SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund (M) Seppo Timonen (S) Jan Olof Karlsson (C) Bülent Kerpeten (S), tjänstgörande ersättare Helena Bååth (S), tjänstgörande ersättare Kerstin Söderlund (S), tjänstgörande ersättare Övriga Sidan 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Maria Östgren Britt Marinder Hans Gleimar ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2013, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden - Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli. Underskrift Maria Östgren

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) Övriga Bengt Norling (BOP) ersättare Kristina Abrahamsson (S) ersättare Hans Esselöv (V) ersättare Margareta Karlsson, förvaltningschef Cathrine Flodström Backlund, områdeschef Thomas Holm, ekonom Maria Östgren, förvaltningssekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 94 Ändring i föredragningslistan Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen. Följande ärende tillkommer: - Årsprognos per oktober.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 95 VON 2013/ Budgetuppföljning per enhet för september Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av enheternas ekonomi och resultat samt en helhetsbild av det ekonomiska utfallet för nämndens total för all verksamhet som visar ett resultat mot budget på ett underskott på 12,5 mnkr. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 oktober 85.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 96 VON 2013/22 04 Årsprognos per oktober Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Det beräknade resultatet för hela nämndens verksamhet per oktober visar ett underskott på 15,2 mnkr. Det uppskattade resultatet för november månad är ett underskott på 2,9 mnkr. För december månad beräknas ett överskott på 3 mnkr. Överskottet i december är beräknat på bland annat avslutade projekt (1 700 tkr), intäkter för skolmåltider i Fredriksberg och Sunnansjö (450 tkr) samt 25 % tjänst som debiteras räddningstjänsten (80 tkr), totalt tillskott på tkr Årsprognosen för nämnden beräknas med detta underlag till ett underskott på 15 mnkr. Föregående årsprognos per augusti var beräknad till 14 mnkr. Anledning till förändring av prognosen beror på att de sparbeting som lagts inte kommer att ge full effekt enligt beräkningen per augusti. Kopia till Kommunstyrelsen

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 97 VON 2013/ Återbesättningsprövning, enhetschef hemtjänstområdet Lingongården Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekrytera en enhetschef till hemtjänstområdet Lingongården. Hemtjänstområdet är Lingongården. Antalet brukare varierar men uppgår för närvarande till cirka 85 ärenden. Personalen som består av undersköterskor och vårdbiträden uppgår till 22,5 årsarbetare fördelat på 25 personer. På Lingongården finns också en servering som idag har cirka 60 matgäster. Personalen i köket uppgår till 2,75 årsarbetare. Enhetschefen ansvarar för att insatserna individualiseras och utförs utifrån varje brukares behov. Detta ställer krav på att anpassa verksamheten i takt med nya behov och krav. I detta arbete arbetar man med individuell schemaplanering, där personalens resurser används på ett optimalt sätt, samt med Intraphone. Enhetschefen ansvarar för att det finns genomförandeplaner och att insatserna dokumenteras. Enhetschefen ansvarar för budget och arbetsmiljö i verksamheten. Att medarbetar- och lönesamtal genomförs samt i förekommande fall att rehabiliteringsprocessen följs. Enhetschefen har till uppgift att samverka med kommunens hemsjukvård samt med övriga berörda interna och externa verksamheter. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 oktober 86. Kopia till Områdeschef

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 98 VON 2012/ Återbesättningsprövning, utredare/biståndsbedömare Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekrytera en utredare/ biståndsbedömare. Utredargruppen handlägger alla ärenden inom socialtjänstlagen och LSS. Den består av nio heltidstjänster, en 75 % tjänst och under ytterligare ett och ett halvt år en projektanställning på heltid. Gruppen arbetsleds av en enhetschef, som samtidigt ansvarar för gruppens arbete mot en mer kvalitativt biståndsbedömning. I Ludvika finns cirka brukare som har en eller flera insatser beviljade. Enligt lag ska samtliga dessa personers insatser följas upp minst en gång per år, samtidigt som utredargruppen ansvarar för all biståndsbedömning som behövs med anledning av att personer vårdats på sjukhus, eller av andra skäl behöver insatser från vård och omsorg. Arbetet som påbörjats i gruppen för att utveckla biståndsbedömningen och arbeta mer och närmare baspersonal behöver få fortsätta under samma förutsättningar som det påbörjats och då en av utredarna sagt upp sig behöver den tjänsten återbesättas. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 oktober 87. Kopia till Områdeschef

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 99 VON 2013/ Sammanträdesplan 2014 Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslag till sammanträdesplan för I tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober föreslås datum för sammanträdesplan för år Förslaget avser vård- och omsorgsnämnden och dess arbetsutskott. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 oktober 89. Kopia till Berörda

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) 100 VON 2013/ Översyn av bidragsprinciper för föreningsbidrag Vård- och omsorgsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av arbetsutskottet för att göra en översyn av bidragsprinciperna för föreningsbidragen. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att fördela stöd till föreningar för funktionshindrade samt pensionärsföreningar. I tjänsteskrivelse daterad den 22 oktober 2013 redogörs för nuvarande bidragsprinciper. Nämnden föreslås tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över bidragsprinciperna för föreningsbidrag till föreningar för funktionshindrade och pensionärer. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 oktober 88.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 101 Information från förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. Korttidsfrånvaron har minskat i förvaltningen, men långtidssjukfrånvaron har ökat. Styrkortet för 2014 är klart, samtliga enhetschefer har informerats. Det innehåller en del nya mått bland annat: - Jämställdhet redovisning kommer att ske uppdelat på kvinnor/män. - Korttidsfrånvaron redovisas från och med 2014 på samma sätt som övriga förvaltningar i kommunen.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 102 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2013 Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för oktober Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Under oktober 2013 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning från den 4 juni Delegationsbesluten redovisas i separat pärm vid sammanträdet. _

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 103 Redovisning av meddelanden Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Protokoll a) VON 2013/78 Budget 2014 med plan för , ksau b) VON 2013/78 Budgetuppföljning nr Ludvika kommun, ks c) 2013/108 Patientnämndens protokoll d) VON 2013/241 Sammanträdesplan för 2014, ks e) VON 2013/78 Delårsbokslut i Ludvika kommun år 2013, kf e) VON 2013/211 Antagande av reviderade regler för utdelning av Ludvika kommuns minnesgåva, julgåva samt uppvaktning/hedrande av förtroendevalda och anställda, kf Övrigt f) VON 2013/240 Föranmälan av inspektion om personförflyttningar Solgärde och hemtjänst Sunnansjö (Arbetsmiljöverket) _

ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 november 2014 kl 14.30-17.15 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Marnäsliden, sammanträdesrummet vån 2 Dag och tid Måndag den 19 november 2012 kl 15.00-17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl 14.30-16.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35 ande Övriga Sidan 2 Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 ande Övriga Sidan 2 Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl 14.30-18.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl 14.45-16.40 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35 ande Britt Marinder (S) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl 14.30 17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) 9-13 Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) 64-71 Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2011-05-11. Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2011-05-11. Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10 ande Övriga Se sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl 14.15-16.00 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Gunnar Grahn (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2013-10-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2013-10-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Torbjörn Tomtlund (M) Seppo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl 14.15-17.30 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) 65-69 Monika Utter (MP) 70-83 Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 15. 00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Grahn Gunnar (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Svensson

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 mars 2015 kl 14.00-16.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 1(17) Plats och tid ande ledamöter Orren, Folkets Hus, 14.15 16.00 Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Långström Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl 14.30 17.05 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, 14.15 16. 20 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Persson Mats (SD) Falk-Thomsen Christina (S) Långström

Läs mer

Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05

Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M) 92-97 Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) 43 46

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom 2 Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom 2 Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14:15 15:45 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) 1-8 Grahn Gunnar (S) Henriksson Åke (S) Lindgren Leif (C) Långström

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 14.15 16.00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Åhlen Monica (S) 42-46 Persson Mats (SD) Lindgren Leif (C)

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sessionssalen stadshuset, 14.15 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) 31-39 Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Persson Mats (SD) Lindgren Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, 14.00 16.50 ande ledamöter Ej beslutande ersättare Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) deltar ej i beslutet 112

Läs mer

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg, kl 14.00 16.00 ande ledamöter Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupuuka

Läs mer

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:00 14:30 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Ann-Katrin

Läs mer

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl 18.30-20.55 ande Grandelius Sören, s Hagfall Lillemor, s Karlsson Tore, v 46-54 Fahlborg Lars-Göran,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 ande Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) 91-97

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 8 juni 2015, kl 14.00-16.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 13 april 2015, kl 14.00-16.00 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 augusti 2013, kl 14.00-15.10 ande Sören Grandelius (S) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl 14.00-15.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V)

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare Plats och tid Brunnsvik, 14:00 15:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Falk-Thomsen Christina (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Krainer Ann-Katrin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Krainer Ann-Katrin (SD) Bringås Nall Annelie

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Folkets hus, Orren, 14:15-17:00 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Persson Mats (SD) Lindgren Leif (C) Långström Rolf (L)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:45 ande ledamöter Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice ordförande) Pernilla Övermark (S) 92-96 Marie Lindqvist (V) Johanna

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD)

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Jonny Åhlström (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 2 februari 2015, kl 14.00 16.25 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) 1(10) Plats och tid Blosset, kl. 13.00 16.00 Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Sten-Göran Claesson

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30 ande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl 16.00-16.40 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Bruket, vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S), ordförande Margareta Krakowski (L),

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

Ekström Berndt (M) Källman Sven-Erik (S) Gylling Rose-Marie (BOP)

Ekström Berndt (M) Källman Sven-Erik (S) Gylling Rose-Marie (BOP) 1(25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.35 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Långström

Läs mer

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 20 augusti 2012, kl 14.00 15.50 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 18 augusti 2014, kl 14.00 15.50 Beslutande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl 14.00-15.05 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Lars-Göran Fahlborg (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S)

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) 1 (9) Plats och tid Blosset, måndagen den 8 oktober 2018 kl 13:30-14:55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) Stig-Arne Svalö (S)

Läs mer

Ajournering mellan 46 och 47 kl

Ajournering mellan 46 och 47 kl Omsorgsnämnden 2017-09-28 1(14) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 september 2017 kl. 13.15 16.05 Ajournering mellan 46 och 47 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 42-52 Beslutande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD)

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD) 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.00 Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 9 juni 2014, kl 14.00 15.45 ande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 54 Plats och tid Äldreboendet Rönnåsen, Kvidinge kl 19.00-20.40 Beslutande Andersson, Annika (s) Arvidsson, Kristina (c) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s)

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Folkets hus, Orren, kl 14.15 17.15 ande ledamöter Ej beslutande ersättare Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Persson Mats

Läs mer

Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl

Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2009, kl 16.00-17.15 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 17. ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Persson Mats (SD)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sessionssalen. Stadshuset kl. 14:15 15:45 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Elsie-Marie Hörk Karlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Johnny Sködt (SD) Nils Nilsson (C)

Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Johnny Sködt (SD) Nils Nilsson (C) 1 (11) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Carina Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Carina Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(13) Plats och tid Brandstationen Ludvika, 14.00-16.20 ande ledamöter Björn Flinth (S) Susanne Hall (S) tjänstgörande ersättare för Antti Tsupukka (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) 28-35 Kjell

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP)

Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 maj 2015 kl 14.15-17.15 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Jessica Bergman, Verksamhetschef stöd och omsorg Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare 1 (14) Plats och tid Solgårdens äldreboende, Töcksfors, 14 juni kl. 14.00 16.45 Beslutande Övriga närvarande Birger Pettersson Wiik, Ordförande (S) Jessica Danielsson, V Ordförande (L) Kerstin Andersson

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Göteborgsvägen 7, Bruket, Mölndal kl. 16:30-21:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl 2014-11-19 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl. 9.00-11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) 1 (12) Plats och tid Solhemmet, Ekeby, kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist (M) Bea Lundh

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 13:30-15:20. Kenneth Tinglöf (KD) Britta Eklund (MP) Magnus Johansson (S)

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 13:30-15:20. Kenneth Tinglöf (KD) Britta Eklund (MP) Magnus Johansson (S) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2018-10-02 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, kl. 13:30-15:20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Bruket, Göteborgsvägen 7 Mölndal kl. 16:30-19:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S), ordförande

Läs mer

VU PROTOKOLL

VU PROTOKOLL VU PROTOKOLL 1(14) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Plats och tid Syndey, Rådhusgatan 8, torsdagen den 25 april 2019, klockan Marja-Leena Tiitinen (KD) Britta Dalved (V) Barbara Ciolek (SD)

Plats och tid Syndey, Rådhusgatan 8, torsdagen den 25 april 2019, klockan Marja-Leena Tiitinen (KD) Britta Dalved (V) Barbara Ciolek (SD) Protokoll 1 (14) Beslutande organ Plats och tid Syndey, Rådhusgatan 8, torsdagen den 25 april 2019, klockan 17.00 19.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Bitte Myrsell, Ordförande (M) Solweig Sundblad,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer