Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl på Ekumeniska Centret, Alvik.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre, Avron Hjorth Närvarande SKAIS; Jan Bränström, Lars Birgersson, Rose-Marie Eriksson, Katarina Lindgren samt undertecknad sekreterare. Adjungerade; Marianne Ledström, Gunnel Andreasson, Åsa Jonsson 1. Maud inledde med andakt varefter ordförande Jan hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat. Dagordningen godkändes Till justerare valdes Rose-Marie Eriksson Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 5. Håkan Persson har påbörjat arbetet med hemsidan, framför allt med login-sidorna för medlemmar. SKAIS/FAS måste nu fundera vidare på vad man vill med dessa sidor och vad som ska finnas där. När det gäller bildmaterial för bildbank kommer ytterligare fotografering att göras vid sjukhuskyrkan i Västerås. Dessa bilder kommer troligen att läggas under SKR. De bilder som finns från sjukhuskyrkan i Örebro ligger under Svenska kyrkan och är därför inte tillgängliga för alla. Styrelsen kan också efterlysa bilder från andra sjukhuskyrkor som kan läggas in i ett bildbibliotek på login-sidorna. Beslutades att: Jan Bränström, Jonas Karlsson, Maud Cajdert, Katarina Lindgren och Håkan Persson ska utarbeta ett förslag kring detta. Jan är sammankallande. Angående finansiering av hemsidan så är det Håkans arvode och ev. årsavgift för platsen på webbhotellet som kostar. Kostnaden fördelas 75/25 mellan SKAIS och FAS. Gerd har varit i kontakt med Ann-Marie angående tryckfärdiga pdf-filer för vårt informationsmaterial på sidan och faktureringsrutiner för inköp av tryckt material från Ineco (se bilaga 1). Denna fråga ska lösas med det snaraste och filerna göras tillgängliga eftersom det är vi som äger rätten till dom. I mars kommer den publika delen av hemsidan att gås igenom och en översyn göras. 5. Spontanremissen på handboksförslaget är inskickat.

2 Samarbetsrådet har sedan sist bland annat ytterligare behandlat utbildningarna, framför allt Del 2 som nu kommer kallas Del D i en serie där Del A är den gemensamma introduktionsutbildningen, Del B är gamla Del 1, Del C är persongenomgången inför Del D. En första gemensam Del A kommer att utlysas till hösten och förläggas till Marielund, Ekerö med tre dagar på hösten och tre på våren. Presenterades inbjudan till gemensam seminariedag i Stockholm den 3 april. Från frikyrkorådet meddelas att det i dagsläget finns exempelvis 4 ortodoxa präster knutna till sjukhuskyrkan i landet och ytterligare 2 planeras. Det finns 8 muslimska koordinatörer och ytterligare 3 planeras. 2 buddistiska koordinatörer finns på 30 % vardera. Kontaktuppgifter till samtliga dessa finns på hemsidan. Gunnels tjänst planeras att läggas helt under SST (Nämnden för statligt stöd till trossamfunden) med 20 % tjänstledigt för tjänsten på Frikyrkorådet. Finns planer på att ordna samrådsdagar på lokal nivå i större städer med alla aktörer som är knutna till den andliga vården inom sjukvården. 7. Presenterades inbjudan till fortbildningsdagarna i Växjö. Den går enbart ut digitalt och anmälningar kommer att hanteras av Bilda. Växjö skickar inbjudan till Gunnel, Åsa, Jan och Marianne för vidare befordran. Öppet forum leds av Jan och Maud. Diskuterades nätverksledare. 8. Utsågs Lars Birgersson och Roland Stahre till kontaktpersoner från styrelsen till arbetsgruppen i Västerås inför Diskuterades innehåll och tema för mötet i april. Mötet inleds med lunch 8 april och avslutas med lunch 9 april. Ett tänkbart tema är frågan om hur vi som en alltmer multireligiös arbetsplats kan hitta vägar att samordna oss. 10. Gunnel och Åsa fortsätter arbetet med att ta fram en vägledning i arbetet med policydokument/-avtal gentemot landstinget. 11. Frågan om deltagande i ENHCC-konferensen i Salzburg i maj tas i respektive styrelse. 12. Lars presenterade det underlag för statistik som man använder i sjukhuskyrkan i Göteborg. Beslutades att styrelsen ska höra med Anna-Lisa Saar vad det skulle kosta att köpa materialet färdigt att användas av andra sjukhuskyrkor. 13. Den Lutherska kyrkan i Österrike har sedan tidigare fått lov att använda vår symbol/logga för sjukhuskyrkan. Nu vill även Katolska kyrkan i Österrike använda den och man har sänt över

3 ett exempel på hur man vill använda den, se bilaga 2. Detta exempel strider mot den ekumeniska tanken bakom symbolen eftersom det enligt förslaget kan tolkas som om ett enda samfund står bakom symbolen var den än används. Jan meddelar kyrkan i Österrike att den inte får användas på detta sätt eftersom det inte är förenligt med symbolens intention och tanke. 14. Jan meddelade att nedskrivandet av sjukhuskyrkans historia kommer att påbörjas i morgon med ett möte i Uppsala med olika inbjudna erfarna arbetare i sjukhuskyrkans vingård. Roland meddelade att fortbildningsdagarna i Göteborg gav ett överskott på drygt kronor. Förklarades det gemensamma mötet för avslutat och SKAIS och FAS skildes åt för enskilda överläggningar. SKAIS enskilda överläggningar 15. Föredrog Marianne den ekonomiska rapporten för 2013, se bilaga 3. Konstaterades att många medlemsavgifter för 2013 fortfarande saknas trots att faktura och påminnelse sänts ut. Vi får återkomma till tydligare rutiner kring detta. 16. Planerades stiftsombudsmötet i stora drag. Beslutades bjuda in Elisabeth Petersson och Mats Rydinger från Stockholm för att berätta om sitt projekt om det mångreligiösa arbetet inom sjukhussjälavården. Åsa kollar upp det kulturella utbudet inför onsdagskvällen. 17. Diskuterades hedersmedlemsskapet och beslutades att låta det vara kvar i dess nuvarande form samt betona vikten av att medlemmarna själva nominerar blivande hedersmedlemmar. 18. Sensus och Bilda planerar att gå samman. Med anledning av detta har en samgåendeanalys gjorts som vi ska besvara före 17 februari. Beslutades att Jan besvarar den med att vi ställer oss positiva till tanken. Till konferensen i Salzburg anmälde Rose-Marie, Katarina och Conny intresse för att delta. Inga beslut fattades. Mer information om konferensen finns på Förklarades sammanträdet för avslutat. 19. Alvik dag som ovan. Jan Bränström, ordf. Conny Karlsson, sekr. Rose-Marie Eriksson, just

4

5

6

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2014-03-02, TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, MALIN ASK, LAILA MÄLLINEN, MALIN TOIVAINEN, NICKLAS NULAND, JENNIE HAMMARQVIST, SUZETTE ELESTEDT,

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399

FINNSAM INFORMATION. FINNSAM Finnbygder i samverkan. Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 FINNSAM INFORMATION FINNSAM Finnbygder i samverkan Nummer 4 Årgång 17 2011 ISSN 2000-9399 Nästa FINNSAM-Information utkommer i mars 2012. Manusstopp 1 mars 2011. 1 FINNSAM För att underlätta samarbete,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll från styrelsemöte 2011-05-18 Plats: Göteborg, Novotel Föregående protokoll Föregående protokoll från styrelsemötet 20-21 jan 2011 godkändes och läggs till handlingarna. Barbara 1 Nya

Läs mer

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013.

Pärmar finns att hämta på överförmyndarenheten från och med den 23 januari 2013. 1 (7) December 2012 GODMANS-NYTT Vi vill tacka er för allt ni gjort under det gångna året! Vi har under 2012 arbetat med förbättringar som vi hoppas kan underlätta för er i ert viktiga uppdrag! Startkit

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå

Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå Styrelsemöte Västerbottens skidförbund 2011-09-01 kl. 18.00 21.00 Lokal: Samhällsvetarhuset Petrus Laestadius väg, Gösta Skoglundsväg 2, Umeå 1. Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 2. Fastställande

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 -

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15 - Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 1409 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18. - Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Rune Johansson under 13 Erik Andersson Isabel

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och

Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och Redovisning av den utvidgade dialogen med trossamfunden i syfte att ytterligare stimulera arbetet med demokrati och demokratiska värderingar och motverka antidemokratiska yttringar i samhället. DEMOKRATIN

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer