ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken Gun Andersson (C), Ludvika Elisabeth Sterner, (S), Ludvika Lars Sandén (V), Ludvika, tjänstgörande ersättare Ingemar Nyrede (S), Smedjebacken Ulf Andersson (M), Smedjebacken, tjänstgörande ersättare Övriga Göran Karlsson (S), ersättare BoLennart Johannesson, rektor Pär Mattsson, förvaltningsekonom Shujaat Noormohamed, förvaltningschef Rita Österholm, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Rita Österholm Monica Forsgren Elisabeth Sterner ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på social- och utbildningsförvaltningens kansli, Ludvika. Underskrift _

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 10 VDMN 2010/3 61 Elevuppföljning för mars 2010 Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner redovisningen av elevuppföljningen. I tjänsteskrivelse, inklusive elevstatistik, från rektor daterad den 22 mars 2010 framgår att trots minskade elevkullar kan kulturskolan konstatera att efterfrågan av verksamheten är oförändrad och ökar snarare än minskar. Aktiva elever mars 2010, lika med 1107 elever. Köande elever (förstahandsval), lika med totalt 373 elever. Aktiva elever mars 2010 En sammanställning över fördelning av aktiva elever per ämne mars 2010 presenterades. Av sammanställningen framgår det att Kulturskolan har totalt 1107 aktiva elever, 827 från Ludvika och 280 från Smedjebacken. Gitarr 150, Dans 116, Sång 114, Piano 93, Slagverk 77, Violin 70, Klarinett 51, Drama/Teater 45 elever. Elever i kö mars 2010 En jämförande sammanställning över fördelning av köande elever (förstahandsval) för tidsperioden i Ludvika respektive Smedjebacken. Statistiken visar på antalet förstahandsval efter det att elevintag färdigställts för aktuell tidsperiod samt historik, fr o m januari 2006 t o m mars Kulturskolans kö i mars 2010, lika med 373 önskade förstahandsval. Valet är fördelade mellan kommunerna enligt nedan: - Ludvika 276 val. - Smedjebacken 97 val. Kulturskolans längsta köer finns för tidsperioden på; Dans, Gitarr och Elgitarr.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 11 VDMN 2009/5 04 Budget 2010 Västerbergslagens kulturskolenämnd fastställer detaljbudget för år Rektor redovisar 2010 års detaljbudget för Västerbergslagens kulturskola. Kulturskolans finansiering sker genom kommunbidrag, projektbidrag, avtal med grundskola och Västerbergslagens utbildningscentrum samt genom elev- och konsertintäkter. Förvaltningsekonom Rektor

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 12 VDMN 2010/11 04 Budgetuppföljning period Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner och noterar budgetuppföljning för period 1-3 år 2010 till protokollet. I tjänsteskrivelse från rektor daterad den 22 mars 2010 framgår budgetuppföljning för period 1-3. Uppföljningen för marsmånad visar på ett nollresultat. Förvaltningsekonom Rektor

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 13 VDMN 2009/18 61 Revisionsrapporten från KPMG svar till revisorerna Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner rektors svar till revisorerna: att komplettera kulturskolans ekonomiska bokslut med enhetens verksamhetsberättelse. Västerbergslagens kulturskola har genom en revisionsrapport från KPMG, daterad den 9 november 2009, uppmanats att komplettera enhetens ekonomiska bokslutet med en verksamhetsberättelse och skicka till Ludvika samt Smedjebackens kommuner. I tjänsteskrivelse från rektor daterad den 22 mars 2010 framgår att från och med bokslutsrapport för 2009 kompletteras därmed det ekonomiska bokslutet med en verksamhetsberättelse till respektive kommuns årsredovisning. Kommunstyrelsen Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse Rektor Förvaltningsekonom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 14 VDMN 2010/9 04 Konsekvens- och riskbedömning av Smedjebackens besparing köp av tjänst för 2011 Västerbergslagens kulturskolenämnd beslutar att anpassa budget samt ge rektor i uppdrag att effektuera beslutet. Från hösten 2010 avslutas avtalet mellan Smedjebackens barn- och utbildningsnämnd och kulturskolan gällande köp av musiklärartjänst på grundskolan. Utfallet för 2011 är lika med -240 tkr. Rektor har fått i uppdrag av Västerbergslagens kulturskolenämnd att skriva en konsekvens- och riskanalys för helårsutfallet I tjänsteskrivelse daterad den 22 mars 2010 lämnar rektor begärd konsekvens- och riskanalys. Kommunstyrelsen Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämnden Smedjebacken, inkl tjänsteskrivelse Rektor

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 15 VDMN 2010/8 61 Kommungemensam internkontroll 2009 för Kulturskolenämnden - Redovisning Västerbergslagens kulturskolenämnden godkänner utförd kommungemensam internkontroll avseende kulturskolenämndens verksamhetsår 2009 och översänder ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Kulturskolenämnden ska på uppdrag av kommunstyrelsen i Ludvika utföra en internkontroll för verksamhetsåret Det kontrollerade verksamhetsinnehållet skall översändas till kommunstyrelsen senast den 30 mars I tjänsteskrivelse daterad den 8 mars 2010 framgår att förvaltningen har genomfört de av kommunstyrelsen fastställda kommungemensamma verksamhetskontrollerna avseende: Verifikationer med stickprovsmässig kontroll mot faktiskt agerande - är kommunen betalningsansvarig - har attest skett av behörig person - har momsredovisning skett på ett korrekt sätt - finns uppgifter om momsregistrering vid debitering av moms - finns uppgifter om F-skattsedel då fakturan avser utförd tjänst - finns följesedlar bifogade i de fall det i övrigt inte framgår vad faktura avser - har originalfakturor använts vid betalning - kontroll så att mottagare/användare och attestant inte är samma person. Har kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut under 2008 som berör nämnden verkställts? Skrivs tjänsteskrivelser inför beslut i utskott och nämnd? Genomförs medarbetarsamtal? Genomförs lönesamtal? Genomförs rehabiliteringsutredningar enligt riktlinjerna för systematisk rehabilitering? Kommunstyrelsen Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Smedjebacken för kännedom, inkl tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Ludvika, inkl tjänsteskrivelse Kommunrevisionen Smedjebacken för kännedom, inkl tjänsteskrivelse Förvaltningsekonom.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 16 Verksamhetsinformation Västerbergslagens kulturskolenämnd noterar informationen till protokollet. Rektor lämnar bl a följande verksamhetsinformation. - Ca 1000 elever har sett skolföreställningen Trollskogen. - Informationsbroschyren Västerbergslagens kulturskola är färdigställd och utdelas. - Arbetslagsorganisationen inom kulturskolan kommer att upphöra och ersättas med en pedagogisk utvecklingsledare. - Kommande aktiviteter: - Vecka 17 bl a musikcafé i Gamla Meken Smedjebacken och Församlingsgården Ludvika samt konsert i Ulrika kyrka Ludvika. - Stråkorkestern spelar i Norge den 2 maj Musikal En skönhetstävling Aveny Ludvika den 6 maj (samt skolföreställningar 6-7 maj) - Vårkonsert Gamla Meken maj.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 17 Redovisning av meddelanden för kännedom Västerbergslagens kulturskolenämnd godkänner redovisningen av meddelanden. Kommunstyrelsen Smedjebacken Godkänner kvalitetsredovisningen 2008/2009 för Västerbergslagens dans- och musikskola. Protokoll VDMN 2009/5 04 Förslag till budgetförutsättningar 2011 för Smedjebackens kommun. Protokoll VDMN 2010/10 04 Akterna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 18 VDMN 2010/2 04 Ökad taxa för Västerbergslagens kulturskola från hösten Diskussion Nämnden beslutade den 17 februari 2010, 6 att förorda en avgiftshöjning från och med höstterminen 2010 och skickade ärendet vidare till Ludvika respektive Smedjebackens kommun för beslut. Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun har föreslagit kommunfullmäktige att i stället för att höja taxan ge Västerbergslagens kulturskolenämnd ett extra anslag på kr under Ett möte med berörda politiker i de två kommunerna ska bokas in för att diskutera frågan.

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.00 Beslutande Leif Nilsson (S) Kjell Midér (S) Calle Morgården (MP) Carin Runeson (S) Monica Forsgren (S) Rolf Långström (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2014-09-17 Plats G-salen Tid Kl. 14:00 15:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Göran Kannerby (KD) Christina

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom.

Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. 2013-12-27 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-01-08 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom. Föredragningslistan skickas till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Konsumentnämnden 2008-02-12 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Hjorten, Björnen kl. 14.00 16.25 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg, ordförande Ann-Sofi Sehlstedt Lars-Erik Lidman Carina Lillbacka Pia Risàn

Läs mer