Undersökning om sociala medier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning om sociala medier"

Transkript

1 Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess?

2 Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation har ökat markant under de senaste åren - både inom det privata och det professionella livet. Sociala medier spelar en viktig roll i denna utveckling. Många människor tycks vara aktiva i sociala nätverk - för att samverka och dela, för att hitta och hittas. Med miljontals profiler tillgängliga ter sig sociala medier som en guldgruva för rekryterare. Men hur många företag använder sociala medier i sin rekryteringsprocess? Hur framgångsrika är de? Är sociala medier här för att stanna eller är de ännu en övergående trend? Denna rapport syftar till att belysa de sociala mediernas betydelse för rekryteringsprocessen. Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? 5 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier 6 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen 8 4. Sociala mediers ROI i rekryteringsprocessen 9 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Slutsatser Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet 13 Om StepStone 14

3 Sammanfattning Uppkomsten av sociala medier och deras potential att påverka och förändra rekryteringsarbetet är förmodligen de mest omdiskuterade trenderna inom rekryteringbranschen idag. Fler och fler företag använder eller planerar att använda sociala medier som en kanal i rekryteringsmixen. Alla dessa nya rekryteringskanaler erbjuder både arbetsgivare och arbetssökande många nya möjligheter - och utmaningar. Fram till idag, finns det väldigt lite tillgänglig information om användadet av sociala medier och deras inverkan på rekryteringen i Europa. För att minska detta informationsgap genomförde StepStone nyligen en undersökning för att samla in information och statistik om dessa alltmer populära kanaler. Nedan följer en sammanfattning av slutsatserna i undersökningen. Företag använder sociala medier främst till rekrytering Nästan hälften av alla tillfrågade företag svarar att de redan använder sociala medier, oftast för rekrytering. Det näst mest populära användningsområdet är att förstärka varumärket samt uppmuntra till nätverkande och attrahera nya kunder. HRrelaterade företag är flitigare användare av sociala medier än företag i allmänhet. Majoriteten av tillfrågade arbetssökanden som använder sociala medier uppger att de gör detta av personliga skäl - att hitta, kommunicera och dela information med vänner och bekanta. Hur används sociala medier i rekryteringsprocessen? Den huvudsakliga orsaken till att arbetsgivare använder sociala medier i sina rekryteringar är för att söka efter nya kandidater samt göra bakgrundskontroller av kandidater. Att använda sociala medier för att publicera platsannonser kommer först på femte plats i undersökningen. Endast en minorietet av alla arbetssökanden i undersökningen uppger att de söker jobb via sociala nätverk. Dessutom upplever en stor andel av alla arbetssökanden ett misstycke mot att arbetsgivare bevakar deras profiler - speciellt de av mer privat karaktär. Rekryteringsresultat - sociala medier släpar efter I en sammanställning av alla rekryteringsresultat levererade från ett flertal källor kan sociala medier inte konkurera med de mer etablerade rekryteringskanalerna - än. Av alla rekryteringskanaler hamnade publicering av platsannonser på jobbportaler på första plats. Att rekryteringsföretag upplevs som de bästa leverantörerna av kvalitativa kandidater är föga förvånande då deras affärsidé bygger på att i förhand hitta lämpliga kandidater till kunden. Jobbportaler är de som levererar flest antal kandidater. Sociala medier är ett komplement till de traditionella rekryteringskanalerna En majoritet av alla tillfrågade arbetsgivare uppger att de ser sociala medier som en tilläggskanal som inte kommer att ersätta de mer etablerade rekryteringskanalerna. Arbetssökanden i undersökningen uppger en liknande uppfattning om de sociala mediernas roll i framtiden. 3

4 Om undersökningen StepStones undersökning om sociala medier baseras på en onlineundersökning som genomfördes under mars och april 2010 i åtta europeiska länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike. Syftet med undersökningen var att samla in aktuell information och statistik gällande de sociala mediernas roll i rekryteringsprocessen. Nästan 4000 svar samlades in från 3116 arbetssökanden och 837 arbetsgivare. Bland respondenterna från arbetsgivarsidan hittas främst HR-chefer, rekryterare och chefer med ansvar för ett bredare område med en betydande representation från HR-sektorn (18%). Av alla arbetssökanden var majoriteten aktivt eller passivt arbetssökande arbetssökande och 837 arbetsgivare i åtta europeiska länder deltog i StepStones onlineundersökning om sociala medier. Undersökningen fokuserar på arbetssökandes och arbetsgivares upplevelse och erfarenhet av sociala medier och sociala nätverk i synnerhet. Frågorna berör de sociala mediernas allmäna räckvidd och påverkan samt dess betydelse för rekryteringsprocessen: integrationen mellan arbetsgivare/arbetssökande med hjälp av sociala medier, resultat och effekt samt framtida användningsområden av sociala medier i rekryteringsprocesser. 4

5 1. Hur använder arbetssökanden sociala medier? Mer för nöjes skull än för affärerna 71% av alla arbetssökanden som deltog i undersökningen uppger att de har minst ett konto kopplat till sociala medier. Med tanke på att undersökningens svaranden är besökare på en jobbportal online är detta svar föga oväntat. Dock ska arbetsgivare alltid vara uppmärksamma på att användare av sociala medier inte alltid uppdaterar sin profil kontinuerligt. 30% av de arbetssökanden som har ett konto uppger att de inte uppdaterar sin profil, och 15,5% av dessa menar att de inte längre använder kontot. Använder du sociala medier? Använder sociala medier 31% Använder inte sociala medier 28% Använder flera sociala medier 41% 91% av användarna av sociala medier är aktiva av privata skäl - de söker fram information, kommunicerar och delar information med vänner. De främsta skälen till att använda sociala medier för privata ändamål (2 027 svar) Söka efter vänner / svara vänner Dela information med vänner Läsa vänners inlägg Uppdatera sin status Leta efter lediga jobb Gå med i grupper Läsa e-post 80% 71% 65% 65% 59% 57% 56% Endast 63% av de arbetssökande som uppger att de använder sociala medier gör det av yrkesmässiga skäl - som att leta efter karriärs- och jobbmöjligheter. 5

6 De främsta skälen till att använda sociala medier för yrkesmässiga ändamål (1 411 svar) Söka lediga jobb 52% Söka efter nya affärsmöjligheter 48% Söka efter vänner och bekanta 47% Delta i onlinenätverk 39% Marknadsföra sig själv / tillgänglighet 37% 2. Arbetsgivares inställning till sociala medier Sociala medier är populära HR-kanaler Nästan hälften (46,6%) av alla arbetsgivare som svarade på undersökningen uppger att de är närvarande inom sociala medier. Tittar man närmre på detta resultat visas en tydlig trend att HR-relaterade företag använder sig av sociala medier mer aktivt än företag i allmänhet: drygt 73% av arbetsgivare inom HR-sektorn använder sociala medier. Använder ditt företag sociala medier? Alla företag HR-företag Nej 49% Vet ej 4% Nej 26% Vet ej 1% Ja 47% Ja 73% Vem ansvarar för ditt företags närvaro i sociala medier? HR Marknad Sälj Annan IT Produkt Kundservice 66% 47% 25% 17% 12% 8% 7% De som ansvarar för sociala medier är oftast representanter från HR-, marknads- och säljavdelningar. Extern 3% 6

7 Anledningar till att använda sociala medier - och orsaker till att avstå Bland företagen som använder sociala medier uppger 64,1% att de är aktiva för att detta anses vara de nya trendiga rekryteringskanalerna. En annan populär anledning till att vara en aktiv användare av sociala medier är kostnader: 63,6% av alla som svarade på undersökningen använder sociala medier för att de anses vara billiga rekryteringskanaler. 23% testar sociala medier. Mer än hälften av arbetsgivarna är inte aktiva användare av sociala medier. Av dem uppger 58% att orsaken till detta är att sociala medier inte ingår i företagets kommunikationsstrategi. Andra orsaker är brist på kunskap och erfarenhet (52%) och rädslan för att dessa kanaler är för offentliga och svåra att kontrollera (44%). 28% anser det för tidskrävande och 5% har testat sociala medier men har avslutat dessa aktiviteter. En notering är att 6% av de arbetsgivare som inte använder sociala medier uppger höga kostnader som en anledning medan nästan 64% av de arbetsgivare som är aktiva användare uppger att den låga kostnaden är en av de främsta anledningarna till att de använder sociala medier. Varför använder företag sociala medier? 79% av de tillfrågade arbetsgivarna svarar att huvudsyftet för deras närvaro inom sociala medier är rekrytering. Ökad varumärkeskännedom (66%) och att främja nätverksbyggande (56%) är också högt värderat, tätt följt av möjligheten att attrahera nya kunder (54%) och publicering av produktnyheter och information om företaget (50%). Varför använder ditt företag sociala medier? Rekrytering Ökad varumärkeskännedom Nätverksbyggande Attrahera nya kunder Produktnyheter och företagsinformation Kommunicera med befintliga kunder Undersökningar Annat 79% 66% 56% 54% 50% 46% 20% 10% 7

8 3. Användning av sociala medier i rekryteringsprocessen Söka kandidater och bakgrundskontroll Som tidigare nämnts, är rekrytering det främsta syftet till att företag använder sociala medier. De flesta arbetsgivare menar att de använder dessa för att aktivt söka efter kandidater (73%) och kontrollera kandidatens bakgrund (71%). Att publicera sin egen företagsprofil är en av det första sakerna ett företag bör göra, trots detta är det endast 61% som svarar att de gjort detta. Publicera platsannonser kommer först på femte plats och kommunicera med kandidater på fjärde. Hur använder ditt företag sociala medier i rekryteringsprocessen? Söka medarbetare Bakgrundskontroll Presentera företaget Kommunicera med kandidater Publicering av platsannonser Länk till karriärsiter Värva vänner till lediga tjänster Locka studenter 73% 71% 61% 61% 59% 45% 27% 14% Trots att 73% av företagen aktivt söker efter kandidater via sociala medier uppger endast 54% av de arbetssökanden att de tror att arbetsgivare kontrollerar deras profil. En anledning till detta kan vara att arbetsgivare inte uppger hur de fått tag på kandidatens kontaktuppgifter. 60% av alla jobbsökanden uppskattar inte att arbetsgivare bevakar deras profiler, speciellt inte om informationen är av privat karaktär. 31% skulle ändra sin profil om de visste att denna skulle kontrolleras. Endast 59% av de arbetsgivare som aktivt använder sociala medier publicerar sina lediga tjänster där, samtidigt som endast 22% av de arbetssökanden skulle svara på jobbrelaterade meddelanden via sociala medier. 8

9 HR-sektorn är mycket mer engagerad Företagens aktivitets- och engagemangsnivå och skiljer sig en hel del mellan HR-relaterade och icke HR-relaterade företag. HR-företag använder sociala medier dagligen, eller åtminstone varje vecka, medan användningen hos icke HR-relaterade företag är mycket lägre. Tid som HR-företag spenderar på sociala medier Tid som icke HR-relaterade företag spenderar på sociala medier Mindre än 1 timme/dag 25% 1-2 timmar/dag 26% 1-2 timmar/vecka 29% Vet ej 4% Mindre än 1 timme/vecka 17% Mindre än 1 timme/dag 11% 1-2 timmar/vecka 29% 1-2 timmar/dag 12% Vet ej 13% Mindre än 1 timme/vecka 38% 4. Rekryteringens ROI i sociala medier Övergripande utvärdering av ROI Endast hälften av de arbetsgivare som någon gång har använt sociala medier i sin rekryteringsprocess svarar att de hittat kandidater via den kanalen, medan den andra hälften uppger att de inte hittat någon kandidat via sociala medier. Har du någonsin anställt en ny medarbetare via sociala medier? Ja, flera personer 36% Ja, en person 14% Nej 50% 9

10 Det krävs investeringar i tid och uppföljning för att uppnå rekryteringsresultat. Vår undersökning visar att investeringar i mer tid leder till bättre rekryteringsresultat via sociala medier. Dagliga användare har dubbelt så stora chanser till rekryteringsframgångar än de användare som endast är aktiva på veckobasis. 17% av alla företag som är aktiva användare av sociala medier uppger att de lägger mellan 1-2 timmar per dag. I en övergripande utvärdering av rekryteringsresultaten rankar alla svarande arbetsgivare jobbportaler högst, följt av bemanningsföretag och sökningar i egna CV-databaser. Utvärdering av rekryteringsresultat Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Sökning i egna CV-databaser Annonsering i dagstidningar Sökning i externa CV-databaser Direktsökning via sociala medier Platsannonsering via sociala medier 3,59 3,52 3,27 2,96 2,94 2,79 2,66 Kvalitet och omfattning Viktiga kriterier för att mäta rekryterings effektivitet är kvantiteten och kvaliteten på kandidater som kanalen genererar till företaget. Jämfört med etablerade rekryteringskanaler ligger sociala medier steget efter jobbportaler och rekryteringsföretag i båda hänseenden, men före printannonser i dagstidningar. När det gäller kvaliteten på kandidaterna toppar rekryteringsföretagen listan. Detta är inte förvånande, då deras affärsidé bygger på att leverera ett begränsat antal utvalda kandidater, medan andra kanaler levererar ett större antal kandidater. Jobbportaler intar andraplatsen följt av sociala medier på tredje plats och dagstidningsannonser hamnar sist på listan. Undersökningen har inte tagit hänsyn till filtreringsverktygen för respektive jobbportal, som ofta tenderar till att bidra till effektivare och mer kvalitativa resultat då de i ett tidigt stadium sorterar bort de kandidater som inte passar in på angiven profil. Kandidatkvalitet - utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,28 3,77 3,26 2,97 10

11 Jobbportaler är en effektiv kanal för leverans av en stor mängd kandidater. Det är en betydande klyfta mellan jobbsiter och andra kanaler, med bemanninsföretag närmst följt av sociala medier och dagspressannonser som hamnar långt på efterkälken. Kandidatkvantitet- utvärdering Platsannonsering via jobbportaler Rekryteringsföretag Platsannonsering via sociala medier Platsannonsering via dagstidningar 3,90 3,02 2,77 2,57 5. Kommer sociala medier räknas till de etablerade rekryteringskanalerna i framtiden? Ett tillägg snarare än en ersättare Undersökningen visar att arbetsgivare och arbetssökande delar samma syn på framtidens användande av sociala medier. Båda respondentsgrupperna ser sociala medier som en kanal som kommer att fungera som en tilläggskanal parallellt med de etablerade. Sociala mediers framtida rekryteringsroll En tilläggskanal parallellt med etablerade rekryteringskanaler En övergående trend Kanal som kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna Kanal som kommer att ersätta bemanningsföretagen Annat 70% 71% 16% 15% 9% 8% 4% 6% 3% Arbetsgivare Arbetssökande Ungefär två tredjedelar av arbetsgivarna och arbetssökanden håller med om denna framtidsvision, medan drygt 15% anser att sociala medier endast är en övergående trend. En minoritet av alla respondenter (mindre än 10%) tror att sociala medier kommer att ersätta de klassiska rekryteringskanalerna. 11

12 6. Slutsatser Sammantaget tycks sociala medier betraktas som en tilläggskanal till övriga rekryteringskanaler med unika styrkor och svagheter. Jämfört med virtuella världar som Second Life, förmedlar sociala medier mervärden och innehåll, vilket gör det mer otänkbart att det skulle vara en övergående trend. Sociala medier är dock inte den bästa kanalen när det gäller antalet levererade kandidater. I en generell rankning av rekryteringskanaler hamnar jobbportaler i topp, då de anses vara mest prisvärda med hänsyn till både kvantitet och kvalitet på kandidater. Det som arbetssökanden sätter sig emot gällande sociala medier som rekryteringskanal är bristen av kontroll och den oönskade mixen av det privata och det professionella. Arbetssökanden ser fortfarande sociala medier till största delen som en plattform för privat kommunikation. Rekryterare får därför arbeta proaktivt för att nå sin målgrupp via sociala medier och nätverk. 12

13 7. Tips för användning av sociala medier i rekryteringsarbetet Företagets rekryteringsstrategi avgör om du inkluderar sociala medier i din rekryteringsmix. Som en del i planeringen och framtagandet av denna mediamix, bör du se över var din målgrupp befinner sig och hur du på bäst och mest effektiva sätt kan nå denna. När du optimerar din rekryteringsbudget är det viktigt att du förutom de löpande kostnaderna även tar hänsyn till tiden som investeras. Starta med att sätta upp ett konkret mål innehållande det önskade resultatet. Viktigt att jobba mot konkreta mål och inte tappa fokus. Utan en väldefinierad strategi och mål blir det svårt att utvärdera resultaten från de insatser man gjort. Kom även ihåg att 50% av alla arbetsgivare i undersökningen som aktivt använder sociala medier inte hittat en enda kandidat via den kanalen. Mät ROI. Rekryteringsresultat som kvantitet och kvalitet är mätbara parametrar som bör tas i beaktande. Viktigt att notera är även att sociala medier tar mycket tid i anspråk - både för research och underhåll. Lyssna och lär. Stressa inte - lär först känna plattformen som du är intresserad av. Testa olika funktioner genom att skapa ett eller flera konton själv eller läs de rapporter som finns gällande det aktuella mediet. Ha koll på hur användare interagerar. Sociala medier handlar helt och hållet om att bygga kvalitativa relationer och lyssna på varandra. Var där din målgrupp finns. Sök upp rätt forum och siter och spendera tid där det är mest troligt att hitta de kandidater som är mest intresserade av ditt företag. Leverera resultat. Ditt mål är att säkerställa att ditt företag anställer de bästa kandidaterna - låt därför kostnader och effektivitet utgöra dina främsta prioriteringar. Se till att du fokuserar på rekryteringskanaler som kommer att leverera de bästa kandidaterna till högsta ROI. Respektera kandidaternas privatliv. Du ska alltid vara uppmärksam för de regler som är gällande för bakgrundskontroller på kandidater. Trots att källor är fria och tillgängliga betyder det inte att man får använda dessa i rekryteringssyfte. Var beredd på att investera tid. En noggrann strategi behövs för att få ut maximalt av sociala medier. Tid är en dold kostnad som ofta förbises. Om du inte är villig att investera tid på löpande basis bör du kanske inte sätta igång ett liknande projekt. Olika regler för kommunikation tillämpas. Traditionella marknadsföringsmetoder funkar inte i sociala medier. Det handlar om ett genuint engagemang i konversationer. Se till att följa alla regler och etiketter och ta fram egen intern kommunikationspolicy och andra riktlinjer för att undvika opassande kommunikation. Fel attityd kan slå hårt tillbaka på företaget. Spamma inte användare. Respektera dina relationer och var äkta. 13

14 Om StepStone StepStone grundades 1996 och är idag en av de mest framgångsrika jobbportalerna i Europa. Med över tio miljoner besökare och över nya lediga jobb varje månad, driver StepStone några av de absolut starkaste jobbportalerna på den Europeiska marknaden. Allt StepStone gör genomsyras av ett enkelt mål: att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna. StepStone har c:a 400 anställda i elva länder, med ambitionen att leverera bästa tänkbara service till alla våra klienter, med allt från mindre lokala företag till stora globala koncerner i alla branscher i portföljen. Mer än välrenommerade företag, exempelvis Siemens, SAS, Adidas, Tele2 och Tetra Pak använder sig framgångsrikt av StepStone i elva Europeiska länder för rekrytering av högkvalificerade specialister och chefer. Utöver StepStones egna jobbportaler, erbjuder vi våra klienter att hitta personal i över hundra länder globalt via vårt internationella Network. StepStone är ett helägt dotterbolag till Berlinbaserade Axel Springer AG. 14

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Företagets employer brand är dess verkliga identitet.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Policy för sociala medier

Policy för sociala medier Policy för sociala medier Degerfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 127/2014-11-24 Innehållsförteckning Strategi...3 Nyttan med sociala medier... 3 Syftet med kommunens närvaro i sociala medier...

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Sociala mediers betydelse för kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Den goda kundtjänsten

Den goda kundtjänsten Den goda kundtjänsten Kanalerna som svenskarna föredrar till kundtjänsten 2013 En internationell undersökning om konsumenters attityder till kundtjänsten Interactive Intelligence www.inin.com/se Innehållsförteckning

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Låt drömjobbet söka dig

Låt drömjobbet söka dig KARRIÄR AV CHRISTER FÄLLDIN Låt drömjobbet söka dig Är du på jakt efter ett nytt bra jobb? Lägg då gratis ut ditt CV på nätet och låt drömjobbet hitta dig. Internet har revolutionerat företagens rekrytering

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA

Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Mottagarmakt Kundinsikt 2014 SÅ VILL DINA KUNDER KOMMUNICERA Om rapporten Denna rapport bygger på resultaten från två separata undersökningar om attityder till fysisk och elektronisk kommunikation. I PostNords

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Caesar Marketing. Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar Marketing När alla drar åt samma håll Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet

Läs mer

Platsannonsera med Computer Sweden

Platsannonsera med Computer Sweden Hitta it-proffsen på rätt ställe Platsannonsera med Computer Sweden För att hitta rätt it-kompetens på en tuff marknad är det avgörande att välja rätt kanal för ditt rekryteringsbehov. Vi har över 30 års

Läs mer

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people Finding great jobs for great people Välkommen till StepStone Bästa arbetsgivare, Vi är nu på väg in i en högkonjunktur, vilket givetvis är positivt för oss alla, men som även ställer arbetsgivare inför

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Varför behöversmå företag en hemsida?

Varför behöversmå företag en hemsida? Varför behöversmå företag en hemsida? I dagens digitala värld, skulle man kunna tro att varje företag vet hur viktigt det är för dem att ha en hemsida. Men så är inte fallet. Det finns många småföretag

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Var tredje svensk tycker att status är viktigt

Var tredje svensk tycker att status är viktigt Manpower Work Life Rapport 2014 Manpower Work Life Rapport 2014 Vad innebär egentligen status och hur viktigt är det? Anpassar vi våra liv för att samla statussymboler? Eller är det egentligen inte så

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier

Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier WEBBSTRATEGI Datum 2015-05-29 Dnr Strategi och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands hemsida och sociala medier Detta är den strategi/riktlinjer som styr Regionförbundet Sörmlands verksamhet och närvaro

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information

Infoproffs 2011. -trender inom PR och information Infoproffs 2011 -trender inom PR och information Har sökmotoroptimering på allvar tagit klivet från IT- till informationsavdelningen? Vilka kanaler när det gäller PR och information ökar mest i år? Var

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Idrotten drar vinstlotten 2014

Idrotten drar vinstlotten 2014 Dagens Medias och Netigates Q3 2013 Idrotten drar vinstlotten 2014 Marknadscheferna öppnar plånboken när OS och VM står för dörren En temperaturmätare bland Sveriges marknadschefer 2013 Lars Lindberg,

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden

Europeiskt pensionärsindex. Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Europeiskt pensionärsindex Ranking av pensionärers levnadsförhållanden Innehåll: Inledning... 2 Förväntad levnadsålder... 3 Dåliga levnadsförhållanden... 4 Fysiska behov... 5 Hälsoproblem på grund av otillräcklig

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Guide. Marketing Automation

Guide. Marketing Automation Guide Marketing Automation Oktober 2011 Vad är Marketing Automation? INNEHÅLL: 2: Vad är Marketing Automation? 2: Marketing Automation är INTE CRM 4: Att spåra och följa affärsmöjligheter leads 4: Varför

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin.

Hej! Erik Fors-Andrée. Entreprenör som driver cruited.com. Mejl: efa@efa.nu. Blogg: www.vd-blogg.se. LinkedIn: linkedin. Hej! Entreprenör som driver cruited.com Mejl: efa@efa.nu Blogg: www.vd-blogg.se LinkedIn: linkedin.com/in/forsandree Sociala medier som plattform för chefskap och ledarskap Belysa, utmana tankarna och

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark.

Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. Teknik i förmedlingen - rapport från ett innovationsdygn i Danmark. CNV deltog 15-16 november 2011 på ett innovationsdygn för naturvägledare om ny teknik i förmedlingen. Det var det danska Friluftsrådet,

Läs mer

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014

Välkommen. Agera din egen headhunter på sociala medier /Katy Caroan Malmö, 21 maj, 2014 Välkommen Agera din egen headhunter på sociala ier / Malmö, 21 maj, 2014 Vilka är ni på sociala ier? För att hitta nästa jobb idag 1. använder du inte sociala ier / LinkedIn alls 2. har du valt att ha

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Framtidens idrottsförening

Framtidens idrottsförening Framtidens idrottsförening Sverige och idrotten 2020 SF-presentation, april 2012 Uppdraget Bakgrunden till projektet Framtidens idrottsförening startar med Narva-motionen samt RS yrkande och Proletärens

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer