Undersökning om sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om sociala medier"

Transkript

1 Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess?

2 Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation har ökat markant under de senaste åren - både inom det privata och det professionella livet. Sociala medier spelar en viktig roll i denna utveckling. Många människor tycks vara aktiva i sociala nätverk - för att samverka och dela, för att hitta och hittas. Med miljontals profiler tillgängliga ter sig sociala medier som en guldgruva för rekryterare. Men hur många företag använder sociala medier i sin rekryteringsprocess? Hur framgångsrika är de? Är sociala medier här för att stanna eller är de ännu en övergående trend? Denna rapport syftar till att belysa de sociala mediernas betydelse för rekryteringsprocessen. Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? 5 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier 6 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen 8 4. Sociala mediers ROI i rekryteringsprocessen 9 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Slutsatser Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet 13 Om StepStone 14

3 Sammanfattning Uppkomsten av sociala medier och deras potential att påverka och förändra rekryteringsarbetet är förmodligen de mest omdiskuterade trenderna inom rekryteringbranschen idag. Fler och fler företag använder eller planerar att använda sociala medier som en kanal i rekryteringsmixen. Alla dessa nya rekryteringskanaler erbjuder både arbetsgivare och arbetssökande många nya möjligheter - och utmaningar. Fram till idag, finns det väldigt lite tillgänglig information om användadet av sociala medier och deras inverkan på rekryteringen i Europa. För att minska detta informationsgap genomförde StepStone nyligen en undersökning för att samla in information och statistik om dessa alltmer populära kanaler. Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna i undersökningen. Företag använder sociala medier främst till rekrytering Nästan hälften av alla tillfrågade företag svarar att de redan använder sociala medier, oftast för rekrytering. Det näst mest populära användningsområdet är att förstärka varumärket samt uppmuntra till nätverkande och attrahera nya kunder. HRrelaterade företag är flitigare användare av sociala medier än företag i allmänhet. Majoriteten av tillfrågade arbetssökanden som använder sociala medier uppger att de gör detta av personliga skäl - att hitta, kommunicera och dela information med vänner och bekanta. Hur används sociala medier i rekryteringsprocessen? Den huvudsakliga orsaken till att arbetsgivare använder sociala medier i sina rekryteringar är för att söka efter nya kandidater samt göra bakgrundskontroller av kandidater. Att använda sociala medier för att publicera platsannonser kommer först på femte plats i undersökningen. Endast en minorietet av alla arbetssökanden i undersökningen uppger att de söker jobb via sociala nätverk. Dessutom upplever en stor andel av alla arbetssökanden ett misstycke mot att arbetsgivare bevakar deras profiler - speciellt de av mer privat karaktär. Rekryteringsresultat - sociala medier släpar efter I en sammanställning av alla rekryteringsresultat levererade från ett flertal källor kan sociala medier inte konkurera med de mer etablerade rekryteringskanalerna - än. Av alla rekryteringskanaler hamnade publicering av platsannonser på jobbportaler på första plats. Att rekryteringsföretag upplevs som de bästa leverantörerna av kvalitativa kandidater är föga förvånande då deras affärsidé bygger på att i förhand hitta lämpliga kandidater till kunden. Jobbportaler är de som levererar flest antal kandidater. Sociala medier är ett komplement till de traditionella rekryteringskanalerna En majoritet av alla tillfrågade arbetsgivare uppger att de ser sociala medier som en tilläggskanal som inte kommer att ersätta de mer etablerade rekryteringskanalerna. Arbetssökanden i undersökningen uppger en liknande uppfattning om de sociala mediernas roll i framtiden. 3

4 Om undersökningen StepStones undersökning om sociala medier baseras på en onlineundersökning som genomfördes under mars och april 2010 i åtta europeiska länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike. Syftet med undersökningen var att samla in aktuell information och statistik gällande de sociala mediernas roll i rekryteringsprocessen. Nästan 4000 svar samlades in från 3116 arbetssökanden och 837 arbetsgivare. Bland respondenterna från arbetsgivarsidan hittas främst HR-chefer, rekryterare och chefer med ansvar för ett bredare område med en betydande representation från HR-sektorn (18%). Av alla arbetssökanden var majoriteten aktivt eller passivt arbetssökande arbetssökande och 837 arbetsgivare i åtta europeiska länder deltog i StepStones onlineundersökning om sociala medier. Undersökningen fokuserar på arbetssökandes och arbetsgivares upplevelse och erfarenhet av sociala medier och sociala nätverk i synnerhet. Frågorna berör de sociala mediernas allmäna räckvidd och påverkan samt dess betydelse för rekryteringsprocessen: integrationen mellan arbetsgivare/arbetssökande med hjälp av sociala medier, resultat och effekt samt framtida användningsområden av sociala medier i rekryteringsprocesser. 4

5 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? Mer för nöjes skull än för affärerna 71% av alla arbetssökanden som deltog i undersökningen uppger att de har minst ett konto kopplat till sociala medier. Med tanke på att undersökningens svaranden är besökare på en jobbportal online är detta svar föga oväntat. Dock ska arbetsgivare alltid vara uppmärksamma på att användare av sociala medier inte alltid uppdaterar sin profil kontinuerligt. 30% av de arbetssökanden som har ett konto uppger att de inte uppdaterar sin profil, och 15,5% av dessa menar att de inte längre använder kontot. Använder du sociala medier? Använder sociala medier 31% Använder inte sociala medier 28% Använder flera sociala medier 41% 91% av användarna av sociala medier är aktiva av privata skäl - de söker fram information, kommunicerar och delar information med vänner. De främsta skälen till att använda sociala medier för privata ändamål (2 027 svar) Söka efter vänner / svara vänner Dela information med vänner Läsa vänners inlägg Uppdatera sin status Leta efter lediga jobb Gå med i grupper Läsa e-post 80% 71% 65% 65% 59% 57% 56% Endast 63% av de arbetssökande som uppger att de använder sociala medier gör det av yrkesmässiga skäl - som att leta efter karriärs- och jobbmöjligheter. 5

6 De främsta skälen till att använda sociala medier för yrkesmässiga ändamål (1 411 svar) Söka lediga jobb 52% Söka efter nya affärsmöjligheter 48% Söka efter vänner och bekanta 47% Delta i onlinenätverk 39% Marknadsföra sig själv / tillgänglighet 37% 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier Sociala medier är populära HR-kanaler Nästan hälften (46,6%) av alla arbetsgivare som svarade på undersökningen uppger att de är närvarande inom sociala medier. Tittar man närmre på detta resultat visas en tydlig trend att HR-relaterade företag använder sig av sociala medier mer aktivt än företag i allmänhet: drygt 73% av arbetsgivare inom HR-sektorn använder sociala medier. Använder ditt företag sociala medier? Alla företag HR-företag Nej 49% Vet ej 4% Nej 26% Vet ej 1% Ja 47% Ja 73% Vem ansvarar för ditt företags närvaro i sociala medier? HR Marknad Sälj Annan IT Produkt Kundservice 66% 47% 25% 17% 12% 8% 7% De som ansvarar för sociala medier är oftast representanter från HR-, marknads- och säljavdelningar. Extern 3% 6

7 Anledningar till att använda sociala medier - och orsaker till att avstå Bland företagen som använder sociala medier uppger 64,1% att de är aktiva för att detta anses vara de nya trendiga rekryteringskanalerna. En annan populär anledning till att vara en aktiv användare av sociala medier är kostnader: 63,6% av alla som svarade på undersökningen använder sociala medier för att de anses vara billiga rekryteringskanaler. 23% testar sociala medier. Mer än hälften av arbetsgivarna är inte aktiva användare av sociala medier. Av dem uppger 58% att orsaken till detta är att sociala medier inte ingår i företagets kommunikationsstrategi. Andra orsaker är brist på kunskap och erfarenhet (52%) och rädslan för att dessa kanaler är för offentliga och svåra att kontrollera (44%). 28% anser det för tidskrävande och 5% har testat sociala medier men har avslutat dessa aktiviteter. En notering är att 6% av de arbetsgivare som inte använder sociala medier uppger höga kostnader som en anledning medan nästan 64% av de arbetsgivare som är aktiva användare uppger att den låga kostnaden är en av de främsta anledningarna till att de använder sociala medier. Varför använder företag sociala medier? 79% av de tillfrågade arbetsgivarna svarar att huvudsyftet för deras närvaro inom sociala medier är rekrytering. Ökad varumärkeskännedom (66%) och att främja nätverksbyggande (56%) är också högt värderat, tätt följt av möjligheten att attrahera nya kunder (54%) och publicering av produktnyheter och information om företaget (50%). Varför använder ditt företag sociala medier? Rekrytering Ökad varumärkeskännedom Nätverksbyggande Attrahera nya kunder Produktnyheter och företagsinformation Kommunicera med befintliga kunder Undersökningar Annat 79% 66% 56% 54% 50% 46% 20% 10% 7

8 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen Söka kandidater och bakgrundskontroll Som tidigare nämnts, är rekrytering det främsta syftet till att företag använder sociala medier. De flesta arbetsgivare menar att de använder dessa för att aktivt söka efter kandidater (73%) och kontrollera kandidatens bakgrund (71%). Att publicera sin egen företagsprofil är en av det första sakerna ett företag bör göra, trots detta är det endast 61% som svarar att de gjort detta. Publicera platsannonser kommer först på femte plats och kommunicera med kandidater på fjärde. Hur använder ditt företag sociala medier i rekryteringsprocessen? Söka medarbetare Bakgrundskontroll Presentera företaget Kommunicera med kandidater Publicering av platsannonser Länk till karriärsiter Värva vänner till lediga tjänster Locka studenter 73% 71% 61% 61% 59% 45% 27% 14% Trots att 73% av företagen aktivt söker efter kandidater via sociala medier uppger endast 54% av de arbetssökanden att de tror att arbetsgivare kontrollerar deras profil. En anledning till detta kan vara att arbetsgivare inte uppger hur de fått tag på kandidatens kontaktuppgifter. 60% av alla jobbsökanden uppskattar inte att arbetsgivare bevakar deras profiler, speciellt inte om informationen är av privat karaktär. 31% skulle ändra sin profil om de visste att denna skulle kontrolleras. Endast 59% av de arbetsgivare som aktivt använder sociala medier publicerar sina lediga tjänster där, samtidigt som endast 22% av de arbetssökanden skulle svara på jobbrelaterade meddelanden via sociala medier. 8

9 HR-sektorn är mycket mer engagerad Företagens aktivitets- och engagemangsnivå och skiljer sig en hel del mellan HR-relaterade och icke HR-relaterade företag. HR-företag använder sociala medier dagligen, eller åtminstone varje vecka, medan användningen hos icke HR-relaterade företag är mycket lägre. Tid som HR-företag spenderar på sociala medier Tid som icke HR-relaterade företag spenderar på sociala medier Mindre än 1 timme/dag 25% 1-2 timmar/dag 26% 1-2 timmar/vecka 29% Vet ej 4% Mindre än 1 timme/vecka 17% Mindre än 1 timme/dag 11% 1-2 timmar/vecka 29% 1-2 timmar/dag 12% Vet ej 13% Mindre än 1 timme/vecka 38% 4. Rekryteringens ROI i sociala medier Övergripande utvärdering av ROI Endast hälften av de arbetsgivare som någon gång har använt sociala medier i sin rekryteringsprocess svarar att de hittat kandidater via den kanalen, medan den andra hälften uppger att de inte hittat någon kandidat via sociala medier. Har du någonsin anställt en ny medarbetare via sociala medier? Ja, flera personer 36% Ja, en person 14% Nej 50% 9

10 Det krävs investeringar i tid och uppföljning för att uppnå rekryteringsresultat. Vår undersökning visar att investeringar i mer tid leder till bättre rekryteringsresultat via sociala medier. Dagliga användare har dubbelt så stora chanser till rekryteringsframgångar än de användare som endast är aktiva på veckobasis. 17% av alla företag som är aktiva användare av sociala medier uppger att de lägger mellan 1-2 timmar per dag. I en övergripande utvärdering av rekryteringsresultaten rankar alla svarande arbetsgivare jobbportaler högst, följt av bemanningsföretag och sökningar i egna CV-databaser. Utvärdering av rekryteringsresultat Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Sökning i egna CV-databaser Annonsering i dagstidningar Sökning i externa CV-databaser Direktsökning via sociala medier Platsannonsering via sociala medier 3,59 3,52 3,27 2,96 2,94 2,79 2,66 Kvalitet och omfattning Viktiga kriterier för att mäta rekryterings effektivitet är kvantiteten och kvaliteten på kandidater som kanalen genererar till företaget. Jämfört med etablerade rekryteringskanaler ligger sociala medier steget efter jobbportaler och rekryteringsföretag i båda hänseenden, men före printannonser i dagstidningar. När det gäller kvaliteten på kandidaterna toppar rekryteringsföretagen listan. Detta är inte förvånande, då deras affärsidé bygger på att leverera ett begränsat antal utvalda kandidater, medan andra kanaler levererar ett större antal kandidater. Jobbportaler intar andraplatsen följt av sociala medier på tredje plats och dagstidningsannonser hamnar sist på listan. Undersökningen har inte tagit hänsyn till filtreringsverktygen för respektive jobbportal, som ofta tenderar till att bidra till effektivare och mer kvalitativa resultat då de i ett tidigt stadium sorterar bort de kandidater som inte passar in på angiven profil. Kandidatkvalitet - utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,28 3,77 3,26 2,97 10

11 Jobbportaler är en effektiv kanal för leverans av en stor mängd kandidater. Det är en betydande klyfta mellan jobbsiter och andra kanaler, med bemanninsföretag närmst följt av sociala medier och dagspressannonser som hamnar långt på efterkälken. Kandidatkvantitet- utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,90 3,02 2,77 2,57 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Ett tillägg snarare än en ersättare Undersökningen visar att arbetsgivare och arbetssökande delar samma syn på framtidens användande av sociala medier. Båda respondentsgrupperna ser sociala medier som en kanal som kommer att fungera som en tilläggskanal parallellt med de etablerade. Sociala mediers framtida rekryteringsroll En tilläggskanal parallellt med etablerade rekryteringskanaler En övergående trend Kanal som kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna Kanal som kommer att ersätta bemanningsföretagen Annat 70% 71% 16% 15% 9% 8% 4% 6% 3% Arbetsgivare Arbetssökande Ungefär två tredjedelar av arbetsgivarna och arbetssökanden håller med om denna framtidsvision, medan drygt 15% anser att sociala medier endast är en övergående trend. En minoritet av alla respondenter (mindre än 10%) tror att sociala medier kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna. 11

12 6. Slutsatser Sammantaget tycks sociala medier betraktas som en tilläggskanal till övriga rekryteringskanaler med unika styrkor och svagheter. Jämfört med virtuella världar som Second Life, förmedlar sociala medier mervärden och innehåll, vilket gör det mer otänkbart att det skulle vara en övergående trend. Sociala medier är dock inte den bästa kanalen när det gäller antalet levererade kandidater. I en generell rankning av rekryteringskanaler hamnar jobbportaler i topp, då de anses vara mest prisvärda med hänsyn till både kvantitet och kvalitet på kandidater. Det som arbetssökanden sätter sig emot gällande sociala medier som rekryteringskanal är bristen av kontroll och den oönskade mixen av det privata och det professionella. Arbetssökanden ser fortfarande sociala medier till största delen som en plattform för privat kommunikation. Rekryterare får därför arbeta proaktivt för att nå sin målgrupp via sociala medier och nätverk. 12

13 7. Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet Företagets rekryteringsstrategi avgör om du inkluderar sociala medier i din rekryteringsmix. Som en del i planeringen och framtagandet av denna mediamix, bör du se över var din målgrupp befinner sig och hur du på bäst och mest effektiva sätt kan nå denna. När du optimerar din rekryteringsbudget är det viktigt att du förutom de löpande kostnaderna även tar hänsyn till tiden som investeras. Starta med att sätta upp ett konkret mål innehållande det önskade resultatet. Viktigt att jobba mot konkreta mål och inte tappa fokus. Utan en väldefinierad strategi och mål blir det svårt att utvärdera resultaten från de insatser man gjort. Kom även ihåg att 50% av alla arbetsgivare i undersökningen som aktivt använder sociala medier inte hittat en enda kandidat via den kanalen. Mät ROI. Rekryteringsresultat som kvantitet och kvalitet är mätbara parametrar som bör tas i beaktande. Viktigt att notera är även att sociala medier tar mycket tid i anspråk - både för research och underhåll. Lyssna och lär. Stressa inte - lär först känna plattformen som du är intresserad av. Testa olika funktioner genom att skapa ett eller flera konton själv eller läs de rapporter som finns gällande det aktuella mediet. Ha koll på hur användare interagerar. Sociala medier handlar helt och hållet om att bygga kvalitativa relationer och lyssna på varandra. Var där din målgrupp finns. Sök upp rätt forum och siter och spendera tid där det är mest troligt att hitta de kandidater som är mest intresserade av ditt företag. Leverera resultat. Ditt mål är att säkerställa att ditt företag anställer de bästa kandidaterna - låt därför kostnader och effektivitet utgöra dina främsta prioriteringar. Se till att du fokuserar på rekryteringskanaler som kommer att leverera de bästa kandidaterna till högsta ROI. Respektera kandidaternas privatliv. Du ska alltid vara uppmärksam för de regler som är gällande för bakgrundskontroller på kandidater. Trots att källor är fria och tillgängliga betyder det inte att man får använda dessa i rekryteringssyfte. Var beredd på att investera tid. En noggrann strategi behövs för att få ut maximalt av sociala medier. Tid är en dold kostnad som ofta förbises. Om du inte är villig att investera tid på löpande basis bör du kanske inte sätta igång ett liknande projekt. Olika regler för kommunikation tillämpas. Traditionella marknadsföringsmetoder funkar inte i sociala medier. Det handlar om ett genuint engagemang i konversationer. Se till att följa alla regler och etiketter och ta fram egen intern kommunikationspolicy och andra riktlinjer för att undvika opassande kommunikation. Fel attityd kan slå hårt tillbaka på företaget. Spamma inte användare. Respektera dina relationer och var äkta. 13

14 Om StepStone StepStone grundades 1996 och är idag en av de mest framgångsrika jobbportalerna i Europa. Med över tio miljoner besökare och över nya lediga jobb varje månad, driver StepStone några av de absolut starkaste jobbportalerna på den Europeiska marknaden. Allt StepStone gör genomsyras av ett enkelt mål: att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna. StepStone har c:a 400 anställda i elva länder, med ambitionen att leverera bästa tänkbara service till alla våra klienter, med allt från mindre lokala företag till stora globala koncerner i alla branscher i portföljen. Mer än välrenommerade företag, exempelvis Siemens, SAS, Adidas, Tele2 och Tetra Pak använder sig framgångsrikt av StepStone i elva Europeiska länder för rekrytering av högkvalificerade specialister och chefer. Utöver StepStones egna jobbportaler, erbjuder vi våra klienter att hitta personal i över hundra länder globalt via vårt internationella Network. StepStone är ett helägt dotterbolag till Berlinbaserade Axel Springer AG. 14

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people Finding great jobs for great people Välkommen till StepStone Bästa arbetsgivare, Vi är nu på väg in i en högkonjunktur, vilket givetvis är positivt för oss alla, men som även ställer arbetsgivare inför

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Med rätt teknik - En studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medier

Med rätt teknik - En studie av ingenjörers inställning till rekrytering via sociala medier Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2013-01-07 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Med rätt teknik - En studie av ingenjörers inställning till rekrytering

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna.

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna. TEma Modernt rekryteringsarbete Michelle Rea Kort om Michelle Rea Michelle Rea är en av Sveriges främsta experter på rekrytering via Internet och sociala medier. Michelle har HR-erfarenhet från både USA

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt

Rekrytera sm@rt. En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg. Recruit sm@rt Camilla Lundberg & Cecilia Ångman Rekrytera sm@rt En kvalitativ studie om hur organisationer använder sociala medier som ett rekryteringsverktyg Recruit sm@rt A qualitative study of how organizations are

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2013

Det ansvarsfulla företaget 2013 Det ansvarsfulla företaget 2013 Svensk Handels undersökning om CSR-frågor, baserad på enkäter till handelsföretag och konsumenter svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom och Filippa Frisk

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN

RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN RAPPORT: PERSONLIGT BEMÖTANDE PÅ WEBBEN 02 Innehåll 03 Jesper Aubin 03 Min bakgrund 03 Researchmetod 04 Introduktion 04 Personligt bemötande 04 Hur ser det ut idag? 04 Vad gör det personliga mötet med

Läs mer

Guide för sociala medier

Guide för sociala medier Guide för sociala medier 2 Handelns framtid är digital Att vara ständigt uppkopplad är idag inga konstigheter. 85 procent av svenskarna över 16 år har tillgång till nätet i hemmet och hela 81 procent av

Läs mer

Marknadsföring för nystartade modeföretag

Marknadsföring för nystartade modeföretag Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenörs- och affärsinriktning Textilhögskolan 2013-05-31 Rapportnr. 2013.10.17 Marknadsföring för nystartade modeföretag Moa Arnell, Emma Axgart, Moa

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer