÄGAR IN I VUXENLIVET OM VI KRIMINELL Mkr MISSLYCKAS GROV VÅLDS- VERKARE 50 Mkr LÅNGTIDS- ARBETSLÖS Mkr

19 SOCIAL INVESTERINGSKOSTNAD SAMVERKAN( ATT(STÄMMA(I(BÄCKEN,(ELLER? KOSTNAD(FÖR( SKOLMISSLYCKANDEN( OCH( ARBETSMARKNADS4 MISSLYCKANDEN

20 VARFÖR UPPSTÅR PROBLEMET?

21 DYRT ONÖDIGT KRÄVER UTHÅLLIGHET LÅNSIKTIGTHET & SAMVERKAN

22 Handikapp Autism- spektra Anorexi Bulemi ADHD Fattigdom Självskade- beteende Psykisk ohälsa Asocialitet Depression Skol- misslyckande Utanförskap = Arbetslöshet Skyddsbehov Kriminalitet Dyslexi Omvårdnads- svíkt Språk Invandring Begåvning Kognitiva svårigheter Missbruk Missbruk Psykisk Psykisk ohälsa Somatisk ohälsa ohälsa Somatisk Social problematik ohälsa

23 HAR DU HELHETSSYN?

24 SJUKSKÖTERSKA KURATOR SKÖTARE ARBETSTERAP SJUKGYMNAST Somatisk vård DISTRSKÖT SSK AVGIFTNING LÄKARE Psykiatrisk vård LÄKARE PSYKOLOG PSYKOTERAPEUT Personer med diffus problematik GOD MAN Försörjning KRONFOGDE HANDLÄGG FK BISTÅNDSBEDÖM SJUKSKÖT FÖRVALTARE SOCIONOM IFO ARBETSFÖRMEDLARE BOSTADSFÖRETAG Boende HEMTJÄNST SKULDSANERARE BOENDESTÖD SKÖT BOENDE BEHHEM ALKOHOLTERAPEUT HANDLED SYSS BEHHEM SOCIONOM Beroendevård Missbruksvård BOENDESTÖD IFS RSMH Social liv & sammanhang Familj & Sociala nätverk Sysselsättning ARBETSVÄGLED SYOKONSULENT Utbildning SOC BARN/UNGA PO BUP POLIS PRAKTIK LÄRARE

25

26 KOMMUN LANDSTING F-KASSA A-FÖRMEDL SOCIALTJÄNST SKOLA FRITID KULTUR BARN- & UNGDOMSSPYKIATRI VUXENPSYKIATRI PRIMÄRVÅRD AKUTSJUKVÅRD

27 Och det där med långsiktighet då?

28 LÅNGSIKTIGA OSÄKRA VINSTER TILL FÖLJD AV FÖREBYGGANDE INSATSER KORTSIKTIGA SÄKRA KOSTNADER

29 Och det där med långsiktighet och framförhållning?

30 KOSTNAD REHABVINSTER & TIDSFAKTORN INVESTERINGSPUCKEL TID VINSTER Ingvar Nilsson

31 HALLANDSÅSTUNNELN ETT LYCKAT INVESTERINGSPROJEKT?

32

33 Vinsterna)av)den)sociala)investeringen KONKRETA0 VINSTER INDIREKTA VINSTER Produktionsvärden (skatteintäkter) Minskade)insatser Minskade)kostnader)för) försörjning) Metodkunskap Samspel)det)offentliga)&) näringsliv Samhällsklimat) OMFÖRDELNINGSEFFEKTER MELLAN0AKTÖRER ÖVER0TID FINANSIELLT02 REALT

34 Omfördelningseffekter/av/sociala/ investeringar KOSTNADER/FÖR/ INVESTERANDE/ AKTÖR KOMPENSATIONSPROBLEMET VINSTER/FÖR/ ANDRA/ AKTÖRER KOSTNADER/PÅ/ KORT/SIKT KORTSIKTIGHETSPROBLEMET INTÄKTER/PÅ/ LÅNG/SIKT SÄKRA/ KOSTNADER RISKHANTERINGSPROBLEMET OSÄKRA/ INTÄKTER REALA/ KOSTNADER TRANSFERINGSPROBLEMET FINANSIELLA/ KOSTNADER

35

36 VEM PRATAR VI OM?

37 Enkäten Hur stor andel av dina klienter tror du har eller har Kommer från familjebakgrund med problem (dysfunktionell) familj % Psykisk ohälsa % Nedstämdhet, depression, motivationsbrist % Inlärningssvårigheter (skolmisslyckanden) typ dyslexi % Någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (ADHD, Aspeberger) % Posttraumatiska stressyndrom % Språksvårigheter % Kulturell betingat arbetshinder (t.ex. hedersproblematik) % Somatiska funktionsnedsättningar % Missbruksproblem % Kriminalitet %

38 SÅ HÄR SÅG DET UT Kommer&från&familjebakgrund&med&problem&(dysfunktionell&familj) 30% Psykisk&ohälsa 27% Nedstämdhet,&depression,&motivationsbrist 31% Inlärningssvårigheter&typ&dyslexi 39% Någon&form&av&neuropsykiatrisk&funktionsnedsättning&(ADHD,&Aspeberger) 26% Posttraumatiska&stressyndrom 15% Språksvårigheter 15% Kulturell&betingat&arbetshinder&(t.ex.&hedersproblematik) 0% Somatiska&funktionsnedsättningar 6% Missbruksproblem 13% Kriminalitet 8% Gängtillhörighet 3% Attitydproblem& 18%

39 DETTA ÄR VÅR MÅLGRUPP! procent 0!arbetshinder!!!!!!!!! 25! 132!arbetshinder!!!!!!!!! 33! 3!eller!fler!arbetshinder!!!!!!!!! 42! summa!!!!!!! 100! 5!eller!fler!arbetshinder!!!!!!!!! 15!

40 En bild av dom vi ska jobba med

41 En ledningsstruktur

42 En strategiskt målsättning KORTSIKTIGT LÅNGSIKTIGT OPERATIVT STRATEGISKT FÅ IN UNGA I STUDIER ELLER ARBETE UTVECKLA EN FUNGERANDE LÅNGSIKTIG METOD & ARENA ARBETSSÄTT, PRIORITERINGAR, RESURSFÖRDELNING, FRAMGÅNGSMÅTT???

43 En metodik

44 En arbetsstruktur

45 En person LOTS (samordnare, spindel,koordinator) Inre roll & mandat Bygga relation Förtroende Se helhet Motivation Pedagog Yttre roll & mandat Nätverksmöten Kartläggning av behovsbild Samlad handlingsplan Uppföljning av genomförande Systemfelsfrågan SYNSÄTT OCH VÄRDEGRUND KRING REHABILITERING OCH SAMVERKAN

46 Kunskapen om HUR finns Men finns VILJAN ATT MÖTA UTMANINGEN MODET ATT GÅ UTANFÖR RAMARNA FÖRMÅGAN OMFÖRDELA RESURSER

47 Avslutningsvis Bryt kortsiktighetens och stuprörens förbannelse Det är nästan alltid dyrare att avstå från att agera tidigt än att agera Ha ett socialt investeringsperspektiv på frågan särskilt kring skolan Underlätta övergången från skola till arbetsliv Tidiga insatser är nästan alltid extremt lönsamma Då man samverkar krävs nästan alltid ett multikompetent team

48 Så visst vill du investera i min framtid?

49 Nu tar vi nästa steg! Är er kommun med på resan? = 3 Om prevention och tidiga insatser samt framgångsrik rehabilitering är lönsamt både ekonomiskt och mänskligt Varför sker det då inte i större omfattning? FÖR EN BÄTTRE SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV Save the date! 4:e juni Mer information:

50 Fika!

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV

1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV 1+1=3 OM SAMVERKAN MELLAN SKOLA OCH ARBETSLIV UR ETT SOCIOEKONOMISKT PERSPEKTIV EVA NILSSON LUNDMARK & INGVAR NILSSON EVA.LUNDMARK@KRUTAB.SE & I.NILSSON@SEEAB.SE 2015.02.20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING

Läs mer

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER

UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER UTANFÖRSKAPETS ISBERGSEFFEKTER SocioEkonomisk utvärdering av Livlinan i Österåker Ett projekt för att fånga ungdomar på glid Utanförskapets isbergseffekter socioekonomisk utvärdering av Livlinan sid 2

Läs mer

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv

ATT GÅ BREDVID. Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv ATT GÅ BREDVID Utvärdering av Tierpsmodellen ur ett socioekonomiskt perspektiv och ur ett samverkansperspektiv Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se Tierpsmodellen sid. 2 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Läs mer

DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN

DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN DEN OSYNLIGA OCH DIFFUSA REHABILITERINGS- POTENTIALEN Översiktliga socioekonomiska kalkyler kring effekterna av framgångsrik rehabilitering inom ramen för samordningsförbund Finsam Socioekonomisk analys

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3

1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2010:3 r ö f n a t u r ä n e m d o a s n k a r g a n m U s t e b ar kd En o oek is nom i soc 1 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 21:3 n sio us isk Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i

Läs mer

ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN?

ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN? ÄR DU LÖNSAM LILLE VÄN? En socioekonomisk analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden i.nilsson@seeab.se 1. SAMMANFATTNING Många unga har en besvärlig resa från ungdomstiden och studier in i

Läs mer

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering

Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Rapport 2011:11 Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering 2 (60) Budgetrådgivning en kortsiktig kommunal kostnad eller en lönsam social investering Överskuldsättning

Läs mer

SUMMAN AV ATT GE MÄNNISKOR EN ANDRA CHANS

SUMMAN AV ATT GE MÄNNISKOR EN ANDRA CHANS Socioekonomiskt bokslut för SUMMAN AV ATT GE MÄNNISKOR EN ANDRA CHANS Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog, SEE Institute for SocioEcological Economics Detta är en sammanfattande version av rapporten»summan

Läs mer

Gatumatematik. Om unga män på glid och utanförskapets pris i Nacka Ingvar Nilsson/OFUS 2012-08-20

Gatumatematik. Om unga män på glid och utanförskapets pris i Nacka Ingvar Nilsson/OFUS 2012-08-20 Gatumatematik Om unga män på glid och utanförskapets pris i Nacka Ingvar Nilsson/OFUS 2012-08-20 1. SITUATIONEN Det är vi som är bruna gräset i Edens lustgård 1 Sommaren 2012 sätter Fryshusteatern upp

Läs mer

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd

Värdet av en god uppväxt. Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Värdet av en god uppväxt Sociala investeringar för framtidens välfärd Upplysningar om innehållet: Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se

Läs mer

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete

Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Sammanställning av kommunernas workshopar Individens väg till arbete Individens utmaningar Unga Östhammar: Att slutföra sin utbildning: En utmaning för de unga är att klara sin utbildning. Det är en förutsättning

Läs mer

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN

DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN DET ÄR BÄTTRE ATT STÄMMA I BÄCKEN ÄN i ÅN Att värdera de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga Stämma i bäcken Sida 2 Innehåll: 1 SAMMANFATTNING OCH LÄSANVISNING...

Läs mer

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv

Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv Folkhälsan i ett socioekonomiskt perspektiv 1 Kan man räkna på människor och hur de mår? 2 Socioekonomiska beräkningar introducerades 2009 i kommunen: 1) Utbildning av kommunens ekonomer. 2) Beräkning

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut vad är det

Socioekonomiskt bokslut vad är det Socioekonomiskt bokslut vad är det Eva Lundmark, Ingvar Nilsson & Anders Wadeskog /OFUS & SEE 2013-12-30 1. DET SOCIOEKONOMISKA BOKSLUTET I SITT SAMMANHANG 1.1 Socioekonomiskt bokslut för Fryshuset något

Läs mer

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv

Rapport 2013:05. Trygghetens värde. sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Rapport 213:5 Trygghetens värde sociala risker ur ett ekonomiskt perspektiv Omslagsbild: Klocka. Foto: Trons. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 23 81. Den kan även laddas ned

Läs mer

ENSAM ÄR INTE STARK. Om att lyckas i ett samverkansarbete

ENSAM ÄR INTE STARK. Om att lyckas i ett samverkansarbete ENSAM ÄR INTE STARK Om att lyckas i ett samverkansarbete Eva.lundmark@krutab & i.nilsson@seeab.se Ensam är inte stark sid. 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE 5 1.1 Inledning 5 2. VARFÖR SAMVERKA OCH FÖR VEMS SKULL?

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten

Bättre sent än aldrig. Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Bättre sent än aldrig Utvärdering av ADHD-projektet på Norrtäljeanstalten Tryckning: Kriminalvården, Huvudkontorets reprocentral Ytterligare exemplar beställs från: Kriminalvården Huvudkontoret Förlaget

Läs mer

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga

Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Vänta inte! Guide för investeringar i tidiga insatser för barn och unga Innehåll Förord... 3 Sammanfattning: Fem steg för att investera i tidiga insatser för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga...

Läs mer

VÄND DEM INTE RYGGEN

VÄND DEM INTE RYGGEN FRYSHUSET SAMMANFATTNING VÄND DEM INTE RYGGEN Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer. Av: Eva Lundmark - Nilsson & Ingvar Nilsson SAMMANFATTNING 1.1 Studien Det här är en sammanfattning av rapporten

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

Det lönar sig. ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud

Det lönar sig. ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud Det lönar sig ekonomiska effekter av verksamheter med personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31

Samhällsekonomisk utvärdering. Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Preliminär slutrapport 2011-05-31 Samhällsekonomiska utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt Jobbcoach Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Preliminär slutrapport 2011-05-31 payoff kunskapens

Läs mer

VÄND DEM INTE RYGGEN. Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer. Av: Eva Lundmark - Nilsson & Ingvar Nilsson

VÄND DEM INTE RYGGEN. Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer. Av: Eva Lundmark - Nilsson & Ingvar Nilsson VÄND DEM INTE RYGGEN Socioekonomisk analys av destruktiva subkulturer. Av: Eva Lundmark - Nilsson & Ingvar Nilsson 1 text: Eva Lundmark-Nilsson och Ingvar Nilsson Fryshuset 2012 2 Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer