Protokoll nr Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 2 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-02-09 18.00-21.00"

Transkript

1 Protokoll nr Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer Johansson vice ordförande Mattias Johansson Mats Nydesjö Gun Svensson Anmält förhinder: Malin Roth Sylvia Stenfeldt Övriga närvarande: Mimmi Alburg Håkan Ericsson endast 6

2 1 Öppnande Ordförande Gun Ståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Fastställande av dagordning Den föreslagna dagordningen fastställdes. 3 Val av sekreterare för mötet Mimmi Alburg valdes till sekreterare 4 Föregående protokoll Gun Ståhl gick igenom föregående protokoll som godkändes. 5 Inkommen post Ansökningshandlingar för SDF-bidrag Blekinge idrottsförbund. Mimmi gör denna ansökan. Styrelsens e-postadresser är nu klara. Instruktioner bifogas detta protokoll. Inbjudan SM i SM dvs. SM i Stödjande Miljö. Tävling gällande Sveriges bästa Ungdomsråd. Mimmi skickar in ett tävlande bidrag om vårt ungdomsråd, dess arbete och dess satsningar mot Gymnaestrada m.m. Inbjudan till Riksidrottsförbundets LedarCamp. Denna inbjudan skickas vidare till respektive förening såvida inte den när skickad direkt till dem. Mimmi kollar upp. Gymmixkommitténs äskande om 3000:- för Gymmixsatsning. Detta tas med i beräkningarna vid budgetarbetet. Samtliga handlingar gällande vårt nya konto och betalkort. Registreringsbevis från Skatteverket gällande Gymnastikförbundet Sydost (namnbyte) Brev från en förälder till en gymnast i Gymnaestradtruppen. Mimmi tar ett möte med föreningen samt deltar på föreningens föräldrasamling för att reda ut begreppen och visa på skillnaden mellan förbund och förening gällande Gymnaestradaresan. 6 Ekonomi Ekonomisk årsredovisning är nu klar. Bifogas till protokollet. Nytt år för bokförning 2011 har ännu inte kunnat öppnas. Vi avvaktar beslut om förbättrad kontoplan. Bokslut sker 19 februari Håkan Ericsson bjöds in av styrelsen för att redogöra för Swedbanks bokförningssystem. Vi tackar Håkan för en mycket bra och tydlig presentation. Efter följde en diskussion kring bokföringen och möjligheter till förbättringar av bla. kontoplanen.

3 Styrelsen tar med sig för och nackdelar med att byta det program från Visma vi idag har till Swebanks program. Ett beslut om ev. byte kommer att tas av styrelsen i vår. Beslut: - Vi gör inget byte förrän Anna är tillbaka i tjänst. - Vi använder tiden fram till beslut om byte till att ta reda på mer kring olika alternativ. 5 Pojkprojektet Mattias rapporterade att Pojkprojektgruppen Dubbelgrabbarna kommer att träffas 15 februari 2011 och därefter kommer en fullständig projektbeskrivning samt verksamhetsplan med datum på samtliga aktiviteter. Mattias skickar omgående verksamhets- och handlingsplanerna till Mimmi som sedan snarast skickar ut till styrelsen.. BK Inga rapporter. GK Gymmixkommittén hade ett mycket bra och givande möte söndagen 6 februari. Med på mötet var även centrala kansliets Gymmixansvarig, Irene Samuelsson. Kommittén kommer att hjälpa till i Gymmixsatsningen genom att vara med på Träffpunkt Gymnastik där de visar ett presentationsbildspel om Gymmix. Vidare har nu Gymmixkommittén det mesta klart till höstens stora GymmixConvent på Grimslöv (20 augusti). Samtliga instruktörer är klara och avtal skickas. Inbjudan kommer att vara klar 6 mars. TTK Trupptävlingskommittén har nu inlett arbetet med domarutveckling. Läget är akut då bristen på domare i vår region är påtaglig. Domarutbildning på nya Code of Points genomförs i Växjö mars vilket är i samband med utbildningen Tumbling steg 1. Nämnas bör också att den skrivelse styrelsen styrkte ang. önskan om att få ha Henrik Hult kvar som domarutbildare behandlades av centrala TTK, Truppansvarig och förbundets utbildningschef. Vi fick sedan det glädjande beskedet att vår önskan. TTK rapporterade också man nu genomför utbildning Teori steg 1, vilken kommer att from 1/ vara förkunskapskrav inför samtliga steg tvåutbildningar inom tävlingsstegen. Teori steg genomförs 5-6 mars i Växjö. Lägerdag för gymnaster i åldern 7-12 år genomförs i Grimslöv 26 mars. Tävlingsboken och arrangörs PM håller på att skrivas om. AG Det är nu beslutat att AG-kommittén är nedlagd tillsvidare.

4 Kansli Namnbyte GF Sydost har lämnat in om officiellt namnbyte till Nordea (plusgirot). Arkivering. Efter noga kontroll av var vårt tidigare material har arkiverats har vi nu en klar bild. Mimmi tar reda på om fortsatt arkivering hos Folkrörelsearkivet i Jönköping är gratis eller till en ringa kostnad. Om så är fallet behåller vi arkivet från sammanslagningen 2010 i Jönköping (48 volymer). Arkivering av Blekinge Gymnastikförbunds material har sedan 1923 skett hos Blekingearkivet i Bräkne Hoby. Vi behåller även detta arkiv till årskostnaden 400:-. Dock saknas volymer från Mimmi försöker hitta dessa volymer för att arkivet ska bli komplett (nuvarande 28 volymer). Beslut I fortsättningen arkiveras GF Sydost material tillsammans med f.d. Kronobergs läns Gymnastikförbunds material i Kronobergsarkivet, Växjö. Priset är där 600:-/år och då ingår samtliga föreningar i vårt förbund. Ordförandeträff 30 januari Träffen blev mycket lyckad. De 18 som deltog var aktiva och intresserade. Mycket tid lades på att ge ordförandena möjlighet att föra fram egna synpunkter och diskussionsämnen. Gymnaestrada Truppen samtränar 12 februari i Teleborgshallen, Växjö. Glädjande nog är 109 av de 110 Gymnaestradadeltagarna anmälda till träningen. Sisu Småland står för i princip alla kostnader dvs. lokalhyra, lunch till samtliga, resa för tränare. Frågan om GF Sydost ekonomiska stöd till truppen bordläggs till nästa möte. Föreläsning Christer rapporterade kort från den föreläsning han deltog på Kroppen, knoppen och ideal i Växjö 7 februari. 6 Årsmöte 13 mars 2011 Årsmötet har i skrivande stund ganska få anmälningar. Vi skjuter därför på sista anmälningsdatum. Mimmi upplyser om detta på hemsidan. Samtliga försöker ta kontakt med våra föreningar för att sprida budskapet och få fler att komma. Handlingarna Gymnastiken vill och Verksamhetsberättelse mailas ut till samtliga anmälda. Ekonomisk rapport, rambudget och revisionsberättelse lämnas på plats. Motion: Det har kommit en motion till årsmötet. Denna gäller domarfrågan och är ställd av Dackegymnasterna. Mimmi tar kontakt med Dackegymnasternas ordförande

5 Henrik Hult för att höra om de vill stå kvar vid sin motion nu när denna fråga redan har behandlats i och med TTK s arbete. Kvarstå motionen besvaras den av Mats under årsmötesförhandlingarna. Workshops Dubbelgrabbarna Mattias och projektgruppen En modellförening Emma Nilsson, Sisu Småland Schysst idrott (Svensk idrott världens bästa) Lisa Conradsson 7 Bo Hernells fond Det har i år inkommit två ansökningar ur Bo Hernells fond för främjande av barnoch ungdomsgymnastik i Kronobergs län. Då det förra året (2009) inte delades ut något stipendier pga. sammanslagningen beslutade styrelsen att för 2010 dela ut två. Detta har skett i samråd med Gunilla Letell och Lena Aschan års stipendiater blir Karl-Johan Nilson, Skatelövs GF och Mikaela Alburg, GF Gympalätt som får 500:- vardera ur fonden. 8 Träffpunkt Gymnastik Styrelsens ambition är att genomföra samtliga 7 lokala träffar för Träffpunkt Gymnastik innan 1 juni. Alla fick i uppgift att maila sitt förslag kring frågeställningar och upplägg till alla i styrelsen och till Mimmi. Alla fick i uppgift att maila sitt förslag kring frågeställningar och upplägg till alla i styrelsen och till Mimmi. 9 Övriga frågor Styrelsen beslutade att köpa in 1 st. bildkanon/projektor och 1 st. digitalkamera. Dessa ska finnas på kansliet för att lånas vid de tillfällen de behövs. Projektor: pris 7 300:- Kamera: pris 990:- Christer fick i uppgift att göra inköpet. Vi kan också konstatera att kansliets dator behöver bytas ut. Det är många funktioner som inte fungerar vilket försvårar och fördröjer arbetet. Mimmi tar reda på förutsättningar vid ev. köp. 10 Nästa möte Nästa möte Årsmötet den 13 mars Quality Hotell, Växjö. Styrelsen träffas Mötets avslutande Gun Ståhl avslutade dagen möte. Gun Ståhl Ordförande Christer Johansson Mimmi Alburg Sekreterare

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Ej närvarande: Ingrid Wigur, kunde inte vara med pga brister i tekniken. 12 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser Styrelsemöte SASK 14/4 kl 19:00 via Skype Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Emma Farhang, Cari Hansson, Angelica Angerstål, Linda Jonsson, Maria Jönsson Ej närvarande:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30

fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 PROTOKOLL 2-2013 Tid: Plats: Närvarande: fört vid sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Tisdagen den 9 april 2013, kl.18:30 Gudhems IF:s klubbstuga Agneta Berlin Morgan Bodin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Box 42 2003-02-12 Nr 10 / 2002-2003 121 21 Johanneshov Sid 1 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost i föreningens lokaler Skebokvarnsvägen

Läs mer

GympaNYTTigt. December 2014

GympaNYTTigt. December 2014 GympaNYTTigt December 2014 Gruppfoto Norrlandsgymnaster under Norrlansmästerskapen i Kvinnlig Artistisk Gymnastik, Gävle 1014 FOTO: Elisabeth Berglund INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 3 Nya medarbetare...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm

Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm 1 (7) Dag 2007-11-22 Tid kl 13.00-16.00 Plats rum 3216, plan 3B, Länskontoret, Klara Västra Kyrkogata 11, Stockholm Närvarande Ulla Y Gustafsson, ordförande Alf Svensson, kassör Kurt Kvarnström Anita Berger

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-09-29, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, SARAH HJULSTRÖM SAMT VALBEREDNINGEN NICKLAS NULAND,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby

Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Protokoll fört vid styrelsemöte 10-12 januari 2014, Scandic Hotell, Upplands Väsby Beslutande: Owe Rindstrand Anita Ohlson Sigvard Eriksson 85-90, 98-102 Lena Ohlsson 91-97 Janet Johansson Eva Arnell Ek

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare.

Protokolljusterare Bodil Berntsson utses till protokolljusterare. Protokoll fört vid styrelsemöte för Gymnastikförbundet Väst, torsdag den 2 februari 2012 klockan 17.30 på Östra Hamngatan 52. Närvarande: Christer Holmgren, ordf, Bodil Berntsson, Sofia Blom 3-8, Margaretha

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185

Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Labrador Retrieverklubben 6/2014 Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-09-07 Plats: Broby gård, Märsta 152-185 Närvarande: Dan Ericsson, Katarina Ramberg, Monica Damell Modin, Susanne Rehlin, Ninni Ericsson,

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 071125 Närvarande: Ericson Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Eva Stark Louice Sporrsäter Sofie Falkman Ej närvarande: Tina Bodin Lena Hedlund Giesela Edström

Läs mer

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20

Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 1 Sveriges Schackförbund Styrelsen Sammanträde 2008:2 Stockholm 2008-04-19--20 Sammanträde med SSF:s styrelse - Protokoll Nr 2008:2 Datum Lördag-söndag den 19-20 april 2008 Tid Dag 1: Kl. 13:00-20:00 Dag

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer