Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035"

Transkript

1 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Närvarande: Ej närvarande: Lars Åke Holmkvist, (ordf), Marianne Cedervall, (styr.suppl. och MEX), från pkt.7, Sven-Gunnar Dahlquist, (styr.led.), Martin Edman, (red.), Tora Gustafsson, (TK), Lars Hågbrandt, (GK), Per Johansson, (styr.led. och LK), Rogert Leckström, (MK), Thore Persson, (BFK), Börje Petersson, (kassaförvaltare), Arne Ransgård, (sekr.) samt Klas Thorén, (v.ordf.). Håkan Bergeå, (GK), Lars Hansson, (TK), Claes-Åke Kindlund, (SK), Heléne Nilsson, (styr.suppl.), Per Fredrik von Platen, (styr.led.), Inger Sundström, (styr.suppl.), Bo Svensson, (styr.led. och MK). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Lars Åke Holmkvist öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Per Johansson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande. Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen Lars Åke och Per önskar ta upp förslag till konferenser. 5. Fastställande av dagordningen. Den uppgjorda dagordningen med komplettering enligt föregående fastställs. 6. Synpunkter på FU-protokoll Inga synpunkter framförs.

2 Sid 2(5) 7. Kommittéerna Bygg- och förvaltningskommittén planerar regionala kurser för förvaltarna i höst. Kommittén föreslår två nya ledamöter: Jarmo Nieminen, Kungsbacka och Oskar Eriksson, Norrköping. Miljökommittén hade planerat att tillsammans med Svenska Kommunförbundet (SK) genomföra en konferens om Energipropositionen. SK ställer tyvärr inte upp på förslaget. En planerad konferens om Miljö i kommunaltekniken blir heller inte av. Klas Thorén föreslår ämnen till konferenser: Kommunala naturreservat, Miljökvalitetsnormer, Vattendirektivet. Gatukommittén har genomfört Gatukontorsdagar 2002 i Norrköping med rekordstort deltagande. Konferensen behandlade bl.a. helhetssyn i gatubyggande och förvaltning. Nästa års Gatukontorsdagar förläggs till Strömstad i april. Dagarna planeras i samverkan med den norska kommunaltekniska föreningen. Kommittén håller på att titta på olika förslag till tävlingar (jfr rondelltävlingen). Trafikkommittén planerar en konferens i januari nästa år. Kommittén föreslår 3 nya ledamöter: Johan Lindberg, Västerås, Anders Mellberg, Piteå och Ann Storvall, Boden. Mark- och Exploateringskommittén söker nya kommittéledamöter. Sten-Åke Bylund, Svenska Kommunförbundet föreslås bli ny adjungerad ledamot. Kommittén skall ha ett uppstartsmöte i början på året. Vid de senast genomförda MEXdagarna gjordes en enkät. Förslagen till konferensämnen handlar både om detaljer och överblickar. En studieresa till Warszawa planeras i början på oktober. Styrelsen tillstyrker förslagen. Lantmäterikommittén föreslår 5 nya ledamöter: Allan Almqvist, Malmö, Roland Andersson, Linköping, Lena Hugoson, Sundsvall, Lena Larsén, Stockholm och Johan Nordenswan, Nacka. Kommittén genomför 3 fasta konferenser om året. Vidare svarar man för ett block vid de årliga KT-arrangemangen. Man planerar mer sektorsövergripande arrangemang samt regionala konferenser. Just nu satsar man resurser på medlemsrekrytering. Stadsbyggnadskommittén och Yngrekommittén har inga representanter närvarande. Ordföranden saknar fasta program i vissa kommittéer samt efterlyser kommittéernas sammanträdestider för hela Han kommer att försöka besöka kommittéerna vid något tillfälle under året. Klas Thorén efterlyser dels fler regionala arrangemang, dels fler gränsöverskridande konferenser. Han föreslår också att föreningens interna internatkonferens finansieras av deltagarna genom avgiftsuttag. Styrelsen beslutar att protokoll från kommittéernas sammanträden skall via sekreteraren distribueras till styrelse och övriga kommittéer. Kommittéerna översänder protokollen via mejl till sekreteraren. Sekreteraren ser även till att hemsidans kalendarium innehåller kommittéernas sammanträdestider.

3 Sid 3(5) 8. Stadsbyggnad Martin Edman gav en lägesrapport. Varje nummer innehåller numera även ett kalendarium över föreningens aktiviteter. Tredje numret i år är ett stockholmsnummer. Kommer att innehålla 23 artiklar. Hans Lovén har varit mycket aktiv för att få fram artiklarna. Ett av de kommande numren kommer att innehålla artiklar från Dalarna. Vidare kommer ett nummer att vara ett tekniknummer. Redaktionskommittén fungerar ej. Per Fredrik von Platen vidtager erforderliga åtgärder. Annonsackvisitören meddelar att han gärna tar emot tips om annonsörer från medlemmarna. 9. Kursverksamhet Genomförda konferenser under 2001 och program för våren och hösten 2002 gicks kortfattat igenom av kursledaren Arne Ransgård. Per Johansson föreslår (sektorsövergripande) regionala konferenser i höst om fastighetsbildning i 3 dimensioner (i samverkan mellan i första hand LK, MEX och Stadsbyggn.kom samt i samarbete med LMV, SK och BoV). Lars Åke Holmkvist har varit i kontakt med Svenska Kommunförbundet om chefskonferenser. Klas Thorén föreslår konferens om mentorskap. Arne föreslår konferenser om lokala VA-nät, EU:s synpunkter på fysisk planering, Bredbandsutbyggnad av mobiltel.nät, både kabel och trådlöst. 10. Ekonomi Börje Petersson redovisar KT Positivt resultat. Cirka :- kronor. Verksamhetsberättelse och bokslut för 2001 redovisas. Bokslutet visar ett underskott på :- kronor. Styrelsen tillstyrker redovisningen. Börje redovisar också den tidigare beslutade budgeten, bil Framtidsfrågor Summering av Lidingökonferensen beräknas klar i oktober. Förslag till verksamhetsplan kommer att föreläggas styrelsen på styrelsemötet den 20 november. Under hösten kommer en organisationsöversyn att göras. 12. Stipendium Stipendium 1999 och Redovisningar ej inlämnade. Tas upp på nästa möte. 13. KTU 2001 Malmö Inga synpunkter. 14. KT 2002 Stockholm med 100-årsjubileum Klas rapporterar att allt är under kontroll vad gäller den KommunalTekniska Veckan. Lars Åke har varit i kontakt med Svenska Kommunförbundet angående projektet Öppet hus. Man har enats om att på grund av valrörelsen i höst skjuta projektet till våren 2003.

4 Sid 4(5) 15. KT 2003 Eskilstuna Klas meddelar att han varit i kontakt med kommunstyrelsens ordf. Hans Ekström, som ställde sig positiv till att Eskilstuna står som värd för årskongressen En framställan om :- bör snarast göras av ordföranden. En platskommitté bör snarast också bildas. Arne går in i denna. 16. KT 2004 Borlänge har anmält intresse. Lars Åke kontaktar Håkan Bergeå och diskuterar villkoren. 17. KT 2005 Styrelsens inriktning är att förlägga dagarna till Sundsvall Jubileumsskriften Dokumentationsprojektet löper på som planerat. 19. IFME Arne rapporterar från exekutiva kommitténs sammanträde i Holland samt informerar om nästa års internationella kongress i Kapstaden. Information om denna finns utlagd på KT:s hemsida. 20. Nordiska Samarbetskommittén, NKS Lars Åke rapporterar att nästa sammanträde förlagts till den finska föreningens årskongress i Uleåborg. 21. Hedersledamot Inga förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör Inga förslag framförs. 23. Nya medlemmar. Arne redovisar en lista på medlemmar som föreslås inväljas i föreningen. Styrelsen beslutar enligt förslaget. 24. Kanslifrågor En ny matrikel planeras utges före årskongressen i september. 25. Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte beslutas förläggas till Stockholm onsdagen , kl Övriga frågor Inga övriga frågor anmälda.

5 Sid 5(5) 27. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Lars Åke Holmkvist Per Johansson

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6

Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Va rmlands Orienteringsfo rbund Protokoll Distriktsstyrelsen nr 6 Tid och plats Idrottens Hus, Karlstad den 13 augusti 2014 Närvarande ledamöter Örjan Beckius Sune Andersson Sören Johansson Britt-Marie

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/04 den 30 juli 2004 på Dalsjö. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent Andersson, KA, Barbro Carlsson, BC, Peter

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Antonia Krzymowska adjungerad ( 1-6 samt 9-19) Stephan Lindbergh adjungerad Vladimir Poley adjungerad ( 9)

Antonia Krzymowska adjungerad ( 1-6 samt 9-19) Stephan Lindbergh adjungerad Vladimir Poley adjungerad ( 9) Protokoll fört vid Sveriges Schackförbunds styrelsesammanträde Tid: 2007-09-08 kl. 13:10 20:05 2007-09-09 kl. 09.10 15:16 Plats: Lördag, Engelska skolan Norr, Stockholm Söndag, Täby park Hotel, Täby Närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening

10 april 2006 kl. 10.15 12.30. Blidö-Frötuna Skärgårdsförening. Mellanskärgårdens Intresseförening. Södra Skärgårdens Intresseförening Protokoll fört vid styrelsesammanträde med Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) i rum Blåsippan på länsstyrelsen 10 april 2006 kl. 10.15 12.30 Närvarande: Sune Fogelström Barbro Nordstedt

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen

ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen ST inom Försäkringskassan Avdelning 102 Sektion 12 Skåne, Styrelsen Styrelseprotokoll nr 106 Datum 2011-04-14--15 Närvarande Frånvarande Johan Ahlfors Fredrik Andersson Lars Olsson Claes Petterson Johanna

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer