Styrelsemöte på Hotel City, Eskilstuna den 2 juni 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsemöte på Hotel City, Eskilstuna den 2 juni 2007"

Transkript

1 Styrelsemöte på Hotel City, Eskilstuna den 2 juni 2007 Omfattning Beslutande Folke Andersson Birger Fält Börje Hansson Karin Ingelhag Ernst Larsson Jan-Erik Wettermark Karin Dahl Suppleanter Anmält förhinder Gunnar Wall Christer Svensson Underskrift Karin Ingelhag Sekreterare Folke Andersson Ordförande Protokolljustering Börje Hansson 15 Mötets öppnande Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 16 Dagordningen Dagordningen godkändes. 17 Protokolljusterare Till protokolljusterare utsågs Börje Hansson.

2 18 Föregående mötes protokoll. Föregående två mötes protokoll, , godkändes, 19 Val av verksamhetsansvariga Motionskommittén Jan-Erik Wettermark informerade om att motionskommittén består av Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Karin Dahl, Lennart Gustafsson, Gunnel Svensson och Tommy Schill från kansliet. Tävlingskommittén - Börje Hansson informerade om att tävlingskommittén består av Börje Hansson, Birger Fält, Karin Dahl, Christer Svensson, Siw Ibáñez och Anna Fälllén Ernst Larsson kallas vid behov till båda kommittéerna.. Ernst Larsson utsågs till utbildningsansvarig inom SGVF. Karin Ingelhag ingår i utbildningsutskottet Kommittén för utmärkelser Birger Fält informerade om att Vidar Martinell har valts som ordförande, övriga ledamöter är Birger Fält och, Alan Scott 20 Personalärenden Folke har under april maj genomfört samtal med samtliga medarbetare på kansliet. Nuvarande tjänsteomfattning på kansliet; Anna Fällén 70 %, Barbro Carlberg-Lindgren 100 %, Anne Forsberg 60 %, Tommy Schill 100 % samt köpt tjänst VSGVF genom Sture Anckar ca 55%. Medarbetarna på kansliet saknar idag relevanta arbetsbeskrivningar. Folke upprättar förslag till arbetsbeskrivning. Förslaget diskuteras inom styrelsen. Därefter för Folke och Börje en dialog med kanslipersonalen. 21 Rapporter Rapport från kansliet. Skriftlig rapport har inkommit. Där rapporteras att ett diplom har gjort för Skolgångens dag på Skansen. Utskick av Gångpolarmärken har gjorts. Ungdomsläger har genomförts på Björnö i Västerås samt att resurser avsätts för genomförandet av Tjejgåingen. Vidare informerade Ernst om motionskommitténs deltagande vid utställningen Svenskt Friluftsliv vid Riksdagens friskvårdsdag. Rapport från Tjejgåing. Vårens Tjejgåing har ett vikande deltagarantal. Efter att årets arrangemang är avslutat skall en utvärdering göras. Ett strategiskt resonemang förs under hösten om utförande och genomförande av Tjejgåing i framtiden. Rapport om ekonomi. Redovisade rapporter ger en otydlig bild om den ekonomiska situationen. Det finns behov av att kunna redovisa utfall mot 2

3 budget per månad. Folke upprättar en ny kontoplan i samråd med berörda. Budgetplan för respektive kommitté skall upprättas för Folke informerade om Idrottslyftets möjligheter framåt. En Framtidsvisionsträff kommer genomföras hösten Motionskommittén Rapport från Motionskommitténs sammanträde den 22 april 2007, se bilaga, samt kostnadsplan för resterande del av året, se bilaga. 23 Tävlingskommittén Rapport från Tävlingskommitténs sammanträde den 2 juni 2007, se bilaga. 24 Behandling av ärenden från förbundsmötet Fastställa vad som menas med praktiskt möjligt när det gäller att juniorer och seniorer skall starta tillsammans vid SM-tävlingar, Birger. Jubileumsbok utreds i gruppen som planerar 75-årsjubiléet Nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas, Birger. Fastställa vilka distanser svenska veteranrekord skall noteras på, Christer och Birger. Utredning om eventuellt marknadsföringsutskott. Förbundsstyrelsen beslutade om följande svenska rekord; - 20 km Damer Monica Svensson Köpenhamn , - 20 km Herrar Stefan Johansson La Coruna 6/ km Herrar Bo Gustafsson Söul 30/ SM 2007 Arrangemang Teknisk kontrollant Förbundsrepresentant SM Västerås Birger Fält Börje Hansson Veteran SM Tibro Börje Hansson Ernst Larsson Lång SM Veteran Birger Fält Birger Fält Skara Lång SM Stockholm Peer Jensen Folke Andersson 26 Skrivelser Rutiner för inkomna motioner till årsmötet. Skivelse har inkommit från Tage Davidsson om att motioner och styrelsens yttranden skall läggas ut på hemsidan i så god tid att distrikten skall kunna ta upp dessa på sina årsmöten. Styrelsen konstaterade att det inte var möjligt att med nuvarande skrivning i stadgarna kunna behandla motionen enligt skrivelsens förslag. Skrivelsen handläggs av Folke Andersson. Må bra festivalen sept 07. Beslut om att SGVF skall delta. Ernst Larsson är projektledare för SGVF:s medverkan. 3

4 Förbundsläkare. Calle Bengtsson avsäger sig det formella ansvaret som förbundsläkare. Skrivelsen handläggs av tävlingskommittén. Birger Fält diskuterar behovet av medicinskt stöd med Siw Ibáñez. 27 Föreningsregister Till SGVF beviljades inträde av Fredrikshofs IF Gångförening, som ersätter Fredrikshofs IF Gång och Vandring. Utträde ur SGVF beviljades av följande klubbar; Alunda GK, Fredrikshofs IF Gång och Vandring och Synskadade ungdomar Göteborgs idrott (SUGI). 28 Övriga frågor Folke diskuterar annonsering av gångsporten, i olika tidskrifter, med kansliet. 29 Nästa möte Kommande styrelsemöte äger rum lördagen den 11 augusti. Plats, kansliet Göteborg. 30 Mötets avslutning Ordföranden förklarade mötet avslutat. 4

5 Uppdragslista Avslutade ärenden Birger Fält att fortsätta kontakter med tilltänkta arrangerande föreningar när det gäller Stora SM. Verkställande utskottet att ta ställning till budget för en ungdomssatsning. Kommittéerna att lämna in verksamhetsrapport och förslag verksamhetsplan senast den 19 februari Verkställande utskottet att lägga ramarna för kommittéerna och kansliet inför beslut om budget för Birger Fält att före förbundsmötet ta fram stipulationstider vid ensamstart i SM för juniorer och seniorer (individuellt och lag) och att se över bestämmelserna för poängberäkning gällande olika cuper. Verkställande utskottet att ta kontakt med Friidrottsförbundet angående förutsättningar för ett eventuellt samgående med Friidrottsförbundet. Birger Fält att uppdatera stadgar och tävlingsregler för gång och att nytryck ordnas under (dessa var avslutade sedan tidigare) Kansliet att bevaka vad som händer i samband med en pågående planering av ett Riksidrottsmuseum Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Tommy Schill att ta fram ett kostnadsförslag för ett förbundsmärke, avsett att kunna bäras på kavaj och motsvarande klädsel, samt att ta fram prov. Tommy Schill att tillsammans med Motionsutskottet ta fram förslag om enhetliga regler för sanktionsavgifter. Tommy Schill att efterforska lista efter tidigare gjord inventering av förbundets prissamling eller, om inte en sådan går att finna, att upprätta en sådan.. Börje Hansson och Anna Fällén att besluta om ett datum för domarutbildning och domarkonferens. Nya uppdrag Förbundsstyrelsen skall under hösten genomföra ett strategiskt resonemang om Tjejgåingens framtid. Budgetplan för respektive kommitté skall upprättas för Respektive ansvarig ansvar för att detta sker. Birger Fält diskuterar behovet av medicinskt stöd med Siw Ibáñez. Folke Andersson svarar på Tage Davidssons skrivelse Rutiner för inkomna motioner till årsmötet. Folke diskuterar annonsering av gångsporten, i olika tidskrifter, med kansliet. Birger ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas. Christer och Birger arbetar fram förslag på vilka distanser svenska veteranrekord skall noteras på. Styrelsen, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott. Jubileumsbok utreds i gruppen som planerar 75-årsjubiléet En Framtidsvisionsträff skall genomföras hösten

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007

SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 SGVF styrelsemöte Göteborg den 20 oktober 2007 Omfattning 45-60 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Börje Hansson, deltog 45-57 Karin Ingelhag Ernst Larsson Christer Svensson, deltog 45-57 Jan-Erik Wettermark

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-04-19 Spar Hotel Gårda, Göteborg Omfattning 14-27 Beslutande Folke Andersson Börje Hansson Karin Ingelhag 14-23 Anna Johannesson Birger Fält Karin Dahl

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006

Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006 Förbundsstyrelsemöte på Svenska Gång- och Vandrarförbundets kansli, Kvibergs Idrottscenter, Göteborg den 8 juli 2006 Omfattning 13-29 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Birger Fält Börje Hansson

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 3 februari 2007

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 3 februari 2007 Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 3 februari 2007 Omfattning 55-67 Beslutande Suppleanter Anmält förhinder Från kansliet Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Birger Fält Börje Hansson

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 21 april 2007

Förbundsstyrelsemöte på Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 21 april 2007 Förbundsstyrelsemöte på Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 21 april 2007 Omfattning 68-77 Beslutande Suppleanter Anmält förhinder Från kansliet Övriga Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Birger Fält

Läs mer

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007

SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 SGVF styrelsemöte i MunktellArenan i Eskilstuna den 1 december 2007 Omfattning 61-77 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl 61-72 Börje Hansson Ernst Larsson Birger Fält Jan-Erik Wettermark Christer Svensson,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2008-09-14 Munktellarenan, Eskilstuna Omfattning 45-61 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Karin Dahl Ernst Larsson Gunnar Wall Börje Hansson 45-49 +

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 28 januari 2006 Omfattning 64-82 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan-Erik

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Haga Kristineberg, Stockholm den 29 juli 2005 Omfattning 27-37 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan Olsson Jan-Erik Wettermark

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Nordic Sea, Stockholm den 28 maj 2005 Omfattning 11-26 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Ernst Larsson Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Park Inn Rezidor SAS, Haninge den 13 november 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Park Inn Rezidor SAS, Haninge den 13 november 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Park Inn Rezidor SAS, Haninge den 13 november 2005 Omfattning 50-63 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan-Erik

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 1 oktober 2005 Omfattning 38-49 Beslutande Jan-Erik Wettermark Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Alan Scott

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 26 november 2006

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 26 november 2006 Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4 i Göteborg den 26 november 2006 Omfattning 42-54 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Christer Svensson (t o m 48)

Läs mer

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm.

Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté kl , Bosön, Stockholm. Protokoll fört med SGVF:s Motionskommitté 2008-03-07 kl 18.00-21.30, Bosön, Stockholm. 1 (4) Närvarande: Jan-Erik Wettermark, Gunnar Wall, Lennart Gustafsson, Karin Dahl och Gunnel Svensson. Ej närvarande:

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Eskilstuna den 16 maj 2004

Förbundsstyrelsemöte i Eskilstuna den 16 maj 2004 Förbundsstyrelsemöte i Eskilstuna den 16 maj 2004 Omfattning 10-22 Beslutande Elisabeth Wahlström Karin Dahl (från 13) Ulla Dirfeldt Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan Olsson Jan-Erik Wettermark

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarlörbundet

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarlörbundet Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarlörbundet Tid: 12 februari 2011 Plats: MunktellArenan, Eskilstuna Omfattning ~ 69-86 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Alexandra Kreuzer Boberg Börje

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4, Göteborg den 26 november 2004

Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4, Göteborg den 26 november 2004 Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4, Göteborg den 26 november 2004 Omfattning 50-63 Beslutande Från kansliet Meddelat förhinder Övriga Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Ulla Dirfeldt Birger Fält

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 6juni2010 IBIS Hotell, Hägersten Omfattning ~ 15-32 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Mariette Hassmer Troije 15-28 Börje Hansson

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte på Accome Hotel Apartments, Alvik den 12 september 2004

Förbundsstyrelsemöte på Accome Hotel Apartments, Alvik den 12 september 2004 Förbundsstyrelsemöte på Accome Hotel Apartments, Alvik den 12 september 2004 Omfattning 36-49 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Birger Fält Börje Hansson T o m 40 Ernst Larsson T o m 40 Jan

Läs mer

Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm.

Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Stockholm 2013-12-09 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 9/13 Tid och plats Måndag 9 december klockan 09:10 till 17:15 på s kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Anna

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 15oktober2011 Munktell Arena, Eskilstuna

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 15oktober2011 Munktell Arena, Eskilstuna Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 15oktober2011 Munktell Arena, Eskilstuna Omfattning ~ 123-140 Beslutande Folke Andersson Birger Fält Alexandra Kreuzer Boberg Börje Hansson Roger

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 27november2010 Spar Hotell, Göteborg. riette Hassme Troije

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 27november2010 Spar Hotell, Göteborg. riette Hassme Troije Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 27november2010 Spar Hotell, Göteborg Omfattning ~ 51-68 Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Mariette Hassmer Troije Börje Hansson

Läs mer

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Söndagen den 23 april 2006 kl Hotel Scandic Continental, Stockholm

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Söndagen den 23 april 2006 kl Hotel Scandic Continental, Stockholm Organ Förbundsmötet Tid Söndagen den 23 april 2006 kl 13.30-15.30 Plats Hotel Scandic Continental, Stockholm Omfattning 1-21 Underskrift Calle Bengtsson Mötessekreterare Christer Pallin Mötesordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter lämnas in)

1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter lämnas in) ÅRSMÖTE PROTOKOLL 2017 Möte 2017-10-25 Distriktet Sportfiskarna - Stockholm 1 Årsmötets öppnande samt godkännande av dagordning (eventuella fullmakter lämnas in) Leif Andersson hälsade samtliga närvarande

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm

Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Protokoll Nr 5/15 Fört vid styrelsens möte 2015-08-30, Hotel Tapto, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren, vice ordförande (EL) Lotta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

ANKOM Göteborg SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET:S FÖRBUNDSMÖTE

ANKOM Göteborg SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET:S FÖRBUNDSMÖTE VÄSTSVENSKA GÅNG- och VANDRARFÖRBUNDET ANKOM Göteborg 2010-01-19 2010-01- 10 MOTION TILL SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET:S FÖRBUNDSMÖTE 2010-04-10 Motion om att ateruppta utredningen om samgaende mellan

Läs mer

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014

PROTOKOLL NR 8/14. Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 PROTOKOLL NR 8/14 Fört vid styrelsens telefonsammanträde den 9 december 2014 Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordf (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Lotta Jegenstam, ledamot

Läs mer

Protokoll 19 juni 2013

Protokoll 19 juni 2013 Protokoll 19 juni 2013 Styrelsens sammanträde nr 6/13 Tid och plats Onsdagen den 19 juni klockan 09,30 till 14,00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3-2010 2010-03-06 10.00-16.15 SVEMO kansli Deltagare SVEMO Sture Fredell Stig Klemetz Agneta Andersson Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen Hafström Åke Knutsson Håkan Olsson

Läs mer

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Protokoll. Styrelsens sammanträde nr 1/17. Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2017-03-20 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 1/17 Tid och plats Måndag 20 mars klockan 10:00 till 16:00 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje Andersson

Läs mer

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja AH till justerare jämte ordförande.

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja AH till justerare jämte ordförande. 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 2-17 Tid: Plats: 4-5 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Anders Holmberg(AH) Mats

Läs mer

2 Upprop och fullmaktsgranskning. Fastställande av röstlängd

2 Upprop och fullmaktsgranskning. Fastställande av röstlängd Södra Motorcykelförbundet Protokoll fört vid Södra Motorcykelförbundets Årsmöte Lördagen den 24 februari 2018 Vrigstads Värdshus, Vrigstad 1 Årsmötets öppnande Ordförande Roger Karlsson hälsade alla delegater,

Läs mer

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm.

PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. SCF:s klädleverantör PROTOKOLL NR 2/09 fört vid styrelsens sammanträde lördagen den 28 mars 2009 på Idrottens hus, Stockholm. NÄRVARANDE Yvonne Mattsson Bo Sjöberg Tony Pölder Åsa Hermanson Anders Karlsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i GBBF

Protokoll från styrelsemöte i GBBF Protokoll från styrelsemöte i GBBF 2015-01-27 Närvarande: Lennart Hallgren, ordförande Christer Halling, ledamot Hans Hermansson, kassör Agneta Ohlsson, sekreterare Bert Nilsson, suppleant 1. Mötets öppnande

Läs mer

PROTOKOLL nr 4/14. Fört vid styrelsens sammanträde den 17 maj på Idrottens Hus i Stockholm.

PROTOKOLL nr 4/14. Fört vid styrelsens sammanträde den 17 maj på Idrottens Hus i Stockholm. PROTOKOLL nr 4/14 Fört vid styrelsens sammanträde den 17 maj på i Stockholm. Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, v ordförande (AB) Catarina Andersson, ledamot (CA) Elisabeth Lindgren,

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 4/13 Tid och plats Onsdagen den 6 maj klockan 09,35 till 15,35 på Svenska Orienteringsförbundets kansli, Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson,

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje.

Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Stockholm 2014-11-14 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 10/14 Tid och plats Fredag 14 november klockan 17:10 till 19:40 på hotell Skogshöjd, Södertälje. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande

Läs mer

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte. Mötet öppnas inledning Protokoll nr 348, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved. Närvarande: Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte, GBBF, :

Protokoll fört vid styrelsemöte, GBBF, : Protokoll fört vid styrelsemöte, GBBF, 2007 01 31: Närvarande: Hannu Kolehmainen, Marianne Sundkvist, Bosse Sjöström, Mervi Lundkvist, Björn Jorhede, Ola Bjurman, Robert Boström, Lasse Franck. Anmält frånvaro:

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Lördagen den 5 april 2008 kl

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Lördagen den 5 april 2008 kl Organ Förbundsmötet Tid Lördagen den 5 april 2008 kl. 14.00-17.30 Plats Restaurang Aptitretarna, Vädursgatan 6, våning 8, Göteborg Omfattning 1-22 Underskrift Barbro Carlberg Lindgren Mötessekreterare

Läs mer

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm

Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på Idrottens Hus, Stockholm Stockholm 2015-04-19 PROTOKOLL 2/2015 Styrelsen sammanträde den 19 april 2015 på, Stockholm Närvarande: Yvonne Mattsson, ordförande (YM) Anders Bromée, vice ordförande (AB) Ella Lindgren, ledamot (EL)

Läs mer

Protokoll nr 3/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på Steam Hotel, Västerås

Protokoll nr 3/ , fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen på Steam Hotel, Västerås Protokoll nr 3/2019 22-33, fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen 2019-03-29 30 på Steam Hotel, Västerås Närvarande: Margareta Israelsson, ordförande Putte Eby Sussan Eriksson Åsa Llinares Norlin,

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås

Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås 1/10 Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås Närvarande ledamöter: Närvarande suppleanter: 1. Mötets öppnande CA öppnar mötet och hälsar

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 25-26 maj 2012 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson Helena Hermelin

Läs mer

Protokoll Förbundsmöte

Protokoll Förbundsmöte Protokoll förbundsmöte Protokoll Förbundsmöte Förbundsmöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet lördagen den 21 april 2018 i Linköping Tid: Lördag 21 april 2018 14:00 Plats: Hotell Ekoxen, Linköping Omfattning:

Läs mer

Protokoll Nr 11, , 2014

Protokoll Nr 11, , 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-11-22, kl. 14.00 2014-11-23, kl. 12.00. Plats: Scandic, Värnamo. Närvarande: Jesper Kedjevåg (ordförande), Nico Christoforidis (kassör),

Läs mer

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson,

Läs mer

Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm.

Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på Svenska Orienteringsförbundets kansli i Stockholm. Stockholm 2014-02-27 Protokoll Styrelsens sammanträde nr 3/14 Tid och plats Torsdag 27 februari klockan 09:05 till 15:15 på s kansli i Stockholm. Närvarande ledamöter Lena Larsson, förbundsordförande Eje

Läs mer

FS möte nr 6 år 18/19 Globe hotel

FS möte nr 6 år 18/19 Globe hotel 1 (5) FS möte nr 6 år 18/19 Globe hotel 2019-04-26 77-92 Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande Martin Klabere (MK) Sekreterare Victoria Wikström (VW) Helen Sundström-Hetta (HS) (telefon) Krister

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 1 (6) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2-2008 2008-03-01 10:00-16:35 Scandic Hotel, Norrköping Närvarande Svemo Sture Fredell Stig Klemetz Lisbeth Hagman Jörgen Hafström Bertil Bergström Åke Knutsson Olle Bergman

Läs mer

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson 2002-12-18 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 9/2012 Datum: 2012-11-09 Tid: 09.00 16.30 Plats: Närvarande: Ordförande Best Western Arlanda Hotellby, Arlandastad Rolf Weiffert Anders Dahlstedt Tomas

Läs mer

Protokoll SMFF förbundsstämma 2011

Protokoll SMFF förbundsstämma 2011 SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND Förbundsstämma 2011-03-27 1 (5) Protokoll SMFF förbundsstämma 2011 Den 27 mars 2011, Quality Hotel Ekoxen, Linköping Närvarande: Ett 30-tal personer var närvarande, representerande

Läs mer

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET Förbundsstyrelsen Protokoll nr 1/2011 2011-02-18 Tid: Plats: Torsdag 17 februari Scandic Hotel Sergel Plaza, Stockholm Närvarande: Christer Malm, mötesordförande vid 6-12, 14-15,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1 (5)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 1 (5) 2018-04-14 Sid 1 (5) Plats och tid Ronneby Brunn 14 april 2018 kl 13:30 15:45 Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande Gert Karlsson, kassör Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare Peter Olsson Leif Sundahl

Läs mer

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte

Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen. Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndag den 17 oktober 2011 kl. 20.00 Svenska lapphundklubben - Centralstyrelsen Sekreterare Plats: Telefonmöte Närvarande ledamöter Stig Berndtsson Bengt-Ove Bergquist Ulrika

Läs mer

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm

Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm PROTOKOLL STY 8/2005 1(6) PROTOKOLL STY 8/2005 Sammanträdesdata Tid 2005-12-03 kl 10.00-15.45 Plats Grand Hotel, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Stig Klemetz, vice ordförande Olle Bergman

Läs mer

PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE

PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE 1 (5) PROTOKOLL ENDURO SEKTIONSMÖTE 5-2009 2009-12-19 00.00-00.00 Deltagare SVEMO Per Lennerman Gäster Åke Knutsson Delegat Ledamot Sammankallande SVEMO Styrelse 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 /

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 10 / 2010 141-159 Plats: Telefon Datum: 2010-06-16 Tid: 19.30-22.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Kerstin Karlsson, Jonny Svensson,

Läs mer

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Lördagen den 17 april 2004 kl

SVENSKA GÅNG- OCH VANDRARFÖRBUNDET Förbundsmöte Tid Lördagen den 17 april 2004 kl Organ Förbundsmötet Tid Lördagen den 17 april 2004 kl 13.00-15.30 Plats Quality Airport Hotel Arlanda Omfattning 1-21 Underskrift Calle Bengtsson Mötessekreterare Christer Pallin Mötesordförande Jan-Ingvar

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte i Prioritet Serneke Arena, Kviberg

Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte i Prioritet Serneke Arena, Kviberg Protokoll fört vid Göteborgs- och Bohusläns årsmöte 2017-03-12 i Prioritet Serneke Arena, Kviberg 1. Mötets öppnande GBBF:s vice ordförande Bert Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa Protokoll 3/2016 Datum: 2016-04-18 Tid: Kl. 19.00-21.30 Plats: Närvarande: Ordförande Telefonmöte Ange ev. nedan Kirsten Wretstrand Margaretha Carlsson

Läs mer

O:\Stab\Calle\Calle\Styrelse protokoll\ \Styrelseprotokoll nr doc

O:\Stab\Calle\Calle\Styrelse protokoll\ \Styrelseprotokoll nr doc O:\Stab\Calle\Calle\Styrelse protokoll\2004 273-\ Protokoll nr 282, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredag-lördag 8-9 oktober 2004 på Sjöfartshotellet, Slussen samt Viking

Läs mer

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande.

1) Mötet öppnas PT hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2) Val av justerare FS beslutar att välja Jonas Almqvist till justerare jämte ordförande. 1 Förbundsstyrelsen Protokoll 1-16 Tid: Plats: 6-7 februari Idrottens Hus, Stockholm Närvarande: Pontus Thuresson (PT) Kerstin Hjelm (KH) Maria Bergström (MB) Lars Nilsson (LN) Mats Peterson (MP) Carina

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset.

Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Protokoll Årsmöte Vinslövs RyttarFörening Lördagen den 20 februari i cafeterian Stora Ridhuset. Närvarande: 25 deltagare. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Robin Gustavsson hälsade välkommen och öppnade

Läs mer

Protokoll januari 2013

Protokoll januari 2013 Protokoll 27-28 januari 2013 Styrelsens sammanträde nr 1/13 Tid och plats Söndagen den 27 januari klockan 16,00 till måndagen den 28 januari 2013 klockan 15,45 på Bosön, Lidingö. Närvarande ledamöter Lena

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Protokoll för styrelsemöte 5/2018 Datum: Tisdag 1 maj 2018 Tid: Kl. 12.30-14.30 Plats: Klubbhuset ÅGK Närvarande: Styrelsen ÅGK Björn Pettersson Tf ordförande Susanne Lundberg Kassör Lotta Gylling Sekreterare

Läs mer

Gästrike-Hälsinge. Gästrike- Hälsinge golfdistrikt. Protokoll från ordinarie styrelsemöte Tönnebro Kopiemottagare: Deltagare:

Gästrike-Hälsinge. Gästrike- Hälsinge golfdistrikt. Protokoll från ordinarie styrelsemöte Tönnebro Kopiemottagare: Deltagare: Gästrike- Hälsinge golfdistrikt 2018-11-10 STYRELSEPROTOKOLL Protokoll från ordinarie styrelsemöte Tönnebro 2018-11-10 Deltagare: Kopiemottagare: Pär Lindfors, ordf Birgitta Adermark, Kajsa Sjölander,

Läs mer

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt, Bo Eliasson Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 19 juni 2017 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtson, Claes Carlstedt,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte #226 Svenska Klätterförbundet (16-17 september 2017, Idrottens Hus)

Protokoll styrelsemöte #226 Svenska Klätterförbundet (16-17 september 2017, Idrottens Hus) Närvarande Truls Neubeck(TN) ordförande Andreas Atthammar (AA) Cecilia Horak (CH) Frida Heilert (FH) Joel Nyberg (JN) Jenny Råghall (JR) Thomas Winnberg (TW) Karin Persson (KP), generalsekreterare Kl.16

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 94 årsmöte Dag: Lördag 10 mars 2012 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och informerade

Läs mer

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm

Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm 2007-12-06 1 ( 5) PROTOKOLL STY 8/2007 Sammanträdesdata Tid 2007-12-01 kl 10.30 16.00 Plats Scandic Hotel Hasselbacken, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil Bergström Jörgen

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 6 augusti klockan 1800, BK Albrekts, Varberg Närvarande: Leif Eskelid, Lennart Nordberg, Lars Adie, Monica Evertsson, Jan Malmström och Magnus Svensson.

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (13:00-16:00) Stockholm

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE (13:00-16:00) Stockholm PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2018-03 2018-04-13 (13:00-16:00) Stockholm Deltagare - Svemo Håkan Leeman Åke Knutsson Fredrik Hansson Jonas Gustafsson Josefin Lundin Thomas Avelin Tony Jacobsson Ulla Peterson

Läs mer

Protokoll årsmöte Svenska Poledanceförbundet 2 mars 2014.

Protokoll årsmöte Svenska Poledanceförbundet 2 mars 2014. Protokoll årsmöte Svenska Poledanceförbundet 2 mars 2014. Dag och tid: Söndag den 2 mars klockan 15.30. Plats: Fältöverstens samlingslokaler, Stockholm. Närvarande Camilla Roa Cortés Daniel Häggqvist Hanse

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING I LUDVIKA DEN 9 JULI ÅR 2008

PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING I LUDVIKA DEN 9 JULI ÅR 2008 Protokoll nr 5, 2008 PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING I LUDVIKA DEN 9 JULI ÅR 2008 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och förklarade medlemsmötet

Läs mer

Årsmöte Smålands bilsportsförbund

Årsmöte Smålands bilsportsförbund Årsmöte Smålands bilsportsförbund 2017-02-18 1. Mötets öppnande: Ungdomarna Frida Lindström och Daniel Nordenborg berättade om sina tankar och visioner för 2017. Önskar att klubbarna skall lyfta fram sina

Läs mer

Svenska Beagleklubben

Svenska Beagleklubben Svenska Beagleklubben Protokoll Art: Styrelsemöte 10 efter BF 2011. Tid: 2011-09-08 Plats: Telefonmöte. Närvarande: Catharina Linde Forsberg Ordförande Sekreterare, Webmaster (AK) Hans Eliasson Ledamot

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Sammanträdet öppnas Ordförande Lars-Gunnar Boren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sammanträdet öppnas Ordförande Lars-Gunnar Boren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. VÄSTERGÖTLAND S SKIDFÖRBUND STYRELSEPROTOKOLL NR 10 2009/2010 1 (4) Styrelsesammanträde Kansliet, Borås Närvarande: Lars-Gunnar Boren Berit Edlund Hans Haavik Hans Herbertsson Ingemar Larsson Åke Larsson

Läs mer

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab.

Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet. 4 Bolagsstämma i Sveab Förbundsstyrelsen diskuterade den kommande bolagsstämman i Sveab. Förbundsstyrelsen Protokoll nr 2/2016 2016-02-09 Tid: Tisdag 9 februari kl 19.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Telefonmöte Saffet Eraybar Susanne von Sydow Göran Karlsson Lena Tholse Klas Elm Ola

Läs mer

Protokoll vid årsmöte for Svenska Muaythai Förbundet

Protokoll vid årsmöte for Svenska Muaythai Förbundet Protokoll vid årsmöte for Svenska Muaythai Förbundet Plats: World Trade Center, Stockholm Tid: Lördagen 22 Mars 2014 kl 9.08-11.05 1 Mötets öppnande Förbunds ordförande Daniel Norrgård hälsade alla varmt

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet

Protokoll fört vid Årsmöte SBK Skaraborgsdistriktet Datum: 2016-03-12 Tid: Klockan 12:00 Plats: Björkhaga hotell Mullsjö Närvarande: 41 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av mötesordförande. 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer