Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning Resultat, trender och rekommendationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer"

Transkript

1 Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning Resultat, trender och rekommendationer

2 Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga för att söka efter arbetskraft respektive arbete under , i ett klimat som har ändrats avsevärt sedan ekonomikrisen Undersökningen gjordes parallellt i åtta europeiska länder under september Resultaten i den här undersökningen av företag och arbetssökande ger en värdefull inblick i hur rekryteringsprocesserna kan förbättras. Den här rapporten visar resultaten på en europeisk nivå i de åtta länderna där undersökningen genomfördes. Alla märkbara skillnader mellan länderna tas upp i texten. Mot slutet av dokumentet hittar du några praktiska tips och rekommendationer om hur du och ditt företag kan vinna Kriget om talangerna. Innehåll 1. Kriget om talangerna är tillbaka Rekrytering på uppgång Bra kandidater blir mer och mer sällsynta Vinna Kriget om talangerna 2. Vårda de anställdas talanger Begränsa utströmningen av erfarenhet Aktiviteter för att behålla personalen ska börja dag ett 3. Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rikta meddelandet mot målgruppen 9 4. Kommunikationen under rekryteringen ett taktiskt vapen 11 Varje kontakt är en möjlighet att förbättra ditt varumärke 11 Negativa effekter på grund av bristande kommunikation Optimering av rekryteringsbudgeten med de bästa rekryteringskanalerna 13 Rekryteringskanaler 13 En alternativ källa: spontanansökningar Tio tips för att vinna Kriget om talangerna 16 2

3 Sammanfattning I september 2010 gjorde vi en uppföljning av vår rekryteringsundersökning från Båda tar upp allmänna trender på rekryteringsmarknaden och sonderar ansöknings- och rekryteringsvanor hos arbetssökande respektive arbetsgivare. Under krisen ökade antalet arbetslösa och antalet jobb minskade. Men under de senaste månaderna har antalet lediga jobb ökat markant, vilket åter sätter fart på Kriget om talangerna. Rådde det någonsin vapenvila, eller har bristen på specifika profiler alltid funnits? StepStone avslöjar i denna undersökning att Kriget om talangerna åter blossat upp. Tillbaka och kämpa Undersökningen visar att organisationer upplever ett ökat rekryteringsbehov samtidigt som bra kandidater blir svårare att få tag på. Hög efterfrågan från rekryterare, kombinerat med ett lågt tillflöde av toppkandidater innebär att Kriget om talangerna har startat igen. I det här klimatet måste organisationer utnyttja sitt namn som arbetsgivare och säkerställa nuvarande och framtida arbetstagare genom god kommunikation och övertygande skäl till varför man ska välja att arbeta hos just dem. Vårda de anställdas talanger Med det stora rekryteringstrycket måste företagen se till att de begränsar oplanerade uppsägningar när de duktigaste medarbetarna blir måltavla för andra arbetsgivare. Den här undersökningen avslöjar vad som driver bort de anställda t.ex. begränsade utvecklingsmöjligheter och bristande uppskattning för utfört arbete. Den tar också upp vilka aspekter som ger ökad lojalitet till den nuvarande arbetsgivaren såsom höga nivåer av jobbtillfredsställelse och välbefinnande på arbetet. Tydligt rekryteringsbudskap Att rekrytera ny personal är lättare med en tydlig rekryteringskommunikation, eftersom det resulterar i en högre och mer kvalitativ svarsfrekvens från arbetssökande. StepStone har undersökt vilka aspekter som är viktigast för de jobbsökande för att kunna hjälpa företagen justera innehållet i rekryteringsbudskapet så att det tilltalar rätt kandidater. Jobbets omfattning och ansvar finns överst på listan. Företagets värderingar och arbetsmiljön är också högt uppe på de arbetssökandes agenda. Att använda kommunikation för att stärka varumärket Varje kontakt med (framtida) anställda är en möjlighet att stärka varumärket. Kommunikation under ansökningsprocessen är en enkel seger i det avseendet. StepStones undersökning visar att bristen på kommunikation resulterar i en negativ uppfattning av varumärket och kan till och med ha en negativ inverkan på konsumentbeteendet gentemot produkter från ett företag som inte kommunicerar. Välj de bästa rekryteringskanalerna På en utmanande rekryteringsmarknad kommer företagen att fokusera på de kanaler som levererar flest kvalitativa arbetssökande per investerad krona. För att optimera rekryteringsresultatet är det viktigt att veta var de arbetssökande finns och att skicka ut rekryteringsbudskapet via de bästa rekryteringskanalerna. Undersökningen visar att jobbsiter toppar listan över vilka kanaler de arbetssökande föredrar och det är också dessa som fungerar bäst enligt arbetsgivarna. 3

4 Om undersökningen StepStone har genomfört en onlineundersökning bland arbetssökande och företag och organisationer i åtta europeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige. Företagen var både stora som små och representerade alla branscher. De arbetssökande bestod både av arbetslösa och av de som redan hade arbete men som sökte efter nya utmaningar. De valdes ut från StepStones databas. Undersökningen behandlade dels jobbsökning och ansökningsbeteende hos arbetssökande och dels sökning efter arbetskraft och rekryteringsprocesser som används av rekryteringsföretag. Frågorna omfattade kanaler som används för att hitta jobb eller sökande, volym, innehåll och kvalitet på ansökningar, metod och uppföljning. Även kommunikationen under rekryteringsprocessen beaktades. Denna undersökning är en del av ett undersökningsprogram inom rekrytering. Det är en uppföljning på undersökningarna som StepStone genomförde september-oktober Totalt deltog jobbsökare och organisationer från åtta länder i StepStones onlineundersökning. 4

5 1. Kriget om talangerna är tillbaka Rekrytering på uppgång Optimismen kring rekrytering har ökat jämfört med Av de arbetsgivare som deltog i undersökningen planerar 55 % att öka rekryteringen av personal under och 43 % planerar att påbörja sökandet inom de kommande tre månaderna. Rekrytering kan påbörjas när nya positioner ska tillsättas eller för att ersätta anställda som slutar. Undersökningen pekar på några intressanta skillnader mellan de olika länderna i Europa. Tyskland och Sverige representerar en mer positiv bild än övriga länder, då 66 % av tyska arbetsgivare och 68 % av de svenska förväntar sig en ökning av antalet anställda (54,6 % i Europa totalt). I kontrast till detta förutspår danska arbetsgivare en mindre intensiv tillväxt. 56 % förväntar sig ett oförändrat antal anställda och bara 33 % förväntar sig en ökning. Detta speglas också i prognosen för rekryteringar, där bara 61 % av danska företag räknar med att rekrytera personal under det kommande året (både nyanställningar och ersättningsrekryteringar) medan Europasnittet ligger på 78%. I Österrike förväntar sig bara 66 % av arbetsgivarna att rekrytera överhuvudtaget. Trots en blygsammare takt för nyanställningar i Österrike och Danmark, förväntas det fler rekryteringar när det gäller att ersätta anställda som slutar (22 % i Österrike, 31 % i Danmark) än i Europa i allmänhet (17 %). Jakten på ny personal ökar inom alla yrkesgrupper, med det största behovet av kvalificerad personal inom försäljning och marknadsföring, ingenjörer och tekniska specialister samt experter inom administration och IT. Bland arbetsgivarna säger 32 % att det tar över två månader att hitta ny personal. Svenska arbetsgivare är ett undantag till den här trenden med 45 % som säger att det tar mer än två månader. I Nederländerna är motsvarande siffra 19 %. Och bara 11 % av norska arbetsgivare behöver mer än två månader för att anställa en ny medarbetare. 50,8 39 % 34,7 54,6 vet ej 8 % inga planer 15 % nästföljande 3 månader 43 % 14,5 6,3 % Minskning Oförändrat antal Ökning nästföljande 12 månader 24 % nästföljande 6 månader 10 % Figur 1 planerad ändring av antal personer Figur 2 - rekryteringsmål

6 Bra kandidater blir mer och mer sällsynta Vad det gäller tillgången på kandidater, upplever företagen en ökande klyfta. Medan upp till 37 % av arbetsgivarna upplever ett otillräckligt antal ansökningar till lediga tjänster, tror 35 % av arbetsgivarna att samma genomsnittliga antal sökande kommer att bestå och 22 % tror till och med att det blir ett minskat antal sökande till deras lediga tjänster. Danmark och Norge uppvisar en annorlunda trend: majoriteten av arbetsgivarna är nöjda med antalet sökande (Danmark: 86 %; Norge: 82 %) och har inga problem med för få sökande. Arbetsgivare i Frankrike och Sverige har upplevt ett relativt större antal sökande jämfört med andra europeiska länder (12 % i Frankrike, 14 % i Sverige, 8 % i Europa totalt). Dessutom har kvaliteten på de sökande sjunkit, enligt 42 % av de europeiska arbetsgivarna. 9 % 14 % 3 % för många 8 % % 41 % rätt antal 55 % Figur 3 - genomsnittligt antal ansökningar per jobb för få 37 % Figur 4 - mängden ansökningar ingen aning 19 % samma nivå 35 % ökning 24 % Figur 5 - förväntad utveckling av mängden ansökningar minskning 22 % Kvalitetsminskningen i Norge och Sverige är mindre markant (30 %, respektive 28 %). Men trenden i Danmark är den motsatta: två tredjedelar av danska arbetsgivare säger att kvaliteten på de sökande är den samma (33 %) eller till och med har ökat (37 %). Det vanligaste problemet är antalet okvalificerade sökande som söker till lediga jobb; de är lika många eller till och med fler än antalet sökande som lever upp till kravprofilen. Överkvalificerade kandidater är ett generellt sett ovanligt fenomen. 6

7 Att vinna Kriget om talangerna Det stora behovet och den minskande tillgången av kandidater har åter satt fart på Kriget om talangerna. I det här rekryteringsklimatet måste företagen utmärka sig med sitt varumärke. Det handlar om att säkerställa nuvarande och framtida arbetstagare genom att kommunicera och leverera övertygande skäl till varför de ska arbeta för just dig. För att nå ut till rätt personer och sedan lyckas behålla dem, måste arbetsgivare använda smarta rekryteringsstrategier på ett konsekvent sätt och med långsiktighet i åtanke. Vi har summerat resten av resultaten till fyra principer, avsedda att hjälpa dig vinna Kriget om talangerna. Följande avsnitt avslöjar trenderna inom dessa fyra områden och ger förslag på hur du kan dra nytta av dem. Vårda befintliga talanger Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rekryteringskanaler Kommunikation under rekryteringen Figur 6 - taktiker för att vinna Kriget om talangerna 7

8 2. Vårda de anställdas talanger Begränsa utströmningen av erfarenhet Andra arbetsgivare har siktet inställt på dina erfarna anställda när Kriget om talangerna tar fart. Eftersom talang är nyckeln till ett företags framgång är det viktigt att vårda alla talanger inom företaget - och att behålla dem. Anledningar till uppsägning 37 % - inga karriärmöjligheter 15 % - ingen uppskattning 15 % - bristande ansvar 13 % - lön Viktigaste anledningarna att stanna 63 % - ett intressant arbete 55 % - bra förhållande till kollegorna 45 % - en hälsosam arbets-/livsbalans 42 % - ett bra förhållande till chefer Figur 7 - anledningar att lämna eller stanna kvar på ett jobb För 37 % av de anställda är bristen på karriärmöjligheter inom företaget det viktigaste skälet till att vilja byta jobb. Att arbeta fram en karriärsutvecklingsplan för anställda som har en hög potential kan motverka utflödet av erfarenhet från företaget. Det är också viktigt att i tid följa upp andra viktiga frågor med de anställda eller deras chefer. Brist på uppskattning och otillräckligt ansvar kan vara ömma punkter för de anställda. Förvånande är att missnöje med lönen hamnar först på en fjärde plats på listan över skäl att lämna sitt jobb (13 %). I Norge säger däremot c:a 25 % av de jobbsökande att låg lön är ett av skälen till att de vill byta jobb. Jobbets omfattning och trivseln på arbetsplatsen är därför extremt viktiga för ett företags policy när det gäller att behålla sin personal, så det är väl värt mödan att satsa på båda. 8

9 Aktiviteter för att behålla personal ska börja dag ett Ett program för att behålla personal bör starta första anställningsdagen för alla anställda eller ännu tidigare. Anledningen är att upp till två tredjedelar av alla nyanställda fortfarande håller ögonen öppna efter andra lediga jobb. Denna siffra är märkbart underskattad av arbetsgivarna, då endast 46 % svarade att de var medvetna om situationen. passiv jobbsökning 56 % slutar leta 33 % Att utforma en genomtänkt introduktion kan minska omsättningen av anställda samtidigt som det snabbt förbereder de nyanställda för deras nya jobb. Den här typen av program ger personerna den praktiska information de behöver för att delta, samtidigt som det hjälper till att bekräfta att deras beslut att arbeta för er organisation är det rätta. aktiv jobbsökning 11 % Figur 8 - letar nyanställda fortfarande nytt jobb? Du kan till och med påbörja introduktionsprogrammet för nyanställda innan deras första arbetsdag. Ett informellt möte med framtida kollegor, ett med en nedräkning till deras startdatum och några tips inför första dagen (klädkod, starttid, lunchförslag) detta är några av de små saker som kan minska oron och få en nyanställd att känna sig välkommen. 3. Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rikta meddelandet mot målgruppen Om man fastställer en tydlig rekryteringskommunikation kommer antalet svar till de lediga jobben att öka inte bara kvantiteten utan också kvaliteten. Ditt mål är att få rätt arbetssökande att ansöka, inte bara så många som möjligt. Det är här innehållet i platsannonsen kommer in. Ge relevant information som gör att arbetssökande enkelt förstår om de är kvalificerade för jobbet eller inte. När du definierar ditt rekryteringsbudskap, kom ihåg att arbetssökande fäster större vikt vid vissa aspekter än andra. Arbetets omfattning och ansvar toppar listan, följt av det ekonomiska paketet. Anställningstrygghet är fortfarande viktigt efter en lågkonjunktur. Arbetsmiljön och företagskulturen följer tätt därefter. Mellan länderna är skillnaderna små. Det är bara i Frankrike som arbetssökande avslöjar ett tydligare intresse för karriärmöjligheter. 9

10 jobbinnehåll varierat jobbinnehåll lön anställningstrygghet trevlig arbetsmiljö/bra läge extra ansvar företagets värderingar/företagskultur karriärmöjligheter inom företaget pendlingstid flextid utbildning företagets image och varumärke extra förmåner (bonus, incitament) företagets storlek/stabilitet familjevänlig arbetsgivare möjligheter att resa/ arbeta utomlands viktigt oviktigt Figur 9 - efterfrågad information enligt arbetssökande För arbetsgivarens del avslöjar StepStone-undersökningen att ett sätt för rekryterare att tillgodose de arbetssökandes informationsbehov är att tydligt definiera jobbets omfattning när rekryteringsbudskapet skapas. Efter arbetets omfattning är det varumärket, arbetsmiljön och företagets värderingar som är de viktigaste aspekterna i rekryteringsbudskapet. jobbinnehåll varierat jobbinnehåll företagets image och varumärke trevlig miljö/bra läge företagets värderingar/företagskultur extra ansvar karriärmöjligheter inom företaget utbildning företagets storlek/stabilitet flextid extra förmåner anställningstrygghet möjligheter att resa/arbeta utomlands lön familjevänlig arbetsgivare 47,0 % 45,6 % 43,1 % 38,6 % 28,3 % 28,1 % 25,8 % 22,1 % 16,1 % 15,5 % 14,1 % 13,0 % 11,8 % 9,8 % 89,0 % Figur 10 - framhävda aspekter i platsannonser 10

11 Jobbinformation som efterfrågas av arbetssökande jobbinnehåll jobbansvar lön anställningstrygghet Jobbinformation som ges av rekryterare jobbinnehåll image & varumärke placeringsort företagskultur Figur 11 - arbetsinformation enligt arbetssökande och rekryterare 4. Kommunikationen under rekryteringen ett taktiskt vapen Varje kontakt är en möjlighet att stärka ditt varumärke Varje tillfälle då ett företag har kontakt med omvärlden och med (framtida) anställda är ett tillfälle som kan användas till att stärka varumärket. Arbetsgivare bör analysera de olika tillfällena för att optimera kommunikationen av varumärket. I den här rapporten fokuserar vi på platsannonsen och kommunikationen under ansökningsprocessen. 79% av de sökande förväntar sig besked inom en till två veckor Platsannonsen är bara startpunkten. Att följa upp de arbetssökande under rekryteringsprocessen och kommunicera framsteg i processen är ett enkelt sätt att säkerställa tillräcklig kommunikation och att stärka varumärket. En snabb återkoppling till ansökningar är mycket uppskattat 79 % av de sökande förväntar sig att höra av företaget inom en till två veckor efter inskickad ansökan. En bekräftelse på att ansökningen har mottagits är lätt att göra. Arbetsgivare är ganska bra på detta, då endast 22 % av dem tar längre tid på sig än en vecka att svara på ansökningarna. De flesta arbetsgivare uppger att de meddelar arbetssökande som inte går vidare i antagningsprocessen. Men 37 % av de arbetssökande hävdar att de oftast inte hör någonting alls efter insänd ansökan. 11

12 Negativa effekter på grund av bristande kommunikation Resultatet av att inte höra av sig alls till kandidater som inte gått vidare i rekryteringsprocessen kan vara förödande, således kan ett brev med avslag ha en positiv effektiv. Undersökningen visar detta tydligt: 87 % av de arbetssökande får en negativ eller mycket negativ uppfattning om de inte får något svar på sin ansökan och 49 % skulle inte söka jobb på detta företag igen. Brist på kommunikation påverkar inte bara uppfattningen av varumärket, utan kan till och med påverka konsumtionsbeteendet. De arbetssökande kan mycket väl vara kunder till företaget. Bland de arbetssökande som inte blir kontaktade säger 66 % att de skulle ändra sina köpvanor gällande företagets produkter. Effekt på företagets varumärke Effekt på ansökningsbeteendet Effekt på företagets produkter/tjänster 13 % 41 % 49 % 51 % 27 % 7 % 23 % 46 % 43 % mycket negativ negativ neutral kommer att ansöka igen kommer inte ansöka igen mycket negativ effekt antagligen negativ effekt antagligen ingen effekt ingen effekt alls Figur 12 effekten av bristande kommunikation under ansökningsprocessen Det lönar sig att granska kommunikationen under rekryteringsfasen. Första steget är en tydlig platsannons, följd av en snabb och sedan regelbunden kommunikation när ansökningarna har mottagits, inklusive en bekräftelse på mottagen ansökan. Ännu viktigare är information om den arbetssökande har gått vidare i rekryteringsprocessen eller inte. 12

13 5. Optimering av rekryteringsbudgeten med de bästa rekryteringskanalerna Rekryteringskanaler Det är ganska förvånande att endast 66 % av arbetsgivarna följer upp effektiviteten av olika media under rekryteringskampanjerna, speciellt som dessa är det första man ser över när rekryteringsbudgeten ska optimeras. Arbetssökande uppger sällan var de hittade det lediga jobbet. Ibland anger de dessutom en helt felaktig källa. Därför måste arbetsgivaren förlita sig till andra metoder för att fastställa hur effektiva olika rekryteringskanaler är; t.ex. statistik från jobbsiter. Arbetssökande och arbetsgivare är överens om vilka kanaler man ska använda. Kanalerna som används mest av arbetssökande är också de som fungerar bäst enligt arbetsgivarnas undersökningar. jobbsite egen webbsida sökmotorer eget nätverk rekryteringsföretag offentlig institution* bemanningsföretag sociala nätverk lokaltidningar dagstidning/jobbtidning jobbmässor 48,7 % 50,6 % 38,2 % 35,4 % 40,1 % 30,5 % 26,9 % 81,9 % 81,2 % 79,8 % Fungerar bäst enligt rekryterare Används av kandidater Figur 13 - Rekryteringskanaler Sökmetoden hos arbetssökande och arbetsgivare är i stort sett densamma 97 % av de arbetssökande och 82 % av arbetsgivarna använder sig av jobbsiter som främsta rekryteringskanal. Beteendet hos arbetssökande skiljer sig väldigt lite åt inom och mellan respektive land. På nästa sida visas statistik över de tre vanligaste kanalerna som används av arbetssökande i varje land. * Exempel på offentliga institutioner: Arbetsförmedlingen, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktservice, Pôle Emploi, APEC, VDAB, Forem. 13

14 Österrike 96 % jobbsiter 73 % sökmotorer 67 % lokaltidningar Belgien 98 % jobbsiter 72 % offentlig institution 67 % bemanningsföretag Danmark 91 % jobbsiter 84 % sökmotorer 83 % nätverk Frankrike 97 % jobbsiter 87 % offentlig institution 73 % bemanningsföretag Tyskland 97 % jobbsiter 76 % sökmotorer 75 % lokaltidningar Nederländerna 99 % jobbsiter 79 % sökmotorer 78 % nätverk Norge 91 % jobbsiter 72 % sökmotorer 66 % rekryteringsföretag Sverige 90 % jobbsiter 78 % offentlig institution 75 % nätverk Figur 14 - de tre vanligaste rekryteringskanalerna i varje land 14

15 Mest använda kanaler av de arbetssökande 1. Jobbsiter 2. Sökmotorer 3. Eget nätverk 4. Rekryteringsföretag 5. Offentlig institution De bästa kanalerna enligt arbetsgivarna 1. Jobbsiter 2. Egen webbsida 3. Egen personal eller nätverk 4. Offentlig institution 5. Rekryteringsföretag Figur 15 - de fem vanligaste rekryteringskanalerna enligt europeiska arbetssökande och arbetsgivare Hälften av de arbetssökande söker jobb under arbetstid. Verktyg på Internet gör att detta kan skötas diskret. Av de arbetssökande som letar efter jobb ansöker 61 % direkt och 67 % föredrar att ansöka via e-post detta överensstämmer också med hur arbetsgivarna föredrar att motta ansökningar. Det är därför online-medier är så populära: det är de som passar dagens arbetssökande bäst. En alternativ källa: spontanansökningar Många arbetssökande väntar inte på att ett företag ska utlysa en ledig tjänst; de söker spontant genom att tala om vilka de är och vad de kan bidra med till företaget. Vår undersökning visar att 64 % av de arbetssökande har gjort en spontanansökning minst en gång, och 44 % av dessa inbjöds till intervju. Fenomenet är vanligast i Danmark (84 %) och Frankrike (78 %). Däremot är nederländska, norska och svenska arbetstagare mindre aktiva när det gäller spontanansökningar (54 %, 50 % respektive 54 %). Om företaget inte reagerar på spontanansökningar kan det innebära att det går miste om en stor möjlighet att ta tillvara eventuell arbetskraft som dessutom är intresserad för att inte nämna den negativa inverkan det skulle få på företagets varumärke. Vi rekommenderar att arbetsgivare åtminstone bekräftar mottagandet av spontanansökningar. Idealiskt vore om de sparade alla meritförteckningar från spontana arbetssökande i ett arkiv så att rekryterare kan granska dem när en vakant tjänst utlyses. 37% av arbetsgivarna bjuder in spontana arbetssökande enbart när deras profil överensstämmer med en ledig tjänst 26% av arbetsgivarna bjuder in spontana arbetssökande med intressanta profiler, även om det inte finns en ledig tjänst för tillfället 25% av arbetsgivarna sparar spontant inskickade CV:n i en databas för framtida behov 15

16 6. Tio tips för att vinna Kriget om talangerna 1. Värna om dina anställda. Att kunna behålla de viktigaste och bästa anställda är en stor utmaning. Vi föreslår att du vårdar dina nuvarande anställda för att undvika oplanerade uppsägningar. Välbefinnande och arbetstillfredsställelse är mycket viktigare än lönen för att behålla en anställd, medan frånvaron av utvecklingsvägar och bristande uppskattning för uträttat arbete är de främsta anledningarna till att man slutar. Att sätta upp en utvecklingsplan kommer att ge dina anställda en långsiktig överblick över deras tid på ditt företag. Det är även viktigt att kontinuerligt övervaka de yrkesrelaterade påfrestningar de anställda utsätts för. 2. Dra nytta av spontana ansökningar. Genom att ansöka har de visat sitt intresse för ditt företag och är mer lättmotiverade att komma till intervju när ett ledigt jobb dyker upp. 3. Var relevant. När en platsannons ska tas fram, tänk på vilken typ av information de sökande letar efter. Arbetsomfattningen är den viktigaste, följt av lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö. 4. Analysera mera. Uppföljning av rekryteringskanalernas effektivitet ger insikt i vad som fungerar bäst för ditt företag. Möjligheten att beräkna ROI låter dig optimera din rekryteringsbudget. 5. Välj dina rekryteringskanaler med omsorg. Den rekryteringskanal som används mest av arbetssökande är jobbsiter. Den här undersökningen visar också att det är jobbsiter som fungerar bäst enligt arbetsgivarna. 6. Standardisera rekryteringsprocessen - reducera arbetsbelastningen. Ett ansökningsformulär på Internet medför att du snabbt kan få en överblick över de sökandes uppgifter. Det finns verktyg för att göra ett första urval baserat på en uppsättning kriterier, och utskick av automatiska svar till sökande som inte passar in på den önskade profilen. Vi upptäckte att 89 % av de jobbsökande är beredda att fylla i ett ansökningsformulär. 7. Kommunicera mera. Kommunikation med kandidaterna under rekryteringen är ett perfekt sätt att stärka ditt varumärke, även då du skickar ett avslag. Precis som vår undersökning bekräftar, kommer bristfällig kommunikation med de sökande att få en negativ effekt på deras uppfattning om företaget. 8. Hushåll med kandidaternas tid. Arbetssökande lägger gärna tid på att hitta det rätta jobbet, men tid är både dyrbar och en bristvara. Sökande uppskattar om rekryteringsprocessen är begränsad till högst två eller tre intervjuer. 9. Testa de sökande 88 % av de arbetssökande är beredda att genomföra ett test för att öka sina chanser att få jobb. Men du bör kontrollera att lagen tillåter tester i det land du rekryterar. 10. Få den nyanställde att känna sig välkommen. Efter påskrift av anställningskontraktet kommer 67 % av de nyanställda att fortsätta leta efter ett nytt jobb. Ett genomtänkt introduktionsprogram för nyanställda kan minska omsättningen av anställda och företaget sparar tiotusentals kronor. Ditt introduktionsprogram bör utformas för att välkomna den nyanställde, utveckla en positiv bild av ditt företag, styrka den nyanställdes beslut att arbeta i ditt företag och belysa introduktionsutbildningar. 16

17 Förteckning av figurer Figur 1 - planerad ändring av antal personer... 5 Figur 2 - rekryteringsmål Figur 3 - genomsnittligt antal ansökningar per jobb... 6 Figur 4 - mängden ansökningar... 6 Figur 5 - förväntad utveckling av mängden ansökningar... 6 Figur 6 - taktiker för att vinna Kriget om talangerna... 7 Figur 7 - anledningar att lämna eller stanna kvar på ett jobb... 8 Figur 8 - letar nyanställda fortfarande nytt jobb?... 9 Figur 9 - efterfrågad information enligt arbetssökande Figur 10 - framhävda aspekter i platsannonser Figur 11 - arbetsinformation enligt arbetssökande och rekryterare Figur 12 - effekten av bristande kommunikation under ansökningsprocessen Figur 13 - rekryteringskanaler Figur 14 - de tre vanligaste rekryteringskanalerna i varje land Figur 15 - de fem vanligaste rekryteringskanalerna enligt europeiska arbetssökande och arbetsgivare Om StepStone StepStone grundades 1996 och är idag en av de mest framgångsrika jobbportalerna i Europa. Med över tio miljoner besökare och över nya lediga jobb varje månad, driver StepStone några av de absolut starkaste jobbportalerna på den Europeiska marknaden. Allt StepStone gör genomsyras av ett enkelt mål: att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna. StepStone har c:a 400 anställda i elva länder, med ambitionen att leverera bästa tänkbara service till alla våra klienter, med allt från mindre lokala företag till stora globala koncerner i alla branscher i portföljen. Mer än välrenommerade företag, exempelvis Siemens, SAS, Adidas, Tele2 och Tetra Pak använder sig framgångsrikt av StepStone i elva Europeiska länder för rekrytering av högkvalificerade specialister och chefer. Utöver StepStones egna jobbportaler, erbjuder vi våra klienter att hitta personal i över hundra länder globalt via vårt internationella Network. StepStone är ett helägt dotterbolag till Berlinbaserade Axel Springer AG. 17

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Hur blir man en attraktiv arbetsgivare? StepStones guide till ett framgångsrikt employer brand Företagets employer brand är dess verkliga identitet.

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people

StepStone Sverige 2011 Finding great jobs for great people Finding great jobs for great people Välkommen till StepStone Bästa arbetsgivare, Vi är nu på väg in i en högkonjunktur, vilket givetvis är positivt för oss alla, men som även ställer arbetsgivare inför

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010

Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb. Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb Stefan Fölster och Malin Sahlén Maj 2010 Sammanfattning 2 Sammanfattning År 2006 publicerade Riksrevisionen en granskning av Arbetsförmedlingen (Den offentliga arbetsförmedlingen

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD Står dina medlemmar inför en uppsägningssituation och är anslutna till TSL-systemet? Då kan arbetsgivaren tillsammans med den

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

FYRA AV TIO BLUNDAR FÖR KOLLEGORS ALKOHOLPROBLEM

FYRA AV TIO BLUNDAR FÖR KOLLEGORS ALKOHOLPROBLEM FYRA AV TIO BLUNDAR FÖR KOLLEGORS ALKOHOLPROBLEM Missbruk av alkohol och konsekvenserna av alkoholkonsumtion kostar samhället stora summor och forskning visar att det drabbar arbetslivet bl.a. i form av

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Innehållsförteckning Din direkta linje till kandidaterna... 3 5 goda grunder... 4 Kom ihåg... 5 Så här kommer du igång... 6

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Representationer. Henrik Artman KTH

Representationer. Henrik Artman KTH Representationer Henrik Artman KTH 1 Vad jag vill ha sagt Formella modeller riskerar att överrationalisera arbete Risken att fastna i fixeringar av systemen Metaforer kan vara stödjande Projekt behöver

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Qtym är ett sätt att jobba på.

Qtym är ett sätt att jobba på. Qtym är ett sätt att jobba på. QtymResurs QtymEkonomi QtymTelefoni QtymBemanning QtymRekrytering Avlastning och ny energi i rätt tid är något som alla företag och organisationer behöver för att må bra.

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler.

Mobilt & shopping on demand. Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln. tradedoubler. Mobilt & shopping on demand Hur prestationsbaserad marknadsföring hjälper mobila enheter att rita om kartan till köpcykeln tradedoubler.com Prestationsbaserade mobila kanaler har drastiskt förändrat shoppingupplevelsen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Sociala medier marknadsföring b2b

Sociala medier marknadsföring b2b Sociala medier marknadsföring b2b Göteborgs Uppfinnarförening Seminarium 2013 Presentation Peter Tilling, linkedin.com/in/ptilling förbättrar marknadskommunikation sälj resultat digitala medier som verktyg

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad

Jobb åt unga. - med rätt lön och villkor. Socialdemokraterna i Halmstad Jobb åt unga - med rätt lön och villkor Socialdemokraterna i Halmstad Ge jobb! Jobb skapar välfärd, både för den enskilda individen och för samhället. Tillkomsten av fler jobb är vår högsta prioritering

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer