Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant MVC, Karin Eriksson LSS, Ingegerd Pegefelt, elevhälsan, Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna, Gerd Edström, socialtjänsten och Carina Jarl Habiliteringen (barn) Broschyr Vi pratar om vikten av att ha ett tydligt syfte, vision och mål uttalat och nedskrivet. Vi enas om att, som vi tidigare börjat med, sammanställa en broschyr om Borlänges lokala SUF-grupp. Lena Ingels ska göra ett förslag utifrån det material vi hämtat från lokala SUF-grupper i Uppland och få med syfte, mäl, vision etc. Hon skickar detta sedan till Ingegerd Pegefelt som läser igenom och tycker till. De har sedan med sig ett förslag till broschyr till nästa möte i mars. Broschyren vänder sig till våra samarbetspartners. Föräldragrupp Nuläget är sådant att det fortfarande fattas en person som tillsammans med Gemensamma krafter kan starta upp och hålla i en föräldragrupp. Den största frågan är var pengar kan tas till denna resurs. Lena ska kolla med sin chef som hört att familjecentraler genererar mer pengar till vårdcentraler. Enl Catharina drivs Gemensamma krafter till stor del som en familjecentral. SUF-konferens Årets SUF-konferens i Uppsala kommer att bli den 6-7 maj. Finns intresse från flera i gruppen att försöka komma iväg på denna. Dragning av ärende Inga specifika ärenden. R-M aviserar att hon troligen har med sig ett ärende till nästa gång. Nästa SUF-träff Måndag 10 mars kl Ordf är då Lena Wåhleman-Persson och sekr är Gerd. Gemensamma krafter ordnar med fika till våra träffar fortsättningsvis mot en mindre avgift. Minnesanteckningar skickas till för vidarebefodran till SUF Uppsalas hemsida. Vi behöver även uppdatera vår kontaktlista som finns på hemsidan. Carina skickar aktuell sådan till Carl Widman. Vid pennan Carina Jarl

2 Protokoll från möte i SUF gruppen Närvarande: Carina Jarl och Lena Wåhlman Persson, habiliteringen Karin Eriksson, LSS Ingegerd Pegefeldt, elevhälsan Maria Bäck, BVC Rose Marie Casselbrandt Catharina Henningsson, Gemensamma Krafter Enas om att blivande ordförande skickar ut kallelse till nästkommande möte. INFORMATIONSBROSCHYR. Catharina omarbetar broschyren och ett nytt förslag presenteras på nästa möte. SUF KONFERENS. Ninni Ahle och Lena Wihlman Persson från hab samt Rose Marie Casselbrandt från MVC kommer att åka på konferensen i Uppsala under maj månad. LÄNS SUF. Finns kvar och Carl Widman är sammankallande. ÄRENDEDRAGNING Rose Marie drar ett ärende från MVC. Protokoll från möte i SUF gruppen, Karin Eriksson, Annika Forsmark, Maria Bäck, Ingegerd Pegefeldt, Carina Jarl, Lena Wåhlman Persson, Lena Ingels.

3 INFORMATIONSBROSCHYR. Nu finns ett utkast!! Tack till Catharina och Ingegerd, som tog ett extra tag med den. Ingegerd fixar lite ändringar, skickar till Catharina, som skickar vidare till Carina och Lena på hab, som gör en sista koll. Vi enas om bakgrundsfärgen gul så att den blir tydlig för alla. GRUPPLEDARE. Ingegerd är inbjuden till Oriongruppen (via sin chef) och kommer då att presentera vår broschyr och samtidigt prata om finansiering av ytterligare en gruppledare. Troligtvis behövs ytterligare en person 6 timmar/vecka under 40 veckor/år. Gerd undersöker kyrkans möjligheter att hjälpa till OBS!!! EXTRAMÖTE 2 JUNI kl Protokollförare denna gång Gerd Edström

4 Protokoll från möte i SUF gruppen Borlänge Närvarande: Ingegerd Pegefelt, elevhälsan Catarina Henningsson, Gemensamma Krafter Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Carina Jarl, barnhabiliteringen Lena Wåhleman Persson, vuxenhabiliteringen Karin Eriksson, LSS Rosmarie Casselbrant, MVC Ordförande och sekreterare: Rosmarie Casselbrant Genomgång av tidigare protokoll Informationsbroschyren börjar ta form. Vissa småjusteringar i texten kommer att ske, de ansvariga önskar att vi kontrollerar telefonnummer stämmer. Maila eventuell ändringar till Lena Ingels. Var och kan trycka ut den i färg och lämnar till kollegor på respektive arbetsplats. Ingegerd tar upp frågan som hon fått om SUF gruppen ska vara även för de som har barn/ skol barn och ungdomar. Det blir en diskussion kring frågan. Jag tolkar att vi kom fram till att gruppen ska fungera som en referens för att lotsa behövande åt rätt håll och hjälpa de till det stöd som finns. Det gäller både föräldrar och olika personalkategorier. Däremot så om cafe gruppen som vid har försökt få igång är riktat mer åt yngre barn och dess föräldrar eller blivande förälder. Lena Wåhleman Persson kommer kommer att lämna oss till hösten. Ersättare blir Ninni.. Till årets Uppsalakonferens 7/5 kommer Lena W P, Ingalill. Catharina och Karin att delta. Catarina berättar om ett projekt för somaliska föräldrar som är på gång att starta upp. HÖSTENS MÖTEN Plats: Gemensamma krafter kl Sammankallande: Är ordförande datum sekreterare ordförande 1/9 Karin E Ingegerd P 6/10 Lena I Catharina H 3/11 Carina J Ninni 2/12 Gerd E Maria B HÄRMED kallas ni till NÄSTA möte 2/6.kl på Gemensamma Krafter: Ordförande: Rosmarie och Sekreterare Annika F.

5 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Plats: Gemensamma Krafter Ordförande: Maria Bäck Sekreterare: Maria Bäck Närvarande: Ros-Marie Casselbrant, Annika Forsmark, Inga-Lill Hellsing, Maria Bäck, Karin Eriksson, Lena Ingels. -Genomgång av förgående protokoll. -Skolsköterska Maria och Kurator Leone från Ljungbergsgymnasiet skulle ha medverkat vid dagens möte men lämnat återbud. -Vi diskuterar gruppens syfte. Karin talar med sin chef om samordnande gruppen för SUF på chefsnivå fortsatt sitt arbete och hur de diskuterar fortsättning. -Broschyren är klar. Hur används den? Nästa möte :00 på Habiliteringen Borlänge sjukhus Ordförande Carina, Sekreterare Ninni

6 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Plats: Habiliteringen Borlänge Ordförande: Carina hade ordnat studiebesök m Sekreterare: Rosmarie ( inte riktigt från början/ förde inte anteckningar som jag skulle ha gjort) Närvarande: Inga-Lill Hellsing, Catharina, Maria Bäck, Karin Eriksson, Maria Viman och Leoni Nyman och Carina Jarls kom senare. - Maria och Leonie, skolsköterska resp. kurator från Erikslundsgymnasiet är välkomna till Borlänge SUF grupp. De kommer att kunna delta framöver. Däremot kommer Karin att lämna oss. - Arbetsterapeut Veronica Hanse n från Vuxenhabilteringen tog hand om oss och berättade lite om svårigheter som personer med kognitiva svårigheter kan ha. Bland annat att sinnesintrycken kan vara annorlunda och man överreagera på t ex ljus, ljud och beröring. Tidsuppfattning och planering av dagen kan vara svår och få en vettig dygnsrytm kan vara ett stort problem. Det finns dock en hel del hjälpmedel att tillgå och vi är välkomna att kontakta habiliteringen om hjälp även om personen vi träffar inte är inskriven på habiliteringen. En vanlig almanacka kan vara god hjälp för att hjälpa till med tidsplanering men det finns appar ( t.ax appar) och flera olika hjälpmedel som hjälper till att hålla koll på vardagen.( www kat.kittet.se). Samtalsmatta för att underlätta/ göra ett samtal mer tydligt och konkret. Tunga täcken/filtar som gör att man lättre kommer till ro när man ska sova.

7 - Uppsalamötet i maj kommer upp under vår träff. Vore bra att så många som möjligt försöker åka.( som en liten vitamin/ inspirationsinjektion) -Nästa års träffar bokas in. Sammankallande är vanligtvis ORDFÖRANDE. Måndag 12/1 kl Gemensamma krafter. Ordförande: Catharina Sekreterare: Gerd Måndag 16/2 kl Gemensamma krafter Ordförande: Ingalill Sekreterare: Ninni Måndag 16/3 kl15.00 Erikslundsgymnasiet/ Hushagen OBS KOLLA vart vi ska träffas! Ordförande: Maria Sekreterare: Lena Måndag13/4 kl Domnarvets VC/ Borlänge Sjukhus (litet rum mellan ögon- och barnmottagningen. Samling i Ögons väntrum om ni inte hittar. Ordförande: Rosmarie Sekreterare: Ingegerd

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna!

Kallelse till ACA:s. Servicekonferens. 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö. Välkomna! Kallelse till ACA:s Servicekonferens 17 maj 2014 Grönegatan 11a, Malmö Välkomna! Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. De tolv traditionerna läses. 3. Presentationsrunda och upprättande av röstlängd.

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Redovisning av Iris-stipendium

Redovisning av Iris-stipendium Redovisning av Iris-stipendium 2006 NÄTVERKSTRÄFF 15 FEBRUARI 2007 VARFÖR EN NÄTVERKSDAG? Under många år har vi arbetat med utbildning i jämställdhet, genus och mångfaldsfrågor och vi har träffat många

Läs mer

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!)

Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) Information till dig som önskar bli fadder för våra internationella studenter isk@kau.se Preliminärt schema VT2013: (Observation förändringar av både dagar och aktivitet kan förekomma!) 11 14 Jan Ankomstdagar.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer