Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, 14-16 Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, 14-16 Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson"

Transkript

1 ANy FS 13/2002 PROTOKOLL Från möte med förbundsstyrelsen Tid Måndagen den 16 december 2002 Plats Närvarande Golfens Hus, Danderyd Christer Örning Håkan Edvardsson Birgitta Ljung 4, 5, Per Malmrup Erik Åkerlund 4, 5, Mia Reich - Sjögren Gun Nilsson Övriga närvarande Mats Enqvist GS Anders Nyberg controller Ingrid Torines-Brandt 4, 5, 9, 10 Johan Kannerberg 11 Anders Hammarström 6 Föredragningslista 1. Fastställande av dagordning 2. Val av protokolljusterare 3. Föregående mötens protokoll, balanslista Beslutsärenden: 4. Mål 2002, Verksamhetsplan Ekonomi 2002, Budget Invalsärenden a) Äppelgårdens GK b) Norråva GK c) Övergång till M1 Arlandastad och Lerberget 7. Borgen Svenska Golfförbundet Golfsystem AB 8. Finansiering Svenska Golfförbundet Golfsystem AB 9. GDF-konferens 2003, Dalarna 10. Sammanträdesplan Regionala Golfgymnasier 12. Utmärkelser 13. Fastställande av röstlängd inför FM 14. Motion till RIM Sida 1 av 5

2 15. Rapporter: a. GS-rapport b. Summering GDF-konf 2002 c. Propositioner inför FM d. Solheim Cup e. Scandinavian Masters f. Distriktsårsmöten 2003 g. GDF s roll h. RS 16. Diskussion a. Golf i OS b. Inför styrelseutbildningen c. Inför ordförandekonferens feb 2003 d. Inför träff med PGA Ordföranden hälsade välkommen till mötet och förklarade mötet för öppnat. 1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Dagordningen fastställdes enligt ovan. 2 PROTOKOLLJUSTERARE att utse Håkan Edvardsson att, jämte ordföranden, justera mötets protokoll. 3 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL, BALANSLISTA Protokollet genomgicks och lades därefter till handlingarna. 4 MÅL 2002, VERKSAMHETSPLAN FS har i samband med kallelsen erhållit GS-förslag till verksamhetsplan Vidare har styrelsen i samband med Ordförandekonferensen i Sundsvall i workshop diskuterat verksamhetens inriktning. att godkänna verksamhetsplanen med redaktionella förändringar enligt genomgång. 5 EKONOMI 2002, BUDGET 2003 Styrelsen har i samband med kallelsen erhållit GS-förslag till budget 2003 med tillhörande kommentarer. att godkänna upprättat förslag till budget för INVALSÄRENDE att välja in Äppelgårdens GK (ÄgnGK) såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden som klubb nummer 473. att välja in Norråva GK (NåaGK) såsom fullvärdig medlem med tidsbegränsning (M2) under tiden som klubb nummer 474. att välja in Arlandastads GK och Lerbergets GK såsom M1-medlemmar. Sidan 2 av 5

3 7 BORGEN SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GOLFSYSTEM AB Det av förbundsmötet 2002 beslutade IT-projektet genomförs i dotterbolaget Svenska Golfförbundet Golfsystem AB. Bolaget ingår stora leverantörsavtal och har behov av att förbundet som ägare ställer borgen för dotterbolaget. att ge GS och ordföranden fullmakt att i förening ställa borgen för dotterbolaget SGF Golfsystem AB till och med Borgensåtagandena skall begränsas så att ett enskilt borgensåtagande skall maximeras till 1 miljon och den totala borgen vid vart tillfälle maximeras till 3 miljoner. 8 FINANSIERING SVENSKA GOLFFÖRBUNDET GOLFSYSTEM AB Det av förbundsmötet 2002 beslutade IT-projektet genomförs i dotterbolaget Svenska Golfförbundet Golfsystem AB. Finansieringsbeslutet på förbundsmötet innebär att projektet har ett kassaunderskott som behöver finansieras. att uppdra åt GS att teckna avtal med finansiär som ger förbundet möjlighet att låna upp till 35 miljoner kronor under perioden för att täcka kassaflödesunderskott i SGF Golfsystem AB. Förbundet skall löpande föra över erforderligt belopp till SGF Golfsystem AB och alla kostnader för detta skall kostnadsredovisas i SGF Golfsystem AB. 9 GDF-KONFERENS 2003, DALARNA GDF-Dalarna har som enda distrikt anmält sitt intresse av att vara värd för GDF-konferensen på hösten att förlägga nästa års GDF-konferens till Dalarna. 10 SAMMANTRÄDESPLAN 2003 att fastställa mötesplan fram till och med förbundsmötet och en preliminär mötesplan för resterande del av året. 11 REGIONALA GOLFGYMNASIER Johan Kannerberg föredrog förslag till auktorisation av regionala golfgymnasier. att godkänna förslag till auktorisation av regionala/lokala golfgymnasier enligt uppställda kriterier. att fastställa att första auktorisationen att gälla skolstarten att uppdra åt utbildningsansvarig att tillsammans med berörd GDF skapa en tillsynsgrupp med främsta mål att ansvara för tillsyn och kvalitetsuppföljning samt befogenhet att bevilja alternativt frånta skolor auktorisation. Sidan 3 av 5

4 12 UTMÄRKELSER att tilldela förtjänstplakett i silver till Roger Borg, Karlskrona GK, Torbjörn Jonsson, Karlskoga GK, Brita Engstrand, Hulta GK och Ronald Nilson, Sala GK. att tilldela förtjänstmärke i silver till Mats Linder, UGF. att tilldela förtjänstmärke i guld till Lars Engstrand, Hulta GK. 13 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD INFÖR FM 2003 FS har årligen i uppgift att före årsskiftet fastställa röstlängd inför kommande ordinarie förbundsmöte. Antalet klubbar med rösträtt utgör 441. Fyra klubbar har ej erlagt årsavgift och utgör därför inte underlag för röstlängden. att fastställa röstlängden för Förbundsmötet MOTION TILL RIM I enlighet med tidigare beslut har motion till RIM skickats in av GS. Styrelsen har tagit del av motionen och godkänt formuleringen innan den skickades in. 15 RAPPORTER a. GS-rapport. Generalsekreterarens rapport från verksamheten gicks igenom. b. Summering GDF-konferens Styrelsen gick igenom och summerade intrycken och resultatet av de på GDF-konferensen genomförda informationerna och diskussionerna. c. Propositioner/Motioner inför FM. GS redovisade ett antal redan inkomna motioner till FM d. Solheim Cup. Planeringen inför vårt arrangerande av Solheim Cup avrapporterades. e. Scandinvian Masters. MRS informerade dels att planeringen och arbetet inför nästa års tävling pågår intensivt dels statusen i pågående VD-rekrytering. f. Distriktsårsmöten Förbundsstyrelsen går genom kansliet försorg ut med en förfrågan till distrikten om vem i förbundsstyrelsen som skall komma till respektive distrikts årsmöte. g. GDF s roll. GS tillsammans med Ingrid Torines-Brandt skriver ihop sig och kommer med ett förslag till nästa styrelse om hur styrelsens förslag till FM 2003 skall se ut. h. RS. Birgitta Ljung lämnade rapport från senaste RS-möte. att lägga rapporterna till handlingarna. Sidan 4 av 5

5 16 DISKUSSIONER a. Golf i OS. Bordlägges och diskussion sker på januarikonferensen. b. Inför styrelseutbildning. c. Inför ordförande konferens februari d. Inför träff med PGA. Bordlägges och diskussion sker på januarikonferensen. NÄSTA MÖTE Mötet avslutades. Nästa möte hålls den 13 februari. Sekreterare Ordförande Justeras Anders Nyberg Christer Örning Håkan Edvardsson Sidan 5 av 5

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF)

Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Stadgar för Hallands Golfförbund (HGDF) Sida 1 (12) STADGAR FÖR HALLANDS GOLFFÖRBUND (HGDF) I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning...

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund

Margareta Larsson Fagergren Ingrid Steen Englund PROTOKOLL Utskrivningsdatum 2015-03-17 REGIONFÖRBUNDSMÖTE Tid 2015-03-14, 13.00-14.30 Plats Idrottens Hus, Karlsgatan 28, Örebro Närvarande ombud Bofors GF Borensbergs GF Eskilstunagymnasterna (IK) Karlstads

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby Sidan 1 av 5 PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte 2014 03 08 på Scandic Hotell, Upplands Väsby 1) Mötets öppnande Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna.

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 375, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE fredagen den 13 mars 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB

STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR FÖR MALMÖ CITY GOLFKLUBB STADGAR För Malmö City Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 24 september 2013 genom samgående mellan Kvarnby Golfklubb och Sofiedal Golfklubb. Föreningen har

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening

Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening Stadgar för Romeleåsens Golfklubb Ekonomisk Förening I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Sid * IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ... 1 * ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål... 1 2 Sammansättning... 1 3 Tillhörighet

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06

Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Protokoll från BRS styrelsemöte 2011 12 06 Tid Tisdagen den 6 december 2011 kl. 19.00 21.15 Plats Närvarande Stora lektionssalen, BRS, Skrävsta Gård Sonny Hellberg Christer Lindberg Mats Andersson Mischa

Läs mer

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte

Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Solna den 22 maj 2014 Till SDF, SSL-föreningar herrar och damer 2013/14 F k Förbundsstyrelsen, Valberedning, Revisorer Kallelse till Svenska Innebandyförbundets förbundsmöte Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

Mötet öppnas inledning

Mötet öppnas inledning Mötet öppnas inledning Protokoll nr 366, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm. Närvarande: Malin Eggertz

Läs mer