Undersökning om sociala medier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om sociala medier"

Transkript

1 Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess?

2 Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation har ökat markant under de senaste åren - både inom det privata och det professionella livet. Sociala medier spelar en viktig roll i denna utveckling. Många människor tycks vara aktiva i sociala nätverk - för att samverka och dela, för att hitta och hittas. Med miljontals profiler tillgängliga ter sig sociala medier som en guldgruva för rekryterare. Men hur många företag använder sociala medier i sin rekryteringsprocess? Hur framgångsrika är de? Är sociala medier här för att stanna eller är de ännu en övergående trend? Denna rapport syftar till att belysa de sociala mediernas betydelse för rekryteringsprocessen. Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? 5 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier 6 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen 8 4. Sociala mediers ROI i rekryteringsprocessen 9 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Slutsatser Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet 13 Om StepStone 14

3 Sammanfattning Uppkomsten av sociala medier och deras potential att påverka och förändra rekryteringsarbetet är förmodligen de mest omdiskuterade trenderna inom rekryteringbranschen idag. Fler och fler företag använder eller planerar att använda sociala medier som en kanal i rekryteringsmixen. Alla dessa nya rekryteringskanaler erbjuder både arbetsgivare och arbetssökande många nya möjligheter - och utmaningar. Fram till idag, finns det väldigt lite tillgänglig information om användadet av sociala medier och deras inverkan på rekryteringen i Europa. För att minska detta informationsgap genomförde StepStone nyligen en undersökning för att samla in information och statistik om dessa alltmer populära kanaler. Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna i undersökningen. Företag använder sociala medier främst till rekrytering Nästan hälften av alla tillfrågade företag svarar att de redan använder sociala medier, oftast för rekrytering. Det näst mest populära användningsområdet är att förstärka varumärket samt uppmuntra till nätverkande och attrahera nya kunder. HRrelaterade företag är flitigare användare av sociala medier än företag i allmänhet. Majoriteten av tillfrågade arbetssökanden som använder sociala medier uppger att de gör detta av personliga skäl - att hitta, kommunicera och dela information med vänner och bekanta. Hur används sociala medier i rekryteringsprocessen? Den huvudsakliga orsaken till att arbetsgivare använder sociala medier i sina rekryteringar är för att söka efter nya kandidater samt göra bakgrundskontroller av kandidater. Att använda sociala medier för att publicera platsannonser kommer först på femte plats i undersökningen. Endast en minorietet av alla arbetssökanden i undersökningen uppger att de söker jobb via sociala nätverk. Dessutom upplever en stor andel av alla arbetssökanden ett misstycke mot att arbetsgivare bevakar deras profiler - speciellt de av mer privat karaktär. Rekryteringsresultat - sociala medier släpar efter I en sammanställning av alla rekryteringsresultat levererade från ett flertal källor kan sociala medier inte konkurera med de mer etablerade rekryteringskanalerna - än. Av alla rekryteringskanaler hamnade publicering av platsannonser på jobbportaler på första plats. Att rekryteringsföretag upplevs som de bästa leverantörerna av kvalitativa kandidater är föga förvånande då deras affärsidé bygger på att i förhand hitta lämpliga kandidater till kunden. Jobbportaler är de som levererar flest antal kandidater. Sociala medier är ett komplement till de traditionella rekryteringskanalerna En majoritet av alla tillfrågade arbetsgivare uppger att de ser sociala medier som en tilläggskanal som inte kommer att ersätta de mer etablerade rekryteringskanalerna. Arbetssökanden i undersökningen uppger en liknande uppfattning om de sociala mediernas roll i framtiden. 3

4 Om undersökningen StepStones undersökning om sociala medier baseras på en onlineundersökning som genomfördes under mars och april 2010 i åtta europeiska länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike. Syftet med undersökningen var att samla in aktuell information och statistik gällande de sociala mediernas roll i rekryteringsprocessen. Nästan 4000 svar samlades in från 3116 arbetssökanden och 837 arbetsgivare. Bland respondenterna från arbetsgivarsidan hittas främst HR-chefer, rekryterare och chefer med ansvar för ett bredare område med en betydande representation från HR-sektorn (18%). Av alla arbetssökanden var majoriteten aktivt eller passivt arbetssökande arbetssökande och 837 arbetsgivare i åtta europeiska länder deltog i StepStones onlineundersökning om sociala medier. Undersökningen fokuserar på arbetssökandes och arbetsgivares upplevelse och erfarenhet av sociala medier och sociala nätverk i synnerhet. Frågorna berör de sociala mediernas allmäna räckvidd och påverkan samt dess betydelse för rekryteringsprocessen: integrationen mellan arbetsgivare/arbetssökande med hjälp av sociala medier, resultat och effekt samt framtida användningsområden av sociala medier i rekryteringsprocesser. 4

5 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? Mer för nöjes skull än för affärerna 71% av alla arbetssökanden som deltog i undersökningen uppger att de har minst ett konto kopplat till sociala medier. Med tanke på att undersökningens svaranden är besökare på en jobbportal online är detta svar föga oväntat. Dock ska arbetsgivare alltid vara uppmärksamma på att användare av sociala medier inte alltid uppdaterar sin profil kontinuerligt. 30% av de arbetssökanden som har ett konto uppger att de inte uppdaterar sin profil, och 15,5% av dessa menar att de inte längre använder kontot. Använder du sociala medier? Använder sociala medier 31% Använder inte sociala medier 28% Använder flera sociala medier 41% 91% av användarna av sociala medier är aktiva av privata skäl - de söker fram information, kommunicerar och delar information med vänner. De främsta skälen till att använda sociala medier för privata ändamål (2 027 svar) Söka efter vänner / svara vänner Dela information med vänner Läsa vänners inlägg Uppdatera sin status Leta efter lediga jobb Gå med i grupper Läsa e-post 80% 71% 65% 65% 59% 57% 56% Endast 63% av de arbetssökande som uppger att de använder sociala medier gör det av yrkesmässiga skäl - som att leta efter karriärs- och jobbmöjligheter. 5

6 De främsta skälen till att använda sociala medier för yrkesmässiga ändamål (1 411 svar) Söka lediga jobb 52% Söka efter nya affärsmöjligheter 48% Söka efter vänner och bekanta 47% Delta i onlinenätverk 39% Marknadsföra sig själv / tillgänglighet 37% 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier Sociala medier är populära HR-kanaler Nästan hälften (46,6%) av alla arbetsgivare som svarade på undersökningen uppger att de är närvarande inom sociala medier. Tittar man närmre på detta resultat visas en tydlig trend att HR-relaterade företag använder sig av sociala medier mer aktivt än företag i allmänhet: drygt 73% av arbetsgivare inom HR-sektorn använder sociala medier. Använder ditt företag sociala medier? Alla företag HR-företag Nej 49% Vet ej 4% Nej 26% Vet ej 1% Ja 47% Ja 73% Vem ansvarar för ditt företags närvaro i sociala medier? HR Marknad Sälj Annan IT Produkt Kundservice 66% 47% 25% 17% 12% 8% 7% De som ansvarar för sociala medier är oftast representanter från HR-, marknads- och säljavdelningar. Extern 3% 6

7 Anledningar till att använda sociala medier - och orsaker till att avstå Bland företagen som använder sociala medier uppger 64,1% att de är aktiva för att detta anses vara de nya trendiga rekryteringskanalerna. En annan populär anledning till att vara en aktiv användare av sociala medier är kostnader: 63,6% av alla som svarade på undersökningen använder sociala medier för att de anses vara billiga rekryteringskanaler. 23% testar sociala medier. Mer än hälften av arbetsgivarna är inte aktiva användare av sociala medier. Av dem uppger 58% att orsaken till detta är att sociala medier inte ingår i företagets kommunikationsstrategi. Andra orsaker är brist på kunskap och erfarenhet (52%) och rädslan för att dessa kanaler är för offentliga och svåra att kontrollera (44%). 28% anser det för tidskrävande och 5% har testat sociala medier men har avslutat dessa aktiviteter. En notering är att 6% av de arbetsgivare som inte använder sociala medier uppger höga kostnader som en anledning medan nästan 64% av de arbetsgivare som är aktiva användare uppger att den låga kostnaden är en av de främsta anledningarna till att de använder sociala medier. Varför använder företag sociala medier? 79% av de tillfrågade arbetsgivarna svarar att huvudsyftet för deras närvaro inom sociala medier är rekrytering. Ökad varumärkeskännedom (66%) och att främja nätverksbyggande (56%) är också högt värderat, tätt följt av möjligheten att attrahera nya kunder (54%) och publicering av produktnyheter och information om företaget (50%). Varför använder ditt företag sociala medier? Rekrytering Ökad varumärkeskännedom Nätverksbyggande Attrahera nya kunder Produktnyheter och företagsinformation Kommunicera med befintliga kunder Undersökningar Annat 79% 66% 56% 54% 50% 46% 20% 10% 7

8 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen Söka kandidater och bakgrundskontroll Som tidigare nämnts, är rekrytering det främsta syftet till att företag använder sociala medier. De flesta arbetsgivare menar att de använder dessa för att aktivt söka efter kandidater (73%) och kontrollera kandidatens bakgrund (71%). Att publicera sin egen företagsprofil är en av det första sakerna ett företag bör göra, trots detta är det endast 61% som svarar att de gjort detta. Publicera platsannonser kommer först på femte plats och kommunicera med kandidater på fjärde. Hur använder ditt företag sociala medier i rekryteringsprocessen? Söka medarbetare Bakgrundskontroll Presentera företaget Kommunicera med kandidater Publicering av platsannonser Länk till karriärsiter Värva vänner till lediga tjänster Locka studenter 73% 71% 61% 61% 59% 45% 27% 14% Trots att 73% av företagen aktivt söker efter kandidater via sociala medier uppger endast 54% av de arbetssökanden att de tror att arbetsgivare kontrollerar deras profil. En anledning till detta kan vara att arbetsgivare inte uppger hur de fått tag på kandidatens kontaktuppgifter. 60% av alla jobbsökanden uppskattar inte att arbetsgivare bevakar deras profiler, speciellt inte om informationen är av privat karaktär. 31% skulle ändra sin profil om de visste att denna skulle kontrolleras. Endast 59% av de arbetsgivare som aktivt använder sociala medier publicerar sina lediga tjänster där, samtidigt som endast 22% av de arbetssökanden skulle svara på jobbrelaterade meddelanden via sociala medier. 8

9 HR-sektorn är mycket mer engagerad Företagens aktivitets- och engagemangsnivå och skiljer sig en hel del mellan HR-relaterade och icke HR-relaterade företag. HR-företag använder sociala medier dagligen, eller åtminstone varje vecka, medan användningen hos icke HR-relaterade företag är mycket lägre. Tid som HR-företag spenderar på sociala medier Tid som icke HR-relaterade företag spenderar på sociala medier Mindre än 1 timme/dag 25% 1-2 timmar/dag 26% 1-2 timmar/vecka 29% Vet ej 4% Mindre än 1 timme/vecka 17% Mindre än 1 timme/dag 11% 1-2 timmar/vecka 29% 1-2 timmar/dag 12% Vet ej 13% Mindre än 1 timme/vecka 38% 4. Rekryteringens ROI i sociala medier Övergripande utvärdering av ROI Endast hälften av de arbetsgivare som någon gång har använt sociala medier i sin rekryteringsprocess svarar att de hittat kandidater via den kanalen, medan den andra hälften uppger att de inte hittat någon kandidat via sociala medier. Har du någonsin anställt en ny medarbetare via sociala medier? Ja, flera personer 36% Ja, en person 14% Nej 50% 9

10 Det krävs investeringar i tid och uppföljning för att uppnå rekryteringsresultat. Vår undersökning visar att investeringar i mer tid leder till bättre rekryteringsresultat via sociala medier. Dagliga användare har dubbelt så stora chanser till rekryteringsframgångar än de användare som endast är aktiva på veckobasis. 17% av alla företag som är aktiva användare av sociala medier uppger att de lägger mellan 1-2 timmar per dag. I en övergripande utvärdering av rekryteringsresultaten rankar alla svarande arbetsgivare jobbportaler högst, följt av bemanningsföretag och sökningar i egna CV-databaser. Utvärdering av rekryteringsresultat Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Sökning i egna CV-databaser Annonsering i dagstidningar Sökning i externa CV-databaser Direktsökning via sociala medier Platsannonsering via sociala medier 3,59 3,52 3,27 2,96 2,94 2,79 2,66 Kvalitet och omfattning Viktiga kriterier för att mäta rekryterings effektivitet är kvantiteten och kvaliteten på kandidater som kanalen genererar till företaget. Jämfört med etablerade rekryteringskanaler ligger sociala medier steget efter jobbportaler och rekryteringsföretag i båda hänseenden, men före printannonser i dagstidningar. När det gäller kvaliteten på kandidaterna toppar rekryteringsföretagen listan. Detta är inte förvånande, då deras affärsidé bygger på att leverera ett begränsat antal utvalda kandidater, medan andra kanaler levererar ett större antal kandidater. Jobbportaler intar andraplatsen följt av sociala medier på tredje plats och dagstidningsannonser hamnar sist på listan. Undersökningen har inte tagit hänsyn till filtreringsverktygen för respektive jobbportal, som ofta tenderar till att bidra till effektivare och mer kvalitativa resultat då de i ett tidigt stadium sorterar bort de kandidater som inte passar in på angiven profil. Kandidatkvalitet - utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,28 3,77 3,26 2,97 10

11 Jobbportaler är en effektiv kanal för leverans av en stor mängd kandidater. Det är en betydande klyfta mellan jobbsiter och andra kanaler, med bemanninsföretag närmst följt av sociala medier och dagspressannonser som hamnar långt på efterkälken. Kandidatkvantitet- utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,90 3,02 2,77 2,57 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Ett tillägg snarare än en ersättare Undersökningen visar att arbetsgivare och arbetssökande delar samma syn på framtidens användande av sociala medier. Båda respondentsgrupperna ser sociala medier som en kanal som kommer att fungera som en tilläggskanal parallellt med de etablerade. Sociala mediers framtida rekryteringsroll En tilläggskanal parallellt med etablerade rekryteringskanaler En övergående trend Kanal som kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna Kanal som kommer att ersätta bemanningsföretagen Annat 70% 71% 16% 15% 9% 8% 4% 6% 3% Arbetsgivare Arbetssökande Ungefär två tredjedelar av arbetsgivarna och arbetssökanden håller med om denna framtidsvision, medan drygt 15% anser att sociala medier endast är en övergående trend. En minoritet av alla respondenter (mindre än 10%) tror att sociala medier kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna. 11

12 6. Slutsatser Sammantaget tycks sociala medier betraktas som en tilläggskanal till övriga rekryteringskanaler med unika styrkor och svagheter. Jämfört med virtuella världar som Second Life, förmedlar sociala medier mervärden och innehåll, vilket gör det mer otänkbart att det skulle vara en övergående trend. Sociala medier är dock inte den bästa kanalen när det gäller antalet levererade kandidater. I en generell rankning av rekryteringskanaler hamnar jobbportaler i topp, då de anses vara mest prisvärda med hänsyn till både kvantitet och kvalitet på kandidater. Det som arbetssökanden sätter sig emot gällande sociala medier som rekryteringskanal är bristen av kontroll och den oönskade mixen av det privata och det professionella. Arbetssökanden ser fortfarande sociala medier till största delen som en plattform för privat kommunikation. Rekryterare får därför arbeta proaktivt för att nå sin målgrupp via sociala medier och nätverk. 12

13 7. Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet Företagets rekryteringsstrategi avgör om du inkluderar sociala medier i din rekryteringsmix. Som en del i planeringen och framtagandet av denna mediamix, bör du se över var din målgrupp befinner sig och hur du på bäst och mest effektiva sätt kan nå denna. När du optimerar din rekryteringsbudget är det viktigt att du förutom de löpande kostnaderna även tar hänsyn till tiden som investeras. Starta med att sätta upp ett konkret mål innehållande det önskade resultatet. Viktigt att jobba mot konkreta mål och inte tappa fokus. Utan en väldefinierad strategi och mål blir det svårt att utvärdera resultaten från de insatser man gjort. Kom även ihåg att 50% av alla arbetsgivare i undersökningen som aktivt använder sociala medier inte hittat en enda kandidat via den kanalen. Mät ROI. Rekryteringsresultat som kvantitet och kvalitet är mätbara parametrar som bör tas i beaktande. Viktigt att notera är även att sociala medier tar mycket tid i anspråk - både för research och underhåll. Lyssna och lär. Stressa inte - lär först känna plattformen som du är intresserad av. Testa olika funktioner genom att skapa ett eller flera konton själv eller läs de rapporter som finns gällande det aktuella mediet. Ha koll på hur användare interagerar. Sociala medier handlar helt och hållet om att bygga kvalitativa relationer och lyssna på varandra. Var där din målgrupp finns. Sök upp rätt forum och siter och spendera tid där det är mest troligt att hitta de kandidater som är mest intresserade av ditt företag. Leverera resultat. Ditt mål är att säkerställa att ditt företag anställer de bästa kandidaterna - låt därför kostnader och effektivitet utgöra dina främsta prioriteringar. Se till att du fokuserar på rekryteringskanaler som kommer att leverera de bästa kandidaterna till högsta ROI. Respektera kandidaternas privatliv. Du ska alltid vara uppmärksam för de regler som är gällande för bakgrundskontroller på kandidater. Trots att källor är fria och tillgängliga betyder det inte att man får använda dessa i rekryteringssyfte. Var beredd på att investera tid. En noggrann strategi behövs för att få ut maximalt av sociala medier. Tid är en dold kostnad som ofta förbises. Om du inte är villig att investera tid på löpande basis bör du kanske inte sätta igång ett liknande projekt. Olika regler för kommunikation tillämpas. Traditionella marknadsföringsmetoder funkar inte i sociala medier. Det handlar om ett genuint engagemang i konversationer. Se till att följa alla regler och etiketter och ta fram egen intern kommunikationspolicy och andra riktlinjer för att undvika opassande kommunikation. Fel attityd kan slå hårt tillbaka på företaget. Spamma inte användare. Respektera dina relationer och var äkta. 13

14 Om StepStone StepStone grundades 1996 och är idag en av de mest framgångsrika jobbportalerna i Europa. Med över tio miljoner besökare och över nya lediga jobb varje månad, driver StepStone några av de absolut starkaste jobbportalerna på den Europeiska marknaden. Allt StepStone gör genomsyras av ett enkelt mål: att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna. StepStone har c:a 400 anställda i elva länder, med ambitionen att leverera bästa tänkbara service till alla våra klienter, med allt från mindre lokala företag till stora globala koncerner i alla branscher i portföljen. Mer än välrenommerade företag, exempelvis Siemens, SAS, Adidas, Tele2 och Tetra Pak använder sig framgångsrikt av StepStone i elva Europeiska länder för rekrytering av högkvalificerade specialister och chefer. Utöver StepStones egna jobbportaler, erbjuder vi våra klienter att hitta personal i över hundra länder globalt via vårt internationella Network. StepStone är ett helägt dotterbolag till Berlinbaserade Axel Springer AG. 14

Kriget om talangerna - kampen fortsätter

Kriget om talangerna - kampen fortsätter Kriget om talangerna - kampen fortsätter Undersökning om rekrytering och jobbsökning under 2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning Innehåll Under oktober 2011 genomförde StepStone en undersökning

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Employer branding Bortom hajpen

Employer branding Bortom hajpen Employer branding Bortom hajpen Undersökning om Employer branding 2011 Resultat och rekommendationer Inledning Innehåll En nyligen utförd StepStone-undersökning har granskat aktuella trender inom employer

Läs mer

Syns du inte finns du inte

Syns du inte finns du inte Sociala medier för företagare Syns du inte finns du inte Oscar Höglund 2013 3 Innehåll: Förord 5 Sociala medier 7 Hur använder företag sociala medier?..9 Nätverkande medarbetare?.10 Varför LinkedIn 11

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess Kundcase Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess professionell rekrytering Överblick av utmaningar, fördelarna och resultatet. Om Statoil Statoil är ett integrerat olje- och gasföretag med

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Konsten att bli synlig i sociala medier

Konsten att bli synlig i sociala medier LinkedIn för arbetssökande Konsten att bli synlig i sociala medier Oscar Höglund 2013 3 4 Innehåll: Förord.6 Varför sociala medier och nätverk?.8 Din LinkedIn profil.14 Bygg ditt varumärke.27 Hur använder

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1

Om MLC360 FEEDBACK. MLC360Feedback 0650-75 800 Kabelvägen 1 Om MLC360 FEEDBACK MLC 360 Feedback är framtagen för professionella användare som verktyg för utveckling av individer, grupper samt verksamheter inom idrott, näringsliv och offentlig sektor. Här finns

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media

SM S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media SM.170321.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Social Media INNEHÅLL Vad är sociala medier? s. 3 Statistik & Sociala medier s. 4-6 Annonsering i sociala medier s. 7-8 Vad är en hashtag #? s.9 Uppföljning

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Riktlinjer Sociala medier

Riktlinjer Sociala medier FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.2) Riktlinjer Sociala medier Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Dokumenttyp Styrdokument, Tillägg till Riktlinjer för kommunikation Ämnesområde Information Ägare/ansvarig

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09

Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Riktlinjer för användning av sociala medier 2015-09-09 Tyresö kommun / 2015-09-09 2 (6) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för användning av sociala medier...3 2 Tonalitet, bemötande och tilltal...4 3 Hantering

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5

DISTRIBUTION. Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp. Mynewsdesk PR Academy. Studieuide 3 av 5 DISTRIBUTION Så kan nya metoder hjälpa dig att nå din målgrupp Mynewsdesk PR Academy Studieuide 3 av 5 Del 1 Grunderna i innehållsdistribution För att nå maximal räckvidd för ditt innehåll bör du bli bekant

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Kandidatupplevelse 2017

Kandidatupplevelse 2017 Kandidatupplevelse 2017 En rapport från Wise Professionals K ANDIDATUPPLE VELSE 2017 Ingrid Höög, vd på Wise Professionals Ingrid.hoog@wise.se 076-5259005 Kelly Chau, ansvarig för kandidatupplevelse på

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA

I II Landstinget. PllAGA AU?; 1 D. flickr. Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna. Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 DALARNA I II Landstinget DALARNA PllAGA AU?; 1 D Dnr: LD12/00942 S 2012-03-27 Riktlinjer för användning av sociala medier inom Landstinget Dalarna flickr,~, -. -'.".,, '"?o~ ~ "'.. " ~. - ~., I Landstinget DALARNA

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare

Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Stockholm juli 2009 Trots lågkonjunkturen: Svenska företag på jakt efter tekniker och säljare Trots lågkonjunkturen och hög arbetslöshet söker svenska arbetsgivare efter rätt kompetens. Hela 29 procent

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Social Media Annonsering

Social Media Annonsering Social Media Annonsering - Din guide Utgivare: Roi Rekrytering www.roirekrytering.se info@roirekrytering.se Växel: 0770 110 177 1 (12) Innehållsförteckning INTRODUKTION 3 VILKA ÄR DE STÖRSTA SOCIALA MEDIERNA

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Sociala medier för organisationer

Sociala medier för organisationer Sociala medier för organisationer Christian Gustavsson Kommunikatör Studieförbundet Vuxenskolan Skåne Facebook: www.facebook.com/svskane Twitter: @svskane Vad är sociala medier? Internet öppnade för allmänheten

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer