Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare."

Transkript

1 Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha Elfving, Jessica Gustafsson 3 -, Kristina Göthberg, Jesper Hedlund. Förhindrad närvaro: Robert Andersson Från kansliet: Lena Fridlund Från valberedningen: Vivika Raumanni 1. 1 Mötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna. Vivika Raumanni, valberedningens ordförande, redogör för valberedningens arbete fram till dags dato och presenterar förslag till styrelse för GF Väst Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Anmälan av övriga frågor 6 Bankkonton 7 f) Mentorskapsprogram 8 - Gymnastikens Hus - Trupp 10 Årets förening Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 3 4

2 5 Protokolljustering Protokoll från 1 december justeras och läggs till handlingarna. 6 Ekonomi - Bokslut 2011: Lena och Christer redogör för bokslutet avseende år Budget 2012: Styrelsen diskuterar den föreslagna budgeten för år Verksamhetsplan 2012: Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet att visionsdokumentet Gymnastiken Vill Väst ska gälla även 2013 så tid finns att genomföra aktiviteter som planerats. - Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att kontakta SEB för att ta reda på hur vi kan få en bättre avkastning på våra sparade bankmedel. Rapporter 7 a) Nytt bokföringsprogram - Lena rapporterar att nytt, webbaserat bokföringsprogram ska användas av kansliet med start år b) Gymnastikförbundets utmärkelser Lena meddelar att Gymnastikförbundet nu har ett nytt system för utmärkelser och förtjänsttecken. Detta kommer att läggas på hemsidan. c) Deltagande på DF:s årsmöten Styrelsen beslutar att utse representanter på DF:s årsmöten efter GF Västs årsmöte i mars. d) Gymnastikens Dag Lena rapporterar, efter uppdrag från Ewa, att Gymnastikens Dag kommer att genomföras med tolv föreningar söndag den 18 mars klockan i Nordstan. e) Konsulenten rapporterar Lena berättar om uppsökande verksamhet per telefon och med personliga föreningsmöten samt att Gymnastikförbundet inlett ett samarbete med OLKA sportresor som kan erbjuda våra föreningar hjälp med researrangemang. f) Övriga rapporter - Mentorskapsprogram: Kristina rapporterar att hon och Ewa inom ramen för sitt uppdrag valt ut två ledare som ska få varsin mentor för att under ett år få hjälp att utvecklas i sitt ledaruppdrag. Kristina återkommer med förslag på arvodering av mentorerna. - Christer rapporterar att han uppvaktat Michael Cedstrand, vd för Idrottens Spel, på hans pensionsavtackning. - Christer, Lena och Ewa besökte GF Energos 90- årsjubiluemsföreställning i Valhalla Sporthall.

3 8 Kommittéärenden Trupp: Kommittén har lämnat en reviderad kalkyl över ekonomin för föreningsdrivna tävlingar. Efter årsmötet i mars får styrelsen fatta beslut i frågan om sådana tävlingar ska anordnas eller om de ska vara en regionsangelägenhet. Trupp: Margaretha väcker frågan om huruvida föreningen eller Gymnastikförbundet ska betala en vidareutbildning av förbundsdomare. Barn/ungdomskommittén: Kommittén önskar följa med på den av Gymnastikförbundets centrala barnkommitté anordnade studieresa till Danmark, som avser att samla alla regionala barnkommittéer för att tillsammans ta fram en verksamhetsplan för år Styrelsen beslutar att låta två av kommittéledamötena åka. Styrelsen rekommenderar att varje kommitté i fortsättningen lägger till en post för oförutsedda händelser i sin budget. Gymnastikens Hus: Kommittén har inkommit med en skrivelse rörande behov av redskap i GH. Efter årsmötet får styrelsen i uppdrag att utreda de ekonomiska förutsättningarna för nyinvesteringar och reparationer. 9 Besluts- och diskussionsfrågor a) Val av kommittéordförande för år 2012, MAG (per capsulam) Gösta Gustavsson omväljs som ordförande för MAG. b) Hyresavtal med Aspero (per capsulam) Styrelsen beslutar att Aspero även fortsättningsvis får betala 300 kronor i timhyra för sin verksamhet i Gymnastikens Hus. c) BUK:s medverkan på convent 4 5 februari (per capsulam) Styrelsen beslutar att låta två personer från Barn/ungdomskommittén åka på GympaKidz-convent. En av deltagarna finansierar sin medverkan genom pengar från Idrottslyftet. Priset är kronor per deltagare. d) Nomineringar till VSIF/SISU Västs styrelser (per capsulam) Inga nomineringar finns. e) Årsmöte 25 mars Lena meddelar att Richard Fredriksson, ordförande i Alingsås IF, har accepterat att föreslås som ordförande för årsmötet. Styrelsen beslutar att till dagordningen lägga punkten Val av antal ledamöter i styrelsen för en tid av ett år. Styrelsen beslutar också att lägga en proposition som rör stadgeändring av 3 Kap GRF-styrelsen, 1 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet: Förslag: GRF-styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter Årsmötet ska föregås av en ordförandekonferens dit Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark är inbjuden för att berätta om Vision 2020.

4 9 forts. f) Årsberättelse Lena presenterar årsberättelsen för år Önskemål finns om bilder på gymnaster som kommer från GF Väst. Lena får i uppdrag att kontakta Birgitta Rittner för att se om hon har bilder från exempelvis SM i Halmstad att sätta in i årsberättelsen. g) Kommittéregler (föreningstillhöriget, antal möten) Styrelsen får efter årsmötet i mars i uppdrag att utreda kommittéernas arbetsformer och sammansättning. h) Baby&barnmässan 2 4 mars Ingela, Pernilla och Ingela från BUK kommer att, tillsammans med kansliet, bemanna montern samt vid fyra tillfällen under lördag och söndag köra Bamsegympa från stora scenen. Gymnastikförbundet betalar medverkan medan GF Väst bemannar montern. Styrelsen beslutar att BUKledamöterna får en hotellövernattning som ersättning för sitt arbete. i) IDA BAD-mässan november Lena meddelar att hon ska på informationsmöte med Mässan om Träffpunkt Idrott som ska anordnas i samband med mässan. Styrelsen beslutar att ta upp frågan om GF Västs medverkan efter årsmötet. j) Gymnastikförbundets arbetsordning Styrelsen beslutar att komplettera och förtydliga texten som behandlar ersättning enligt halvt prisbasbeloppsregeln med att styrelsearvoden undantas från denna regel då dessa räknas som en sidoinkomst. Övriga frågor 10 Årets ledare och årets förening Inga ansökningar har inkommit. Lena skickar ut en påminnelse. 11 Nästa möte Nästa möte blir den 8 mars klockan på kansliet. 12 Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet.

5 Göteborg Lena Fridlund, sekr Christer Holmgren, ordf Bodil Berntsson

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet

STADGAR. För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet STADGAR För Distriktsförbundet Distrikt 3 Mellan Budo & Kampsportsförbund under Svenska Budo & Kampsportsförbundet 1 Förbundet bildades den 23 augusti 2010 genom sammanslagning av Dalarnas, Värmlands,

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening måndagen 20/6-10 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2010-06-20 Närvarande: Petra Ariton Christer Björsson Lars Ek (fr o m 7) Henrik Flaarönning Kjell Gustafsson (fr o m 6) Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Helge Ryen

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012

Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 SIKO styrelsemöte, möte nr 2 år 2012 Skärgårdens Intresseföreningars Kontakt Organisation - protokoll från styrelsemöte på Landstingshuset den 27 mars 2012 Närvarande: Pia Södergren SIKO (ordf) (mötestid

Läs mer

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera

PROTOKOLL. Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet. fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Vänföreningen Birgit Nilsson-sällskapet PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Birgit Nilsson-sällskapet den 23 mars 2013 på Malmö Opera Närvarande Styrelse (Gitta-Maria Sjöberg fr.o.m. 11), revisorer, valberedning

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden.

Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Stadgar: H.O.G. Trollhättan Chapter Sweden. Inledning: Tillhörighet, H.O.G. Harley Owners Group H.O.G. är en märkesklubb av och för Harley Davidson Motor Company USA. H.O.G. International är den övergripande

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande

PROTOKOLL 2013-03-05. Adelöv Framtidsgrupp. Datum 2013-03-05. Tid 19.00. Adelövs skola. Närvarande PROTOKOLL 2013-03-05 Adelöv Framtidsgrupp Datum 2013-03-05 Tid 19.00 Plats Närvarande Adjungerad Adelövs skola Ingemar Karlsson Kjell Persson Uno Ljungberg Eva Engström Kristina Karlsson Gunilla Jansson

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET

MOTIONER TILL ÅRSMÖTET MOTIONER TILL ÅRSMÖTET Motioner till s årsmöte 2015 samt styrelsens svar Motion om Västsahara sid 2 Styrelsens svar sid 3 Motion om föreningsstödet sid 4 Styrelsens svar sid 6 Motion om rättvisa banker

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer