Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde."

Transkript

1 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande: Per Jacobsson (ordf.), Leif Josefson (v. ordf.), Håkan Bergeå (styr.led. och GK), Claes-Åke Kindlund, (styr.led.), Per-Olof Sandquist, (styr.led.), Klas Thorén (styr.led.), Per Johansson, (suppl.), Olof Schiött, (suppl.), Bo Svensson (suppl. och MK), Börje Petersson (kassaförvaltare), Göte Gustavsson (utbildningsledare), Olle Ahlström (redaktör), Arne Ransgård (sekreterare och MFBK), Anders Bylund (TK), Bo Bäckström, (MEXK), Jonnie Andersson (BFK). Ej närvarande: Valter Eriksson (styr.led.), Lars Brattberg (SPK). 1. Styrelsesammanträdets öppnande. Per Jacobsson öppnar sammanträdet och hälsar de närvarande välkomna. 2. Val av protokolljusterare. Bo Svensson utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 3. Mötets behöriga utlysande? Mötet förklaras behörigt utlyst. 4. Komplettering av dagordningen? Ingen komplettering önskas. 5. Fastställande av dagordningen. Den utsända dagordningen fastställs.

2 6. Representation vid övriga nordiska KT -dagar. Finland 5-7 juni 1997 prel. Arne Ransgård Norge 5-7 juni 1997 Per Jacobsson Danmark 4-6 september 1997 prel. Per Jacobsson Island ingen repr. i år (Kolla när Island har jubileum) 2/5 7. Synpunkter på FU-protokoll. Förutom Mark-och Exploateringskommittén samt Gatukommittén har även Trafikkommittén framfört önskemål om överföring av års morotspengar till Klas Thorén ställer upp vid uppvaktning av Evert Lindholm, SK. Tidpunkt för uppvaktningen blir den 15 april med start hos Klas Thorén kl. 12. I övrigt inga synpunkter. 8. Kommittérapporter. Gatukommittén genom Håkan Bergeå redogör för Svensk-Norska GK-dagar 97 i Östersund/Trondheim den april. Magert med anmälningar från den norska sidan. Hittills något över 100 anmälningar. Man planerar program för KTU i Kalmar. GK 98 blir i Stockholm den april. Sven-Göran Södergren håller i planeringen. GK 99 kan bli i Uddevalla. Man har fått inbjudan därifrån. Som ny adjungerad ledamot från Vägverket föreslås Nils-Erik Schmidt. Styrelsen tillstyrker valet. Trafikkommittén genom Anders Bylund redovisar verksamheten i kommittén genom att bl a hänvisa till minnesant. från jan. 97. Som ny ledamot i kommittén föreslås Maria Karlsson, Malmö. Styrelsen tillstyrker valet. Kommittén arbetar med program för KTU 97 i Kalmar samt seminarium om Gatans estetik i Helsingborg den maj Mark- och Exploateringskommittén genom Bo Bäckström redogör för verksamheten i kommittén. Aktuella frågor är Bostadspolitiska Utredningen och Plan- och Bygglagen. Nästa sammanträde i kommittén blir den april. Bygg- och Förvaltningskommittén genom Jonnie Andersson meddelar att

3 kommittén träffats i Uppsala för drygt en månad sedan varvid diskuterats inslag i KTU 97 i Kalmar. Miljökommittén genom Bo Svensson redogör från kommitténs första möte i januari Miljökommittén har utsett Ann Christine Vösu till vice ordf. Vösu håller i programmet för KTU 97. Som ny ledamot i kommittén föreslås Rogert Leckström, SK. Han skall särskilt bevaka energifrågorna. Styrelsen tillstyrker valet. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén genom Arne Ransgård redovisar planerade arrangemang. GIS-dagar 97 kommer att genomföras den april 1997 i Stockholm. Vårens Stadsingenjörsdagar blir i Göteborg den maj Höstens Stadsingenjörsdag blir i Stockholm den 5 november Nästa kommittésammanträde blir i Göteborg den 27 maj 1997, kl på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 3/5 Samhällsplaneringskommittén är inte representerad vid styrelsemötet. Per Jacobsson redogör för ett brev från kommittén. Härav framgår att några vill hoppa av och några av ledamöterna är villiga att kvarstå. Per har talat med Stadsarkitektföreningens ordförande Erland Ullstad. Han är villig att ingå i kommittén. Vidare är Claes-Åke Kindlund intresserad av att ingå i kommittén. Styrelsen beslutar att invälja Ullstad och Kindlund i kommittén. Vidare beslutas att utse Kindlund till interimsordförande för att komma igång med kommitténs verksamhet. 9. STADSBYGGNAD. Redaktören Olle Ahlström redogör för innehållet i kommande nummer av STADSBYGGNAD. 10. Kursverksamhet. Kursledaren Göte Gustavsson redogör för året som gått. Föreningen har genomfört 8 projekt, vilket är något färre än föregående år. Några kurser har fått ställas in på grund av för få deltagare. Ekonomin i stort enligt budget. Förslag till kursprogram för hösten delas ut, bil. 1. Göte vill ha kommittéernas synpunkter på programmet senast den15 maj.

4 11. Ekonomi. Kassaförvaltaren Börje Petersson delar ut och kommenterar årsredovisning och ekonomisk rapport för 1996, bil. 2. Styrelsen beslutar godkänna årsredovisningen och årsrapporten för 1996 under förutsättning av revisorernas godkännande. Börje delar även ut och kommenterar förslag till budget för Styrelsen beslutar godkänna det framlagda förslaget, bil Kansli Arne Ransgård meddelar att en högtalande telefon installerats avsedd att utnyttjas för bl a telefonsammanträden. Börje Petersson meddelar att föreningen eventuellt får erbjudande om annan något större lokal i fastigheten. 13. KTU 97 i Kalmar. Göte Gustavsson rapporterar att marknadsföringen går bra. Huvudprogrammet i stort sett klart. Det kommer att bli en konferensavgift för hela konferensen. Det är mycket bråttom med att få in kommittéernas blockprogram. (skulle varit inne den 15 mars). 14. KT 98 Stockholm Datum för arrangemanget blir den september. Klas Thorén redogör för genomförda förhandlingar och resultatet av dessa. Klas Thorén får i uppdrag att dels ta kontakt med Stockholms stad dels föreslå lämpliga personer för en platskommitté. Per skriver ett brev till stadsdirektören Börje Berglund, Stockholms stad. Avtalet sänds ut till styrelsen. 4/5 15. KTU 99 Malmö. Leif Josefson får i uppdrag dels att ta kontakt med Malmö kommun dels föreslå lämpliga personer för en platskommitté. Per skriver brev till Malmö stad. 16. KT 2000 Jönköping. Per, Leif och Klas får i uppdrag att ta kontakt med Elmia. 17. KTU 2001 Plats? Bör förläggas till Norrland. Anders Bylund får i uppdrag att rekognosera. (Umeå?)

5 18. KT 2002 (Stockholm) -100-års-jubileum. Preliminärt har diskuterats med Stockholmsmässan och Svenska Kommunförbundet (SK) att förlägga KT 2002 till Stockholm, eftersom föreningen bildades där. SK kan inte binda sig så långt i förväg. 19. Arvodering vid kursverksamhet. Göte Gustavsson delar ut ett förslag med regler för arvodering, bil. 4. Styrelsen beslutar att förslaget skall tillämpas i kursverksamheten. 20. Resestipendier. Börje Petersson redovisar äldre regler för stipendier och föreslår vissa ändringar av dessa. Styrelsen beslutar att ge Börje i uppdrag att skriva ut reglerna efter justering samt att ta upp dem på årskongressen för nytt beslut. 21. Hedersledamot? Inget förslag framförs. 22. Stadsbyggnadsmedaljör? Inget förslag framförs. 23. NKS-rapport från sammanträde Sekreteraren i NKS Olle Ahlström hänvisar till protokoll som bilägges, bil Samråd med Stadsarkitektföreningen. Per Jacobsson raporterar om kontakter med ordföranden för Stadsarkitektföreningen. 25. Svar från Byggnadsingenjörsföreningen. Se FU-protokoll punkt Inval av nya medlemmar. Styrelsen beslutar invälja de personer som finns upptagna i bil. 6. 5/5 27. Matrikel 97. Arne Ransgård redovisar diagram över invalsår och åldersfördelning avseende samtliga medlemmar samt motsvarande redovisning för män och kvinnor var för sig. Styrelsen beslutar att matrikel 97 utökas med stipendieregler.

6 28. KT på Internet. Förslag till innehåll på föreningens hemsidor har skickats ut med FU-protokoll , punkt 17, bil. 6. Arne Ransgård meddelar dels att föreningen har fått godkänt domänen skt, till en kostnad av 625 SEK inkl. moms dels att domänen komtek är ledig (var) dels att föreningen fått offert på uppläggning av hemsidorna till en kostnad av SEK exkl. moms dels att månadskostnaden för tillgång till server hos Telia är ca 700 SEK, på ett privat konsultföretag 300 SEK och på Svenska Kommunförbundets (SK) server förmodligen gratis. Styrelsen beslutar att godkänna innehållet i hemsidorna, ge Arne i uppdrag att dels begära godkännande även av domänen komtek dels upphandla uppläggningen av hemsidorna dels kontakta SK ang. tillgång till SK:s server. 29. Nästa styrelsemöte i Kalmar. Styrelsen beslutar förlägga nästa styrelsemöte till Kalmar, , kl Synpunkter på diskussionerna Punkten utgår pga tidsbrist. 31. Avslutning. Ordföranden tackar för visad uppmärksamhet och avslutar sammanträdet. Arne Ransgård Sekreterare Justeras: Per Jacobsson Ordförande Bo Svensson

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl 13.00-16.15 Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum

Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum 2011-02-11 1(6) Styrelsemöte 2011/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 11 februari 2010 kl 10.00-15.30 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Runda Bordet konferensrum STYRELSEN:

Läs mer

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter.

Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. 2012-11-30 1(6) Styrelsemöte 2012/5 med funktionärer och kommittérepresentanter. Tid: Fredagen den 30 november 2012 kl 09.30-11.30 Plats: Kommunhuset, Växjö Lokal: B-salen STYRELSEN: Närvarande: Inger

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C

Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C 2012-09-27 1(5) Styrelsemöte 2012/4 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 27 september 2012 kl 10.00-15.50 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Rundabordssal C STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen

Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen 2012-02-03 1(6) Styrelsemöte 2012/1 med funktionärer. Tid: Fredagen den 3 februari 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: Bisittarsalen STYRELSEN: Närvarande:

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 92:e ordinarie årsmöte i Växjö 25 augusti 1994 Förslag till dagordning vid KT:s 92:e ordinarie årsmöte. Konserthuset Växjö torsdagen den

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SPF Falubygden den 6 november 2012. Närvarande: Karin Michols, Kerstin Stafås, Hans Thors, Birgitta Lindqvist, Lisbeth Lundin, Per-Olof Odén, Gustaf Lagerby,

Läs mer

Tid: 2005-11-19/20 kl. 13.00 20.00 den 19:e, samt kl 9:00 12:00 den 20:e.

Tid: 2005-11-19/20 kl. 13.00 20.00 den 19:e, samt kl 9:00 12:00 den 20:e. Sveriges Schackförbund CS-protokoll nr 2005:5 Linköping 2005-11-19/20 Protokoll fört vid Centralstyrelsens sammanträde Tid: 2005-11-19/20 kl. 13.00 20.00 den 19:e, samt kl 9:00 12:00 den 20:e. Plats: Scandic

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30

Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 4/2007 Plats och tid Beslutande Konferensrum på Strand Hotell i Borgholm, Måndag 28 maj 2007, kl 13.30 17.30 Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Bo Jender

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2014-11-28 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid Fredensborgs herrgård 28 november 2014 kl. 13.00 14.45 Sammanträde nr 6 ande Bo Andersson, ordf. Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer