Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012)"

Transkript

1 Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) 14 och 18.3, Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Karin Persson (KP), generalsekreterare, adjungerad Jonas Paulsson, adjungerad Ej närvarande Johan Wahlberg, (JW) Madelene Lidmalm (ML) Protokoll ordinarie styrelsemöte #183 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 17 november 2012) 1 Mötet öppnas Pontus Axelsson öppnande mötet och hälsade välkommen. 2 Val av mötesordförande Beslutades att välja Pontus Axelsson till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare Beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare. 4 Val av justerare Beslutade att välja Johan Ringstedt till justerare. 5 Adjungering till mötet Beslutade att adjungera Jonas Paulsson till mötet. 6 Godkännande av dagordning Beslutade att godkänna föreslagen dagordning. 7 Genomgång av föregående protokoll Beslutade att godkänna och lägga protokoll #182 till handlingarna. 8 Uppföljning av verksamheten 8.1 Genomgång av verksamhetsrapport och ekonomisk rapport KP redogjorde för utfallet t.o.m. 31 oktober i förhållande till verksamhetsplan och budget. Troligtvis kommer förbundet inte få så stort underskott som planerats för i ekonomisk plan från förbundsmötet.

2 8.2 Rapport från verkställande utskott JR redogjorde för VU:s senaste möte. Följande punkter diskuterades: Budget 2013 (se punkt 9). SBO har muntligt frågat om de skulle kunna ansöka om eventuellt medlemskap i förbundet i och med att förbundet öppnat upp för fler medlemsformer. Deras stadgar visar tydligt på att de har en organisationsform som ej kan ansöka om medlemskap inom RF familjen. Organisation (se punkt 11) Strategisk utvecklingsplan (se punkt 18.1) Redaktör Bergssport (se punkt 14) Rekrytering. Ordförande UK. (se punkt 18.5) 9 Budget 2013 På kommittékonferensen presenterade styrelsen ett förslag på budget för Därefter har alla kommittéer inbjudits att komma med förslag och yttranden. Den ursprungliga budgeten från förbundsmötet skulle gett ett litet överskott Det är dock styrelsens mål att under mandatperioden hålla sig inom de ekonomiska ramar som beslutades på förbundsmötet. Beslutade att fastslå budget för 2013 med ett underskott på :- 10 Kommittékonferens Kommittékonferensen, som fokuserade på verksamhetsmålen för mandatperioden, genomfördes som planerat den 21 oktober. Många kommittéledamöter deltog med mycket bra feedback från dem. Styrelsen anser att det var en lyckad aktivitet. 11 Utvärdering av organisationen Sedan tidigare har styrelsen beslutat att utvärdera organisationen efter kommittékonferensen. Beslutade att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. 12 Verksamhetsmål JR redogör för arbetet med verksamhetsmålen. Ytterligare ett möte behövs för att göra tidplanen samt hur vi följer upp att målen nås målen tydligare. Beslutade att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras. 13 Medlemsrekrytering En initial analys av möjligheterna att öka antalet medlemmar i de förbundsanslutna klubbarna gjordes i början av Det sätt på vilket medlemsantalet skall ökas är att genom de kommersiella gymmen rekrytera de kunder som klättrar regelbundet men som idag inte är medlem i en klubb ansluten till Svenska klätterförbundet. JR har inkommit med en projektanalys och förslag på projektplan, se bilaga. Beslutades att godkänna projektplanen. Beslutades att utse Johan Ringstedt till projektledare. 14 Redaktör Bergssport John Liungman har avsagt sig uppdraget som redaktör. Mikaela Rydberg är tills vidare tillförordnad redaktör. Annonsering av tjänsten har gått ut på hemsidan och i SKF:s nyhetsbrev med sista ansökningsdag 15/

3 Beslutades att göra en översyn av Bergsport som helhet inklusive avtal med Zetterqvist förlag. Beslutades att ta upp frågan igen på nästa möte 2 februari Krisplan och krisgrupp Enligt beslut från styrelsemöte #181 ska ett reviderat förslag på krisplan tas fram av ML. Beslutades att kansliet rapporterar till styrelsen hur arbetet fortskrider och att frågan tas upp på nästa styrelsemöte den 2 februari Handlingsplan vid ätstörningar hos aktiva Styrelsen har blivit tillfrågad hur förbundet hanterar aktiva med misstänkta ätstörningar. Tyvärr har förbundet just nu inte resurser för att ta tag i frågan ätstörningar. Ett projekt om detta kan förhoppningsvis starta i framtiden. Beslutades att när det gäller juniorer att hänvisa till RF:s jourtelefon. Beslutades att ES besvara den som frågat. 17 Projekt 17.1 Strategisk utvecklingsplan Beslutades att kansliet kallar till ett separat arbetsmöte där enbart denna fråga diskuteras Kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar Förbundsmötet beslutade att uppdra till förbundsstyrelsen att tillsätta en grupp som i kontakt med kommuner, stat, RF och andra idrottsförbund kartlägger hur förbundet kan få fler kommunala klätteranläggningar och tävlingsväggar där vi kan arrangera tävlingar och andra arrangemang. Enligt beslut från styrelsemöte #181 bordlades frågan till efter kommittékonferensen. Beslutades att PA skriver en projektplan. Beslutades att kansliet söker en ny projektledare då tidigare projektledare avgått års jubileum 2013 Göteborgs Klätterklubb är tillfrågad om de vill bidra med ansvarig projektledare. De har lovat att återkomma med besked efter 20/11. Genom hemsida och nyhetsbrev har vi frågat om de finns intresserade som vill ingå i olika ansvarsgrupper Klättermärken Förbundsmötet 2012 antog mål 38 under barn och ungdomsverksamhet Att införa prestationsmärken för barns klätterutveckling i stil med Svenska Simförbundets Baddaren. Beslutades att utse Rebecca Nilsson som projektledare Stadgerevision PA meddelar att arbetet med stadgerevisionen ännu ej kommit igång men att tidsplanen för uppdraget ligger fast Ny teknisk plattform för hemsidan PA meddelar att leverantören lovat att plattformen ska vara färdig innan jul.

4 17.7 Utvecklingsplan (elitplan) ES meddelar att hon under vecka 47 ska träffa Liselotte Ohlsson från RF samt Emma Hawk från Dala Sports Academy Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) Stockholms stad har beslutat att flytta och slå ihop Farsta gymnasium med två andra gymnasieskor. Den nya gymnasieskolan, Midsommarkransens Gymnasium, kommer att ligga i närheten av Telefonplan. På lång sikt innebär flytten större möjligheter för NIU-klättring då skolan ligger väldigt nära befintlig klätteranläggning. Skolan har begärt hjälp av kansliet med personliga utskick till klättrare födda 1997 och marknadsföring genom våra kanaler. 18 Övrigt 18.1 Sponsring JP och Nikki Hammarström har träffat C2 i Uppsala som är intresserade av ett samarbete. PA, JR, JP och juniorförbundskapten Reino Horak har träffats och gjort upp en sponsorplan för hur vi ska jobba vidare med sponsorfrågan Konsumentverket Samtidigt med styrelsemötet arrangerades ett instruktörsseminarium där konsumentverket var inbjuden att informera om produktsäkerhetslagen. Styrelsen deltog en stund under denna information. Beslutades att KP bjuder in Konsumentverket till möte med VU. Beslutades att vi ska utse en kontaktperson för vidare arbete med konsumentverket och produktsäkerhetslagen Girls Get Higher (GGH) MR har träffat Moa Wall medlem i GGH angående eventuellt samarbete. Beslutades att öppna upp för en ny samarbetsform benämnt fristående nätverk. För att ingå i den nya samarbetsformen ska samarbetsformerna skrivas ned i en samarbetsram, de fristående nätverken ska läst och ansluta sig till förbundets Idéprogram. Förbundet kan inte budgetera pengar till fristående nätverk, de kan däremot som alla andra ansöka om medel till olika projekt. Beslutades att förbundet vill ha ett samarbete med GGH Rekrytering av kommittémedlemmar Flera kommittéordförande och kommittémedlemmar har aviserat att de kommer att avsluta sina uppdrag under Beslutades att kansliet intensifierar arbetet med rekryteringen Ny kommittéordförande i Utbildningskommittén Martin Urby har begärt att få avgå som ordförande i utbildningskommittén för Sport, trad och is. Beslutades att Panda Ekvall tillsätts på posten som ordförande i utbildningskommittén Avgående suppleant På grund av att Panda Ekvall tillträtt som ordförande i en kommitté kan han inte inneha posten som suppleant i styrelsen. Han har begärt utträde. Beslutades att godkänna utträdet.

5 18.7 Julpresent Beslutades att kansliet ombesörjer att alla kommittéledamöter får varsin julpresent som tack för styrelsens uppskattning av deras arbete. 19 Ärenden som förs vidare till nästa möte Redaktör Bergsport Krisplan och krisgrupp 20 Ärenden som förs vidare till verkställande utskott Möte med konsumentverket 21 Ärenden av allmänt intresse, nyhetsflöde Enligt förslag från kommittékonferensen ska ärenden av allmänt intresse läggas ut som nyheter på hemsidan. 22 Mötet avslutas Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse. För protokollet, Karin Persson Sekreterare Pontus Axelsson Ordförande Johan Ringstedt Justerare

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012)

Protokoll från ordinarie styrelsemöte #179 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 5 maj 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #180 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 9 juni 2012) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Helena Brogren (HB) Peter Hermanson (PH) Madelene Lidmalm (ML) Johan Ringstedt (JR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Karin Persson (KP), generalsekreterare,

Läs mer

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03

Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, 2011-09-02-03 Sida 1 (10) Till: Styrelsen För kännedom: Kansliet Valberedningen Styrelseprotokoll 1 2011/2012 Styrelsemöte SAIF, - 03 Plats: Tid: Strand Hotell, Dalarö Fredag - Lördag 2-3 september 2011, kl. 12:39 (fre)

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1

FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 1 (12) FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE 11-1 Tid 2011-02-13 09.00-16.00 Plats Förbundet Unga Forskares kansli, Stockholm Kallade Rikard Ahrgren David Ebbevi Sara Magnusson Robert Piehl-Fridqvist Andreas Svensson Guncha

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 1 (13) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 12 2014 2014-12-13 (09.30-16.00) Stockholm Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Per Westling

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm.

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6/05 den 23 september 2005 på Scandic Hotel Kungens Kurva i Stockholm. Mötet startade 18.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Kent

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 11-2012 150-171 Plats: Telefon Datum: 2012-06-26 Tid: 19.30-23.00 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Thomas Nilsson, Jonny Svensson, Mattias

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-03-14 Tid: 19:00-21:11 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Andreas Hansson Janne West Gabriella Hedin Jimmy Klinteskog

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Protokoll: styrelsemöte. Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 16.12 Uppsala den 15 september 2013 Närvarande: Julia Yates, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb

Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Protokoll vid styrelsesammanträde / konstituerande möte i Torslanda Tennisklubb Klubbhuset, Torslanda IK Tisdagen den 27 mars 2012 Närvarande: Katarina Foxenius (ordf.), Nicolas Lopez, Elise Orderud, Thomas

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse Protokoll 3/2008 Datum: 2008-05-16 Tid: 09.00-15.20 Plats: Hotel Gothia Towers, Göteborg Närvarande: Ordförande Staffan Thorman Ionie Oskarson Anders Dahlstedt

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling

Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Svenska Brukshundklubbens Utskott för prov och tävling Protokoll 1/2014 Datum: 2014-01-13 Tid: 20:00-23:40 Plats: Telefonmöte Närvarande: Ange ev. nedan Ordförande Barbro Olsson Lennart Larsson (UG Bruks)

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer