Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning Resultat, trender och rekommendationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer"

Transkript

1 Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning Resultat, trender och rekommendationer

2 Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga för att söka efter arbetskraft respektive arbete under , i ett klimat som har ändrats avsevärt sedan ekonomikrisen Undersökningen gjordes parallellt i åtta europeiska länder under september Resultaten i den här undersökningen av företag och arbetssökande ger en värdefull inblick i hur rekryteringsprocesserna kan förbättras. Den här rapporten visar resultaten på en europeisk nivå i de åtta länderna där undersökningen genomfördes. Alla märkbara skillnader mellan länderna tas upp i texten. Mot slutet av dokumentet hittar du några praktiska tips och rekommendationer om hur du och ditt företag kan vinna Kriget om talangerna. Innehåll 1. Kriget om talangerna är tillbaka Rekrytering på uppgång Bra kandidater blir mer och mer sällsynta Vinna Kriget om talangerna 2. Vårda de anställdas talanger Begränsa utströmningen av erfarenhet Aktiviteter för att behålla personalen ska börja dag ett 3. Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rikta meddelandet mot målgruppen 9 4. Kommunikationen under rekryteringen ett taktiskt vapen 11 Varje kontakt är en möjlighet att förbättra ditt varumärke 11 Negativa effekter på grund av bristande kommunikation Optimering av rekryteringsbudgeten med de bästa rekryteringskanalerna 13 Rekryteringskanaler 13 En alternativ källa: spontanansökningar Tio tips för att vinna Kriget om talangerna 16 2

3 Sammanfattning I september 2010 gjorde vi en uppföljning av vår rekryteringsundersökning från Båda tar upp allmänna trender på rekryteringsmarknaden och sonderar ansöknings- och rekryteringsvanor hos arbetssökande respektive arbetsgivare. Under krisen ökade antalet arbetslösa och antalet jobb minskade. Men under de senaste månaderna har antalet lediga jobb ökat markant, vilket åter sätter fart på Kriget om talangerna. Rådde det någonsin vapenvila, eller har bristen på specifika profiler alltid funnits? StepStone avslöjar i denna undersökning att Kriget om talangerna åter blossat upp. Tillbaka och kämpa Undersökningen visar att organisationer upplever ett ökat rekryteringsbehov samtidigt som bra kandidater blir svårare att få tag på. Hög efterfrågan från rekryterare, kombinerat med ett lågt tillflöde av toppkandidater innebär att Kriget om talangerna har startat igen. I det här klimatet måste organisationer utnyttja sitt namn som arbetsgivare och säkerställa nuvarande och framtida arbetstagare genom god kommunikation och övertygande skäl till varför man ska välja att arbeta hos just dem. Vårda de anställdas talanger Med det stora rekryteringstrycket måste företagen se till att de begränsar oplanerade uppsägningar när de duktigaste medarbetarna blir måltavla för andra arbetsgivare. Den här undersökningen avslöjar vad som driver bort de anställda t.ex. begränsade utvecklingsmöjligheter och bristande uppskattning för utfört arbete. Den tar också upp vilka aspekter som ger ökad lojalitet till den nuvarande arbetsgivaren såsom höga nivåer av jobbtillfredsställelse och välbefinnande på arbetet. Tydligt rekryteringsbudskap Att rekrytera ny personal är lättare med en tydlig rekryteringskommunikation, eftersom det resulterar i en högre och mer kvalitativ svarsfrekvens från arbetssökande. StepStone har undersökt vilka aspekter som är viktigast för de jobbsökande för att kunna hjälpa företagen justera innehållet i rekryteringsbudskapet så att det tilltalar rätt kandidater. Jobbets omfattning och ansvar finns överst på listan. Företagets värderingar och arbetsmiljön är också högt uppe på de arbetssökandes agenda. Att använda kommunikation för att stärka varumärket Varje kontakt med (framtida) anställda är en möjlighet att stärka varumärket. Kommunikation under ansökningsprocessen är en enkel seger i det avseendet. StepStones undersökning visar att bristen på kommunikation resulterar i en negativ uppfattning av varumärket och kan till och med ha en negativ inverkan på konsumentbeteendet gentemot produkter från ett företag som inte kommunicerar. Välj de bästa rekryteringskanalerna På en utmanande rekryteringsmarknad kommer företagen att fokusera på de kanaler som levererar flest kvalitativa arbetssökande per investerad krona. För att optimera rekryteringsresultatet är det viktigt att veta var de arbetssökande finns och att skicka ut rekryteringsbudskapet via de bästa rekryteringskanalerna. Undersökningen visar att jobbsiter toppar listan över vilka kanaler de arbetssökande föredrar och det är också dessa som fungerar bäst enligt arbetsgivarna. 3

4 Om undersökningen StepStone har genomfört en onlineundersökning bland arbetssökande och företag och organisationer i åtta europeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige. Företagen var både stora som små och representerade alla branscher. De arbetssökande bestod både av arbetslösa och av de som redan hade arbete men som sökte efter nya utmaningar. De valdes ut från StepStones databas. Undersökningen behandlade dels jobbsökning och ansökningsbeteende hos arbetssökande och dels sökning efter arbetskraft och rekryteringsprocesser som används av rekryteringsföretag. Frågorna omfattade kanaler som används för att hitta jobb eller sökande, volym, innehåll och kvalitet på ansökningar, metod och uppföljning. Även kommunikationen under rekryteringsprocessen beaktades. Denna undersökning är en del av ett undersökningsprogram inom rekrytering. Det är en uppföljning på undersökningarna som StepStone genomförde september-oktober Totalt deltog jobbsökare och organisationer från åtta länder i StepStones onlineundersökning. 4

5 1. Kriget om talangerna är tillbaka Rekrytering på uppgång Optimismen kring rekrytering har ökat jämfört med Av de arbetsgivare som deltog i undersökningen planerar 55 % att öka rekryteringen av personal under och 43 % planerar att påbörja sökandet inom de kommande tre månaderna. Rekrytering kan påbörjas när nya positioner ska tillsättas eller för att ersätta anställda som slutar. Undersökningen pekar på några intressanta skillnader mellan de olika länderna i Europa. Tyskland och Sverige representerar en mer positiv bild än övriga länder, då 66 % av tyska arbetsgivare och 68 % av de svenska förväntar sig en ökning av antalet anställda (54,6 % i Europa totalt). I kontrast till detta förutspår danska arbetsgivare en mindre intensiv tillväxt. 56 % förväntar sig ett oförändrat antal anställda och bara 33 % förväntar sig en ökning. Detta speglas också i prognosen för rekryteringar, där bara 61 % av danska företag räknar med att rekrytera personal under det kommande året (både nyanställningar och ersättningsrekryteringar) medan Europasnittet ligger på 78%. I Österrike förväntar sig bara 66 % av arbetsgivarna att rekrytera överhuvudtaget. Trots en blygsammare takt för nyanställningar i Österrike och Danmark, förväntas det fler rekryteringar när det gäller att ersätta anställda som slutar (22 % i Österrike, 31 % i Danmark) än i Europa i allmänhet (17 %). Jakten på ny personal ökar inom alla yrkesgrupper, med det största behovet av kvalificerad personal inom försäljning och marknadsföring, ingenjörer och tekniska specialister samt experter inom administration och IT. Bland arbetsgivarna säger 32 % att det tar över två månader att hitta ny personal. Svenska arbetsgivare är ett undantag till den här trenden med 45 % som säger att det tar mer än två månader. I Nederländerna är motsvarande siffra 19 %. Och bara 11 % av norska arbetsgivare behöver mer än två månader för att anställa en ny medarbetare. 50,8 39 % 34,7 54,6 vet ej 8 % inga planer 15 % nästföljande 3 månader 43 % 14,5 6,3 % Minskning Oförändrat antal Ökning nästföljande 12 månader 24 % nästföljande 6 månader 10 % Figur 1 planerad ändring av antal personer Figur 2 - rekryteringsmål

6 Bra kandidater blir mer och mer sällsynta Vad det gäller tillgången på kandidater, upplever företagen en ökande klyfta. Medan upp till 37 % av arbetsgivarna upplever ett otillräckligt antal ansökningar till lediga tjänster, tror 35 % av arbetsgivarna att samma genomsnittliga antal sökande kommer att bestå och 22 % tror till och med att det blir ett minskat antal sökande till deras lediga tjänster. Danmark och Norge uppvisar en annorlunda trend: majoriteten av arbetsgivarna är nöjda med antalet sökande (Danmark: 86 %; Norge: 82 %) och har inga problem med för få sökande. Arbetsgivare i Frankrike och Sverige har upplevt ett relativt större antal sökande jämfört med andra europeiska länder (12 % i Frankrike, 14 % i Sverige, 8 % i Europa totalt). Dessutom har kvaliteten på de sökande sjunkit, enligt 42 % av de europeiska arbetsgivarna. 9 % 14 % 3 % för många 8 % % 41 % rätt antal 55 % Figur 3 - genomsnittligt antal ansökningar per jobb för få 37 % Figur 4 - mängden ansökningar ingen aning 19 % samma nivå 35 % ökning 24 % Figur 5 - förväntad utveckling av mängden ansökningar minskning 22 % Kvalitetsminskningen i Norge och Sverige är mindre markant (30 %, respektive 28 %). Men trenden i Danmark är den motsatta: två tredjedelar av danska arbetsgivare säger att kvaliteten på de sökande är den samma (33 %) eller till och med har ökat (37 %). Det vanligaste problemet är antalet okvalificerade sökande som söker till lediga jobb; de är lika många eller till och med fler än antalet sökande som lever upp till kravprofilen. Överkvalificerade kandidater är ett generellt sett ovanligt fenomen. 6

7 Att vinna Kriget om talangerna Det stora behovet och den minskande tillgången av kandidater har åter satt fart på Kriget om talangerna. I det här rekryteringsklimatet måste företagen utmärka sig med sitt varumärke. Det handlar om att säkerställa nuvarande och framtida arbetstagare genom att kommunicera och leverera övertygande skäl till varför de ska arbeta för just dig. För att nå ut till rätt personer och sedan lyckas behålla dem, måste arbetsgivare använda smarta rekryteringsstrategier på ett konsekvent sätt och med långsiktighet i åtanke. Vi har summerat resten av resultaten till fyra principer, avsedda att hjälpa dig vinna Kriget om talangerna. Följande avsnitt avslöjar trenderna inom dessa fyra områden och ger förslag på hur du kan dra nytta av dem. Vårda befintliga talanger Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rekryteringskanaler Kommunikation under rekryteringen Figur 6 - taktiker för att vinna Kriget om talangerna 7

8 2. Vårda de anställdas talanger Begränsa utströmningen av erfarenhet Andra arbetsgivare har siktet inställt på dina erfarna anställda när Kriget om talangerna tar fart. Eftersom talang är nyckeln till ett företags framgång är det viktigt att vårda alla talanger inom företaget - och att behålla dem. Anledningar till uppsägning 37 % - inga karriärmöjligheter 15 % - ingen uppskattning 15 % - bristande ansvar 13 % - lön Viktigaste anledningarna att stanna 63 % - ett intressant arbete 55 % - bra förhållande till kollegorna 45 % - en hälsosam arbets-/livsbalans 42 % - ett bra förhållande till chefer Figur 7 - anledningar att lämna eller stanna kvar på ett jobb För 37 % av de anställda är bristen på karriärmöjligheter inom företaget det viktigaste skälet till att vilja byta jobb. Att arbeta fram en karriärsutvecklingsplan för anställda som har en hög potential kan motverka utflödet av erfarenhet från företaget. Det är också viktigt att i tid följa upp andra viktiga frågor med de anställda eller deras chefer. Brist på uppskattning och otillräckligt ansvar kan vara ömma punkter för de anställda. Förvånande är att missnöje med lönen hamnar först på en fjärde plats på listan över skäl att lämna sitt jobb (13 %). I Norge säger däremot c:a 25 % av de jobbsökande att låg lön är ett av skälen till att de vill byta jobb. Jobbets omfattning och trivseln på arbetsplatsen är därför extremt viktiga för ett företags policy när det gäller att behålla sin personal, så det är väl värt mödan att satsa på båda. 8

9 Aktiviteter för att behålla personal ska börja dag ett Ett program för att behålla personal bör starta första anställningsdagen för alla anställda eller ännu tidigare. Anledningen är att upp till två tredjedelar av alla nyanställda fortfarande håller ögonen öppna efter andra lediga jobb. Denna siffra är märkbart underskattad av arbetsgivarna, då endast 46 % svarade att de var medvetna om situationen. passiv jobbsökning 56 % slutar leta 33 % Att utforma en genomtänkt introduktion kan minska omsättningen av anställda samtidigt som det snabbt förbereder de nyanställda för deras nya jobb. Den här typen av program ger personerna den praktiska information de behöver för att delta, samtidigt som det hjälper till att bekräfta att deras beslut att arbeta för er organisation är det rätta. aktiv jobbsökning 11 % Figur 8 - letar nyanställda fortfarande nytt jobb? Du kan till och med påbörja introduktionsprogrammet för nyanställda innan deras första arbetsdag. Ett informellt möte med framtida kollegor, ett med en nedräkning till deras startdatum och några tips inför första dagen (klädkod, starttid, lunchförslag) detta är några av de små saker som kan minska oron och få en nyanställd att känna sig välkommen. 3. Tydlighet i rekryteringsbudskapet Rikta meddelandet mot målgruppen Om man fastställer en tydlig rekryteringskommunikation kommer antalet svar till de lediga jobben att öka inte bara kvantiteten utan också kvaliteten. Ditt mål är att få rätt arbetssökande att ansöka, inte bara så många som möjligt. Det är här innehållet i platsannonsen kommer in. Ge relevant information som gör att arbetssökande enkelt förstår om de är kvalificerade för jobbet eller inte. När du definierar ditt rekryteringsbudskap, kom ihåg att arbetssökande fäster större vikt vid vissa aspekter än andra. Arbetets omfattning och ansvar toppar listan, följt av det ekonomiska paketet. Anställningstrygghet är fortfarande viktigt efter en lågkonjunktur. Arbetsmiljön och företagskulturen följer tätt därefter. Mellan länderna är skillnaderna små. Det är bara i Frankrike som arbetssökande avslöjar ett tydligare intresse för karriärmöjligheter. 9

10 jobbinnehåll varierat jobbinnehåll lön anställningstrygghet trevlig arbetsmiljö/bra läge extra ansvar företagets värderingar/företagskultur karriärmöjligheter inom företaget pendlingstid flextid utbildning företagets image och varumärke extra förmåner (bonus, incitament) företagets storlek/stabilitet familjevänlig arbetsgivare möjligheter att resa/ arbeta utomlands viktigt oviktigt Figur 9 - efterfrågad information enligt arbetssökande För arbetsgivarens del avslöjar StepStone-undersökningen att ett sätt för rekryterare att tillgodose de arbetssökandes informationsbehov är att tydligt definiera jobbets omfattning när rekryteringsbudskapet skapas. Efter arbetets omfattning är det varumärket, arbetsmiljön och företagets värderingar som är de viktigaste aspekterna i rekryteringsbudskapet. jobbinnehåll varierat jobbinnehåll företagets image och varumärke trevlig miljö/bra läge företagets värderingar/företagskultur extra ansvar karriärmöjligheter inom företaget utbildning företagets storlek/stabilitet flextid extra förmåner anställningstrygghet möjligheter att resa/arbeta utomlands lön familjevänlig arbetsgivare 47,0 % 45,6 % 43,1 % 38,6 % 28,3 % 28,1 % 25,8 % 22,1 % 16,1 % 15,5 % 14,1 % 13,0 % 11,8 % 9,8 % 89,0 % Figur 10 - framhävda aspekter i platsannonser 10

11 Jobbinformation som efterfrågas av arbetssökande jobbinnehåll jobbansvar lön anställningstrygghet Jobbinformation som ges av rekryterare jobbinnehåll image & varumärke placeringsort företagskultur Figur 11 - arbetsinformation enligt arbetssökande och rekryterare 4. Kommunikationen under rekryteringen ett taktiskt vapen Varje kontakt är en möjlighet att stärka ditt varumärke Varje tillfälle då ett företag har kontakt med omvärlden och med (framtida) anställda är ett tillfälle som kan användas till att stärka varumärket. Arbetsgivare bör analysera de olika tillfällena för att optimera kommunikationen av varumärket. I den här rapporten fokuserar vi på platsannonsen och kommunikationen under ansökningsprocessen. 79% av de sökande förväntar sig besked inom en till två veckor Platsannonsen är bara startpunkten. Att följa upp de arbetssökande under rekryteringsprocessen och kommunicera framsteg i processen är ett enkelt sätt att säkerställa tillräcklig kommunikation och att stärka varumärket. En snabb återkoppling till ansökningar är mycket uppskattat 79 % av de sökande förväntar sig att höra av företaget inom en till två veckor efter inskickad ansökan. En bekräftelse på att ansökningen har mottagits är lätt att göra. Arbetsgivare är ganska bra på detta, då endast 22 % av dem tar längre tid på sig än en vecka att svara på ansökningarna. De flesta arbetsgivare uppger att de meddelar arbetssökande som inte går vidare i antagningsprocessen. Men 37 % av de arbetssökande hävdar att de oftast inte hör någonting alls efter insänd ansökan. 11

12 Negativa effekter på grund av bristande kommunikation Resultatet av att inte höra av sig alls till kandidater som inte gått vidare i rekryteringsprocessen kan vara förödande, således kan ett brev med avslag ha en positiv effektiv. Undersökningen visar detta tydligt: 87 % av de arbetssökande får en negativ eller mycket negativ uppfattning om de inte får något svar på sin ansökan och 49 % skulle inte söka jobb på detta företag igen. Brist på kommunikation påverkar inte bara uppfattningen av varumärket, utan kan till och med påverka konsumtionsbeteendet. De arbetssökande kan mycket väl vara kunder till företaget. Bland de arbetssökande som inte blir kontaktade säger 66 % att de skulle ändra sina köpvanor gällande företagets produkter. Effekt på företagets varumärke Effekt på ansökningsbeteendet Effekt på företagets produkter/tjänster 13 % 41 % 49 % 51 % 27 % 7 % 23 % 46 % 43 % mycket negativ negativ neutral kommer att ansöka igen kommer inte ansöka igen mycket negativ effekt antagligen negativ effekt antagligen ingen effekt ingen effekt alls Figur 12 effekten av bristande kommunikation under ansökningsprocessen Det lönar sig att granska kommunikationen under rekryteringsfasen. Första steget är en tydlig platsannons, följd av en snabb och sedan regelbunden kommunikation när ansökningarna har mottagits, inklusive en bekräftelse på mottagen ansökan. Ännu viktigare är information om den arbetssökande har gått vidare i rekryteringsprocessen eller inte. 12

13 5. Optimering av rekryteringsbudgeten med de bästa rekryteringskanalerna Rekryteringskanaler Det är ganska förvånande att endast 66 % av arbetsgivarna följer upp effektiviteten av olika media under rekryteringskampanjerna, speciellt som dessa är det första man ser över när rekryteringsbudgeten ska optimeras. Arbetssökande uppger sällan var de hittade det lediga jobbet. Ibland anger de dessutom en helt felaktig källa. Därför måste arbetsgivaren förlita sig till andra metoder för att fastställa hur effektiva olika rekryteringskanaler är; t.ex. statistik från jobbsiter. Arbetssökande och arbetsgivare är överens om vilka kanaler man ska använda. Kanalerna som används mest av arbetssökande är också de som fungerar bäst enligt arbetsgivarnas undersökningar. jobbsite egen webbsida sökmotorer eget nätverk rekryteringsföretag offentlig institution* bemanningsföretag sociala nätverk lokaltidningar dagstidning/jobbtidning jobbmässor 48,7 % 50,6 % 38,2 % 35,4 % 40,1 % 30,5 % 26,9 % 81,9 % 81,2 % 79,8 % Fungerar bäst enligt rekryterare Används av kandidater Figur 13 - Rekryteringskanaler Sökmetoden hos arbetssökande och arbetsgivare är i stort sett densamma 97 % av de arbetssökande och 82 % av arbetsgivarna använder sig av jobbsiter som främsta rekryteringskanal. Beteendet hos arbetssökande skiljer sig väldigt lite åt inom och mellan respektive land. På nästa sida visas statistik över de tre vanligaste kanalerna som används av arbetssökande i varje land. * Exempel på offentliga institutioner: Arbetsförmedlingen, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktservice, Pôle Emploi, APEC, VDAB, Forem. 13

14 Österrike 96 % jobbsiter 73 % sökmotorer 67 % lokaltidningar Belgien 98 % jobbsiter 72 % offentlig institution 67 % bemanningsföretag Danmark 91 % jobbsiter 84 % sökmotorer 83 % nätverk Frankrike 97 % jobbsiter 87 % offentlig institution 73 % bemanningsföretag Tyskland 97 % jobbsiter 76 % sökmotorer 75 % lokaltidningar Nederländerna 99 % jobbsiter 79 % sökmotorer 78 % nätverk Norge 91 % jobbsiter 72 % sökmotorer 66 % rekryteringsföretag Sverige 90 % jobbsiter 78 % offentlig institution 75 % nätverk Figur 14 - de tre vanligaste rekryteringskanalerna i varje land 14

15 Mest använda kanaler av de arbetssökande 1. Jobbsiter 2. Sökmotorer 3. Eget nätverk 4. Rekryteringsföretag 5. Offentlig institution De bästa kanalerna enligt arbetsgivarna 1. Jobbsiter 2. Egen webbsida 3. Egen personal eller nätverk 4. Offentlig institution 5. Rekryteringsföretag Figur 15 - de fem vanligaste rekryteringskanalerna enligt europeiska arbetssökande och arbetsgivare Hälften av de arbetssökande söker jobb under arbetstid. Verktyg på Internet gör att detta kan skötas diskret. Av de arbetssökande som letar efter jobb ansöker 61 % direkt och 67 % föredrar att ansöka via e-post detta överensstämmer också med hur arbetsgivarna föredrar att motta ansökningar. Det är därför online-medier är så populära: det är de som passar dagens arbetssökande bäst. En alternativ källa: spontanansökningar Många arbetssökande väntar inte på att ett företag ska utlysa en ledig tjänst; de söker spontant genom att tala om vilka de är och vad de kan bidra med till företaget. Vår undersökning visar att 64 % av de arbetssökande har gjort en spontanansökning minst en gång, och 44 % av dessa inbjöds till intervju. Fenomenet är vanligast i Danmark (84 %) och Frankrike (78 %). Däremot är nederländska, norska och svenska arbetstagare mindre aktiva när det gäller spontanansökningar (54 %, 50 % respektive 54 %). Om företaget inte reagerar på spontanansökningar kan det innebära att det går miste om en stor möjlighet att ta tillvara eventuell arbetskraft som dessutom är intresserad för att inte nämna den negativa inverkan det skulle få på företagets varumärke. Vi rekommenderar att arbetsgivare åtminstone bekräftar mottagandet av spontanansökningar. Idealiskt vore om de sparade alla meritförteckningar från spontana arbetssökande i ett arkiv så att rekryterare kan granska dem när en vakant tjänst utlyses. 37% av arbetsgivarna bjuder in spontana arbetssökande enbart när deras profil överensstämmer med en ledig tjänst 26% av arbetsgivarna bjuder in spontana arbetssökande med intressanta profiler, även om det inte finns en ledig tjänst för tillfället 25% av arbetsgivarna sparar spontant inskickade CV:n i en databas för framtida behov 15

16 6. Tio tips för att vinna Kriget om talangerna 1. Värna om dina anställda. Att kunna behålla de viktigaste och bästa anställda är en stor utmaning. Vi föreslår att du vårdar dina nuvarande anställda för att undvika oplanerade uppsägningar. Välbefinnande och arbetstillfredsställelse är mycket viktigare än lönen för att behålla en anställd, medan frånvaron av utvecklingsvägar och bristande uppskattning för uträttat arbete är de främsta anledningarna till att man slutar. Att sätta upp en utvecklingsplan kommer att ge dina anställda en långsiktig överblick över deras tid på ditt företag. Det är även viktigt att kontinuerligt övervaka de yrkesrelaterade påfrestningar de anställda utsätts för. 2. Dra nytta av spontana ansökningar. Genom att ansöka har de visat sitt intresse för ditt företag och är mer lättmotiverade att komma till intervju när ett ledigt jobb dyker upp. 3. Var relevant. När en platsannons ska tas fram, tänk på vilken typ av information de sökande letar efter. Arbetsomfattningen är den viktigaste, följt av lön, anställningstrygghet och arbetsmiljö. 4. Analysera mera. Uppföljning av rekryteringskanalernas effektivitet ger insikt i vad som fungerar bäst för ditt företag. Möjligheten att beräkna ROI låter dig optimera din rekryteringsbudget. 5. Välj dina rekryteringskanaler med omsorg. Den rekryteringskanal som används mest av arbetssökande är jobbsiter. Den här undersökningen visar också att det är jobbsiter som fungerar bäst enligt arbetsgivarna. 6. Standardisera rekryteringsprocessen - reducera arbetsbelastningen. Ett ansökningsformulär på Internet medför att du snabbt kan få en överblick över de sökandes uppgifter. Det finns verktyg för att göra ett första urval baserat på en uppsättning kriterier, och utskick av automatiska svar till sökande som inte passar in på den önskade profilen. Vi upptäckte att 89 % av de jobbsökande är beredda att fylla i ett ansökningsformulär. 7. Kommunicera mera. Kommunikation med kandidaterna under rekryteringen är ett perfekt sätt att stärka ditt varumärke, även då du skickar ett avslag. Precis som vår undersökning bekräftar, kommer bristfällig kommunikation med de sökande att få en negativ effekt på deras uppfattning om företaget. 8. Hushåll med kandidaternas tid. Arbetssökande lägger gärna tid på att hitta det rätta jobbet, men tid är både dyrbar och en bristvara. Sökande uppskattar om rekryteringsprocessen är begränsad till högst två eller tre intervjuer. 9. Testa de sökande 88 % av de arbetssökande är beredda att genomföra ett test för att öka sina chanser att få jobb. Men du bör kontrollera att lagen tillåter tester i det land du rekryterar. 10. Få den nyanställde att känna sig välkommen. Efter påskrift av anställningskontraktet kommer 67 % av de nyanställda att fortsätta leta efter ett nytt jobb. Ett genomtänkt introduktionsprogram för nyanställda kan minska omsättningen av anställda och företaget sparar tiotusentals kronor. Ditt introduktionsprogram bör utformas för att välkomna den nyanställde, utveckla en positiv bild av ditt företag, styrka den nyanställdes beslut att arbeta i ditt företag och belysa introduktionsutbildningar. 16

17 Förteckning av figurer Figur 1 - planerad ändring av antal personer... 5 Figur 2 - rekryteringsmål Figur 3 - genomsnittligt antal ansökningar per jobb... 6 Figur 4 - mängden ansökningar... 6 Figur 5 - förväntad utveckling av mängden ansökningar... 6 Figur 6 - taktiker för att vinna Kriget om talangerna... 7 Figur 7 - anledningar att lämna eller stanna kvar på ett jobb... 8 Figur 8 - letar nyanställda fortfarande nytt jobb?... 9 Figur 9 - efterfrågad information enligt arbetssökande Figur 10 - framhävda aspekter i platsannonser Figur 11 - arbetsinformation enligt arbetssökande och rekryterare Figur 12 - effekten av bristande kommunikation under ansökningsprocessen Figur 13 - rekryteringskanaler Figur 14 - de tre vanligaste rekryteringskanalerna i varje land Figur 15 - de fem vanligaste rekryteringskanalerna enligt europeiska arbetssökande och arbetsgivare Om StepStone StepStone grundades 1996 och är idag en av de mest framgångsrika jobbportalerna i Europa. Med över tio miljoner besökare och över nya lediga jobb varje månad, driver StepStone några av de absolut starkaste jobbportalerna på den Europeiska marknaden. Allt StepStone gör genomsyras av ett enkelt mål: att matcha de bästa kandidaterna med de bästa arbetsgivarna. StepStone har c:a 400 anställda i elva länder, med ambitionen att leverera bästa tänkbara service till alla våra klienter, med allt från mindre lokala företag till stora globala koncerner i alla branscher i portföljen. Mer än välrenommerade företag, exempelvis Siemens, SAS, Adidas, Tele2 och Tetra Pak använder sig framgångsrikt av StepStone i elva Europeiska länder för rekrytering av högkvalificerade specialister och chefer. Utöver StepStones egna jobbportaler, erbjuder vi våra klienter att hitta personal i över hundra länder globalt via vårt internationella Network. StepStone är ett helägt dotterbolag till Berlinbaserade Axel Springer AG. 17

Kriget om talangerna - kampen fortsätter

Kriget om talangerna - kampen fortsätter Kriget om talangerna - kampen fortsätter Undersökning om rekrytering och jobbsökning under 2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning Innehåll Under oktober 2011 genomförde StepStone en undersökning

Läs mer

Undersökning om sociala medier

Undersökning om sociala medier Hur hjälper sociala medier dig till högsta ROI i din rekryteringsprocess? Inledning Innehåll Det är ett obestridligt faktum att betydelsen av internet som en global plattform för nätverk och kommunikation

Läs mer

Employer branding Bortom hajpen

Employer branding Bortom hajpen Employer branding Bortom hajpen Undersökning om Employer branding 2011 Resultat och rekommendationer Inledning Innehåll En nyligen utförd StepStone-undersökning har granskat aktuella trender inom employer

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1

Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete vers 3 1 Unga inte lata så vill arbetsgivarna få fler i arbete -02- vers 1 Om undersökningen: Chefer med personalansvar på företag med fler än tio anställda. 1 respondenter. Genomfördes med webbintervjuer. Genomförd

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype?

Rekrytering via sociala medier - bra eller bara hype? ROI av rekrytering via sociala medier i Europa 2013 www.stepstone.se Sammanfattning Sociala medier är en del av vardagen. I Europa använder 62% av internetanvändarna sociala medier. Jobbsökande är ännu

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Ditt CV en trailer om dig

Ditt CV en trailer om dig Ditt CV en trailer om dig EN TRAILER OM DIG SÅ SKAPAR DU ETT BRA CV Du är filmen som du vill att din tilltänkta arbetsgivare ska se och ditt CV är trailern som gör dig omöjlig att avstå ifrån. Många tycker

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX

INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX INSIGHTS BY ACADEMIC WORK YPAI 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX NORDEN SEPTEMBER 2017 YOUNG PROFESSIONAL ATTRACTION INDEX Vi på är stolta över att för tredje året i rad ha genomfört undersökningen

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess

Kundcase. Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess Kundcase Lumesse effektiviserar Statoils rekryteringsprocess professionell rekrytering Överblick av utmaningar, fördelarna och resultatet. Om Statoil Statoil är ett integrerat olje- och gasföretag med

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning

MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror på rättvisemärkning MÅNGFALD» 7 av 10 inom hr tror p Sju av tio hr-medarbetare tror på idén om en rättvisemärkning av rekryteringsprocesser. Fem av tio anser att det bästa alternativet vore att rättvisemärka hela arbetsplatsen.

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt

Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Vägen till de bästa kandidaterna Lär dig använda Jobbsafari databas effektivt Innehållsförteckning Din direkta linje till kandidaterna... 3 5 goda grunder... 4 Kom ihåg... 5 Så här kommer du igång... 6

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Företagsklimatet för svenska företag i Spanien

Företagsklimatet för svenska företag i Spanien Företagsklimatet för svenska företag i Spanien 2017 INTRODUKTION METOD UTVÄRDERING AV SPANIEN SOM LAND TIDIGARE FÖRETAGSVERKSAMHET OCH FRAMTIDSUTSIKTER SOCIOPOLITISKA ASPEKTER OCH DEN SPANSKA ARBETSMARKNADEN

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb

StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb StepStone februari 2013 Se våra nya specialsajter för: Ingenjörsjobb Extrajobb Fakta och siffror för StepStone Lansering av nya platsannonser till ett bättre pris! Nu lanserar vi nya platsannonsprodukter

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014

INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2014 EXECUTIVE SUMMARY Bli en fena på employer branding och kompetensförsörjning Föreläsningsanteckningar Anna Dyhre 23 september 2014 Ingenjörshuset, Stockholm Text: Gabriella

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar.

Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Till dig som är chef Hur arbetar vi med vår värdegrund? Praktiska tips och övningar. Vilja och våga på jobbet Vår värdegrund pekar ut riktningen framåt i det stora, men kan också vara till hjälp i det

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap

Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Karriär på lika villkor för invandrade akademiker Yrkesinriktat mentorskap Vi slösar med värdefulla resurser 2011 drygt 27 000 samhällsvetare i Sverige med utländsk utbildning En tredjedel saknar jobb

Läs mer

Chefs- och ledarstrategi

Chefs- och ledarstrategi STRATEGI Dokumentets syfte n finns för att kommunen ska attrahera, rekryera och utveckla chefer som gör Nacka bäst på att vara kommun. Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen som arbetsgivare och kommunens

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011

Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 2009 Verkstadsbarometern Q3 2011 www.pwc.se/verkstad Osäkerheten påverkar företagen mindre nu än 200 Verkstadsbarometern Q3 2011 En undersökning av Sveriges största verkstadsföretag och deras syn på nuläget och de kommande tolv månaderna

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2008 : 3 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Att företagen gör olika former av bakgrundskontroller vid rekrytering av personal har blivit allt vanligare

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen

Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen Varför kvalitetssäkring och självvärdering av FAIR-processen? För att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetet med FAIR-processen behövs stöd genom

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2014-02 SÅ REKRYTERAR FÖRETAGEN I FRAMTIDEN Sammanfattning En avgörande faktor för ett företags framgång är att rekrytera rätt kompetens och ansträngningarna är stora

Läs mer

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige

Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Varselportalen 2013-03-09, RW Ett 7-punktsprogram om arbetslöshetsproblemet i Sverige Historiskt har vi haft perioder av låga arbetslöshetstal i Sverige: Tidigt 70-tal; 2-3 % arbetslöshet 1975-1980; 2-3%

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Feedback On Demand för HR-arbete

Feedback On Demand för HR-arbete Feedback On Demand för HR-arbete INLEDNING Alla organisationer har ett ständigt behov av att ha en korrekt och aktuell bild av hur den egna verksamheten fungerar för att kunna styra och leda organisationen

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer