Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige"

Transkript

1 Sverigeresan

2 Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra Sverigeresa kring ovanstående innehåll - Att komma fram till slutsatser och redovisa dessa under vintern 2006/ Att återkomma till FM 2007 med förslag till beslut

3 Preliminär tidsplan Beslut FM 29/4 SWEresa planering maj Diskussioner med våra medlemmar Juni September 2006 Sammanfattning av synpunkter oktober Avstämning diskussion GDF möte november Remiss GolfSverige klar januari 2007 Proposition till FM 2007 FM 2007 Löpande process med kontinuerlig delaktighet Diskussion under Sverigeresan Remiss och proposition Målsättning förslag till FM 2007

4 Sverigeresan Gun Nilsson LG Stenlund

5 Sammanfattande reflektioner Ineffektiv genomförandeprocess i nuvarande struktur Ineffektiv kommunikation i nuvarande struktur

6 Organisationen i GolfSverige oförändrad medan tillväxten av medlemmar och klubbar varit kraftig Antal klubbar Antal medlemmar Källa: SGF Klubbar Medlem Central verksamhet längre från klubbarnas verksamhet och vice versa Distriktens roll att vara mellanhand utmanad

7 Demokrati & genomförande i ideella organisationer Demokratiorganisation Medlemmar GK FM FS GDF Organisationsmodell tillämpad av flertalet idrottsorganisationer, inklusive GolfSverige Beslutsöverlämning Fast org. GS LG Ansvar och mandat! Tillfällig org. Konsult Direkt Golfens Hus anställda Ideell GDF GDF GK Medlem GK Organisationsmodell HHS Genomförandeorganisation

8 Distriktens förutsättningar för att serva som mellanhand olika (geografiskt, antal klubbar, struktur på medlemmar, finansiering) År fördelades 484 klubbar på 21 distrikt, med 5 klubbar i minsta distriktet och 68 klubbar i det största Ångermanland Medelpad Gotland Blekinge Örebro Jämtland-Härjedal Gästrike-Hälsinge Västmanland Värmland Bohuslän-Dal Dalarna Halland Östergötland Norr&Västerbotten Uppland Södermanland Västergötland Göteborg Småland Stockholm Skåne Källa: SGF

9 Strukturen på medlemmar i klubbarna per distrikt ställer olika krav på distriktens roll som mellanhand Medlemmar per klubb Antal Ångermanland Gästrike-Hälsinge Dalarna Medelpad Bohuslän-Dal Södermanland Örebro Uppland Värmland Gotland Småland Västmanland Halland Blekinge Skåne Stockholm Östergötland Västergötland Göteborg Norr-Västerbotten Jämtland-Härjedalen

10 Annat exempel är andelen hcp satta medlemmar i distrikten, vilket ger lite olika arbetsinsatser och metodik 86,0% Andel Handicapsatta Medlemmar 84,0% 82,0% 80,0% 78,0% 76,0% 74,0% 72,0% 70,0% Medelpad Gotland Värmland Ångermanland Norr-Västerbotten Bohuslän-Dal Örebro Dalarna Jämtland-Härjedalen Skåne Genomsnitt Gästrike-Hälsinge Uppland Västergötland Göteborg Halland Södermanland Småland Västmanland Stockholm Blekinge Östergötland

11 Verksamheten i distrikten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter från klubbarna 7 24 kr/medlem Antal Kr Ångermanland Medelpad Gotland Blekinge Örebro Gästrike-Hälsinge Västmanland Värmland Dalarna Bohuslän-Dal Jämtland-Härjedalen Halland Östergötland Södermanland Uppland Västergötland Norr-Västerbotten Göteborg Småland Stockholm Skåne Antal Medlemmar Årsavgift Samtliga distrikten tar in totalt cirka 9 mkr i medlemsavgifter Fåtal distrikt har anställd personal, verksamheten bygger på ideellt arbete

12 Sammanfattande reflektioner rörande distrikten som genomförandeorganisation Väsentligen olika förutsättningar i struktur (geografiskt, medlemsmässigt, antal klubbar) Drivs huvudsakligen med ideella krafter vilket skapar extra värdefulla resurser men också andra förutsättningar för genomförandet Uppdraget att vara mellanhand med två uppdragsgivare skapar otydlighet Finansiellt inte skapat utrymme i distrikten för att genomföra tvåvägsriktat uppdrag Närheten till klubbarnas verksamheter olika Distriktens verksamhetsplaner; hur samverkar denna med klubbarnas prioriteringar och med SGF s prioriteringar? = den röda tråden GDF egen juridisk organisation Kommunikationen av information med i flera led inbjuder till svårigheter

13 Antalet anställda i moderföreningen relativt konstant medan Affärsbolaget i det närmaste dubblerats. Projektanställda cirka 10 % av fast anställda SGF Affärsbolaget Övriga

14 Verksamhetsplanen i SGF, avspeglar den önskemålen från klubbarna? Verksamhetsplanen för omfattande och blir svår att kommunicera Blandar mål, aktiviteter och strategier, så att den därmed blir otydlig Avsaknad av tydliga prioriteringar bland målen gör det svårare att se kopplingen till aktiviteter i Golfsverige I vissa delar otydliga målsättningar, som är svår att mäta om man uppnått vad som eftersträvades Hur gör vi för att veta vad GolfSverige vill ha? Hur har vi örat mot rälsen och hur spinner det in i verksamheten? FM/FS/Golfens Hus beslut representativt? Business intelligence information grunden för framtidsplaneringen

15 Uppdragsbeskrivningar via FM Ännu tydligare definitioner och mätbara målsättningar som klubbarna kan följa resultatet mot och vad som kan förväntas komma ut Vid ändringar av uppdragsbeskrivning efter att uppdrag påbörjats kommunicera detta ännu tydligare.och uppföljning av beslut samt återrapportering Tydligare återrapportering till klubbarna Verktyg för återrapportering; inte bara FS/FM och GDF-möten Mätbara resultat återrapporteras

16 Sammanfattande reflektioner om SGF som genomförandeorganisation Avståndet till klubbarnas verksamhet ökat Distrikten egenskap som genomförandeorganisation Projekt med deltagare från klubbar inte tillräckligt i förankringsprocessen Verksamhetsplanen, hur väl bygger den på förväntningar och trender i GolfSverige? Avspeglar resurserna behoven? Avspeglar fördelningen av finansiella resurserna behoven? SGF s verksamhetsplan; hur samverkar denna med klubbens prioriteringar och med distriktens prioriteringar? Kommunikationen av information med mellanhand inbjuder till svårigheter Mer direktkommunikation med klubbar erfordras, oftare och konkretare

17 Kort presentation Demokratiutredningen Motion från Stockholms GDF FM-beslut 2005 FS direktiv 1. För- och nackdelar med direktdemokrati 2. För- och nackdelar med ett utökat antal ombud vid Förbundsmöte 3. Utveckling av Ungdomsrepresentation för att säkerställa morgondagens ledare.

18 Demokratiutredningens sammansättning Leif-Gunnar Stenlund, FS (Ordförande) Kenneth Grahn, Glasrikets GK Inger Högström-Westerling, Gustavsviks GK Bengt Olsson, Ljunghusens GK Ann Durlow, Orust GK Christer Palmborg, Stockholms GDF Anna Johansson, RUFF Hans Grandin, Dalarnas GDF Christer Nilsson, Bro-Bålsta GK Christer Pallin, Chefsjurist RF (Sakkunnig) Anders Hammarström, SGF (Handläggare)

19 Utredningens förslag 1 För att få en bild av Golfsveriges uppfattning i demokratifrågan genomföra en Sverigeresa, där alla golfklubbar och distrikt får information om både direktdemokrati och utvecklad representativ demokrati under Därefter lägger FS ett förslag som remissbehandlas. Remissvaren ligger till grund för en proposition från FS för beslut vid FM 2007.

20 Utredningens förslag 2 Utöka antalet ombud till 149 enligt en elimineringsprincip i det fall golfklubbarna förordar fortsatt representativ demokrati.

21 Utredningens förslag 3 Processen med propositioner och motioner rekommenderas enligt den föreslagna tidsaxeln och riktlinjer för att gälla med omedelbar verkan.

22 Utredningens förslag 4 FS tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att finna ett system som stimulerar golfklubbarna att engagera fler ungdomar till ledare inom golfklubbarna och därigenom öka ungdomsinflytandet i hela SGF. Till grund kan Svenska Ridsportförbundets modell ligga.

23 Förslag till nästa steg Beslut FM 29/4 SWEresa planering maj Diskussioner med våra medlemmar Juni September 2006 Sammanfattning av synpunkter oktober Avstämning diskussion GDF möte november Remiss GolfSverige klar januari 2007 Proposition till FM 2007 FM 2007 Löpande process med kontinuerlig delaktighet Diskussion under Sverigeresan Remiss och proposition Målsättning förslag till FM 2007

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro

Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro 2005-11-14 Anteckningar från GDF- konferens 28-29 oktober 2005 i Örebro Detta är minnesanteckningar inte ett protokoll eller referat, därför är inte alla inlägg och kommentarer upptagna i dokumentet. Fredag

Läs mer

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå

Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Förslag till framtida finansiering av central och mellannivå Avrapportering av utredningsuppdrag avseende arbetsgruppen för Finansiering Stockholm den 18 april 2008 1 Rapportens innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Innehåll

Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsplan 2015 Innehåll Verksamhetsrevisorer... 2 Ansvarsområde:... 2 Rapportering:... 2 Fördelning av distrikt:... 2 Distriktsbesök:... 2 Klubbesök:... 2 Ekonomi:... 2 Kontaktytor:... 2 Områden/verksamheter

Läs mer

Friidrott. talet STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009

Friidrott. talet STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009 Friidrott talet för2010 STYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSÅRSMÖTET 2009 Styrelseförslag till Förbundsårsmötet 2009 Friidrott för 2010-talet I överensstämmelse med beslut på förbundsårsmötet i fjol, 2008,

Läs mer

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020

VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 VISION 50/50 Strategiskt plan 2014-2020 Danderyd 140519 1. SAMMANFATTNING Detta dokument utgör den strategiska planen för SGF:s satsning på kvinnor och golf. Med kvinnor avses såväl yngre och äldre flickjuniorer

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE

Koncept. Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Beslutsunderlag för nytt IT-system GK GOLF.SE Innehållsförteckning Bilaga 1 IT-beslut på Förbundsmötet 2000 och 2001 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Omvärlden Kundnyttoanalysen

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara.

Vi har ställt samman en enkät med ett antal inledande frågor som samtliga distriktsstyrelser bör besvara. 1 ENKÄT Svenska Orienteringsförbundet har fått i uppdrag av förbundsmötet 2012 att bl a utreda frågan om hur man kan förbättra och effektivisera arbetet med distrikt och regioner. (motion nr 21 till förbundsmötet

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013

MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 MÖTESHANDLINGAR FÖRBUNDSMÖTET 19 20 APRIL 2013 TILL: Golfklubbar som är medlemmar i Svenska Golfförbundet FÖR KÄNNEDOM TILL: Golfdistriktsförbunden Anslutna organisationer KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTE 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse

Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Damtemautredningen På uppdrag av Svenska Ishockeyförbundets styrelse Bakgrund Förbundsstyrelsen i Svenska Ishockeyförbundet har gett i uppdrag till Utvecklings- och landslagsavdelningen att senast den

Läs mer

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29

Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Välkommen till Förbundsmötet 2012 Förbundsmöteshandlingar, ver 1 2012-02-29 Sid 1 av 18 Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte söndag den 25 mars kl 10.00 Stockholm Waterfront

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 Remisshandling Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 1 Översyn av Mälardalsrådet Bakgrund Enligt Rådsmötets beslut från 2010 ska en fördjupad översyn

Läs mer